Instalacja i udostępnienie obrazu z kamery USB
Ostatnia zmiana: 2020-01-24 18:00

Posiadanie portów USB w routerze niesie za sobą wiele korzyści; jedną z nich jest możliwość przekształcenia routera w kamerę internetową (webcam).
Do stworzenia tego dokumentu wykorzystano OpenWrt Attitude Adjustment, jako sprzęt można wykorzystać dowolny router wyposażony w port USB oraz kamerę ze złączem USB obsługiwaną przez system.

Kamery mogą być obsługiwane przez różne sterowniki - może to być pvc, ovc, gspca lub inne. Najtańsze kamery internetowe obsługiwane są zwykle przez sterownik gspca.

Instalacja sterowników

Pracę należy zacząć od skonfigurowania USB. Sprowadza się to do instalacji odpowiednich modułów:


    # opkg update
    # opkg install kmod-usb-core kmod-usb2 kmod-video-core

oraz sterownika kamery:


    # opkg install kmod-video-gspca-core kmod-video-gspca-xxx

gdzie za xxx trzeba wstawić nazwę chipu kamery, np, zc3xx. Jeżeli nie wiemy przez co kamera USB jest obsługiwana - należy zainstalować wszystkie dostępne pakiety zawierające kmod-video- w nazwie. W chwili pisania tego poradnika dostępne były sterowniki:


    kmod-video-cpia2
    kmod-video-gspca-conex
    kmod-video-gspca-etoms
    kmod-video-gspca-finepix
    kmod-video-gspca-gl860
    kmod-video-gspca-jeilinj
    kmod-video-gspca-konica
    kmod-video-gspca-m5602
    kmod-video-gspca-mars
    kmod-video-gspca-mr97310a
    kmod-video-gspca-ov519
    kmod-video-gspca-ov534
    kmod-video-gspca-ov534-9
    kmod-video-gspca-pac207
    kmod-video-gspca-pac7311
    kmod-video-gspca-se401
    kmod-video-gspca-sn9c20x
    kmod-video-gspca-sonixb
    kmod-video-gspca-sonixj
    kmod-video-gspca-spca500
    kmod-video-gspca-spca501
    kmod-video-gspca-spca505
    kmod-video-gspca-spca506
    kmod-video-gspca-spca508
    kmod-video-gspca-spca561
    kmod-video-gspca-sq905
    kmod-video-gspca-sq905c
    kmod-video-gspca-stk014
    kmod-video-gspca-stv06xx
    kmod-video-gspca-sunplus
    kmod-video-gspca-t613
    kmod-video-gspca-tv8532
    kmod-video-gspca-vc032x
    kmod-video-gspca-zc3xx
    kmod-video-pwc
    kmod-video-sn9c102
    kmod-video-uvc

Po wykonaniu polecenia dmesg powinna ukazać się informacja o załadowaniu modułów i wykryciu kamery (w tym przypadku była to kamera Creative)


    ...
    Jan 1 03:37:37 OpenWrt user.info kernel: gspca: probing 041e:4053
    Jan 1 03:37:37 OpenWrt user.info kernel: zc3xx: Sensor Tas5130 (VF0250)
    Jan 1 03:37:37 OpenWrt user.info kernel: gspca: probe ok
    ..

Jeżeli zamiast tego istnieje komunikat typu:


    usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x41e/0x4053) is not claimed by any active driver.

oznacza to, że załadowany driver nie obsługuje naszej kamery i należy poszukać/skompilować inny.

Dla pewności należy jeszcze sprawdzić istnienie odpowiedniego urządzenia w /dev


    # ls -al /dev/video*
    crw-r--r-- 1 root root 81, 0 Jan 1 01:47 /dev/video0

Działającą kamerą jest np. ta od konsoli PS3, dość powszechnie dostępna, obsługiwana przez sterownik kmod-video-gspca-ov534. Niektóre kamery mogę sprawiać problemy, np. uvc może wymagać całej przepustowości złącza usb.

Motion

Programów do obsługi kamery jest kilka, w tym przykładzie użyto pakietu motion który może służyć także do monitoringu (w razie wykrycia ruchu może zapisywać na dysk zdjęcia lub materiał wideo).


