1 (edytowany przez Cezary 2013-01-27 22:15:01)

Temat: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

Opis uruchomienia extroota. Dotyczy to tylko mojego obrazu Gargoyle PL opartego na Attitude Adjustment dla TP-Linka TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040. Dla tych routerów zostaje bardzo niewiele miejsca w pamięci flash, praktycznie nie da się nic więcej zainstalować, więc o ile włączenie extroota odbywa się tak samo jak w przestawionym poradniku, o tyle formatowanie nośnika związane jest ze specjalną instalacją narzędzi. Nie wiesz co to extroot? Nie wiesz do czego służy? Patrz wspomniany już poradnik.

Niezbędne będą:
- router
- pendrive lub dysk podłączony przez USB.

Karta uSD w modemie GSM może być tylko i wyłącznie pod warunkiem przełączenia modemu na "stałe". Bez tego extroot nie będzie działał poprawnie na modemie.

Nośnik ma być podłączony do routera. Na nośniku zostanie zmieniony system plików, więc nie może być na niej żadnych plików (zostaną one skasowane!).

UWAGA: w przypadku innych routerów może okazać się koniecznie doinstalowanie pakietu block-mount wraz z zależnościami. Zobacz także ten temat: http://eko.one.pl/?p=gargoyle-fstab.

Patrz też uwagi na końcu poradnika zanim zaczniesz.

1. Instalacja firmware

Należy zainstalować firmware z katalogu http://dl.eko.one.pl/gargoyle-pl/attitu … nt/ar71xx/ .
Jeżeli robimy to z oryginalnego oprogramowania należy wybrać plik z factory w nazwie.
Jeżeli robimy to z openwrt/gargoyle należy wybrać plik z sysupgrade w nazwie.
Należy pamiętać o wybraniu pliku z nazwą danego routera oraz o odpowiedniej wersji (v1/v2).

Informacje o zawartości tych obrazów zawarte są w tym dokumencie: http://eko.one.pl/?p=openwrt-gargoylepl

Po instalacji (przez gui, jako Firmware Upgrade), należy odczekać chwilę aż przestanie migać dioda SYS, dać mu jeszcze minutę (robi w tym czasie jffs), a następnie połączyć się przy pomocy programu putty:
https://lh4.googleusercontent.com/_DzseJg4jeV8/TcTsbRrGjAI/AAAAAAAAABU/KmKHGbcIcgQ/s800/putty.png

Hostname: 192.168.1.1
Connection Type: SSH

Klikamy "Open", login to root, hasło password. Powinno ukazać się zgłoszenie do systemu (dla przykładu):

BusyBox v1.19.4 (2013-01-19 12:07:48 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.


       _____               _
      | __ \              | |
      | | \/ __ _ _ __ __ _ ___ _  _| | ___
      | | __ / _` | '__/ _` |/ _ \| | | | |/ _ \
      | |_\ \ (_| | | | (_| | (_) | |_| | | __/
       \____/\__,_|_| \__, |\___/ \__, |_|\___|
               __/ |    __/ |
               |___/    |___/

 ----------------------------------------------------------------
 |                               |
 | Gargoyle PL 1.5.9.2 (eaab12e)                |
 | OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-rc1 (r35298)        |
 | Zbudowano: 2013-01-26 09:34 CET               |
 |                               |
 | Cezary Jackiewicz (obsy), http://eko.one.pl         |
 |                               |
 ----------------------------------------------------------------
root@Gargoyle:~$ 

2. Przygotowanie nośnika

Przejdź do punktu 3 jeżeli pendrive/dysk/karta ma już system plików ext2. Jeżeli nie lub nie wiesz tego czytaj dalej.

2a. Odmontowanie karty

Mogło się zdarzyć, że system już widzi kartę i ją zamontował. Należy ją wtedy odmontować. Aby to sprawdzić należy wydać polecenie:

mount | grep /dev/sd

Jeżeli nic się nie wyświetli to jest ok, jeżeli będzie coś w rodzaju

/dev/sda1 on /mnt/sda1 type ext2 (rw,noatime,errors=continue)

(zamontowany partycja w /mnt/sda1) to należy wydać polecenie

umount /dev/sda1

Można się w/w sposobem upewnić ponownie czy została odmontowana.

UWAGA: w zależności od ilości podłączonych nośników i ilości partycji nazwa może być /dev/sdb1, sda2, sdc2 itd. Należy upewnić się którą partycję chcemy wykorzystać i odpowiednio dostosować oznaczenie partycji!

2b. Połączenie z internetem

Niestety do formatowania nośnika niezbędne są narzędzia których nie ma w systemie i dlatego potrzebne będzie połączenie do internetu. Albo kablem (do portu wan koniecznie!), albo przez modem GSM (przykładowe ustawienia dla Orange pokazane są poniżej, pin oczywiście należy podać taki jak powinien być):

https://lh4.googleusercontent.com/_DzseJg4jeV8/TcTseHjLoRI/AAAAAAAAABY/HVVYn2DXSi8/s800/Gargoyle%20Router%20Management%20Utility%20-%203G.jpg

Istnienie połączenia można łatwo sprawdzić:

root@Gargoyle:~$ ping -c 1 eko.one.pl
PING eko.one.pl (94.152.131.216): 56 data bytes
64 bytes from 94.152.131.216: seq=0 ttl=41 time=382.487 ms

--- eko.one.pl ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 382.487/382.487/382.487 ms

Jeżeli odpowiedział to wszystko jest ok. Jeżeli nie ma odpowiedzi - należy upewnić się, że jest połączenie do internetu.

