1 (edytowany przez lukaz1987 2021-09-01 22:46:11)

Temat: firewall na Kamikaze (8.09.2, r18961) w routerze linksys wrt54gs v4

Ostanio zestawiłem połączenie AP (router ASUS WL-500g Premium - OpenWrt Attitude Adjustment 12.09, r36088) - AP Client (router linksys wrt54gs v4 -  Kamikaze (8.09.2, r18961) na asusie firewall nie sprawia problemów z udostępnianiem i przekierowaniem portów lecz na linksysie już tak. Na początek zamieszę pliki konfiguracyjne:

config 'defaults'
  option 'syn_flood' '1'
  option 'input' 'ACCEPT'
  option 'output' 'ACCEPT'
  option 'forward' 'REJECT'

config 'zone'
  option 'name' 'lan'
  option 'network' 'lan'
  option 'input' 'ACCEPT'
  option 'output' 'ACCEPT'
  option 'forward' 'REJECT'

config 'zone'
  option 'name' 'wan'
  option 'input' 'REJECT'
  option 'output' 'ACCEPT'
  option 'forward' 'REJECT'
  option 'masq' '1'
  option 'mtu_fix' '1'
  option 'network' 'wan'

config 'zone'
  option 'name' 'wwan'
  option 'input' 'ACCEPT'
  option 'output' 'ACCEPT'
  option 'forward' 'REJECT'
  option 'masq' '1'
  option 'mtu_fix' '1'
  option 'network' 'wwan'

config 'forwarding'
  option 'src' 'lan'
  option 'dest' 'wan'

config 'forwarding'
  option 'src' 'lan'
  option 'dest' 'wwan'

config 'rule'
  option 'src' 'wan'
  option 'proto' 'udp'
  option 'dest_port' '68'
  option 'target' 'ACCEPT'

config 'rule'
  option 'src' 'wwan'
  option 'proto' 'udp'
  option 'dest_port' '68'
  option 'target' 'ACCEPT'

config 'rule'
  option 'src' 'wwan'
  option 'target' 'ACCEPT'
  option 'proto' 'tcpudp'
  option 'name' 'ssh'
  option 'dest_port' '2222'

config 'redirect'
  option 'target' 'DNAT'
  option 'name' 'ssh'
  option 'src' 'wwan'
  option 'proto' 'tcpudp'
  option 'src_dport' '2222'
  option 'dest_port' '2222'
  option 'dest_ip' '192.168.2.1'

config 'rule'
  option 'src' 'wwan'
  option 'target' 'ACCEPT'
  option 'proto' 'tcpudp'
  option 'name' 'WWW'
  option 'dest_port' '8082'

config 'rule'
  option 'name' 'IP_CAM_1_WWW'
  option 'src' 'wwan'
  option 'target' 'ACCEPT'
  option 'proto' 'tcpudp'
  option 'dest_port' '8083'

config 'redirect'
  option 'target' 'DNAT'
  option 'name' 'IP_CAM_1_WWW'
  option 'src' 'wwan'
  option 'proto' 'tcpudp'
  option 'src_dport' '8083'
  option 'dest_port' '8083'
  option 'dest_ip' '192.168.2.128'

config 'redirect'
  option 'target' 'DNAT'
  option 'name' 'WWW'
  option 'src' 'wwan'
  option 'proto' 'tcpudp'
  option 'src_dport' '8082'
  option 'dest_port' '8082'
  option 'dest_ip' '192.168.2.1'

config 'rule'
  option 'src' 'wwan'
  option 'target' 'ACCEPT'
  option 'proto' 'tcpudp'
  option 'name' 'hp_ssh'
  option 'dest_port' '2223'

config 'redirect'
  option 'target' 'DNAT'
  option 'name' 'hp_ssh'
  option 'src' 'wwan'
  option 'proto' 'tcpudp'
  option 'src_dport' '2223'
  option 'dest_port' '22'
  option 'dest_ip' '192.168.2.67'

config 'rule'
  option 'name' 'rtsp'
  option 'src' 'wwan'
  option 'target' 'ACCEPT'
  option 'proto' 'tcpudp'
  option 'dest_port' '554'

config 'redirect'
  option 'target' 'DNAT'
  option 'name' 'rtsp'
  option 'src' 'wwan'
  option 'proto' 'tcpudp'
  option 'dest_port' '554'
  option 'dest_ip' '192.168.2.128'

config 'rule'
  option 'name' 'IP_CAM_1_UDP'
  option 'src' 'wwan'
  option 'target' 'ACCEPT'
  option 'proto' 'udp'
  option 'dest_port' '37778'

config 'redirect'
  option 'target' 'DNAT'
  option 'name' 'IP_CAM_1_UDP'
  option 'src' 'wwan'
  option 'proto' 'udp'
  option 'dest_port' '37778'
  option 'dest_ip' '192.168.2.128'

config 'rule'
  option 'name' 'IP_CAM_1_TCP'
  option 'src' 'wwan'
  option 'target' 'ACCEPT'
  option 'proto' 'tcp'
  option 'dest_port' '37777'

config 'redirect'
  option 'target' 'DNAT'
  option 'name' 'IP_CAM_1_TCP'
  option 'src' 'wwan'
  option 'proto' 'tcp'
  option 'dest_port' '37777'
  option 'dest_ip' '192.168.2.128'

config 'include'
  option 'path' '/etc/firewall.user'

