1

(432 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

nic innego niepokojącego nie ma

2

(432 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Wed Jul 15 15:26:50 2020 kern.warn kernel: [    0.506336] Crashlog allocated RAM at address 0x3f00000

Wed Jul 15 15:26:50 2020 kern.info kernel: [    0.000000] Memory: 124100K/131072K available (4257K kernel code, 183K rwdata, 528K rodata, 208K init, 213K bss, 6972K reserved, 0K cma-reserved)

Wed Jul 15 15:26:50 2020 kern.info kernel: [    0.000000] Early memory node ranges
Wed Jul 15 15:26:50 2020 kern.info kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]

Wed Jul 15 15:26:50 2020 kern.info kernel: [    0.000000]  memory: 08000000 @ 00000000 (usable)

Wed Jul 15 15:26:50 2020 kern.err kernel: [   13.945731] print_req_error: I/O error, dev mtdblock0, sector 24
Wed Jul 15 15:26:50 2020 kern.err kernel: [   13.958304] print_req_error: I/O error, dev mtdblock0, sector 56
Wed Jul 15 15:26:50 2020 kern.err kernel: [   13.971363] print_req_error: I/O error, dev mtdblock0, sector 24
Wed Jul 15 15:26:50 2020 kern.err kernel: [   13.977473] Buffer I/O error on dev mtdblock0, logical block 3, async page read
Wed Jul 15 15:26:50 2020 kern.err kernel: [   14.151284] print_req_error: I/O error, dev mtdblock0, sector 24
Wed Jul 15 15:26:50 2020 kern.err kernel: [   14.157397] Buffer I/O error on dev mtdblock0, logical block 3, async page read

i takich erorów trochę jest

Wed Jul 15 15:27:22 2020 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S90ddns_gargoyle: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined

Wed Jul 15 15:31:06 2020 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S90vsftpd: ERROR: No drives attached, no directories to share!

3

(432 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Jak mogę podesłać logi - bo tego trochę jest, albo co mam w logach poszukać ?

4

(432 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Na wersji 13pre6 nie mogę otworzyć niektórych stron w pracy (WNDR4300) - wszystko działa poza niektórymi stronami. Na wersji 13pre4 tego problemu nie miałem. Jak mogę podejrzeć logi (w którym katalogu są fizycznie zapisywane) to po pracy potestuję.

5

(432 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

tutaj dopisałem:
config led 'led_wan'
    option name 'WAN'
    option sysfs 'mynet-n750:blue:internet'
    option trigger 'netdev'
    option dev 'eth0.2'
    option mode 'link tx rx'

config led 'led_wlan'
    option name 'WLAN'
    option sysfs 'mynet-n750:blue:wireless'
    option trigger 'phy0tpt'

i diody świecą, ale jednostajnie bez migotania :-)

6

(432 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

w /tmp/sysinfo w board_name jest 'wd,mynet-n750' a w '/etc/config/system' jest:
config system
    option ttylogin '0'
    option log_size '64'
    option urandom_seed '0'
    option hostname 'Gargoyle'
    option cronloglevel '9'
    option timezone 'CET-1CEST,M3.5.0/2,M10.5.0/3'
    option zonename 'Europe/Warsaw'
    option stat '1'

config timeserver 'ntp'
    option enabled '1'
    option enable_server '1'
    list server '0.pool.ntp.org'
    list server '1.pool.ntp.org'
    list server '2.pool.ntp.org'
    list server '3.pool.ntp.org'

config button 'reboot_button'
    option action 'released'
    option handler 'logger reboot ; /usr/lib/gargoyle/reboot.sh ;'
    option min '3'
    option button 'reset'
    option max '10'

config button 'reset_button'
    option button 'reset'
    option action 'released'
    option handler 'logger restore defaults ; /sbin/firstboot -y; reboot ;'
    option max '90'
    option min '11'

config button 'wps_button'
    option button 'wps'
    option action 'released'
    option handler 'logger reboot ; /sbin/wifionoff ;'
    option min '0'
    option max '2'

config button 'rfkill_button'
    option button 'rfkill'
    option action 'released'
    option handler 'logger reboot ; /sbin/wifionoff ;'
    option min '0'
    option max '2'

config button 'btn2_button'
    option button 'BTN_2'
    option action 'released'
    option handler 'logger reboot ; /sbin/wifionoff ;'
    option min '0'
    option max '2'

config button 'power_button'
    option button 'power'
    option action 'released'
    option handler 'exec /sbin/poweroff'
    option min '0'
    option max '90'

7

(432 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Na WD my net n750 działa :-), brak problemów z wcześniejszych wersji 13. Diody (poza power) nie działają , pewnie jest 'wd' zamiast 'mynet-n750'  :-) . Testuję na ipv4.