2c. Instalacja narzędzi

Narzędzia będą instalowane w pamięci ram (we flash nie ma już miejsca na to). Po restarcie systemu znikną one i nie będą dostępne (bo instalowane są w pamięci). W razie potrzeby trzeba ponowić czynność.
Wydajemy polecenia

opkg update
opkg install -d ram e2fsprogs

W moim przypadku wyglądało to tak:

root@Gargoyle:~# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09-rc1/ar71xx/generic/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/attitude_adjustment.
Downloading http://ecco.selfip.net/attitude_adjustment/ar71xx/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/eko1.
Downloading http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/attitude_adjustment/ar71xx/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/gargoylepl.

root@Gargoyle:~# opkg install -d ram e2fsprogs
Installing e2fsprogs (1.42.4-1) to ram...
Downloading http://ecco.selfip.net/attitude_adjustment/ar71xx/packages/e2fsprogs_1.42.4-1_ar71xx.ipk.
Installing libblkid (2.21.2-1) to ram...
Downloading http://ecco.selfip.net/attitude_adjustment/ar71xx/packages/libblkid_2.21.2-1_ar71xx.ipk.
Configuring libblkid.
Configuring e2fsprogs.

W zależności od ilości zainstalowanych rzeczy może ściągnąć więcej zależności. Ponieważ zainstalowane zostały one w pamięci ram a nie normalnie we flash, należy jeszcze sprawić, aby system widział zainstalowane biblioteki:

ln -s /tmp/usr/lib/lib* /usr/lib/
ln -s /tmp/lib/lib* /lib/

2d. Formatowanie nośnika

Należy utworzyć system plików ext2 na nośniku. Musi on być odmontowany (patrz punkt 2a).

W moim przypadku był to 4GB pendrive. Aby to zrobić należy wydać polecenie:

/tmp/usr/sbin/mke2fs -m 0 /dev/sda1

W tym przypadku wynikiem działania było:

root@Gargoyle:~# /tmp/usr/sbin/mke2fs -m 0 /dev/sda1
mke2fs 1.42.4 (12-June-2012)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
250976 inodes, 1003008 blocks
0 blocks (0.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=1027604480
31 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8096 inodes per group
Superblock backups stored on blocks: 
  32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocating group tables: done              
Writing inode tables: done              
Writing superblocks and filesystem accounting information: done 

3. Włączenie extroota

Mamy już nośnik z właściwym systemem plików. Należy teraz włączyć extroot. Najpierw odczytujemy unikalny identyfikator dysku poleceniem :

blkid

W tym przypadku było to:

root@Gargoyle:~# blkid
/dev/sda1: UUID="8d019034-872b-4571-89da-1b2d32e993c5" TYPE="ext2" 

Interesują nas te cyferki. Włączenie extroota to polecenia:

uci set fstab.@mount[0].enabled=1
uci set fstab.@mount[0].uuid=8d019034-872b-4571-89da-1b2d32e993c5
uci set fstab.@mount[0].target=/overlay             
uci set fstab.@mount[0].fstype=ext2              
uci set fstab.@mount[0].options=rw,noatime
uci commit fstab

Gdzie uuid to ten wcześniej odczytany identyfikator. Dzięki takiemu rozwiązaniu extroot zostanie na swoim miejscu nawet gdy podłączymy do routera następny dysk lub używamy do extroota pendrve a mamy także kartę SD w modemie.

3a. Skopiowanie istniejącej konfiguracji - opcjonalnie.
Jeżeli przed zrobieniem extroota zostały wykonane jakieś ustawienia lub/i doinstalowane pakiety i chcemy przenieść to na extroota to należy skopiować konfigurację. Nie jest to wymagane, bo można po prostu ustawić wszystko jeszcze raz.

mount -t ext2 /dev/sda1 /mnt
cp -R /overlay/* /mnt
umount /dev/sda1
sync

4. Sprawdzenie działania

Wykonujemy restart

root@Gargoyle:~# reboot

Po restarcie system powinien mieć już uruchomiony extroot. Można to sprawdzić wydając polecenia

mount | grep /dev/sd
df -h | grep /dev/sd

W moim przypadku było to:

root@Gargoyle:~$ mount | grep /dev/sd
/dev/sda1 on /overlay type ext2 (rw,noatime,errors=continue)
root@Gargoyle:~$ df -h | grep /dev/sd   
/dev/sda1        3.8G   8.5M  3.8M  0% /overlay

Jak widać /overlay jest zamontowane na /dev/sda1 o pojemności prawie 4GB, czyli jest to mój pendrive. Dysponujemy więc zwiększoną ilością pamięci na instalację następnych pakietów.

Całość jest bardzo prosta: jeżeli mamy nośnik w ext2 to wystarczy tylko włączyć opcje w fstab, wskazać urządzenie i to wszystko.

AKTUALIZACJA #1:
Spotyka się modemy, które odłączają kartę przy przełączaniu modemu (większość modemów GSM obecnie dostępnych w sprzedaży). Objawia się to tym, że po zrobieniu extroota w logach jest cała masa informacji o błędach systemu plików, mimo że po sprawdzeniu błędów nie ma. Taki modem nie nadaje w takim stanie do extroota, chyba że zostanie na stałe przełączony. Patrz AKTUALIZACJA #3

AKTUALIZACJA #2: sprawdzenie systemu plików
Czasami, w przypadku nagłych wyłączeń routera może się okazać że system plików "się rozleciał" i zgłasza błędy. W/w obrazy nie mają w sobie narzędzi do sprawdzania systemów plików, należy więc wtedy zrobić to:
- wyłączyć router
- odłączyć dysk
- włączyć router
- skonfigurować połączenie (tak żeby był dostęp do internetu), o ile wcześniej go nie było
- podłączyć dysk (przy uruchomionym routerze)
- upewnić się że dysk nie został automatycznie zamontowany

root@Gargoyle:~$ mount | grep sd

(nic nie powinno się wypisać)
- zainstalować narzędzia zgodnie z punktem 2c
- uruchomić skanowanie systemu plików

root@Gargoyle:~$ /tmp/usr/sbin/e2fsck -y /dev/sda1

W zależności o wielkości nośnika może to chwilę potrwać.
- zrestartować router z podłączonym nośnikiem, extroot powinien się normalnie aktywować.

