1

(13 odpowiedzi, napisanych Sprzęt)

Powinno się dać, ale jeszcze na to nie patrzyłem, wiem tylko, że ten obraz jest zaszyfrowany, ale klucz jest znany.

W końcu wczoraj wieczorem wpadł mi do głowy pomysł jak obejść problem ze złym CRC bez podmiany uboota. Przeglądając źródła GPL okazało się, że jest dodatkowa komenda mc (memory check)[1], która weryfikuje CRC. Jest ona uruchamiana w main jeszcze przed bootcmd. W przypadku każdego niepowodzenia zbootowania inkrementacje part1_err, a gdy on osiągnie 3 to uruchamia 'run red_led'. Więc wystarczy podmienić red_led na bootowanie i normalnie śmiga: 

setenv red_led run flash_flash
saveenv

Problemem jest to, że rozmiar kernela jest zahardkodowany do 2M [2], więc u-boot ładuje sobie do ram 2M a liczy CRC z całego kernela (2.3M).
Później jest śmieszna weryfikacja "CRC" z rootfs, które jest liczone jako suma kolejnych bajtów xD, więc ją można łatwo pominąć licząc ją z zera bajtów:

$ setenv f_rootfs_datalen 0
$ setenv f_rootfs_crc 0
$ setenv part1_err 0
$ setenv part2_err 0
$ saveenv
$ saveenv

Ale bez tego drugiego też działa bo cały czas part1_err=3 i za każdym razem przechodzi do red_led.

[1] https://github.com/brunompena/dwr-966/b … ade.c#L731
[2] https://github.com/brunompena/dwr-966/b … ade.c#L765

2

(13 odpowiedzi, napisanych Sprzęt)

Ostatnio trzeba trochę poczekać smile
Ale na razie bez PCI-e. Bo muszę tą zabawę odłożyć na jakiś czas. A ze sterownikiem do pci-e jest dużo roboty. Ten z Openwrt działa tylko dla pierwszej magistrali. Akurat do tej do której jest podpięte ASM1042.
No i wolałem to rozbić na mniejsze części, powinno być szybciej.

3

(13 odpowiedzi, napisanych Sprzęt)

Pewnie dlatego, że SDK Lantiqa (UGW-6.1.1) bazowało na OpenWRT AA. W wersji 7.1.1 przerzucili się na OpenWRT CC. Z tego co widzę istnieje też fork OpenWRT bazujący na 19.07, ale wspiera chyba tylko nowsze SoC (XRX350 i te bazujące na x86).

Do tego routera są nawet kompletne źródła GPL [1] i podobno da się je zbudować. Obraz jest zaszyfrowany DES [2], ale klucz został złamany i jest znany ('97331723P02003'). DWR956 jest prawie identyczny i coś ktoś już z tym próbował robić [3] .

Tak czy siak z głównych rzeczy zostało jeszcze do rozkminienia PCI-E i ten bug z CRC. A z drobniejszych sterowanie LEDami od PHY i ewentualnie GPIO odcinające zasilanie USB(jeśli da się nim w ogóle sterować). Jakby się wszystko udało to by było świetnie smile


[1] https://github.com/brunompena/dwr-966
[2] https://freak.no/forum/showthread.php?t=289016
[3] https://github.com/adde88/DWR-956_decrypted_fw

4

(13 odpowiedzi, napisanych Sprzęt)

Paczka z partycjami.

5

(13 odpowiedzi, napisanych Sprzęt)

Faktycznie u-boot w zmiennych ma zaszyte CRC:

f_rootfs_datalen=FDC000
f_rootfs_crc=7E483624
f_kernel_datalen=1B4000
f_kernel_crc=4925A607

Niby najprostsza opcja a człowiek czasem dostaje zaćmienia umysłu.

Po wpisaniu komendy OpenWRT bootuje z flash:

GRX330 # run bootcmd

1. Wygląda na to, że to na etapie u-boota jest sprawdzane CRC. Tylko czy w takim razie u-boot właśnie nie wywołuje tylko bootcmd domyślnie na starcie?

2. ewentualnie to być może to jest problemem:

read 2097152 bytes from volume 0 to 80800000(buf address)
size=2172023,name=MIPS OpenWrt Linux-4.19.123
Bad kernel Checksum

u-boot ładuje do RAM tylko 2MB, a kernel jest większy i dlatego CRC jest złe. Tylko czy tak samo nie powinno się dziać jak ręcznie wywołuję bootcmd?

Zmienne uboota:

GRX330 # printenv
bootcmd=run flash_flash
bootdelay=1
baudrate=115200
preboot=echo;echo Type \"run flash_nfs\" to mount root filesystem over NFS;echo
bootfile="uImage"
mem=114M
phym=128M
wlanm=119M
part2_err=0
dark_led=mw.l 0xbe100bb8 0xFFE483
green_led=mw.l 0xbe100bb8 0x090402
red_led=mw.l 0xbe100bb8 0xF6E081
all_led=mw.l 0xbe100bb8 0x001010
f_kernelb_crc=0
f_kernelb_datalen=0
f_rootfsb_crc=0
f_rootfsb_datalen=0
part2_version=0
data_2m=0x280000
data_16m=0x1000000
switch2parta=setenv kernelname kernel;setenv rootfsname rootfs;saveenv;reset
switch2partb=setenv kernelname kernelb;setenv rootfsname rootfsb;saveenv;reset
netdev=eth0
console=ttyLTQ0
tftppath=
loadaddr=0x80800000
rootpath=/mnt/full_fs
rootfsmtd=/dev/mtdblock3
nfsargs= setenv bootargs ubi.mtd=system_sw root=/dev/nfs rw nfsroot=$(serverip):$(rootpath)
ramargs=setenv bootargs root=/dev/ram rw
addip=setenv bootargs $(bootargs) ip=$(ipaddr):$(serverip):$(gatewayip):$(netmask):$(hostname):$(netdev):on
addmisc=setenv bootargs $(bootargs) console=$(console),$(baudrate) ethaddr=$(ethaddr) mem=$(mem) wlanm=$(wlanm) panic=1 $(mtdparts) vpe1_load_addr=0x87f00000 vpe1_mem=1M init=/etc/preinit active_bank=$(active_bank) update_chk=$(update_chk) ethwan=$(ethwan) ubootver=$(ver)
flash_nfs=run nfsargs addip addmisc;bootm $(kernel_addr)
net_nfs=tftp $(loadaddr) $(tftppath)$(bootfile);run nfsargs addip addmisc;bootm
net_flash=tftp $(loadaddr) $(tftppath)$(bootfile); run flashargs addip addmisc; bootm
net_ram=tftp $(loadaddr) $(tftppath)$(bootfile); run ramargs addip addmisc; bootm
u-boot=u-boot.ltq
rootfs=rootfs.img
firmware=firmware.img
fullimage=fullimage.img
totalimage=totalimage.img
load=tftp $(loadaddr) $(u-boot)
update=protect off 1:0-2;era 1:0-2;cp.b $(loadaddr) B0000000 $(filesize)
flashargs=setenv bootargs ubi.mtd=system_sw rootfsname=$(rootfsname) ro rootfstype=squashfs quiet
flash_flash=ubi part system_sw;ubi read $(loadaddr) $(kernelname) $(f_kernel_size);run flashargs addip addmisc;bootm $(loadaddr)
update_nandboot=tftp $(loadaddr) $(tftppath)u-boot-nand.bin;nand erase 0 17FFFF;nand erase 1C0000 7bfffff;nand write.partial $(loadaddr) 0 $(filesize)
ubi_init=nand erase 0x1C0000 0x7C00000;ubi part system_sw;ubi create kernel $(data_2m) dynamic 0;ubi create rootfs $(data_16m) dynamic 1;ubi create kernelb $(data_2m) dynamic 3;ubi create rootfsb $(data_16m) dynamic 4
update_uboot=tftp $(loadaddr) $(tftppath)$(u-boot); nand write.partial $(loadaddr) 0x4000 $(filesize);reset
update_kernel=ubi part system_sw;ubi remove kernel;ubi create kernel 0x200000 dynamic 0;tftpboot $(loadaddr) $(tftppath)$(bootfile);ubi write $(loadaddr) $(kernelname) $(filesize)
update_kernelb=ubi part system_sw;ubi remove kernelb;ubi create kernelb 0x200000 dynamic 3;tftpboot $(loadaddr) $(tftppath)$(bootfile);ubi write $(loadaddr) kernelb $(filesize)
update_bootloader=update_uboot
update_rootfs=ubi part system_sw;ubi remove rootfs;ubi create rootfs 0x1000000 dynamic 1;tftpboot $(loadaddr) $(tftppath)$(rootfs);ubi write 0x80800040 $(rootfsname) $(filesize)
update_rootfsb=ubi part system_sw;ubi remove rootfsb;ubi create rootfsb 0x1000000 dynamic 4;tftpboot $(loadaddr) $(tftppath)$(rootfs);ubi write 0x80800040 rootfsb $(filesize)
update_fullimage=setenv kernel_vol kernel;setenv rootfs_vol rootfs;setenv kernel_id 0;setenv rootfs_id 1;ubi part system_sw;tftpboot $(loadaddr) $(tftppath)$(fullimage);upgrade $(loadaddr) $(filesize) 1;setenv rootfsname rootfs;setenv kernelname kernel;setenv part1_err 0;saveenv
update_fullimageb=setenv kernel_vol kernelb;setenv rootfs_vol rootfsb;setenv kernelb_id 3;setenv rootfsb_id 4;ubi part system_sw;tftpboot $(loadaddr) $(tftppath)$(fullimage);upgrade $(loadaddr) $(filesize) 2;setenv rootfsname rootfsb;setenv kernelname kernelb;setenv part2_err 0;saveenv
update_totalimage=run ubi_init;tftpboot $(loadaddr) $(tftppath)$(totalimage);upgrade $(loadaddr) $(filesize)
update_gphyfirmware=tftpboot $(loadaddr) $(tftppath)gphy_firmware.img;nand write.partial $(loadaddr) $(gphy_fw_addr) $(filesize);re
gphy_fw_addr=0x180000
reset_uboot_config=nand erase $(f_ubootconfig_addr) $(f_ubootconfig_range);nand erase $(f_red_ubootconfig_addr) $(f_ubootconfig_range);
reset_ddr_config=nand write.partial 80400000 $(f_ddrconfig_addr) $(f_ddrconfig_size)
reset_sysconfig=run ubi_init;ubi remove sysconfig;ubi remove sysconfigA;ubi remove sysconfigB
mtdparts=mtdparts=ifx_nand:1024k(uboot),256k(ubootconfigA),256k(ubootconfigB),256k(gphyfirmware),124m(system_sw),1m(calibration),1m(factory),-(res)
part0_begin=0x00000000
part1_begin=0x00040000
part2_begin=0x002C0000
part3_begin=0x07000000
part4_begin=0x07040000
part5_begin=0x07080000
total_part=6
flash_end=0x07FFFFFF
data_block0=uboot
data_block1=kernel
data_block2=rootfs
data_block3=sysconfig
data_block4=ubootconfig
data_block5=dectconfig
total_db=6
f_uboot_addr=0x00000000
f_uboot_size=0x40000
f_ubootconfig_addr=0x100000
f_ubootconfig_size=0x4000
f_ubootconfig_end=0x07040FFF
f_ubootconfig_range=0x40000
f_red_ubootconfig_addr=0x140000
f_gphy_firmware_addr=IFX_CFG_FLASH_GPHY_FIRMWARE_IMAGE_START_ADDR
f_gphy_firmware_size=IFX_CFG_FLASH_GPHY_FIRMWARE_IMAGE_SIZE
f_gphy_firmware_end=IFX_CFG_FLASH_GPHY_FIRMWARE_IMAGE_END_ADDR
f_kernel_addr=0x00040000
f_kernel_size=0
f_kernel_end=IFX_CFG_FLASH_KERNEL_IMAGE_END_ADDR
f_rootfs_addr=0x002C0000
f_rootfs_size=0
f_rootfs_end=IFX_CFG_FLASH_ROOTFS_IMAGE_END_ADDR
f_fwdiag_addr=IFX_CFG_FLASH_FIRMWARE_DIAG_START_ADDR
f_fwdiag_size=IFX_CFG_FLASH_FIRMWARE_DIAG_SIZE
f_sysconfig_addr=0x07000000
f_sysconfig_size=0x10000
f_dectconfig_addr=0x07080000
f_dectconfig_size=0x400
f_wlanconfig_addr= IFX_CFG_FLASH_WLAN_CFG_START_ADDR
f_wlanconfig_size=IFX_CFG_FLASH_WLAN_CFG_SIZE
f_ddrconfig_addr=0x00003fe0
f_ddrconfig_size=32
f_ddrconfig_end=0x00003fff
ethact=ar10 Switch
mtdids=nand0=ifx_nand
kernel_vol=kernel
rootfs_vol=rootfs
kernel_id=0
rootfs_id=1
filesize=1190088
fileaddr=80800000
ipaddr=192.168.1.1
serverip=192.168.1.100
f_rootfs_datalen=FDC000
f_rootfs_crc=7E483624
f_kernel_datalen=1B4000
f_kernel_crc=4925A607
part1_version=DWR-966_v1.0.3CP_r03
ethaddr=E8:CC:18:B8:F4:9D
partition=nand0,0
mtddevnum=0
mtddevname=uboot
part1_err=1
kernelname=kernelb
rootfsname=rootfsb
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot-2010.06-dirty-LANTIQ-v-2.3.08

Environment size: 6242/16379 bytes

Cały bootlog:

ROM VER: 1.0.0
CFG 06
NAND

ROM VER: 1.0.0
CFG 06
NAND

DDR autotuning Rev 1.0
DDR size from 0xa0000000 - 0xa7ffffff
DDR check ok... start booting...U-Boot 2010.06-dirty-LANTIQ-v-2.3.08 (Aug 14 2015 - 10:30:43)

CLOCK CPU 600M RAM 300M
16 Bit RAM
DRAM: 128 MiB
NAND: ONFI flash detected
ONFI param page 0 valid
NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (AMD S34ML01G1)
128 MiB
Bad block table found at page 65472, version 0x01
Bad block table found at page 65408, version 0x01
In:  serial
Out:  serial
Err:  serial
Net:  internal phy using 25Mhz clock
Internal phy firmware version: 0x8434
ar10 Switch

Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS

part1_err=3,part2_err=3
Both partition firmware are CRC error, stop booting..
Hit any key to stop autoboot: 0
GRX330 #
GRX330 #
GRX330 # run bootcmd
Creating 1 MTD partitions on "nand0":
0x0000001c0000-0x000007dc0000 : "mtd=4"
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:  131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size:  129024 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:  2048
UBI: sub-page size:       512
UBI: VID header offset:     512 (aligned 512)
UBI: data offset:        2048
UBI: attached mtd1 to ubi0
UBI: MTD device name:      "mtd=4"
UBI: MTD device size:      124 MiB
UBI: number of good PEBs:    992
UBI: number of bad PEBs:     0
UBI: max. allowed volumes:    128
UBI: wear-leveling threshold:  4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes:   8
UBI: available PEBs:       11
UBI: total number of reserved PEBs: 981
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 9
UBI: max/mean erase counter: 22/10
Volume kernel found at volume id 0
read 0 bytes from volume 0 to 80800000(buf address)
Read [2193408] bytes
## Booting kernel from Legacy Image at 80800000 ...
  Image Name:  MIPS OpenWrt Linux-4.19.123
  Created:   2020-05-30 13:40:47 UTC
  Image Type:  MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
  Data Size:  2172023 Bytes = 2.1 MiB
  Load Address: 80002000
  Entry Point: 80002000
  Verifying Checksum ... OK
  Uncompressing Kernel Image ... OK

Starting kernel ...

