1

Temat: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

Ten opis prezentuje stan na Luty 2013.

Pliki z obrazami zostały pobrane z Trunka AA http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/kirkwood/

This article is also avaliable in english http://wiki.openwrt.org/toh/iomega/iconnect


1. Podłączenie kabla szeregowego

Łączymy się przez kabel szeregowy do konsoli sprzętowej.

Piny na płytce:

[img]images/Articels/Elektronika/iconnect/iConnect_Serial_and_JTAG_pinout.jpg[/img]

1 - VCC (w białym kwadracie)
2 - TX (tu podłącz RX z kabla)
3 - GND
4 - RX (tu podłącz TX z kabla)

Uruchamiamy połączenie z konsolą np przez PuTTY


2. Podłączenie LANu

Podłącz kablem LAN płytę iConnecta z komputerem.

Ustaw adres karty sieciowej na 192.168.1.5

W Windows Start -> Panel Sterujący -> Centrum sieci i udostępniania, następnie kliknij na "Połączenie lokalne" -> Właściwości -> "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)" -> "Użyj następującego adresu IP".
Ustaw Adres IP na 192.168.1.5 i maskę podsieci na 255.255.255.0 , zatwierdź zmiany przez OK


3. Konfiguracja serwera tftp

Dla Windows pobierz program tftpd  z http://tftpd32.jounin.net.

Rozpakuj go na dysk C:, stwórz folder c:\tftpd\files.

Pobierz z trunka pliki:
- openwrt-kirkwood-uImage
- openwrt-kirkwood--jffs2-128k.img
- openwrt-kirkwood-iconnect-u-boot.kwb

i zapisz je do utworzonego wcześniej folderu files.

Uruchom tftpd w "Server interface" powinno być 192.168.1.5 jeżeli masz więcej kart sieciowych może tam być adres innej karty, zmień na właściwy.

Teraz wciśnij "Settings", przejdź na zakładkę TFTP i ustaw "Base Directory" na c:\tftpd\files, zatwierdź przez OK.


4. Instalacja najnowszego U-Boota

!! Uwaga ta operacja może uszkodzić U-Boot i spowodować że sprzęt nie wstanie !!
Najlepiej jak na początek spróbujesz uruchomić OpenWRT bez wgrywania nowego U-Boota.
Przejdź do punkut 5 najpierw ! Dopiero w razie problemów zatosuj opis z tego punktu.

Nawet jak uszkodzisz router da się go naprawić za pomocą złacza JTAG.


4.1 Kopia bezpieczeństwa ustawień

Podłącz iConnecta do pradu, w konsoli szeregowej obserwuj pojawiajace się komunikaty. Kiedy pojawi się:

Hit any key to stop autoboot: 0

wciśnij enter. Teraz w konsoli wpisz:

printenv

zostana wyświetlone wszystkie zmienne env, skopiuj wszystko do pliku tekstowego i zapisz go, będzie potrzebny później.


4.2 Flashowanie nowego U-Boota

Ustaw adres serwera tftp na 1.5 i adres iConnecta na 1.200.

setenv serverip 192.168.1.5
setenv ipaddr 192.168.1.200

Wgrywamy teraz nowego U-Boot

mw 0x0800000 0xffff 0x100000 
nand erase 0x0 0x100000
tftp 0x0800000 openwrt-kirkwood-iconnect-u-boot.kwb
nand write 0x0800000 0x0 0x100000

Taki powinien być wynik:

iconnect => setenv serverip 192.168.1.5
iconnect => setenv ipaddr 192.168.1.200
iconnect => mw 0x0800000 0xffff 0x100000
iconnect => nand erase 0x0 0x100000

NAND erase: device 0 offset 0x0, size 0x100000
Erasing at 0xe0000 -- 100% complete.
OK

iconnect => tftp 0x0800000 openwrt-kirkwood-iconnect-u-boot.kwb
Using egiga0 device
TFTP from server 192.168.1.5; our IP address is 192.168.1.200
Filename 'openwrt-kirkwood-iconnect-u-boot.kwb'.
Load address: 0x800000
Loading: ############################
done
Bytes transferred=401136 (61ef0 hex)

iconnect => nand write 0x0800000 0x0 0x100000

NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x100000
 1048576 bytes written: OK

jeżeli nie było żadnych błędów robimy reset.

reset

Jeżeli twój iConnect nie wstał po tej operacji (nie świeci się niebieska dioda) oznacza to że wgranie U-Boot nie powiodło się.
Nie panikuj, należny użyć złącza JTAG do wgrania U-Boota, opis znajdziesz w moim artykule Flashing U-Boot with JTAG.


