1

(14 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

To już raczej użyję twojego OpenWrt 18.06 bez GUI i sprawdzę co się stanie żeby nie cofać się to zbyt starych rozwiązań. W zasadzie to weryfikowałem ten problem na najnowszym sofcie który jest rozwijany bo może takie sprawdzenie być jeszcze przydatne dla rozwoju tej wersji systemu.
Ale to było ciekawe że na ponad 10 letni router wrzucam soft z 2020r. smile

EDIT: 17.01.7 nie traci ustawień. Ale jest za mało miejsca to instalacji paczek. Może komuś się przyda.

Wiem wiem, to tylko z czystej ciekawości i już jest dawno na emeryturze ten Edimax. smile

3

(14 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Dzięki za potwierdzenie. Tak myślę że może jest to do fixnięcia skoro nie wynika to z harware bo np. za mało pamięci ROM.

Sprawdziłem usb na OpenWrt 19.07.2:

root@OpenWrt:~# cat /sys/kernel/debug/usb/devices
cat: can't open '/sys/kernel/debug/usb/devices': No such file or directory

W winscp też nie widzę katalogu usb. W /mnt też nic nie ma. Czyli to potwierdza walnięte USB jeżeli nie trzeba instalować dodatkowych pakietów aby pendrive czy modem był widoczny w systemie routera jako jakieś urządzenie.

A jeśli chodzi o sieć to być może coś nie gra z MiFi bo w OpenWrt ta sama konfiguracja (komputer + modem od internetu) i sieć działa prawidłowo:

root@OpenWrt:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     10.7.40.1    0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0.2
10.7.40.0    0.0.0.0     255.255.248.0  U   0   0    0 eth0.2
192.168.1.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 br-lan


Chociaż teraz zauważyłem że wypinałem kabel na chwilę z gniazda i wtedy mam od razu sieć w OpenWrt i nie pamiętam czy robiłem to samo w MiFi ale raczej tak... hmm Poza tym nie działało przecież WiFi też.

5

(14 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Sprawdziłem poleceniem mount na OpenWrt 19.07.2, r10947-65030d81f3:

root@OpenWrt:~# mount
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
tmpfs on /tmp/root type tmpfs (rw,noatime,mode=755)
overlayfs:/tmp/root on / type overlay (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/tmp/root/                        upper,workdir=/tmp/root/work)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem        Size   Used Available Use% Mounted on
/dev/root         3.0M   3.0M     0 100% /rom
tmpfs          13.8M  284.0K   13.5M  2% /tmp
tmpfs          13.8M   60.0K   13.7M  0% /tmp/root
overlayfs:/tmp/root   13.8M   60.0K   13.7M  0% /
tmpfs          512.0K     0  512.0K  0% /dev

root@OpenWrt:~# free
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     28276    14008    5224     344    9044    11872
Swap:       0      0      0
#dodałem hasło i włączyłem sieć WiFi - wolna pamięć RAM się zmniejszyła
root@OpenWrt:~# free
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     28276    15632    3496     368    9148    10236
Swap:       0      0      0
root@OpenWrt:~#

Czyli to potwierdza że jffs się nie zrobił i zapisuje w pamięci RAM konfigurację?

Okej, dziękuję!
Operacja udana.

Inne rozwiązanie gdyby ktoś nie chciał/nie mógł instalować dodatkowego oprogramowania jak winscp to upload na jakiś serwer z obsługą tylko http co może być ciężkie obecnie (chyba że jakiś własny hosting/vps). Lub ftp niezabezpieczone.

Jeszcze komuś może sie przyda:

root@MiFi:/# sysupgrade -n /tmp/a
Image metadata not found
Invalid image type.
Image check 'platform_check_image' failed.

Wygląda na to że nie domyśla się nawet jeśli w katalogu "a" jest jeden plik z softem i trzeba podać całą nazwę:

root@MiFi:/tmp/a# sysupgrade -n openwrt-19.07.2-ramips-rt305x-3g-6200n-squashfs-sysupgrade.bin
killall: watchdog: no process killed
Sending TERM to remaining processes ... dnsmasq ubusd askfirst logd rpcd netifd crond uhttpd ntpd
Sending KILL to remaining processes ... askfirst
Switching to ramdisk...
Performing system upgrade...
Unlocking firmware ...

