1 (edytowany przez alossek 2017-02-13 19:49:44)

Temat: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja


Cześć!
Dzięki uprzejmości osób z tego forum - z sukcesem skonfigurowałem router ze wspraciem IPTV.
Z tego powodu postanowiłem zebrać w jednym miejscu istotną wiedzę
i podzielić się z Wami moją konfiguracją.


WAŻNE

Zanim przeczytasz poniższy poradnik przeczytaj:
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/network/switch
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/udp_multicast


Schemat - moje założenia

http://i.imgur.com/4KRGSGf.jpg

Od dostawca mam:

 • Internet - nietagowany (VLAN5, eth0.5, wan)

 • IPTV - tagowany VLAN1 (VLAN1, eth0.1, wan_iptv)

 • Managment - tagowany VLAN6 (VLAN6, eth0.6, wan_adm)


Co chciałem osiągnąć:

 • internet na portach 2,3 i WIFI - dla komputerów

 • telewizję na porcie 1 (multicast) - dekoder IPTV (SetTopBox)

 • telewizję na porcie 2,3 i WIFI (tcp) - dla komputerów

 • wszystko na porcie 4 - dla sąsiada (by na swoim routerze zrobił to samo co ja)


1. poznać VLANy w swojej sieci

- ja użyłem snifferów z http://networksecuritytoolkit.org
- pod Windows ciężko wywąchać VLAN, bo często sterowniki do kart sieciowych tego nie obsługują
cyt. http://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/VLAN#Windows

Windows has no built-in support mechanisms for VLANs. There aren't separate physical and VLAN interfaces you can capture from, unless a specialized driver that adds such support is present.

dlatego najlepiej użyć do tego jakiegoś linux'a


2. skonfigurować VLANy na routerze

U mnie są to wysokie VLANy więc jeśli tak należy pamiętać o tym by ustawić
użyć enable_vlan4k' '1' w pliku /etc/config/network

config 'switch'
  option 'name' 'rtl8366rb'
  option 'reset' '1'
  option 'enable_vlan' '1'
  option 'enable_vlan4k' '1'

/etc/config/network

config 'interface' 'loopback'
  option 'ifname' 'lo'
  option 'proto' 'static'
  option 'ipaddr' '127.0.0.1'
  option 'netmask' '255.0.0.0'

#VLAN6
config 'interface' 'wan_adm'
  option 'ifname' 'eth0.6'
  option 'proto' 'dhcp'
  option 'metric' '10'

#VLAN1
config 'interface' 'wan_iptv'
  option 'ifname' 'eth0.1'
  option 'proto' 'dhcp'
  option 'metric' '20'

#VLAN5
config 'interface' 'wan' 
  option 'ifname' 'eth0.5'
  option 'proto' 'dhcp'
  
config 'interface' 'lan'
  option 'ifname' 'eth0.2'
  option 'type' 'bridge'
  option 'proto' 'static'
  option 'netmask' '255.255.255.0'
  option 'ipaddr' '192.168.1.1'

config 'switch'
  option 'name' 'rtl8366rb'
  option 'reset' '1'
  option 'enable_vlan' '1'
  option 'enable_vlan4k' '1'

config 'switch_vlan'
  option 'device' 'rtl8366rb'
  option 'vlan' '6'
  option 'ports' '0t 4t 5t'
  #na port 0 (WAN - wan_adm) - wchodzi otagowany VLAN6,
  #na porcie 4 - wychodzi otagowany 
  #na port 5 (procek) - wchodzi otagowany

config 'switch_vlan'
  option 'device' 'rtl8366rb'
  option 'vlan' '1'
  option 'ports' '0t 1 4t 5t'
  #na port 0 (WAN - wan_iptv) - wchodzi otagowany VLAN1, 
  #na porcie 4 - wychodzi otagowany 
  #na porcie 1 - wychodzi nietagowany (podłączenie dekodera)
  #na port 5 (procek) - wchodzi otagowany

config 'switch_vlan'
  option 'device' 'rtl8366rb'
  option 'vlan' '5'
  option 'ports' '0 4 5t'
  #na port 0 (WAN - wan) - wchodzi nietagowany, 
  #na porcie 4 - wychodzi nietagowany 
  #na port 5 (procek) - wchodzi otagowany