8

(432 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Luci 19.07 działa bez problemu na WD n750

9

(432 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

niestety kabla szeregowego nie mam :-(
a luci 19.07 sprawdzę

10

(432 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

dziś próbowałem zrobić update Gargoyle z 1.10 do 1.13 pre4 (na WD n750) --> pierwsze podniesienie routera przeszło ok, router odpalił (zmiana hasła i restart), natomiast po restarcie przechodzi w tryb recovery i nic nie można zrobić, zrobiłem powrót do wersji 1.10
druga próba --> Gargoyle 1.10 --> oryginalny firmware WD --> Gargoyle 1.13 pre4, niestety tak jak za pierwszym razem, router odpala w trybie recovery, po wpisaniu ip routera mam stronę do wgrania  firmware,
powrót do wersji 1.10, gdzie wszystko działa ok

11

(432 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Teraz wszystko gra. Po zmianie nazewnictwa ruszyło. Dziękuję Cezary za pomoc.

12

(432 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

root@Gargoyle:~# cat /etc/banner

  _____                             _         _____  _
|  __ \                           | |       |  __ \| |
| |  \/ __ _ _ __ __ _  ___  _   _| | ___   | |__) | |
| | __ / _` | '__/ _` |/ _ \| | | | |/ _ \  |  ___/| |
| |_\ \ (_| | | | (_| | (_) | |_| | |  __/  | |    | |__
  \____/\__,_|_|  \__, |\___/ \__, |_|\___|  |_|    |____|
                   __/ |       __/ |
                  |___/       |___/

-----------------------------------------------------------------------------
|                                                                           |
| Gargoyle PL 1.13.0.0pre3 (93de94dd)                                       |
| OpenWrt 19.07-SNAPSHOT, r10968-456e1c60d6                                 |
|                                                                           |
| Build time: 2020-03-21 10:17 CET                                          |
| Cezary Jackiewicz (obsy), http://eko.one.pl                               |
|                                                                           |
-----------------------------------------------------------------------------
root@Gargoyle:~# cat /tmp/sysinfo/*
wd,mynet-n750
Western Digital My Net N750
root@Gargoyle:~# uci show system
system.@system[0]=system
system.@system[0].ttylogin='0'
system.@system[0].log_size='64'
system.@system[0].urandom_seed='0'
system.@system[0].hostname='Gargoyle'
system.@system[0].cronloglevel='9'
system.@system[0].timezone='CET-1CEST,M3.5.0/2,M10.5.0/3'
system.@system[0].zonename='Europe/Warsaw'
system.@system[0].stat='1'
system.ntp=timeserver
system.ntp.enabled='1'
system.ntp.enable_server='1'
system.ntp.server='0.pool.ntp.org' '1.pool.ntp.org' '2.pool.ntp.org' '3.pool.ntp.org'
system.reboot_button=button
system.reboot_button.action='released'
system.reboot_button.handler='logger reboot ; /usr/lib/gargoyle/reboot.sh ;'
system.reboot_button.min='3'
system.reboot_button.button='reset'
system.reboot_button.max='10'
system.reset_button=button
system.reset_button.button='reset'
system.reset_button.action='released'
system.reset_button.handler='logger restore defaults ; /sbin/firstboot -y; reboot ;'
system.reset_button.max='90'
system.reset_button.min='11'
system.wps_button=button
system.wps_button.button='wps'
system.wps_button.action='released'
system.wps_button.handler='logger reboot ; /sbin/wifionoff ;'
system.wps_button.min='0'
system.wps_button.max='2'
system.rfkill_button=button
system.rfkill_button.button='rfkill'
system.rfkill_button.action='released'
system.rfkill_button.handler='logger reboot ; /sbin/wifionoff ;'
system.rfkill_button.min='0'
system.rfkill_button.max='2'
system.btn2_button=button
system.btn2_button.button='BTN_2'
system.btn2_button.action='released'
system.btn2_button.handler='logger reboot ; /sbin/wifionoff ;'
system.btn2_button.min='0'
system.btn2_button.max='2'
root@Gargoyle:~#

