26

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

# ls /dev/ttyUSB*
ls: /dev/ttyUSB*: No such file or directory

27

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

a zainstalowałeś kmod-usb-serial-sierrawireless ?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

28

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

Tak

29

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

Musisz mieć dodatkowe interfejsy. Pokaż cat /sys/kernel/debug/usb/devices

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

30

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

Wygląda to tak:

# cat /sys/kernel/debug/usb/devices

T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 4.14
S: Manufacturer=Linux 4.14.95 ehci_hcd
S: Product=EHCI Host Controller
S: SerialNumber=101c0000.ehci
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  4 Ivl=256ms

T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1199 ProdID=68a2 Rev= 0.06
S: Manufacturer=Sierra Wireless, Incorporated
S: Product=MC7710
S: SerialNumber=358178041856024
C:* #Ifs= 4 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
E: Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms
E: Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 8 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=qmi_wwan
E: Ad=85(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms
E: Ad=86(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms

T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12  MxCh= 1
B: Alloc= 0/900 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 1.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0001 Rev= 4.14
S: Manufacturer=Linux 4.14.95 ohci_hcd
S: Product=Generic Platform OHCI controller
S: SerialNumber=101c1000.ohci
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  2 Ivl=255ms

31

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

Nie, nie masz załadowanego sterownika. Widzisz to przecież w wyniku. Pokaż

opkg list-installed | grep usb

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

32

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

Wygląda to tak:

# opkg list-installed | grep usb
kmod-usb-acm - 4.14.95-1
kmod-usb-core - 4.14.95-1
kmod-usb-ehci - 4.14.95-1
kmod-usb-ledtrig-usbport - 4.14.95-1
kmod-usb-net - 4.14.95-1
kmod-usb-net-cdc-ether - 4.14.95-1
kmod-usb-net-cdc-mbim - 4.14.95-1
kmod-usb-net-cdc-ncm - 4.14.95-1
kmod-usb-net-qmi-wwan - 4.14.95-1
kmod-usb-net-sierrawireless - 4.14.95-1
kmod-usb-ohci - 4.14.95-1
kmod-usb-printer - 4.14.95-1
kmod-usb-serial - 4.14.95-1
kmod-usb-serial-ftdi - 4.14.95-1
kmod-usb-serial-pl2303 - 4.14.95-1
kmod-usb-serial-sierrawireless - 4.14.95-1
kmod-usb-storage - 4.14.95-1
kmod-usb-wdm - 4.14.95-1
kmod-usb2 - 4.14.95-1
libusb-1.0 - 1.0.22-1
usb-modeswitch - 2017-12-19-f40f84c2-1
usbutils - 007-9

33

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

Zainstaluj kmod-usb-serial-option, choć to by było dziwne.
Pokaż cały logread od startu systemu.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

34

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

To MC7710 w płytce mikrotika, na moim ostatnim obrazie z luci:

root@OpenWrt:~# cat /sys/kernel/debug/usb/devices 

T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 4.09
S: Manufacturer=Linux 4.9.184 ehci_hcd
S: Product=EHCI Host Controller
S: SerialNumber=ehci-platform
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  4 Ivl=256ms

T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1199 ProdID=68a2 Rev= 0.06
S: Manufacturer=Sierra Wireless, Incorporated
S: Product=MC7710
S: SerialNumber=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C:* #Ifs= 4 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=qcserial
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=qcserial
E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=qcserial
E: Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms
E: Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 8 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=qmi_wwan
E: Ad=85(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms
E: Ad=86(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
root@OpenWrt:~# opkg list-installed *usb*
kmod-usb-acm - 4.9.184-1
kmod-usb-core - 4.9.184-1
kmod-usb-ehci - 4.9.184-1
kmod-usb-ledtrig-usbport - 4.9.184-1
kmod-usb-net - 4.9.184-1
kmod-usb-net-cdc-ether - 4.9.184-1
kmod-usb-net-cdc-mbim - 4.9.184-1
kmod-usb-net-cdc-ncm - 4.9.184-1
kmod-usb-net-huawei-cdc-ncm - 4.9.184-1
kmod-usb-net-qmi-wwan - 4.9.184-1
kmod-usb-net-rndis - 4.9.184-1
kmod-usb-net-sierrawireless - 4.9.184-1
kmod-usb-ohci - 4.9.184-1
kmod-usb-printer - 4.9.184-1
kmod-usb-serial - 4.9.184-1
kmod-usb-serial-option - 4.9.184-1
kmod-usb-serial-qualcomm - 4.9.184-1
kmod-usb-serial-sierrawireless - 4.9.184-1
kmod-usb-serial-wwan - 4.9.184-1
kmod-usb-storage - 4.9.184-1
kmod-usb-storage-uas - 4.9.184-1
kmod-usb-wdm - 4.9.184-1
kmod-usb2 - 4.9.184-1
libusb-1.0 - 1.0.22-1
usb-modeswitch - 2017-12-19-f40f84c2-1
root@OpenWrt:~# 
Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

35

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

Może go po prostu zwrócę i polecisz mi coś innego?
Fajnie, gdyby zgłaszał się w LuCi jako jeden interface, tak jak modem z tematu.

