1 (edytowany przez wabikboy 2013-07-03 18:42:14)

Temat: Ustawienia budzika z przeglądarki

Witam!

Na pewno są tu osoby które wykorzystują swój router jako budzik,
jako iż jestem typem człowieka który lubi ułatwiać sobie życie tym razem popełniłem budzik ustawiany z przeglądarki,

Nic nadzwyczajnego ale dzięki Cezaremu udało się smile i z racji iż nie ma tego w poradniku postanowiłem dodać coś takiego.

Zakładam iż już mamy:

Kartę dźwiękową + głośniki
dysk/kartę z plikami mp3 podłączone do routera

jeśli nie mamy madplay to instalujemy:

opkg update
opkg install madplay

teraz tworzymy plik w katalogu /www o nazwie budzik.sh z takim kodem:

#!/usr/bin/haserl

<?
echo "Content-type: text/html"
echo ""
?>

<html>
 <head>
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
function sprawdz(formularz)
{
  for (i = 0; i < formularz.length; i++)
  {
    var pole = formularz.elements[i];
    if (!pole.disabled && !pole.readonly && (pole.type == "text") && pole.value == "")
    {
      alert("Proszę wypełnić wszystkie pola!");
      return false;
    }
      
    if (!pole.disabled && !pole.readonly && (pole.name == "minuta") && pole.value > "59")
    {
      alert('Nie poprawny format minut !!');
      return false;
    }
      
    if (!pole.disabled && !pole.readonly && (pole.name == "godzina") && pole.value > "24")
    {
      alert('Nie poprawny format godziny !!');
      return false;
    }
  }
  return true;

}
// ]]>
</script>

 <script>
 function showHint(str)
 {
 if (str.length==0)
  { 
 document.getElementById("txtHint").innerHTML="";
  return;
  }
 if (window.XMLHttpRequest)
  {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
  xmlhttp=new XMLHttpRequest();
  }
 else
  {// code for IE6, IE5
  xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
 xmlhttp.onreadystatechange=function()
  {
  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
   {
   document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlhttp.responseText;
   }
  }
 xmlhttp.open("GET", "/cgi-bin/lista.sh?pliki="+str,true);
 xmlhttp.send();
 }
 </script>


 <script>
 function playthis(str)
 {
 if (str.length==0)
  { 
 document.getElementById("playt").innerHTML="";
  return;
  }
 if (window.XMLHttpRequest)
  {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
  xmlhttp=new XMLHttpRequest();
  }
 else
  {// code for IE6, IE5
  xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
 xmlhttp.onreadystatechange=function()
  {
  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
   {
   document.getElementById("playt").innerHTML=xmlhttp.responseText;
   }
  }
 xmlhttp.open("GET", "/cgi-bin/play.sh?"+str,true);
 xmlhttp.send();
 }
 </script>

 </head>


<body bgcolor="DBDB7O">

<table align="left" border="5" cellpadding="10">
<tr>
<td>
<form name="lisalrm" action="/cgi-bin/alarmonoff.sh" method="get" enctype="text/plain" ><div>
<?
/www/cgi-bin/amlista.sh
?>
<input type="submit" name="wlwyl" value="Zapisz" /></div>

</form>

<form name="alarmdel" action="/cgi-bin/alarmdel.sh" method="get" enctype="text/plain" ><div>
<select name="amlist">
<?
/www/cgi-bin/amlist.sh
?>
</select><input type="submit" name="amdel" value="Usun" onclick="return confirm('Na pewno chcesz usunac alarm?');"/></div>
</form>
</td>
</tr>
</table><table align="center" bgcolor="8E6B23" border="5" cellpadding="3">
<th colspan="4" align="center" height="50">---===USTAWIENIA BUDZIKA===---</th>

<tr align="center" height="20" width="10">

<td>Wpisz godzinę:</td><td>Wpisz ścieżkę do pliku lub wybież radio:</td><td width="600">Wybierz plik:</td>

