1 (edytowany przez wabikboy 2013-02-16 13:42:39)

Temat: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

Witam!

Zastanawiało mnie jak sobie poradzić z brakiem auto przełączania
ekranów w lcd4linux i wymyśliłem smile
Co prawda nie jest to automat ale możemy zawsze
szybko sprawdzić info o pracy CPU i Systemu lub przeskoczyć do okna
z MPD albo jak u mnie na info o ściąganych plikach z Transmission,
bez konieczności używania terminala za każdym razem.

Jeśli komuś nie zależy na ciągłym przeskakiwaniu ekranów z różnymi informacjami
jak to robi lcdproc a jedynie w momęcie jak potrzebuje znać info o konkretnych parametrach
to poniższy tutorial może się przydać i ułatwić zabawę z lcd4linux

A więc:

zakładam że mamy:

Sprzęt

- HDD z Extroot'em
- HUB USB - zalecam z zasilaniem
- Pilot Medion x10
- LCD zgodny z HD44780 - polecam 4x20 BIG

Instalujemy

MPD i MPC - http://eko.one.pl/?p=openwrt-audio - aby uniknąć błędów w konfigu robimy wszystko do LCD

Transmission - Jeśli kożystałeś z tego: http://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=1062 możesz pominąć ten krok

Instalacja lcd4linux

root@Gargoyle:~$ opgk update
root@Gargoyle:~$ opkg install lcd4linux

W katalogu głównym "/" tworzymy katalog o dowolnej nazwie w moim przypadku jest to "/Ekrany"
a w nim kolejne Katalogi np: CPU, torrenty, mpd

do każdego z tych katalogów wrzucamy konfig lcd4linux.conf (koniecznie z chmod 600) inaczej będzie błąd


dla ułatwienia pokaże moje:

1. Konfig CPU

/Ekrany/CPU/lcd4linux.conf:

Variables {
  tick 500
  tack 100
  minute 60000
}
Display LCD2USB {
  Driver 'LCD2USB'
  Size '20x4'
  Backlight 1
  Icons 1
}
Widget OS {
  class 'Text'
  expression '*** '.uname('sysname').' '.uname('release').' ***'
  width 20
  align 'M'
  style 'bold'
  speed 400  
  update tick
}
Widget CPU {
  class 'Text'
  expression uname('machine')
  prefix 'CPU '
  width 9
  align 'L'
  style test::onoff(7)>0?'bold':'norm'
  update tick
}
Widget Busy {
  class 'Text'
  expression proc_stat::cpu('busy', 500)
  prefix 'CPU'  
  postfix '%'  
  width 9  
  precision 1
  align 'R'  
  update tick  
}  
Widget BusyBar {
  class 'Bar'
  expression proc_stat::cpu('busy',  500)
  expression2 proc_stat::cpu('system', 500)
  length 10  
  direction 'E'
  update tack
}
Widget Uptime {
  class 'Text'
  expression uptime('%d days %H:%M:%S')
  width 20
  align 'R'
  prefix 'Up '
  update 1000
}
Widget wan_dl {
  class 'Text'
  expression (netdev(wan, 'Rx_bytes', 500))/1024
  postfix 'kB/s'
  prefix 'D'
  width 8
  precision 0
  align 'R'
  Foreground 'ffffff'
  Background transparent
}
Widget wan_up {
  class 'Text'
  expression (netdev(wan, 'Tx_bytes', 500))/1024
  postfix 'kB/s'
  prefix 'U'
  width 8
  precision 0
  align 'R'
  Foreground 'ffffff'
  Background transparent
}
Layout L20x4 {
  Row1 {
  Col1 'OS'
  }
  Row2 {
    Col1 'Uptime'
  }
  Row3 {
    Col1 'Busy'
    Col11 'BusyBar'
  }
  Row4 {
    Col1 'wan_dl'
    Col11 'wan_up'
  }
}
Display 'LCD2USB'
Layout 'L20x4'