Writing from <stdin> to firmware ...
Upgrade completed
Rebooting system...

Zgodnie z tą instrukcją https://eko.one.pl/?p=mifi

  # wget -O /tmp/a "http://pełny-url-do-pliku-z-firmware"
  # sysupgrade -n /tmp/a

próbuję zrobić update softu.
(odnośnie wydruku w konsoli poniżej to pobieram obraz sysupgrade, akurat sprawdzałem drugi link do softu initramfs-kernel.bin i to skopiowałem).

root@MiFi:~# wget -O /tmp/a "http://downloads.openwrt.org/releases/19.07.2/targets/ramips/rt305x/openwrt-19.07.2-ramips-rt305x-3g-6200n-initramfs-kernel.bin"
Downloading 'http://downloads.openwrt.org/releases/19.07.2/targets/ramips/rt305x/openwrt-19.07.2-ramips-rt305x-3g-6200n-initramfs-kernel.bin'
Connecting to 176.9.48.73:80
Failed to redirect to /releases/19.07.2/targets/ramips/rt305x/openwrt-19.07.2-ramips-rt305x-3g-6200n-initramfs-kernel.bin on downloads.openwrt.org
root@MiFi:~# wget -O /tmp/a "https://downloads.openwrt.org/releases/19.07.2/targets/ramips/rt305x/openwrt-19.07.2-ramips-rt305x-3g-6200n-initramfs-kernel.bin"
wget: SSL support not available, please install one of the libustream-ssl-* libraries as well as the ca-bundle and ca-certificates packages.
root@MiFi:~# opkg install libustream-ssl-*
Unknown package 'libustream-ssl-*'.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package libustream-ssl-*.
root@MiFi:~#

Czy mogę zrobić jakoś update bez WinSCP przez konsolę i telnet?

OT, czy mając OpenWrt mogę wgrać obraz factory czy jest konieczny sysupgrade?

Sprawdziłem dwa pendrive z NTFS i dla obu jest taki sam wynik:

root@MiFi:~# cat /sys/kernel/debug/usb/devices

T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 4.04
S: Manufacturer=Linux 4.4.140 dwc2_hsotg
S: Product=DWC OTG Controller
S: SerialNumber=101c0000.otg
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  4 Ivl=256ms

Sieć:

root@MiFi:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     10.7.40.1    0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0.2
10.7.40.0    0.0.0.0     255.255.248.0  U   0   0    0 eth0.2
10.7.40.1    0.0.0.0     255.255.255.255 UH  0   0    0 eth0.2
192.168.11.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 br-lan

Potwierdzenie że sieć działa:

root@MiFi:~# ping eko.one.pl
PING eko.one.pl (2.57.137.5): 56 data bytes
64 bytes from 2.57.137.5: seq=0 ttl=57 time=16.392 ms
64 bytes from 2.57.137.5: seq=1 ttl=57 time=14.889 ms
64 bytes from 2.57.137.5: seq=2 ttl=57 time=12.578 ms
64 bytes from 2.57.137.5: seq=3 ttl=57 time=12.646 ms
64 bytes from 2.57.137.5: seq=4 ttl=57 time=12.843 ms

Sprawdzałem też z innym routerem - mający dostęp do internetu Tp-Link 3220v2 (192.168.1.1) z OpenWrt z LAN podłączałem do WAN Edimaxa (192.168.11.1) ale było dokładnie to samo.