[  0.000000] Linux version 4.19.123 (aleksander@LAPTOP-OLEK) (gcc version 8.4.0 (OpenWrt GCC 8.4.0 r13400-d182e08d92)) #0 SMP Sat May 30 13:40:47 2020
[  0.000000] SoC: xRX330 rev 1.1
[  0.000000] bootconsole [early0] enabled
[  0.000000] CPU0 revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
[  0.000000] MIPS: machine is D-Link DWR-966
[  0.000000] Determined physical RAM map:
[  0.000000] memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
[  0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[  0.000000] Detected 1 available secondary CPU(s)
[  0.000000] Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[  0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[  0.000000] Zone ranges:
[  0.000000]  Normal  [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
[  0.000000] Movable zone start for each node
[  0.000000] Early memory node ranges
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
[  0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
[  0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x98/0x4dc with crng_init=0
[  0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu s26256 r8192 d22896 u57344
[  0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 32480
[  0.000000] Kernel command line: console=ttyLTQ0,115200
[  0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[  0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[  0.000000] Writing ErrCtl register=0007fff0
[  0.000000] Readback ErrCtl register=0007fff0
[  0.000000] Memory: 121528K/131072K available (5091K kernel code, 201K rwdata, 1292K rodata, 1272K init, 227K bss, 9544K reserved, 0K cma-reserved)
[  0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[  0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[  0.000000] NR_IRQS: 256
[  0.000000] CPU Clock: 600MHz
[  0.000000] clocksource: MIPS: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370868154 ns
[  0.000009] sched_clock: 32 bits at 300MHz, resolution 3ns, wraps every 7158278654ns
[  0.007892] Calibrating delay loop... 397.82 BogoMIPS (lpj=795648)
[  0.045939] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[  0.050851] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.057349] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.067408] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[  0.073262] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[  0.078693] Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[  0.078708] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[  0.078842] CPU1 revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
[  0.105870] Synchronize counters for CPU 1: done.
[  0.130196] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[  0.138402] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[  0.148033] futex hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[  0.154493] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[  0.161406] NET: Registered protocol family 16
[  0.183193] pinctrl-xway 1e100b10.pinmux: Init done
[  0.189331] dma-xway 1e104100.dma: Init done - hw rev: 8, ports: 5, channels: 24
[  0.223051] gpio-stp-xway 1e100bb0.stp: Init done
[  0.229328] usbcore: registered new interface driver usbfs
[  0.234919] usbcore: registered new interface driver hub
[  0.240287] usbcore: registered new device driver usb
[  0.248010] clocksource: Switched to clocksource MIPS
[  0.255435] NET: Registered protocol family 2
[  0.260710] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
[  0.268304] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.275314] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[  0.281741] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[  0.288315] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[  0.294111] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[  0.300703] NET: Registered protocol family 1
[  0.305578] gptu: totally 6 16-bit timers/counters
[  0.310493] gptu: misc_register on minor 63
[  0.314634] gptu: succeeded to request irq 126
[  0.319157] gptu: succeeded to request irq 127
[  0.323630] gptu: succeeded to request irq 128
[  0.328140] gptu: succeeded to request irq 129
[  0.332660] gptu: succeeded to request irq 130
[  0.337156] gptu: succeeded to request irq 131
[  0.341831] No VPEs reserved for AP/SP, not initialize VPE loader
[  0.341831] Pass maxvpes=<n> argument as kernel argument
[  0.353189] No TCs reserved for AP/SP, not initializing RTLX.
[  0.353189] Pass maxtcs=<n> argument as kernel argument
[  0.365983] Crashlog allocated RAM at address 0x3f00000
[  0.371550] workingset: timestamp_bits=14 max_order=15 bucket_order=1
[  0.387127] random: fast init done
[  0.393917] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[  0.399688] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[  0.418547] io scheduler noop registered
[  0.422391] io scheduler deadline registered (default)
[  0.429812] xway-rcu-gphy 1f203000.rcu:gphy@264: Failed to lookup gate clock
[  0.436868] xway-rcu-gphy: probe of 1f203000.rcu:gphy@264 failed with error -2
[  0.445610] 1e100c00.serial: ttyLTQ0 at MMIO 0x1e100c00 (irq = 112, base_baud = 0) is a lantiq,asc
[  0.454512] console [ttyLTQ0] enabled
[  0.454512] console [ttyLTQ0] enabled
[  0.461796] bootconsole [early0] disabled
[  0.461796] bootconsole [early0] disabled
[  0.473546] nand: device found, Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1
[  0.478423] nand: AMD/Spansion S34ML01G1
[  0.482304] nand: 128 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
[  0.489949] Scanning device for bad blocks
[  0.561382] 8 fixed-partitions partitions found on MTD device 14000000.nand
[  0.566917] Creating 8 MTD partitions on "14000000.nand":
[  0.572263] 0x000000000000-0x000000100000 : "uboot"
[  0.578760] 0x000000100000-0x000000140000 : "ubootconfigA"
[  0.584409] 0x000000140000-0x000000180000 : "ubootconfigB"
[  0.589979] 0x000000180000-0x0000001c0000 : "gphyfirmware"
[  0.595661] 0x0000001c0000-0x000007dc0000 : "ubi"
[  0.601702] 0x000007dc0000-0x000007ec0000 : "calibration"
[  0.607278] 0x000007ec0000-0x000007fc0000 : "factory"
[  0.612516] 0x000007fc0000-0x000008000000 : "res"
[  0.618520] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[  0.624387] wdt 1f8803f0.watchdog: Init done
[  0.634950] NET: Registered protocol family 10
[  0.641262] Segment Routing with IPv6
[  0.643677] NET: Registered protocol family 17
[  0.648022] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[  0.762100] libphy: lantiq,xrx200-mdio: probed
[  0.770828] Intel XWAY PHY11G (xRX v1.2 integrated) 0:01: attached PHY driver [Intel XWAY PHY11G (xRX v1.2 integrated)] (mii_bus:phy_addr=0:01, irq=POLL)
[  0.784467] Intel XWAY PHY11G (xRX v1.2 integrated) 0:02: attached PHY driver [Intel XWAY PHY11G (xRX v1.2 integrated)] (mii_bus:phy_addr=0:02, irq=POLL)
[  0.798034] Intel XWAY PHY11G (xRX v1.2 integrated) 0:03: attached PHY driver [Intel XWAY PHY11G (xRX v1.2 integrated)] (mii_bus:phy_addr=0:03, irq=POLL)
[  0.811695] Intel XWAY PHY11G (xRX v1.2 integrated) 0:04: attached PHY driver [Intel XWAY PHY11G (xRX v1.2 integrated)] (mii_bus:phy_addr=0:04, irq=POLL)
[  0.826522] UBI: auto-attach mtd4
[  0.828494] ubi0: attaching mtd4
[  0.965920] ubi0: scanning is finished
[  0.998393] ubi0: attached mtd4 (name "ubi", size 124 MiB)
[  1.002513] ubi0: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 129024 bytes
[  1.009277] ubi0: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 512
[  1.015928] ubi0: VID header offset: 512 (aligned 512), data offset: 2048
[  1.022677] ubi0: good PEBs: 992, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
[  1.028617] ubi0: user volume: 8, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
[  1.035797] ubi0: max/mean erase counter: 22/10, WL threshold: 4096, image sequence number: 0
[  1.044263] ubi0: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 992, PEBs reserved for bad PEB handling: 20
[  1.053476] ubi0: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 451
[  1.056929] block ubiblock0_1: created from ubi0:1(rootfs)
[  1.064841] ubiblock: device ubiblock0_1 (rootfs) set to be root fil[  1.078437] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 254:0.
[  1.087888] Freeing unused kernel memory: 1272K
[  1.090953] This architecture does not have kernel memory protection.
[  1.097381] Run /sbin/init as init process
[  1.710313] init: Console is alive
[  1.712634] init: - watchdog -
[  2.260762] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[  2.363496] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[  2.375873] SCSI subsystem initialized
[  2.382639] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[  2.392959] dwc2 1e101000.usb: 1e101000.usb supply vusb_d not found, using dummy regulator
[  2.399946] dwc2 1e101000.usb: Linked as a consumer to regulator.0
[  2.405948] dwc2 1e101000.usb: 1e101000.usb supply vusb_a not found, using dummy regulator
[  2.515554] dwc2 1e101000.usb: DWC OTG Controller
[  2.518859] dwc2 1e101000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[  2.525914] dwc2 1e101000.usb: irq 62, io mem 0x1e101000
[  2.532345] hub 1-0:1.0: USB hub found
[  2.534873] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[  2.540098] dwc2 1e106000.usb: 1e106000.usb supply vusb_d not found, using dummy regulator
[  2.547211] dwc2 1e106000.usb: Linked as a consumer to regulator.0
[  2.553076] dwc2 1e106000.usb: 1e106000.usb supply vusb_a not found, using dummy regulator
[  2.663368] dwc2 1e106000.usb: DWC OTG Controller
[  2.666655] dwc2 1e106000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[  2.673694] dwc2 1e106000.usb: irq 91, io mem 0x1e106000
[  2.680277] hub 2-0:1.0: USB hub found
[  2.682692] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[  2.691822] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  2.696621] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[  2.707361] init: - preinit -
[  3.442607] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[  3.468992] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [enter] to select the debug level

[  6.776380] mount_root: loading kmods from internal overlay
[  6.807248] kmodloader: loading kernel modules from //etc/modules-boot.d/*
[  6.814433] kmodloader: done loading kernel modules from //etc/modules-boot.d/*

[  7.131250] UBIFS (ubi0:7): background thread "ubifs_bgt0_7" started, PID 547
[  7.177702] UBIFS (ubi0:7): recovery needed
[  7.281073] UBIFS (ubi0:7): recovery completed
[  7.284237] UBIFS (ubi0:7): UBIFS: mounted UBI device 0, volume 7, name "rootfs_data"
[  7.291871] UBIFS (ubi0:7): LEB size: 129024 bytes (126 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
[  7.301715] UBIFS (ubi0:7): FS size: 76898304 bytes (73 MiB, 596 LEBs), journal size 3870720 bytes (3 MiB, 30 LEBs)
[  7.312104] UBIFS (ubi0:7): reserved for root: 3632096 bytes (3546 KiB)
[  7.318679] UBIFS (ubi0:7): media format: w4/r0 (latest is w5/r0), UUID E54322D9-9216-42DA-8978-48C4D1E7F934, small LPT model
[  7.330385] block: attempting to load /tmp/ubifs_cfg/upper/etc/config/fstab
[  7.339166] block: extroot: not configured
[  7.359324] UBIFS (ubi0:7): un-mount UBI device 0
[  7.362612] UBIFS (ubi0:7): background thread "ubifs_bgt0_7" stops
[  7.374403] UBIFS (ubi0:7): background thread "ubifs_bgt0_7" started, PID 550
[  7.474588] UBIFS (ubi0:7): UBIFS: mounted UBI device 0, volume 7, name "rootfs_data"
[  7.480993] UBIFS (ubi0:7): LEB size: 129024 bytes (126 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
[  7.490837] UBIFS (ubi0:7): FS size: 76898304 bytes (73 MiB, 596 LEBs), journal size 3870720 bytes (3 MiB, 30 LEBs)
[  7.501183] UBIFS (ubi0:7): reserved for root: 3632096 bytes (3546 KiB)
[  7.507755] UBIFS (ubi0:7): media format: w4/r0 (latest is w5/r0), UUID E54322D9-9216-42DA-8978-48C4D1E7F934, small LPT model
[  7.702534] block: attempting to load /tmp/ubifs_cfg/upper/etc/config/fstab
[  7.710420] block: extroot: not configured
[  7.728510] mount_root: switching to ubifs overlay
[  7.755991] overlayfs: upper fs does not support xattr, falling back to index=off and metacopy=off.
[  7.768605] urandom-seed: Seeding with /etc/urandom.seed
[  7.892252] procd: - early -
[  7.893842] procd: - watchdog -
[  8.574618] procd: - watchdog -
[  8.576911] procd: - ubus -
[  8.649092] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[  8.655781] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[  8.661237] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[  8.668980] procd: - init -
Please press Enter to activate this console.


BusyBox v1.31.1 () built-in shell (ash)

 _______           ________    __
 |    |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
 |  -  || _ | -__|   || | | ||  _||  _|
 |_______||  __|_____|__|__||________||__| |____|
     |__| W I R E L E S S  F R E E D O M
 -----------------------------------------------------
 OpenWrt SNAPSHOT, r13401-1d6aff7d75
 -----------------------------------------------------
=== WARNING! =====================================
There is no root password defined on this device!
Use the "passwd" command to set up a new password
in order to prevent unauthorized SSH logins.
--------------------------------------------------
root@(none):/# [  9.671250] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[  9.688441] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O MODULE].
[  9.752787] xt_time: kernel timezone is -0000
[  9.785872] PPP generic driver version 2.4.2
[  9.791529] NET: Registered protocol family 24
[  9.810252] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[  9.966157] urngd: v1.0.2 started.