AKTUALIZACJA #3: przełączenie modemu w tryb... modemu
UWAGA: nie rób tego jeżeli nie wiesz o co chodzi. Możesz uszkodzić modem.
Szybka teoria: zwykły modem składa się zwykle z trzech elementów: wirtualnego CDROMu, modemu i karty pamięci. Po podłączeniu modemu (obojętnie czy Windows czy Linux), widoczny jest tylko wirtualny CDROM i czasami karta pamięci. Odpowiednie programy (sterownik pod windows lub usb-modeswitch pod linuksem) przełączają później urządzenie żeby był dostępny właśnie modem i karta pamięci. Wadą tej czynności jest zwykle to że karta pamięci na czas przełączenia przestaje być widoczna, co powoduje że nie nadaje się na extroota bo powoduje to błędy w systemie plików. Trzeba więc modem tak skonfigurować, żeby był na stałe przełączony, bez potrzeby wykonywania tej czynności. Do tego niezbędne jest odpowiednie polecenie które modem przełączy - zobacz http://3g-modem.wetpaint.com/page/Huawei+AT-commands . Dla Huawei E173 jest to AT^U2DIAG=256, dla innych modemów tego producenta może być inne (^SETPORT).

Windows: wystarczy uruchomić putty, wybrać "Connection Type" na "Serial" oraz wskazać numer portu "COMx". X zależy od przypisanego numeru do modemu i trzeba to odszukać w Menadżerze urządzeń.  Prędkość ustawiamy na 115200. Klikamy "Open" powinien zgłosić się modem. Dalsze czynności napisane są poniżej.
Linux/OpenWrt: instalujemy program picocom, uruchamiamy poleceniem picocom -b 115200 /dev/ttyUSBx. X zależy od przypisanego numeru do modemu i jest to zwykle 0, czyli /dev/ttyUSB0. Dalej postępujemy wg poniższych wskazówek.

Wpisujemy "AT" (bez cudzysłowu), naciskamy enter. Modem powinien odpowiedzieć "OK". Jeżeli nie odpowiedział należy ponownie uruchomić program terminala podając inny numer portu. Jeżeli nie widać tego co wpisujmy można wydać polecenie "ATE1<enter>". Aby przełączyć modem należy wpisać polecenie "AT^U2DIAG=256<enter>" (bez cudzysłowu - lub inne, w zależności o typu modemu). Po tej czynności należy odczekać parę chwil i fizycznie odłączyć modem. Po ponownym podłączeniu powinien od razu zgłosić się modem i karta pamięci.

W openwrt należy później odinstalować program usb-modeswitch: opkg remove usb-modeswitch; opkg remove usb-modeswitch-data.

UWAGA: robisz to na własną odpowiedzialność. Polecenie należy dostosować do posiadanego modemu i producenta; złe polecenie może zakończyć się uszkodzeniem modemu.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

2

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

hej wink

zrobilem tak jak tutaj pisales i mam

mount | grep /dev/sd
/dev/sda1 on /overlay type ext2 (rw,noatime,errors=continue)

df -h | grep /dev/sd
/dev/sda1                 7.3G     17.3M      6.9G   0% /overlay


niestety cos mi sie posypalo :
nie dziala mi interfejs graficzny dla routera

przy probie instalacji pakietu mam

opkg install polipo
Installing polipo (1.0.4.1-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1-rc4/ar71xx/packages/polipo_1.0.4.1-1_ar71xx.ipk.
Collected errors:
 * wfopen: //usr/lib/opkg/info/polipo.conffiles: Input/output error.
 * wfopen: //usr/lib/opkg/info/polipo.control: Input/output error.
 * wfopen: /usr/sbin/polipo: Input/output error.
 * extract_archive: Cannot make dir /etc/polipo/: Input/output error.
 * wfopen: /etc/polipo/config: No such file or directory.
 * wfopen: /etc/config/polipo: Input/output error.
 * wfopen: /etc/init.d/polipo: Input/output error.
 * set_flags_from_control: Failed to open Input/output error: //usr/lib/opkg/info/polipo.control.
 * pkg_write_filelist: Failed to open //usr/lib/opkg/info/polipo.list: Input/output error.
 * opkg_install_pkg: Failed to extract data files for polipo. Package debris may remain!
 * opkg_install_cmd: Cannot install package polipo.
 * opkg_conf_write_status_files: Can't open status file //usr/lib/opkg/status: Input/output error.

i to tez nie pomaga hmm

sysupgrade -n /tmp/code.bin
Firmware upgrade is not implemented for this platform.

co sie moglo stac?

