51

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

Jak ci się skompilowało to masz obraz który możesz zainstalować na swoim routerze.

Co dalej to już w poście 36 to napisałem.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

52 (edytowany przez roratoga 2021-01-15 21:45:58)

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

nie rozumiem
po wpisaniu w terminalu make ar71xx i długim czasie powstał mi na dysku folder gargoyle który ma 20.1GB bluez-alsa w tym folderze nie ma
dlatego pytam bo nie wiem co dalej
wpisałem w przeglądarke
https://github.com/openwrt/packages/pul … c24b.patch

Zawartość zapisałem jako bluez-alsa.patch
http://hostuje.net/file.php?id=2e378fd1 … 90dba167ef
pewnie nie tak ma być

53

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

Dlaczego nie czytasz? To że pobrałeś łatkę nie oznacza że cudownie coś się z nią stanie. Miałeś ją nałożyć na źródła programem patch lub utworzyć ręcznie pliku (tu się już powtarzam) a tego nie zrobiłeś. Więc co miało się niby samo zrobić?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

54

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

jak mam nałożyć tą łatkę na źródła?
patch to pragram który trzeba zainstalować ?

55

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

Zwykle jest już w systemie, jak go nie ma to normalnie instalujesz z pakietów.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

56

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

czyli bedąc w katalogu ar71xx-src
mam wydać polecenie
patch https://github.com/openwrt/packages/pul … c24b.patch
?

57

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

nie wiem czy o to chodziło jeśli możesz zerknąć

robert@Robert:~/gargoyle/ar71xx-src$ patch -p1 < /'/home/robert/bluez-alsa.patch'
patching file sound/bluez-alsa/Makefile
patching file sound/bluez-alsa/files/bluealsa.init
robert@Robert:~/gargoyle/ar71xx-src$ make oldconfig
WARNING: Makefile 'package/network/utils/curl/Makefile' has a dependency on 'libidn2', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/gnutls/Makefile' has a dependency on 'kmod-cryptodev', which does not exist
tmp/.config-package.in:8804:error: recursive dependency detected!
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:8804:    symbol PACKAGE_kmod-ipt-core is selected by PACKAGE_kmod-ebtables
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:8639:    symbol PACKAGE_kmod-ebtables is selected by PACKAGE_ebtables
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:18584:    symbol PACKAGE_ebtables is selected by PACKAGE_gargoyle-firewall-util
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:21141:    symbol PACKAGE_gargoyle-firewall-util is selected by PACKAGE_gargoyle
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:1064:    symbol PACKAGE_gargoyle is selected by PACKAGE_gargoyle-i18n
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:1090:    symbol PACKAGE_gargoyle-i18n depends on PACKAGE_kmod-ipt-core
tmp/.config-package.in:18268:error: recursive dependency detected!
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:18268:    symbol PACKAGE_msmtp is selected by PACKAGE_plugin-gargoyle-email-notifications
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:1142:    symbol PACKAGE_plugin-gargoyle-email-notifications depends on PACKAGE_msmtp
tmp/.config-package.in:18310:error: recursive dependency detected!
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:18310:    symbol PACKAGE_msmtp-nossl is selected by PACKAGE_plugin-gargoyle-email-notifications-nossl
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:1159:    symbol PACKAGE_plugin-gargoyle-email-notifications-nossl depends on PACKAGE_msmtp-nossl
#
# configuration written to .config
#
robert@Robert:~/gargoyle/ar71xx-src$

58

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

Przenieś katalog bluez-alsa z katalogu sound do package i znów zrób make oldconfig

Może się buntować o jakieś zależności, je też musisz dodać już ze źródeł zwykłego openwrt.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

59

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

po przeniesieniu mam tak
robert@Robert:~/gargoyle/ar71xx-src$ make oldconfig
Collecting package info: done
WARNING: Makefile 'package/bluez-alsa/Makefile' has a dependency on 'bluez-daemon', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/bluez-alsa/Makefile' has a dependency on 'glib2', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/bluez-alsa/Makefile' has a dependency on 'sbc', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/network/utils/curl/Makefile' has a dependency on 'libidn2', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/gnutls/Makefile' has a dependency on 'kmod-cryptodev', which does not exist
tmp/.config-package.in:8804:error: recursive dependency detected!
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:8804:    symbol PACKAGE_kmod-ipt-core is selected by PACKAGE_kmod-ebtables
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:8639:    symbol PACKAGE_kmod-ebtables is selected by PACKAGE_ebtables
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:18584:    symbol PACKAGE_ebtables is selected by PACKAGE_gargoyle-firewall-util
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:21141:    symbol PACKAGE_gargoyle-firewall-util is selected by PACKAGE_gargoyle
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:1064:    symbol PACKAGE_gargoyle is selected by PACKAGE_gargoyle-i18n
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:1090:    symbol PACKAGE_gargoyle-i18n depends on PACKAGE_kmod-ipt-core
tmp/.config-package.in:18268:error: recursive dependency detected!
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:18268:    symbol PACKAGE_msmtp is selected by PACKAGE_plugin-gargoyle-email-notifications
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:1142:    symbol PACKAGE_plugin-gargoyle-email-notifications depends on PACKAGE_msmtp
tmp/.config-package.in:18310:error: recursive dependency detected!
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:18310:    symbol PACKAGE_msmtp-nossl is selected by PACKAGE_plugin-gargoyle-email-notifications-nossl
For a resolution refer to Documentation/kbuild/kconfig-language.txt
subsection "Kconfig recursive dependency limitations"
tmp/.config-package.in:1159:    symbol PACKAGE_plugin-gargoyle-email-notifications-nossl depends on PACKAGE_msmtp-nossl
#
# configuration written to .config
#