2. Konfig mpd

/Ekrany/mpd/lcd4linux.conf

Display LCD2USB {
  Driver 'LCD2USB'
  Size '20x4'
  Backlight 1
  Icons 1
}
Plugin MPD {
  enabled 1
  server 'localhost'
  port 6600
#  password 'secret'
  minUpdateTime 500
}
Widget mpd-combo {
  class 'Text'
  expression mpd::artist() . '/' . mpd::title() 
  width 20
  align 'A'
  speed scroller
  update tack
}
Widget mpd-posid {
  class 'Text'
  expression mpd::getMpdPlaylistGetCurrentId().' of ' .mpd::getMpdPlaylistLength()
  width 11
  align 'L'
  update tack
}
Widget mpd-toggler {
  class 'Text'
  expression ((mpd::getMpdPlaylistGetCurrentId().' z ' .mpd::getMpdPlaylistLength()))
  width 11
  align 'L'
  update tack
}
Widget mpd-playerstatus {
  class 'Text'
  expression (mpd::getStateInt() == 1 ? 'PLAY' : '').(mpd::getStateInt() == 2 ? 'PAUSE ' : '').(mpd::getStateInt() == 3 ? 'STOP' : '').(mpd::getStateInt() == 0 ? 'UNKNOWN' : '')
  width 5
  align 'L'
  update tack
}
Widget mpd-reprnd {
  class 'Text'
  expression (mpd::getRepeatInt()>0 ? 'REP' : '---') . '/' . (mpd::getSingleInt()>0 ? 'ONE' : 'ALL')
  width 7
  align 'L'
  update tack
}
Widget mpd-tracktime {
  class 'Text'
  expression mpd::formatTimeMMSS( mpd::elapsedTimeSec() ).'/'.mpd::formatTimeMMSS( mpd::totalTimeSec() )
  width 11
  align 'L'
  update tack
}
Widget mpd-uptime {
  class 'Text'
  expression 'UP:'.mpd::formatTimeDDHHMM( mpd::getMpdUptime() )
  width 11
  align 'L'
  update 10000  
} 
Widget smallMP3Bar_part1 {
  class 'Bar'
  expression mpd::elapsedTimeSec()
  length 14
  min 0
  max mpd::totalTimeSec()
  direction 'E'
  style 'H'
  update tack
}
Widget mpd-vol {
  class 'Text'
  expression 'VOL:'.mpd::getVolume()
  width 7
  align 'R'
  update tack
}
Widget smallMP3Bar_part2 {
  class 'Text'
  expression '/'.mpd::formatTimeMMSS( mpd::totalTimeSec() )
  width 6
  update tack
  align 'L'
}
Widget mpd-vol {
  class 'Text'
  expression 'VOL:'.mpd::getVolume()
  width 7
  align 'R'
  update tack  
}
Widget mpd-bitrate {
  class 'Text'
  expression mpd::bitRate().'k'
  width 6
  update tack
  align 'L'
}
Layout L20x4 {
  Row1 {
  Col1 'mpd-combo'
  }
  Row2 {
  Col1 'smallMP3Bar_part1'
  Col15 'smallMP3Bar_part2'
  }
  Row3 {
    Col1 'mpd-reprnd'
   Col11 'mpd-playerstatus'
  Col17 'mpd-bitrate'
  }  
  Row4 {
    Col1 'mpd-toggler'
  Col14 'mpd-vol'
  }  
}
Variables {
  t_onesec   1000
  t_500m   500
  tack 500
  tick 100
  tacku 100
  scroller 300
}
Display 'LCD2USB'
Layout 'L20x4'

