Temat: mwan3 ssh routera przez wan2, oraz kierowanie ruchem po wan1 oraz wan2

Hej mam problem z ustawieniem rutera na openwrt luci 19.07 w 2 kwestiach:

1 dostęp do routera z internetu po przez wan2 (modem huawei e3272 hl dynamiczny zew. ip)
2 ustawienie polityki ruchu w opcji balance dla serwera w sieci lokalnej ( http, https ssh - wan2 reszta po wan1 )

mwan3

root@OpenWrt:~# mwan3 status
Interface status:
 interface wan is online and tracking is active
 interface wan6 is offline and tracking is down
 interface wanb is online and tracking is active
 interface wanb6 is offline and tracking is down

Current ipv4 policies:
balanced:
 wanb (50%)
 wan (50%)
wan_only:
 wan (100%)
wan_wanb:
 wan (100%)
wanb_only:
 wanb (100%)
wanb_wan:
 wanb (100%)

Current ipv6 policies:
balanced:
 unreachable
wan_only:
 unreachable
wan_wanb:
 unreachable
wanb_only:
 unreachable
wanb_wan:
 unreachable

Directly connected ipv4 networks:
127.255.255.255
192.168.1.255
224.0.0.0/3
192.168.10.0/24
192.168.0.0
127.0.0.0
192.168.10.0
192.168.1.0/24
192.168.0.0/24
192.168.1.100
192.168.10.255
127.0.0.1
192.168.10.1
192.168.1.0
192.168.0.255
192.168.0.100
127.0.0.0/8

Directly connected ipv6 networks:
fe80::/64
fd44:4e62:253d::/64

Active ipv4 user rules:
 8514 518K S serv_wuw all -- *   *    192.168.10.200    0.0.0.0/0
 306 16068 S harr_lenovo all -- *   *    192.168.10.120    0.0.0.0/0
 738 77743 S moto_G7P all -- *   *    192.168.10.50    0.0.0.0/0
 225 13444 S http tcp -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      multiport sports 0:65535 multiport dports 80
 777 48940 S https tcp -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      multiport sports 0:65535 multiport dports 443
 6532 656K - balanced all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0

Active ipv6 user rules:
  42 3024 S http tcp   *   *    ::/0         ::/0         multiport sports 0:65535 multiport dports 80
  95 7592 S https tcp   *   *    ::/0         ::/0         multiport sports 0:65535 multiport dports 443
 785 143K - balanced all   *   *    ::/0         ::/0

DDNS prawidłowo synchronizuje sobie ip z wan2

config defaults
    option syn_flood '1'
    option input 'ACCEPT'
    option output 'ACCEPT'
    option forward 'REJECT'
    option flow_offloading '1'
    option flow_offloading_hw '1'

config zone
    option name 'lan'
    list network 'lan'
    option input 'ACCEPT'
    option output 'ACCEPT'
    option forward 'ACCEPT'
    option mtu_fix '1'

config zone
    option name 'wan'
    list network 'wan'
    list network 'wan6'
    option input 'REJECT'
    option output 'ACCEPT'
    option forward 'REJECT'
    option masq '1'
    option mtu_fix '1'

config forwarding
    option src 'lan'
    option dest 'wan'

config rule
    option name 'Allow-DHCP-Renew'
    option src 'wan'
    option proto 'udp'
    option dest_port '68'
    option target 'ACCEPT'
    option family 'ipv4'

config rule
    option name 'Allow-Ping'
    option src 'wan'
    option proto 'icmp'
    option icmp_type 'echo-request'
    option family 'ipv4'
    option target 'ACCEPT'

config rule
    option name 'Allow-IGMP'
    option src 'wan'
    option proto 'igmp'
    option family 'ipv4'
    option target 'ACCEPT'

config rule
    option name 'Allow-DHCPv6'
    option src 'wan'
    option proto 'udp'
    option src_ip 'fc00::/6'
    option dest_ip 'fc00::/6'
    option dest_port '546'
    option family 'ipv6'
    option target 'ACCEPT'

config rule
    option name 'Allow-MLD'
    option src 'wan'
    option proto 'icmp'
    option src_ip 'fe80::/10'
    list icmp_type '130/0'
    list icmp_type '131/0'
    list icmp_type '132/0'
    list icmp_type '143/0'
    option family 'ipv6'
    option target 'ACCEPT'