13

(432 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Po ustawieniach fabrycznych świecił tylko POWER. Dopisałem te 2 rzeczy do pliku system, ale to też nie pomogło - nadal tylko jedna dioda świeci. Na Gargoyle 10 świeciły wszystkie. Kiedyś też był problem z diodami dla tego WD, ale Twój dopisek do pliku pomógł. Było to w temacie https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=18280

14

(432 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Pobawiłem się trochę i moje wnioski:
- wgranie Gargoyle 13 przez "twardy" reset z pliku factory nie powiodło się - router po restarcie nie wstał
-wgranie z pliku sysupgrade z poziomu Gargoyle 10 - po pierwszym zalogowaniu uruchomienie ustawień domyślnych - sukces - po restarcie router normalnie się uruchamia - nie działają diody LED, reszta - potestujemy :-)
dopisanie w /etc/config/system

config led 'led_wan'
    option name 'WAN'
    option sysfs 'wd:blue:internet'
    option trigger 'netdev'
    option dev 'eth0.2'
    option mode 'link tx rx'

config led 'led_wlan'
    option name 'WLAN'
    option sysfs 'wd:blue:wireless'
    option trigger 'phy0tpt'

nie pomaga. Diody nadal nie świecą. Świeci tylko dioda POWER.

15

(432 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Dziś wgrałem Gargoyle 13 do WD mynet N750. Pierwsze odpalenie poszło, mogłem się zalogować, zmienić hasło. Po restarcie router się nie podnosi, dioda miga i tyle - nie można się na niego zalogować. Wróciłem na poprzednie oprogramowanie (gargoyle 10) i tych problemów nie ma. Na Netgear WNDR4300 na Gargoyle 13 dziala normalnie.

16

(432 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

@Dyziek  Zacząłem się bawić na WNDR4300 i na 5GHz powyżej 44 kanału mi spokojnie działa - ustawiony mam 48 kanał. Na spectrum analyzer widzi mi sieci powyżej 100 kanału.

17

(291 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

roofman napisał/a:

Z 1.11 na 1.11.0.1 można z zachowaniem konfiguracji przechodzić?

Tylko trzeba uważać - po zmianie z zachowaniem konfiguracji z AP + client został tylko klient  smile - nie jest to problem ale nie przenosi pewnie w niektórych przypadkach  w 100%

18

(291 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

dla potrzebujących:
1. ścieżka dostępu /etc/config/system
2. na końcu dopisujemy:

config led 'led_wan'
    option name 'WAN'
    option sysfs 'wd:blue:internet'
    option trigger 'netdev'
    option dev 'eth0.2'
    option mode 'link tx rx'

config led 'led_wlan'
    option name 'WLAN'
    option sysfs 'wd:blue:wireless'
    option trigger 'phy0tpt'

i w routerach WD My Net mamy obsługę 3 lampek :-)

19

(291 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Znalazłem.
Po dodaniu:
config led 'led_wlan'
   option name 'WLAN'
   option sysfs 'wd:blue:wireless'
   option trigger 'phy0tpt'

dioda wifi zaczęła mrugać

20

(291 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Witam Wszystkich. W wersji na WD my net N750 nie działają diody. Kiedyś już był taki problem,, ale nie mogę doszukać się wątku z tą informacją.

21

(45 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

z podwójnym USB jest WD My Net N750 (2A 12V) ale nowy to już niedostępny.

22

(204 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

dziękuję - teraz działa

23

(204 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

w którym miejscu mam to dodać ??

24

(204 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

na wersji 16.2.2 dioda wifi działała - podczas transferu mrugała

25

(204 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

nie działa dioda wifi - jest zgaszona - tyle teraz jestem w stanie sprawdzić (jestem podłaczony do modemu) - połączenie wifi jest, diody brak
diody na lanie działają (mam podpiętą jedną rzecz to zielona dioda mruga)