</tr><form name="budzenie" action="/cgi-bin/skrypt.sh" method="get" enctype="text/plain" onsubmit="if (sprawdz(this)) return true; return false" onsubmit="return f()" ><div>


<tr align="center">

<td align="center"><input type="text" name="godzina" size=1 maxlength=2 value="08"/>:<input type="text" name="minuta" size=1 maxlength=2 value="30"/></td>

<td rowspan="3" align="left">
<input type="radio" name="wybor" value="mp3" onclick="this.form.elements['wczytaj_liste'].disabled = !this.checked;this.form.elements['usuwanie'].disabled = this.checked;this.form.elements['sciezka'].disabled = !this.checked;this.form.elements['stac'].disabled = this.checked" />Mp3
<input name="sciezka" type="text" value="/mnt/hdd1/music" disabled="disabled"><input type="button" name="wczytaj_liste" value="otwórz" onclick="showHint(sciezka.value)" disabled="disabled">
<br />

<br />

<input type="radio" name="wybor" value="radio" onclick="this.form.elements['wczytaj_liste'].disabled = this.checked;this.form.elements['usuwanie'].disabled = !this.checked;this.form.elements['stac'].disabled = !this.checked;this.form.elements['sciezka'].disabled = this.checked" />Radio
<select name="stac" disabled="disabled" >
<? 
/www/cgi-bin/lisradio.sh
?>
</select><input type="submit" name="usuwanie" value="Usun" onclick="return confirm('Na pewno chcesz usunac stacje?');" disabled="disabled"/>

<br />

</td>

<td rowspan="2" ><select name="lista" id="txtHint" onchange="playthis(this.value)" size=10 style="width:580px;"></select>

</td>
</tr>

<tr>
<td rowspan="2">
<p>Zaznacz dzień:</p><hr>
<input type="checkbox" name="d1" value="1" checked="check"/>Poniedziałek<br />
<input type="checkbox" name="d2" value="2" checked="check" />Wtorek<br />
<input type="checkbox" name="d3" value="3" checked="check" />Sroda<br />
<input type="checkbox" name="d4" value="4" checked="check" />Czwartek<br />
<input type="checkbox" name="d5" value="5" checked="check" />Piatek<br />
<input type="checkbox" name="d6" value="6" checked="check" />Sobota<br />
<input type="checkbox" name="d7" value="7" />Niedziela<br />
</td>

</tr>
<tr><td><div id="playt"></div></tr>
<tr>
<td align="center">
Wpisz nazwe alarmu:<br> <input type="text" name="amname" /><br><hr> Wl/Wyl: <input type="checkbox" name="amwlacz" />
</td>

<td align="center"><input type="submit" value="Zapisz Ustawienia" style="height:50;width:150"/></td>
</div></form>

<td align="center">
<div align="center"><b>Dodaj radio:</b></div><br />
<form name="dopisz" action="/cgi-bin/wpisz.sh" method="get" enctype="text/plain" ><div>
Nazwa: <input type="text" name="nazwarad" />
Adres: <input type="text" name="adres" /> <input type="submit" value="Zapisz stację" style="height:30;width:120"/>
</div></form>
</td>
</tr>
</table> </body>

</html>

następne pliki w katalogu /www/cgi-bin/
Wsad dla alarmdel.sh

#!/usr/bin/haserl
<?
echo "Content-type: text/html"
echo ""
?>

<http>
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/budzik.sh" />
</head>
<body>
<?
if [ "$GET_amdel" == "Usun" ]; then

sed -i "/$GET_amlist/d" /budzik/alarmy

fi

?>

</body>
</http>

Wsad dla amlist.sh

#!/usr/bin/haserl
<?
echo "Content-type: text/html"
echo ""

file=/budzik/alarmy

for plik in `cat $file | cut -d "#" -f 1` ; do

echo "<option>"$plik"</option>"
done

?>

Wsad dla lista.sh

#!/usr/bin/haserl
<?
echo "Content-type: text/html"
echo ""