config 'switch_vlan'
  option 'device' 'rtl8366rb'
  option 'vlan' '2'
  option 'ports' '2 3 5t'
  #na porcie 2 i 3 - wychodzi nietagowany 
  #na port 5 (procek) - wchodzi otagowany VLAN2

config 'route'
    option 'interface' 'wan_iptv'
    option 'target' '224.0.0.0'
    option 'netmask' '240.0.0.0'

dopisujemy do domyślnej konfiguracji /etc/config/dhcp

config dhcp wan_iptv
  option 'interface' 'wan_iptv'
  option 'ignore' '1'

config dhcp wan_adm
  option 'interface' 'wan_adm'
  option 'ignore' '1' 

dopisujemy do domyślnej konfiguracji /etc/config/firewall

#definicja dla wan_iptv z nat
config 'zone'
    option 'name' 'wan_iptv'
    option 'input' 'REJECT'
    option 'output' 'ACCEPT'
    option 'forward' 'REJECT'
    option 'masq' '1'
    option 'mtu_fix' '1'
    option 'network' 'wan_iptv'

config 'forwarding'
    option 'src' 'lan'
    option 'dest' 'wan_iptv'

# ----- pingi do wan_iptv
config 'rule'
    option 'name' 'Allow-DHCP-Renew-wan_iptv'
    option 'src' 'wan_iptv'
    option 'proto' 'udp'
    option 'dest_port' '68'
    option 'target' 'ACCEPT'
    option 'family' 'ipv4'

config 'rule'
    option 'name' 'Allow-Ping-wan_iptv'
    option 'src' 'wan_iptv'
    option 'proto' 'icmp'
    option 'icmp_type' 'echo-request'
    option 'family' 'ipv4'
    option 'target' 'ACCEPT'
    
# ----- udpxy
config 'rule'
    option 'src' 'wan_iptv'
    option 'proto' 'igmp'
    option 'target' 'ACCEPT'

config 'rule'
    option 'src' 'wan_iptv'
    option 'proto' 'udp'
    option 'dest_ip' '224.0.0.0/4'
    option 'target' 'ACCEPT'

3. sprawdzić VLANy w swojej sieci

Po takiej konfiguracji, rezultat

route -n

powinien wyglądać mniej więcej tak
(oczywiście adresy IP i VLANy będą specyficzne dla waszej sieci):

root@OpenWrt:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.1.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 br-lan
213.154.24.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 eth0.5
172.18.15.0   0.0.0.0     255.255.254.0  U   0   0    0 eth0.1
172.14.18.0   0.0.0.0     255.255.252.0  U   0   0    0 eth0.6
224.0.0.0    0.0.0.0     240.0.0.0    U   0   0    0 eth0.1
0.0.0.0     213.154.24.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0.5

Rezultaty z swconfig powinny wyglądać mniej więcej tak:

root@OpenWrt:~# swconfig dev rtl8366rb vlan 1 show
VLAN 1:
    info: VLAN 1: Ports: '0t14t5t', members=003d, untag=000c, fid=0
    fid: 0
    ports: 0t 1 4t 5t

root@OpenWrt:~# swconfig dev rtl8366rb vlan 2 show
VLAN 2:
    info: VLAN 2: Ports: '235t', members=0022, untag=0002, fid=0
    fid: 0
    ports: 2 3 5t

root@OpenWrt:~# swconfig dev rtl8366rb vlan 5 show
VLAN 5:
    info: VLAN 5: Ports: '045t', members=0031, untag=0011, fid=0
    fid: 0
    ports: 0 4 5t

root@OpenWrt:~# swconfig dev rtl8366rb vlan 6 show
VLAN 6:
    info: VLAN 6: Ports: '0t4t5t', members=0031, untag=0000, fid=0
    fid: 0
    ports: 0t 4t 5t

W tym miejscu IPTV powinno już działać.