36

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

MC7710 jest jak najbardziej ok. W openwrt kazdy z interfejsów - qmi, mbim. ncm robią dwa interfejsy. W niczym ci to nie przeszkadza.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

37 (edytowany przez tinware 2019-07-12 23:13:32)

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

Po instalacji kmod-usb-serial-option nie widzę nic ls /dev/*USB*

Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  0.000000] Linux version 4.14.95 (root@xxxxxxxxxxxx) (gcc version 7.3.0 (OpenWrt GCC 7.3.0 r7676-cddd7b4c77)) #0 Wed Jan 30 12:21:02 2019
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] Board has DDR2
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] Analog PMU set to hw control
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] Digital PMU set to hw control
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] SoC Type: MediaTek MT7628AN ver:1 eco:2
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] bootconsole [early0] enabled
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] CPU0 revision is: 00019655 (MIPS 24KEc)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] MIPS: machine is UniElec U7628-01 (128M RAM/16M flash)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] Determined physical RAM map:
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.warn kernel: [  0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.warn kernel: [  0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] Zone ranges:
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000]  Normal  [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] Movable zone start for each node
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] Early memory node ranges
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.debug kernel: [  0.000000] On node 0 totalpages: 32768
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.debug kernel: [  0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 8044e940, node_mem_map 81000040
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.debug kernel: [  0.000000]  Normal zone: 256 pages used for memmap
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.debug kernel: [  0.000000]  Normal zone: 0 pages reserved
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.debug kernel: [  0.000000]  Normal zone: 32768 pages, LIFO batch:7
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x8c/0x474 with crng_init=0
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.debug kernel: [  0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.debug kernel: [  0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 32512
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,57600 rootfstype=squashfs,jffs2
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] Writing ErrCtl register=000407fe
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] Readback ErrCtl register=000407fe
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] Memory: 125036K/131072K available (3418K kernel code, 170K rwdata, 824K rodata, 188K init, 200K bss, 6036K reserved, 0K cma-reserved)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] NR_IRQS: 256
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] intc: using register map from devicetree
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] CPU Clock: 580MHz
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.crit kernel: [  0.000000] timer_probe: no matching timers found
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000000] clocksource: MIPS: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6590553264 ns
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.000011] sched_clock: 32 bits at 290MHz, resolution 3ns, wraps every 7405115902ns
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.015369] Calibrating delay loop... 385.84 BogoMIPS (lpj=1929216)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.087587] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.096955] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.109910] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.129512] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.148884] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.160987] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.171776] NET: Registered protocol family 16
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.err kernel: [  0.288815] mt7620-pci 10140000.pcie: Port 0 N_FTS = 1b105000
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.err kernel: [  0.449823] mt7620-pci 10140000.pcie: PCIE0 no card, disable it(RST&CLK)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.warn kernel: [  0.462963] mt7620-pci: probe of 10140000.pcie failed with error -1
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.492164] mt7621_gpio 10000600.gpio: registering 32 gpios
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.503371] mt7621_gpio 10000600.gpio: registering 32 gpios
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.514513] mt7621_gpio 10000600.gpio: registering 32 gpios
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.529783] clocksource: Switched to clocksource MIPS
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.540907] NET: Registered protocol family 2
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.550364] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.564061] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.576579] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.589281] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.600746] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.613345] NET: Registered protocol family 1
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.debug kernel: [  0.621878] PCI: CLS 0 bytes, default 32
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.warn kernel: [  0.625259] Crashlog allocated RAM at address 0x3f00000
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.637094] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.655587] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.667031] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.696470] io scheduler noop registered
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.704142] io scheduler deadline registered (default)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.715188] Serial: 8250/16550 driver, 3 ports, IRQ sharing disabled