3.Konfig Torrent

/Ekrany/torrenty/lcd4linux.conf

Variables {
  tick 500
  tack 100
  minute 60000
}
Display LCD2USB {
  Driver 'LCD2USB'
  Size '20x4'
  Backlight 1
  Icons 1
}
Widget Torrenty1 {
  class 'Text'
  expression exec ('/usr/bin/transmission-remote -t 1 -i | grep Name | cut -f 2 -d :')
  width 5
  align 'M'
  speed 500
}
Widget Torrenty2 {
  class 'Text'
  expression exec ('/usr/bin/transmission-remote -t 1 -i | grep Done | cut -d : -f 2-')
  width 5
  speed 500
}
Widget Torrenty3 {
  class 'Text'
  expression exec ('/usr/bin/transmission-remote -t 1 -i | grep "Download Speed" | cut -f 2 -d : -s')
  width 8
  update 5
}
Widget Torrenty4 {
  class 'Text'
  expression exec ('/usr/bin/transmission-remote -t 1 -i | grep "Upload Speed" | cut -f 2 -d : -s')
  width 4
  update 5
}
Widget Torrenty2-1 {
  class 'Text'
  expression exec ('/usr/bin/transmission-remote -t 2 -i | grep Name | cut -f 2 -d :')
  width 5
  align 'M'
  speed 500
}
Widget Torrenty2-2 {
  class 'Text'
  expression exec ('/usr/bin/transmission-remote -t 2 -i | grep Done | cut -d : -f 2-')
  width 5
  speed 500
}
Widget Torrenty2-3 {
  class 'Text'
  expression exec ('/usr/bin/transmission-remote -t 2 -i | grep "Download Speed" | cut -f 2 -d : -s')
  width 8
  update 5
}
Widget Torrenty2-4 {
  class 'Text'
  expression exec ('/usr/bin/transmission-remote -t 2 -i | grep "Upload Speed" | cut -f 2 -d : -s')
  width 4
  update 5
}
Widget Torrenty3-1 {
  class 'Text'
  expression exec ('/usr/bin/transmission-remote -t 3 -i | grep Name | cut -f 2 -d :')
  width 5
  align 'M'
  speed 500
}
Widget Torrenty3-2 {
  class 'Text'
  expression exec ('/usr/bin/transmission-remote -t 3 -i | grep Done | cut -d : -f 2-')
  width 5
  speed 500
}
Widget Torrenty3-3 {
  class 'Text'
  expression exec ('/usr/bin/transmission-remote -t 3 -i | grep "Download Speed" | cut -f 2 -d : -s')
  width 8
  update 5
}
Widget Torrenty3-4 {
  class 'Text'
  expression exec ('/usr/bin/transmission-remote -t 3 -i | grep "Upload Speed" | cut -f 2 -d : -s')
  width 4
  update 5
}
Widget Torrenty4-1 {
  class 'Text'
  expression exec ('/usr/bin/transmission-remote -t 4 -i | grep Name | cut -f 2 -d :')
  width 5
  align 'M'
  speed 500
}
Widget Torrenty4-2 {
  class 'Text'
  expression exec ('/usr/bin/transmission-remote -t 4 -i | grep Done | cut -d : -f 2-')
  width 5
  speed 500
}
Widget Torrenty4-3 {
  class 'Text'
  expression exec ('/usr/bin/transmission-remote -t 4 -i | grep "Download Speed" | cut -f 2 -d : -s')
  width 8
  update 5
}
Widget Torrenty4-4 {
  class 'Text'
  expression exec ('/usr/bin/transmission-remote -t 4 -i | grep "Upload Speed" | cut -f 2 -d : -s')
  prefix 'U'
  width 4
  update 5
}
Widget down_icon {
  class 'Icon'
  speed 500
  Bitmap {
    Row1 '.....|..*..|.***.|*****|.***.|.***.|.***.'
    Row2 '.....|.....|..*..|.***.|*****|.***.|.***.'
    Row3 '.***.|.....|.....|..*..|.***.|*****|.***.'
    Row4 '.***.|.***.|.....|.....|..*..|.***.|*****'
    Row5 '.***.|.***.|.***.|.....|.....|..*..|.***.'
    Row6 '*****|.***.|.***.|.***.|.....|.....|..*..'
    Row7 '.***.|*****|.***.|.***.|.***.|.....|.....'
    Row8 '..*..|.***.|*****|.***.|.***.|.***.|.....'
  }
}
Widget up_icon {
  class 'Icon'
  speed 500
  Bitmap {
    Row1 '..*..|.***.|*****|.***.|.***.|.***.|.....'
    Row2 '.***.|*****|.***.|.***.|.***.|.....|.....'
    Row3 '*****|.***.|.***.|.***.|.....|.....|..*..'
    Row4 '.***.|.***.|.***.|.....|.....|..*..|.***.'
    Row5 '.***.|.***.|.....|.....|..*..|.***.|*****'
    Row6 '.***.|.....|.....|..*..|.***.|*****|.***.'
    Row7 '.....|.....|..*..|.***.|*****|.***.|.***.'
    Row8 '.....|..*..|.***.|*****|.***.|.***.|.***.'
  }
}
Layout L20x2 {
  Row1 {
  Col1 'Torrenty1'
    Col6 'Torrenty2'
    Col12 'down_icon'
    Col13 'Torrenty3'
  }
  Row2 {
  Col1 'Torrenty2-1'
    Col6 'Torrenty2-2'
    Col12 'down_icon'
    Col13 'Torrenty2-3'
  }
  Row3 {
  Col1 'Torrenty3-1'
    Col6 'Torrenty3-2'
    Col12 'down_icon'
    Col13 'Torrenty3-3'
  }
  Row4 {
  Col1 'Torrenty4-1'
    Col6 'Torrenty4-2'
    Col12 'down_icon'
    Col13 'Torrenty4-3'
  }
}
Display 'LCD2USB'
Layout 'L20x2'

