16 TD8970 jako AP client

przez xury

19 Dwa IP na WANie

przez xury

20 Clavister R33

przez xury

23 Config.seed

przez xury