Graficzny konfigurator demona vsftpd. Pierwotnie przeznaczony do generowania konfiguracji dla OpenWrt.

Konfiguracja serwera FTP
Dostęp do FTP od strony WAN
Port FTP
Dostęp dla użytkownika anonimowego
Logowanie żądań FTP i odpowiedzi
Katalogi
Publiczny katalog główny *  (dla użytkowników logujących się)
Prywatny kalalog głowny *  (dla użytkowników logujących się w trybie prywatnym)
Anonimowy katalog główny **  (dla anonimowych połączeń)
Wyświetlenie zawartości katalogu

 * Jeżeli nie został podany, zostanie użyty katalog /mnt.
 ** Jeżeli nie został podany, zostanie użyty katalog /mnt. Katalog nie może należeć do użytkownika ftp i nie może mieć do niego praw zapisu.
Limity
Maksymalna liczba użytkowników zalogowana  (0 - bez limitu)
Maksymalna liczba połączeń z tego samego IP  (0 - bez limitu)
Maksymalna przepustowość dla anonimowego użytkownika  KB/s (0 - bez limitu)
Maksymalna przepustowość dla zalogowanych użytkowników  KB/s (0 - bez limitu)
Czas rozłączenia po bezczynności  s (0 - bez limitu)
Konta użytkowników
NazwaHasłoDostępWróć do strony opisu vsftpd | Forum | Kontakt z autorem