config rule
    option name 'Allow-ICMPv6-Input'
    option src 'wan'
    option proto 'icmp'
    list icmp_type 'echo-request'
    list icmp_type 'echo-reply'
    list icmp_type 'destination-unreachable'
    list icmp_type 'packet-too-big'
    list icmp_type 'time-exceeded'
    list icmp_type 'bad-header'
    list icmp_type 'unknown-header-type'
    list icmp_type 'router-solicitation'
    list icmp_type 'neighbour-solicitation'
    list icmp_type 'router-advertisement'
    list icmp_type 'neighbour-advertisement'
    option limit '1000/sec'
    option family 'ipv6'
    option target 'ACCEPT'

config rule
    option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
    option src 'wan'
    option dest '*'
    option proto 'icmp'
    list icmp_type 'echo-request'
    list icmp_type 'echo-reply'
    list icmp_type 'destination-unreachable'
    list icmp_type 'packet-too-big'
    list icmp_type 'time-exceeded'
    list icmp_type 'bad-header'
    list icmp_type 'unknown-header-type'
    option limit '1000/sec'
    option family 'ipv6'
    option target 'ACCEPT'

config rule
    option name 'Allow-IPSec-ESP'
    option src 'wan'
    option dest 'lan'
    option proto 'esp'
    option target 'ACCEPT'

config rule
    option name 'Allow-ISAKMP'
    option src 'wan'
    option dest 'lan'
    option dest_port '500'
    option proto 'udp'
    option target 'ACCEPT'

config include
    option path '/etc/firewall.user'

config zone
    option name 'wan2'
    option output 'ACCEPT'
    option network 'wanb wanb6'
    option masq '1'
    option mtu_fix '1'
    option input 'REJECT'
    option forward 'REJECT'

config forwarding
    option dest 'wan2'
    option src 'lan'

config ipset
    option enabled '1'
    option name 'wp'
    option storage 'hash'
    option family 'ipv4'
    option match 'src_ip'

config rule
    option src 'lan'
    option name 'Nas-Bup-AnyTrafic'
    option src_mac '6C:19:8F:1B:6F:DB'
    option target 'REJECT'
    option proto 'all'
    option dest 'wan'
    option enabled '0'

config rule
    option src 'lan'
    option name 'Nas-Bup-AnyTrafic'
    option src_mac '6C:19:8F:1B:6F:DB'
    option target 'REJECT'
    option proto 'all'
    option enabled '0'
    option dest 'wan2'

config rule
    option src 'lan'
    option name 'Vivotec-CCTV-AnyTrafic'
    option proto 'all'
    option src_mac '00:02:D1:04:F9:DA'
    option dest 'wan'
    option target 'REJECT'

config rule
    option src 'lan'
    option name 'Vivotec-CCTV-AnyTrafic'
    option proto 'all'
    option src_mac '00:02:D1:04:F9:DA'
    option target 'REJECT'
    option dest 'wan2'

config include 'miniupnpd'
    option type 'script'
    option path '/usr/share/miniupnpd/firewall.include'
    option family 'any'
    option reload '1'

config redirect
    option dest_ip '192.168.10.1'
    option dest 'lan'
    option src 'wan2'
    list proto 'tcp'
    list proto 'udp'
    option dest_port '80'
    option src_dport '22002'
    option name 'Luci-zew_dst-wan2'
    option enabled '0'

config redirect
    option src 'wan2'
    option src_dport '30022'
    option dest_port '22'
    option dest_ip '192.168.10.1'
    option dest 'lan'
    list proto 'tcp'
    list proto 'udp'
    option name 'Openwrt-Zew_dst-SSH'

config rule
    option name 'ssh'
    option target 'ACCEPT'
    option dest_port '22'
    option src 'wan2'
    option src_port '22'
    list proto 'tcp'
    list proto 'udp'
    list dest_ip '192.168.10.1'
    option enabled '0'

config redirect
    option dest_port '80'
    option src 'wan2'
    option src_dport '80'
    option target 'DNAT'
    option dest_ip '192.168.10.200'
    option name 'serv-wuw_http'
    option src_port '80'
    option src_ip '192.168.10.200'
    option src_dip '192.168.1.100'
    option dest 'lan'
    option reflection_src 'external'
    list src_mac '4C:72:B9:57:94:AD'