5. Wzorcowa konfiguracja U-Boota

Aby wyeliminować problemy jakie mogą wprowadzić złe ustawienia najlepiej przywrócić zmienne środowiskowe do ich domyślnych wartości.
Tak wygląda domyślna konfiguracja U-Boota:

iconnect => [b]printenv[/b]
baudrate=115200
bootargs_root=noinitrd ubi.mtd=2 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs
bootcmd=setenv bootargs ${console} ${mtdparts} ${bootargs_root}; ubi part rootfs; ubifsmount rootfs; ubifsload 0x800000 ${kernel}; bootm 0x800000
bootdelay=3
console=console=ttyS0,115200
ethact=egiga0
kernel=/boot/uImage
mtdids=nand0=orion_nand
mtdparts=mtdparts=orion_nand:0x80000@0x0(uboot),0x20000@0x80000(uboot_env),-@0xa0000(rootfs)
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial

Environment size: 487/131068 bytes


5.1 Usuwanie zbędnych zmiennych (bezpieczny sposób)

Aby wyczyścić istniejąca zmienne środowiskowe użyj:

setenv nazwa_zmiennej ''

powtórz tą operacje dla każdej zmiennej ktorą chcesz usunąć.


5.2 Wymazanie obszaru env w pamieci flash (ryzykowne)

Możesz też wymazać obszar pamięci flash gdzie przechowywane są zmienne env, to zmusi U-Boota do utworzenia nowej konfiguracji z domyślnymi wartościami. Może to być ryzykowne jeżeli w nowej wersji zmieniono lokalizacje przechowywania zmiennych i wymażesz kawałek U-Boota.

Wykonaj:

nand erase 0x80000 0x100000
reset

Po resecie U-Boot zgłosi dwa błędy:

*** Warning - bad CRC, using default environment
Warning: failed to set MAC address

Aby pozbyć się tych błędów należy przywrócić adres MAC (poszukaj ethaddr w pliku z kopią ustawień) i zapisać zmienne:

setenv ethaddr '00:D0:##:##:##:##'
saveenv
reset

Po restarcie nie będzie już błędów.


6. Instalacja OpenWRT na świeżym U-Boocie


6.1 Przygotowanie środowiska

Z backupu odczytujemy adres MAC, zmienna ethaddr.

Dodajemy MAC, ustawiamy IP serwera tftp na 1.5 a iConnecta na 1.200, zapisujemy i restartujemy.

setenv ethaddr '00:D0:##:##:##:##'
setenv serverip '192.168.1.5' 
setenv ipaddr '192.168.1.200'
saveenv
reset

Ustawiamy jeszcze parametry bootowania:

setenv machid 'B36'
setenv loadaddr '0x6400000'
setenv console 'console=ttyS0,115200 panic=20'
setenv bootargs_root 'root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2'

Teraz dodajemy skrypty ułatwiające wgranie obrazów:

setenv kernel_name 'openwrt-kirkwood-uImage'
setenv rootfs_name 'openwrt-kirkwood--jffs2-128k.img'

setenv download_kernel 'mw $(loadaddr) 0xffff 0x300000; tftp $(loadaddr) $(kernel_name);'
setenv flash_kernel 'nand erase 0x100000 0x400000; nand write.e $(loadaddr) 0x100000 0x400000;'

setenv download_rootfs 'mw $(loadaddr) 0xffff 0x200000; tftp $(loadaddr) $(rootfs_name);'
setenv flash_rootfs 'nand erase 0x500000 0xfb00000; nand write.e $(loadaddr) 0x500000 0x200000;'

setenv bootcmd 'setenv bootargs $(console) $(bootargs_root); nand read $(loadaddr) 0x100000 0x400000; bootm $(loadaddr)'
saveenv


6.2 Wgranie obrazów systemu

Teraz wgrywamy obraz systemu, wykonując:

run download_kernel
run flash_kernel
run download_rootfs
run flash_rootfs
reset

Wynik:

iconnect => [b]run download_kernel[/b]
Using egiga0 device
TFTP from server 192.168.1.5; our IP address is 192.168.1.200
Filename 'openwrt-kirkwood-uImage'.
Load address: 0x6400000
Loading: #################################################################
     ######################
done
Bytes transferred=1264864 (134ce0 hex)

iconnect => [b]run flash_kernel[/b]