3

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

Zobacz przez logread czy nie masz błędów na dysku

Zawsze możesz wystartować router bez dysku, wtedy normalnie się uruchomi jak przed zrobieniem extroota.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

4

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

Cezary napisał/a:

Zobacz przez logread czy nie masz błędów na dysku

Zawsze możesz wystartować router bez dysku, wtedy normalnie się uruchomi jak przed zrobieniem extroota.

no jest tego troche

Jan 1 01:20:07 Gargoyle user.crit kernel: EXT2-fs error (device sda1): ext2_get_inode: unable to read inode block - inode=11, block=477
Jan 1 01:20:07 Gargoyle user.crit kernel: EXT2-fs error (device sda1): ext2_get_inode: unable to read inode block - inode=275265, block=1114114
Jan 1 01:20:07 Gargoyle user.crit kernel: EXT2-fs error (device sda1): ext2_get_inode: unable to read inode block - inode=48577, block=196610
Jan 1 01:20:07 Gargoyle user.crit kernel: EXT2-fs error (device sda1): ext2_get_inode: unable to read inode block - inode=178113, block=720898
Jan 1 01:20:07 Gargoyle user.crit kernel: EXT2-fs error (device sda1): ext2_get_inode: unable to read inode block - inode=105249, block=425986

czyli najlepiej byloby wystartowac bez dysku a potem go zformatowac? przyznam sie ze z lenistwa nie formatowalem go bo byl juz na ext2, ale chyba niepotrzebnie zostawilem tam pare plikow konfiguracyjnych hmm

5

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

No to mogłeś mieć błędy na dysku. Trzeba było go sprawdzić najpierw.

Jak w howto - zainstaluj e2fsprogs, zrob linki a później /tmp/usr/sbin/e2fsck -y /dev/sda1

Oczywiście bez extroota i nośnik musi być odmontowany.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

6 (edytowany przez tamine 2011-05-07 13:53:45)

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

puscilem ta komende, potem format tego dysku , potem krok 3 i 4 ty i zabralem sie za polipo w trakcie instalacji przymulilo router i gdy wchodzilem na nowe konsolki to dosc szybko sie zwieszaly okazalo sie ze bledy na dysku znow sie pojawily wiec jeszcze raz wystartowałem bez tego exroota i sprawdziłem dysk

umount /dev/sda1
/tmp/usr/sbin/e2fsck -y /dev/sda1

e2fsck 1.41.11 (14-Mar-2010)
/dev/sda1 was not cleanly unmounted, check forced.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/sda1: 95/485760 files (0.0% non-contiguous), 34831/1940455 blocks

cos z nim jest nie tak? mysle o sprobowaniu ponowego formatu ale obawiam sie ze bledy znow sie pojawia hmm


P.S.
po zrobieniu formatu i próbie wykonania extroot w logread dostaje w kółko:

Jan 1 01:01:35 Gargoyle user.crit kernel: mini_fo_lookup: ERR from storage dentry, lookup failed.
Jan 1 01:01:35 Gargoyle user.crit kernel: mini_fo_d_delete: negative dentry passed.
Jan 1 01:01:35 Gargoyle user.crit kernel: mini_fo_d_release: no private data.
Jan 1 01:01:35 Gargoyle user.crit kernel: EXT2-fs error (device sda1): ext2_get_inode: unable to read inode block - inode=80980, block=327683

7

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

Sprawdzenie przechodzi, ale później odczyt się wali. Możesz z opcją -c zrobić (jak pamięci mu starczy) i sprawdzić czy wadliwych bloków na dysku nie ma.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

8 (edytowany przez tamine 2011-05-07 14:37:20)

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

/tmp/usr/sbin/e2fsck -c /dev/sda1
e2fsck 1.41.11 (14-Mar-2010)
sh: badblocks: not found
/dev/sda1: Updating bad block inode.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information

/dev/sda1: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
/dev/sda1: 95/485760 files (0.0% non-contiguous), 34831/1940455 blocks

czyli ze niby jest ok? nie wiem czy probowac dalej czy nie bo najwyrazniej cos sie sypie, a jak powrocic do stanu sprzed dodawania exroota, musze cos za pomoca tych komend uci fstab poprzestawiac?

ok przeedytowałem sobie /etc/config/fstab i jestem w sytuacji startowej, da rade cos z ta karta zdziałac? ;>

9

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

Badblock zainstaluj.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

10 (edytowany przez mlb 2011-08-12 09:52:25)

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

U mnie nie nie działa, zawsze montuje jako /mnt/sda99
Ręcznie wpisałem 'overlay' do pliku /etc/config/fstab i dopiero wówczas zaczęło działać.
Oto mój /etc/config/fstab:

config 'global' 'automount'
    option 'from_fstab' '1'
    option 'anon_mount' '1'

config 'global' 'autoswap'
    option 'from_fstab' '1'
    option 'anon_swap' '0'

config 'mount'
    option 'target' '/overlay'
    option 'device' '/dev/sda99'
    option 'options' 'rw,noatime'
    option 'enabled_fsck' '0'
    option 'is_rootfs' '1'
    option 'uuid' '90ab6153-854d-401d-b974-2c9af920207a'
    option 'fstype' 'ext2'
    option 'enabled' '1'

config 'swap'
    option 'device' '/dev/sda98'
    option 'enabled' '0'
TP-Link TL-WDR3600  z Gargoyle oraz 3x Mikrotik (RB3011, RB2011, hAP)

11

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

Masz inny uuid dysku niż podany w konfiguracji.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

12

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

Mam router tl-mr3420 z istniejącym OpenWRT

Kroki instalacji :

1. wget http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/ar71 … pgrade.bin

2. sysupgrade -n openwrt-ar71xx-tl-mr3420-v1-squashfs-sysupgrade.bin

3. login (via ssh)

4. df -h

Filesystem        Size   Used Available Use% Mounted on
/dev/root         2.4M   2.4M     0 100% /rom
tmpfs          14.5M   80.0K   14.4M  1% /tmp
tmpfs          512.0K   4.0K  508.0K  1% /dev
root           2.4M   2.4M     0 100% /tmp/root
mini_fo:/tmp/root     2.4M   2.4M     0 100% /tmp/root
/dev/mtdblock3     320.0K  228.0K   92.0K 71% /overlay
mini_fo:/overlay     2.4M   2.4M     0 100% /
/dev/sda1         1.8G   6.6M   1.8G  0% /mnt/sda1

