Temat: OpenWrt na TL-WR941ND i Speedtouch 516v6 Netia na linii TPSA (PPPoA)

Witam

Ponieważ natrafiłem na kilka problemów przy okazji konfigurowania takiego zestawu, postanowiłem się podzielić działającym konfigiem.

Problem polegał na tym, że w przeciwieństwie do linii Netii (gdzie można ustawić modem w tryb bridge i łączyć się przez PPPoE), na linii TPSA z tym modemem można albo mieć podwójny NAT (na modemie i na routerze) lub kombinować z funkcją przekazywania IP do routera przez modem.

Trzecią drogą, którą ja wybrałem jest funkcja mostu PPtP<->PPPoA, którą również udostępnia modem.

Na początek proponuję zresetować speedtoucha do ustawień fabrycznych. Modem podłączamy do komputera, powinniśmy otrzymać adres przez DHCP. Łączymy się z modemu przez FTP. Jego adres to 192.168.1.254, użytkownik Administrator, hasło puste. Poniższy plik wrzucamy jako pptp.tpl do folderu /dl modemu.

[ env.ini ]
set var=CONF_REGION value="World"
set var=CONF_PROVIDER value="Basic"
set var=CONF_DESCRIPTION value="Relayed PPP Packet Service configuration"
set var=CONF_SERVICE value="Relayed PPP (PPTP)"
set var=CONF_DATE value="27 Jul 2005"
set var=CONF_TPVERSION value="2.0.0"
set var=HOST_SETUP value="auto"
set var=HOST_LANGUAGE value="en"
set var=UPGRADE_URL value="http://www.speedtouch.com/upgrade/upgrade.htm"
set var=ATM_addr value="8.35"
set var=ST_SYS_USERNAME value="Administrator"
set var=%ST_SYS_PASSWORD value=""
set var=COMMENTS_TO value=epias@gmx.net

[ wizard.ini ]
' ATM PVC
'--------
def var=ATM type=grp desc="Specify the details of the Internet connection. All information should be provided by your ISP." alias="Relayed PPP Packet Service"
def var=ATM_addr type=combo grp=ATM alias="VPI/VCI" data="0.32,0.33,0.34,0.35,0.36,0.37,0.38,0.100,1.32,1.33,1.100,8.32,8.35,8.36,8.37,8.48,8.81" desc="Choose a VPI/VCI from the list"
'ST Security
'-----------
def var=ST type=grp desc="Specify user name and password to prevent unwanted access to the SpeedTouch management interface." alias="Access Control"
def var=ST_SYS_USERNAME type=string grp=ST alias="User Name" req=yes desc="Enter a user name."
def var=%ST_SYS_PASSWORD type=passw grp=ST alias="Password" desc="Enter a password." max=32
def var=dummy2 type=passwcheck grp=ST alias="Confirm Password" desc="Re-enter the password." linkvar=%ST_SYS_PASSWORD max=32

[ phone.ini ]
add name=usb_port addr=usb.0.35 logging=disabled
add name=pvc_Internet addr=$ATM_addr

[ pptp.ini ]
profadd name=pvc_Internet

[ atm.ini ]

[ eth.ini ]

[ ppprelay.ini ]

[ ppp.ini ]

[ mlpuser.ini ]
#if $%ST_SYS_PASSWORD=""
add name=$ST_SYS_USERNAME password="" role=Administrator defuser=enabled
#else
add name=$ST_SYS_USERNAME password=$%ST_SYS_PASSWORD role=Administrator defuser=enabled
#endif
add name=tech password=$_PROD_SERIAL_NBR role=TechnicalSupport defremadmin=enabled
config name=tech password=$__SEC_MODEM_ACCESS_CODE

[ language.ini ]

[ endofarch ]

Następnie logujemy się do routera przez przeglądarkę (adres, użytkownik i hasło jak wyżej). Klikamy po lewej "Speedtouch" a następnie u dołu z listy "Pick a task" wybieramy "Set Up". Pojawia się nowe okienko, w którym ustawiamy kolejno typ konfiguracji (wybieramy "Relayed PPP (PPTP)"), a następnie VPI/VCI (dla Netii na łączu TPSA 0.35) oraz możemy zmienić hasło dostępu do routera. Po zakończeniu konfiguracji modem wprowadza zadane ustawienia.

Logujemy się do routera przez ssh i instalujemy potrzebne pakiety (musimy mieć jakieś inne połączenie z internetem):

opkg install pptp

Wprowadzamy ustawienia w /etc/config/network:

config 'interface' 'wan'
    option 'proto' 'pptp'
    option 'server' '192.168.1.254' #adres modemu
    option 'username' 'user_for_pppoa'
    option 'password' 'password_for_pppoa'

config 'interface' 'wan_modem'
    option 'proto' 'dhcp'
    option 'ifname' 'wan'
    option 'dns' '0.0.0.0'

Następnie wprowadzamy zmiany w /etc/ppp/options.pptp (przynajmniej u mnie było to niezbędne, bo nie mogłem się połączyć z powodu problemu z MPPE):

lock
noauth
nobsdcomp
nodeflate
idle 0
defaultroute
mppe stateless
maxfail 0

Po podłączeniu modemu do portu WAN routera powinniśmy mieć połączenie z siecią poprzez interfejs pptp-wan.

2

Odp: OpenWrt na TL-WR941ND i Speedtouch 516v6 Netia na linii TPSA (PPPoA)

Witaj

Możesz zdradzić dla czego nie możesz ustawić go w tryb bridge na linii tpsa.

Pytam bo powinno normalnie działać.

Pozdrawiam.

I zapłoną piekielnym ogniem wasze serwery, gdyż zabezpieczenia ich wątłe, a podatnośc na buffer overflowy ogromna. I zaprzestaną działania wasze routery a wasze niewiasty nosić będą pakiety w kubłach, a tam będzie płacz, zgrzytanie zębów, 404 i request timeout.