6

(13 odpowiedzi, napisanych Sprzęt)

Cześć,
próbuje uruchomić OpenWRT na tym routerze. Do tej pory bawiłem się obrazem initramfs, a teraz chciałem wgrać obraz do flash.
Hardware:
CPU: Lantiq GRX390
RAM: 128MB
Flash: 128MB NAND

Nie mam pojęcia do końca pojęcia jak zbootować obraz z uboota. Eksperymetalnie spróbowałem tylko wgrać obraz przez sysupgrade ze zbootowanego obrazu initramfs (tak jak to było dla BT Home Hub 5A). Efekt jest następujący:

root@OpenWrt:/tmp# sysupgrade openwrt-lantiq-xrx300-dlink_dwr-966-squashfs-sysup
grade.bin
Cannot save config while running from ramdisk.
Commencing upgrade. Closing all shell sessions.
Watchdog handover: fd=3
- watchdog -
killall: telnetd: no process killed
Sending TERM to remaining processes ... rpcd netifd odhcpd uhttpd ntpd dnsmasq ubusd urngd logd
Sending KILL to remaining processes ...
Performing system upgrade...
removing ubiblock0_1
[ 1098.723047] block ubiblock0_1: released
Volume ID 0, size 17 LEBs (2193408 bytes, 2.0 MiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB), dynamic, name "kernel", alignment 1
Volume ID 1, size 16 LEBs (2064384 bytes, 1.9 MiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB), dynamic, name "rootfs", alignment 1
Set volume size to 78188544
Volume ID 7, size 606 LEBs (78188544 bytes, 74.5 MiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB), dynamic, name "rootfs_data", alignment 1
sysupgrade successful
umount: can't unmount /dev: Resource busy
umount: can't unmount /tmp: Resource busy
umount: can't unmount /: Invalid argument
[ 1100.210442] reboot: Res�
ROM VER: 1.0.0
CFG 06
NAND

DDR autotuning Rev 1.0
DDR size from 0xa0000000 - 0xa7ffffff
DDR check ok... start booting...U-Boot 2010.06-dirty-LANTIQ-v-2.3.08 (Aug 14 2015 - 10:30:43)

CLOCK CPU 600M RAM 300M
16 Bit RAM
DRAM: 128 MiB
NAND: ONFI flash detected
ONFI param page 0 valid
NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (AMD S34ML01G1)
128 MiB
Bad block table found at page 65472, version 0x01
Bad block table found at page 65408, version 0x01
In:  serial
Out:  serial
Err:  serial
Net:  internal phy using 25Mhz clock
Internal phy firmware version: 0x8434
ar10 Switch

Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS

part1_err=0,part2_err=0
Hit any key to stop autoboot: 0
argv=1
partnum=1
Creating 1 MTD partitions on "nand0":
0x0000001c0000-0x000007dc0000 : "mtd=4"
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:  131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size:  129024 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:  2048
UBI: sub-page size:       512
UBI: VID header offset:     512 (aligned 512)
UBI: data offset:        2048
UBI: attached mtd1 to ubi0
UBI: MTD device name:      "mtd=4"
UBI: MTD device size:      124 MiB
UBI: number of good PEBs:    992
UBI: number of bad PEBs:     0
UBI: max. allowed volumes:    128
UBI: wear-leveling threshold:  4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes:   8
UBI: available PEBs:       11
UBI: total number of reserved PEBs: 981
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 9
UBI: max/mean erase counter: 22/10
Volume kernel found at volume id 0
read 2097152 bytes from volume 0 to 80800000(buf address)
size=2172023,name=MIPS OpenWrt Linux-4.19.123
Bad kernel Checksum
CRC error , changing another booting partition from 1
Erasing redundant Nand...
Erasing at 0x160000 -- 100% complete.
Writing to redundant Nand... done

ROM VER: 1.0.0
CFG 06
NAND

DDR autotuning Rev 1.0
DDR size from 0xa0000000 - 0xa7ffffff
DDR check ok... start booting...U-Boot 2010.06-dirty-LANTIQ-v-2.3.08 (Aug 14 2015 - 10:30:43)

CLOCK CPU 600M RAM 300M
16 Bit RAM
DRAM: 128 MiB
NAND: ONFI flash detected
ONFI param page 0 valid
NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (AMD S34ML01G1)
128 MiB
Bad block table found at page 65472, version 0x01
Bad block table found at page 65408, version 0x01
In:  serial
Out:  serial
Err:  serial
Net:  internal phy using 25Mhz clock
Internal phy firmware version: 0x8434
ar10 Switch

Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS

part1_err=1,part2_err=0

Wywala się na nieprawidłowej sumie CRC. Być może coś jest nie tak z partycją UBI, albo czegoś jeszcze brakuje. Ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem?


partycje na oryginalnym obrazie:

root@home:/# cat /proc/mtd 
dev:  size  erasesize name
mtd0: 00100000 00020000 "uboot"
mtd1: 00040000 00020000 "ubootconfigA"
mtd2: 00040000 00020000 "ubootconfigB"
mtd3: 00040000 00020000 "gphyfirmware"
mtd4: 07c00000 00020000 "system_sw"
mtd5: 00100000 00020000 "calibration"
mtd6: 00100000 00020000 "factory"
mtd7: 00040000 00020000 "res"
mtd8: 001b9000 0001f800 "kernel"
mtd9: 00fdf800 0001f800 "rootfs"
mtd10: 0140e800 0001f800 "data_vol"
mtd11: 00217800 0001f800 "kernelb"
mtd12: 0101e800 0001f800 "rootfsb"
mtd13: 0001f800 0001f800 "sysconfig"
mtd14: 00217800 0001f800 "defconfig"

bootlog

ROM VER: 1.0.0
CFG 06
NAND

ROM VER: 1.0.0
CFG 06
NAND

DDR autotuning Rev 1.0
DDR size from 0xa0000000 - 0xa7ffffff
DDR check ok... start booting...U-Boot 2010.06-dirty-LANTIQ-v-2.3.08 (Aug 14 2015 - 10:30:43)

CLOCK CPU 600M RAM 300M
16 Bit RAM
DRAM: 128 MiB
NAND: ONFI flash detected
ONFI param page 0 valid
NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (AMD S34ML01G1)
128 MiB
Bad block table found at page 65472, version 0x01
Bad block table found at page 65408, version 0x01
In:  serial
Out:  serial
Err:  serial
Net:  internal phy using 25Mhz clock
Internal phy firmware version: 0x8434
ar10 Switch

Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS

part1_err=0,part2_err=0
Hit any key to stop autoboot: 0
argv=1
partnum=1
Creating 1 MTD partitions on "nand0":
0x0000001c0000-0x000007dc0000 : "mtd=4"
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:  131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size:  129024 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:  2048
UBI: sub-page size:       512
UBI: VID header offset:     512 (aligned 512)
UBI: data offset:        2048
UBI: attached mtd1 to ubi0
UBI: MTD device name:      "mtd=4"
UBI: MTD device size:      124 MiB
UBI: number of good PEBs:    992
UBI: number of bad PEBs:     0
UBI: max. allowed volumes:    128
UBI: wear-leveling threshold:  4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes:   7
UBI: available PEBs:       507
UBI: total number of reserved PEBs: 485
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 9
UBI: max/mean erase counter: 20/9
Volume kernel found at volume id 0
read 2097152 bytes from volume 0 to 80800000(buf address)
size=1785792,name=MIPS LTQCPE Linux-3.10.12
UBI: mtd1 is detached from ubi0
Creating 1 MTD partitions on "nand0":
0x0000001c0000-0x000007dc0000 : "mtd=4"
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:  131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size:  129024 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:  2048
UBI: sub-page size:       512
UBI: VID header offset:     512 (aligned 512)
UBI: data offset:        2048
UBI: attached mtd1 to ubi0
UBI: MTD device name:      "mtd=4"
UBI: MTD device size:      124 MiB
UBI: number of good PEBs:    992
UBI: number of bad PEBs:     0
UBI: max. allowed volumes:    128
UBI: wear-leveling threshold:  4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes:   7
UBI: available PEBs:       507
UBI: total number of reserved PEBs: 485
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 9
UBI: max/mean erase counter: 20/9
Volume rootfs found at volume id 1
read 16629760 bytes from volume 1 to 80800000(buf address)
rootfs CRC = 7E483624


Firmware_version=[DWR-966_v1.0.3CP_r03]

CRC OK, booting...
UBI: mtd1 is detached from ubi0
Creating 1 MTD partitions on "nand0":
0x0000001c0000-0x000007dc0000 : "mtd=4"
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:  131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size:  129024 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:  2048
UBI: sub-page size:       512
UBI: VID header offset:     512 (aligned 512)
UBI: data offset:        2048
UBI: attached mtd1 to ubi0
UBI: MTD device name:      "mtd=4"
UBI: MTD device size:      124 MiB
UBI: number of good PEBs:    992
UBI: number of bad PEBs:     0
UBI: max. allowed volumes:    128
UBI: wear-leveling threshold:  4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes:   7
UBI: available PEBs:       507
UBI: total number of reserved PEBs: 485
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 9
UBI: max/mean erase counter: 20/9
Volume kernel found at volume id 0
read 0 bytes from volume 0 to 80800000(buf address)
Read [1806336] bytes
## Booting kernel from Legacy Image at 80800000 ...
  Image Name:  MIPS LTQCPE Linux-3.10.12
  Created:   2016-04-14  7:57:11 UTC
  Image Type:  MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
  Data Size:  1785792 Bytes = 1.7 MiB
  Load Address: 80002000
  Entry Point: 8000a970
  Verifying Checksum ... OK
  Uncompressing Kernel Image ... OK

Starting kernel ...

[  0.000000] Linux version 3.10.12 (jackson@WNC-JPR233-BM4) (gcc version 4.8.1 20130401 (prerelease) (Linaro GCC 4.8-2013.04) ) #8 Thu Apr 14 15:56:55 CST 2016
[  0.000000] SoC: xRX330 rev 1.1
[  0.000000] bootconsole [early0] enabled
[  0.000000] CPU0 revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
[  0.000000] adding memory size:267386880 from DT
[  0.000000] Determined physical RAM map:
[  0.000000] memory: 0ff00000 @ 00000000 (usable)
[  1.150000] Switch API: PCE MicroCode loaded !!
[  1.150000] gphy_driver_init: fw_mode:11G-FW, no of phys:4, mode:0
mount: mounting none on /dev/pts failed: No such file or directory
rootdir=/
table='/etc/device_table.txt'
makedevs: line 64: can't create node dev/ram: File exists
makedevs: line 109: can't create node dev/vcc/: File exists
makedevs: line 111: can't create node dev/vc/: File exists
starting pid 611, tty '': '/etc/init.d/rcS S boot'
Switch antenna
The last switch is under INTernal antenna.
starting pid 655, tty '': '/sbin/getty 115200 ttyLTQ0'
System Init...
ECC failed: 0
ECC corrected: 0
Number of bad blocks: 0
Number of bbt blocks: 0
Block size 131072, page size 2048, OOB size 64
Dumping data starting at 0x00000000 and ending at 0x00100000...
cal_wlan0.bin
mac

(none) login: Using current ascii!!
user obj count 2
Module version: Can Not Connect To /tmp/cgi-2-sys!
sed: bad option in substitution expression
Jan 1 00:00:08 udevd[771]: error: runtime directory '/run/udev' not writable, for now falling back to '/dev/.udev'
Jan 1 00:00:08 udevd[772]: specified group 'tty' unknown

Jan 1 00:00:08 udevd[772]: specified group 'dialout' unknown

Jan 1 00:00:08 udevd[772]: specified group 'kmem' unknown

Jan 1 00:00:08 udevd[772]: specified group 'video' unknown

Jan 1 00:00:08 udevd[772]: specified group 'lp' unknown

Jan 1 00:00:08 udevd[772]: specified group 'disk' unknown

Jan 1 00:00:08 udevd[772]: specified group 'floppy' unknown

Jan 1 00:00:08 udevd[772]: specified group 'cdrom' unknown

Jan 1 00:00:08 udevd[772]: specified group 'tape' unknown

insmod: can't insert '/lib/modules/3.10.12/ltqmips_vrx318_e1.ko': Input/output error
Importing configuration...
upfwFlag: false
bootPar:A
curVer:DWR-966_v1.0.3CP_r03