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.728869] console [ttyS0] disabled
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.735893] 10000c00.uartlite: ttyS0 at MMIO 0x10000c00 (irq = 28, base_baud = 2500000) is a 16550A
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.753723] console [ttyS0] enabled
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.767450] bootconsole [early0] disabled
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.err kernel: [  0.783818] cacheinfo: Failed to find cpu0 device node
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.warn kernel: [  0.794030] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.806801] spi-mt7621 10000b00.spi: sys_freq: 193333333
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  0.822147] m25p80 spi0.0: mx25l12805d (16384 Kbytes)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  0.832259] 4 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  0.844841] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0":
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  0.854345] 0x000000000000-0x000000030000 : "bootloader"
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  0.865781] 0x000000030000-0x000000040000 : "config"
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  0.876561] 0x000000040000-0x000000050000 : "factory"
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  0.887471] 0x000000050000-0x000001000000 : "firmware"
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  0.962533] 2 uimage-fw partitions found on MTD device firmware
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  0.974304] 0x000000050000-0x0000001b92ec : "kernel"
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  0.985043] 0x0000001b92ec-0x000001000000 : "rootfs"
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  0.995742] mtd: device 5 (rootfs) set to be root filesystem
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  1.008491] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  1.020810] 0x000000be0000-0x000001000000 : "rootfs_data"
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  1.033175] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  1.052435] rt3050-esw 10110000.esw: link changed 0x00
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  1.064242] mtk_soc_eth 10100000.ethernet eth0: mediatek frame engine at 0xb0100000, irq 5
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  1.082435] NET: Registered protocol family 10
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  1.095181] Segment Routing with IPv6
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  1.102616] NET: Registered protocol family 17
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  1.111472] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  1.130623] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:5.
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  1.145644] Freeing unused kernel memory: 188K
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.warn kernel: [  1.154467] This architecture does not have kernel memory protection.
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  2.477781] init: Console is alive
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  2.484852] init: - watchdog -
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  2.572316] random: fast init done
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  5.295712] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  5.632942] usbcore: registered new interface driver usbfs
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  5.643964] usbcore: registered new interface driver hub
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  5.654616] usbcore: registered new device driver usb
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  5.698400] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  5.720737] SCSI subsystem initialized
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  5.733763] ehci-platform: EHCI generic platform driver
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  5.754466] phy phy-10120000.usbphy.0: remote usb device wakeup disabled
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  5.767748] phy phy-10120000.usbphy.0: UTMI 16bit 30MHz
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  5.778110] ehci-platform 101c0000.ehci: EHCI Host Controller
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  5.789528] ehci-platform 101c0000.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  5.805333] ehci-platform 101c0000.ehci: irq 26, io mem 0x101c0000
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  5.839825] ehci-platform 101c0000.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  5.853284] hub 1-0:1.0: USB hub found
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  5.861148] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  5.872558] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  5.886665] ohci-platform: OHCI generic platform driver
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  5.897352] ohci-platform 101c1000.ohci: Generic Platform OHCI controller
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  5.910877] ohci-platform 101c1000.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  5.926648] ohci-platform 101c1000.ohci: irq 26, io mem 0x101c1000
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  6.004788] hub 2-0:1.0: USB hub found
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  6.012710] hub 2-0:1.0: 1 port detected
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  6.029640] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  6.042368] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  6.067238] init: - preinit -
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  6.809829] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.warn kernel: [  7.252769] usb 1-1: config 1 has an invalid interface number: 8 but max is 3
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.warn kernel: [  7.266974] usb 1-1: config 1 has no interface number 1
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  7.389613] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  7.716305] rt3050-esw 10110000.esw: link changed 0x00
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  10.679852] rt3050-esw 10110000.esw: link changed 0x04