file=$GET_pliki

rm /www/tmpmusic
ln -s "$file" /www/tmpmusic

for plik in `ls $file | grep ".mp3" | sed 's/ */~/g' | sed 's/^~//g'`; do

echo "<option>"$plik"</option>"
done
?>

wsad dla skrypt.sh

#!/usr/bin/haserl
<?
echo "Content-type: text/html"
echo ""
?>

<http>
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/budzik.sh" />
</head>
<body>
<?
muza=`echo $GET_lista | sed 's/~/ /g'`
minuty=`echo $GET_minuta | sed 's/^0//g'`
godziny=`echo $GET_godzina | sed 's/^0//g'`
stacja=`cat /budzik/stacje | grep "$GET_stac" | cut -d "#" -f 2`


if [ "$GET_minuta" -lt "10" ] ;then
minzero=`echo $GET_minuta | sed -e '/^[^0]/s:^:0:'`
else
minzero=$GET_minuta
fi


if [ "$GET_godzina" -lt "10" ] ;then
godzero=`echo $GET_godzina | sed -e '/^[^0]/s:^:0:'`
else
minzero=$GET_godzina
fi

if [ "$GET_amwlacz" == "" ] ;then
wlacznik=off
else
wlacznik=$GET_amwlacz
fi

if [ "$GET_usuwanie" == "Usun" ]; then

sed -i "/$GET_stac/d" /budzik/stacje

elif [ "$GET_amdel" == "Usun" ]; then

sed -i "/$GET_amlist/d" /budzik/alarmy

else

    case "$GET_wybor" in

   "mp3")

  echo "$GET_amname#$godzero:$minzero#$GET_d1*$GET_d2*$GET_d3*$GET_d4*$GET_d5*$GET_d6*$GET_d7#$wlacznik#$GET_sciezka/$GET_lista#$GET_wybor" >> /budzik/alarmy

  ;;

  "radio")

    echo "$GET_amname#$godzero:$minzero#$GET_d1*$GET_d2*$GET_d3*$GET_d4*$GET_d5*$GET_d6*$GET_d7#$wlacznik#$stacja#$GET_wybor" >> /budzik/alarmy
  
  ;;

  
    esac
    
fi
?>

</body>
</http>

wsad dla lisradio.sh

#!/usr/bin/haserl
<?
echo "Content-type: text/html"
echo ""

file=/budzik/stacje

for plik in `cat $file | cut -d "#" -f 1` ; do

echo "<option>"$plik"</option>"
done

?>

wsad dla wpisz.sh

#!/usr/bin/haserl
<?
echo "Content-type: text/html"
echo ""
?>

<http>
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/budzik.sh" />
</head>
<body>
<?

nazwa=`echo $GET_nazwarad | sed 's/ /_/g'`

echo "$nazwa#$GET_adres" >> /budzik/stacje

?>
</body>
</head>

wsad dla alarmonoff.sh

#!/usr/bin/haserl
<?
echo "Content-type: text/html"
echo ""
?>

<http>
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/budzik.sh" />
</head>
<body>
<?

file=/budzik/alarmy

for plik in `cat $file`; do

nazwa=$(echo $plik | cut -d "#" -f 1)

alarm=`eval "echo $"$(echo "GET_$nazwa")`

if [ "$alarm" == "on" ]; then
 
sed -i "/$nazwa/ s/#off#/#on#/" /budzik/alarmy

elif [ "$alarm" == "" ]; then

sed -i "/$nazwa/ s/#on#/#off#/" /budzik/alarmy

fi
done

?>

Wsad dla amlista.sh

#!/usr/bin/haserl
<?