5. umount /dev/sda1
6. opkg update
7. opkg install -d ram e2fsprogs
8. /tmp/usr/sbin/mke2fs -m 0 /dev/sda1

Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

9. blkid

 /dev/sda1: UUID="bda883cf-d0cf-492f-9e9c-0bf0c5949ceb" 

10. uci set fstab.@mount[0].enabled=1
uci set fstab.@mount[0].uuid=bda883cf-d0cf-492f-9e9c-0bf0c5949ceb
uci set fstab.@mount[0].is_rootfs=1                             
uci set fstab.@mount[0].fstype=ext2                           
uci set fstab.@mount[0].options=rw,noatime
uci commit

10. mount -t ext2 /dev/sda1 /mnt
cp -R /overlay/* /mnt
umount /dev/sda1
sync
reboot

11. Ustawiłem ponownie parametry hasło oraz WiFi przez GUI
12. Kolejny reboot
13. cat /etc/config/fstab

config 'global' 'automount'
    option 'from_fstab' '1'
    option 'anon_mount' '1'

config 'global' 'autoswap'
    option 'from_fstab' '1'
    option 'anon_swap' '0'

config 'mount'
    option 'target' '/mnt/sda99'
    option 'device' '/dev/sda99'
    option 'fstype' 'ext2'
    option 'options' 'rw,noatime'
    option 'enabled_fsck' '0'
    option 'enabled' '1'
    option 'uuid' 'bda883cf-d0cf-492f-9e9c-0bf0c5949ceb'
    option 'is_rootfs' '1'

config 'swap'
    option 'device' '/dev/sda98'
    option 'enabled' '0'

14. df -h

Filesystem        Size   Used Available Use% Mounted on
/dev/root         2.4M   2.4M     0 100% /rom
tmpfs          14.5M   1.6M   12.8M 11% /tmp
tmpfs          512.0K   4.0K  508.0K  1% /dev
/dev/mtdblock3     320.0K  244.0K   76.0K 76% /overlay
mini_fo:/overlay     2.4M   2.4M     0 100% /
/dev/sda1         1.8G   3.0M   1.8G  0% /mnt/sda99

Jak widać to nie problem z UUID jak poprzednio sugerowałeś. Coś się dzieje po kolejnym restarcie...

TP-Link TL-WDR3600  z Gargoyle oraz 3x Mikrotik (RB3011, RB2011, hAP)

13

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

Nie montuje Ci pendrive po starcie systemu. Więc problem leży np. w czasie w jakim wykrywane są urządzenia, być może ten wymaga więcej.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

14

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

Witam !
Moj router TP-LINK MR3420, modem Huaweii e169 (iPlus) + karta 2GB (dostarczona z iPlusem).
Modem przestawiony za pomocą komend AT w tryb, który nie pokazuje CD-ROM. (Karta od razu widoczna)

Po zrobieniu extroota często mi się sypie system plików na karcie.
Wyskakują typowe błędy, dla dysku, ktory nie został prawidłowo odmountowany mimo, że router pracuje bez przerwy (nie jest odłączany od sieci). Karta na pewno nie jest wadliwa (zadnych bad blockow itp - pracuje idealnie pod windows)
Błędy zaobserwowałem np. po 3 dniach ciągłej pracy, kiedy próbowałem dodać wpis do crontaba. Nie dało się zapisać...
Ten sam problem pojawił się również po krótszym czasie (kilka godzin od momentu postawienia extroota i próbie dodania wpisu do crontaba)

Wymyśliłem możliwe przyczyny:
1. Modem w przypadku chwilowego braku zasięgu resetuje się i prawdopodobnie przez chwile odłącza kartę od routera.
    (Chociaż nie daje mi spokoju fakt, iż mimo że mam dynamiczne ip, numer ip nie zmienia się - po resecie raczej powinien być inny)
2. Chwilowy zanik prądu powodujący jakieś zakłócenia w pracy routera.
3. Może podczas mojej nieobecności, ktoś przypadkiem wyłącza z sieci router i ponownie go podłącza.

Tu pojawia się pytanie dla Was - Jak prawidłowo odłączyć router od sieci (z extrootem) ?
1. Poprostu wyciągnąć z gniazdka
2. Zalogować się przez ssh i wydać polecenie poweroff, następnie wyciągnąć zasilacz z gniazdka
3. Znacie jakąś inną opcję ?

TP-LINK MR3420 + Huawei e169 (iPlus) + MiniSD 2GB
OpenWRT - Gargoyle PL inside

15

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

Witam,
TP-LINK MR3420 + E156G +2GB pamięci + exroot. Również zaobserwowałem I/O error po paru dniach ciągłej pracy rutera. Niestety jest to związane z partycją root i nie da się tego naprawić bez restartu routera. Czy możne komuś udało się rozwiązać ten problem?

16

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

A czasami uruchomienie usb_modeswitch nie powoduje u Was ponownej inicjalizacji karty mimo że modem jest przełączony?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

17 (edytowany przez vincencique 2011-10-07 11:02:32)