Teraz instalujemy lirc'a

root@Gargoyle:~$ opkg install lirc
root@Gargoyle:~$ opkg install lirctools
root@Gargoyle:~$ opkg install lircdaemonadd

sprawdzamy czy się uruchomi poprawnie wpisując:

root@Gargoyle:~$ lircd

może wyskoczyć:

lircd: can't open or create /var/run/lirc/lircd.pid

to wpisujemy:

root@Gargoyle:~$ mkdir -p /var/run/lirc/

i uruchamiamy jeszcze raz.


Jeśli wyskoczy wam brak biblioteki liblirc_client.so.0
to pobieramy lirc.zip i wyciągamy sobie potrzebny pliczek

http://www.tymmej.pl/OpenWrt/

i powinno działać. smile


Uruchamianie lirc na starcie.

Tworzymy plik:

/etc/init.d/lircd


#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2007-2010 OpenWrt.org
START=99

start() {
mkdir -p /var/run/lirc/  # u mnie bez tego nie chce sie uruchomić
lircd
irexec &
}

stop() {
killall irexec
killall lircd
}


Konfiguracja lirca pod pilota. Mój to Medion X10

/etc/lircd.conf


begin remote 

name Medion_X10
bits 16
eps 30
aeps 100
one 0 0
zero 0 0
pre_data_bits 8
pre_data 0x14
post_data_bits 16
post_data 0x0
gap 219967
toggle_bit_mask 0x80800000 

begin codes
TV 0x012C
VCR 0x022D
DVD 0xD904
MUSIC 0xDB06
RADIO 0x032E
PHOTO 0xDA05
PREVIEW 0x042F
CH_LIST 0x0530
SETUP 0xF01B
VIDEO_DESKTOP 0x0631
CH+ 0xE00B
CH- 0xE10C
VOL+ 0xDE09
VOL- 0xDD08
MUTE 0xD500
RED 0x0732
GREEN 0x0833
YELLOW 0x0934
BLUE 0x0A35
TXT 0xEB16
1 0xE20D
2 0xE30E
3 0xE40F
4 0xE510
5 0xE611
6 0xE712
7 0xE813
8 0xE914
9 0xEA15
TV-RADIO 0xF11C
0 0xEC17
ARROW 0xF520
RENAME 0x0B36
SNAPSHOT 0xED18
UP 0xEF1A
LEFT 0xF21D
RIGHT 0xF41F
DOWN 0xF722
OK 0xF31E
ACQUIRE-IMAGE 0x0C37
EDIT-IMAGE 0x0D38
REWIND 0xF924
PLAY 0xFA25
FORWARD 0xFB26
RECORD 0xFC27
STOP 0xFD28
PAUSE 0xFE29
BACK 0xF621
FULLSCREEN 0x0E39
NEXT 0xF823
DVD-MENU 0xEE19
DVD-AUDIO 0x0F3A
POWER 0xD702
end codes 

end remote 


Konfiguracja przycisków pilota

/etc/lircrc

begin
    prog = irexec
    button = POWER
    config = killall mpd; killall lcd4linux
end

begin
    prog = irexec
    button = BACK
    config = mpc prev
end
begin
    prog = irexec
    button = FORWARD
    config = mpc seek +10
end
begin
    prog = irexec
    button = REWIND
    config = mpc seek -10
end