IPTV przez WIFI

Należy skorzystać z pakietu udpxy (multicast na unicast)

instalacja pakietu

opkg install udpxy

Tworzenie skryptu startowego (jeśli nie ma)

touch /etc/init.d/udpxy
chmod a+x /etc/init.d/udpxy 

zawartość skryptu /etc/init.d/udpxy, gdzie 192.168.1.1 jest adresem IP routera w LAN

#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2010 OpenWrt.org

START=99
STOP=10

# 192.168.1.1 - adres IP routera w LAN
# 8080 - port na którym ma działać
IGMP_OPTS="-p 8080 -a 192.168.1.1" 
IGMP_BIN="/usr/bin/udpxy"
PID_F="/var/run/udpxy.pid"

start() {
    echo "Starting udpxy"
    start-stop-daemon -S -x $IGMP_BIN -p $PID_F -b -m -- $IGMP_OPTS
}

stop() {
    echo "Stopping udpxy"
    start-stop-daemon -K -x $IGMP_BIN -p $PID_F -q
}

włączamy usługę:

/etc/init.d/udpxy enable

uruchamiamy usługę:

/etc/init.d/udpxy start

Po uruchomieniu warto sprawdzić czy w logu
nie pojawiają się następujące problemy, czytamy log:

logread

Na nasze nieszczęście może pojawić się tam:

udpxy[55201]: read_buf: read: Resource temporarily unavailable

Wówczas należy walczyć z konfiguracja
- firewall (np. pozamykane porty)
- network (np. złe VLANy, brak tras)


Ogólnie udpxy działa problemów przez WIFI nawet w standardzie 802.11g.

Jeśli wszystko jest w porządku to pod adresem

http://192.168.1.1:8080/status

pojawi się strona informacyjna.

Jeśli po kablu, możliwe jest odtwarzanie w VLC (gdzie 239.64.64.58:6000 jest adresem transmisji)

udp://@239.64.64.58:6000

Dla WIFI strumień video do VLC uzyskujemy:

http://192.168.1.1:8080/udp/239.64.64.58:6000

Zapisywanie strumieni IPTV
udpxrec -T -c 239.64.64.58:6000 /tmp/streamdump.mpg

Pakiet igmpproxy

Na Attitude Adjustment 12.09 z powodzeniem można używać pakietu igmpproxy
przy właczonej funkcji 'IGMP snooping' (patrz niżej)

instalacja pakietu

opkg install igmpproxy

włączamy usługę:

/etc/init.d/igmpproxy enable

Pzykładowa konfiguracja /etc/config/igmpproxy

config igmpproxy
    option quickleave 1

config phyint
    option network wan
    option direction upstream
    list altnet 192.168.65.0/24

config phyint
    option network lan
    option direction downstream

uruchamiamy usługę:

/etc/init.d/igmpproxy start

W powyższej konfiguracji istotne jest poprawne ustawienie parametru "altnet".
Jeśli nie wiesz jak ustawić parametr "altnet", szukaj w logu czegoś w stylu:
"Warn: The source address 192.168.65.166 for group 233.32.240.222, is not in any valid net for upstream VIF"
W ten oto sposób poznasz adres źródła multicast u twojego dostawcy.


IGMP snooping i multicast forwarding

IGMP snooping nie jest wspierany w starszych wersjach (np. Backfire 10.03.1)
a to może powodować zalewanie pakietami (ang. "IGMP multicast flooding")

W 12.09 AA funkcja jest domyślnie WYŁĄCZONA
(warto śledzić http://wiki.openwrt.org/doc/howto/udp_multicast gdyż wcześniej było inaczej)

Instalacja:

opkg update
opkg install kmod-bridge 

Do sprawnego działania IPTV korzystajacego z igmpproxy lub udpxy warto:
- włączyć IGMP snooping w interface lan

config interface lan
    option type bridge
    option igmp_snooping 1
    ...

wyłączyć multicast snooping

echo "0" > /sys/devices/virtual/net/br-lan/bridge/multicast_snooping
TP-Link TL-WDR4300 v1, Reboot (17.01-SNAPSHOT, r3876-efb6ca1)

2

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

Stop. Złącz to wszystko w jeden czy dwa posty, bo czytanie tak rozciągniętego tematu na kilkunastu stronach mija się z celem.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

3

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

Cezary napisał/a:

Stop. Złącz to wszystko w jeden czy dwa posty, bo czytanie tak rozciągniętego tematu na kilkunastu stronach mija się z celem.

Zgodnie z życzeniem.


Mam nadzieję że komuś się przyda.
Dziękuję za uwagę.
Pozdrawiam!