Chodzi próbę zapisu czegoś na pendrive?
Pzejrzałem katalogi gdzie mogą być widoczne urządzenia usb i było pusto. Wykonałem też polecenie znalezione w Google i które działa (bo wielu pakietów jak np. lsusb nie ma a tym bardziej nie jest możliwa instalacja z powodu ograniczonej pamięci).

root@MiFi:~# df -h
Filesystem        Size   Used Available Use% Mounted on
/dev/root         2.0M   2.0M     0 100% /rom
tmpfs          13.9M  104.0K   13.8M  1% /tmp
/dev/mtdblock7     320.0K  232.0K   88.0K 73% /overlay
overlayfs:/overlay   320.0K  232.0K   88.0K 73% /
tmpfs          512.0K     0  512.0K  0% /dev
root@MiFi:~# dmesg
[  0.000000] Linux version 4.4.140 (cezary@eko.one.pl) (gcc version 5.4.0 (LEDE GCC 5.4.0 r3784-ebb5474) ) #0 Tue Jul 17 05:17:48 2018
[  0.000000] SoC Type: Ralink RT3052 id:1 rev:2
[  0.000000] bootconsole [early0] enabled
[  0.000000] CPU0 revision is: 0001964c (MIPS 24KEc)
[  0.000000] MIPS: machine is Edimax 3g-6200n
[  0.000000] Determined physical RAM map:
[  0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[  0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[  0.000000] Zone ranges:
[  0.000000]  Normal  [mem 0x0000000000000000-0x0000000001ffffff]
[  0.000000] Movable zone start for each node
[  0.000000] Early memory node ranges
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000001ffffff]
[  0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000001ffffff]
[  0.000000] On node 0 totalpages: 8192
[  0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80392490, node_mem_map 81000000
[  0.000000]  Normal zone: 64 pages used for memmap
[  0.000000]  Normal zone: 0 pages reserved
[  0.000000]  Normal zone: 8192 pages, LIFO batch:0
[  0.000000] Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[  0.000000] Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 32 bytes
[  0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[  0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[  0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
[  0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,57600 rootfstype=squashfs,jffs2
[  0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[  0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[  0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[  0.000000] Writing ErrCtl register=00000a45
[  0.000000] Readback ErrCtl register=00000a45
[  0.000000] Memory: 28232K/32768K available (2944K kernel code, 132K rwdata, 680K rodata, 204K init, 196K bss, 4536K reserved, 0K cma-reserved)
[  0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[  0.000000] NR_IRQS:256
[  0.000000] CPU Clock: 320MHz
[  0.000000] clocksource_probe: no matching clocksources found
[  0.000000] clocksource: MIPS: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 11945377789 ns
[  0.000020] sched_clock: 32 bits at 160MHz, resolution 6ns, wraps every 13421772796ns
[  0.015742] Calibrating delay loop... 212.58 BogoMIPS (lpj=1062912)
[  0.100951] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[  0.110423] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.123563] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.148720] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[  0.168393] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[  0.180886] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[  0.194377] NET: Registered protocol family 16
[  0.250142] rt2880_gpio 10000600.gpio: registering 24 gpios
[  0.261331] rt2880_gpio 10000600.gpio: registering 24 irq handlers
[  0.277430] clocksource: Switched to clocksource MIPS
[  0.290508] NET: Registered protocol family 2
[  0.301464] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.315447] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.328110] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[  0.341034] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.352747] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.365952] NET: Registered protocol family 1
[  0.387667] rt-timer 10000100.timer: maximum frequency is 3255Hz
[  0.401833] Crashlog allocated RAM at address 0x1f00000
[  0.456875] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[  0.468565] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[  0.495251] io scheduler noop registered
[  0.503093] io scheduler deadline registered (default)
[  0.514522] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[  0.534911] console [ttyS0] disabled
[  0.542141] 10000c00.uartlite: ttyS0 at MMIO 0x10000c00 (irq = 20, base_baud = 6666666) is a Palmchip BK-3103
[  0.561926] console [ttyS0] enabled
[  0.575866] bootconsole [early0] disabled
[  0.594466] 1f000000.cfi: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank. Manufacturer ID 0x0000c2 Chip ID 0x0022a8
[  0.614820] 1f000000.cfi: Found an alias at 0x400000 for the chip at 0x0
[  0.614898] Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
[  0.625361]  Amd/Fujitsu Extended Query version 1.1.
[  0.635623] number of CFI chips: 1
[  0.656066] 5 ofpart partitions found on MTD device 1f000000.cfi
[  0.668337] Creating 5 MTD partitions on "1f000000.cfi":
[  0.679140] 0x000000000000-0x000000030000 : "u-boot"
[  0.693034] 0x000000030000-0x000000040000 : "u-boot-env"
[  0.708577] 0x000000040000-0x000000050000 : "factory"
[  0.723347] 0x0000003e0000-0x000000400000 : "cimage"
[  0.738134] 0x000000050000-0x0000003e0000 : "firmware"
[  0.753698] 2 edimax-fw partitions found on MTD device firmware
[  0.765867] 0x000000050000-0x000000185541 : "kernel"
[  0.780442] 0x000000185541-0x0000003e0000 : "rootfs"
[  0.794853] mtd: device 6 (rootfs) set to be root filesystem
[  0.806493] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
[  0.819070] 0x000000390000-0x0000003e0000 : "rootfs_data"
[  0.838989] rt3050-esw 10110000.esw: link changed 0x00
[  0.854871] mtk_soc_eth 10100000.ethernet eth0: mediatek frame engine at 0xb0100000, irq 5