    # opkg update
    # opkg install motion

Podgląd obrazu live przez WWW

Konfiguracja dostępna jest w pliku /etc/motion.conf. Opcje są czytelnie opisane, na początek należy ustawić tylko opcje:


    stream_localhost off
    output_pictures off

Ew także stream_maxrate
Uruchomienie programu to po prostu wydanie polecenia


    # motion

Jeżeli wszystko jest w porządku, to obraz będzie dostępny pod adresem http://adres_rutera:8081

Rejestracja zdjęć

W celu zapisu zdjęć na dysku należy ustawić opcję


    output_pictures on

oraz


    target_dir /mnt/sda1/zdjecia

Gdzie zamiast /mnt/sda1/zdjecia należy podać pełną ścieżkę do miejsca, gdzie mają być składowane pliki (oczywiście powinien tam być podmontowany dysk, aby uniknąć zapełniania pamięci flash). Następnie wystarczy uruchomić ponownie program motion.

Nie wszystkie kamery chcą działać z programem motion.

Rejestracja obrazu

Wersja w repozytorium OpenWrt nie została skompilowana z odpowiednimi opcjami, aby można było rejestrować obraz. Jeżeli ktoś kompiluje samodzielnie pakiety, należy włączyć opcję ffmpeg, dzięki czemu będzie możliwe to do wykonania. Niestety, rejestrowany obraz ma tylko ok 3 - 5 klatek na sekundę, więc nie koniecznie może być to zadowalający efekt dla wszystkich.
Plik konfiguracyjny jest dość dokładnie opisany, więc nie powinno być problemów ze zmianą wielkości obrazu, ilości klatek na sekundę czy nazwami plików. Należy tylko pamiętać, że routery nie są silnymi komputerami, wiec nie uzyskamy płynności i 30 klatek/s.

mjpg-streamer

Wbrew opisowi może działać nie tylko z kamerami UVC ale także z tymi na sterownikach gspca. To dość stary program i nie koniecznie wszystkie kamery będą działać z nim.


    # opkg install mjpg-streamer
    # uci set mjpg-streamer.core.enabled=1
    # uci commit mjpg-streamer
    # /etc/init.d/mjpg-streamer enable
    # /etc/init.d/mjpg-streamer start

Rozdzielczość, ilość klatek/s i parę innych rzeczy można zmienić w pliku konfiguracyjnym w /etc/config/mjpg-streamer (do konfiguracji przez uci). Podgląd obrazu live uzyskamy wchodząc na stronę routera http://192.168.1.1:8080/stream.html

fswebcam

Jeżeli obraz z kamery ma być tylko odczytany i zapisany na dysku (np. celu prezentacji na www) lub wysłany przez ftp czy ssh na inny komputer, to można posłużyć się programem fswebcam. Instalacja jest prosta:


    # opkg install fswebcam

Uruchomienie:


    # fswebcam /tmp/a.jpg

To polecenie zapisze tylko jeden plik. Parametrów konfiguracyjnych jest wiele - można zrobić to w pętli, ustalić napisy na obrazku, wykonać polecenie po wykonaniu obrazka itd. Polecam zapoznać się z dokumentacją projektu.

Wyświetlanie zdjęcia na stronie WWW

Instalujemy demona http, np:


    # opkg install uhttpd

I uruchamiamy go na porcie np. 88:


    # mkdir -p /webcam
    # uci set uhttpd.webcam=uhttpd
    # uci set uhttpd.webcam.listen_http=0.0.0.0:88
    # uci set uhttpd.webcam.home=/webcam
    # uci commit uhttpd
    # /etc/init.d/uhttpd enable
    # /etc/init.d/uhttpd restart

Tworzymy stronę www, która będzie się odświeżała co np. 5s i wyświetlała obrazek o nazwie image.jpg z bieżącego katalogu. Aby nie niszczyć niepotrzebne flash, obrazek ten będzie robiony w /tmp, a do katalogu /webcam zostanie zrobiony link symboliczny.


