1

Temat: Wsparcie dla QMI

Cezary, czy możesz dodać do swojego repozytorium AA wsparcie dla QMI (https://gitorious.org/lanedo/openwrt-pa … mi-support)?
Po testowałbym to rozwiązanie.

install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

2

Odp: Wsparcie dla QMI

Same kmody od qmi są dość dawno już w repo. A to tylko skrypty dające nowy protokół, mogę to przerobić na pakiet.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

3

Odp: Wsparcie dla QMI

Było by fajnie.
To nie tylko skrypt, Aleksander trochę się napisał tu są np. kody biblioteki dla QMI http://www.lanedo.com/~aleksander/libqmi-glib/.

install.sh - Aktualizacja systemu, sysinfo.sh - Info.o systemie, openvpn-auth.sh - Login dla OpenVPN
Tu moje skrypty na GitHub

4

Odp: Wsparcie dla QMI

Tak wiem. Nie kompiluje się. Wymaga nowszej wersji glib niż ten który w AA jest.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

5

Odp: Wsparcie dla QMI

No dobra, skompilowałem, jest w repo. Robienie backportu glibca to już nie na moje nerwy, przynajmniej nie na wieczór.

Skompilowałem, jest w repo. Choć czy działa nie mam pojęcia, jak ktoś ma coś qmi (E398) niech sprawdzi. Opis pakietu jest taki:

# The 'qmi4g' protocol helps to manage QMI-enabled devices. The expected
# configuration in /etc/config/network is something like this:
#
# config 'interface' 'broadband'
#     option 'ifname' 'wwan0'
#     option 'proto' 'dhcp'
#     option 'auto' '0'
#
# config 'interface' 'wdm0'
#     option 'proto' 'qmi4g'
#     option 'wdmif' '/dev/cdc-wdm0'
#     option 'wwanif' 'broadband'
#
# So, first we have the configuration for a WWAN interface, setup with DHCP
# and NOT automatically brought up during boot.
#
# Then, we have the 'qmi4g' interface, with the specific cdc-wdm port to be used
# set in the 'device' option. This is the interface to be broght up/down, which
# will internall control when the WWAN interface is to be enabled/disabled.
#
Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

6

Odp: Wsparcie dla QMI

Cezary napisał/a:

No dobra, skompilowałem, jest w repo. Robienie backportu glibca to już nie na moje nerwy, przynajmniej nie na wieczór.

Spróbuj tego Makefile

#
# Copyright (C) 2007-2011 OpenWrt.org
#
# This is free software, licensed under the GNU General Public License v2.
# See /LICENSE for more information.
#

include $(TOPDIR)/rules.mk

PKG_NAME:=glib2
PKG_VERSION:=2.28.8
PKG_RELEASE:=2

PKG_SOURCE:=glib-$(PKG_VERSION).tar.bz2
PKG_BUILD_DIR:=$(BUILD_DIR)/glib-$(PKG_VERSION)
PKG_SOURCE_URL:=@GNOME/glib/2.28
PKG_MD5SUM:=789e7520f71c6a4bf08bc683ec764d24

PKG_FIXUP:=autoreconf
PKG_BUILD_DEPENDS:=glib2/host libpthread zlib
HOST_BUILD_DEPENDS:=gettext/host libiconv/host
PKG_INSTALL:=1

HOST_BUILD_DIR:=$(BUILD_DIR_HOST)/glib-$(PKG_VERSION)

include $(INCLUDE_DIR)/host-build.mk
include $(INCLUDE_DIR)/package.mk
include $(INCLUDE_DIR)/nls.mk

define Package/glib2
 SECTION:=libs
 CATEGORY:=Libraries
 DEPENDS:=$(ICONV_DEPENDS) $(INTL_DEPENDS) +zlib +libpthread
 TITLE:=glib 2.0
 URL:=http://www.gtk.org/
endef

define Package/glib2/description
 The GLib library of C routines
endef

define Build/Configure
  $(call Build/Configure/Default, \
    --enable-shared \
    --enable-static \
    --enable-debug=no \
    --disable-selinux \
    --disable-fam \
    $(if $(ICONV_FULL),--with-libiconv=gnu) \
    , \
    glib_cv_stack_grows=no \
    glib_cv_uscore=no \
    ac_cv_path_GLIB_GENMARSHAL=$(STAGING_DIR_HOST)/bin/glib-genmarshal \
    ac_cv_func_mmap_fixed_mapped=yes \
    ac_cv_func_posix_getpwuid_r=yes \
    ac_cv_func_posix_getgrgid_r=yes \
  );
endef

define Build/InstallDev
  $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/include
  $(CP) \
    $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/include/glib-2.0 \
    $(1)/usr/include/
  $(CP) \
    $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/glib-2.0/include/*.h \
    $(1)/usr/include/glib-2.0/
  $(CP) \
    $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/include/gio-unix-2.0 \
    $(1)/usr/include/

  $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/lib
  $(CP) \
    $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/glib-2.0 \
    $(1)/usr/lib/

  $(CP) \
    $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/*.{so*,a,la} \
    $(1)/usr/lib/

  $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/lib/pkgconfig
  $(INSTALL_DATA) \
    $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/pkgconfig/*.pc \
    $(1)/usr/lib/pkgconfig

  $(INSTALL_DIR) $(2)/share/aclocal/
  $(INSTALL_DATA) \
    $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/share/aclocal/*.m4 \
    $(2)/share/aclocal/
endef

define Package/glib2/install
  $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/lib
  $(CP) \
    $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/*.so* \
    $(1)/usr/lib/
endef

$(eval $(call HostBuild))
$(eval $(call BuildPackage,glib2))

Jeśli są problemy z libusb spróbować :