TP-Link TL-WDR4300 v1, Reboot (17.01-SNAPSHOT, r3876-efb6ca1)

4

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

Dwie uwagi
1) kolejność wpisów w /etc/config/network nie jest przypadkowa i nie można zamieniać wierszami ot tak sobie.
2)przydało by się dla czytelności napisać w opisie pod obrazkiem numery VLAN a jeszcze lepiej (bo to nie tajemnica pewnie) podać prawdziwe numery VLAN od dostawcy i jaki to dostawca.

5 (edytowany przez alossek 2012-04-11 13:23:16)

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

rpc napisał/a:

1) kolejność wpisów w /etc/config/network nie jest przypadkowa i nie można zamieniać wierszami ot tak sobie.

Zgadza się,
warto też zwrócić uwagę na przełamania linii, spacje, tabulatory itp.

rpc napisał/a:

2)przydało by się dla czytelności napisać w opisie pod obrazkiem numery VLAN a jeszcze lepiej (bo to nie tajemnica pewnie) podać prawdziwe numery VLAN od dostawcy i jaki to dostawca.

Numery VLAN są na i pod obrazkiem (przyjęto że tagi dla IPTV VLAN Id=1, a dla ADM VLAN Id=6)
u mnie dostawca ma IPTV VLAN Id=350, a dla ADM VLAN Id=400,
jednak resztę informacji sobie odpuszczę ;-)

TP-Link TL-WDR4300 v1, Reboot (17.01-SNAPSHOT, r3876-efb6ca1)

6

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

Co by nie zakładać nowego tematu.

mam problem z wypuszczeniem multicast przez wifi.

Router z dvb ip 192.168.3.1 ----LAN---komputer  < tu działa bez problemu po wpisaniu w VLC http://192.168.3.1:8080/udp/239.100.0.0:1234

Router z dvb ip 192.168.6.103 ----WLAN -----router AP ip 192.168.6.1----WLAN ------ komputer ip 192.168.6.100 < tu nie mogę się połączyć przez VLC wpisuje różnie:
http://192.168.3.1:8080/udp/239.100.0.0:1234
http://192.168.6.103:8080/udp/239.100.0.0:1234

zainstalowałem udpxy z konfigiem jak wyżej oczywiście z prawidłowym ip
czy jest to potrzebne w takim przypadku ??
jak przepuścić multicast aby obie opcje działały??

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

7

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

Nie wiem, może spróbuj tak ?

#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2010 OpenWrt.org

START=99
STOP=10

IGMP_OPTS3="-p 8080 -a 192.168.3.1" 
IGMP_OPTS6="-p 8080 -a 192.168.6.1" 
IGMP_BIN="/usr/bin/udpxy"
PID_F3="/var/run/udpxy3.pid"
PID_F6="/var/run/udpxy6.pid"

start() {
    echo "Starting udpxy"
    start-stop-daemon -S -x $IGMP_BIN -p $PID_F3 -b -m -- $IGMP_OPTS3
    start-stop-daemon -S -x $IGMP_BIN -p $PID_F6 -b -m -- $IGMP_OPTS6
}

stop() {
    echo "Stopping udpxy"
    start-stop-daemon -K -x $IGMP_BIN -p $PID_F3 -q
    start-stop-daemon -K -x $IGMP_BIN -p $PID_F6 -q
}
TP-Link TL-WDR4300 v1, Reboot (17.01-SNAPSHOT, r3876-efb6ca1)

8

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

Dzieki.
Spróbuje ale widze jeden błąd otóż LAN to 192.168.3.1 to jest ok ale, ten router wpiety jest do AP z IP 192.168.6.1 a sam dostaje IP 192.168.6.103.

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

9 (edytowany przez alossek 2012-06-13 09:21:31)

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

wabikboy napisał/a:

Dzieki.
Spróbuje ale widze jeden błąd otóż LAN to 192.168.3.1 to jest ok ale, ten router wpiety jest do AP z IP 192.168.6.1 a sam dostaje IP 192.168.6.103.