60

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

Z repo openwrt potrzebujesz jeszcze przenieść źródła pakietów: bluez-daemon, glib2, sbc i ich zależności jeżeli jakieś mają.

Repo openwrt masz tu: https://github.com/openwrt/openwrt/tree/openwrt-18.06
oraz repo pozostałych pakietów: https://github.com/openwrt/packages/tree/openwrt-18.06

Oczywiście jeżeli nadal kompiluje gargoyle 1.12.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

61

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

po skopiowaniu wydałem komende i coś ruszyło
pyta o coś cały czas
np
plugin-gargoyle-i18n-Spanish-ES (PACKAGE_plugin-gargoyle-i18n-Spanish-ES) [N/m/y/?] (NEW)
cały czas dawać M czy jak ?

62 (edytowany przez roratoga 2021-01-16 14:08:46)

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

zaznaczyłem przy wszystkim M

potem

robert@Robert:~/gargoyle/ar71xx-src$ make package/bluez-alsa/compile


i jest coś takiego

robert@Robert:~/gargoyle/ar71xx-src$ make package/bluez-alsa/compile
Collecting package info: done
WARNING: Makefile 'package/bluez/Makefile' has a dependency on 'python', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/glib2/Makefile' has a dependency on 'libattr', which does not exist
WARNING: your configuration is out of sync. Please run make menuconfig, oldconfig or defconfig!
make[1] package/bluez-alsa/compile
make[2] -C package/libs/toolchain compile
make[2] -C package/firmware/linux-firmware compile
make[2] -C package/firmware/prism54-firmware compile
make[2] -C package/kernel/linux compile
make -r package/bluez-alsa/compile: build failed. Please re-run make with -j1 V=s or V=sc for a higher verbosity level to see what's going on
/home/robert/gargoyle/ar71xx-src/include/toplevel.mk:216: recipe for target 'package/bluez-alsa/compile' failed
make: *** [package/bluez-alsa/compile] Error 1


Z linków które podałeś do repo skopiowałem
bluez ( bluez-daemon nie było)
glib2

i mam error

63

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

Napisał to - brakuje ci pakietów python i  lubattr. Wszystkie zależności musisz uzupełnić.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

64 (edytowany przez roratoga 2021-01-16 14:29:33)

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

libattr nie ma a jak skopiowałem tego phyton
to mam jeszcze wiecej braków

robert@Robert:~/gargoyle/ar71xx-src$ make package/bluez-alsa/compile
Collecting package info: done
WARNING: Makefile 'package/bluez/Makefile' has a dependency on 'python', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/glib2/Makefile' has a dependency on 'libattr', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/Makefile' has a dependency on 'python-light', which does not exist
WARNING: your configuration is out of sync. Please run make menuconfig, oldconfig or defconfig!
make[1] package/bluez-alsa/compile
make[2] -C package/libs/toolchain compile
make[2] -C package/firmware/linux-firmware compile
make[2] -C package/firmware/prism54-firmware compile
make[2] -C package/kernel/linux compile
make -r package/bluez-alsa/compile: build failed. Please re-run make with -j1 V=s or V=sc for a higher verbosity level to see what's going on
/home/robert/gargoyle/ar71xx-src/include/toplevel.mk:216: recipe for target 'package/bluez-alsa/compile' failed
make: *** [package/bluez-alsa/compile] Error 1

tego python-light tez nie ma
bluez-daemon na początku chciał też niebyło to skopiowałem bluez

65

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

zamiast libattr skopiowałem attr i ten błąd zniknął
zostało tylko to
WARNING: Makefile 'package/bluez/Makefile' has a dependency on 'python', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/Makefile' has a dependency on 'python-light', which does not exist