    # echo '<html><head><meta http-equiv="refresh" content="5"></head><body><img src="image.jpg"></body></html>' > /webcam/index.html
    # ln -s /tmp/image.jpg /webcam/image.jpg

Zostaje tylko uruchomić fswebcam z odpowiednimi opcjami i umieszczać obrazek we wskazanym miejscu, np:


    # fswebcam -q -b -l 5 -r 640x480 /tmp/image.jpg

W/w linię można dodać jako pierwszą do pliku /etc/rc.local. Do obrazu odwołujemy się wpisując w przeglądarce http://adres_ip_routera:88

Uzupełnienie

Lista identyfikatorów (można je odczytać poleceniem cat /sys/kernel/debug/usb/devices) i obsługujących je sterowników z rodziny gspca:


VID:PID
0130:0130 kmod-video-gspca-spca508
03E8:0004 kmod-video-gspca-se401
03F0:1B07 kmod-video-gspca-zc3xx
040A:0002 kmod-video-gspca-spca501
040A:0300 kmod-video-gspca-spca500
041E:041E kmod-video-gspca-zc3xx
041E:4003 kmod-video-gspca-ov519
041E:4007 kmod-video-gspca-stv0680
041E:400A kmod-video-gspca-spca500
041E:400B kmod-video-gspca-sunplus
041E:4012 kmod-video-gspca-sunplus
041E:4013 kmod-video-gspca-sunplus
041E:4017 kmod-video-gspca-zc3xx
041E:4018 kmod-video-gspca-spca508
041E:401A kmod-video-gspca-spca561
041E:401C kmod-video-gspca-zc3xx
041E:401D kmod-video-gspca-spca505
041E:401E kmod-video-gspca-zc3xx
041E:401F kmod-video-gspca-zc3xx
041E:4022 kmod-video-gspca-zc3xx
041E:4028 kmod-video-gspca-pac207
041E:4029 kmod-video-gspca-zc3xx
041E:4034 kmod-video-gspca-zc3xx
041E:4035 kmod-video-gspca-zc3xx
041E:4036 kmod-video-gspca-zc3xx
041E:4038 kmod-video-gspca-sq930x
041E:403A kmod-video-gspca-zc3xx
041E:403B kmod-video-gspca-spca561
041E:403C kmod-video-gspca-sq930x
041E:403D kmod-video-gspca-sq930x
041E:4041 kmod-video-gspca-sq930x
041E:4051 kmod-video-gspca-zc3xx
041E:4052 kmod-video-gspca-ov519
041E:4053 kmod-video-gspca-zc3xx
041E:405B kmod-video-gspca-vc032x
041E:405F kmod-video-gspca-ov519
041E:4060 kmod-video-gspca-ov519
041E:4061 kmod-video-gspca-ov519
041E:4064 kmod-video-gspca-ov519
041E:4067 kmod-video-gspca-ov519
041E:4068 kmod-video-gspca-ov519
0458:7004 kmod-video-gspca-spca561
0458:7005 kmod-video-gspca-sn9c2028
0458:7006 kmod-video-gspca-sunplus
0458:7007 kmod-video-gspca-zc3xx
0458:700C kmod-video-gspca-zc3xx
0458:700F kmod-video-gspca-zc3xx
0458:7025 kmod-video-gspca-sonixj
0458:7029 kmod-video-gspca-sn9c20x
0458:702E kmod-video-gspca-sonixj
0458:704A kmod-video-gspca-sn9c20x
0458:704C kmod-video-gspca-sn9c20x
045E:00F4 kmod-video-gspca-sn9c20x
045E:00F5 kmod-video-gspca-sonixj
045E:00F7 kmod-video-gspca-sonixj
045E:028C kmod-video-gspca-ov519
045E:02AE kmod-video-gspca-kinect
0461:0815 kmod-video-gspca-spca561
0461:0821 kmod-video-gspca-sunplus
0461:0A00 kmod-video-gspca-zc3xx
046D:0890 kmod-video-gspca-spca500
046D:0892 kmod-video-gspca-vc032x
046D:0896 kmod-video-gspca-vc032x
046D:0897 kmod-video-gspca-vc032x
046D:089D kmod-video-gspca-zc3xx
046D:08A0 kmod-video-gspca-zc3xx
046D:08A1 kmod-video-gspca-zc3xx
046D:08A2 kmod-video-gspca-zc3xx
046D:08A3 kmod-video-gspca-zc3xx
046D:08A6 kmod-video-gspca-zc3xx
046D:08A7 kmod-video-gspca-zc3xx
046D:08A9 kmod-video-gspca-zc3xx
046D:08AA kmod-video-gspca-zc3xx
046D:08AC kmod-video-gspca-zc3xx