Ok, niedokładnie przeczytałem, zatem tamta konfiguracja nie ma prawa zadziałać.
Jak dobrze rozumiem w Twoim scenariuszu :
- router z dvb o ip 192.168.6.103 jest klientem 192.168.6.1
- komputer o ip 192.168.6.100 jest klientem 192.168.6.1

Rozumiem że poza tym router z dvb ma LAN 192.168.3.1 (i tak pewnie masz w konfiguracji udpxy)
(ale komputer nie ma dostępu do tej sieci bo nie jest klientem)

Spróbuj może tak:
- router z dvb niech w konfiguracji udpxy ma 192.168.3.1
- na routerze z dvb otwórz na firewall od strony WAN port 8080 tak aby ruch wychodził na zewnątrz

Jakoś tak:

  # uci add firewall rule
  # uci set firewall.@rule[-1]._name=udpxyPort
  # uci set firewall.@rule[-1].src=wan
  # uci set firewall.@rule[-1].target=ACCEPT
  # uci set firewall.@rule[-1].proto=tcp
  # uci set firewall.@rule[-1].dest_port=8080
  # uci commit firewall
  # /etc/init.d/firewall restart

Wówczas z kompa spróbuj wejść na adres:
http://192.168.6.103:8080/status/

Jeśli zadziała to multicasty przez udpxy powinny iść na:
http://192.168.6.103:8080/udp/239.100.0.0:1234

Nie próbowałem i nie wiem czy zadziała, ale daj znać jak poszło.

TP-Link TL-WDR4300 v1, Reboot (17.01-SNAPSHOT, r3876-efb6ca1)

10

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

alossek napisał/a:

Ok, niedokładnie przeczytałem, zatem tamta konfiguracja nie ma prawa zadziałać.
Jak dobrze rozumiem w Twoim scenariuszu :
- router z dvb o ip 192.168.6.103 jest klientem 192.168.6.1
- komputer o ip 192.168.6.100 jest klientem 192.168.6.1

Rozumiem że poza tym router z dvb ma LAN 192.168.3.1 (i tak pewnie masz w konfiguracji udpxy)
(ale komputer nie ma dostępu do tej sieci bo nie jest klientem)

Zgadza się tak jest

alossek napisał/a:
  # uci add firewall rule
  # uci set firewall.@rule[-1]._name=udpxyPort
  # uci set firewall.@rule[-1].src=wan
  # uci set firewall.@rule[-1].target=ACCEPT
  # uci set firewall.@rule[-1].proto=tcp
  # uci set firewall.@rule[-1].dest_port=8080
  # uci commit firewall
  # /etc/init.d/firewall restart

mam tak wpisane wcześniej:

config 'rule'
  option 'src' 'wan'
  option 'target' 'ACCEPT'
  option 'proto' 'udp'
  option 'dest_port' '8080'

różnica to tylko:

#uci set firewall.@rule[-1]._name=udpxyPort

czy to ma jakikolwiek wpływ?

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

11

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

wabikboy napisał/a:

mam tak wpisane wcześniej:

config 'rule'
  option 'src' 'wan'
  option 'target' 'ACCEPT'
  option 'proto' 'udp'
  option 'dest_port' '8080'

różnica to tylko:

#uci set firewall.@rule[-1]._name=udpxyPort

czy to ma jakikolwiek wpływ?

To nie ma znaczenia jednak to nie jedyna różnica,
U Ciebie jest

  option 'proto' 'udp'

a ja napisałem:

  option 'proto' 'tcp'

Sprawdź zresztą na kompie:
- czy komp pinguje router z dvb ?
- czy widzisz w przeglądarce stronę http://192.168.6.103:8080/status/

TP-Link TL-WDR4300 v1, Reboot (17.01-SNAPSHOT, r3876-efb6ca1)

12

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

sorki mój błąd źle zaznaczyłem konfig, oczywiście mam udp i tcp wiec w obie strony nawet zrobiłem smile

później dam znać jak poszło jak wróce z pracy

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

13

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

Niestety lipa.

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

14

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

wabikboy napisał/a:

Niestety lipa.

A komp widzi w ogóle ten router ?
pingi odpowiadają ?
alb możesz na niego zalogować przez ssh?
(w obu przypadkach też trzeba otworzyć porty)

TP-Link TL-WDR4300 v1, Reboot (17.01-SNAPSHOT, r3876-efb6ca1)

15

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

zatrzymaj usługę udpxy, i uruchom z shella:

udpxy -a lan0 -p 4022 -m lan1
    listen for HTTP requests on interface lan0, port 4022;
    subscribe to multicast groups on interface lan1

dając odpowiedni interfejs dla 'listen' i dla 'subscribe'

lub próbuj może:

udpxy -p 4022
    listen for HTTP requests on port 4022, all network interfaces

Jak to nie pomoże to już kończą mi się pomysły.