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  10.712854] rt3050-esw 10110000.esw: link changed 0x05
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  11.167961] mount_root: loading kmods from internal overlay
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  11.239387] kmodloader: loading kernel modules from //etc/modules-boot.d/*
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  11.255017] kmodloader: done loading kernel modules from //etc/modules-boot.d/*
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  11.902799] jffs2: notice: (387) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 3 of xdatum (0 unchecked, 1 orphan) and 3 of xref (1 dead, 0 orphan) found.
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  11.934255] block: attempting to load /tmp/jffs_cfg/upper/etc/config/fstab
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  11.954675] block: extroot: not configured
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  12.077842] jffs2: notice: (385) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 3 of xdatum (0 unchecked, 1 orphan) and 3 of xref (1 dead, 0 orphan) found.
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  12.526612] block: attempting to load /tmp/jffs_cfg/upper/etc/config/fstab
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  12.545629] block: extroot: not configured
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  12.554945] mount_root: switching to jffs2 overlay
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.warn kernel: [  12.627125] overlayfs: upper fs does not support tmpfile.
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.warn kernel: [  12.642436] urandom-seed: Seeding with /etc/urandom.seed
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  12.889590] procd: - early -
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  12.896233] procd: - watchdog -
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  13.607916] procd: - watchdog -
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  13.618381] procd: - ubus -
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  13.915016] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  13.957744] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.notice kernel: [  14.242611] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  14.257618] procd: - init -
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  15.949758] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  15.997619] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O MODULE].
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  16.044430] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  16.085181] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  16.128033] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  16.152814] ip_set: protocol 6
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  16.354637] ppdev: user-space parallel port driver
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  16.491606] lp: driver loaded but no devices found
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  16.533538] u32 classifier
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  16.538896]   input device check on
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  16.546208]   Actions configured
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  16.576067] Mirror/redirect action on
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  16.613101] nf_conntrack version 0.5.0 (2048 buckets, 8192 max)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  16.656726] fuse init (API version 7.26)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  16.688883] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  16.700163] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  16.751804] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  16.780700] Loading modules backported from Linux version wt-2017-11-01-0-gfe248fc2c180
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  16.796619] Backport generated by backports.git v4.14-rc2-1-31-g86cf0e5d
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  16.840366] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  17.029467] usbcore: registered new interface driver usblp
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  17.087511] usbcore: registered new interface driver usbserial
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  17.099236] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  17.112280] usbserial: USB Serial support registered for generic
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  17.250314] xt_time: kernel timezone is -0000
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  17.362301] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  17.378773] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  17.424019] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  17.435579] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  17.734787] mt76_wmac 10300000.wmac: ASIC revision: 76280001
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  18.806552] mt76_wmac 10300000.wmac: Firmware Version: 20151201
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  18.818330] mt76_wmac 10300000.wmac: Build Time: 20151201183641
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  18.849787] mt76_wmac 10300000.wmac: firmware init done
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.debug kernel: [  19.023533] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  19.083337] usbcore: registered new interface driver pl2303
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  19.094562] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  19.190639] PPP generic driver version 2.4.2
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  19.202417] NET: Registered protocol family 24
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  19.218831] qmi_wwan 1-1:1.8: cdc-wdm0: USB WDM device
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  19.230193] qmi_wwan 1-1:1.8 wwan0: register 'qmi_wwan' at usb-101c0000.ehci-1, WWAN/QMI device, e6:f2:24:62:74:9d
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  19.250998] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  19.365008] usbcore: registered new interface driver sierra
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  19.376231] usbserial: USB Serial support registered for Sierra USB modem