Wszystkie reguły działają oprócz dwóch ostatnich:


config 'rule'
  option 'name' 'IP_CAM_1_UDP'
  option 'src' 'wwan'
  option 'target' 'ACCEPT'
  option 'proto' 'udp'
  option 'dest_port' '37778'

config 'redirect'
  option 'target' 'DNAT'
  option 'name' 'IP_CAM_1_UDP'
  option 'src' 'wwan'
  option 'proto' 'udp'
  option 'dest_port' '37778'
  option 'dest_ip' '192.168.2.128'

config 'rule'
  option 'name' 'IP_CAM_1_TCP'
  option 'src' 'wwan'
  option 'target' 'ACCEPT'
  option 'proto' 'tcp'
  option 'dest_port' '37777'

config 'redirect'
  option 'target' 'DNAT'
  option 'name' 'IP_CAM_1_TCP'
  option 'src' 'wwan'
  option 'proto' 'tcp'
  option 'dest_port' '37777'
  option 'dest_ip' '192.168.2.128'

A taka ciekawostka jak przeniosę te reguły przed regułą:

config 'rule'
  option 'name' 'rtsp'
  option 'src' 'wwan'
  option 'target' 'ACCEPT'
  option 'proto' 'tcpudp'
  option 'dest_port' '554'

config 'redirect'
  option 'target' 'DNAT'
  option 'name' 'rtsp'
  option 'src' 'wwan'
  option 'proto' 'tcpudp'
  option 'dest_port' '554'
  option 'dest_ip' '192.168.2.128'

To już reguły z portem 37777 i 37778 działają a reguła z portem 554 przestaje działać. Nie wiem czy coś źle robię przy konfiguracji czy to jakiś błąd oprogramowania. Nawet przywracałem ustawienia do ustawień fabrycznych z ponownym ustawieniem firewalla. Przy każdej zmianie reguł firewalla wykonywałem /etc/init.d/firewall reload i /etc/init.d/firewall restart. Też sprawdzałem czy nie ma pustych znaków w configu.


Log z iptables -L

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
DROP    all -- anywhere       anywhere      state INVALID 
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere      state RELATED,ESTABLISHED 
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere      
syn_flood tcp -- anywhere       anywhere      tcp flags:FIN,SYN,RST,ACK/SYN 
input_rule all -- anywhere       anywhere      
input   all -- anywhere       anywhere      

Chain FORWARD (policy DROP)
target   prot opt source        destination     
zone_wwan_MSSFIX all -- anywhere       anywhere      
zone_wan_MSSFIX all -- anywhere       anywhere      
DROP    all -- anywhere       anywhere      state INVALID 
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere      state RELATED,ESTABLISHED 
forwarding_rule all -- anywhere       anywhere      
forward  all -- anywhere       anywhere      
reject   all -- anywhere       anywhere      

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
DROP    all -- anywhere       anywhere      state INVALID 
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere      state RELATED,ESTABLISHED 
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere      
output_rule all -- anywhere       anywhere      
output   all -- anywhere       anywhere      

Chain forward (1 references)
target   prot opt source        destination     
zone_wwan_forward all -- anywhere       anywhere      
zone_lan_forward all -- anywhere       anywhere      

Chain forwarding_lan (1 references)
target   prot opt source        destination     

Chain forwarding_rule (1 references)
target   prot opt source        destination     

Chain forwarding_wan (1 references)
target   prot opt source        destination     

Chain forwarding_wwan (1 references)
target   prot opt source        destination     

Chain input (1 references)
target   prot opt source        destination     
zone_wwan all -- anywhere       anywhere      
zone_lan  all -- anywhere       anywhere      

Chain input_lan (1 references)
target   prot opt source        destination     

Chain input_rule (1 references)
target   prot opt source        destination     

Chain input_wan (1 references)
target   prot opt source        destination     

Chain input_wwan (1 references)
target   prot opt source        destination     

Chain output (1 references)
target   prot opt source        destination     
zone_lan_ACCEPT all -- anywhere       anywhere      
zone_wan_ACCEPT all -- anywhere       anywhere      
zone_wwan_ACCEPT all -- anywhere       anywhere      