oldVer:0

Firmware Upgrade: false
@@ import table name: FirewallNatConfig
 Polling Interval = 60
 Priority Threshold = 7
 Byte Rate based Management = 1
 Packet Rate based Management = 0
 Poll history = 1
 Maximum delete sessions = 30
 Mode = 0
@@ import table name: VoiceLine
@@ import table name: VoiceLine
@@ import table name: ethWanSetting
@@ import table name: SPI
@@ import table name: UrlFltrConfig
@@ import table name: FirewallDmz
@@ import table name: VoiceProfile
@@ import table name: wifiClient
@@ import table name: QoS
@@ import table name: RmtMgrConfig
@@ import table name: wifiProfile
@@ import table name: wifiProfile
@@ import table name: wifiProfile
@@ import table name: wifiProfile
@@ import table name: system
@@ import table name: VpnL2TPUserAccount
@@ import table name: ResetToDefault
@@ import table name: lteRadio
@@ import table name: SecurityConfig
@@ import table name: wifiSchedules
@@ import table name: tr69Config
@@ import table name: ntpConfig
@@ import table name: ApFwUpgrade
@@ import table name: accessMgmt
@@ import table name: sysLogInfo
@@ import table name: wifiAOCStrigger
@@ import table name: wifiAOCSstatus
@@ import table name: DhcpServerBasic
@@ import table name: RoutingConfig
@@ import table name: wifiRadio
@@ import table name: wifiRadio
@@ import table name: wifiAP
@@ import table name: wifiAP
@@ import table name: wifiAP
@@ import table name: wifiAP
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: Services
@@ import table name: UPNP
@@ import table name: VpnConfig
@@ import table name: MultiLanguage
@@ import table name: MacTable
@@ import table name: MacTable
@@ import table name: MacTable
@@ import table name: MacTable
Loading USB Host mode driver
@@ import table name: MacTable
@@ import table name: MacTable
@@ import table name: ethWanSwitch
@@ import table name: Lan
@@ import table name: wifiWPS
@@ import table name: wifiWPS
@@ import table name: VpnPPTPUserAccount
@@ import table name: SambaSetting
@@ import table name: dlnaConfig
@@ import table name: ethWanStatus
@@ import table name: lteNwStatus
@@ import table name: lteNwStatus
@@ import table name: AuthCfg
@@ import table name: AuthCfg
@@ import table name: PeerToPeer
@@ import table name: DbgSetting
@@ import table name: wifiACLconfig
@@ import table name: lteNwProfile
@@ import table name: lteNwProfile
@@ import table name: FirewallConfig
@@ import table name: lteWanPriority
@@ import table name: ltePinStatus
@@ import table name: ltePinStatus
@@ import table name: SambaAccount
@@ import table name: SambaAccount
@@ import table name: wifiProfilecommit
@@ import table name: RemoteLog
@@ import table name: RemoteLog
@@ import table name: RemoteLog
@@ import table name: users
@@ import table name: VoiceLineSignaling
@@ import table name: VoiceLineSignaling
@@ import table name: crontab
@@ import table name: groups
@@ import table name: groups
@@ import table name: groups
@@ import table name: wifiStatus
@@ import table name: ddns
@@ import table name: VoiceProfileSignaling
@@ import table name: RoamingPDPType
@@ import table name: lteHwInfo
OK
Import DB : DONE
Found USB module connected on PCI(e)
insmod: can't insert '/lib/modules/3.10.12/usb-storage.ko': File exists
insmod lte modules .....
evtDsptchInit-120 :
evtDsptchInit-141 :
[  16.490000] ltq_gphy_firmware_config: fw_mode:11G-FW, no of phys:4,data_ptr:5440000
Network ok
disable PHY...
run script : firewall.sh
firewall init
run script : firewall_ipv6.sh
firewall_ipv6 init
run script : iptables_fw.sh
iptables_fw init
WWAN init with MAL manager ...
BR_MAC_ADDR= E8:CC:18:B8:F4:9D
run script : firewall_rule.sh
wlan_discover: PCI_DEVICES COUNT: 4
wlan_discover: PCI_ATH COUNT: 1
wlan_discover: PCI_LTQ COUNT: 0
wlan_discover: AHB_WLAN_COUNT: 1
wlan_discover: TOTAL WLAN COUNT: 2
wlan_discover: VALID PHY_CNT: 2
run script : filter_ipv6.sh
ipv6 filter init
run script : SessionLimit.sh
SessionLimit init
run script : filter.sh
filter init
run script : upnp_service.sh
upnp_service init
run script : forward.sh
forward init
run script : vpn_method.sh
vpn_method init
run script : urlfilter.sh
urlfilter init
Switch Init done
wlan_discover: highest discovered apIndex is 2
run script : schedule_rule.sh
schedule_rule init
run script : regmag.sh
regmag init
rc.bringup_wlan init
wlan_cmd =init
i=0
Initializing wave
run script : QosInit.sh
run script : dmz.sh
dmz init
sh: 0: unknown operand
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
IPv6 ENABLE is off
starting webs Daemon...dwatch: process[/usr/local/bin/webs]: 2596
successfully started webs(pid2596)
Done
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
addr:192.168.1.1
killall: dnsmasq: no process killed
[um.c]pUserName:admin, pPassword:admin, pGroup:admin
setup accounts...
setup accounts...Enter Admin
.
tar: invalid gzip magic
tar: can't open '/tmp/eeprom.tar.gz': No such file or directory
dwatch: process[udhcpd]: 2747
successfully started udhcpd(pid2747)
udhcpd (v1.17.1) started
mtlk module loaded in address: 0x86f00000
mtlkroot module loaded in address: 0x85510000
enable PHY...
LTETrig=
cat: can't open '/tmp/wifisetting_11n': No such file or directory
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
rc.bringup_wlan start 0 1
START_VAP=0 , END_VAP=1
Starting Wave interface 0
sh: 2: unknown operand
[  52.730000] [RMNET:HI] rmnet_vnd_ioctl(): Unkown IOCTL 0x00008B01
drvhlpr.sh: drvhlpr terminated with status 4
ALERT #####################################################################################
ALERT ######### mtlk_set_wls_if: MAC of wlan0 is wrong. Must end with 0 or 8 ##########
ALERT ######### Number of supported VAPs may be limited due to this error #################
ALERT #####################################################################################
by pass mtlk_init_hostapd.sh
killing 4159
sh: can't kill pid 4159: No such process
WLANBeacon=100
WLANRTSTh=2346
WLANCh=0
WLANNetMode=bgn
WLANFortyMode=2040
WLANBoningCh=1
WLANTxoffset=0
WLANNetMode_int=23
WLANFortyMode_int=1
cat: can't open '/tmp/wifiDebug': No such file or directory
cant get the LTE bandinfo
WIFI ACL control script
Configuration file: /tmp/hostapd_1.conf
Using interface wlan0 with hwaddr e8:cc:18:b8:f4:9f and ssid "DWR-966_B8F49D"
WLANACLEn_1=0
WLANACLEn_2=0
disable the ACL
rc.bringup_wlan start 1 2
START_VAP=1 , END_VAP=2
Starting Wave interface 1
by pass mtlk_init_hostapd.sh
non boot phase
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
interface ath1 does not exist!
interface ath1 does not exist!
udhcpd (v1.17.1) started
udhcpd: can't open '/var/lib/misc/udhcpd_br1.leases': No such file or directory
WIFI ACL control script
WLANACLEn_1=0
WLANACLEn_2=0
disable the ACL
no platform found
rc.bringup_wlan initac
wlan_cmd =initac
i=1
Initializing ath
[  80.230000] +HWT
[  80.230000] -HWT
[  80.230000] HTC Service:0x0300 ep:1 TX flow control disabled
[  80.240000] HTC Service:0x0100 ep:2 TX flow control disabled
[  80.260000] HTC TX lookup failed!
[  80.260000] HTC TX lookup failed!
[  80.270000] HTC TX lookup failed!
[  80.270000] HTC TX lookup failed!
[  80.270000] HTC TX lookup failed!
[  80.280000] HTC TX lookup failed!
[  80.280000] HTC TX lookup failed!
[  80.280000] HTC TX lookup failed!
[  80.290000] HTC TX lookup failed!
[  80.290000] HTC TX lookup failed!
[  80.290000] HTC TX lookup failed!
[  80.290000] HTC TX lookup failed!
[  80.300000] HTC TX lookup failed!
[  80.300000] HTC TX lookup failed!
[  80.300000] HTC TX lookup failed!
[  80.310000] HTC TX lookup failed!
[  80.310000] HTC TX lookup failed!
[  80.310000] HTC TX lookup failed!
[  80.320000] HTC TX lookup failed!
[  80.320000] HTC TX lookup failed!
[  80.320000] HTC TX lookup failed!
[  80.330000] HTC TX lookup failed!
[  80.330000] HTC TX lookup failed!
[  80.330000] HTC TX lookup failed!
[  80.340000] HTC TX lookup failed!
[  80.340000] HTC TX lookup failed!
[  80.340000] HTC TX lookup failed!
[  80.350000] HTC TX lookup failed!
[  80.350000] HTC TX lookup failed!
[  80.350000] HTC TX lookup failed!
[  80.360000] HTC TX lookup failed!
[  80.360000] HTC TX lookup failed!
[  80.360000] HTC TX lookup failed!
[  80.370000] HTC TX lookup failed!
[  80.370000] HTC TX lookup failed!
[  80.370000] HTC TX lookup failed!
[  80.380000] HTC TX lookup failed!
[  80.380000] HTC TX lookup failed!
[  80.380000] HTC TX lookup failed!
[  80.390000] HTC TX lookup failed!
[  80.390000] HTC TX lookup failed!
[  80.390000] HTC TX lookup failed!
[  80.400000] HTC TX lookup failed!
[  80.400000] HTC TX lookup failed!
[  80.400000] HTC TX lookup failed!
[  80.410000] HTC TX lookup failed!
[  80.410000] HTC TX lookup failed!
[  80.410000] HTC TX lookup failed!
[  80.420000] HTC TX lookup failed!
[  80.420000] HTC TX lookup failed!
[  80.420000] HTC TX lookup failed!
[  80.430000] HTC TX lookup failed!
[  80.430000] HTC TX lookup failed!
[  80.430000] HTC TX lookup failed!
[  80.440000] HTC TX lookup failed!
[  80.440000] HTC TX lookup failed!
[  80.440000] HTC TX lookup failed!
[  80.450000] HTC TX lookup failed!
[  80.450000] HTC TX lookup failed!
[  80.450000] HTC TX lookup failed!
[  80.460000] HTC TX lookup failed!
[  80.460000] HTC TX lookup failed!
[  80.460000] HTC TX lookup failed!
rc.bringup_wlan start 2 4
START_VAP=2 , END_VAP=4
Starting QCA interface
ath_wlan_ap_start 2
[  81.840000] [RMNET:HI] rmnet_vnd_ioctl(): Unkown IOCTL 0x00008B01
Create ath0 interface for device wifi0
[  81.940000] VAP device ath0 created
ath0
Radio is up
wifi interface wifi0 is up
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
/etc/rc.d/ath_wlan_ap_start: line 1: [1: not found
Interface doesn't accept private ioctl...
AMPDU (8BE0): Operation not permitted
Interface doesn't accept private ioctl...
AMPDUFrames (8BE0): Operation not permitted
Interface doesn't accept private ioctl...
AMPDULim (8BE0): Operation not permitted
Error for wireless request "Set Frequency" (8B04) :
  SET failed on device ath0 ; Invalid argument.
/etc/rc.d/ath_wlan_ap_start: line 1: [1: not found
Making Topology File . . .
Starting QCA interface
ath_wlan_ap_start 3
[  86.370000] [RMNET:HI] rmnet_vnd_ioctl(): Unkown IOCTL 0x00008B01
Create ath1 interface for device wifi0
[  86.450000] VAP device ath1 created
ath1
Radio is up
wifi interface wifi0 is up
/etc/rc.d/ath_wlan_ap_start: line 1: [1: not found
Interface doesn't accept private ioctl...
AMPDU (8BE0): Operation not permitted
Interface doesn't accept private ioctl...
AMPDUFrames (8BE0): Operation not permitted
Interface doesn't accept private ioctl...
AMPDULim (8BE0): Operation not permitted
Error for wireless request "Set Frequency" (8B04) :
  SET failed on device ath1 ; Invalid argument.
/etc/rc.d/ath_wlan_ap_start: line 1: [1: not found
Making Topology File . . .
ath0   Link encap:Ethernet HWaddr E8:CC:18:B8:F4:9E
cat: can't open '/tmp/wifisetting_11ac': No such file or directory
killing 5251
sh: can't kill pid 5251: No such process
WLANBeacon=100
WLANRTSTh=2346
WLANCh=0
WLANNetMode=ac
WLANFortyMode=80
WLANBoningCh=1
WLANNetMode_s=11AC
WLANFortyMode_s=VHT80
CHMODE=11ACVHT80
QCA9880 warming up 1 sec
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
QCA9880 warm up
non boot phase
Configuration file: /tmp/hostapd_ac.conf
ath0: Could not connect to kernel driver
Using interface ath0 with hwaddr e8:cc:18:b8:f4:9e and ssid 'DWR-966_5GHz_B8F49D'
WIFI ACL control script
WLANACLEn_1=0
WLANACLEn_2=0
disable the ACL
RUN led_config.sh
killall: ripd: no process killed
killall: syslogd: no process killed
killall: syslog-ng: no process killed
Power LED : delay_on=, delay_off=0, brightness=1
killall: send_radiosyslog.sh: no process killed
killall: send_voipsyslog.sh: no process killed
sh: can't kill pid 5423: No such process
--------------- EMI CMD START ---------------
writing 0x8000000f into address 0x1f2030c8
--------------- Disable Auto-polling ---------------
--------------- Disable port 0 GPHY CLKOUT ---------------
write dev=0x0, reg=0xd, data=0x1f
write dev=0x0, reg=0xe, data=0xea9
write dev=0x0, reg=0xd, data=0x401f
write dev=0x0, reg=0xe, data=0x15
--------------- RGMII slew rate control enable ---------------
write dev=0x0, reg=0xd, data=0x1f
write dev=0x0, reg=0xe, data=0xea8
write dev=0x0, reg=0xd, data=0x401f
write dev=0x0, reg=0xe, data=0x85
--------------- Enable Auto-polling ---------------
--------------- Restart auto-negotiation ---------------
--------------- EMI CMD END ---------------
--------------- Change Ethernet Port output voltage START ---------------
write dev=0x0, reg=0x13, data=0x501
write dev=0x2, reg=0x13, data=0x501
write dev=0x4, reg=0x13, data=0x501
write dev=0x1, reg=0x13, data=0x501
--------------- Change Ethernet Port output voltage END ---------------
event handler already exist.
Terminated
Not start VoIP Services...Done
TR69 is Disabled
killall: inadyn: no process killed
run script : upnp_service.sh
killall: miniupnpd: no process killed
UPNP Service on
BOOTLoader:U-Boot-2010.06-dirty-LANTIQ-v-2.3.08
CPU:P02003
Kernel:3.10.12
Software:DWR-966_v1.0.3CP_r03-1556-14Apr16
Branch:P02003-UGW-6.1
Tool Chain:4.8-linaro/0.9.33.2
PPA SubSystem version info:v3.0.0-0
PPA ppacmd utility tool info:2.9.0
PPE HAL driver info:128.4.3.1.0.0.2
Switch API Version: 2.0.1
Wave wlan version: 03.04.02.40_05_UGW_6.1
Wave wlan driver version: 03.04.02.00.25.c9c85872fd07
Wave wlan MAC FW version: FW_3.4.2_based_on_3.4.2.40_for_UGW_r3625
Wave300 wlan PHY version: 1668
AR10 wlan PHY version: 1796
Wave wlan scripts version:
Starting the cron deamon...crond started
/etc/rc.common: line 92: ./mnt/data/dbg_script.sh: not found

bootlog z openwrt:

ROM VER: 1.0.0 
CFG 06
NAND

DDR autotuning Rev 1.0
DDR size from 0xa0000000 - 0xa7ffffff
DDR check ok... start booting...U-Boot 2010.06-dirty-LANTIQ-v-2.3.08 (Aug 14 2015 - 10:30:43)

CLOCK CPU 600M RAM 300M
16 Bit RAM
DRAM: 128 MiB 
NAND: ONFI flash detected
ONFI param page 0 valid
NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (AMD S34ML01G1)
128 MiB
Bad block table found at page 65472, version 0x01
Bad block table found at page 65408, version 0x01
In:  serial  
Out:  serial  
Err:  serial  
Net:  internal phy using 25Mhz clock
Internal phy firmware version: 0x8434
ar10 Switch

Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS

part1_err=0,part2_err=0
Hit any key to stop autoboot: 0
GRX330 # setenv loadaddr 0x84000000
GRX330 # run net_ram
Using ar10 Switch device
TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.1
Filename 'uImage'.
Load address: 0x84000000
Loading: #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     ####################
done
Bytes transferred = 4109737 (3eb5a9 hex)
## Booting kernel from Legacy Image at 84000000 ...
  Image Name:  MIPS OpenWrt Linux-4.19.123
  Created:   2020-05-30 13:40:47 UTC
  Image Type:  MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
  Data Size:  4109673 Bytes = 3.9 MiB
  Load Address: 80002000
  Entry Point: 80002000
  Verifying Checksum ... OK
  Uncompressing Kernel Image ... OK

Starting kernel ...