#
# Copyright (C) 2006-2008 OpenWrt.org
#
# This is free software, licensed under the GNU General Public License v2.
# See /LICENSE for more information.
#

include $(TOPDIR)/rules.mk

PKG_NAME:=libusb
PKG_VERSION:=0.1.12
PKG_RELEASE:=2

PKG_SOURCE:=$(PKG_NAME)-$(PKG_VERSION).tar.gz
PKG_SOURCE_URL:=@SF/libusb
PKG_MD5SUM:=caf182cbc7565dac0fd72155919672e6
PKG_FIXUP:=autoreconf

include $(INCLUDE_DIR)/package.mk

PKG_INSTALL=1

define Package/libusb
 SECTION:=libs
 CATEGORY:=Libraries
 TITLE:=A library for accessing Linux USB devices
 URL:=http://libusb.sourceforge.net/
endef

define Package/libusbpp
 SECTION:=libs
 CATEGORY:=Libraries
 TITLE:=A C++ library for accessing Linux USB devices
 URL:=http://libusb.sourceforge.net/
 DEPENDS:=+libstdcpp +libusb
endef

define Build/Configure
  $(call Build/Configure/Default, \
    --enable-shared \
    --enable-static \
  )
endef

TARGET_CFLAGS += $(FPIC)

define Build/InstallDev
  $(INSTALL_DIR) $(2)/bin
  $(INSTALL_BIN) \
    $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/bin/libusb-config \
    $(2)/bin/
  $(SED) \
    's,^\(prefix\|exec_prefix\)=.*,\1=$(STAGING_DIR)/usr,g' \
    $(2)/bin/libusb-config

  $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/include
  $(INSTALL_DATA) \
    $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/include/usb.h \
    $(1)/usr/include/

  $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/lib
  $(CP) \
    $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/libusb*.{la,so*,a} \
    $(1)/usr/lib/

  $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/lib/pkgconfig
  $(INSTALL_DATA) \
    $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/pkgconfig/libusb.pc \
    $(1)/usr/lib/pkgconfig/
endef

define Package/libusb/install
  $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/lib
  $(CP) \
    $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/libusb.so* \
    $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/libusb-*.so* \
    $(1)/usr/lib/
endef

define Package/libusbpp/install
  $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/lib
  $(CP) \
    $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/libusbpp.so* \
    $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/libusbpp-*.so* \
    $(1)/usr/lib/
endef

$(eval $(call BuildPackage,libusb))
$(eval $(call BuildPackage,libusbpp))

7

Odp: Wsparcie dla QMI

Ja to już skompilowałem smile

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

8

Odp: Wsparcie dla QMI

Cezary napisał/a:

No dobra, skompilowałem, jest w repo. Robienie backportu glibca to już nie na moje nerwy, przynajmniej nie na wieczór.

Skompilowałem, jest w repo. Choć czy działa nie mam pojęcia, jak ktoś ma coś qmi (E398) niech sprawdzi. Opis pakietu jest taki:
....

Załadowałem, ale chyba coś nie hula, bo ifup wdm0 nie robi, tzn. wwan0 nie dostaje IP sad


Moje pakiety:
kmod-usb-net-qmi-wwan - 3.3.8-1
libqmi-glib - 0.0.18-1
qmi4g - 0.0.1-1

w /proc/bus/usb/devices mam coś takiego:

T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=02 Dev#=  4 Spd=480  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=12d1 ProdID=1506 Rev= 0.00
S:  Manufacturer=Huawei Technologies
S:  Product=HUAWEI Mobile
C:* #Ifs= 7 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=01 Driver=(none)
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=2ms
E:  Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=02 Driver=(none)
E:  Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=03 Driver=(none)
E:  Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=09 Driver=cdc_wdm
E:  Ad=85(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=2ms
I:* If#= 4 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=08 Driver=qmi_wwan
E:  Ad=86(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 5 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E:  Ad=87(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=05(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
I:* If#= 6 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E:  Ad=06(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=88(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms

z dziwności, które zauważyłem:
$qmi-network /dev/cdc-wdm0 start
Starting network with 'qmicli -d /dev/cdc-wdm0 --wds-start-network  --client-no-release-cid'...
Segmentation fault
Saving state... (CID: 11)
Saving state... (PDH: 34039896)
Network started successfully

po wyłuskaniu qmicli:

$qmicli -v -d /dev/cdc-wdm0 --wds-start-network  --client-no-release-cid

[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug] QMI Device at '/dev/cdc-wdm0' ready
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug] Assuming service 'wds' is supported...
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug] Allocating new client ID...
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Sending message...
<<<<<< QMUX:
<<<<<<   length  = 15 (0x000f)
<<<<<<   flags   = 0x00
<<<<<<   service = "ctl" (0x00)
<<<<<<   client  = 0 (0x00)
<<<<<< QMI:
<<<<<<   flags       = "none" (0x00)
<<<<<<   transaction = 1 (0x0001)
<<<<<<   message     = "allocate-client-id" (0x0022)
<<<<<<   tlv_length  = 4 (0x0004)
<<<<<< TLV:
<<<<<<   type   = 0x01
<<<<<<   length = 1 (0x0001)
<<<<<<   value  = 01

[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug] KEY: 00:00:00:01
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug]   Service: 00
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug]   Client ID: 00
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug]   Transaction ID: 00:01
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Received message...
>>>>>> QMUX:
>>>>>>   length  = 23 (0x0017)
>>>>>>   flags   = 0x80
>>>>>>   service = "ctl" (0x00)
>>>>>>   client  = 0 (0x00)
>>>>>> QMI:
>>>>>>   flags       = "response" (0x01)
>>>>>>   transaction = 1 (0x0001)
>>>>>>   message     = "allocate-client-id" (0x0022)
>>>>>>   tlv_length  = 12 (0x000c)
>>>>>> TLV:
>>>>>>   type   = 0x02
>>>>>>   length = 4 (0x0004)
>>>>>>   value  = 00:00:00:00
>>>>>> TLV:
>>>>>>   type   = 0x01
>>>>>>   length = 2 (0x0002)
>>>>>>   value  = 01:11