TP-Link TL-WDR4300 v1, Reboot (17.01-SNAPSHOT, r3876-efb6ca1)

16 (edytowany przez wabikboy 2012-06-14 09:39:05)

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

zrobiłem z drugą opcją i poszło smile

Dzięki smile

Może wiesz jeszcze co zrobic aby więcej niż jeden kanał wrzucic w streaming?? bo więcej jak jeden i zaczyna ciąć, a w logu mumudvb wywala :
WARN:  DVB:  Error : DVR Read error : Value too large for defined data type

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

17 (edytowany przez alossek 2012-06-14 12:19:01)

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

wabikboy napisał/a:

Może wiesz jeszcze co zrobic aby więcej niż jeden kanał wrzucic w streaming?? bo więcej jak jeden i zaczyna ciąć, a w logu mumudvb wywala :
WARN:  DVB:  Error : DVR Read error : Value too large for defined data type

Próbuj z opcjami udpxy w shellu:

usage: udpxy [-vTS] [-a listenaddr] -p port [-m mcast_ifc_addr] [-c clients] [-l logfile] [-B sizeK] [-n nice_incr]
    -v : enable verbose output [default = disabled]
    -S : enable client statistics [default = disabled]
    -T : do NOT run as a daemon [default = daemon if root]
    -a : (IPv4) address/interface to listen on [default = 0.0.0.0]
    -p : port to listen on
    -m : (IPv4) address/interface of (multicast) source [default = 0.0.0.0]
    -c : max clients to serve [default = 3, max = 5000]
    -l : log output to file [default = stderr]
    -B : buffer size (65536, 32Kb, 1Mb) for inbound (multicast) data [default = 2048 bytes]
    -R : maximum messages to store in buffer (-1 = all) [default = 1]
    -H : maximum time (sec) to hold data in buffer (-1 = unlimited) [default = 1]
    -n : nice value increment [default = 0]
    -M : periodically renew multicast subscription (skip if 0 sec) [default = 0 sec]
Examples:
 udpxy -p 4022
    listen for HTTP requests on port 4022, all network interfaces
 udpxy -a lan0 -p 4022 -m lan1
    listen for HTTP requests on interface lan0, port 4022;
    subscribe to multicast groups on interface lan1

 udpxy and udpxrec are Copyright (C) 2008-2011 Pavel V. 

np. opcje :
        -c : max clients to serve [default = 3, max = 5000]
        -B : buffer size (65536, 32Kb, 1Mb) for inbound (multicast) data [default = 2048 bytes]
        -R : maximum messages to store in buffer (-1 = all) [default = 1]
        -H : maximum time (sec) to hold data in buffer (-1 = unlimited) [default = 1]

TP-Link TL-WDR4300 v1, Reboot (17.01-SNAPSHOT, r3876-efb6ca1)

18

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

nadal lipa kombinowalem i z w/w opcjami i z mumudvb tez przestawiałem kilka opcji i nadal tnie. użycie CPU 20-30% wiec jeszcze sporo zapasu ale mniej wyskakuje przepełnienie bufora jak by VLC nie nadążał z odbiorem. Może jakaś alternatywa zamiast mumudvb ??

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

19

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

a udało Ci się uruchomić igmp snooping na switchu? Nie wiem w czym problem, ale mimo nadawania w multicascie wszystkie podłączone urządzenia są atakowane pakietami, niezależnie czy są zainteresowane odbiorem czy nie.

20 (edytowany przez rpc 2013-04-08 17:02:46)

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

wr1043nd nie obsługuje igmp snooping na switchu tak mi się wydaje przynajmniej

21

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

Nie udało się jeszcze nikomu tego jakość obejść? Teoretycznie jest taka mozliwość, str 78
http://realtek.info/pdf/rtl8366_8369_datasheet_1-1.pdf

a oddzielenie każdego portu vlanem, jakie będzie miało skutki w odniesieniu do multicastu ? porty podłączone do innego vlanu niż port podłączony do źródła strumienia będą go "widzieć"?