66

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

Cały katalog python przerzuć z packages/lang

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

67

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

jest jeszcze gorzej

robert@Robert:~/gargoyle/ar71xx-src$ make package/bluez-alsa/compile
Collecting package info: done
WARNING: Makefile 'package/python/pillow/Makefile' has a dependency on 'libfreetype', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/pillow/Makefile' has a dependency on 'libtiff', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/pyodbc/Makefile' has a dependency on 'unixodbc', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/pyodbc/Makefile' has a dependency on 'unixodbc', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/pyodbc/Makefile' has a build dependency on 'unixodbc', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/python/Makefile' has a dependency on 'libgdbm', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/python/Makefile' has a dependency on 'libdb47', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/python-gnupg/Makefile' has a dependency on 'gnupg', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/python-gnupg/Makefile' has a dependency on 'gnupg', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/python-lxml/Makefile' has a dependency on 'libxml2', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/python-lxml/Makefile' has a dependency on 'libxslt', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/python-lxml/Makefile' has a dependency on 'libexslt', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/python-lxml/Makefile' has a dependency on 'libxml2', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/python-lxml/Makefile' has a dependency on 'libxslt', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/python-lxml/Makefile' has a dependency on 'libexslt', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/python-mysql/Makefile' has a dependency on 'libmysqlclient', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/python-psycopg2/Makefile' has a dependency on 'libpq', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/python-yaml/Makefile' has a dependency on 'libyaml', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/python-yaml/Makefile' has a dependency on 'libyaml', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/python3/Makefile' has a dependency on 'libgdbm', which does not exist
WARNING: Makefile 'package/python/python3/Makefile' has a dependency on 'libdb47', which does not exist
WARNING: your configuration is out of sync. Please run make menuconfig, oldconfig or defconfig!
make[1] package/bluez-alsa/compile
make[2] -C package/libs/toolchain compile
make[2] -C package/firmware/linux-firmware compile
make[2] -C package/firmware/prism54-firmware compile
make[2] -C package/kernel/linux compile
make -r package/bluez-alsa/compile: build failed. Please re-run make with -j1 V=s or V=sc for a higher verbosity level to see what's going on
/home/robert/gargoyle/ar71xx-src/include/toplevel.mk:216: recipe for target 'package/bluez-alsa/compile' failed
make: *** [package/bluez-alsa/compile] Error 1

68

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

A teraz daj make -j1 V=s  i zobaczmy co go boli.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

69 (edytowany przez roratoga 2021-01-16 15:42:35)

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

skończyło się
i co teraz ?

kilka ostatnich linijek

Package glib2 is missing dependencies for the following libraries:
libffi.so.6
Makefile:120: recipe for target '/home/robert/gargoyle/ar71xx-src/bin/packages/mips_24kc/base/glib2_2.58.1-2_mips_24kc.ipk' failed
make[3]: *** [/home/robert/gargoyle/ar71xx-src/bin/packages/mips_24kc/base/glib2_2.58.1-2_mips_24kc.ipk] Error 1
make[3]: Leaving directory '/home/robert/gargoyle/ar71xx-src/package/glib2'
time: package/glib2/compile#229.08#26.18#247.33
package/Makefile:111: recipe for target 'package/glib2/compile' failed
make[2]: *** [package/glib2/compile] Error 2
make[2]: Leaving directory '/home/robert/gargoyle/ar71xx-src'
package/Makefile:107: recipe for target '/home/robert/gargoyle/ar71xx-src/staging_dir/target-mips_24kc_musl/stamp/.package_compile' failed
make[1]: *** [/home/robert/gargoyle/ar71xx-src/staging_dir/target-mips_24kc_musl/stamp/.package_compile] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/robert/gargoyle/ar71xx-src'
/home/robert/gargoyle/ar71xx-src/include/toplevel.mk:216: recipe for target 'world' failed
make: *** [world] Error 2

70

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

To pierwsze jest ważne. Odszukaj pakiet glibc, w makefile znajdzę depends i dodaj tam +libffi

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

71

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

ten makefile w glibs wyglada tak

PATH_PREFIX := .
VARIANT:=final
HOST_BUILD_PARALLEL:=1

include ./common.mk

define Host/Compile
    +$(MAKE) -C $(CUR_BUILD_DIR) \
        PARALLELMFLAGS="$(HOST_JOBS)" \
        BUILD_CFLAGS="$(HOST_CFLAGS)" \
        default-rpath="/lib:/usr/lib" \
        all
endef

define Host/Install
    $(call Host/SetToolchainInfo)
    $(MAKE) -C $(CUR_BUILD_DIR) \
        BUILD_CFLAGS="$(HOST_CFLAGS)" \
        install_root="$(TOOLCHAIN_DIR)" \
        install
    ( cd $(TOOLCHAIN_DIR) ; \
        for d in lib usr/lib ; do \
          for f in libc.so libpthread.so libgcc_s.so ; do \
            if [ -f $$$$d/$$$$f -a ! -L $$$$d/$$$$f ] ; then \
              $(SED) 's,/usr/lib/,,g;s,/lib/,,g' $$$$d/$$$$f ; \
            fi \
          done \
        done \
    )
endef