[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug] KEY: 00:00:00:01
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug]   Service: 00
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug]   Client ID: 00
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug]   Transaction ID: 00:01
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug] Allocated client ID '17' for service 'wds'
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug] Registered 'wds' client with ID '17'
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug] Asynchronously starting network...
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Sending message...
<<<<<< QMUX:
<<<<<<   length  = 12 (0x000c)
<<<<<<   flags   = 0x00
<<<<<<   service = "wds" (0x01)
<<<<<<   client  = 17 (0x11)
<<<<<< QMI:
<<<<<<   flags       = "none" (0x00)
<<<<<<   transaction = 1 (0x0001)
<<<<<<   message     = "start-network" (0x0020)
<<<<<<   tlv_length  = 0 (0x0000)

[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug] KEY: 01:11:00:01
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug]   Service: 01
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug]   Client ID: 11
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug]   Transaction ID: 00:01
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Received message...
>>>>>> QMUX:
>>>>>>   length  = 26 (0x001a)
>>>>>>   flags   = 0x80
>>>>>>   service = "wds" (0x01)
>>>>>>   client  = 17 (0x11)
>>>>>> QMI:
>>>>>>   flags       = "response" (0x02)
>>>>>>   transaction = 1 (0x0001)
>>>>>>   message     = "start-network" (0x0020)
>>>>>>   tlv_length  = 14 (0x000e)
>>>>>> TLV:
>>>>>>   type   = 0x02
>>>>>>   length = 4 (0x0004)
>>>>>>   value  = 00:00:00:00
>>>>>> TLV:
>>>>>>   type   = 0x01
>>>>>>   length = 4 (0x0004)
>>>>>>   value  = 58:68:07:02

[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug] KEY: 01:11:00:01
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug]   Service: 01
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug]   Client ID: 11
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug]   Transaction ID: 00:01
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Received message...
>>>>>> QMUX:
>>>>>>   length  = 21 (0x0015)
>>>>>>   flags   = 0x80
>>>>>>   service = "wds" (0x01)
>>>>>>   client  = 255 (0xff)
>>>>>> QMI:
>>>>>>   flags       = "indication" (0x04)
>>>>>>   transaction = 0 (0x0000)
>>>>>>   message     = "get-packet-service-status" (0x0022)
>>>>>>   tlv_length  = 9 (0x0009)
>>>>>> TLV:
>>>>>>   type   = 0x01
>>>>>>   length = 2 (0x0002)
>>>>>>   value  = 02:00
>>>>>> TLV:
>>>>>>   type   = 0x12
>>>>>>   length = 1 (0x0001)
>>>>>>   value  = 04

[/dev/cdc-wdm0] Network started
        Packet data handle: 34039896
[/dev/cdc-wdm0] Client ID not released:
        Service: 'wds'
            CID: '17'
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug] Unregistered 'wds' client with ID '17'
[26 Nov 2012, 22:52:43] [Debug] Client released
Segmentation fault

9

Odp: Wsparcie dla QMI

A to w ogóle działa. Autor przyznał się do tego?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

10

Odp: Wsparcie dla QMI

Przypadkiem mam e398 u-1, wiec sprobowalem i u mnie nie dziala.
Moduly sie laduja, choc cdc_wdm zwraca bledy "Ignoring extra header".
Znalazlem instrukcje http://sigquit.wordpress.com/2012/08/20 … n-openwrt/,
po wydaniu polecenia 'ifup wdm0', nic sie nie dzieje, brak wpisow w syslog, byc moze nie dzialaja skrypty lub czegos brak.
Odpalilem z reki /usr/bin/qmicli, nie potrafie zweryfikowac czy komunikacja jest poprawna, ale konczy bledem "Segmentation fault".