config redirect
    option dest_port '443'
    option src 'wan2'
    option name 'serw-wuw_https'
    option src_dport '443'
    option target 'DNAT'
    option dest_ip '192.168.10.200'
    option dest 'lan'
    option src_port '443'
    option src_dip '192.168.1.100'
    option src_ip '192.168.10.200'
    list src_mac '4C:72:B9:57:94:AD'
##route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.0.1   0.0.0.0     UG  10   0    0 eth0.2
0.0.0.0     192.168.1.1   0.0.0.0     UG  20   0    0 eth1
192.168.0.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   10   0    0 eth0.2
192.168.1.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   20   0    0 eth1
192.168.10.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 br-lan
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */
input_rule all -- anywhere       anywhere       /* !fw3: Custom input rule chain */
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       ctstate RELATED,ESTABLISHED /* !fw3 */
syn_flood tcp -- anywhere       anywhere       tcp flags:FIN,SYN,RST,ACK/SYN /* !fw3 */
zone_lan_input all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */
zone_wan_input all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */
zone_wan2_input all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain FORWARD (policy DROP)
target   prot opt source        destination
forwarding_rule all -- anywhere       anywhere       /* !fw3: Custom forwarding rule chain */
FLOWOFFLOAD all -- anywhere       anywhere       /* !fw3: Traffic offloading */ ctstate RELATED,ESTABLISHED FLOWOFFLOAD hw
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       ctstate RELATED,ESTABLISHED /* !fw3 */
zone_lan_forward all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */
zone_wan_forward all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */
zone_wan2_forward all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */
reject   all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */
output_rule all -- anywhere       anywhere       /* !fw3: Custom output rule chain */
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       ctstate RELATED,ESTABLISHED /* !fw3 */
zone_lan_output all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */
zone_wan_output all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */
zone_wan2_output all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain MINIUPNPD (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain forwarding_lan_rule (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain forwarding_rule (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain forwarding_wan2_rule (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain forwarding_wan_rule (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain input_lan_rule (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain input_rule (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain input_wan2_rule (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain input_wan_rule (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain output_lan_rule (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain output_rule (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain output_wan2_rule (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain output_wan_rule (1 references)
target   prot opt source        destination

Chain reject (5 references)
target   prot opt source        destination
REJECT   tcp -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */ reject-with tcp-reset
REJECT   all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */ reject-with icmp-port-unreachable

Chain syn_flood (1 references)
target   prot opt source        destination
RETURN   tcp -- anywhere       anywhere       tcp flags:FIN,SYN,RST,ACK/SYN limit: avg 25/sec burst 50 /* !fw3 */
DROP    all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain zone_lan_dest_ACCEPT (4 references)
target   prot opt source        destination
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain zone_lan_forward (1 references)
target   prot opt source        destination
forwarding_lan_rule all -- anywhere       anywhere       /* !fw3: Custom lan forwarding rule chain */
zone_wan_dest_REJECT all -- anywhere       anywhere       MAC 00:02:D1:04:F9:DA /* !fw3: Vivotec-CCTV-AnyTrafic */
zone_wan2_dest_REJECT all -- anywhere       anywhere       MAC 00:02:D1:04:F9:DA /* !fw3: Vivotec-CCTV-AnyTrafic */
zone_wan_dest_ACCEPT all -- anywhere       anywhere       /* !fw3: Zone lan to wan forwarding policy */
zone_wan2_dest_ACCEPT all -- anywhere       anywhere       /* !fw3: Zone lan to wan2 forwarding policy */
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       ctstate DNAT /* !fw3: Accept port forwards */
zone_lan_dest_ACCEPT all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain zone_lan_input (1 references)
target   prot opt source        destination
input_lan_rule all -- anywhere       anywhere       /* !fw3: Custom lan input rule chain */
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       ctstate DNAT /* !fw3: Accept port redirections */
zone_lan_src_ACCEPT all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain zone_lan_output (1 references)
target   prot opt source        destination
output_lan_rule all -- anywhere       anywhere       /* !fw3: Custom lan output rule chain */
zone_lan_dest_ACCEPT all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain zone_lan_src_ACCEPT (1 references)
target   prot opt source        destination
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       ctstate NEW,UNTRACKED /* !fw3 */