[  0.000000] Linux version 4.19.123 (aleksander@LAPTOP-OLEK) (gcc version 8.4.0 (OpenWrt GCC 8.4.0 r13400-d182e08d92)) #0 SMP Sat May 30 13:40:47 2020
[  0.000000] SoC: xRX330 rev 1.1
[  0.000000] bootconsole [early0] enabled
[  0.000000] CPU0 revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
[  0.000000] MIPS: machine is D-Link DWR-966
[  0.000000] Determined physical RAM map:
[  0.000000] memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
[  0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[  0.000000] Detected 1 available secondary CPU(s)
[  0.000000] Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[  0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[  0.000000] Zone ranges:
[  0.000000]  Normal  [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
[  0.000000] Movable zone start for each node
[  0.000000] Early memory node ranges
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
[  0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
[  0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x98/0x4dc with crng_init=0
[  0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu s26256 r8192 d22896 u57344
[  0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 32480
[  0.000000] Kernel command line: console=ttyLTQ0,115200
[  0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[  0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[  0.000000] Writing ErrCtl register=0007fff0
[  0.000000] Readback ErrCtl register=0007fff0
[  0.000000] Memory: 119672K/131072K available (5091K kernel code, 201K rwdata, 1292K rodata, 3128K init, 227K bss, 11400K reserved, 0K cma-reserved)
[  0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[  0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[  0.000000] NR_IRQS: 256
[  0.000000] CPU Clock: 600MHz
[  0.000000] clocksource: MIPS: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370868154 ns
[  0.000009] sched_clock: 32 bits at 300MHz, resolution 3ns, wraps every 7158278654ns
[  0.007891] Calibrating delay loop... 397.82 BogoMIPS (lpj=795648)
[  0.045938] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[  0.050851] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.057350] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.067410] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[  0.073260] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[  0.078695] Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[  0.078710] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[  0.078845] CPU1 revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
[  0.105870] Synchronize counters for CPU 1: done.
[  0.130196] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[  0.138401] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[  0.148033] futex hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[  0.154489] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[  0.161390] NET: Registered protocol family 16
[  0.183192] pinctrl-xway 1e100b10.pinmux: Init done
[  0.189323] dma-xway 1e104100.dma: Init done - hw rev: 8, ports: 5, channels: 24
[  0.223147] gpio-stp-xway 1e100bb0.stp: Init done
[  0.229193] usbcore: registered new interface driver usbfs
[  0.234761] usbcore: registered new interface driver hub
[  0.240115] usbcore: registered new device driver usb
[  0.247900] clocksource: Switched to clocksource MIPS
[  0.254483] NET: Registered protocol family 2
[  0.260285] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
[  0.267895] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.274880] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[  0.281308] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[  0.287881] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[  0.293656] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[  0.300277] NET: Registered protocol family 1
[  0.490973] random: fast init done
[  3.860576] gptu: totally 6 16-bit timers/counters
[  3.865414] gptu: misc_register on minor 63
[  3.869576] gptu: succeeded to request irq 126
[  3.874055] gptu: succeeded to request irq 127
[  3.878583] gptu: succeeded to request irq 128
[  3.883111] gptu: succeeded to request irq 129
[  3.887608] gptu: succeeded to request irq 130
[  3.892124] gptu: succeeded to request irq 131
[  3.896782] No VPEs reserved for AP/SP, not initialize VPE loader
[  3.896782] Pass maxvpes=<n> argument as kernel argument
[  3.908149] No TCs reserved for AP/SP, not initializing RTLX.
[  3.908149] Pass maxtcs=<n> argument as kernel argument
[  3.920770] Crashlog allocated RAM at address 0x3f00000
[  3.926301] workingset: timestamp_bits=14 max_order=15 bucket_order=1
[  3.946423] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[  3.952185] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[  3.970800] io scheduler noop registered
[  3.974808] io scheduler deadline registered (default)
[  3.982465] xway-rcu-gphy 1f203000.rcu:gphy@264: Failed to lookup gate clock
[  3.989516] xway-rcu-gphy: probe of 1f203000.rcu:gphy@264 failed with error -2
[  3.998306] 1e100c00.serial: ttyLTQ0 at MMIO 0x1e100c00 (irq = 112, base_baud = 0) is a lantiq,asc
[  4.007214] console [ttyLTQ0] enabled
[  4.007214] console [ttyLTQ0] enabled
[  4.014516] bootconsole [early0] disabled
[  4.014516] bootconsole [early0] disabled
[  4.026147] nand: device found, Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1
[  4.031168] nand: AMD/Spansion S34ML01G1
[  4.034916] nand: 128 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
[  4.042476] Scanning device for bad blocks
[  4.114055] 8 fixed-partitions partitions found on MTD device 14000000.nand
[  4.119568] Creating 8 MTD partitions on "14000000.nand":
[  4.124920] 0x000000000000-0x000000100000 : "uboot"
[  4.131272] 0x000000100000-0x000000140000 : "ubootconfigA"
[  4.136825] 0x000000140000-0x000000180000 : "ubootconfigB"
[  4.142405] 0x000000180000-0x0000001c0000 : "gphyfirmware"
[  4.148099] 0x0000001c0000-0x000007dc0000 : "ubi"
[  4.154129] 0x000007dc0000-0x000007ec0000 : "calibration"
[  4.159703] 0x000007ec0000-0x000007fc0000 : "factory"
[  4.164886] 0x000007fc0000-0x000008000000 : "res"
[  4.170853] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[  4.176665] wdt 1f8803f0.watchdog: Init done
[  4.187343] NET: Registered protocol family 10
[  4.193591] Segment Routing with IPv6
[  4.196001] NET: Registered protocol family 17
[  4.200382] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[  4.315256] libphy: lantiq,xrx200-mdio: probed
[  4.407436] Intel XWAY PHY11G (xRX v1.2 integrated) 0:01: attached PHY driver [Intel XWAY PHY11G (xRX v1.2 integrated)] (mii_bus:phy_addr=0:01, irq=POLL)
[  4.421004] Intel XWAY PHY11G (xRX v1.2 integrated) 0:02: attached PHY driver [Intel XWAY PHY11G (xRX v1.2 integrated)] (mii_bus:phy_addr=0:02, irq=POLL)
[  4.434645] Intel XWAY PHY11G (xRX v1.2 integrated) 0:03: attached PHY driver [Intel XWAY PHY11G (xRX v1.2 integrated)] (mii_bus:phy_addr=0:03, irq=POLL)
[  4.448286] Intel XWAY PHY11G (xRX v1.2 integrated) 0:04: attached PHY driver [Intel XWAY PHY11G (xRX v1.2 integrated)] (mii_bus:phy_addr=0:04, irq=POLL)
[  4.463226] UBI: auto-attach mtd4
[  4.465094] ubi0: attaching mtd4
[  4.602655] ubi0: scanning is finished
[  4.633808] ubi0: attached mtd4 (name "ubi", size 124 MiB)
[  4.637913] ubi0: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 129024 bytes
[  4.644693] ubi0: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 512
[  4.651337] ubi0: VID header offset: 512 (aligned 512), data offset: 2048
[  4.658059] ubi0: good PEBs: 992, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
[  4.664027] ubi0: user volume: 7, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
[  4.671199] ubi0: max/mean erase counter: 22/9, WL threshold: 4096, image sequence number: 0
[  4.679579] ubi0: available PEBs: 496, total reserved PEBs: 496, PEBs reserved for bad PEB handling: 20
[  4.688962] ubi0: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 450
[  4.692396] block ubiblock0_1: created from ubi0:1(rootfs)
[  4.700326] ubiblock: device ubiblock0_1 (rootfs) set to be root fil[  4.716918] Freeing unused kernel memory: 3128K
[  4.720032] This architecture does not have kernel memory protection.
[  4.726391] Run /init as init process
[  4.749993] init: Console is alive
[  4.752319] init: - watchdog -
[  4.776215] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[  4.787516] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[  4.799970] SCSI subsystem initialized
[  4.807099] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[  4.817347] dwc2 1e101000.usb: 1e101000.usb supply vusb_d not found, using dummy regulator
[  4.824353] dwc2 1e101000.usb: Linked as a consumer to regulator.0
[  4.830301] dwc2 1e101000.usb: 1e101000.usb supply vusb_a not found, using dummy regulator
[  4.941437] dwc2 1e101000.usb: DWC OTG Controller
[  4.944798] dwc2 1e101000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[  4.951776] dwc2 1e101000.usb: irq 62, io mem 0x1e101000
[  4.958221] hub 1-0:1.0: USB hub found
[  4.960833] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[  4.965830] dwc2 1e106000.usb: 1e106000.usb supply vusb_d not found, using dummy regulator
[  4.972964] dwc2 1e106000.usb: Linked as a consumer to regulator.0
[  4.978986] dwc2 1e106000.usb: 1e106000.usb supply vusb_a not found, using dummy regulator
[  5.089247] dwc2 1e106000.usb: DWC OTG Controller
[  5.092589] dwc2 1e106000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[  5.099567] dwc2 1e106000.usb: irq 91, io mem 0x1e106000
[  5.106004] hub 2-0:1.0: USB hub found
[  5.108659] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[  5.117539] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  5.122403] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[  5.132904] init: - preinit -
[  5.313955] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[  5.335358] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [enter] to select the debug level
[  8.375591] lantiq,xrx200-net 1e108000.eth eth0: port 1 got link
[  8.380211] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[  9.494409] procd: - early -
[  9.496142] procd: - watchdog -
[  10.115971] procd: - watchdog -
[  10.118171] procd: - ubus -
[  10.128395] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[  10.170546] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[  10.176035] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[  10.183675] procd: - init -
Please press Enter to activate this console.
[  10.423117] lantiq,xrx200-net 1e108000.eth eth0: port 1 lost link
[  10.630847] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[  10.655773] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O MODULE].
[  10.739332] xt_time: kernel timezone is -0000
[  10.773743] PPP generic driver version 2.4.2
[  10.780828] NET: Registered protocol family 24
[  10.808201] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[  11.021803] urngd: v1.0.2 started.
[  11.221157] random: crng init done
[  11.223147] random: 6 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[  23.101430] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[  23.123812] br-lan: port 1(eth0.1) entered blocking state
[  23.127876] br-lan: port 1(eth0.1) entered disabled state
[  23.133826] device eth0.1 entered promiscuous mode
[  23.137941] device eth0 entered promiscuous mode
[  23.165468] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready
[  28.215590] lantiq,xrx200-net 1e108000.eth eth0: port 1 got link
[  28.220213] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[  28.228115] br-lan: port 1(eth0.1) entered blocking state
[  28.232108] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[  28.239877] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready


BusyBox v1.31.1 () built-in shell (ash)

 _______           ________    __
 |    |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
 |  -  || _ | -__|   || | | ||  _||  _|
 |_______||  __|_____|__|__||________||__| |____|
     |__| W I R E L E S S  F R E E D O M
 -----------------------------------------------------
 OpenWrt SNAPSHOT, r13401-1d6aff7d75
 -----------------------------------------------------
=== WARNING! =====================================
There is no root password defined on this device!
Use the "passwd" command to set up a new password
in order to prevent unauthorized SSH logins.
--------------------------------------------------

USB i switch działa więc mogę wrzucić na niego dowolny obraz. Zrobiłem sobie też kopię wszystkich partycji i jak coś pójdzie nie tak przywrócenie oryginalnego softu nie jest problemem. smile

Kod który testuję jest na Githubie. Wszelkie uwagi milie widziane smile

7

(16 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

PPPoA ma niższy narzut o 8 bajtów i powinno być minimalnie szybsze.

8

(1,271 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

gimbus109 napisał/a:

Chyba tym się skończy, chociaż może jak WAN będzie po kablu to wyniki będą bardziej sensowne.
Do tego chciałem postawić ten 1043 - podłączyć do niego hilinka i zobaczyć, czy kablowy WAN 4300 przenosi tyle, ile wydoli WAN LTE. Ale nie wyszło sad
Zastanawiam się nad Edge Router X - jest na niego wireguard i nawet nie musiałbym na OpenWRT flashować, tylko OpenWRT ma tę zaletę, że na (prawie) wszystkich ustrojstwach mam ten sam interfejs i nie muszę w mojej ułomnej pamięci grzebać "jak to się tu robi" wink

Prawdopodobnie ten pull request rozwiąże twój problem z transferami wink:
https://github.com/openwrt/openwrt/pull/2630

9

(16 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

BT Home Hub 5A
Neostrada VDSL 80mb:

network.loopback=interface
network.loopback.ifname='lo'
network.loopback.proto='static'
network.loopback.ipaddr='127.0.0.1'
network.loopback.netmask='255.0.0.0'
network.globals=globals
network.globals.ula_prefix='fdbc:54aa:3bd2::/48'
network.dsl=dsl
network.dsl.annex='a'
network.dsl.tone='av'
network.dsl.xfer_mode='ptm'
network.dsl.line_mode='vdsl'
network.dsl.ds_snr_offset='-35'
network.lan=interface
network.lan.type='bridge'
network.lan.ifname='eth0.1'
network.lan.proto='static'
network.lan.netmask='255.255.255.0'
network.lan.ip6assign='60'
network.lan.ipaddr='192.168.2.2'
network.lan_dev=device
network.lan_dev.name='eth0.1'
network.lan_dev.macaddr='xx:xx:xx:xx:xx:xx'
network.wan=interface
network.wan.ifname='dsl0.35'
network.wan.proto='pppoe'
network.wan.password='xxxxxxxxx'
network.wan.ipv6='0'
network.wan.username='xxxxxxx@neostrada.pl'
network.wan_dev=device
network.wan_dev.name='dsl0'
network.wan_dev.macaddr='xx:xx:xx:xx:xx:xx'
network.wan6=interface
network.wan6.ifname='@wan'
network.wan6.proto='dhcpv6'
network.@switch[0]=switch
network.@switch[0].name='switch0'
network.@switch[0].reset='1'
network.@switch[0].enable_vlan='1'
network.@switch_vlan[0]=switch_vlan
network.@switch_vlan[0].device='switch0'
network.@switch_vlan[0].vlan='1'
network.@switch_vlan[0].ports='0 1 2 4 6t'
network.@switch_vlan[1]=switch_vlan
network.@switch_vlan[1].device='switch0'
network.@switch_vlan[1].vlan='2'
network.@switch_vlan[1].ports='5 6t'