root@OpenWrt:~# dmesg
[    0.000000] Linux version 3.3.8 (cezary@eko.one.pl) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #31 Fri Nov 23 23:04:15 CET 2012
[    0.000000] MyLoader: sysp=4b1bf7b5, boardp=9002c600, parts=6bde8914
[    0.000000] bootconsole [early0] enabled
[    0.000000] CPU revision is: 0001974c (MIPS 74Kc)
[    0.000000] SoC: Atheros AR9344 rev 2
[    0.000000] Clocks: CPU:560.000MHz, DDR:450.000MHz, AHB:225.000MHz, Ref:40.000MHz
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
[    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   Normal   0x00000000 -> 0x00008000
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000000 -> 0x00008000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 32768
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 802eafc0, node_mem_map 81000000
[    0.000000]   Normal zone: 256 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 32512 pages, LIFO batch:7
[    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
[    0.000000] Kernel command line:  board=TL-WDR4300 console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[    0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Memory: 126488k/131072k available (2194k kernel code, 4584k reserved, 411k data, 212k init, 0k highmem)
[    0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS:51
[    0.000000] Calibrating delay loop... 278.93 BogoMIPS (lpj=1394688)
[    0.070000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.080000] NET: Registered protocol family 16
[    0.080000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 22 on device: ath79
[    0.090000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WDR3600/4300/4310
[    0.090000] registering PCI controller with io_map_base unset
[    0.310000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.310000] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.320000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x10000000-0x13ffffff]
[    0.320000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000]
[    0.330000] pci 0000:00:00.0: [168c:0033] type 0 class 0x000280
[    0.330000] pci 0000:00:00.0: invalid calibration data
[    0.330000] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0x00000000-0x0001ffff 64bit]
[    0.330000] pci 0000:00:00.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[    0.330000] pci 0000:00:00.0: supports D1
[    0.330000] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[    0.330000] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x10000000-0x1001ffff 64bit]
[    0.340000] pci 0000:00:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x10020000-0x1002ffff pref]
[    0.340000] pci 0000:00:00.0: using irq 40 for pin 1
[    0.350000] Switching to clocksource MIPS
[    0.350000] NET: Registered protocol family 2
[    0.360000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.360000] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.370000] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.370000] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.380000] TCP reno registered
[    0.380000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.390000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.390000] NET: Registered protocol family 1
[    0.400000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[    0.410000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.420000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.430000] msgmni has been set to 247
[    0.430000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
[    0.440000] io scheduler noop registered
[    0.440000] io scheduler deadline registered (default)
[    0.450000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[    0.480000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
[    0.490000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[    0.500000] m25p80 spi0.0: found s25fl064k, expected m25p80
[    0.510000] m25p80 spi0.0: s25fl064k (8192 Kbytes)
[    0.510000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[    0.520000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[    0.520000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[    0.530000] 0x000000020000-0x0000001080b4 : "kernel"
[    0.530000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[    0.550000] 0x0000001080b4-0x0000007f0000 : "rootfs"
[    0.550000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[    0.570000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[    0.570000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=330000, len=4C0000
[    0.580000] 0x000000330000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
[    0.590000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
[    0.590000] 0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
[    0.730000] ag71xx_mdio: probed
[    0.730000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
[    1.310000] eth0: Atheros AR8327 switch driver attached.
[    2.470000] ag71xx ag71xx.0: eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.0:00 [uid=004dd033, driver=Atheros AR8216/AR8236/AR8316]
[    2.480000] TCP cubic registered
[    2.480000] NET: Registered protocol family 17
[    2.490000] Bridge firewalling registered
[    2.490000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    2.500000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[    2.510000] Freeing unused kernel memory: 212k freed
[    4.300000] Registered led device: tp-link:blue:qss
[    4.300000] Registered led device: tp-link:blue:system
[    4.300000] Registered led device: tp-link:green:usb1
[    4.300000] Registered led device: tp-link:green:usb2
[    4.300000] Registered led device: tp-link:blue:wlan2g
[    5.470000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[    7.590000] JFFS2 notice: (480) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 27 of xref (0 dead, 19 orphan) found.
[    8.160000] SCSI subsystem initialized
[    8.260000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    8.260000] usbcore: registered new interface driver hub
[    8.270000] usbcore: registered new device driver usb
[    8.560000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    8.570000] ehci-platform ehci-platform: Generic Platform EHCI Controller
[    8.580000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    8.620000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
[    8.640000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    8.640000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    8.650000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    8.660000] Initializing USB Mass Storage driver...
[    8.670000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    8.670000] USB Mass Storage support registered.
[    8.970000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[    9.120000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    9.120000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    9.410000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[    9.520000] scsi0 : usb-storage 1-1.1:1.0
[   10.520000] scsi 0:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 0
[   28.990000] eth0: link down
[   29.460000] Compat-drivers backport release: compat-drivers-2012-09-04-2-gddac993
[   29.470000] Backport based on wireless-testing.git master-2012-09-07
[   29.470000] compat.git: wireless-testing.git
[   29.550000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   29.550000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   29.560000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   29.570000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   29.570000] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   29.580000] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   29.590000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   29.600000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   30.080000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[   30.080000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[   30.080000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[   30.080000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[   30.080000] ath: Country alpha2 being used: US
[   30.080000] ath: Regpair used: 0x3a
[   30.090000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[   30.090000] Registered led device: ath9k-phy0
[   30.090000] ieee80211 phy0: Atheros AR9340 Rev:0 mem=0xb8100000, irq=47
[   30.090000] PCI: Enabling device 0000:00:00.0 (0000 -> 0002)
[   30.100000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[   30.100000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[   30.100000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[   30.100000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[   30.100000] ath: Country alpha2 being used: US
[   30.100000] ath: Regpair used: 0x3a
[   30.110000] ieee80211 phy1: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[   30.110000] Registered led device: ath9k-phy1
[   30.110000] ieee80211 phy1: Atheros AR9300 Rev:4 mem=0xb0000000, irq=40
[   30.120000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[   30.120000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[   30.130000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   30.140000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
[   30.140000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
[   30.150000] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   30.160000] cfg80211:   (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   30.170000] cfg80211:   (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   30.170000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
[   30.560000] PPP generic driver version 2.4.2
[   30.680000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   30.840000] NET: Registered protocol family 24
[   30.880000] nf_conntrack version 0.5.0 (1979 buckets, 7916 max)
[   31.180000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[   31.190000] USB Serial support registered for generic
[   31.190000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[   31.200000] usbserial: USB Serial Driver core
[   31.240000] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[   31.270000] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[   31.300000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[   31.300000] usbcore: registered new interface driver option
[   31.310000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
[   34.270000] device eth0.1 entered promiscuous mode
[   34.270000] device eth0 entered promiscuous mode
[   35.680000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[   35.720000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[   35.720000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[   36.270000] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
[   36.630000] cfg80211: Calling CRDA for country: BO
[   36.640000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: BO
[   36.640000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   36.650000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[   36.660000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[   37.720000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[   38.280000] device wlan0 entered promiscuous mode
[   38.530000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[   38.530000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[   40.530000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[   41.120000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
[   41.230000] option 1-1.1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[   41.240000] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[   41.250000] option 1-1.1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[   41.250000] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[   41.260000] option 1-1.1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[   41.270000] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[   41.270000] cdc_wdm 1-1.1:1.3: Ignoring extra header, type 15, length 13
[   41.280000] cdc_wdm 1-1.1:1.3: Ignoring extra header, type 6, length 5
[   41.290000] cdc_wdm 1-1.1:1.3: cdc-wdm0: USB WDM device
[   41.310000] qmi_wwan 1-1.1:1.4: Use "cdc_wdm" for QMI interface 1-1.1:1.3
[   41.330000] qmi_wwan 1-1.1:1.4: wwan0: register 'qmi_wwan' at usb-ehci-platform-1.1, QMI speaking wwan device, 00:a0:c6:00:00:00
[   41.350000] scsi1 : usb-storage 1-1.1:1.5
[   41.350000] scsi2 : usb-storage 1-1.1:1.6
[   42.350000] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 0
[   42.360000] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   SD Storage       2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[   42.380000] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk

Jan  1 01:00:41 OpenWrt kern.info kernel: [   41.120000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
Jan  1 01:00:41 OpenWrt kern.info kernel: [   41.230000] option 1-1.1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
Jan  1 01:00:41 OpenWrt kern.info kernel: [   41.240000] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Jan  1 01:00:41 OpenWrt kern.info kernel: [   41.250000] option 1-1.1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
Jan  1 01:00:41 OpenWrt kern.info kernel: [   41.250000] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Jan  1 01:00:41 OpenWrt kern.info kernel: [   41.260000] option 1-1.1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
Jan  1 01:00:41 OpenWrt kern.info kernel: [   41.270000] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
Jan  1 01:00:41 OpenWrt kern.err kernel: [   41.270000] cdc_wdm 1-1.1:1.3: Ignoring extra header, type 15, length 13
Jan  1 01:00:41 OpenWrt kern.err kernel: [   41.280000] cdc_wdm 1-1.1:1.3: Ignoring extra header, type 6, length 5
Jan  1 01:00:41 OpenWrt kern.info kernel: [   41.290000] cdc_wdm 1-1.1:1.3: cdc-wdm0: USB WDM device
Jan  1 01:00:41 OpenWrt kern.info kernel: [   41.310000] qmi_wwan 1-1.1:1.4: Use "cdc_wdm" for QMI interface 1-1.1:1.3
Jan  1 01:00:41 OpenWrt kern.info kernel: [   41.330000] qmi_wwan 1-1.1:1.4: wwan0: register 'qmi_wwan' at usb-ehci-platform-1.1, QMI speaking wwan device, 00:a0:c6:00:00:00
Jan  1 01:00:41 OpenWrt kern.info kernel: [   41.350000] scsi1 : usb-storage 1-1.1:1.5
Jan  1 01:00:41 OpenWrt kern.info kernel: [   41.350000] scsi2 : usb-storage 1-1.1:1.6

T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#=  4 Spd=480  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=12d1 ProdID=1506 Rev= 0.00
S:  Manufacturer=Huawei Technologies
S:  Product=HUAWEI Mobile
C:* #Ifs= 7 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=01 Driver=option
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=2ms
E:  Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=02 Driver=option
E:  Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=03 Driver=option
E:  Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=09 Driver=cdc_wdm
E:  Ad=85(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=2ms
I:* If#= 4 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=08 Driver=qmi_wwan
E:  Ad=86(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 5 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E:  Ad=87(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=05(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
I:* If#= 6 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E:  Ad=06(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=88(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms

root@OpenWrt:/etc/config# lsmod | grep -E "cdc_wdm|qmi_wwan|usb|net|serial"
qmi_wwan                3392  0
usb_wwan                6560  1 option
cdc_wdm                 7040  1 qmi_wwan
usbserial              23792  2 option,usb_wwan
usbnet                 12032  1 qmi_wwan
ledtrig_usbdev          2032  0
ledtrig_netdev          3184  0
usb_storage            33136  0
usbcore                99168 10 option,qmi_wwan,usb_wwan,cdc_wdm,usbserial,usbnet,ledtrig_usbdev,usb_storage,ehci_hcd
usb_common               480  1 usbcore
scsi_mod               69888  2 usb_storage,sd_mod
nls_base                4640  5 vfat,fat,nls_iso8859_1,nls_cp437,usbcore


root@OpenWrt:~# ifconfig -a
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 64:70:02:A0:C1:7E
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:440 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:262 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:33091 (32.3 KiB)  TX bytes:40030 (39.0 KiB)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 64:70:02:A0:C1:7E
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:223 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:33444 (32.6 KiB)
          Interrupt:4

eth0.1    Link encap:Ethernet  HWaddr 64:70:02:A0:C1:7E
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:187 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:18404 (17.9 KiB)

eth0.2    Link encap:Ethernet  HWaddr 64:70:02:A0:C1:7E
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:14148 (13.8 KiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:768 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:768 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:52224 (51.0 KiB)  TX bytes:52224 (51.0 KiB)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 64:70:02:A0:C1:7F
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:455 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:465 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:32
          RX bytes:46592 (45.5 KiB)  TX bytes:74346 (72.6 KiB)

wwan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:C6:00:00:00
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

root@OpenWrt:/etc/config# /usr/bin/qmicli -v -d /dev/cdc-wdm0 --wds-start-network
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] QMI Device at '/dev/cdc-wdm0' ready
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] Assuming service 'wds' is supported...
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] Allocating new client ID...
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Sending message...
<<<<<< QMUX:
<<<<<<   length  = 15 (0x000f)
<<<<<<   flags   = 0x00
<<<<<<   service = "ctl" (0x00)
<<<<<<   client  = 0 (0x00)
<<<<<< QMI:
<<<<<<   flags       = "none" (0x00)
<<<<<<   transaction = 1 (0x0001)
<<<<<<   message     = "allocate-client-id" (0x0022)
<<<<<<   tlv_length  = 4 (0x0004)
<<<<<< TLV:
<<<<<<   type   = 0x01
<<<<<<   length = 1 (0x0001)
<<<<<<   value  = 01