Chain zone_wan2_dest_ACCEPT (2 references)
target   prot opt source        destination
DROP    all -- anywhere       anywhere       ctstate INVALID /* !fw3: Prevent NAT leakage */
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain zone_wan2_dest_REJECT (2 references)
target   prot opt source        destination
reject   all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain zone_wan2_forward (1 references)
target   prot opt source        destination
forwarding_wan2_rule all -- anywhere       anywhere       /* !fw3: Custom wan2 forwarding rule chain */
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       ctstate DNAT /* !fw3: Accept port forwards */
zone_wan2_dest_REJECT all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain zone_wan2_input (1 references)
target   prot opt source        destination
input_wan2_rule all -- anywhere       anywhere       /* !fw3: Custom wan2 input rule chain */
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       ctstate DNAT /* !fw3: Accept port redirections */
zone_wan2_src_REJECT all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain zone_wan2_output (1 references)
target   prot opt source        destination
output_wan2_rule all -- anywhere       anywhere       /* !fw3: Custom wan2 output rule chain */
zone_wan2_dest_ACCEPT all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain zone_wan2_src_REJECT (1 references)
target   prot opt source        destination
reject   all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain zone_wan_dest_ACCEPT (2 references)
target   prot opt source        destination
DROP    all -- anywhere       anywhere       ctstate INVALID /* !fw3: Prevent NAT leakage */
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain zone_wan_dest_REJECT (2 references)
target   prot opt source        destination
reject   all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain zone_wan_forward (1 references)
target   prot opt source        destination
forwarding_wan_rule all -- anywhere       anywhere       /* !fw3: Custom wan forwarding rule chain */
zone_lan_dest_ACCEPT esp -- anywhere       anywhere       /* !fw3: Allow-IPSec-ESP */
zone_lan_dest_ACCEPT udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:isakmp /* !fw3: Allow-ISAKMP */
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       ctstate DNAT /* !fw3: Accept port forwards */
MINIUPNPD all -- anywhere       anywhere
zone_wan_dest_REJECT all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain zone_wan_input (1 references)
target   prot opt source        destination
input_wan_rule all -- anywhere       anywhere       /* !fw3: Custom wan input rule chain */
ACCEPT   udp -- anywhere       anywhere       udp dpt:bootpc /* !fw3: Allow-DHCP-Renew */
ACCEPT   icmp -- anywhere       anywhere       icmp echo-request /* !fw3: Allow-Ping */
ACCEPT   igmp -- anywhere       anywhere       /* !fw3: Allow-IGMP */
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere       ctstate DNAT /* !fw3: Accept port redirections */
zone_wan_src_REJECT all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain zone_wan_output (1 references)
target   prot opt source        destination
output_wan_rule all -- anywhere       anywhere       /* !fw3: Custom wan output rule chain */
zone_wan_dest_ACCEPT all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Chain zone_wan_src_REJECT (1 references)
target   prot opt source        destination
reject   all -- anywhere       anywhere       /* !fw3 */

Z góry dziękuję za udzieloną pomoc.

2

Odp: mwan3 ssh routera przez wan2, oraz kierowanie ruchem po wan1 oraz wan2

1. Kontrolnie: wykupiłeś u operatora usługę publicznego adresu ip czy tylko patrzysz na niego i myślisz że jest publiczny?
2. To modem typu hilink, zrobiłeś dmz na nim?
3. pokaz konfig mwan3.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

3

Odp: mwan3 ssh routera przez wan2, oraz kierowanie ruchem po wan1 oraz wan2

Dynamiczny zew. IP u Plusa wykupiony, apn ustawiony na pro.plusgsm.pl połączenia działają
DDNS noip.com synchronizacja działa prawidłowo

config rule 'serv_wuw'
    option sticky '1'
    option proto 'all'
    option src_ip '192.168.10.200'
    option use_policy 'wan_wanb'

config rule 'harr_lenovo'
    option sticky '1'
    option proto 'all'
    option src_ip '192.168.10.120'
    option use_policy 'wanb_wan'

config rule 'moto_G7P'
    option src_ip '192.168.10.50'
    option proto 'all'
    option sticky '1'
    option use_policy 'wanb_only'

config rule 'http'
    option sticky '1'
    option dest_port '80'
    option proto 'tcp'
    option use_policy 'balanced'

config rule 'https'
    option sticky '1'
    option dest_port '443'
    option proto 'tcp'
    option use_policy 'balanced'

config rule 'default_rule'
    option dest_ip '0.0.0.0/0'
    option use_policy 'balanced'
    option proto 'all'
    option sticky '0'

config globals 'globals'
    option mmx_mask '0x3F00'
    option rtmon_interval '5'
    option logging '1'
    option loglevel 'notice'

config interface 'wan'
    option enabled '1'
    list track_ip '8.8.4.4'
    list track_ip '8.8.8.8'
    list track_ip '208.67.222.222'
    list track_ip '208.67.220.220'
    option family 'ipv4'
    option reliability '2'
    option count '1'
    option timeout '2'
    option failure_latency '1000'
    option recovery_latency '500'
    option failure_loss '20'
    option recovery_loss '5'
    option interval '5'
    option down '3'
    option up '8'

config interface 'wan6'
    option enabled '0'
    list track_ip '2001:4860:4860::8844'
    list track_ip '2001:4860:4860::8888'
    list track_ip '2620:0:ccd::2'
    list track_ip '2620:0:ccc::2'
    option family 'ipv6'
    option reliability '2'
    option count '1'
    option timeout '2'
    option interval '5'
    option down '3'
    option up '8'