begin
    prog = irexec
    button = NEXT
    config = mpc next
end

begin
    prog = irexec
    button = PLAY
    config = mpc play
end

begin
    prog = irexec
    button = PAUSE
    config = mpc pause
end

begin
    prog = irexec
    button = STOP
    config = mpc stop
end

begin
    prog = irexec
    button = ARROW
    config = mpc repeat
end

begin
    prog = irexec
    button = PREVIEW
    config = mpc single
end

begin
    prog = irexec
    button = DVD
    config = mpd
end

begin
    prog = irexec
    button = VOL-
    config = mpc volume -5
end

begin
    prog = irexec
    button = VOL+
    config = mpc volume +5
end

begin
    prog = irexec
    button = CH_LIST
    config = mpc clear
end

begin
    prog = irexec
    button = 1
    config = mpc load lista1
end

begin
    prog = irexec
    button = 2
    config = mpc load lista2
end

begin
    prog = irexec
    button = 3
    config = mpc load lista3
end

begin
    prog = irexec
    button = 4
    config = mpc load lista4
end

begin
    prog = irexec
    button = 5
    config = mpc load lista5
end

begin
    prog = irexec
    button = 6
    config = mpc load lista6
end

begin
    prog = irexec
    button = 7
    config = mpc load lista7
end

begin
    prog = irexec
    button = 8
    config = mpc load lista8
end

begin
    prog = irexec
    button = 9
    config = mpc load lista9
end

begin
    prog = irexec
    button = RED
    config = killall lcd4linux; cp /Ekrany/torrenty/lcd4linux.conf /etc/; lcd4linux -q
end

begin
    prog = irexec
    button = GREEN
    config = killall lcd4linux; cp /Ekrany/mpd/lcd4linux.conf /etc/; lcd4linux -q
end

begin
    prog = irexec
    button = YELLOW
    config = killall lcd4linux; cp /Ekrany/CPU/lcd4linux.conf /etc/; lcd4linux -q
end

nazwy playlist MPD należy zamienić zgodnie ze swoimi nazwami lub zamienić swoje na te z konfigu

Jeśli wszystko mamy skonfigurowane robimy restart routera

root@Gargoyle:~$ reboot

i sprawdzamy czy pilot uruchamia np: MPD

teraz naciskamy zielony i powinien pokazać się ekran z MPD
jeśli mamy włączonego transmission to możemy sprawdzić co tam się dzieje przyciskiem Czerwonym
A jeśli chcesz zobaczyć jak mocno obciążony jest twój CPU to wciśnij żółty.

Filmik

Uff troche roboty z tym było ale przyznacie że wygodny sposób do obsługi LCD
zawsze można zrobic przełączanie sekwencyjne co jakiś czas za pomocą Crona, mi to jednak nie jest potrzebne
więc sobie daruje smile

Proponuję uruchamiać lcd4linux z opcją ( -q ) co pomija wyświetlanie zbędnych napisów przy uruchamianiu i zmykaniu programu.

Szczególne podziękowania za pomoc w konfiguracji dla Cezarego i Shibby'ego

Pozdrawiam i życze miłej zabawy

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

2

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

Małe OT; to co jest zawartością pliku weź w tagi [ code ]  i [ /code ] (bez spacji oczywiście) będzie się lepiej czytało.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

3

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

Kolejna sugestia, odchudzić konfig lcd4linux

Pozdrawiam, Artur
http://digi-led.pl/blog - Blog

4

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

O którym konfigu mówisz?? jeśli chodzi dla CPU to specjalnie zostawiłem bo może ktoś bedzie chciał wyświetlić inne ikonki lub info o innym urządzeniu jak np: eth0 czy Dysk.

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

5

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

ten gdzie sa te ikonki własnie, skrócić do absolutnego minimum

Pozdrawiam, Artur
http://digi-led.pl/blog - Blog

6

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

konfigi poprawione "absolutne minimum" smile

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

7

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

aaa jeszcze pics or it didn't happen

smile

Pozdrawiam, Artur
http://digi-led.pl/blog - Blog

8 (edytowany przez mark3k 2012-01-12 17:20:27)

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

Trochę  a nawet mocny OT.
Zainteresowanie tematem dość marne lub wszystko dla wszystkich jasne.
U mnie niestety mało jasne i jak zwykle nie działa.
Odbiornik USB jest widoczny przez system.
Mam innego pilota kompatibilnego z X10, ma oznaczenie MD1 NBC Remote Control.
Znalazłem konfig przycisków w tym pilocie na necie, ale szukam programu który odczyta kody wysyłane przez pilota i porównam  z zapisem w lircd.conf
Pod windows pilot działa, a tutaj w żaden sposób nie mogę tego odpalić.

NETGEAR R6220 + TL-WR1043ND + radio USB + słuchawki bezprzewodowe SONY + HDD-USB (NAS)

9

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

Witam. Próbuję odpalić X10 na moim TL-WR1043ND. Chcę tylko uruchomić lirc-a z X10, a w config wpisuję

begin
    prog = irexec
    button = POWER
    config = echo "255" > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/brightness
end

i nic się nie dzieje sad dioda nie zapala się. Jak sprawdzić, czy w ogóle dobrze wykrywany jest odbiornik? Oraz czy kody są odbierane?