[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] KEY: 00:00:00:01
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug]   Service: 00
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug]   Client ID: 00
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug]   Transaction ID: 00:01
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Received message...
>>>>>> QMUX:
>>>>>>   length  = 11 (0x000b)
>>>>>>   flags   = 0x80
>>>>>>   service = "ctl" (0x00)
>>>>>>   client  = 0 (0x00)
>>>>>> QMI:
>>>>>>   flags       = "indication" (0x02)
>>>>>>   transaction = 0 (0x0000)
>>>>>>   message     = "sync" (0x0027)
>>>>>>   tlv_length  = 0 (0x0000)

[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Received message...
>>>>>> QMUX:
>>>>>>   length  = 11 (0x000b)
>>>>>>   flags   = 0x80
>>>>>>   service = "ctl" (0x00)
>>>>>>   client  = 0 (0x00)
>>>>>> QMI:
>>>>>>   flags       = "indication" (0x02)
>>>>>>   transaction = 0 (0x0000)
>>>>>>   message     = "sync" (0x0027)
>>>>>>   tlv_length  = 0 (0x0000)

[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Received message...
>>>>>> QMUX:
>>>>>>   length  = 11 (0x000b)
>>>>>>   flags   = 0x80
>>>>>>   service = "ctl" (0x00)
>>>>>>   client  = 0 (0x00)
>>>>>> QMI:
>>>>>>   flags       = "indication" (0x02)
>>>>>>   transaction = 0 (0x0000)
>>>>>>   message     = "sync" (0x0027)
>>>>>>   tlv_length  = 0 (0x0000)

[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Received message...
>>>>>> QMUX:
>>>>>>   length  = 11 (0x000b)
>>>>>>   flags   = 0x80
>>>>>>   service = "ctl" (0x00)
>>>>>>   client  = 0 (0x00)
>>>>>> QMI:
>>>>>>   flags       = "indication" (0x02)
>>>>>>   transaction = 0 (0x0000)
>>>>>>   message     = "sync" (0x0027)
>>>>>>   tlv_length  = 0 (0x0000)

[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Received message...
>>>>>> QMUX:
>>>>>>   length  = 11 (0x000b)
>>>>>>   flags   = 0x80
>>>>>>   service = "ctl" (0x00)
>>>>>>   client  = 0 (0x00)
>>>>>> QMI:
>>>>>>   flags       = "indication" (0x02)
>>>>>>   transaction = 0 (0x0000)
>>>>>>   message     = "sync" (0x0027)
>>>>>>   tlv_length  = 0 (0x0000)

[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Received message...
>>>>>> QMUX:
>>>>>>   length  = 11 (0x000b)
>>>>>>   flags   = 0x80
>>>>>>   service = "ctl" (0x00)
>>>>>>   client  = 0 (0x00)
>>>>>> QMI:
>>>>>>   flags       = "indication" (0x02)
>>>>>>   transaction = 0 (0x0000)
>>>>>>   message     = "sync" (0x0027)
>>>>>>   tlv_length  = 0 (0x0000)

[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Received message...
>>>>>> QMUX:
>>>>>>   length  = 11 (0x000b)
>>>>>>   flags   = 0x80
>>>>>>   service = "ctl" (0x00)
>>>>>>   client  = 0 (0x00)
>>>>>> QMI:
>>>>>>   flags       = "indication" (0x02)
>>>>>>   transaction = 0 (0x0000)
>>>>>>   message     = "sync" (0x0027)
>>>>>>   tlv_length  = 0 (0x0000)

[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Received message...
>>>>>> QMUX:
>>>>>>   length  = 11 (0x000b)
>>>>>>   flags   = 0x80
>>>>>>   service = "ctl" (0x00)
>>>>>>   client  = 0 (0x00)
>>>>>> QMI:
>>>>>>   flags       = "indication" (0x02)
>>>>>>   transaction = 0 (0x0000)
>>>>>>   message     = "sync" (0x0027)
>>>>>>   tlv_length  = 0 (0x0000)

[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Received message...
>>>>>> QMUX:
>>>>>>   length  = 23 (0x0017)
>>>>>>   flags   = 0x80
>>>>>>   service = "ctl" (0x00)
>>>>>>   client  = 0 (0x00)
>>>>>> QMI:
>>>>>>   flags       = "response" (0x01)
>>>>>>   transaction = 1 (0x0001)
>>>>>>   message     = "allocate-client-id" (0x0022)
>>>>>>   tlv_length  = 12 (0x000c)
>>>>>> TLV:
>>>>>>   type   = 0x02
>>>>>>   length = 4 (0x0004)
>>>>>>   value  = 00:00:00:00
>>>>>> TLV:
>>>>>>   type   = 0x01
>>>>>>   length = 2 (0x0002)
>>>>>>   value  = 01:01

[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] KEY: 00:00:00:01
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug]   Service: 00
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug]   Client ID: 00
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug]   Transaction ID: 00:01
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] Allocated client ID '1' for service 'wds'
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] Registered 'wds' client with ID '1'
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] Asynchronously starting network...
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Sending message...
<<<<<< QMUX:
<<<<<<   length  = 12 (0x000c)
<<<<<<   flags   = 0x00
<<<<<<   service = "wds" (0x01)
<<<<<<   client  = 1 (0x01)
<<<<<< QMI:
<<<<<<   flags       = "none" (0x00)
<<<<<<   transaction = 1 (0x0001)
<<<<<<   message     = "start-network" (0x0020)
<<<<<<   tlv_length  = 0 (0x0000)