NAND erase: device 0 offset 0x100000, size 0x400000
Erasing at 0x4e0000 -- 100% complete.
OK

NAND write: device 0 offset 0x100000, size 0x400000
 4194304 bytes written: OK

connect => [b]run download_rootfs[/b]
Using egiga0 device
TFTP from server 192.168.1.5; our IP address is 192.168.1.200
Filename 'openwrt-kirkwood--jffs2-128k.img'.
Load address: 0x6400000
Loading: #################################################################
     ##################################
done
Bytes transferred=1443840 (160800 hex)

iconnect => [b]run flash_rootfs[/b]

NAND erase: device 0 offset 0x500000, size 0xfb00000
Skipping bad block at 0x0b5a0000
Skipping bad block at 0x0b5e0000
Skipping bad block at 0x0b620000
Erasing at 0xffe0000 -- 100% complete.
OK

NAND write: device 0 offset 0x500000, size 0x200000
 2097152 bytes written: OK

reset


6.3 Pierwszy start

Boot log dla pierwszego startu:

U-Boot 2012.10 (Feb 12 2013 - 18:24:56) Iomega iConnect

SoC:  Kirkwood 88F6281_A0
DRAM: 256 MiB
WARNING: Caches not enabled
NAND: 512 MiB
In:  serial
Out:  serial
Err:  serial
Net:  egiga0
Hit any key to stop autoboot: 0

NAND read: device 0 offset 0x100000, size 0x400000
 4194304 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 06400000 ...
  Image Name:  Linux-3.3.8
  Image Type:  ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
  Data Size:  1264640 Bytes=1.2 MiB
  Load Address: 00008000
  Entry Point: 00008000
  Verifying Checksum ... OK
  Loading Kernel Image ... OK
OK
Using machid 0xb36 from environment

Starting kernel ...

Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
[  0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
[  0.000000] Linux version 3.3.8 (openwrt@OpenWRTBuild) (gcc version 4.6.4 20121210 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.12) ) #1 Wed Jan 30 08:21:48 MST 2013
[  0.000000] CPU: Feroceon 88FR131 [56251311] revision 1 (ARMv5TE), cr=00053977
[  0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
[  0.000000] Machine: Iomega iConnect Wireless

/* A lot of other lines */

[  14.512806] NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xdc (Hynix NAND 512MiB 3,3V 8-bit)
[  14.521316] Scanning device for bad blocks
[  14.633823] Bad eraseblock 1453 at 0x00000b5a0000
[  14.638673] Bad eraseblock 1455 at 0x00000b5e0000
[  14.643509] Bad eraseblock 1457 at 0x00000b620000
[  14.768850] Bad eraseblock 3075 at 0x000018060000
[  14.773689] Bad eraseblock 3077 at 0x0000180a0000
[  14.854509] Creating 4 MTD partitions on "orion_nand":
[  14.859696] 0x000000000000-0x000000100000 : "u-boot"
[  14.865801] 0x000000100000-0x000000400000 : "uImage"
[  14.871789] 0x000000400000-0x000002400000 : "rootfs"
[  14.877811] 0x000002400000-0x000020000000 : "data"

/* A lot of other lines */

[  16.409415] jffs2_scan_eraseblock(): End of filesystem marker found at 0x260000
[  16.416814] jffs2_build_filesystem(): unlocking the mtd device... done.
[  16.423471] jffs2_build_filesystem(): erasing all blocks after the end marker... done.
[  22.954602] JFFS2 notice: (1) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
[  22.974126] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
[  22.980637] Freeing init memory: 124K
- preinit -
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
- regular preinit -
- init -

Please press Enter to activate this console. 

[Enter]

BusyBox v1.19.4 (2013-02-12 18:25:46 UTC) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

 _______           ________    __
 |    |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
 |  -  || _ | -__|   || | | ||  _||  _|
 |_______||  __|_____|__|__||________||__| |____|
     |__| W I R E L E S S  F R E E D O M
 -----------------------------------------------------
 BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r35572)
 -----------------------------------------------------
 * 1/2 oz Galliano     Pour all ingredients into
 * 4 oz cold Coffee    an irish coffee mug filled
 * 1 1/2 oz Dark Rum    with crushed ice. Stir.
 * 2 tsp. Creme de Cacao
 -----------------------------------------------------
root@OpenWrt:/#

Mamy wgrane OpenWRT.


