226

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

1. Jak nie ma pasów to zostaw. https://linuxtv.org/downloads/v4l-dvb-a … -YUYV.html
2. Po prostu nie wpisuj tam nic to nie będzie się pytał
3. to coś daje obraz na osobnym porcie. Więc odwołaj się bezpośrednio do niego.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

227

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

----------------------------------------------------------------
|                                                              |
| Gargoyle PL 1.6.2.2 (b70bfc1)                                |
| OpenWrt Attitude Adjustment 12.09.1 (r42647)                 |
| Build time: 2014-09-27 10:11 CEST                            |
|                                                              |
| Cezary Jackiewicz (obsy), http://eko.one.pl                  |
|                                                              |
----------------------------------------------------------------
| Machine: TP-Link TL-WR842N/ND v1                             |
| Uptime: 0d, 00:13:21                                         |
| Load: 0.08 0.05 0.06                                         |
| Flash: total: 1.4MB, free: 792KB, used: 46%                  |
| Memory: total: 28.5MB, free: 13.5MB, used: 52%               |
| WAN: 192.168.2.254, proto: dhcp                              |
| LAN: 192.168.1.8                                             |
| WLAN: mode: sta, ssid: WARSZAWSKA_58, channel: 9, conn: 1    |
----------------------------------------------------------------
root@SERWIS:~# cat /proc/bus/usb/devices

T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480  MxCh= 1
B:  Alloc=  0/800 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 3.03
S:  Manufacturer=Linux 3.3.8 ehci_hcd
S:  Product=Generic Platform EHCI Controller
S:  SerialNumber=ehci-platform
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   4 Ivl=256ms

T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=12   MxCh= 0
D:  Ver= 1.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0553 ProdID=0002 Rev= 1.60
S:  Manufacturer=VLSI Vision Ltd.
S:  Product=USB Camera
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=250mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=(none)
E:  Ad=81(I) Atr=01(Isoc) MxPS=   0 Ivl=1ms
I:  If#= 0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=(none)
E:  Ad=81(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 448 Ivl=1ms
I:  If#= 0 Alt= 2 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=(none)
E:  Ad=81(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 704 Ivl=1ms
I:  If#= 0 Alt= 3 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=(none)
E:  Ad=81(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 960 Ivl=1ms

Jak uruchomić tę kamerkę? wink

228

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

kmod-video-gspca-cpia1 było to napisane tu: http://eko.one.pl/?p=openwrt-webcam a nawet nie przeczytałeś poradnika.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

229

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

Ale ja mam już to zainstalowane, tylko nie widzi mi kamery smile

230

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

Jeszcze raz więc pokaz:

cat /proc/bus/usb/devices
opkg list_installed | grep kmod

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

231

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

root@SERWIS:~# cat /proc/bus/usb/devices

T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480  MxCh= 1
B:  Alloc=  0/800 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 3.03
S:  Manufacturer=Linux 3.3.8 ehci_hcd
S:  Product=Generic Platform EHCI Controller
S:  SerialNumber=ehci-platform
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   4 Ivl=256ms

T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=12   MxCh= 0
D:  Ver= 1.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0553 ProdID=0002 Rev= 1.60
S:  Manufacturer=VLSI Vision Ltd.
S:  Product=USB Camera
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=250mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=(none)
E:  Ad=81(I) Atr=01(Isoc) MxPS=   0 Ivl=1ms
I:  If#= 0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=(none)
E:  Ad=81(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 448 Ivl=1ms
I:  If#= 0 Alt= 2 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=(none)
E:  Ad=81(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 704 Ivl=1ms
I:  If#= 0 Alt= 3 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=(none)
E:  Ad=81(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 960 Ivl=1ms