[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] KEY: 01:01:00:01
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug]   Service: 01
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug]   Client ID: 01
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug]   Transaction ID: 00:01
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Received message...
>>>>>> QMUX:
>>>>>>   length  = 26 (0x001a)
>>>>>>   flags   = 0x80
>>>>>>   service = "wds" (0x01)
>>>>>>   client  = 1 (0x01)
>>>>>> QMI:
>>>>>>   flags       = "response" (0x02)
>>>>>>   transaction = 1 (0x0001)
>>>>>>   message     = "start-network" (0x0020)
>>>>>>   tlv_length  = 14 (0x000e)
>>>>>> TLV:
>>>>>>   type   = 0x02
>>>>>>   length = 4 (0x0004)
>>>>>>   value  = 00:00:00:00
>>>>>> TLV:
>>>>>>   type   = 0x01
>>>>>>   length = 4 (0x0004)
>>>>>>   value  = 68:91:18:02

[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] KEY: 01:01:00:01
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug]   Service: 01
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug]   Client ID: 01
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug]   Transaction ID: 00:01
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Received message...
>>>>>> QMUX:
>>>>>>   length  = 21 (0x0015)
>>>>>>   flags   = 0x80
>>>>>>   service = "wds" (0x01)
>>>>>>   client  = 255 (0xff)
>>>>>> QMI:
>>>>>>   flags       = "indication" (0x04)
>>>>>>   transaction = 0 (0x0000)
>>>>>>   message     = "get-packet-service-status" (0x0022)
>>>>>>   tlv_length  = 9 (0x0009)
>>>>>> TLV:
>>>>>>   type   = 0x01
>>>>>>   length = 2 (0x0002)
>>>>>>   value  = 02:00
>>>>>> TLV:
>>>>>>   type   = 0x12
>>>>>>   length = 1 (0x0001)
>>>>>>   value  = 04

[/dev/cdc-wdm0] Network started
        Packet data handle: 35164520
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] Unregistered 'wds' client with ID '1'
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Sending message...
<<<<<< QMUX:
<<<<<<   length  = 16 (0x0010)
<<<<<<   flags   = 0x00
<<<<<<   service = "ctl" (0x00)
<<<<<<   client  = 0 (0x00)
<<<<<< QMI:
<<<<<<   flags       = "none" (0x00)
<<<<<<   transaction = 2 (0x0002)
<<<<<<   message     = "release-client-id" (0x0023)
<<<<<<   tlv_length  = 5 (0x0005)
<<<<<< TLV:
<<<<<<   type   = 0x01
<<<<<<   length = 2 (0x0002)
<<<<<<   value  = 01:01

[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] KEY: 00:00:00:02
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug]   Service: 00
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug]   Client ID: 00
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug]   Transaction ID: 00:02
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Received message...
>>>>>> QMUX:
>>>>>>   length  = 23 (0x0017)
>>>>>>   flags   = 0x80
>>>>>>   service = "ctl" (0x00)
>>>>>>   client  = 0 (0x00)
>>>>>> QMI:
>>>>>>   flags       = "response" (0x01)
>>>>>>   transaction = 2 (0x0002)
>>>>>>   message     = "release-client-id" (0x0023)
>>>>>>   tlv_length  = 12 (0x000c)
>>>>>> TLV:
>>>>>>   type   = 0x02
>>>>>>   length = 4 (0x0004)
>>>>>>   value  = 00:00:00:00
>>>>>> TLV:
>>>>>>   type   = 0x01
>>>>>>   length = 2 (0x0002)
>>>>>>   value  = 01:01

[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] KEY: 00:00:00:02
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug]   Service: 00
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug]   Client ID: 00
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug]   Transaction ID: 00:02
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Received message...
>>>>>> QMUX:
>>>>>>   length  = 33 (0x0021)
>>>>>>   flags   = 0x80
>>>>>>   service = "wds" (0x01)
>>>>>>   client  = 255 (0xff)
>>>>>> QMI:
>>>>>>   flags       = "indication" (0x04)
>>>>>>   transaction = 0 (0x0000)
>>>>>>   message     = "get-packet-service-status" (0x0022)
>>>>>>   tlv_length  = 21 (0x0015)
>>>>>> TLV:
>>>>>>   type   = 0x01
>>>>>>   length = 2 (0x0002)
>>>>>>   value  = 01:00
>>>>>> TLV:
>>>>>>   type   = 0x10
>>>>>>   length = 2 (0x0002)
>>>>>>   value  = 02:00
>>>>>> TLV:
>>>>>>   type   = 0x11
>>>>>>   length = 4 (0x0004)
>>>>>>   value  = 03:00:D0:07
>>>>>> TLV:
>>>>>>   type   = 0x12
>>>>>>   length = 1 (0x0001)
>>>>>>   value  = 04

[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] Released client ID '1' for service 'wds'
[01 Jan 1970, 01:34:03] [Debug] Client released
Segmentation fault

11

Odp: Wsparcie dla QMI

Cezary napisał/a:

A to w ogóle działa. Autor przyznał się do tego?

Sądząc po komentarzach na http://sigquit.wordpress.com/2012/08/20 … n-openwrt/ autor aktywnie wspiera ten soft i z e398 to dziala.

12

Odp: Wsparcie dla QMI

Cezary, czy mozesz look'nac na odpowiedz http://sigquit.wordpress.com/2012/08/20 … mment-1618

13

Odp: Wsparcie dla QMI

Wersja pobrana z linka z posta #1. Mój pakiet qmi pochodzi z kernela 3.4.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

14

Odp: Wsparcie dla QMI

Ostatnią wersję można znaleźć tutaj: http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/libqmi/1.0/.