046D:08AD kmod-video-gspca-zc3xx
046D:08AE kmod-video-gspca-zc3xx
046D:08AF kmod-video-gspca-zc3xx
046D:08B9 kmod-video-gspca-zc3xx
046D:08D7 kmod-video-gspca-zc3xx
046D:08D8 kmod-video-gspca-zc3xx
046D:08D9 kmod-video-gspca-zc3xx
046D:08DA kmod-video-gspca-zc3xx
046D:08DD kmod-video-gspca-zc3xx
046D:0900 kmod-video-gspca-spca500
046D:0901 kmod-video-gspca-spca500
046D:0905 kmod-video-gspca-sunplus
046D:0920 kmod-video-gspca-tv8532
046D:0921 kmod-video-gspca-tv8532
046D:0928 kmod-video-gspca-spca561
046D:0929 kmod-video-gspca-spca561
046D:092A kmod-video-gspca-spca561
046D:092B kmod-video-gspca-spca561
046D:092C kmod-video-gspca-spca561
046D:092D kmod-video-gspca-spca561
046D:092E kmod-video-gspca-spca561
046D:092F kmod-video-gspca-spca561
046D:0960 kmod-video-gspca-sunplus
046D:D001 kmod-video-gspca-nw80x
0471:030B kmod-video-gspca-se401
0471:0322 kmod-video-gspca-sunplus
0471:0325 kmod-video-gspca-zc3xx
0471:0326 kmod-video-gspca-zc3xx
0471:0327 kmod-video-gspca-sonixj
0471:0328 kmod-video-gspca-sonixj
0471:032D kmod-video-gspca-zc3xx
0471:032E kmod-video-gspca-zc3xx
0471:0330 kmod-video-gspca-sonixj
047D:5001 kmod-video-gspca-se401
047D:5002 kmod-video-gspca-se401
047D:5003 kmod-video-gspca-se401
0497:C001 kmod-video-gspca-spca501
04A5:3003 kmod-video-gspca-sunplus
04A5:3008 kmod-video-gspca-sunplus
04A5:300A kmod-video-gspca-sunplus
04A5:300C kmod-video-gspca-spca500
04C1:009D kmod-video-gspca-vicam
04C8:0720 kmod-video-gspca-konica
04CB:0104 kmod-video-gspca-finepix
04CB:0109 kmod-video-gspca-finepix
04CB:010B kmod-video-gspca-finepix
04CB:010F kmod-video-gspca-finepix
04CB:0111 kmod-video-gspca-finepix
04CB:0113 kmod-video-gspca-finepix
04CB:0115 kmod-video-gspca-finepix
04CB:0117 kmod-video-gspca-finepix
04CB:0119 kmod-video-gspca-finepix
04CB:011B kmod-video-gspca-finepix
04CB:011D kmod-video-gspca-finepix
04CB:0121 kmod-video-gspca-finepix
04CB:0123 kmod-video-gspca-finepix
04CB:0125 kmod-video-gspca-finepix
04CB:0127 kmod-video-gspca-finepix
04CB:0129 kmod-video-gspca-finepix
04CB:012B kmod-video-gspca-finepix
04CB:012D kmod-video-gspca-finepix
04CB:012F kmod-video-gspca-finepix
04CB:0131 kmod-video-gspca-finepix
04CB:013B kmod-video-gspca-finepix
04CB:013D kmod-video-gspca-finepix
04CB:013F kmod-video-gspca-finepix
04F1:1001 kmod-video-gspca-sunplus
04FC:0561 kmod-video-gspca-spca561
04FC:1528 kmod-video-gspca-spca1528
04FC:500C kmod-video-gspca-sunplus
04FC:504A kmod-video-gspca-sunplus
04FC:504B kmod-video-gspca-sunplus
04FC:5330 kmod-video-gspca-sunplus
04FC:5360 kmod-video-gspca-sunplus
04FC:7333 kmod-video-gspca-spca500
04FC:FFFF kmod-video-gspca-sunplus
0502:D001 kmod-video-gspca-nw80x
0506:00DF kmod-video-gspca-spca501
052B:1507 kmod-video-gspca-sunplus
052B:1513 kmod-video-gspca-sunplus
052B:1803 kmod-video-gspca-sunplus
052B:D001 kmod-video-gspca-nw80x
0545:8002 kmod-video-gspca-xirlink-cit
0545:800C kmod-video-gspca-xirlink-cit
0545:800D kmod-video-gspca-xirlink-cit
0545:8080 kmod-video-gspca-xirlink-cit
0545:8080 kmod-video-gspca-xirlink-cit
0545:8080 kmod-video-gspca-xirlink-cit
0545:8080 kmod-video-gspca-xirlink-cit