root@SERWIS:~# opkg list_installed | grep kmod
kmod-ath - 3.3.8+2014-05-22-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ath9k - 3.3.8+2014-05-22-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ath9k-common - 3.3.8+2014-05-22-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-cfg80211 - 3.3.8+2014-05-22-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-crypto-aes - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-crypto-arc4 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-crypto-core - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ebtables - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-fs-exportfs - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-fs-ext4 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-fs-hfsplus - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-fs-msdos - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-fs-nfs - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-fs-nfs-common - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-fs-nfsd - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-fs-vfat - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-fuse - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-gpio-button-hotplug - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-gre - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-i2c-core - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-input-core - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-bandwidth - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-conntrack - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-conntrack-extra - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-core - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-extra - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-filter - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-imq - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-ipopt - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-iprange - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-ipset - 3.3.8+6.11-2-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-nat - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-nat-extra - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-nathelper - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-nathelper-extra - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-timerange - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-webmon - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-weburl - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipv6 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-leds-gpio - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ledtrig-default-on - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ledtrig-netdev - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ledtrig-timer - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ledtrig-usbdev - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-lib-crc-ccitt - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-lib-crc16 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-lib-textsearch - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-mac80211 - 3.3.8+2014-05-22-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nfnetlink - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-base - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-cp1250 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-cp1251 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-cp437 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-cp775 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-cp850 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-cp852 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-cp866 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-iso8859-1 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-iso8859-13 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-iso8859-15 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-iso8859-2 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-koi8r - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-utf8 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ppp - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-pppoe - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-pppox - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-pptp - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-sched - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-sched-core - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-scsi-core - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-tun - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-acm - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-core - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-net - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-net-cdc-ether - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-net-cdc-ncm - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-net-qmi-wwan - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-net-rndis - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-printer - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-serial - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-serial-option - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-serial-qualcomm - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-serial-sierrawireless - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-serial-wwan - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-sierrawireless-directip - 3.3.8-10-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-storage - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-storage-extras - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-wdm - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb2 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-video-core - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-video-gspca-core - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-video-gspca-ov534 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-video-gspca-stv06xx - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-video-gspca-zc3xx - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-video-uvc - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-video-videobuf2 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-wdt-ath79 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844

232

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

mjab napisał/a:

Ale ja mam już to zainstalowane, tylko nie widzi mi kamery smile

Jakoś nie widzę żebyś miał kmod-video-gspca-cpia1 zainstalowane.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

233

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

root@SERWIS:~# opkg install kmod-video-gspca-cpia1
ERROR: No package named kmod-video-gspca-cpia1 found, try updating your package lists

Co z tym zrobić?

234

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

root@SERWIS:~# opkg install kmod-video-gspca-cpia1
ERROR: No package named kmod-video-gspca-cpia1 found, try updating your package lists

root@SERWIS:~# opkg update
Downloading package list for attitude_adjustment source...
Package list for attitude_adjustment downloaded successfully.

Downloading package list for eko1 source...
Package list for eko1 downloaded successfully.

Downloading package list for gargoylepl_plugins source...
Package list for gargoylepl_plugins downloaded successfully.

Downloading package list for gargoylepl_packages source...
Package list for gargoylepl_packages downloaded successfully.

root@SERWIS:~# opkg install kmod-video-gspca-cpia1
Preparing to install the following packages, which will require 6182 bytes:
        kmod-video-gspca-cpia1

Preparing to install package kmod-video-gspca-cpia1...
        Downloading...
        Downloaded kmod-video-gspca-cpia1 successfully.
        Installing kmod-video-gspca-cpia1...
        Successfully installed kmod-video-gspca-cpia1.
Installation of packages successful.

Gotowe, dalej nie widzę kamery...

235

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

Zrób reboot i pokaż wyniki tych 2 poprzednich poleceń.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

236

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

root@SERWIS:~# cat /proc/bus/usb/devices

T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480  MxCh= 1
B:  Alloc=  2/800 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  3
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 3.03
S:  Manufacturer=Linux 3.3.8 ehci_hcd
S:  Product=Generic Platform EHCI Controller
S:  SerialNumber=ehci-platform
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   4 Ivl=256ms

T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=12   MxCh= 0
D:  Ver= 1.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0553 ProdID=0002 Rev= 1.60
S:  Manufacturer=VLSI Vision Ltd.
S:  Product=USB Camera
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=250mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=cpia1
E:  Ad=81(I) Atr=01(Isoc) MxPS=   0 Ivl=1ms
I:  If#= 0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=cpia1
E:  Ad=81(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 448 Ivl=1ms
I:  If#= 0 Alt= 2 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=cpia1
E:  Ad=81(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 704 Ivl=1ms
I:* If#= 0 Alt= 3 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=cpia1
E:  Ad=81(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 960 Ivl=1ms