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

U mnie w logach widać (router niedawno rebootowany - uruchomiony bez extroota)

root@Gargoyle:~$ logread | grep usb
Jan  1 01:00:43 Gargoyle user.info kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan  1 01:00:44 Gargoyle user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan  1 01:00:44 Gargoyle user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan  1 01:00:44 Gargoyle user.info kernel: usbserial: USB Serial Driver core
Jan  1 01:00:44 Gargoyle user.info kernel: usbcore: registered new interface driver option
Jan  1 01:00:44 Gargoyle user.info kernel: usbcore: registered new interface driver sierra
Jan  1 01:00:44 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_2.6.32.27_ehci_hcd Product=Atheros_AR91xx_built-in_EHCI_controller Serial=ar71xx-ehci
Oct  7 04:00:38 Gargoyle user.info kernel: usb 1-1: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 2
Oct  7 04:00:38 Gargoyle user.info kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct  7 04:00:38 Gargoyle user.info kernel: usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Oct  7 04:00:38 Gargoyle user.info kernel: usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Oct  7 04:00:38 Gargoyle user.info kernel: usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
Oct  7 04:00:38 Gargoyle user.debug kernel: usb-storage: device found at 2
Oct  7 04:00:38 Gargoyle user.debug kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Oct  7 04:00:38 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Product=HUAWEI_Mobile Serial=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Oct  7 04:00:38 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1001 for mode switching
Oct  7 04:00:39 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Manufacturer=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Product=HUAWEI_Mobile Serial=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Oct  7 04:00:39 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1001 for mode switching
Oct  7 04:00:39 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Manufacturer=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Product=HUAWEI_Mobile Serial=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Oct  7 04:00:39 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1001 for mode switching
Oct  7 04:00:40 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.3: Manufacturer=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Product=HUAWEI_Mobile Serial=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Oct  7 04:00:40 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.3: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1001 for mode switching
Oct  7 04:00:43 Gargoyle user.debug kernel: usb-storage: device scan complete

A to widac w logach jak startuje z extroot

root@Gargoyle:~$ logread | grep usb
Jan  1 01:00:45 Gargoyle user.info kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan  1 01:00:45 Gargoyle user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan  1 01:00:45 Gargoyle user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan  1 01:00:45 Gargoyle user.info kernel: usbserial: USB Serial Driver core
Jan  1 01:00:45 Gargoyle user.info kernel: usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Jan  1 01:00:45 Gargoyle user.info kernel: usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Jan  1 01:00:45 Gargoyle user.info kernel: usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
Jan  1 01:00:45 Gargoyle user.info kernel: usbcore: registered new interface driver option
Jan  1 01:00:45 Gargoyle user.info kernel: usbcore: registered new interface driver sierra
Jan  1 01:00:46 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_2.6.32.27_ehci_hcd Product=Atheros_AR91xx_built-in_EHCI_controller Serial=ar71xx-ehci
Jan  1 01:00:47 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Product=HUAWEI_Mobile Serial=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Jan  1 01:00:47 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1001 for mode switching
Jan  1 01:00:48 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Manufacturer=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Product=HUAWEI_Mobile Serial=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Jan  1 01:00:48 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1001 for mode switching
Jan  1 01:00:49 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Manufacturer=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Product=HUAWEI_Mobile Serial=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Jan  1 01:00:49 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1001 for mode switching
Jan  1 01:00:49 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.3: Manufacturer=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Product=HUAWEI_Mobile Serial=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Jan  1 01:00:49 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.3: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1001 for mode switching

TP-LINK MR3420 + Huawei e169 (iPlus) + MiniSD 2GB
OpenWRT - Gargoyle PL inside

18

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

Wywal z hotpluga uruchomienie usb_modeswitch, lub go w ogóle wyinstaluj. Nie jest Ci potrzebny.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

19

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

Przy extroocie puscilem

root@Gargoyle:~$ opkg remove usb-modeswitch
No packages removed.
Collected errors:
* print_dependents_warning: Package usb-modeswitch is depended upon by packages:
* print_dependents_warning:    usb-modeswitch-data
* print_dependents_warning: These might cease to work if package usb-modeswitch is removed.

* print_dependents_warning: Force removal of this package with --force-depends.
* print_dependents_warning: Force removal of this package and its dependents
* print_dependents_warning: with --force-removal-of-dependent-packages.

Istnieja zalezne pakiety, dlatego:

root@Gargoyle:~$ opkg remove usb-modeswitch --force-removal-of-dependent-packages
Removing package usb-modeswitch-data from root...
Removing package usb-modeswitch from root...

Na wszelki wypadek uruchomilem router bez extroota i sprawdzilem karte, nastepnie ponowny reboot i start z exrootem.
Log po wyinstalowaniu usb-modeswitch z zaleznymi pakietami

root@Gargoyle:~$ logread | grep usb
Jan  1 01:00:45 Gargoyle user.info kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan  1 01:00:45 Gargoyle user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan  1 01:00:45 Gargoyle user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan  1 01:00:45 Gargoyle user.info kernel: usbserial: USB Serial Driver core
Jan  1 01:00:45 Gargoyle user.info kernel: usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Jan  1 01:00:45 Gargoyle user.info kernel: usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Jan  1 01:00:45 Gargoyle user.info kernel: usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
Jan  1 01:00:45 Gargoyle user.info kernel: usbcore: registered new interface driver option
Jan  1 01:00:46 Gargoyle user.info kernel: usbcore: registered new interface driver sierra

Teraz faza testowania.

TP-LINK MR3420 + Huawei e169 (iPlus) + MiniSD 2GB
OpenWRT - Gargoyle PL inside

20

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

Wracając do wyłączania routera...

Jak prawidłowo odłączyć router od sieci (z extrootem) ?
1. Poprostu wyciągnąć z gniazdka
2. Zalogować się przez ssh i wydać polecenie poweroff, następnie wyciągnąć zasilacz z gniazdka
3. Jakaś inna opcja ???