0545:808B kmod-video-gspca-tv8532
0545:8333 kmod-video-gspca-tv8532
0546:3155 kmod-video-gspca-sunplus
0546:3191 kmod-video-gspca-sunplus
0546:3273 kmod-video-gspca-sunplus
054C:0154 kmod-video-gspca-ov519
054C:0155 kmod-video-gspca-ov519
0553:0002 kmod-video-gspca-cpia1
0553:0202 kmod-video-gspca-stv0680
055F:C005 kmod-video-gspca-zc3xx
055F:C200 kmod-video-gspca-spca500
055F:C211 kmod-video-gspca-sunplus
055F:C220 kmod-video-gspca-spca500
055F:C230 kmod-video-gspca-sunplus
055F:C232 kmod-video-gspca-sunplus
055F:C360 kmod-video-gspca-sunplus
055F:C420 kmod-video-gspca-sunplus
055F:C430 kmod-video-gspca-sunplus
055F:C440 kmod-video-gspca-sunplus
055F:C520 kmod-video-gspca-sunplus
055F:C530 kmod-video-gspca-sunplus
055F:C540 kmod-video-gspca-sunplus
055F:C630 kmod-video-gspca-sunplus
055F:C650 kmod-video-gspca-sunplus
055F:D001 kmod-video-gspca-nw80x
055F:D003 kmod-video-gspca-zc3xx
055F:D004 kmod-video-gspca-zc3xx
0572:0041 kmod-video-gspca-conex
05A9:0511 kmod-video-gspca-ov519
05A9:0518 kmod-video-gspca-ov519
05A9:0519 kmod-video-gspca-ov519
05A9:0530 kmod-video-gspca-ov519
05A9:1550 kmod-video-gspca-ov534-9
05A9:2800 kmod-video-gspca-ov519
05A9:4519 kmod-video-gspca-ov519
05A9:8065 kmod-video-gspca-ov534-9
05A9:8519 kmod-video-gspca-ov519
05A9:A511 kmod-video-gspca-ov519
05A9:A518 kmod-video-gspca-ov519
05DA:1018 kmod-video-gspca-sunplus
05E1:0893 kmod-video-gspca-stk014
0602:1001 kmod-video-gspca-vicam
060B:A001 kmod-video-gspca-spca561
0698:2003 kmod-video-gspca-zc3xx
06A2:0003 kmod-video-gspca-topro
06A2:6810 kmod-video-gspca-topro
06A5:0000 kmod-video-gspca-nw80x
06A5:D001 kmod-video-gspca-nw80x
06A5:D800 kmod-video-gspca-nw80x
06BD:0404 kmod-video-gspca-spca500
06BE:0800 kmod-video-gspca-spca500
06BE:D001 kmod-video-gspca-nw80x
06D6:0031 kmod-video-gspca-sunplus
06E1:A190 kmod-video-gspca-spca506
06F8:3002 kmod-video-gspca-ov534
06F8:3003 kmod-video-gspca-ov534-9
06F8:3004 kmod-video-gspca-sonixj
06F8:3008 kmod-video-gspca-sonixj
06F8:3009 kmod-video-gspca-pac7302
0728:D001 kmod-video-gspca-nw80x
0733:0110 kmod-video-gspca-spca508
0733:0401 kmod-video-gspca-spca501
0733:0402 kmod-video-gspca-spca501
0733:0430 kmod-video-gspca-spca505
0733:1311 kmod-video-gspca-sunplus
0733:1314 kmod-video-gspca-sunplus
0733:2211 kmod-video-gspca-sunplus
0733:2221 kmod-video-gspca-sunplus
0733:3261 kmod-video-gspca-sunplus
0733:3281 kmod-video-gspca-sunplus
0734:043B kmod-video-gspca-spca506
0813:0001 kmod-video-gspca-cpia1
0813:0002 kmod-video-gspca-ov519
084D:0003 kmod-video-gspca-spca500
08CA:0103 kmod-video-gspca-spca500
08CA:0104 kmod-video-gspca-sunplus
08CA:0106 kmod-video-gspca-sunplus
08CA:0110 kmod-video-gspca-mr97310a
08CA:0111 kmod-video-gspca-mr97310a
08CA:2008 kmod-video-gspca-sunplus
08CA:2010 kmod-video-gspca-sunplus
08CA:2016 kmod-video-gspca-sunplus
08CA:2018 kmod-video-gspca-sunplus
08CA:2020 kmod-video-gspca-sunplus
08CA:2022 kmod-video-gspca-sunplus
08CA:2024 kmod-video-gspca-sunplus
08CA:2028 kmod-video-gspca-sunplus
08CA:2040 kmod-video-gspca-sunplus
08CA:2042 kmod-video-gspca-sunplus
08CA:2050 kmod-video-gspca-sunplus
08CA:2060 kmod-video-gspca-sunplus