root@SERWIS:~# opkg list_installed | grep kmod
kmod-ath - 3.3.8+2014-05-22-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ath9k - 3.3.8+2014-05-22-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ath9k-common - 3.3.8+2014-05-22-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-cfg80211 - 3.3.8+2014-05-22-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-crypto-aes - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-crypto-arc4 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-crypto-core - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ebtables - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-fs-exportfs - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-fs-ext4 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-fs-hfsplus - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-fs-msdos - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-fs-nfs - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-fs-nfs-common - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-fs-nfsd - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-fs-vfat - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-fuse - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-gpio-button-hotplug - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-gre - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-i2c-core - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-input-core - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-bandwidth - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-conntrack - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-conntrack-extra - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-core - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-extra - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-filter - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-imq - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-ipopt - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-iprange - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-ipset - 3.3.8+6.11-2-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-nat - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-nat-extra - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-nathelper - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-nathelper-extra - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-timerange - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-webmon - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipt-weburl - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ipv6 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-leds-gpio - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ledtrig-default-on - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ledtrig-netdev - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ledtrig-timer - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ledtrig-usbdev - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-lib-crc-ccitt - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-lib-crc16 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-lib-textsearch - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-mac80211 - 3.3.8+2014-05-22-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nfnetlink - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-base - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-cp1250 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-cp1251 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-cp437 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-cp775 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-cp850 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-cp852 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-cp866 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-iso8859-1 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-iso8859-13 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-iso8859-15 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-iso8859-2 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-koi8r - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-nls-utf8 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-ppp - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-pppoe - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-pppox - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-pptp - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-sched - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-sched-core - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-scsi-core - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-tun - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-acm - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-core - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-net - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-net-cdc-ether - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-net-cdc-ncm - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-net-qmi-wwan - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-net-rndis - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-printer - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-serial - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-serial-option - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-serial-qualcomm - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-serial-sierrawireless - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-serial-wwan - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-sierrawireless-directip - 3.3.8-10-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-storage - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-storage-extras - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb-wdm - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-usb2 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-video-core - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-video-gspca-core - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-video-gspca-cpia1 - 3.3.8-1
kmod-video-gspca-ov534 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-video-gspca-stv06xx - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-video-gspca-zc3xx - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-video-uvc - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-video-videobuf2 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844
kmod-wdt-ath79 - 3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844


Kamerę widzę, udało mi się nawet ją uruchomić (zaświeciła diodą) ale nie podaje poprawnie obrazu.

237

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

I to wszystko co możesz zrobić. Nie wszystkie działają z mjpeg-streamer, więc jeżeli pomimo klikania opcji nic się nie dzieje - to nic z tym nie zrobisz.

Ręcznie spróbuj np. fswebcam lub motion.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

238

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

Sprecyzuję ...

ustawienia


ustawienia

239

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

Jaką kamerę niedrogą kupić, by działało na 100% ok?

240

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

Ok, inna kamera smile

Venus USB2.0 Camera VID/PID: 0ac8:3420

root@SERWIS:~# cat /proc/bus/usb/devices

T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480  MxCh= 1
B:  Alloc=  0/800 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 3.03
S:  Manufacturer=Linux 3.3.8 ehci_hcd
S:  Product=Generic Platform EHCI Controller
S:  SerialNumber=ehci-platform
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   4 Ivl=256ms

T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=480  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=ef(misc ) Sub=02 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0ac8 ProdID=3420 Rev= 1.00
S:  Manufacturer=Vimicro Corp.
S:  Product=Venus USB2.0 Camera
C:* #Ifs= 4 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=128mA
A:  FirstIf#= 0 IfCount= 2 Cls=0e(video) Sub=03 Prot=00
A:  FirstIf#= 2 IfCount= 2 Cls=01(audio) Sub=02 Prot=00
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=01 Prot=00 Driver=uvcvideo
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  10 Ivl=2ms
I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
I:  If#= 1 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
E:  Ad=82(I) Atr=05(Isoc) MxPS= 128 Ivl=125us
I:  If#= 1 Alt= 2 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
E:  Ad=82(I) Atr=05(Isoc) MxPS= 512 Ivl=125us
I:  If#= 1 Alt= 3 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
E:  Ad=82(I) Atr=05(Isoc) MxPS=1024 Ivl=125us
I:  If#= 1 Alt= 4 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
E:  Ad=82(I) Atr=05(Isoc) MxPS=1536 Ivl=125us
I:  If#= 1 Alt= 5 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
E:  Ad=82(I) Atr=05(Isoc) MxPS=2048 Ivl=125us
I:  If#= 1 Alt= 6 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
E:  Ad=82(I) Atr=05(Isoc) MxPS=2688 Ivl=125us
I:  If#= 1 Alt= 7 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
E:  Ad=82(I) Atr=05(Isoc) MxPS=3072 Ivl=125us
I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=01(audio) Sub=01 Prot=00 Driver=(none)
I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=01(audio) Sub=02 Prot=00 Driver=(none)
I:  If#= 3 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=01(audio) Sub=02 Prot=00 Driver=(none)
E:  Ad=83(I) Atr=01(Isoc) MxPS=  98 Ivl=1ms


Jakiego pakietu brakuje by router zobaczył ją? smile

241

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

Żadnego, to zwykłe uvc. Wszystko masz.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

242

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

Ok, faktycznie działa. Dzięki za pomoc.