file=/budzik/alarmy


for plik in `cat $file`; do

nazwa=$(echo $plik | cut -d "#" -f 1)
godzi=$(echo $plik | cut -d "#" -f 2)
dzien=$(echo $plik | cut -d "#" -f 3 | sed 's/\*/|/g;s/1/pn/g;s/2/wt/g;s/3/sr/g;s/4/cz/g;s/5/pt/g;s/6/so/g;s/7/nd/g' | sed 's/||*/ | /g')
enabl=$(echo $plik | cut -d "#" -f 4)

if [ "$enabl" == "on" ]; then

echo "<li><b>$nazwa</b><br /><div align="center"><b><big>$godzi</big></b><input type="checkbox" 
name="$nazwa" onclick="this.form.elements["'$nazwa'"].disabled = !this.checked" checked="check"/></div>
<smal>$dzien</smal><br /><hr>"

else

echo "<li><b>$nazwa</b><br /><b><div align="center"><big>$godzi</big></b><input type="checkbox" 
name="$nazwa" onclick="this.form.elements["'$nazwa'"].disabled = !this.checked" /></div>
<smal>$dzien</smal><br /><hr>"
fi 

done

?>

Wsad dla play.sh

#!/usr/bin/haserl
<?
echo "Content-type: text/html"
echo ""

file=`echo $QUERY_STRING | sed 's/~/ /g'`


echo '<audio id="player" controls="controls">'
echo '<source height="50" width="100" src="tmpmusic/'"$file"'"' 'type="audio/mpeg; codecs=vorbis" />' # > /tmp/pliki.txt
echo '</audio>'

?>

dla wszystkich plików nadajemy prawa wykonywalności chmod 755

i tworzymy katalog /budzik a w nim plik budzik.sh z takim wsadem:

#!/bin/sh


timenow=`date '+%H:%M'`
day=`date '+%u'`
file=/budzik/alarmy
procesrun=`ps | grep -v "grep" | grep madplay | wc -l`

sprawdz_proces() {

while [ "$procesrun" -ge "1" ]; do

procesrun=`ps | grep -v "grep" | grep madplay | wc -l`

    killall -9 serverok.sh
    killall -9 madplay
sleep 1

done
}

for plik in `cat $file` ; do

time=$(echo $plik | cut -d "#" -f 2)
dzien=$(echo $plik | cut -d "#" -f 3 | grep "$day" | wc -l)
enabl=$(echo $plik | cut -d "#" -f 4)
songset=$(echo $plik | cut -d "#" -f 5 | sed 's/~/ /g')
wybor=$(echo $plik | cut -d "#" -f 6)


if [ "$time" == "$timenow" ]; then

sprawdz_proces
sleep 2

  if [ "$dzien" == "1" ]; then

    if [ "$enabl" == "on" ]; then  case "$wybor" in


"radio") 


songset=`echo $plik | cut -d "#" -f 5 | sed 's/http:\/\///g'`

sed -i "/stream/ s/stream=.*/stream=\"http:\/\/$songset\"/g" /budzik/serverok.sh

/budzik/serverok.sh &

break
;;

"mp3") madplay -Q --no-tty-control "$songset" & 

break
;;


esac
    fi

  fi

fi

done

i plik serverok.sh

#!/bin/sh

stream="http://188.165.218.155:8162"

while true; do

    if busybox wget -s -q "$stream" 2> /dev/null; then
        wget -q "$stream" -O - | madplay -Q -

  sleep 10
  fi
done

również z chmod 755

i plik stacje ze stacjami radiowymi:

CYBERSTACJA#http://188.165.218.155:8162
RMF_MAXX#http://217.74.72.12:8000/rmf_maxxx
RADIO_ZET#http://91.121.179.221:8400
RADIOSFERA#http://87.98.217.17:7084:

Wpisujemy do crona:

*/1 * * * * /budzik/budzik.sh 

a potem

/etc/init.d/cron restart

Teraz wystarczy wejść na stronę: http://ip_routera/budzik.sh

ustawić sobie budzik na wybraną godzinę i wybrać muzykę mp3 lub radio które nas rano obudzi smile

wybrany plik mp3 można przesłuchać bezpośrednio na stronie (wymaga HTML5)

Można dodawać własne stacje radiowe i je usuwać. Można dodać wiele alarmów

Strona może nie wygląda ale działa, może z czasem trochę ją upiększę smile chyba że komuś się będzie nudzić smile

Może by tak dodać coś takiego w ogóle do gargoyle jako zakładkę smile

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

2

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

utworzyłem wszystkie plki, nadałem prawa i po wejściu na http://ip_routera/budzik.sh otrzymuję:

500 Internal Error
Something unexpected went wrong running a CGI program.

3

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

Sprawdź czy na pewno dla wszystkich plików nadałeś prawa 755 i czy gdzieś nie zgubiłeś czegoś. konfigi wklejane bezpośrednio z działających plików więc są dobre.