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  19.393564] usbcore: registered new interface driver sierra_net
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  19.412757] usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  19.431552] usbcore: registered new interface driver option
Fri Jul 12 22:08:10 2019 kern.info kernel: [  19.442758] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Fri Jul 12 22:08:10 2019 user.info kernel: [  19.502226] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
Fri Jul 12 22:08:11 2019 user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Fri Jul 12 22:08:11 2019 user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Fri Jul 12 22:08:12 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: started, version 2.80 cachesize 150
Fri Jul 12 22:08:12 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: DNS service limited to local subnets
Fri Jul 12 22:08:12 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
Fri Jul 12 22:08:12 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: using local addresses only for domain test
Fri Jul 12 22:08:12 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: using local addresses only for domain onion
Fri Jul 12 22:08:12 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: using local addresses only for domain localhost
Fri Jul 12 22:08:12 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: using local addresses only for domain local
Fri Jul 12 22:08:12 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: using local addresses only for domain invalid
Fri Jul 12 22:08:12 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: using local addresses only for domain bind
Fri Jul 12 22:08:12 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: using local addresses only for domain lan
Fri Jul 12 22:08:12 2019 daemon.warn dnsmasq[1017]: no servers found in /tmp/resolv.conf.auto, will retry
Fri Jul 12 22:08:12 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: read /etc/hosts - 4 addresses
Fri Jul 12 22:08:12 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 0 addresses
Fri Jul 12 22:08:13 2019 authpriv.info dropbear[1044]: Not backgrounding
Fri Jul 12 22:08:14 2019 kern.info kernel: [  25.558599] rt3050-esw 10110000.esw: link changed 0x00
Fri Jul 12 22:08:14 2019 user.notice : Added device handler type: tunnel
Fri Jul 12 22:08:14 2019 user.notice : Added device handler type: Network device
Fri Jul 12 22:08:14 2019 user.notice : Added device handler type: bridge
Fri Jul 12 22:08:14 2019 user.notice : Added device handler type: veth
Fri Jul 12 22:08:14 2019 user.notice : Added device handler type: macvlan
Fri Jul 12 22:08:14 2019 user.notice : Added device handler type: 8021ad
Fri Jul 12 22:08:14 2019 user.notice : Added device handler type: 8021q
Fri Jul 12 22:08:15 2019 daemon.notice procd: /etc/init.d/network: 'radio0' is disabled
Fri Jul 12 22:08:15 2019 daemon.notice procd: /etc/init.d/network: 'radio0' is disabled
Fri Jul 12 22:08:17 2019 kern.info kernel: [  28.573498] rt3050-esw 10110000.esw: link changed 0x01
Fri Jul 12 22:08:17 2019 kern.info kernel: [  28.671541] rt3050-esw 10110000.esw: link changed 0x05
Fri Jul 12 22:08:17 2019 daemon.err block: /dev/mtdblock5 is already mounted on /rom
Fri Jul 12 22:08:17 2019 daemon.err block: /dev/mtdblock6 is already mounted on /overlay
Fri Jul 12 22:08:21 2019 kern.info kernel: [  32.874582] br-lan: port 1(eth0.1) entered blocking state
Fri Jul 12 22:08:21 2019 kern.info kernel: [  32.885521] br-lan: port 1(eth0.1) entered disabled state
Fri Jul 12 22:08:21 2019 kern.info kernel: [  32.896603] device eth0.1 entered promiscuous mode
Fri Jul 12 22:08:21 2019 kern.info kernel: [  32.906127] device eth0 entered promiscuous mode
Fri Jul 12 22:08:21 2019 kern.info kernel: [  33.072283] br-lan: port 1(eth0.1) entered blocking state
Fri Jul 12 22:08:21 2019 kern.info kernel: [  33.083040] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
Fri Jul 12 22:08:21 2019 kern.info kernel: [  33.094304] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready
Fri Jul 12 22:08:21 2019 daemon.notice netifd: Interface 'lan' is enabled
Fri Jul 12 22:08:21 2019 daemon.notice netifd: Interface 'lan' is setting up now
Fri Jul 12 22:08:22 2019 daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Fri Jul 12 22:08:22 2019 daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is enabled
Fri Jul 12 22:08:22 2019 daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is setting up now
Fri Jul 12 22:08:22 2019 daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Fri Jul 12 22:08:22 2019 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is setting up now
Fri Jul 12 22:08:22 2019 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' is enabled
Fri Jul 12 22:08:22 2019 daemon.notice netifd: bridge 'br-lan' link is up
Fri Jul 12 22:08:22 2019 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity
Fri Jul 12 22:08:22 2019 daemon.notice netifd: Network device 'eth0' link is up
Fri Jul 12 22:08:22 2019 daemon.notice netifd: VLAN 'eth0.1' link is up
Fri Jul 12 22:08:22 2019 daemon.notice netifd: Network device 'lo' link is up
Fri Jul 12 22:08:22 2019 daemon.notice netifd: Interface 'loopback' has link connectivity
Fri Jul 12 22:08:22 2019 daemon.notice netifd: VLAN 'eth0.2' link is up
Fri Jul 12 22:08:22 2019 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' has link connectivity
Fri Jul 12 22:08:22 2019 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' is setting up now
Fri Jul 12 22:08:22 2019 daemon.notice netifd: wan (1280): Waiting for SIM initialization
Fri Jul 12 22:08:23 2019 kern.info kernel: [  34.275899] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
Fri Jul 12 22:08:23 2019 daemon.err odhcp6c[1313]: Failed to send RS (Address not available)
Fri Jul 12 22:08:23 2019 daemon.notice netifd: wan (1280): PIN verification is disabled
Fri Jul 12 22:08:23 2019 daemon.err odhcp6c[1313]: Failed to send DHCPV6 message to ff02::1:2 (Address not available)
Fri Jul 12 22:08:23 2019 daemon.notice netifd: wan (1280): Waiting for network registration
Fri Jul 12 22:08:23 2019 daemon.notice netifd: wan (1280): Starting network wan
Fri Jul 12 22:08:23 2019 daemon.notice netifd: wan (1280): Setting up wwan0
Fri Jul 12 22:08:24 2019 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Fri Jul 12 22:08:24 2019 daemon.notice netifd: Network device 'wwan0' link is up