$(eval $(call HostBuild))

72

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

Bzdury piszę. Nie glibc tylko glib2

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

73

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

w glib2 jest tak

#
# Copyright (C) 2007-2016 OpenWrt.org
#
# This is free software, licensed under the GNU General Public License v2.
# See /LICENSE for more information.
#

include $(TOPDIR)/rules.mk

PKG_NAME:=glib2
PKG_VERSION:=2.58.1
PKG_RELEASE:=2

PKG_SOURCE:=glib-$(PKG_VERSION).tar.xz
PKG_BUILD_DIR:=$(BUILD_DIR)/glib-$(PKG_VERSION)
PKG_SOURCE_URL:=@GNOME/glib/2.58
PKG_HASH:=97d6a9d926b6aa3dfaadad3077cfb43eec74432ab455dff14250c769d526d7d6

PKG_BUILD_PARALLEL:=1
HOST_BUILD_PARALLEL:=1
PKG_BUILD_DEPENDS:=glib2/host gettext
HOST_BUILD_DEPENDS:=gettext-full/host libiconv/host libffi/host
PKG_INSTALL:=1
PKG_USE_MIPS16:=0

PKG_FIXUP:=autoreconf

HOST_BUILD_DIR:=$(BUILD_DIR_HOST)/glib-$(PKG_VERSION)

include $(INCLUDE_DIR)/host-build.mk
include $(INCLUDE_DIR)/package.mk
include $(INCLUDE_DIR)/nls.mk

define Package/glib2
  SECTION:=libs
  CATEGORY:=Libraries
  DEPENDS:=$(ICONV_DEPENDS) $(INTL_DEPENDS) +zlib +libpthread +libffi +libattr
  TITLE:=glib 2.0
  MAINTAINER:=Peter Wagner <tripolar@gmx.at>
  URL:=http://www.gtk.org/
endef

define Package/glib2/description
  The GLib library of C routines
endef

TARGET_CFLAGS += -Wno-error=implicit-function-declaration

HOST_CONFIGURE_ARGS += \
    --disable-selinux \
    --with-libiconv=gnu \
    --with-pcre=internal \
    --disable-libmount

CONFIGURE_ARGS += \
    --enable-shared \
    --enable-static \
    --disable-debug \
    --disable-selinux \
    --disable-libmount \
    --disable-fam \
    --disable-gtk-doc-html \
    --disable-man \
    --with-libiconv=gnu \
    --with-pcre=internal

CONFIGURE_VARS += \
    glib_cv_stack_grows=no \
    glib_cv_uscore=no \
    ac_cv_path_GLIB_GENMARSHAL=$(STAGING_DIR_HOSTPKG)/bin/glib-genmarshal \
    ac_cv_func_mmap_fixed_mapped=yes \
    ac_cv_func_posix_getpwuid_r=yes \
    ac_cv_func_posix_getgrgid_r=yes

define Build/InstallDev
    $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/bin
    $(CP) \
        $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/bin/* \
        $(1)/usr/bin/

    $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/include
    $(CP) \
        $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/include/glib-2.0 \
        $(1)/usr/include/
    $(CP) \
        $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/glib-2.0/include/*.h \
        $(1)/usr/include/glib-2.0/
    $(CP) \
        $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/include/gio-unix-2.0 \
        $(1)/usr/include/

    $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/lib
    $(CP) \
        $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/glib-2.0 \
        $(1)/usr/lib/

    $(CP) \
        $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/*.{so*,a,la} \
        $(1)/usr/lib/

    $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/lib/pkgconfig
    $(INSTALL_DATA) \
        $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/pkgconfig/*.pc \
        $(1)/usr/lib/pkgconfig

    $(INSTALL_DIR) $(2)/share/aclocal/
    $(INSTALL_DATA) \
        $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/share/aclocal/*.m4  \
        $(2)/share/aclocal/
endef

define Package/glib2/install
    $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/lib
    $(CP) \
        $(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/*.so* \
        $(1)/usr/lib/
endef

$(eval $(call HostBuild))
$(eval $(call BuildPackage,glib2))

74

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

Jest to w zależnościach.  Czy pakiet libffi  też przeniosłeś? Jeżeli tak to zrób make oldconfig ponownie i spróbuj skompilować.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

75

Odp: Jak sparować głośnik bluetooth

tak