[  0.873298] rt2880_wdt 10000120.watchdog: Initialized
[  0.886794] NET: Registered protocol family 10
[  0.905677] NET: Registered protocol family 17
[  0.915117] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[  0.940747] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[  0.953882] hctosys: unable to open rtc device (rtc0)
[  0.971468] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:6.
[  0.988847] Freeing unused kernel memory: 204K
[  2.679464] init: Console is alive
[  2.686942] init: - watchdog -
[  4.301227] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[  4.481980] usbcore: registered new interface driver usbfs
[  4.493556] usbcore: registered new interface driver hub
[  4.504724] usbcore: registered new device driver usb
[  4.529491] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[  4.545838] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[  4.563621] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[  4.579593] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[  4.602081] dwc2 101c0000.otg: Configuration mismatch. Forcing host mode
[  5.467931] dwc2 101c0000.otg: DWC OTG Controller
[  5.477705] dwc2 101c0000.otg: new USB bus registered, assigned bus number 1
[  5.492131] dwc2 101c0000.otg: irq 26, io mem 0x00000000
[  5.505492] hub 1-0:1.0: USB hub found
[  5.514315] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[  5.531334] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[  5.557026] init: - preinit -
[  5.851212] dwc2 101c0000.otg: Overcurrent change detected
[  6.196059] dwc2 101c0000.otg: Overcurrent change detected
[  6.830049] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0
[  7.131794] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 13 bits of entropy available)
[  10.515256] jffs2: notice: (338) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
[  10.549482] mount_root: switching to jffs2 overlay
[  10.572390] urandom-seed: Seeding with /etc/urandom.seed
[  10.803165] procd: - early -
[  10.809460] procd: - watchdog -
[  11.775326] procd: - watchdog -
[  11.782715] procd: - ubus -
[  11.943625] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read, 20 bits of entropy available)
[  12.130232] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 21 bits of entropy available)
[  12.149279] random: ubus: uninitialized urandom read (4 bytes read, 21 bits of entropy available)
[  12.349313] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 21 bits of entropy available)
[  12.368751] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 21 bits of entropy available)
[  12.387246] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 21 bits of entropy available)
[  12.406881] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 21 bits of entropy available)
[  12.425397] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 21 bits of entropy available)
[  12.444407] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 21 bits of entropy available)
[  12.479680] procd: - init -
[  13.334113] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[  13.396960] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[  13.441604] Loading modules backported from Linux version wt-2017-01-31-0-ge882dff19e7f
[  13.457939] Backport generated by backports.git backports-20160324-13-g24da7d3c
[  13.529976] nf_conntrack version 0.5.0 (444 buckets, 1776 max)
[  13.765965] usbcore: registered new interface driver usbserial
[  13.778280] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[  13.791946] usbserial: USB Serial support registered for generic
[  13.928124] xt_time: kernel timezone is -0000
[  13.960631] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[  13.993828] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[  14.118145] usbcore: registered new interface driver huawei_cdc_ncm
[  14.152039] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[  14.407972] PPP generic driver version 2.4.2
[  14.438998] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[  14.472521] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[  14.552806] usbcore: registered new interface driver sierra
[  14.564614] usbserial: USB Serial support registered for Sierra USB modem
[  14.622419] usbcore: registered new interface driver sierra_net
[  14.675657] usbcore: registered new interface driver option
[  14.687557] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[  14.750245] usbcore: registered new interface driver qcserial
[  14.762380] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
[  14.858995] rt2800_wmac 10180000.wmac: loaded eeprom from mtd device "factory"
[  14.873765] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 2872, rev 0200 detected
[  14.889498] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 0005 detected
[  14.904949] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[  14.988085] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[  29.693408] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0
[  29.740334] device eth0.1 entered promiscuous mode
[  29.750176] device eth0 entered promiscuous mode
[  29.801628] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[  29.813136] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[  31.807495] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[  35.677061] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[  35.706276] device wlan0 entered promiscuous mode
[  36.733287] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[  36.746585] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[  36.757914] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[  38.757452] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[  69.607541] random: nonblocking pool is initialized
[ 123.466138] rt3050-esw 10110000.esw: link changed 0x10