TP-LINK MR3420 + Huawei e169 (iPlus) + MiniSD 2GB
OpenWRT - Gargoyle PL inside

21

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

halt. O ile dla 1043 można włączyć enable_fsck o tyle dla MR3420/3220 to już się nie zmieściło we flash, więc nie ma opcji sprawdzania plików przed zamontowaniem nośnika.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

22 (edytowany przez vincencique 2011-10-07 16:46:40)

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

Wracając do tematu uszkodzeń systemu plików - jak juz pisałem
- odinstalowalem usb-modeswitch (router z uruchomionym exrootem)
- sprawdzilem system plikow
- router pracował nieprzerwanie od godziny 12:00 do 16:00
- zatrzymany poleceniem halt
- odłączony od zasilania
- uruchomiony bez extroot, po sprawdzeniu karty mamy:

root@Gargoyle:~$ /tmp/usr/sbin/e2fsck -f -y /dev/sda1
e2fsck 1.41.11 (14-Mar-2010)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Deleted inode 96599 has zero dtime.  Fix? yes
Deleted inode 96638 has zero dtime.  Fix? yes
Deleted inode 96639 has zero dtime.  Fix? yes
Deleted inode 96640 has zero dtime.  Fix? yes
Deleted inode 96641 has zero dtime.  Fix? yes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
Block bitmap differences:  -401409 -405505 -407560 -411649 -421888
Fix? yes
Free blocks count wrong for group #12 (32202, counted=32207).
Fix? yes
Free blocks count wrong (473399, counted=473404).
Fix? yes
Inode bitmap differences:  -96599 -(96638--96641)
Fix? yes
Free inodes count wrong for group #12 (7983, counted=7988).
Fix? yes
Free inodes count wrong (120504, counted=120509).
Fix? yes

/dev/sda1: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
/dev/sda1: 211/120720 files (0.5% non-contiguous), 8907/482311 blocks

To chyba nie była przyczyna hmm
Ok - pakiety usb-modeswitch zostały jeszcze w routerze - może podczas podłączenia modemu na działającym routerze usb-modeswitch robi zamieszanie, odinstalowuje.
Testowania ciąg dalszy.

No i wszystko (prawie) jasne.
Po odinstalowaniu z routera usb-modeswitch, router nie mountuje karty - w ogole jej nie widzi.
Jak mawiał jeden z prezydentów polski > ' (...) nie idźcie tą drogą!'

TP-LINK MR3420 + Huawei e169 (iPlus) + MiniSD 2GB
OpenWRT - Gargoyle PL inside

23

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

...a jednak Cezary miał rację.

Nie przerwałem eksperymentować.

Zacząłem od początku:
- Instalacja świerzego obrazu przez Gargoyle,
- podstawowe ustawienia - dostęp do internetu (dodatkowo ustawilem sobie wykonanie halt po wcisnieciu przycisku /wydaje sie byc w tej sytuacji pomocne/),
- odinstalowalem usb-modeswitch razem z powiązanymi pakietami,
- reboot, instalacja czystego extroot'a wg opisu wyzej.
- reboot, instalacja kilku przydatnych mi pakietow (3ginfo, ekg...) na extroocie.
- testowanie na różne sposoby przez dłuższy czas- rebooty, halty.. -  Wszystko gra ! big_smile

TP-LINK MR3420 + Huawei e169 (iPlus) + MiniSD 2GB
OpenWRT - Gargoyle PL inside

24 (edytowany przez Cezary 2011-10-13 15:29:51)

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

Witam, mam wielki problem z routerem TL-MR3220

Z oryginalnym firmware TPlinka ciągle zrywało mi połączenie wiec zmieniłem na gargoyle
Po zmianie wszystko śmigało jak należy dodatkowo chciałem doinstalowac różne moduły np. ftp.

Po instalacji kilku niepotrzebnych modułów szybko zapełniło się 100% miejsca co uniemozliwiwało mi zrobienia cokolwiek nawet extroota. Nie wiedziałem co odinstalowac wiec pomyslałem że zrobie aktualizacje oprogramowania i to powroci mi do momentu kiedy było jeszcze te kilkaset KB wolnego miejsca.

Podłączyłem kabel i zabrałem się za aktualizacje
chciałem wgrac tą wersje http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/ar71 … pgrade.bin

jednak czas wgrywania rozciągnał się w czasie po ok. 10 minutach uznałem ze się zawiesił dlatego postanowiłem odswieżyć stronę. Po odswiezeniu nie mogłem się już zalogować na graficzny interfejs konfiguracji routera

zamiast ładnej skórki garygole mam tylko coś takiegio
http://www.up.4clubbers.pl/out.php/i18857_Przechwytywanie.PNG

nie reaguje na żadne hasła nawet nie ma tam poprawnie napisanego formularza
źródło strony wygląda tak

Pomyslałem że reset w czymś pomoże lub rozłączenie i podłączenie zasilania. Niestety nic z tych rzeczy nawet nie zmieniła się konfiguracja. Net chodzi jak chodzil jednak ja nie moge dostać się do panelu zarzadzania routerem.
jedyne do czego mam dostep do ssh

Komenda DF wypluwa mi coś takiego:

root@Gargoyle:~$ df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                 2432      2432         0 100% /rom
tmpfs                    14812       104     14708   1% /tmp
tmpfs                      512         4       508   1% /dev
/dev/mtdblock3             328       324         4  99% /overlay
mini_fo:/overlay          2432      2432         0 100% /