7. Dostęp do iConnect przez SSH

Aby uzyskać dostęp przez SSH należy najpierw zalogować się przez Telent.

W PuTTY ustawiamy:

IP: 192.168.1.1
Port: 23
Rodzaj połączenia: Telnet

po zalogowaniu wpisujemy:

[b]passwd root[/b]
Changing password for root
New password:
Retype password:
Password for root changed by root

Po tym Telent zostanie zablokowany a uzyskamy dostęp po SSH


8. Dostęp do Internetu

Domyślnie w OpenWRT adres IP ustawiony jest na 192.168.1.1 co może konflitowac z naszym routerem.

Za pomocą WinSCP edytujemy plik /etc/config/network

Jeśli chcemy mieć statyczny adres zmieniamy wartość ipaddr na odpowiednią.

Aby uzyskać adres z serwera DHCP w sieci LAN zmieniamy całą sekcje lan na :

config interface 'lan'
    option ifname 'eth0'
    option proto 'dhcp'

Jeżeli do tego portu będzie podpięty WAN np. Internet od dostawcy to zmieniamy na:

config interface 'wan'
    option ifname 'eth0'
    option proto 'dhcp'
    #option macaddr '00:30:##:##:##:##' #Optional

Ustawienie wan oraz lan ma znaczenie ze względu na reguły firewalla.

Należy jeszcze wykonać reset. I powinno wszystko działać.

Zobacz: http://wiki.openwrt.org/doc/uci/network


Przydatne komendy U-Boota

nand bad - pokazuje uszkodzone bloki
bdinfo - informacje o płytce
version - informacje o U-Boot


Dodatkowe informacje

http://www.denx.de/wiki/U-Boot
http://wiki.openwrt.org/toh/iomega/iconnect
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/fstab

Moje artykuły o OpenWRT na routerach TP-Link i iConnect:
http://www.pawelwozniak.info/

2

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

jak poprawnie zainstalowac lede 17.01 na iomedze a dokladnie ten
http://dl.eko.one.pl/luci/lede/17.01-SN … pgrade.tar
mam teraz wgrany attitude adjustment 12.09 dysponuje terminalem rs ale nie wiedza jak to poprawnie wgrac zeby nie zepsuc

3

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

Obecnie - zmienia się bootloader, wczytuje się przez bootloader plik initramfs, uruchamia się go i zrobi się normalny sysupgrade plikiem który podałeś. Poczekaj do wieczora to podam ci komplet poleceń.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

4

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

ok dziekuje

5

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

Flashowanie LEDE i późniejszych:

0. Podłączyć serial, przerwać bootloader, odczytać zmienne:

printenv

I zapisać sobie na boku jaki jest mac adres.

1. załadować uboota

setenv serverip 192.168.1.10
setenv ipaddr 192.168.1.1

tftpboot 0x0800000 u-boot.kwb
nand erase 0x0 0x100000
nand write 0x0800000 0x0 0x100000
reset

Musisz mieć serwer tftp nasłuchujący na 192.168.1.10. Plik z bootloaderem bierzesz z repo openwrt.
2. Jak już się uruchomi uboot to go przerwać i ustawić adres ethernet

setenv ethaddr '00:D0:B8:xx:xx:xx'
saveenv
reset

3. skasować flash

nand erase.part ubi

4. załadować initramfs

setenv serverip 192.168.1.10
tftpboot 0x0800000 lede-17.01-snapshot- .... -kirkwood-iconnect-initramfs-uImage
bootm 0x800000

5. jak się uruchomi to można ustawić adres na lanie (bo domyślnie jest na dhcp)

 uci set network.lan.proto=static
 uci set network.lan.ipaddr=192.168.1.1
 uci set network.lan.netmask=255.255.255.0
 ifup lan

5. przeflashować obraz

 wget -O /tmp/a.tar http://192.168.1.10/luci-17.01-snapshot- ... -squashfs-sysupgrade.tar
 sysupgrade -n /tmp/a.tar

Pamiętaj że domyślnie obraz ma klienta dhcp na lanie, więc musisz go podłączyć do jakiegoś serwera/routera. Oczywiście możesz też ustawić sobie na stałe adres IP.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