0923:010F kmod-video-gspca-tv8532
093A:010E kmod-video-gspca-mr97310a
093A:010F kmod-video-gspca-mr97310a
093A:050F kmod-video-gspca-mars
093A:2460 kmod-video-gspca-pac207
093A:2461 kmod-video-gspca-pac207
093A:2463 kmod-video-gspca-pac207
093A:2464 kmod-video-gspca-pac207
093A:2468 kmod-video-gspca-pac207
093A:2470 kmod-video-gspca-pac207
093A:2471 kmod-video-gspca-pac207
093A:2472 kmod-video-gspca-pac207
093A:2474 kmod-video-gspca-pac207
093A:2476 kmod-video-gspca-pac207
093A:2600 kmod-video-gspca-pac7311
093A:2601 kmod-video-gspca-pac7311
093A:2603 kmod-video-gspca-pac7311
093A:2608 kmod-video-gspca-pac7311
093A:260E kmod-video-gspca-pac7311
093A:260F kmod-video-gspca-pac7311
093A:2620 kmod-video-gspca-pac7302
093A:2621 kmod-video-gspca-pac7302
093A:2622 kmod-video-gspca-pac7302
093A:2624 kmod-video-gspca-pac7302
093A:2625 kmod-video-gspca-pac7302
093A:2626 kmod-video-gspca-pac7302
093A:2628 kmod-video-gspca-pac7302
093A:2629 kmod-video-gspca-pac7302
093A:262A kmod-video-gspca-pac7302
093A:262C kmod-video-gspca-pac7302
0979:0227 kmod-video-gspca-jl2005bcd
0979:0270 kmod-video-gspca-jeilinj
0979:0280 kmod-video-gspca-jeilinj
0AC8:0301 kmod-video-gspca-zc3xx
0AC8:0302 kmod-video-gspca-zc3xx
0AC8:0321 kmod-video-gspca-vc032x
0AC8:0323 kmod-video-gspca-vc032x
0AC8:0328 kmod-video-gspca-vc032x
0AC8:301B kmod-video-gspca-zc3xx
0AC8:303B kmod-video-gspca-zc3xx
0AC8:305B kmod-video-gspca-zc3xx
0AC8:307B kmod-video-gspca-zc3xx
0AC8:C001 kmod-video-gspca-vc032x
0AC8:C002 kmod-video-gspca-vc032x
0AC8:C301 kmod-video-gspca-vc032x
0AF9:0010 kmod-video-gspca-spca508
0AF9:0011 kmod-video-gspca-spca508
0B62:0059 kmod-video-gspca-ov519
0C45:6001 kmod-video-gspca-sonixb
0C45:6005 kmod-video-gspca-sonixb
0C45:6007 kmod-video-gspca-sonixb
0C45:6009 kmod-video-gspca-sonixb
0C45:600D kmod-video-gspca-sonixb
0C45:6011 kmod-video-gspca-sonixb
0C45:6019 kmod-video-gspca-sonixb
0C45:6028 kmod-video-gspca-sonixb
0C45:6029 kmod-video-gspca-sonixb
0C45:602A kmod-video-gspca-sonixb
0C45:602C kmod-video-gspca-sonixb
0C45:602D kmod-video-gspca-sonixb
0C45:602E kmod-video-gspca-sonixb
0C45:6040 kmod-video-gspca-sonixj
0C45:607C kmod-video-gspca-sonixj
0C45:6083 kmod-video-gspca-sonixb
0C45:608C kmod-video-gspca-sonixb
0C45:608F kmod-video-gspca-sonixb
0C45:60A8 kmod-video-gspca-sonixb
0C45:60AA kmod-video-gspca-sonixb
0C45:60AF kmod-video-gspca-sonixb
0C45:60B0 kmod-video-gspca-sonixb
0C45:60C0 kmod-video-gspca-sonixj
0C45:60CE kmod-video-gspca-sonixj
0C45:60EC kmod-video-gspca-sonixj
0C45:60FB kmod-video-gspca-sonixj
0C45:60FC kmod-video-gspca-sonixj
0C45:60FE kmod-video-gspca-sonixj
0C45:6100 kmod-video-gspca-sonixj
0C45:6102 kmod-video-gspca-sonixj
0C45:610A kmod-video-gspca-sonixj
0C45:610B kmod-video-gspca-sonixj
0C45:610C kmod-video-gspca-sonixj
0C45:610E kmod-video-gspca-sonixj
0C45:6128 kmod-video-gspca-sonixj
0C45:612A kmod-video-gspca-sonixj
0C45:612B kmod-video-gspca-sonixj
0C45:612C kmod-video-gspca-sonixj
0C45:612E kmod-video-gspca-sonixj
0C45:6130 kmod-video-gspca-sonixj
0C45:6138 kmod-video-gspca-sonixj
0C45:613A kmod-video-gspca-sonixj
0C45:613B kmod-video-gspca-sonixj