Chain output_rule (1 references)
target   prot opt source        destination     

Chain reject (5 references)
target   prot opt source        destination     
REJECT   tcp -- anywhere       anywhere      reject-with tcp-reset 
REJECT   all -- anywhere       anywhere      reject-with icmp-port-unreachable 

Chain syn_flood (1 references)
target   prot opt source        destination     
RETURN   tcp -- anywhere       anywhere      tcp flags:FIN,SYN,RST,ACK/SYN limit: avg 25/sec burst 50 
DROP    all -- anywhere       anywhere      

Chain zone_lan (1 references)
target   prot opt source        destination     
input_lan all -- anywhere       anywhere      
zone_lan_ACCEPT all -- anywhere       anywhere      

Chain zone_lan_ACCEPT (2 references)
target   prot opt source        destination     
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere      
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere      

Chain zone_lan_DROP (0 references)
target   prot opt source        destination     
DROP    all -- anywhere       anywhere      
DROP    all -- anywhere       anywhere      

Chain zone_lan_MSSFIX (0 references)
target   prot opt source        destination     
TCPMSS   tcp -- anywhere       anywhere      tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS clamp to PMTU 

Chain zone_lan_REJECT (1 references)
target   prot opt source        destination     
reject   all -- anywhere       anywhere      
reject   all -- anywhere       anywhere      

Chain zone_lan_forward (1 references)
target   prot opt source        destination     
zone_wwan_ACCEPT all -- anywhere       anywhere      
zone_wan_ACCEPT all -- anywhere       anywhere      
forwarding_lan all -- anywhere       anywhere      
zone_lan_REJECT all -- anywhere       anywhere      

Chain zone_wan (0 references)
target   prot opt source        destination     
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere      udp dpt:68 
input_wan all -- anywhere       anywhere      
zone_wan_REJECT all -- anywhere       anywhere      

Chain zone_wan_ACCEPT (2 references)
target   prot opt source        destination     

Chain zone_wan_DROP (0 references)
target   prot opt source        destination     

Chain zone_wan_MSSFIX (1 references)
target   prot opt source        destination     

Chain zone_wan_REJECT (2 references)
target   prot opt source        destination     

Chain zone_wan_forward (0 references)
target   prot opt source        destination     
forwarding_wan all -- anywhere       anywhere      
zone_wan_REJECT all -- anywhere       anywhere      

Chain zone_wwan (1 references)
target   prot opt source        destination     
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere      tcp dpt:37777 
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere      udp dpt:37778 
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere      udp dpt:554 
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere      tcp dpt:554 
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere      udp dpt:2223 
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere      tcp dpt:2223 
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere      udp dpt:8083 
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere      tcp dpt:8083 
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere      udp dpt:8082 
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere      tcp dpt:8082 
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere      udp dpt:2222 
ACCEPT   tcp -- anywhere       anywhere      tcp dpt:2222 
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere      udp dpt:68 
input_wwan all -- anywhere       anywhere      
zone_wwan_ACCEPT all -- anywhere       anywhere      

Chain zone_wwan_ACCEPT (3 references)
target   prot opt source        destination     
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere      
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere      

Chain zone_wwan_DROP (0 references)
target   prot opt source        destination     
DROP    all -- anywhere       anywhere      
DROP    all -- anywhere       anywhere      

Chain zone_wwan_MSSFIX (1 references)
target   prot opt source        destination     
TCPMSS   tcp -- anywhere       anywhere      tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS clamp to PMTU 

Chain zone_wwan_REJECT (1 references)
target   prot opt source        destination     
reject   all -- anywhere       anywhere      
reject   all -- anywhere       anywhere      

Chain zone_wwan_forward (1 references)
target   prot opt source        destination     
ACCEPT   tcp -- anywhere       192.168.2.128    tcp dpt:37777 
ACCEPT   udp -- anywhere       192.168.2.128    udp dpt:37778 
ACCEPT   udp -- anywhere       192.168.2.128    udp dpt:554 
ACCEPT   tcp -- anywhere       192.168.2.128    tcp dpt:554 
ACCEPT   udp -- anywhere       192.168.2.67    udp dpt:22 
ACCEPT   tcp -- anywhere       192.168.2.67    tcp dpt:22 
ACCEPT   udp -- anywhere       192.168.2.1     udp dpt:8082 
ACCEPT   tcp -- anywhere       192.168.2.1     tcp dpt:8082 
ACCEPT   udp -- anywhere       192.168.2.128    udp dpt:8083 
ACCEPT   tcp -- anywhere       192.168.2.128    tcp dpt:8083 
ACCEPT   udp -- anywhere       192.168.2.1     udp dpt:2222 
ACCEPT   tcp -- anywhere       192.168.2.1     tcp dpt:2222 
forwarding_wwan all -- anywhere       anywhere      
zone_wwan_REJECT all -- anywhere       anywhere      

2 (edytowany przez Cezary 2021-09-01 22:54:11)

Odp: firewall na Kamikaze (8.09.2, r18961) w routerze linksys wrt54gs v4

To super stara wersja OpenWrt którą już nikt się zajmuje. Nie oczekuj zbytnio że ktoś jeszcze siedzi i poprawia błędy w takiej wersji.