Kamera Venus USB2.0 Camera VID/PID: 0ac8:3420 działa na rozdzielczości 640x480 w 100% poprawnie.

243 (edytowany przez roratoga 2017-01-04 20:19:08)

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

witam
mam kamerke ktora zakupilem do telewizora LG pod skype jej symbol to AN-VC400Camera po taka nazwa jest widoczna w gui
polecenie
cat /proc/bus/usb/devices
zglasza mi taka odpowiedz
cat: can't open '/proc/bus/usb/devices': No such file or directory
natomiast w gui zamiast obrazu mam komunikat ze obraz nie moze zostac wyswietlony poniewaz zawiera bledy
wczesniej mialem kamerke creative i wszystko dzialalo ok
prosze o  pomoc w uruchomieniu

244

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

cat /sys/kernel/debug/usb/devices

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

245

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480  MxCh= 1
B:  Alloc=480/800 us (60%), #Int=  2, #Iso=  5
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 3.18
S:  Manufacturer=Linux 3.18.44 ehci_hcd
S:  Product=EHCI Host Controller
S:  SerialNumber=ehci-platform
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   4 Ivl=256ms

T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480  MxCh= 4
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=05e3 ProdID=0608 Rev=77.64
S:  Product=USB2.0 Hub
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   1 Ivl=256ms

T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=480  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=ef(misc ) Sub=02 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=043e ProdID=3009 Rev= 3.31
S:  Manufacturer=LGE
S:  Product=AN-VC400 Camera
S:  SerialNumber=0331
C:* #Ifs= 4 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
A:  FirstIf#= 0 IfCount= 2 Cls=0e(video) Sub=03 Prot=00
A:  FirstIf#= 2 IfCount= 2 Cls=01(audio) Sub=02 Prot=00
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=01 Prot=00 Driver=uvcvideo
E:  Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=16ms
I:  If#= 1 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
I:* If#= 1 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
E:  Ad=81(I) Atr=05(Isoc) MxPS=3048 Ivl=125us
I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=01(audio) Sub=01 Prot=00 Driver=(none)
I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=01(audio) Sub=02 Prot=00 Driver=(none)
I:  If#= 3 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=01(audio) Sub=02 Prot=00 Driver=(none)
E:  Ad=82(I) Atr=05(Isoc) MxPS= 512 Ivl=1ms

T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=01 Cnt=02 Dev#=  4 Spd=480  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=152d ProdID=2329 Rev= 1.00
S:  Manufacturer=JMicron
S:  Product=USB to ATA/ATAPI Bridge
S:  SerialNumber=110121B40317
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=  2mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E:  Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms

246

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

Sterownik jest. To znaczy że być może kamera nie wspiera formatu mjpg i możesz jej pod pluginem nie uruchomić. Spróbuj ręcznie z fswebcam lub motion (plugin używa mjpeg-streamera).

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

247

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

a tak dla laika jak to mam zrobic jakie komendy ?

248 (edytowany przez roratoga 2017-01-05 08:00:25)

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

fswebcam /tmp/a.jpg
--- Opening /dev/video0...
Trying source module v4l2...
/dev/video0 opened.
No input was specified, using the first.
Error selecting input 0
VIDIOC_S_INPUT: Device or resource busy

249

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

Tylko wyłącz wcześniej ten plugin (mjpeg-streamer). Webcam masz opisany tu: https://eko.one.pl/?p=openwrt-webcam

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

250 (edytowany przez roratoga 2017-01-05 09:15:53)

Odp: Plugin Webcam do Gagroyle

uci set mjpg-streamer.core.enabled=0
uci commit mjpg-streamer
/etc/init.d/mjpg-streamer disable
/etc/init.d/mjpg-streamer stop

i to samo
fswebcam /tmp/a.jpg
--- Opening /dev/video0...
Trying source module v4l2...
/dev/video0 opened.
No input was specified, using the first.
Error selecting input 0
VIDIOC_S_INPUT: Device or resource busy

chyba ze cos zle robie