Statystyki:

root@OpenWrt:~# /etc/init.d/dsl_control dslstat
ATU-C Vendor ID:             Broadcom 164.125
ATU-C System Vendor ID:          Broadcom
Chipset:                 Lantiq-VRX200
Firmware Version:             5.8.1.8.1.6
API Version:               4.17.18.6
XTSE Capabilities:            0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x2
Annex:                  B
Line Mode:                G.993.2 (VDSL2)
Profile:                 17a
Line State:                UP [0x801: showtime_tc_sync]
Forward Error Correction Seconds (FECS): Near: 970 / Far: 276
Errored seconds (ES):           Near: 0 / Far: 3
Severely Errored Seconds (SES):      Near: 0 / Far: 0
Loss of Signal Seconds (LOSS):      Near: 0 / Far: 0
Unavailable Seconds (UAS):        Near: 133 / Far: 133
Header Error Code Errors (HEC):      Near: 0 / Far: 0
Non Pre-emtive CRC errors (CRC_P):    Near: 8765 / Far: 0
Pre-emtive CRC errors (CRCP_P):      Near: 0 / Far: 0
Power Management Mode:          L0 - Synchronized
Latency [Interleave Delay]:        8.0 ms [Interleave]  8.0 ms [Interleave]
Data Rate:                Down: 59.866 Mb/s / Up: 6.015 Mb/s
Line Attenuation (LATN):         Down: 14.6 dB / Up: 11.8 dB
Signal Attenuation (SATN):        Down: 14.6 dB / Up: 9.8 dB
Noise Margin (SNR):            Down: 5.5 dB / Up: 7.8 dB
Aggregate Transmit Power (ACTATP):    Down: -18.0 dB / Up: 14.6 dB
Max. Attainable Data Rate (ATTNDR):    Down: 64.255 Mb/s / Up: 6.384 Mb/s
Line Uptime Seconds:           596
Line Uptime:               9m 56s

10

(3 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Problem rozwiązany. Na przyszłość jakby ktoś miał taki problem z tym routerem to w konsoli VR9 należy wpisać:

setenv bootcmd ubi part UBI\; ubi read \$(loadaddr) kernel\; bootm \$(loadaddr)
saveenv

I zrestartować.

11

(3 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Wrzuciłem przez http:

root@lede:cd /tmp/
root@lede:/tmp# wget http://192.168.1.118/lede-lantiq-xrx200-BTHOMEHUBV5A-squash
fs-sysupgrade.bin
Downloading 'http://192.168.1.118/lede-lantiq-xrx200-BTHOMEHUBV5A-squashfs-sysupgrade.bin'
Connecting to 192.168.1.118:80
Writing to 'lede-lantiq-xrx200-BTHOMEHUBV5A-squashfs-sysupgrade.bin'
lede-lantiq-xrx200-B 100% |*******************************| 4970k 0:00:00 ETA
Download completed (5089448 bytes)
root@lede:/tmp# ls -l
-rw-r--r--  1 root   root       4 Nov 5 21:17 TZ
-rw-r--r--  1 root   root      74 Nov 5 21:50 dhcp.leases
drwxr-xr-x  2 root   root      40 Nov 5 21:20 dnsmasq.d
drwxr-xr-x  2 root   root      40 Nov 5 21:32 dropbear
drwxr-xr-x  2 root   root      60 Nov 5 21:20 etc
drwxr-xr-x  2 root   root      60 Nov 5 21:19 hosts
-rw-r--r--  1 root   root    5089448 Nov 5 21:55 lede-lantiq-xrx200-BTHOMEHUBV5A-squashfs-sysupgrade.bin
drwxr-xr-x  3 root   root      60 Nov 5 21:19 lib
drwxr-xr-x  2 root   root      40 Jan 1 1970 lock
drwxr-xr-x  2 root   root      80 Nov 5 21:15 log
drwxr-xr-x  2 root   root      40 Nov 5 21:19 mounts
-rw-r--r--  1 root   root      32 Nov 5 21:20 resolv.conf
-rw-r--r--  1 root   root       0 Nov 5 21:15 resolv.conf.auto
drwxr-xr-x  4 root   root      200 Nov 5 21:32 run
drwxrwxrwt  2 root   root      40 Jan 1 1970 shm
drwxr-xr-x  2 root   root      60 Nov 5 21:19 state
drwxr-xr-x  2 root   root      80 Jan 1 1970 sysinfo
drwxr-xr-x  2 root   root      40 Nov 5 21:15 tmp
root@lede:/tmp# sysupgrade lede-lantiq-xrx200-BTHOMEHUBV5A-squashfs-sysupgrade.b
in
Cannot save config while running from ramdisk.
killall: watchdog: no process killed
Watchdog handover: fd=3
- watchdog -
killall: telnetd: no process killed
Sending TERM to remaining processes ... ubusd logd netifd odhcpd mountd ntpd dnsmasq
Sending KILL to remaining processes ...
removing ubiblock0_1
[ 2526.069955] block ubiblock0_1: released
Volume ID 0, size 15 LEBs (1935360 bytes, 1.8 MiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB), dynamic, name "kernel", alignment 1
Volume ID 1, size 26 LEBs (3354624 bytes, 3.2 MiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB), dynamic, name "rootfs", alignment 1
Set volume size to 122056704
Volume ID 2, size 946 LEBs (122056704 bytes, 116.4 MiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB), dynamic, name "rootfs_data", alignment 1
sysupgrade successful
umount: can't unmount /dev: Resource busy
umount: can't unmount /tmp: Resource busy
umount: can't unmount /: Invalid argument
[ 2553.044150] reboot: Restarting sy▒
ROM VER: 1.1.4
CFG 04
UART

Reset i znowu to samo:

ROM VER: 1.1.4
CFG 06
NAND
NAND Read OK

DDR autotuning Rev 0.3d
DDR size from 0xa0000000 - 0xa7ffffff
DDR check ok... start booting...U-Boot 2010.06-LANTIQ-v-2.2.46 (Dec 28 2013 - 00:25:33 on bat@gonzo-jungo)

CLOCK CPU 500M RAM 250M
secure boot
DRAM: 125 MiB
NAND: ONFI flash detected
ONFI param page 0 valid
NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (AMD S34ML01G1)
128 MiB
Bad block table found at page 65472, version 0x01
Bad block table found at page 65408, version 0x01
In:  serial
Out:  serial
Err:  serial
Net:  Internal phy(GE) firmware version: 0x841b
vr9 Switch

Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS

Hit any key to stop autoboot: 0
Creating 1 MTD partitions on "nand0":
0x000000100000-0x000007f80000 : "mtd=0"
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:  131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size:  129024 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:  2048
UBI: sub-page size:       512
UBI: VID header offset:     512 (aligned 512)
UBI: data offset:        2048
UBI: attached mtd1 to ubi0
UBI: MTD device name:      "mtd=0"
UBI: MTD device size:      126 MiB
UBI: number of good PEBs:    1012
UBI: number of bad PEBs:     0
UBI: max. allowed volumes:    128
UBI: wear-leveling threshold:  4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes:   4
UBI: available PEBs:       10
UBI: total number of reserved PEBs: 1002
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 10
UBI: max/mean erase counter: 1511/1036

Looking for active section/image:
 0. section: type:8 not an image
 1. section: type:9 not an image
 2. section: type:1 not an image
 3. section: type:3 not an image
 4. section: type:3 not an image
 5. section: type:2 image. reading section header @0x140e76c...
OpenRG volume not found
ubi_volume_read failed; read -19
header read failed!
 6. section: type:2 image. reading section header @0x281cf6c...
OpenRG volume not found
ubi_volume_read failed; read -19
header read failed!
 7. section: type:7 not an image

Verifying image(s):
No active image found!!!
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
VR9 #

Dodatkowo jak nie zatrzymam bootowania po wrzuceniu uboota przez port szeregowy, startuje ten obraz LEDE, chyba z flashu:

U-Boot 2013.10-openwrt4 (Nov 05 2016 - 21:13:45) BTHOMEHUBV5A

Board: BT Home Hub 5A
SoC:  Lantiq VRX268 v1.2
CPU:  125 MHz
IO:  125 MHz
BUS:  125 MHz
BOOT: UART
DRAM: 128 MiB
NAND: 128 MiB
Using default environment

In:  serial
Out:  serial
Err:  serial
Net:  ltq-eth
Hit any key to stop autoboot: 0
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:  131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size:  129024 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:  2048
UBI: sub-page size:       512
UBI: VID header offset:     512 (aligned 512)
UBI: data offset:        2048
UBI: attached mtd1 to ubi0
UBI: MTD device name:      "mtd=0"
UBI: MTD device size:      126 MiB
UBI: number of good PEBs:    1012
UBI: number of bad PEBs:     0
UBI: max. allowed volumes:    128
UBI: wear-leveling threshold:  4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes:   4
UBI: available PEBs:       10
UBI: total number of reserved PEBs: 1002
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 10
UBI: max/mean erase counter: 1511/1036
Read 0 bytes from volume kernel to 81000000
No size specified -> Using max size (1935360)
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
  Image Name:  MIPS LEDE Linux-4.4.74
  Created:   2017-07-10  9:02:27 UTC
  Image Type:  MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
  Data Size:  1839667 Bytes = 1.8 MiB
  Load Address: 80002000
  Entry Point: 80002000
  Verifying Checksum ... OK
  Uncompressing Kernel Image ... OK

Starting kernel ...