6

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

robiac sysupograde dostaje taki wynik

U-Boot 2014.10 (Dec 06 2017 - 00:49:41) Iomega iConnect

SoC:   Kirkwood 88F6281_A0
DRAM:  256 MiB
WARNING: Caches not enabled
NAND:  512 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   egiga0
Hit any key to stop autoboot:  0
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: scanning is finished
UBI: attached mtd1 (name "mtd=3", size 510 MiB) to ubi0
UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 129024 bytes
UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 512
UBI: VID header offset: 512 (aligned 512), data offset: 2048
UBI: good PEBs: 4080, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
UBI: user volume: 3, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
UBI: max/mean erase counter: 2/1, WL threshold: 4096, image sequence number: 675831655
UBI: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 4080, PEBs reserved for bad PEB handling: 80
Read 0 bytes from volume kernel to 800000
No size specified -> Using max size (2064384)
Bad Linux ARM zImage magic!

7

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

Nie. Wersja AA nie wspierała sysupgrade jeszcze. Masz zrobić od początku tak jak napisałem - wystartować z initramfs i z jego poziomu zrobić sysupgrade. Jak będziesz miał lede i późniejsze do możesz robić sysupgrade, a na razie masz zrobić wszystko od nowa.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

8

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

ja to robie z intramfs plik sciagnolem stad
https://archive.openwrt.org/releases/17 … mfs-uImage

jak sie zrestartuje po zrobieniu sysupgrade z intramfs
dostaje to co w poscie wyzej

9

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

Pokaz po kolei co robisz na konsoli i co wyświetla iconnect.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

10 (edytowany przez pan.rozowy 2018-07-24 11:42:47)

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

iconnect => nand erase.part ubi

NAND erase.part: device 0 offset 0x200000, size 0x1fe00000
Erasing at 0x1ffe0000 -- 100% complete.
OK
iconnect => setenv serverip 192.168.1.10
iconnect => tftpboot 0x0800000  initramfs-uImage                                Using egiga0 device
TFTP from server 192.168.1.10; our IP address is 192.168.1.1
Filename 'initramfs-uImage'.
Load address: 0x800000
Loading: T #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #########################
         579.1 KiB/s
done
Bytes transferred = 3220256 (312320 hex)
iconnect => bootm 0x800000

uruchamia sie intramfs
ustawiam lan

root@LEDE:/# uci set network.lan.proto=static
root@LEDE:/# uci set network.lan.ipaddr=192.168.1.1
root@LEDE:/# uci set network.lan.netmask=255.255.255.0
root@LEDE:/# ifup lan

wysylam plik z lede do /tmp i robie sysupgrade

root@LEDE:/# sysupgrade -n /tmp/a.tar
Image metadata not found
Watchdog handover: fd=3
- watchdog -
killall: telnetd: no process killed
Sending TERM to remaining processes ... ubusd logd rpcd netifd odhcpd uhttpd ntp                           d dnsmasq
Sending KILL to remaining processes ...
[  303.280028] ubi0: attaching mtd3
[  303.590666] ubi0: scanning is finished
[  303.594440] ubi0: empty MTD device detected
[  303.626360] ubi0: attached mtd3 (name "ubi", size 510 MiB)
[  303.631886] ubi0: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 129024 bytes
[  303.638817] ubi0: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 512
[  303.645549] ubi0: VID header offset: 512 (aligned 512), data offset: 2048
[  303.652384] ubi0: good PEBs: 4080, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
[  303.658522] ubi0: user volume: 0, internal volumes: 1, max. volumes count: 12                           8
[  303.665782] ubi0: max/mean erase counter: 0/0, WL threshold: 4096, image sequ                           ence number: 2437947150
[  303.674969] ubi0: available PEBs: 3996, total reserved PEBs: 84, PEBs reserve                           d for bad PEB handling: 80
[  303.684434] ubi0: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 2290
UBI device number 0, total 4080 LEBs (526417920 bytes, 502.0 MiB), available 399                           6 LEBs (515579904 bytes, 491.7 MiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
Volume ID 0, size 16 LEBs (2064384 bytes, 2.0 MiB), LEB size 129024 bytes (126.0                            KiB), dynamic, name "kernel", alignment 1
Volume ID 1, size 34 LEBs (4386816 bytes, 4.2 MiB), LEB size 129024 bytes (126.0                            KiB), dynamic, name "rootfs", alignment 1
Set volume size to 509128704
Volume ID 2, size 3946 LEBs (509128704 bytes, 485.5 MiB), LEB size 129024 bytes                            (126.0 KiB), dynamic, name "rootfs_data", alignment 1
sysupgrade successful
umount: can't unmount /dev: Resource busy
umount: can't unmount /tmp: Resource busy
umount: can't unmount /: Invalid argument
[  314.745225] reboot: Restarting system