22 (edytowany przez jaros1024 2013-07-12 14:51:35)

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

Warto sprawdzić czy w logu nie pojawiają się następujące problemy :
logread

udpxy[55201]: read_buf: read: Resource temporarily unavailable

U mnie się taki problem niestety pojawia, co mogę z tym zrobić?

Dodam sygnał IPTV z Internetem na 2 osobnych kablach. Sygnał IPTV wchodzi pod LAN1 (nietagowany) i wychodzi do STB pod LAN2 (też nietagowany). LAN1 i LAN2 połączyłem w osobny VLAN. Pod STB telewizja działa bezproblemowo.

TP-Link TL-WR1043ND V1, OpenWRT Chaos Calmer 15.05.1

23

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

jaros1024 napisał/a:

Warto sprawdzić czy w logu nie pojawiają się następujące problemy :
logread

udpxy[55201]: read_buf: read: Resource temporarily unavailable

U mnie się taki problem niestety pojawia, co mogę z tym zrobić?

Dodam sygnał IPTV z Internetem na 2 osobnych kablach. Sygnał IPTV wchodzi pod LAN1 (nietagowany) i wychodzi do STB pod LAN2 (też nietagowany). LAN1 i LAN2 połączyłem w osobny VLAN. Pod STB telewizja działa bezproblemowo.

Próbuj, regułę dla /etc/config/firewall

config rule
    option src   wan
    option proto  igmp
    option target  ACCEPT
config rule
    option src   wan
    option proto  udp
    option dest_ip 224.0.0.0/4
    option target  ACCEPT

trasa do sieci  /etc/config/network

config 'route'
  option 'interface' 'wan'
  option 'target' '224.0.0.0'
  option 'netmask' '240.0.0.0'
  option 'gateway' '0.0.0.0'

ustaw odpowiednio interface sieciowe (tu 'wan')

TP-Link TL-WDR4300 v1, Reboot (17.01-SNAPSHOT, r3876-efb6ca1)

24 (edytowany przez jaros1024 2013-07-13 00:05:13)

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

Ustawiłem już wcześniej zgodnie z Twoim HOWTO. Czy może to być związane z faktem, że po wpisaniu ifconfig eth0.3 (czyli VLAN stworzony na potrzeby IPTV) nie ma IP? Właśnie nie rozumiem jak to działa. Niby tu tego IP nie ma, ale jednak pod STB działa elegancko.

EDIT: Zauważyłem, że route -n w ogóle nie pokazuje nic związanego z eth0.3

EDIT2: Wstawię co się da aby ułatwić identyfikację problemu smile

Jak to wszystko działało domyœślnie - tu też internet i IPTV wychodzą z modemu dostawcy na innych VLAN tylko zapomniałem dorysować:
http://imageshack.us/a/img703/5750/z8nj.jpg

Jak to teraz podłączyłem:
http://imageshack.us/a/img10/8364/esno.jpg

Połączyłem LAN1 i LAN2 routera w jeden VLAN. Poniżej zamieszczam wszelkie konfiguracje. Telewizja pod STB działa świetnie. Niestety udpxy zdaje się nie widzieć w ogóle interfejsu eth0.3, bo gdy odpalę go z opcją -m eth0.3 to wywala

Invalid multicast address: [eth0.3]

Teraz zawartość plików:
/etc/config/network

/etc/config/dhcp

/etc/config/firewall

...i polecenia:

ifconfig

route -n

Co tu jest nie tak?

TP-Link TL-WR1043ND V1, OpenWRT Chaos Calmer 15.05.1

25

Odp: [HOWTO] IPTV - przykładowa konfiguracja

słabo się znam na sprawach konfiguracji sieci, musiałbyś podpytać rpc, lub Cezarego,
ogólnie wydaje mi się że twoja konfiguracja to tylko taka "przelotka z portu 1 na 2"
a do udpxy router prawdopodobnie musi być klientem sieci (końcówką) tak jak STB
(czyli powinien dostać adres IP np. z DHCP sieci IPTV)
Jeśli to osiągniesz (i tu chyba potrzebny multiwan lub coś w tym stylu)
to wówczas powinno zadziałać.

TP-Link TL-WDR4300 v1, Reboot (17.01-SNAPSHOT, r3876-efb6ca1)