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

4

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

Sprawdziłem wszystko się zgadza. Jakiś dodatkowych pakietów nie trzeba instalować?

5 (edytowany przez wabikboy 2013-03-30 11:44:36)

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

Nie trzeba.

A ścieżki poprawne ??

pokaż mi:
ls /www/cgi-bin/budzik

albo inaczej. wyślij mi swoja wersje plików na na e-mail to zobacze u siebie

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

6 (edytowany przez Kuri 2013-04-01 12:42:43)

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

a nie mógłbyś wstawić gdzieś gotowych plików do pobrania?

7

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

Wieczorem wstawie.

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

8

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

Pliki budzika Tylko sprawdz jakims edytorem np: vi czy nie ma znaków konca linii z windowsa, jeśli beda to niestety musisz reczne je usunąć albo szybszym sposobem
# sed -i -e 's/.$//' /nazwa_pliku

i koniecznie chmod 755 dla wszystkich plików smile

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

9

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

Teraz owszem pokazuje się budzik.sh w przeglądarce ale:
na górze mam:

/bin/sh: /www/cgi-bin/budzik/amlista.sh: not found

a jak chcę dodać nowy alarm albo stację to mam dalej

500 Internal Error
Something unexpected went wrong running a CGI program

sprawdziłem w plikach czy nie ma znaków kańca lini z windowsa- nie ma , prawa przydzieliłem i nic.

10

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

sprawdz sciezki bo coś namieszałeś skoro pokazuje Ci ze nie ma pliku to widocznie go tam nie ma

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

11

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

root@Gargoyle:/www/cgi-bin/budzik# ls
alarmdel.sh  amlist.sh   lisradio.sh  play.sh    wpisz.sh
alarmonoff.sh amlista.sh   lista.sh    skrypt.sh
root@Gargoyle:/www/cgi-bin# ls
alarmdel.sh  amlist.sh   budzik     lista.sh    skrypt.sh
alarmonoff.sh amlista.sh   lisradio.sh  play.sh    wpisz.sh

12

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

To ja już nie wiem co jest ?? Pewnie masz AA a nie Backfire i czegoś nie ma.

I tu pytanie do Cezarego "o co kaman"

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

13

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

No zgadza się nie mam Backfire.

14

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

Ale to nie powinien być problem chyba że AA czegoś nie ma w sobie, ale chyba ktoś też testował ten budzik na AA

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

15

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

czym edytowałeś plik aby sprawdzić czy nie ma znaków windowsa??

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

16

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

vi

17

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

Mógłby Pan napisać dokumentację do tego projektu? Ewentualnie wstawić komentarze i rozpisać dokładne położenie plików?
Ponieważ wiele elementów jest dla mnie niezrozumiałych.
Np:  $.get('cgi-bin/swiatlo/stan10.sh',function(data) {$('#odtwarzacz');});

18

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

Na chwile obecną nie bardzo mam czas na dodanie komentarzy ale jak bede miał kawałek czasu to postaram się wstawić takowe smile

P.S. ten kawałek kodu to moje niedopatrzenie on jest nie potrzebny.

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

19

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

Witam,

Czy ktoś uruchomił budzik wg opisu powyżej na Attitude Adjustment, działa ?