Moduły które aktualnie tam są:

root@Gargoyle:~$ opkg list-installed
base-files - 43.27-unknown
block-extroot - 0.0.1-2.1
block-hotplug - 0.1.0-2.1cj
block-mount - 0.1.0-2.1cj
bridge - 1.4-1
busybox - 1.15.3-2
bwmon-gargoyle - 1.5.x-1
cfdisk - 2.13.0.1-4
chat - 2.4.4-16
comgt - 0.32-9cj
crda - 1.1.1-1
ddns-gargoyle - 1.5.x-1
dnsmasq - 2.55-6
dosfsck - 3.0.11-1
dropbear - 0.53.1-4
ewget - 1.5.x-1
firewall - 2-34
gargoyle - 1.5.x-6
gargoyle-firewall-util - 1.5.x-1
haserl - 0.9.26-1
hotplug2 - 1.0-beta-3
httpd-gargoyle - 1.5.x-1
ip - 2.6.29-1-2
iptables - 1.4.6-3.1cj
iptables-mod-bandwidth - 1.4.6-3.1cj
iptables-mod-conntrack - 1.4.6-3.1cj
iptables-mod-conntrack-extra - 1.4.6-3.1cj
iptables-mod-filter - 1.4.6-3.1cj
iptables-mod-imq - 1.4.6-3.1cj
iptables-mod-ipopt - 1.4.6-3.1cj
iptables-mod-iprange - 1.4.6-3.1cj
iptables-mod-nat - 1.4.6-3.1cj
iptables-mod-nat-extra - 1.4.6-3.1cj
iptables-mod-timerange - 1.4.6-3.1cj
iptables-mod-webmon - 1.4.6-3.1cj
iptables-mod-weburl - 1.4.6-3.1cj
iw - 0.9.22-2
kernel - 2.6.32.27-1cj
kmod-ath - 2.6.32.27+2011-08-26-1cj
kmod-ath9k - 2.6.32.27+2011-08-26-1cj
kmod-ath9k-common - 2.6.32.27+2011-08-26-1cj
kmod-button-hotplug - 2.6.32.27-1
kmod-cfg80211 - 2.6.32.27+2011-08-26-1cj
kmod-crc-ccitt - 2.6.32.27-1cj
kmod-crc16 - 2.6.32.27-1cj
kmod-crypto-aes - 2.6.32.27-1cj
kmod-crypto-arc4 - 2.6.32.27-1cj
kmod-crypto-core - 2.6.32.27-1cj
kmod-fs-ext2 - 2.6.32.27-1cj
kmod-fs-mbcache - 2.6.32.27-1cj
kmod-fs-vfat - 2.6.32.27-1cj
kmod-input-core - 2.6.32.27-1cj
kmod-input-gpio-buttons - 2.6.32.27-1cj
kmod-input-polldev - 2.6.32.27-1cj
kmod-ipt-bandwidth - 2.6.32.27-1cj
kmod-ipt-conntrack - 2.6.32.27-1cj
kmod-ipt-conntrack-extra - 2.6.32.27-1cj
kmod-ipt-core - 2.6.32.27-1cj
kmod-ipt-filter - 2.6.32.27-1cj
kmod-ipt-imq - 2.6.32.27-1cj
kmod-ipt-ipopt - 2.6.32.27-1cj
kmod-ipt-iprange - 2.6.32.27-1cj
kmod-ipt-nat - 2.6.32.27-1cj
kmod-ipt-nat-extra - 2.6.32.27-1cj
kmod-ipt-nathelper - 2.6.32.27-1cj
kmod-ipt-timerange - 2.6.32.27-1cj
kmod-ipt-webmon - 2.6.32.27-1cj
kmod-ipt-weburl - 2.6.32.27-1cj
kmod-leds-gpio - 2.6.32.27-1cj
kmod-ledtrig-usbdev - 2.6.32.27-1cj
kmod-mac80211 - 2.6.32.27+2011-08-26-1cj
kmod-nls-base - 2.6.32.27-1cj
kmod-nls-cp437 - 2.6.32.27-1cj
kmod-nls-iso8859-1 - 2.6.32.27-1cj
kmod-ppp - 2.6.32.27-1cj
kmod-pppoe - 2.6.32.27-1cj
kmod-sched - 2.6.32.27-1cj
kmod-scsi-core - 2.6.32.27-1cj
kmod-textsearch - 2.6.32.27-1cj
kmod-tun - 2.6.32.27-1cj
kmod-usb-acm - 2.6.32.27-1cj
kmod-usb-core - 2.6.32.27-1cj
kmod-usb-ohci - 2.6.32.27-1cj
kmod-usb-serial - 2.6.32.27-1cj
kmod-usb-serial-option - 2.6.32.27-1cj
kmod-usb-serial-sierrawireless - 2.6.32.27-1cj
kmod-usb-storage - 2.6.32.27-1cj
kmod-usb2 - 2.6.32.27-1cj
kmod-zlib - 2.6.32.27-1cj
libc - 0.9.30.1-43.27
libcyassl - 1.6.5-3
libericstools - 1.5.x-1
libgcc - 4.3.3+cs-43.27
libip4tc - 1.4.6-3.1cj
libiptbwctl - 1.5.x-1
libncurses - 5.7-2
libnl-tiny - 0.1-1
libuci - 12012009.6-4
libusb - 0.1.12-2
libuuid - 1.41.11-1
libxtables - 1.4.6-3.1cj
miniupnpd - 1.5.20110309-1
mkdosfs - 3.0.11-1
mtd - 13
ntpclient - 2007_365_1-1
opkg - 576-1
ppp - 2.4.4-16
ppp-mod-pppoe - 2.4.4-16
qos-gargoyle - 1.5.x-1
sha1sum - 1.5.x-1
swconfig - 9
tc - 2.6.29-1-2
uci - 12012009.6-4
udevtrigger - 106-1
usb-modeswitch - 1.1.9-1cj
usb-modeswitch-data - 20110805-1cj
webmon-gargoyle - 1.5.x-1
wireless-tools - 29-4
wol - 0.7.1-2
wpad-mini - 20110527-1


proszę o pomoc co mogę zrobić aby wgrac jeszcze raz czystą wersje gargolca


Pozdrawiam

25

Odp: [howto] Extroot dla Gargoyle na TL-MR3420/MR3220/MR3020/MR3040

Masz błąd w uci (uci show gargoyle zobacz) lub zapełniłeś cały flash i nie ma już miejsca w nim na zapisanie czegokolwiek.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.