[  0.000000] Linux version 4.4.74 (buildbot@builds) (gcc version 5.4.0 (LEDE GCC 5.4.0 r4552-9d07d2d) ) #0 SMP Sun Jul 9 21:46:53 2017
[  0.000000] SoC: xRX200 rev 1.2
[  0.000000] bootconsole [early0] enabled
[  0.000000] CPU0 revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
[  0.000000] MIPS: machine is BTHOMEHUBV5A - BT Home Hub 5A
[  0.000000] Determined physical RAM map:
[  0.000000] memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
[  0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[  0.000000] Zone ranges:
[  0.000000]  Normal  [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
[  0.000000] Movable zone start for each node
[  0.000000] Early memory node ranges
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
[  0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
[  0.000000] Detected 1 available secondary CPU(s)
[  0.000000] Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[  0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[  0.000000] PERCPU: Embedded 9 pages/cpu @8110c000 s8112 r8192 d20560 u36864
[  0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
[  0.000000] Kernel command line: console=ttyLTQ0,115200
[  0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[  0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[  0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[  0.000000] Writing ErrCtl register=00001c20
[  0.000000] Readback ErrCtl register=00001c20
[  0.000000] Memory: 122648K/131072K available (4215K kernel code, 172K rwdata, 1284K rodata, 1224K init, 224K bss, 8424K reserved, 0K cma-reserved)
[  0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[  0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[  0.000000] NR_IRQS:256
[  0.000000] Setting up vectored interrupts
[  0.000000] Setting up IPI vectored interrupts
[  0.000000] CPU Clock: 125MHz
[  0.000000] clocksource: MIPS: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 30580167144 ns
[  0.000615] sched_clock: 32 bits at 62MHz, resolution 16ns, wraps every 34359738360ns
[  0.010332] Calibrating delay loop... 4.76 BogoMIPS (lpj=9536)
[  0.089657] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[  0.105417] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.113705] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.288968] Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[  0.289717] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[  0.294825] CPU1 revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
[  0.391818] Synchronize counters for CPU 1: done.
[  0.404863] Brought up 2 CPUs
[  0.808089] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[  0.822139] futex hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[  0.842359] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[  0.922373] NET: Registered protocol family 16
[  1.282160] pinctrl-xway 1e100b10.pinmux: Init done
[  1.338491] dma-xway 1e104100.dma: Init done - hw rev: 7, ports: 7, channels: 28
[  1.659079] dcdc-xrx200 1f106a00.dcdc: Core Voltage : 1016 mV
[  1.735511] PCI host bridge /fpi@10000000/pci@E105400 ranges:
[  1.744516] MEM 0x0000000018000000..0x0000000019ffffff
[  1.751772]  IO 0x000000001ae00000..0x000000001affffff
[  1.924555] PCI host bridge /fpi@10000000/pcie@d900000 ranges:
[  2.609439] usbcore: registered new interface driver usbfs
[  2.624038] usbcore: registered new interface driver hub
[  2.636964] usbcore: registered new device driver usb
[  2.673197] PCI host bridge to bus 0000:00
[  2.679802] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x18000000-0x19ffffff]
[  2.689341] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x1ae00000-0x1affffff]
[  2.698748] pci_bus 0000:00: root bus resource [??? 0x00000000 flags 0x0]
[  2.707898] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
[  2.756321] pci 0000:00:0e.0: BAR 0: assigned [mem 0x18000000-0x1800ffff]
[  2.777494] PCI host bridge to bus 0000:01
[  2.784800] pci_bus 0000:01: root bus resource [mem 0x1c000000-0x1cffffff]
[  2.794285] pci_bus 0000:01: root bus resource [io 0x1d800000-0x1d8fffff]
[  2.803714] pci_bus 0000:01: root bus resource [??? 0x00000000 flags 0x0]
[  2.812787] pci_bus 0000:01: No busn resource found for root bus, will use [bus 01-ff]
[  2.828057] ifx_pcie_rc_class_early_fixup: fixed pcie host bridge to pci-pci bridge
[  2.881594] pci 0000:01:00.0: bridge configuration invalid ([bus 02-00]), reconfiguring
[  2.953585] pci 0000:01:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x1c000000-0x1c1fffff]
[  2.962966] pci 0000:01:00.0: BAR 9: assigned [mem 0x1c200000-0x1c2fffff pref]
[  2.973174] pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x1c000000-0x1c1fffff 64bit]
[  2.984013] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x1c200000-0x1c20ffff pref]
[  2.993382] pci 0000:01:00.0: PCI bridge to [bus 02]
[  3.000908] pci 0000:01:00.0:  bridge window [mem 0x1c000000-0x1c1fffff]
[  3.010411] pci 0000:01:00.0:  bridge window [mem 0x1c200000-0x1c2fffff pref]
[  3.022339] ifx_pcie_bios_map_irq port 0 dev 0000:01:00.0 slot 0 pin 1
[  3.030641] ifx_pcie_bios_map_irq dev 0000:01:00.0 irq 144 assigned
[  3.039636] ifx_pcie_bios_map_irq port 0 dev 0000:02:00.0 slot 0 pin 1
[  3.047928] ifx_pcie_bios_map_irq dev 0000:02:00.0 irq 144 assigned
[  3.142593] clocksource: Switched to clocksource MIPS
[  3.282285] NET: Registered protocol family 2
[  3.375253] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  3.387309] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[  3.398735] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[  3.411845] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[  3.422109] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[  3.447897] NET: Registered protocol family 1
[  3.502965] gptu: totally 6 16-bit timers/counters
[  3.517841] gptu: misc_register on minor 63
[  3.527495] gptu: succeeded to request irq 126
[  3.536796] gptu: succeeded to request irq 127
[  3.547761] gptu: succeeded to request irq 128
[  3.558163] gptu: succeeded to request irq 129
[  3.567799] gptu: succeeded to request irq 130
[  3.577876] gptu: succeeded to request irq 131
[  3.608044] phy-xrx200 gphy-xrx200: requesting lantiq/vr9_phy11g_a2x.bin
[  3.638239] phy-xrx200 gphy-xrx200: booting GPHY0 firmware at 7E00000
[  3.648187] phy-xrx200 gphy-xrx200: booting GPHY1 firmware at 7E00000
[  3.802243] No VPEs reserved for AP/SP, not initialize VPE loader
[  3.802243] Pass maxvpes=<n> argument as kernel argument
[  3.816600] No TCs reserved for AP/SP, not initializing RTLX.
[  3.816600] Pass maxtcs=<n> argument as kernel argument
[  3.911523] Crashlog allocated RAM at address 0x3f00000
[  4.954695] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[  4.963337] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[  5.228466] io scheduler noop registered
[  5.235248] io scheduler deadline registered (default)
[  5.291998] 1e100c00.serial: ttyLTQ0 at MMIO 0x1e100c00 (irq = 112, base_baud = 0) is a lantiq,asc
[  5.304174] console [ttyLTQ0] enabled
[  5.304174] console [ttyLTQ0] enabled
[  5.313932] bootconsole [early0] disabled
[  5.313932] bootconsole [early0] disabled
[  5.434753] nand: device found, Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1
[  5.440822] nand: AMD/Spansion S34ML01G1
[  5.445128] nand: 128 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
[  5.478157] Bad block table found at page 65472, version 0x01
[  5.495667] Bad block table found at page 65408, version 0x01
[  5.512317] 4 ofpart partitions found on MTD device 14000000.nand-parts
[  5.519399] Creating 4 MTD partitions on "14000000.nand-parts":
[  5.526690] 0x000000000000-0x0000000a0000 : "u-boot"
[  5.643980] 0x0000000a0000-0x0000000c0000 : "uboot-env"
[  5.762688] 0x0000000c0000-0x000000100000 : "unused"
[  5.879938] 0x000000100000-0x000007f80000 : "ubi"
[  6.444834] libphy: lantiq,xrx200-mdio: probed
[  6.648170] net-xrx200: invalid MAC, using random
[  6.720484] eth0: attached PHY [Lantiq XWAY PEF7071] (phy_addr=0:00, irq=-1)
[  6.792485] eth0: attached PHY [Lantiq XWAY PEF7071] (phy_addr=0:01, irq=-1)
[  6.864479] eth0: attached PHY [Lantiq XWAY VR9 GPHY 11G v1.4] (phy_addr=0:11, irq=-1)
[  6.940420] eth0: attached PHY [Lantiq XWAY VR9 GPHY 11G v1.4] (phy_addr=0:13, irq=-1)
[  7.016412] eth0: attached PHY [Lantiq XWAY PEF7071] (phy_addr=0:05, irq=-1)
[  7.280431] ltq-cputemp cputemp@0: Current CPU die temperature: 45.0 °C
[  7.304425] wdt 1f8803f0.watchdog: Init done
[  7.639057] NET: Registered protocol family 10
[  7.751681] NET: Registered protocol family 17
[  7.760988] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[  7.776001] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[  7.990986] UBI: auto-attach mtd3
[  7.994675] ubi0: attaching mtd3
[  10.959821] eth0: port 4 got link
[  11.526295] ubi0: scanning is finished
[  12.088931] ubi0: attached mtd3 (name "ubi", size 126 MiB)
[  12.095941] ubi0: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 129024 bytes
[  12.103455] ubi0: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 512
[  12.110882] ubi0: VID header offset: 512 (aligned 512), data offset: 2048
[  12.118538] ubi0: good PEBs: 1012, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
[  12.125196] ubi0: user volume: 4, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
[  12.134867] ubi0: max/mean erase counter: 1511/1036, WL threshold: 4096, image sequence number: 646460963
[  12.145207] ubi0: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 1012, PEBs reserved for bad PEB handling: 20
[  12.159682] ubi0: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 356
[  12.261418] block ubiblock0_1: created from ubi0:1(rootfs)
[  12.268252] ubiblock: device ubiblock0_1 (rootfs) set to be root filesystem
[  12.596066] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 254:0.
[  12.742623] Freeing unused kernel memory: 1224K (8058e000 - 806c0000)
[  16.781667] random: nonblocking pool is initialized
[  91.432191] init: Console is alive
[  91.446430] init: - watchdog -
[ 106.062043] init: - preinit -

To jest tylko początek, przy tych 2x4,76 BogoMIPSACH powoli się uruchamia.
Masz może jeszcze jakieś pomysły?

12

(3 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Cześć,
Chciałem zainstalować LEDE na tym routerze. Kroki które wykonałem:
1. Zabootowałem z UART i wysłałem przez port szeregowy U-boota stąd https://github.com/mkresin/lede/releases;
2. Wysłałem przez TFTP plik: lede-lantiq-xrx200-BTHOMEHUBV5A-installimage.bin również z powyższej strony;
3. Zrobiłem kopię Oryginalnego Firmware i zapisałem na pendrive zgodnie z tutorialem;
4. Na pendrive wrzuciłem aktualny spapschot LEDE stąd: http://downloads.lede-project.org/snaps … pgrade.bin;

Dotąd wszystko było OK.
Router się zrestartował, wystartował U-boot i nie może zabootować  LEDE:

Kroki instalacji:

Wysłanie Uboota, LEDE i start LEDE:

ROM VER: 1.1.4
CFG 04
UART
***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

U-Boot 2013.10-openwrt4 (Nov 05 2016 - 21:13:45) BTHOMEHUBV5A

Board: BT Home Hub 5A
SoC:  Lantiq VRX268 v1.2
CPU:  125 MHz
IO:  125 MHz
BUS:  125 MHz
BOOT: UART
DRAM: 128 MiB
NAND: 128 MiB
Using default environment

In:  serial
Out:  serial
Err:  serial
Net:  ltq-eth
Hit any key to stop autoboot: 0
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:  131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size:  129024 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:  2048
UBI: sub-page size:       512
UBI: VID header offset:     512 (aligned 512)
UBI: data offset:        2048
UBI: attached mtd1 to ubi0
UBI: MTD device name:      "mtd=0"
UBI: MTD device size:      126 MiB
UBI: number of good PEBs:    1012
UBI: number of bad PEBs:     0
UBI: max. allowed volumes:    128
UBI: wear-leveling threshold:  4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes:   3
UBI: available PEBs:       9
UBI: total number of reserved PEBs: 1003
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 10
UBI: max/mean erase counter: 1510/1035
Read 0 bytes from volume kernel to 81000000
Volume kernel not found!
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
BTHOMEHUBV5A # tftpboot 0x81000000 lede-lantiq-xrx200-BTHOMEHUBV5A-installimage.bin; bootm 0x81000000
ltq_phy: addr 0, link 0, speed 10, duplex 0
ltq_phy: addr 1, link 0, speed 10, duplex 0
ltq_phy: addr 17, link 0, speed 10, duplex 0
ltq_phy: addr 19, link 1, speed 1000, duplex 1
ltq_phy: addr 5, link 0, speed 10, duplex 0
Using ltq-eth device
TFTP from server 192.168.1.2; our IP address is 192.168.1.1
Filename 'lede-lantiq-xrx200-BTHOMEHUBV5A-installimage.bin'.
Load address: 0x81000000
Loading: #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #################################################################
     #############################
done
Bytes transferred = 3474686 (3504fe hex)
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
  Image Name:  MIPS LEDE Linux-4.4.30
  Created:   2016-11-05 20:35:36 UTC
  Image Type:  MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
  Data Size:  3474622 Bytes = 3.3 MiB
  Load Address: 80002000
  Entry Point: 80002000
  Verifying Checksum ... OK
  Uncompressing Kernel Image ... OK

Starting kernel ...

[  0.000000] Linux version 4.4.30 (mkresin@desktop) (gcc version 5.4.0 (LEDE GCC 5.4.0 r2112+5) ) #0 Sat Nov 5 20:35:36 2016
[  0.000000] SoC: xRX200 rev 1.2
[  0.000000] bootconsole [early0] enabled
[  0.000000] CPU0 revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
[  0.000000] MIPS: machine is BTHOMEHUBV5A - BT Home Hub 5A
[  0.000000] Determined physical RAM map:
[  0.000000] memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
[  0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[  0.000000] Zone ranges:
[  0.000000]  Normal  [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
[  0.000000] Movable zone start for each node
[  0.000000] Early memory node ranges
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
[  0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
[  0.000000] Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[  0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[  0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
[  0.000000] Kernel command line: console=ttyLTQ0,115200 init=/etc/preinit
[  0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[  0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[  0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[  0.000000] Writing ErrCtl register=00001d20
[  0.000000] Readback ErrCtl register=00001d20
[  0.000000] Memory: 118932K/131072K available (3775K kernel code, 161K rwdata, 1152K rodata, 5584K init, 210K bss, 12140K reserved, 0K cma-reserved)
[  0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[  0.000000] NR_IRQS:256
[  0.000000] Setting up vectored interrupts
[  0.000000] CPU Clock: 125MHz
[  0.000000] clocksource: MIPS: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 30580167144 ns
[  0.000610] sched_clock: 32 bits at 62MHz, resolution 16ns, wraps every 34359738360ns
[  0.009754] Calibrating delay loop... 4.80 BogoMIPS (lpj=9600)
[  0.082692] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[  0.095566] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.103691] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.513151] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[  0.531650] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[  0.582933] NET: Registered protocol family 16
[  0.830957] pinctrl-xway 1e100b10.pinmux: Init done
[  0.871843] dma-xway 1e104100.dma: Init done - hw rev: 7, ports: 7, channels: 28
[  1.119569] dcdc-xrx200 1f106a00.dcdc: Core Voltage : 1016 mV
[  1.426891] PCI host bridge /fpi@10000000/pci@E105400 ranges:
[  1.434523] MEM 0x0000000018000000..0x0000000019ffffff
[  1.441304]  IO 0x000000001ae00000..0x000000001affffff
[  2.191745] usbcore: registered new interface driver usbfs
[  2.203922] usbcore: registered new interface driver hub
[  2.213708] usbcore: registered new device driver usb
[  2.242780] PCI host bridge to bus 0000:00
[  2.248780] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x18000000-0x19ffffff]
[  2.257599] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x1ae00000-0x1affffff]
[  2.266376] pci_bus 0000:00: root bus resource [??? 0x00000000 flags 0x0]
[  2.274872] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
[  2.311593] pci 0000:00:0e.0: BAR 0: assigned [mem 0x18000000-0x1800ffff]
[  2.327486] PCI host bridge to bus 0000:01
[  2.333478] pci_bus 0000:01: root bus resource [mem 0x1c000000-0x1cffffff]
[  2.342298] pci_bus 0000:01: root bus resource [io 0x1d800000-0x1d8fffff]
[  2.351076] pci_bus 0000:01: root bus resource [??? 0x00000000 flags 0x0]
[  2.359573] pci_bus 0000:01: No busn resource found for root bus, will use [bus 01-ff]
[  2.372484] ifx_pcie_rc_class_early_fixup: fixed pcie host bridge to pci-pci bridge
[  2.415717] pci 0000:01:00.0: bridge configuration invalid ([bus 02-00]), reconfiguring
[  2.471475] pci 0000:01:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x1c000000-0x1c1fffff]
[  2.480400] pci 0000:01:00.0: BAR 9: assigned [mem 0x1c200000-0x1c2fffff pref]
[  2.489903] pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x1c000000-0x1c1fffff 64bit]
[  2.499782] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x1c200000-0x1c20ffff pref]
[  2.508780] pci 0000:01:00.0: PCI bridge to [bus 02]
[  2.515811] pci 0000:01:00.0:  bridge window [mem 0x1c000000-0x1c1fffff]
[  2.524646] pci 0000:01:00.0:  bridge window [mem 0x1c200000-0x1c2fffff pref]
[  2.535232] ifx_pcie_bios_map_irq port 0 dev 0000:01:00.0 slot 0 pin 1
[  2.543168] ifx_pcie_bios_map_irq dev 0000:01:00.0 irq 144 assigned
[  2.551445] ifx_pcie_bios_map_irq port 0 dev 0000:02:00.0 slot 0 pin 1
[  2.559381] ifx_pcie_bios_map_irq dev 0000:02:00.0 irq 144 assigned
[  2.618527] clocksource: Switched to clocksource MIPS
[  2.716471] NET: Registered protocol family 2
[  2.780922] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  2.792174] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  2.801770] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[  2.813639] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[  2.822418] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[  2.843168] NET: Registered protocol family 1
[  7.248854] gptu: totally 6 16-bit timers/counters
[  7.260774] gptu: misc_register on minor 63
[  7.267025] gptu: succeeded to request irq 126
[  7.272891] gptu: succeeded to request irq 127
[  7.279252] gptu: succeeded to request irq 128
[  7.285110] gptu: succeeded to request irq 129
[  7.290991] gptu: succeeded to request irq 130
[  7.296853] gptu: succeeded to request irq 131
[  7.329354] phy-xrx200 gphy-xrx200: requesting lantiq/vr9_phy11g_a2x.bin
[  7.356006] phy-xrx200 gphy-xrx200: booting GPHY0 firmware at 7DC0000
[  7.365276] phy-xrx200 gphy-xrx200: booting GPHY1 firmware at 7DC0000
[  7.494934] No VPEs reserved for AP/SP, not initialize VPE loader
[  7.494934] Pass maxvpes=<n> argument as kernel argument
[  7.508877] No TCs reserved for AP/SP, not initializing RTLX.
[  7.508877] Pass maxtcs=<n> argument as kernel argument
[  7.571371] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[  7.584745] Crashlog allocated RAM at address 0x3f00000
[  8.624871] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[  8.632640] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[  8.815616] io scheduler noop registered
[  8.821514] io scheduler deadline registered (default)
[  8.859690] 1e100c00.serial: ttyLTQ0 at MMIO 0x1e100c00 (irq = 112, base_baud = 0) is a lantiq,asc
[  8.871495] console [ttyLTQ0] enabled
[  8.871495] console [ttyLTQ0] enabled
[  8.880189] bootconsole [early0] disabled
[  8.880189] bootconsole [early0] disabled
[  9.029009] nand: device found, Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1
[  9.034788] nand: AMD/Spansion S34ML01G1
[  9.039039] nand: 128 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
[  9.057170] Bad block table found at page 65472, version 0x01
[  9.072832] Bad block table found at page 65408, version 0x01
[  9.087744] 5 ofpart partitions found on MTD device 14000000.nand-parts
[  9.094975] Creating 5 MTD partitions on "14000000.nand-parts":
[  9.101208] 0x000000000000-0x0000000a0000 : "u-boot"
[  9.191771] 0x0000000a0000-0x0000000c0000 : "uboot-env"
[  9.293991] 0x0000000c0000-0x000000100000 : "unused"
[  9.396435] 0x000000100000-0x000007f80000 : "ubi"
[  9.531247] 0x000000000000-0x000008000000 : "nand_chip"
[  9.954050] libphy: lantiq,xrx200-mdio: probed
[  10.251456] net-xrx200: invalid MAC, using random
[  10.320646] eth0: attached PHY [Lantiq XWAY PEF7071] (phy_addr=0:00, irq=-1)
[  10.392588] eth0: attached PHY [Lantiq XWAY PEF7071] (phy_addr=0:01, irq=-1)
[  10.464601] eth0: attached PHY [Lantiq XWAY VR9 GPHY 11G v1.4] (phy_addr=0:11, irq=-1)
[  10.536602] eth0: attached PHY [Lantiq XWAY VR9 GPHY 11G v1.4] (phy_addr=0:13, irq=-1)
[  10.593619] net-xrx200: invalid MAC, using random
[  10.664588] eth1: attached PHY [Lantiq XWAY PEF7071] (phy_addr=0:05, irq=-1)
[  10.862209] ltq-cputemp cputemp@0: Current CPU die temperature: 45.0 °C
[  10.881733] wdt 1f8803f0.watchdog: Init done
[  11.091296] NET: Registered protocol family 10
[  11.359355] NET: Registered protocol family 17
[  11.367674] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[  11.381341] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[  11.595893] UBI: auto-attach mtd3
[  11.599261] ubi0: attaching mtd3
[  14.536303] eth0: port 4 got link
[  14.647975] ubi0: scanning is finished
[  15.014048] ubi0 warning: print_rsvd_warning: cannot reserve enough PEBs for bad PEB handling, reserved 19, need 20
[  15.129061] ubi0: attached mtd3 (name "ubi", size 126 MiB)
[  15.135366] ubi0: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 129024 bytes
[  15.143276] ubi0: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 512
[  15.150301] ubi0: VID header offset: 512 (aligned 512), data offset: 2048
[  15.157987] ubi0: good PEBs: 1012, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
[  15.164983] ubi0: user volume: 3, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
[  15.172714] ubi0: max/mean erase counter: 1510/1035, WL threshold: 4096, image sequence number: 646460963
[  15.183201] ubi0: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 1012, PEBs reserved for bad PEB handling: 19
[  15.228447] ubi0: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 337
[  15.770478] Freeing unused kernel memory: 5584K (804fc000 - 80a70000)
[  16.380480] init: Console is alive
[  16.390029] init: - watchdog -
[  17.042937] exFAT: Version 1.2.9
[  18.805449] SCSI subsystem initialized
[  19.166271] dwc2 1e101000.ifxhcd: requested GPIO 495
[  19.173223] dwc2 1e101000.ifxhcd: Configuration mismatch. Forcing host mode
[  20.044818] dwc2 1e101000.ifxhcd: DWC OTG Controller
[  20.052363] dwc2 1e101000.ifxhcd: new USB bus registered, assigned bus number 1
[  20.061777] dwc2 1e101000.ifxhcd: irq 62, io mem 0x00000000
[  20.068187] dwc2 1e101000.ifxhcd: Hardware does not support descriptor DMA mode -
[  20.075565] dwc2 1e101000.ifxhcd: falling back to buffer DMA mode.
[  20.147488] hub 1-0:1.0: USB hub found
[  20.160652] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[  20.376959] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  20.439209] init: - preinit -
[  20.680015] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc2
[  20.971722] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[  21.124576] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[  22.174478] scsi 0:0:0:0: Direct-Access   Kingston DataTraveler 2.0 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
[  22.267575] sd 0:0:0:0: [sda] 15679488 512-byte logical blocks: (8.03 GB/7.48 GiB)
[  22.327838] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[  22.344510] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 88 bits of entropy available)
[  22.364102] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[  22.371224] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[  22.644926] sda: sda1
[  22.785745] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[  29.416861] random: nonblocking pool is initialized
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [enter] to select the debug level
[  37.284471] eth0: port 4 lost link
[  37.616330] procd: - early -
[  37.623456] procd: - watchdog -
[  40.988834] procd: - ubus -
[  41.668154] procd: - init -
Please press Enter to activate this console.