Pozdr. Krynio

TP-Link TL-WDR4300 Mod, CPU 700MHz, Flash 16 MB, Gargoyle 1.5.11.4, extroot + dysk zewnętrzny Samsung (S2), kamerka MS LifeCam HD-5000
TP-Link TL-WR1043ND Mod, RAM 64 MB, chłodzenie pasywne, Gargoyle 1.5.10.14, extroot, kamerka Logitech HD Webcam C270

20

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

niedawno przesiadłem się w końcu na AA i potwierdzam działanie budzika.

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

21

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

wabikboy napisał/a:

niedawno przesiadłem się w końcu na AA i potwierdzam działanie budzika.

Świetnie, kolejny Twój projekt który będę chciał wdrożyć u siebie. Tyle że muszę zakończyć remonty, na szczęście został się ostatni pokój.

Pozdrawia Krynio

TP-Link TL-WDR4300 Mod, CPU 700MHz, Flash 16 MB, Gargoyle 1.5.11.4, extroot + dysk zewnętrzny Samsung (S2), kamerka MS LifeCam HD-5000
TP-Link TL-WR1043ND Mod, RAM 64 MB, chłodzenie pasywne, Gargoyle 1.5.10.14, extroot, kamerka Logitech HD Webcam C270

22

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

Lotar napisał/a:

... Np:  $.get('cgi-bin/swiatlo/stan10.sh',function(data) {$('#odtwarzacz');});

wabikboy napisał/a:

... P.S. ten kawałek kodu to moje niedopatrzenie on jest nie potrzebny.

@wabikboy ściągnąłem Twoje pliki budzika z postu 8 i nie widzę w nich kodu o którym napisał @Lotar, poprawiłeś ?

Pozd. Krynio

TP-Link TL-WDR4300 Mod, CPU 700MHz, Flash 16 MB, Gargoyle 1.5.11.4, extroot + dysk zewnętrzny Samsung (S2), kamerka MS LifeCam HD-5000
TP-Link TL-WR1043ND Mod, RAM 64 MB, chłodzenie pasywne, Gargoyle 1.5.10.14, extroot, kamerka Logitech HD Webcam C270

23

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

Tak poprawione to jest

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

24 (edytowany przez krynio 2014-04-19 19:01:44)

Odp: Ustawienia budzika z przeglądarki

Walczyłem z uruchomieniem budzika i na tą chwilę poległem. Klika moich spostrzeżeń i pytań.

- pliki ściągnięte z chomika (link w poście 8) mają inną lokalizację niektórych plików niż instrukcja/kod w poście 1

- w paczce z chomika jest dwa razy plik play.sh z różną zawartością w różnych lokalizacjach, w poście 1 występuje tylko raz plik play.sh

- u mnie plik budzik.sh (w katalogu www) musi mieć rozszerzenie html ponieważ w innym przypadku nie wyświetla mi strony tylko pobiera plik budzik.sh  używam Lighttpd Fastcgi

- chmod 755 na każdy plik zrobiony, w plikach budzik.sh oraz lista.sh zmieniłem jedynie lokalizację domyślną /www na moją /tmp/usb_mount/5a43430c-52d8-4d57-a3dd-a490d92e69b4/www

- dla pewności zrobiłem # sed -i -e 's/.$//' /nazwa_pliku (z każdym plikiem)

- mogę wejść na http://192.168.2.1/budzik.html  lecz w lewym górnym rogu zawsze mam #!/usr/bin/haserl (czyli coś jest nie tak)
- sama strona nie działa prawidłowo, klikając na Zapisz w lewym górnym rogu pobiera mi plik alarmonoff.sh na dysk

Po dość długiej walce nie mam już pomysłu co robię nie tak. Próbowałem wersji z chomika i z postu...

Wszelka pomoc mile widziana, Wesołego Alleluja !

TP-Link TL-WDR4300 Mod, CPU 700MHz, Flash 16 MB, Gargoyle 1.5.11.4, extroot + dysk zewnętrzny Samsung (S2), kamerka MS LifeCam HD-5000
TP-Link TL-WR1043ND Mod, RAM 64 MB, chłodzenie pasywne, Gargoyle 1.5.10.14, extroot, kamerka Logitech HD Webcam C270