Fri Jul 12 22:08:24 2019 daemon.notice netifd: Network alias 'wwan0' link is up
Fri Jul 12 22:08:24 2019 daemon.notice netifd: Interface 'wan_4' is enabled
Fri Jul 12 22:08:24 2019 daemon.notice netifd: Interface 'wan_4' has link connectivity
Fri Jul 12 22:08:24 2019 daemon.notice netifd: Interface 'wan_4' is setting up now
Fri Jul 12 22:08:24 2019 daemon.notice netifd: wan_4 (1394): udhcpc: started, v1.28.4
Fri Jul 12 22:08:25 2019 daemon.warn odhcpd[1194]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 00010001238b81e600262243eb54 on br-lan: ok fd96:5a83:a50c::474/128
Fri Jul 12 22:08:25 2019 daemon.warn odhcpd[1194]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 00010001238b81e600262243eb54 on br-lan: ok fd96:5a83:a50c::474/128
Fri Jul 12 22:08:25 2019 daemon.notice netifd: wan_4 (1394): udhcpc: sending discover
Fri Jul 12 22:08:25 2019 daemon.notice netifd: wan_4 (1394): udhcpc: sending select for 10.86.130.22
Fri Jul 12 22:08:25 2019 daemon.notice netifd: wan_4 (1394): udhcpc: lease of 10.86.130.22 obtained, lease time 7200
Fri Jul 12 22:08:25 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: read /etc/hosts - 4 addresses
Fri Jul 12 22:08:25 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c.1323 - 0 addresses
Fri Jul 12 22:08:25 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Fri Jul 12 22:08:25 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 0 addresses
Fri Jul 12 22:08:25 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: read /etc/hosts - 4 addresses
Fri Jul 12 22:08:25 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c.1323 - 0 addresses
Fri Jul 12 22:08:25 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Fri Jul 12 22:08:25 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 0 addresses
Fri Jul 12 22:08:26 2019 daemon.notice netifd: Interface 'wan_4' is now up
Fri Jul 12 22:08:26 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Fri Jul 12 22:08:26 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: using local addresses only for domain test
Fri Jul 12 22:08:26 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: using local addresses only for domain onion
Fri Jul 12 22:08:26 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: using local addresses only for domain localhost
Fri Jul 12 22:08:26 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: using local addresses only for domain local
Fri Jul 12 22:08:26 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: using local addresses only for domain invalid
Fri Jul 12 22:08:26 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: using local addresses only for domain bind
Fri Jul 12 22:08:26 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: using local addresses only for domain lan
Fri Jul 12 22:08:26 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: using nameserver 194.204.159.1#53
Fri Jul 12 22:08:26 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: using nameserver 194.204.152.34#53
Fri Jul 12 22:08:27 2019 user.notice mwan3[1276]: Using firewall mask 0x3F00
Fri Jul 12 22:08:27 2019 user.notice mwan3[1276]: Max interface count is 60
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1017]: exiting on receipt of SIGTERM
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: started, version 2.80 cachesize 150
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: DNS service limited to local subnets
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq-dhcp[1632]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: using local addresses only for domain test
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: using local addresses only for domain onion
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: using local addresses only for domain localhost
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: using local addresses only for domain local
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: using local addresses only for domain invalid
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: using local addresses only for domain bind
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: using local addresses only for domain lan
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: using local addresses only for domain test
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: using local addresses only for domain onion
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: using local addresses only for domain localhost
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: using local addresses only for domain local
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: using local addresses only for domain invalid
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: using local addresses only for domain bind
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: using local addresses only for domain lan
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: using nameserver 194.204.159.1#53
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: using nameserver 194.204.152.34#53
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: read /etc/hosts - 4 addresses
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 2 addresses
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq-dhcp[1632]: read /etc/ethers - 0 addresses
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: read /etc/hosts - 4 addresses
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 2 addresses
Fri Jul 12 22:08:29 2019 daemon.info dnsmasq-dhcp[1632]: read /etc/ethers - 0 addresses
Fri Jul 12 22:08:30 2019 daemon.err modprobe: xt_multiport is already loaded
Fri Jul 12 22:08:30 2019 daemon.err modprobe: xt_connmark is already loaded
Fri Jul 12 22:08:30 2019 daemon.err modprobe: xt_comment is already loaded
Fri Jul 12 22:08:30 2019 daemon.err modprobe: xt_length is already loaded
Fri Jul 12 22:08:31 2019 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Fri Jul 12 22:08:33 2019 daemon.info dnsmasq[1632]: exiting on receipt of SIGTERM
Fri Jul 12 22:08:34 2019 user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Fri Jul 12 22:08:34 2019 user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Fri Jul 12 22:08:34 2019 daemon.err modprobe: xt_multiport is already loaded
Fri Jul 12 22:08:34 2019 daemon.err modprobe: xt_connmark is already loaded
Fri Jul 12 22:08:34 2019 daemon.err modprobe: xt_comment is already loaded