15

Odp: Wsparcie dla QMI

Ta tym bardziej  - wymaga glib2 co najmniej  2.32, a ten nie na razie nie chce się skompilować...

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

16

Odp: Wsparcie dla QMI

No dobra, skompilowałem. Odinstalujcie glib2, libqmi-glib i zainstalujcie nowe wersje z repo i testujcie.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

17

Odp: Wsparcie dla QMI

Cezary napisał/a:

No dobra, skompilowałem. Odinstalujcie glib2, libqmi-glib i zainstalujcie nowe wersje z repo i testujcie.

Skompilowany na kernele 3.6.7 - Interfejs cdc-wdm lub qmi-wwan nadal nie widać, ale w Internecie /dev/ttyusb2 podwyżki...

Przepraszam mój polski sad

18

Odp: Wsparcie dla QMI

Nie, to jest przeznaczone na moje buildy AA...

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

19 (edytowany przez petrus007.1 2012-11-27 21:24:23)

Odp: Wsparcie dla QMI

Cezary napisał/a:

No dobra, skompilowałem. Odinstalujcie glib2, libqmi-glib i zainstalujcie nowe wersje z repo i testujcie.

Na E398 nie dziala.
1.Bledy przy ladowaniu cdc_wdm bez zmian

Nov 27 20:18:14 OpenWrt kern.err kernel: [76976.170000] cdc_wdm 1-1.1:1.3: Ignoring extra header, type 15, length 13
Nov 27 20:18:14 OpenWrt kern.err kernel: [76976.170000] cdc_wdm 1-1.1:1.3: Ignoring extra header, type 6, length 5
Nov 27 20:18:14 OpenWrt kern.info kernel: [76976.180000] cdc_wdm 1-1.1:1.3: cdc-wdm0: USB WDM device
Nov 27 20:18:14 OpenWrt kern.info kernel: [76976.190000] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
Nov 27 20:18:14 OpenWrt kern.info kernel: [76976.260000] qmi_wwan 1-1.1:1.4: Use "cdc_wdm" for QMI interface 1-1.1:1.3
Nov 27 20:18:14 OpenWrt kern.info kernel: [76976.270000] qmi_wwan 1-1.1:1.4: wwan0: register 'qmi_wwan' at usb-ehci-platform-1.1, QMI speaking wwan device, 00:a0:c6:00:00:00
Nov 27 20:18:14 OpenWrt kern.info kernel: [76976.280000] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan

2. Potem inaczej i chyba gorzej, bo poprzednio dialog byl dluzszy, teraz nie dochodzi do rejestracji klienta

root@OpenWrt:~# qmicli -v -d /dev/cdc-wdm0 --wds-start-network= --client-no-release-cid
[01 Jan 1970, 01:45:20] [Debug] QMI Device at '/dev/cdc-wdm0' ready
[01 Jan 1970, 01:45:20] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Assuming service 'wds' is supported...
[01 Jan 1970, 01:45:20] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Allocating new client ID...
[01 Jan 1970, 01:45:20] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Sent message...
<<<<<< RAW:
<<<<<<  length = 16
<<<<<<  data  = 01:0F:00:00:00:00:00:01:22:00:04:00:01:01:00:01

[01 Jan 1970, 01:45:20] [Debug] [/dev/cdc-wdm0] Sent message (translated)...
<<<<<< QMUX:
<<<<<<  length = 15
<<<<<<  flags  = 0x00
<<<<<<  service = "ctl"
<<<<<<  client = 0
<<<<<< QMI:
<<<<<<  flags    = "none"
<<<<<<  transaction = 1
<<<<<<  tlv_length = 4
<<<<<<  message   = "Allocate CID" (0x0022)
<<<<<< TLV:
<<<<<<  type    = "Service" (0x01)
<<<<<<  length   = 1
<<<<<<  value   = 01
<<<<<<  translated = wds

error: couldn't create client for the 'wds' service: CID allocation failed in the CTL client: Transaction timed out

20

Odp: Wsparcie dla QMI

Cezary napisał/a:

No dobra, skompilowałem. Odinstalujcie glib2, libqmi-glib i zainstalujcie nowe wersje z repo i testujcie.

u mnie jest prawie dobrze:

root@Gargoyle:/lib/network$ qmi-network /dev/cdc-wdm0 start
Starting network with 'qmicli -d /dev/cdc-wdm0 --wds-start-network=  --client-no-release-cid'...
Saving state... (CID: 45)
Saving state... (PDH: 34039896)
Network started successfully
root@Gargoyle:/lib/network$ qmi-network /dev/cdc-wdm0 status
Loading previous state...
    Previous CID: 45
    Previous PDH: 34039896
Getting status with 'qmicli -d /dev/cdc-wdm0 --wds-get-packet-service-status --client-cid=45 --client-no-release-cid'...
Status:  connected

ale IP nie dostaje sad

$ifup wdm0

$ ifconfig wwan0
wwan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:C6:00:00:00
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

21

Odp: Wsparcie dla QMI

Puść udhcpc z palca i zobacz.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

22

Odp: Wsparcie dla QMI

Cezary napisał/a:

Puść udhcpc z palca i zobacz.

niestety nic to nie daje sad

$ udhcpc wwan0
udhcpc (v1.19.4) started
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...

23

Odp: Wsparcie dla QMI

Czyli nie otrzymuje.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

24

Odp: Wsparcie dla QMI

Cezary napisał/a:

Czyli nie otrzymuje.

Orientujesz się, czy można to jakoś bardziej pomonitorować czy wylogować?

25

Odp: Wsparcie dla QMI

Zainstaluj i uruchom sobie picocoma i zrób AT^DHCP? , zobaczymy co daje.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.