0C45:613C kmod-video-gspca-sonixj
0C45:613E kmod-video-gspca-sonixj
0C45:6142 kmod-video-gspca-sonixj
0C45:6143 kmod-video-gspca-sonixj
0C45:6148 kmod-video-gspca-sonixj
0C45:614A kmod-video-gspca-sonixj
0C45:6240 kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:6242 kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:6248 kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:624C kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:624E kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:624F kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:6251 kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:6253 kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:6260 kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:6270 kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:627B kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:627C kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:627F kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:6280 kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:6282 kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:6288 kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:628C kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:628E kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:628F kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:62A0 kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:62B0 kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:62B3 kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:62BB kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:62BC kmod-video-gspca-sn9c20x
0C45:8001 kmod-video-gspca-sn9c2028
0C45:8003 kmod-video-gspca-sn9c2028
0C45:8008 kmod-video-gspca-sn9c2028
0C45:800A kmod-video-gspca-sn9c2028
0D64:0303 kmod-video-gspca-sunplus
0E96:C001 kmod-video-gspca-ov519
102C:6151 kmod-video-gspca-etoms
102C:6251 kmod-video-gspca-etoms
1046:9967 kmod-video-gspca-ov519
10FD:0128 kmod-video-gspca-zc3xx
10FD:7E50 kmod-video-gspca-spca561
10FD:804D kmod-video-gspca-zc3xx
10FD:8050 kmod-video-gspca-zc3xx
1415:2000 kmod-video-gspca-ov534
145F:013A kmod-video-gspca-pac207
145F:013C kmod-video-gspca-pac7302
145F:013D kmod-video-gspca-sn9c20x
15B8:6001 kmod-video-gspca-vc032x
15B8:6002 kmod-video-gspca-vc032x
1776:501C kmod-video-gspca-spca501
17A1:0128 kmod-video-gspca-t613
17EF:4802 kmod-video-gspca-vc032x
2001:F115 kmod-video-gspca-pac207
2770:9050 kmod-video-gspca-sq905c
2770:9051 kmod-video-gspca-sq905c
2770:9052 kmod-video-gspca-sq905c
2770:905C kmod-video-gspca-sq905c
2770:9120 kmod-video-gspca-sq905
2770:913D kmod-video-gspca-sq905c
2770:930B kmod-video-gspca-sq930x
2770:930C kmod-video-gspca-sq930x
2899:012C kmod-video-gspca-spca500
8020:EF04 kmod-video-gspca-ov519
8086:0110 kmod-video-gspca-spca508
8086:0630 kmod-video-gspca-spca500
99FA:8988 kmod-video-gspca-spca506
A168:0610 kmod-video-gspca-sn9c20x
A168:0611 kmod-video-gspca-sn9c20x
A168:0613 kmod-video-gspca-sn9c20x
A168:0614 kmod-video-gspca-sn9c20x
A168:0615 kmod-video-gspca-sn9c20x
A168:0617 kmod-video-gspca-sn9c20x
A168:0618 kmod-video-gspca-sn9c20x
ABCD:CDEE kmod-video-gspca-spca561