To co mnie zastanawia jeszcze to to, że po podłączeniu kabla do Edimaxa do WAN z portu LAN innego routera nie działa sieć (teraz tak myślę i sprawdzałem tylko po WiFi) na komputerze czy smartfonie. Po zalogowaniu przez telnet do Edimaxa pingi przechodzą czy update listy pakietów nie zwraca errorów - ogólnie sieć jest. Ale tak jak wspomniałem za Edimaxem nie mam dostępu do internetu. Zmieniałem DNSy na Edimaxie jak i ustawiałem je także na karcie sieciowej komputera - bez rezultatu.

Nie jestem pewien i mam wątpliwości co do działania USB. Ogólnie modem jest zasilany z USB tego routera ale to wcale nie oznacza że jest sprawne to USB i że są przesyłane dane. Może mi się to uda jakoś zweryfikować. Być może na jakimś innym sofcie spróbuję.

Dzięki za konkretną odpowiedź.

12

(14 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Mhm okej, czyli RAM się zwalnia po restarcie i wszystkie ustawienia dlatego giną.
Ciekawe są te zachowania softu na różnym hardware. smile

13

(3 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Dzięki za wyjaśnienie!

Wygląda na to że mam pakiet kmod-usb-dwc2.

root@MiFi:~# opkg list-installed | grep dwc
kmod-usb-dwc2 - 4.4.140-1

root@MiFi:~# opkg install kmod-usb-dwc2
Package kmod-usb-dwc2 (4.4.140-1) installed in root is up to date.

Przed install wykonałem oczywiście opkg update.
Widzę że u mnie jest wersja 4.4.140-1 a pod linkiem który podałeś najnowsza wersja to kmods-4.4.147, ale nie wiem czy to może być powód.

Zauważyłem w OpenWrt 17 na TpLink 3220 że jeśli nie ma podpiętych urządzeń do sieci WiFi lub/i nie ma ruchu modem Huawei E3372 (na innym nie weryfikowałem) rozłącza się automatycznie (widzę po diodzie). Jeśli ruch pojawia się modem automatycznie się łączy z siecią. Czy to normalne zachowanie? Modem ma ustawienie zawsze online. Czy może skonfigurowana jest sieć komórkowa w taki sposób (nie miałem okazji sprawdzić tego zachowania na karcie innego operatora)?
Aero2 z pakietem internetowym (niedarmowy dostęp).
Podsumowując interesuje mnie czy jest mechanizm który rozłącza modem z internetem jeśli nie ma ruchu sieciowego? Czy router z OpenWrt ma na to wpływ?

16

(3 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Czy OpenWrt jest dostępny dla przenośnych/podręcznych routerów które są jednocześnie modemem a w zasadzie dlaczego nie jest? Np.: Huawei E5379 czy ZTE MF63.
Czy jest taka zależność że jeśli urządzenie nie ma gniazda RJ45 to nie ma na niego OpenWrt?

17

(14 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Ok, wydawało mi się że widząc możliwość instalacji pakietów jednocześnie widzę dostępną przestrzeń dla nich.
Jeżeli wrócę na z MiFi do tego softu to sprawdzę wynik przez mount.