config interface 'wanb'
    list track_ip '8.8.8.8'
    list track_ip '208.67.220.220'
    option family 'ipv4'
    option reliability '1'
    option count '1'
    option timeout '2'
    option interval '5'
    option down '3'
    option up '8'
    option enabled '1'

config interface 'wanb6'
    option enabled '0'
    list track_ip '2001:4860:4860::8888'
    list track_ip '2620:0:ccc::2'
    option family 'ipv6'
    option reliability '1'
    option count '1'
    option timeout '2'
    option interval '5'
    option down '3'
    option up '8'

config member 'wan_m1_w3'
    option interface 'wan'
    option metric '1'
    option weight '3'

config member 'wan_m2_w3'
    option interface 'wan'
    option metric '2'
    option weight '3'

config member 'wanb_m1_w2'
    option interface 'wanb'
    option metric '1'
    option weight '3'

config member 'wanb_m2_w2'
    option interface 'wanb'
    option metric '2'
    option weight '2'

config member 'wan6_m1_w3'
    option interface 'wan6'
    option metric '1'
    option weight '3'

config member 'wan6_m2_w3'
    option interface 'wan6'
    option metric '2'
    option weight '3'

config member 'wanb6_m1_w2'
    option interface 'wanb6'
    option metric '1'
    option weight '2'

config member 'wanb6_m2_w2'
    option interface 'wanb6'
    option metric '2'
    option weight '2'

config policy 'wan_only'
    list use_member 'wan_m1_w3'
    list use_member 'wan6_m1_w3'

config policy 'wanb_only'
    list use_member 'wanb_m1_w2'
    list use_member 'wanb6_m1_w2'

config policy 'balanced'
    list use_member 'wan_m1_w3'
    list use_member 'wanb_m1_w2'
    list use_member 'wan6_m1_w3'
    list use_member 'wanb6_m1_w2'

config policy 'wan_wanb'
    list use_member 'wan_m1_w3'
    list use_member 'wanb_m2_w2'
    list use_member 'wan6_m1_w3'
    list use_member 'wanb6_m2_w2'

config policy 'wanb_wan'
    list use_member 'wan_m2_w3'
    list use_member 'wanb_m1_w2'
    list use_member 'wan6_m2_w3'
    list use_member 'wanb6_m1_w2'

4

Odp: mwan3 ssh routera przez wan2, oraz kierowanie ruchem po wan1 oraz wan2

Ustawiłeś sobie http i https na balanced. A chciałeś na wanb_only chyba, tak?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

5

Odp: mwan3 ssh routera przez wan2, oraz kierowanie ruchem po wan1 oraz wan2

Może usługi zostawmy na później na początek chciał bym ustawić dostęp do rutera przez ssh z internetu.

A co do samych usług to chcę by serwer był w opcji balanced tylko konkretne usługi szły po zdefiniowanym wanie przykład:

http https oraz ssh wan 2
torrenty i reszta po wan1

lub ruch na portach 22,80,443 --> wan2
porty np 26006 --> wan1

6

Odp: mwan3 ssh routera przez wan2, oraz kierowanie ruchem po wan1 oraz wan2

https://ibb.co/MB27hBD

7

Odp: mwan3 ssh routera przez wan2, oraz kierowanie ruchem po wan1 oraz wan2

Jeszcze raz: jeżeli modem jest hilinka, czy zrobieś dmz na nim? I nie ma to nic wspólnego z dyndns.
Napisałem Ci - zmień z balanced na wanb_only.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

8

Odp: mwan3 ssh routera przez wan2, oraz kierowanie ruchem po wan1 oraz wan2

Cezary ten modem usb nie ma opcji ustawienia Strefy zdemilitaryzowanej, poprzednim razem gdy włączyłem na infolinni polkomtela zew ip dynamiczne to nie było tego problemu nie ustawiałem DMZ.

9

Odp: mwan3 ssh routera przez wan2, oraz kierowanie ruchem po wan1 oraz wan2

Musisz ustawić, router na interfejsie nie ma adresu operatora tylko wewnętrzny modemu hilinka. Bez tego ma jak przekierować portów, chyba że upnp używałeś.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

10 (edytowany przez 9tysiecy 2020-02-01 17:08:24)

Odp: mwan3 ssh routera przez wan2, oraz kierowanie ruchem po wan1 oraz wan2

Jeżeli to HiLink bez DMZ to musisz zmienić WebUI na takie które ma DMZ lub na zwykły (nie HiLink).