Fri Jul 12 22:08:34 2019 daemon.err modprobe: xt_length is already loaded
Fri Jul 12 22:08:38 2019 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/network reload dependency on /etc/config/dhcp
Fri Jul 12 22:08:38 2019 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/network reload dependency on /etc/config/radvd
Fri Jul 12 22:08:38 2019 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/wireless reload dependency on /etc/config/network
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: started, version 2.80 cachesize 150
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: DNS service limited to local subnets
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq-dhcp[2346]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: using local addresses only for domain test
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: using local addresses only for domain onion
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: using local addresses only for domain localhost
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: using local addresses only for domain local
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: using local addresses only for domain invalid
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: using local addresses only for domain bind
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: using local addresses only for domain lan
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: using local addresses only for domain test
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: using local addresses only for domain onion
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: using local addresses only for domain localhost
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: using local addresses only for domain local
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: using local addresses only for domain invalid
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: using local addresses only for domain bind
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: using local addresses only for domain lan
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: using nameserver 194.204.159.1#53
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: using nameserver 194.204.152.34#53
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: read /etc/hosts - 4 addresses
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq[2346]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 2 addresses
Fri Jul 12 22:08:38 2019 daemon.info dnsmasq-dhcp[2346]: read /etc/ethers - 0 addresses
Fri Jul 12 22:08:39 2019 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/firewall reload dependency on /etc/config/luci-splash
Fri Jul 12 22:08:39 2019 user.info adblock-3.5.5-2[1749]: adblock is currently disabled, please set adb_enabled to '1' to use this service
Fri Jul 12 22:08:39 2019 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/firewall reload dependency on /etc/config/qos
Fri Jul 12 22:08:39 2019 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/firewall reload dependency on /etc/config/miniupnpd
Fri Jul 12 22:08:39 2019 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/dhcp reload dependency on /etc/config/odhcpd
Fri Jul 12 22:08:40 2019 user.notice ucitrack: Setting up non-init /etc/config/fstab reload handler: /sbin/block mount
Fri Jul 12 22:08:41 2019 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/system reload trigger for non-procd /etc/init.d/led
Fri Jul 12 22:08:41 2019 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/system reload dependency on /etc/config/luci_statistics
Fri Jul 12 22:08:41 2019 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/system reload dependency on /etc/config/dhcp
Fri Jul 12 22:08:42 2019 user.notice mwan3[2385]: Execute ifup event on interface wan (wwan0)
Fri Jul 12 22:08:43 2019 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/mwan3 reload trigger for non-procd /etc/init.d/mwan3
Fri Jul 12 22:08:43 2019 daemon.info dnsmasq-dhcp[2346]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.196 00:26:22:43:eb:54
Fri Jul 12 22:08:43 2019 daemon.info dnsmasq-dhcp[2346]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.196 00:26:22:43:eb:54 tinware-pc
Fri Jul 12 22:08:45 2019 user.notice mwan3[2385]: Starting tracker on interface wan (wwan0)
Fri Jul 12 22:08:46 2019 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S96led: setting up led lan1
Fri Jul 12 22:08:46 2019 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S96led: setting up led lan2
Fri Jul 12 22:08:46 2019 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S96led: setting up led lan3
Fri Jul 12 22:08:46 2019 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S96led: setting up led lan4
Fri Jul 12 22:08:46 2019 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S96led: setting up led wan
Fri Jul 12 22:08:46 2019 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S96led: setting up led wlan
Fri Jul 12 22:08:47 2019 daemon.info dnsmasq-dhcp[2346]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.196 00:26:22:43:eb:54
Fri Jul 12 22:08:47 2019 daemon.info dnsmasq-dhcp[2346]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.196 00:26:22:43:eb:54 tinware-pc
Fri Jul 12 22:08:49 2019 daemon.info procd: - init complete -
Fri Jul 12 22:09:23 2019 user.info mwan3[2385]: connection tracking not flushed on interface wan (wwan0) ifup
Fri Jul 12 22:09:24 2019 daemon.err uhttpd[2148]: luci: accepted login on /admin/network/network for root from 192.168.1.196
Fri Jul 12 22:09:24 2019 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (wwan0)
Fri Jul 12 22:09:29 2019 user.notice ddns-scripts[3025]: myddns_ipv4: PID '3025' started at 2019-07-12 22:09
Fri Jul 12 22:09:33 2019 user.warn ddns-scripts[3025]: myddns_ipv4: Service section disabled! - TERMINATE
Fri Jul 12 22:09:33 2019 user.warn ddns-scripts[3025]: myddns_ipv4: PID '3025' exit WITH ERROR '1' at 2019-07-12 22:09
Fri Jul 12 22:09:36 2019 authpriv.info dropbear[4220]: Child connection from 192.168.1.196:51550
Fri Jul 12 22:09:40 2019 authpriv.notice dropbear[4220]: Auth succeeded with blank password for 'root' from 192.168.1.196:51550
Fri Jul 12 22:09:51 2019 kern.notice kernel: [  89.619841] random: crng init done
Fri Jul 12 22:09:51 2019 kern.notice kernel: [  89.626587] random: 6 urandom warning(s) missed due to ratelimiting