Użyj zwykłych reguł iptables żeby zrobić przekierowania i zobacz czy działają.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

3 (edytowany przez mar_w 2021-09-01 23:24:39)

Odp: firewall na Kamikaze (8.09.2, r18961) w routerze linksys wrt54gs v4

@lukaz1987
to może rób konsekwentnie jak w powyższych regułach dla ssh oraz IP_CAM czyli wstaw

option 'src_dport' 'ABCD'

bo masz tylko docelowy port dest_port.
Skoro inne reguły Ci działają i są porządnie napisane wink

EDIT: Twój obecny firewall działa idealnie. Na wejściu tabeli "nat" łańcucha PREROUTING masz zdefiniowane porty: 2222, 8083, 2223 (src_dport) i nic więcej.
Każdy dowolny numer z pozostałych portów, który nie jest zdefiniowany (jako src_dport) trafia na pierwszą regułę, która ma zapisany tylko docelowy port (dest_port)
Jeżeli pierwszą regułą była 554 to wbijało cię na 554.
Jeżeli wyżej była 37777 to wbijało Cię na 37777.
itd

Bardzo logicznie

* WNDR 4300v2 * ||  * Xiaomi Miwifi Mini * || Netgear R6220 *
* DVBT2 - T230C *

4

Odp: firewall na Kamikaze (8.09.2, r18961) w routerze linksys wrt54gs v4

Dzięki mar_w teraz dobrze działa. Dodałem we wszystkich regułach config 'redirect' a w config 'rule' nie ma konieczności?

5 (edytowany przez mar_w 2021-09-03 01:48:46)

Odp: firewall na Kamikaze (8.09.2, r18961) w routerze linksys wrt54gs v4

nie ma, bo "rule" to są reguły, w których jako "target" możesz użyć np: ACCEPT, REJECT, DROP, MARK, NOTRACK

Redirect to co innego, bo on robi przekierowanie i tam może być zarówno src_port, src_dport oraz dest_port, czyli możesz określić z jakiego źródłowego portu (src_port) będziesz atakował WAN-a na jego docelowy port (src_dport) zanim nastąpi przekierowanie na właściwy port (dest_port).

src_dport - to taki port przeznaczenia (dport), który przychodzi na żądaniu od adresu źródłowego (od strony źródła: src_)
pewnie dlatego dali taki zlepek skrótów: src_ + dport = src_dport.

jakieś_IP:[src_port] -> woła IP_WAN:[src_dport] a firewall robi przekierowanie np. do LAN -> IP_LAN:[dest_port]

Port na WAN to port przeznaczenia od strony Internetu, natomiast port na LAN też jest portem przeznaczenia w swojej sieci, dlatego jak sądzę, żeby odróżnić te 2 porty przeznaczenia w jednej regule, to wybrano nazwy, tak jak wybrano.

Jeżeli w ogóle nie napiszesz src_dport w bloku redirect "ssh" (wybrałem ten, bo to u Ciebie pierwszy blok z przekierowaniem) to jakiś_IP może atakować Twój WAN na port np. 65000 a ten przekieruje na adres IP z dest_port 2222 i włamywacz może ku wielkiemu zdziwieniu (lub zadowoleniu wink ) dostać pytanie o hasło do hosta w tunelu ssh smile

Można nie pisać dest_port i wtedy firewall przepisze do adresu IP LANu port przeznaczenia, który był na WANie czyli src_dport.
src_dport = dest_port (automatycznie)

I jeżeli chcesz zobaczyć tabelę "nat" i łańcuch PREROUTING z jego regułami, to musisz używać polecenia:

 iptables -t nat -L -vn

bo to co pokazałeś, to domyślna tabela "filter"

* WNDR 4300v2 * ||  * Xiaomi Miwifi Mini * || Netgear R6220 *
* DVBT2 - T230C *

6

Odp: firewall na Kamikaze (8.09.2, r18961) w routerze linksys wrt54gs v4

Jeszcze raz dzięki mar_w za pomoc oraz za wytłumaczenie .