uci: Entry not found


BusyBox v1.25.1 () built-in shell (ash)

*******************************************************************************
*  Guide for installing LEDE onto a BT Home Hub 5 Type A/Plusnet Hub One  *
*******************************************************************************

You need an USB flash drive with at least 512MB free capacity, formatted as
FAT32 or exFAT, attached to the Hub. The attached flash drive will be
accessible at /tmp/mounts/<directory>.

To install LEDE, the USB flash drive must have a copy of the file:
 lede-lantiq-xrx200-BTHOMEHUBV5A-squashfs-sysupgrade.bin

To restore the stock Firmware, the USB flash drive must have a have a copy
of the nanddump backup file (hh5a.nanddump) containing the stock Firmware.

LIST OF COMMANDS

 To create a backup of the installed firmware (Take care to not overwrite
 any previously made backup):
   nanddump --file /tmp/mounts/<directory>/hh5a.nanddump /dev/mtd4

 To install LEDE:
   prepare

 To restore stock firmware:
   restore

TO UPGRADE FROM OpenWrt OR LEDE PRIOR TO XXX:

 Restore the stock firmware and do a fresh install of LEDE.

If you don't have a backup of the stock firmware from your Hub, use the
experimental 'migrate' script. It is offered with no guarantee of success.
You are strongly advised to restore the stock firmware.

Please scroll back to view ALL of the above instructions.

Instalacja LEDE:

root@lede:/tmp/mounts# prepare

This script will erase parts of the Nand flash memory on this Hub, and then
prepare it for running Sysupgrade.


WARNING: DO NOT CONTINUE unless you have saved a backup of the original firmware
     to your COMPUTER or other storage device!


DO NOT POWER OFF THE DEVICE DURING THIS PROCEDURE.


Please enter YESIHAVEABACKUP to continue:
YESIHAVEABACKUP

Starting installation...

Please select you device:

a) BT Home Hub 5 Type A
b) Plusnet Hub One

a

WRITING custom uboot-env to unlock u-boot console and update bootcmd...
Erasing 128 Kibyte @ 0 -- 100 % complete
Writing data to block 0 at offset 0x0

REMOVING ubi volume OpenRG...
[ 384.003247] ubi0: reserved more 1 PEBs for bad PEB handling

REMOVING ubi volume FFS...


Preparation completed!

Your attached USB media is mounted as a subdirectory at /tmp/mounts/

To install LEDE, run:

 sysupgrade /tmp/mounts/<directory>/lede-lantiq-xrx200-BTHOMEHUBV5A-squashfs-sysupgrade.bin

Sysupgrade will automatically restart your device when it has finished.
If the UART prompt appears, power-cycle your device!
The hub should now boot up using LEDE.
root@lede:/tmp/mounts# sysupgrade /tmp/mounts/USB-A1/lede-lantiq-xrx200-BTHOMEHU
BV5A-squashfs-sysupgrade.bin
[ 429.392129] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Cannot save config while running from ramdisk.
killall: watchdog: no process killed
Watchdog handover: fd=3
- watchdog -
killall: telnetd: no process killed
Sending TERM to remaining processes ... ubusd logd netifd odhcpd mountd ntpd dnsmasq
Sending KILL to remaining processes ...
Volume ID 0, size 15 LEBs (1935360 bytes, 1.8 MiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB), dynamic, name "kernel", alignment 1
Volume ID 1, size 26 LEBs (3354624 bytes, 3.2 MiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB), dynamic, name "rootfs", alignment 1
Set volume size to 122056704
Volume ID 2, size 946 LEBs (122056704 bytes, 116.4 MiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB), dynamic, name "rootfs_data", alignment 1
sysupgrade successful
umount: can't unmount /dev: Resource busy
umount: can't unmount /tmp: Resource busy
umount: can't unmount /: Invalid argument
[ 551.801815] reboot: Restarting sy-
ROM VER: 1.1.4
CFG 04
UART

Reset i nie może wystartować:

ROM VER: 1.1.4
CFG 06
NAND
NAND Read OK

DDR autotuning Rev 0.3d
DDR size from 0xa0000000 - 0xa7ffffff
DDR check ok... start booting...U-Boot 2010.06-LANTIQ-v-2.2.46 (Dec 28 2013 - 00:25:33 on bat@gonzo-jungo)

CLOCK CPU 500M RAM 250M
secure boot
DRAM: 125 MiB
NAND: ONFI flash detected
ONFI param page 0 valid
NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (AMD S34ML01G1)
128 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment

Erasing Nand...
Bad block table found at page 65472, version 0x01
Bad block table found at page 65408, version 0x01
Erasing at 0xe0000 -- 100% complete.
Encrypting enviroment...
Writing to Nand... done
In:  serial
Out:  serial
Err:  serial
Net:  Internal phy(GE) firmware version: 0x841b
vr9 Switch

Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS

Hit any key to stop autoboot: 0
Creating 1 MTD partitions on "nand0":
0x000000100000-0x000007f80000 : "mtd=0"
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:  131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size:  129024 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:  2048
UBI: sub-page size:       512
UBI: VID header offset:     512 (aligned 512)
UBI: data offset:        2048
UBI: attached mtd1 to ubi0
UBI: MTD device name:      "mtd=0"
UBI: MTD device size:      126 MiB
UBI: number of good PEBs:    1012
UBI: number of bad PEBs:     0
UBI: max. allowed volumes:    128
UBI: wear-leveling threshold:  4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes:   4
UBI: available PEBs:       10
UBI: total number of reserved PEBs: 1002
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 10
UBI: max/mean erase counter: 1511/1036

Looking for active section/image:
 0. section: type:8 not an image
 1. section: type:9 not an image
 2. section: type:1 not an image
 3. section: type:3 not an image
 4. section: type:3 not an image
 5. section: type:2 image. reading section header @0x140e76c...
OpenRG volume not found
ubi_volume_read failed; read -19
header read failed!
 6. section: type:2 image. reading section header @0x281cf6c...
OpenRG volume not found
ubi_volume_read failed; read -19
header read failed!
 7. section: type:7 not an image

Verifying image(s):
No active image found!!!
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!

VR9 #

Dla pewności przywróciłem oryginalne Firmware i powtórzyłem ponownie kroki i jest dokładnie ten sam problem.
Jak rozwiązać ten problem?

13

(3 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

1. Problem z WiFi był związany z sterownikiem linuksowym do karty WiFi w laptopie, i dla RX działał tylko 1 stream. Jest już w miarę ok z wydajnością.
2. Okazało się że Lantiq oszczędził miejsca na krzemie i umieścił 4 TC i 2 VPE, dlatego w LEDE są widoczne tylko 2 rdzenie.
SMVP na routerze przypisuje TC0 do VPE0 i TC1 do VPE1. Taki MT7621A ma po 1 VPE na każde TC i działa to wtedy normalnie.

Trochę rozeznałem się i sam sobie po części odpowiadam, ale mam kolejne pytania:

3. Żeby wykorzystać pozostałe TC i przypisać po 2 do każdego VPE trzeba by aktywować SMTC w LEDE, ale SMTC zostało usunięte w kernelu 3.15. Czyli jak dobrze rozumiem nic już nie da się zrobić skoro nie jest to już obsługiwane w kernelu?
Tu trochę o SMVP i SMTC http://elinux.org/images/7/7b/CELF_SMTC … 6_v0.3.pdf

4. Przeszukałem trochę internet i widzę że większość chipów Lantiqa posiada Protocol Processor Engine (PPE). Słaba wydajność NAT jest spowodowana brakiem obsługi PPE w LEDE. W którymś z dokumentów Lantiq chwali się że może dzięki temu NATować 3GB/s bez obciążania CPU.  Może ktoś potrafi przeportować obsługę tego? smile Najnowsze źródła które to obsługują to te od Netgeara DM200.
https://kb.netgear.com/2649/NETGEAR-Ope … ar_organic
Jak widzę to jest to oparte o OpenWrt AA kernel 3.10 i zawiera źródła od Lantiqa. Są jeszcze źródła do W8970/8980/9980 ale TPlink używa tam kernela 2.6.32
Gdyby komuś się udało to udało to NAT nie ograniczał by tego routera do ~~180Mbps, a z innych ciekawą alternatywą do LEDE byłby HH5A z WiFi AC, 5x GB Ethernet, VDSL2, USB, 128MB flash/RAM  dostępny na Ebayu za około ~~100zł.

14

(3 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Cześć,
Ostatnio wpadł mi w ręce TP-link W8970. Zainstalowałem na nim najpierw wersję stabilną LEDE a później testową.
W wersji stabilnej działał tylko 1 rdzeń i WIFI przy 35Mbps zjadało całą moc obliczeniową procesora. Na wersji testowej jest znacznie lepiej widoczne są 2 rdzenie, ale zastanawia mnie dlaczego LEDE na tym ruterze nie obsługuje wielowątkowości? Co należy zmienić w źródłach, żeby skompilować LEDE z obsługą wielowątkowości?
VRX268 posiada 4 rdzenie TC i powinno to dać sporego kopa temu procesorowi. wink

2. Dlaczego ten router ma tak słabą wydajność NAT. Przy 2 rdzeniach  34kc 500MHz udało mi się osiągnąć transfery WAN-->LAN max 105mbps, podczas gdy na WR2543ND, który ma 1 rdzeń 24kc 400Mhz bez problemu uzyskuję transfery rzędu 200-220Mbps.