Feb 5 20:58:55 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1.4: new low speed USB device using ar71xx-ehci and address 5
Feb 5 20:58:56 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice

10

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

wpisz irw i zobacz czy coś ci wyświetla jeśli nie sprawdz konfiguracje pilota, ewentualnie zainstaluj z repo od cezarego lirc'a lub  podaj mi e'mail to ci wyśle moje sprawdzone

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

11

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

Nic mi się nie wyświetla. Mam czujnik CM20E i pilot OR24E Mediona. Konfiguracje różne już próbowałem. Proszę, o to mój e-mail: mikandrzej@gg.pl

12

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

ŚMIGA!!! Dzięki smile Może kolega wabikboy wrzuciłby tutaj te pliki ?:)

13

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

Cezary czy coś się da wykombinować aby moje paczki były w repo bo kolejnej osobie działają. Moje podpisz alternatywne czy jakoś aby w razie wu była możliwość ich pobrania.

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

14

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

Te paczki nie będą działać. Moduły są dla jądra 2.6.32.16, aktualnie backfire używa 2.6.32.27

PS. I to nie są moje paczki, mają inne oznaczenie w środku.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

15

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

PS2. Dodałem do repo paczki skompilowane przeze mnie, z identyczną zawartością.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

16

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

A jednak te paczki są od shibby'ego zapomniałem że jeszcze z nim gadałem smile

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

17

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

Super, że je dodaliście smile A teraz mam taki problem. Działa mi wszystko, dopóki nie zacznę odtwarzać czegoś przez kartę dźwiękową. Kupiłem taką najtańszą 3d sound. Klikam sobie play na pilocie, muzyka gra i od tego momentu nie reaguje na kody z pilota... co z tym zrobic? czyzby usb sie gryzlo?? podlaczylem karte przez hub-a i jest to samo...

18

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

Strzelam że pod play masz uruchamianie zrobione - które się nie kończy i nie wraca sterownie do aplikacji, prawda?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

19 (edytowany przez mikandrzej 2012-02-09 20:32:10)

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

mam tak samo jak w tym tutorialu... "mpc play" - w konsoli wychodzi z tego. "irw" też nic nie pokazuje;/

robiłem też "mpc -q play"

20

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

Nie reaguje na żaden przycisk również jeśli włączę odtwarzanie z konsoli.

21

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

jak podczas odtwarzania nie będzie chciał reagować to wpisz:

/etc/init.d/lircd restart

i sprawdź czy działa jeśli tak to znaczy że lirc się wysypuje

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

22

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

Jeszcze nie sprawdzałem, ale jak zrobię pauze, to lirc znowu działa, co chyba wyklucza tą opcję?

23

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

Jak włączam madplay to też nie reaguje...

24

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

pokaż konfig: cat /etc/lircrc

TL-WR1043ND: HDD-USB, extroot, LCD, Pilot, MP3 - Radio Player, NAS, Torrent, FTP, Sterowanie głosem, Komunikaty Głosowe, Termometr, PowerSwitch - Sterownik oświetlenia, Budzik, LTE - ODU IDU 200
Raspberry Pi + HDMI-VGA + Lcd Controller + Lcd z laptopa = Pogodynka smile

25

Odp: [HOWTO] Info o: CPU + MPD + Torrent na LCD - przełączanie pilotem

root@OpenWrt:~$ cat /etc/lircrc
begin
    prog = irexec
    button = VOL+
    config = mpc volume +5
end
begin
    prog = irexec
    button = VOL-
    config = mpc volume -5
end
begin
    prog = irexec
    button = PLAY
    config = mpc -q play
end
begin
    prog = irexec
    button = STOP
    config = mpc -q stop
end
begin
    prog = irexec
    button = NEXT
    config = mpc next
end
begin
    prog = irexec
    button = BACK
    config = mpc prev
end
begin
    prog = irexec
    button = PAUSE
    config = mpc pause
end
begin
    prog = irexec
    button = VOL-
    config = mpc volume -5
end
begin
    prog = irexec
    button = SETUP
    config = mpc update
end
begin
    prog = irexec
    button = POWER
    config = opkg update
end

ten lircrc jest w testowo zrobiony, bo już każdej opcji próbowałem wink