Stara wersja ale najnowsza na mój sprzęt jak rozumiem. To wynik polecenia:

root@MiFi:~# cat /sys/kernel/debug/usb/devices
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 4.04
S: Manufacturer=Linux 4.4.140 dwc2_hsotg
S: Product=DWC OTG Controller
S: SerialNumber=101c0000.otg
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  4 Ivl=256ms

W Edimax 3G-6200n zainstalowałem MiFi. Widzę że Huawei E3272 łączy się z siecią ale niestety nie widzę opcji  - modem USB - typu HiLink lub RNDIS i mam WiFi bez internetu. Mam tylko w ustawieniach do wyboru Brak, Port WAN (DHCP), Port WAN (Statyczny IP). Wykrywanie portu sugeruje opcję Port Wan (DHCP).
Soft obsługuje modemy bez instalowania niczego dodatkowego więc co może powodować taki problem?

IP routera: 192.168.11.1
IP modemu: 192.168.8.1

20

(14 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Ok poszukam i zrobię zgłoszenie chociaż na szybko nie znalazłem tego wątku a jest sporo różnych i pomyślałem o issues na GH. Tutaj jeszcze pamięć ROM (bez instalacji dodatkowych pakietów czy dodawania skryptów - tak wygląda świeży OpenWrt):
free space Open Wrt Edimax 3G 6200n

Ostatecznie zainstalowałem MiFi na tym routerze (dla mnie coś nowego smile ).

21

(14 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Ok dzięki za odpowiedź. Czyli rozwiązanie to rozszerzenie pamięci flash (widziałem gdzieś takie wątki ale może to być dość karkołomne). Drugie rozwiązanie to użyć wersji 18.06 lub starszej?
Wydaje się bezsensowne wypuszczanie wersji która nie działa. Z jednej strony nie jest zalecana taka operacja ale przecież na każdym takim modelu Edimaxa nie zrobi się jffs więc router jest "nieużywalny" chyba że ktoś trzyma router pod upsem i nie restartuje go.

22

(399 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

To po niemal 3 latach unikalny Edimax się zgłosi. smile
Miałem z tyłu głowy że gdzieś jest lista wszystkich routerów kiedykolwiek zgłoszona, ale faktycznie statystyki są z 30 dni. smile

Po odłączeniu zasilania lub nawet restarcie z menu Edimax 3G-6200n tracę całą konfigurację OpenWrt (wszystko wraca do stanu "fabrycznego" - wyłączona sieć WiFi, brak ustawień WiFi, brak skryptu w cronie, itd. itd.).
Wgrałem OpenWrt 19.07.2. Macie pomysły co może być przyczyną?
Router jest dość bardzo leciwy (zakupiony w 2009r*). Może to jakaś wada pamięci flash?
Jeżeli chodzi o zużycie pamięci to wygląda to wg mnie dobrze:
PunBB bbcode OpenWrt Edimax 3G 6200n

*btw, z czego wynika to, że dużo starszy Edimax ma wersję 19 (czyli najnowszą) a Tp-Link 3200n który jest nowszym routerem ma "oficjalny" build w wersji 17? Wynika to z zainteresowania społeczności sprzętem? Zależy od układu scalonego w routerze?

24

(399 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Wysłałem dzisiaj zgłoszenie Edimaxem 3G-6200n do statystyk także będzie to pierwszy Edimax z tego co widzę. smile Będzie bo pojawi się po północy w statystykach a póki co zweryfikowałem że jest widoczny po tokenie.

Ponownie piszę w wątku z dobrą informacją bo wgrałem OpenWrt  19.07.2 na tego Edimaxa dokładnie tym samym sposobem przez opcję aktualizacji z poziomu przeglądarki. Czyli najwidoczniej zrobili poprawki od tamtego czasu i problem rozwiązany (widać aktualizacja strony i wersja tego OpenWrt jest z marca tego roku). Tak sądzę bo router ten był też zresetowany to ustawień fabrycznych ale to zakładam że nie ma żadnego wpływu na problemy które opisywałem wyżej.
Na razie mam parę problemów z ustanowieniem połączenia ale ten wątek można uznać za rozwiązany.