i po restarcie dostaje to co post wyzej

na stronie jest cos takiego do pobrania openwrt-kirkwood-zImage i o to pluje sie po restarcie ipomegi Bad Linux ARM zImage magic!

11

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

A ty w ogole zmieniłeś uboota i zostałeś ustawienia domyślne?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

12 (edytowany przez pan.rozowy 2018-07-24 11:57:05)

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

tak zmienilem ubootana na tego

https://archive.openwrt.org/snapshots/t … u-boot.kwb

U-Boot 2014.10 (Dec 06 2017 - 00:49:41) Iomega iConnect
arm-openwrt-linux-muslgnueabi-gcc (OpenWrt GCC 5.3.0 50072) 5.3.0
GNU ld (GNU Binutils) 2.25.1

ustawienia zostaly nie ruszalem ich

13

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

Ciekawe że u ciebie zapis się nie udaje.

Read 0 bytes from volume kernel to 800000

Ale nie wiem co z tym zrobić. Ręcznie podmontować ubifs i wgrać na siłę tam kernel?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

14 (edytowany przez pan.rozowy 2018-07-24 13:27:05)

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

sprawdzilem najnowsze sysupgrade z trunka i zabotowalo po restarcie prawidlowo

sprawdzilem tez obraz od ciebie obsy z poziomu luci wgral zrestartowal ale terminal daje ten sam blad z postow wyzej

15

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

Akurat moje obrazy są na iconnectach kilku ludzi i działa. Właśnie w taki sposób, bo skąd miał bym instrukcję co i jak...

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

16 (edytowany przez pan.rozowy 2018-07-24 14:03:55)

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

to co radzisz czy zmienne z uboota moga byc problemem ?
tylko dlaczego obraz z trunka zabotowal prawidlowo

17

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

Zrób teraz sysupgrade np. do 18.06-rc2 i zobacz czy zadziała.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

18 (edytowany przez pan.rozowy 2018-07-24 15:42:00)

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

zauwazylem ze pliki sciagalem z openwrt i uboota i intramfs nie z lede to moze byc powodem zaraz sprawdze z plikami z lede

i dokladnie tak jest z ubootem i intramfs z lede obraz od ciebie botuje sie poprawnie

dziekuje za wskazowki smile

19

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

Panowie, lekko offtopowo, jak już openwrt chodzi na tej maszynce, to jak odpalić na tym tvheadend z tunerem rtl2832u? Brakuje modułów kernela ir-core.ko, *dvb*.ko, rtl2832*. Pakiet rtl-sdr się instaluje, tvheadend też, ale nie widzi tunera, w /dev/ nie ma dvb. Obraz pobrałem z oficjalnego serwera openwrt.

20

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

Openwrt nigdy nie kompilowało modułów do dvb. Więc albo musisz poszukać w sieci czy ktoś tego nie wystawił (w odpowiedniej wersji, do odpowiedniego kernela!) albo samodzielnie sobie skompilować wymagane rzeczy.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

21

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

Cezary, a Twoje obrazy dla kirkwooda mają te moduły skompilowane?

22

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

Nie.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

23

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

Cezary: A podpowiedział byś mi, jak moge je samemu skompilować? Googluję od rana, a niestety efektów brak sad

24

Odp: [HOWTO] Instalacja OpenWRT Trunk AA na iConnect i update U-Boota.

Słabo coś używasz google: http://eko.one.pl/?p=openwrt-kompilacja
A jak już skompilujesz cały system (to koniecznie!) to robisz make kernel_menuconfig, zaznaczasz input, usb, rc i na końcu dvt. Zapisujesz, kompilujesz cały system, wywali się przy budowie kernela ale będziesz miał moduły *.ko których możesz użyć.

Na przyszłość: załóż nowy wątek, bo śmieci się tu zaczynają robić.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.