38

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

Moduł sierrawireless musi go złapać. Patrz mój poprzedni post. Dlaczego go u ciebie nie ma - nie wiem. Sprawdź mój obraz z luci (tak , wiem, nie będziesz miał ledów)

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

39

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

Masz obraz do tego routera? Podasz link?

Odpaliłem GPS na  Ericsson F5521GW. Zostawiam dla potomnych:

screen -dmS gps_read bash -c "cat /dev/ttyACM1" &
echo "AT*E2GPSCTL=1,5,1" | dd of=/dev/ttyACM1
echo "AT*E2GPSNPD" | dd of=/dev/ttyACM1

Prawidłową datę udało mi się złapać dość szybko, ale niestety nie złapałem fixa.
Zastosowane anteny to anteny od WiFi, nie mam innych na ten moment

40

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

Tu: https://dl.eko.one.pl/luci/openwrt-18.06/ramips/mt76x8/

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

41 (edytowany przez tinware 2019-07-13 20:20:14)

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

Podłączyłem MC7710 pod u7621-06. Mam połączenie z Internetem.

opkg update
opkg install uqmi 
opkg install kmod-usb-net-qmi-wwan
opkg install umbim 
opkg install kmod-usb-net-cdc-mbim
opkg install kmod-usb-serial-sierrawireless

# nano /etc/config/network
[...]
  config 'interface' 'mpcie'
    option 'proto' 'qmi'
    option 'device' '/dev/cdc-wdm0'
    option 'pincode' '1234'
    option 'apn' 'internet'
[...]

reboot
ls /dev/*USB*
ls: /dev/*USB*: No such file or directory

Chciałem wymienić ten modem na coś z Abstract Control Modem (ACM).
W Ericsson F5521GW 2XGNJ udało mi się nawiązać połączenie i uruchomić GPS.
Sieje mi tylko trochę krzakami, zsynchronizowała się godzina, nie złapałem FIXa.
Poleć mi coś z RAS/ACM, minął już miesiąc od założenia tematu, a ja chciałem mieć już Internet z GPSem.

42

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

Zainstalowałeś mój obraz? Jeżeli tak to po instalowałeś te moduły jak tam wszystko jest?

Obecnie bardzo mało modemów obsługuje ACM. Jedynym współczesnym znanym mi modemem z ACM jest mikrotik R11e-LTE, ale on nie ma GPS.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

43 (edytowany przez tinware 2019-07-13 21:22:31)

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

Wrzuciłem Twój obraz na u7628-01. Po skonfigurowaniu /etc/config/network, reset i...

# ls /dev/cdc*
ls: /dev/cdc*: No such file or directory

# ls /dev/*USB*
ls: /dev/*USB*: No such file or directory

LuCi krzyczy mi w Interfaceach: Nieobsługiwany typ protokołu. Instaluj rozszerzenia protokołów... luci-proto
Więc instaluje: luci-proto-qmi
LuCi krzyczy mi w Interfaceach: nieznany błąd (INVALID_PROTO)

Pojawia się:

# ls /dev/cdc*
/dev/cdc-wdm0

Może on jest w tym drugim trybie MBIM?

44

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

cat /sys/kernel/debug/usb/devices

pokaż. Jak masz  68A2 to jest qmi.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

45

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

No to chyba mam 68a2 wink

T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 4.14
S: Manufacturer=Linux 4.14.131 ehci_hcd
S: Product=EHCI Host Controller
S: SerialNumber=101c0000.ehci
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  4 Ivl=256ms

T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1199 ProdID=68a2 Rev= 0.06
S: Manufacturer=Sierra Wireless, Incorporated
S: Product=MC7710
S: SerialNumber=358178041856024
C:* #Ifs= 4 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
E: Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms
E: Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 8 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=qmi_wwan
E: Ad=85(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms
E: Ad=86(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms

T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12  MxCh= 1
B: Alloc= 0/900 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 1.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0001 Rev= 4.14
S: Manufacturer=Linux 4.14.131 ohci_hcd
S: Product=Generic Platform OHCI controller
S: SerialNumber=101c1000.ohci
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  2 Ivl=255ms

46 (edytowany przez Cezary 2019-07-13 21:44:27)

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

No sorry, u mnie się ładowały wszystkie drivery.

EDIT: A zrób jeszcze jedną rzecz:

echo "1199 68a2" > /sys/bus/usb-serial/drivers/sierra/new_id
sync
cat /sys/kernel/debug/usb/devices
Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

47 (edytowany przez tinware 2019-07-13 21:47:12)

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

Zwrócę go, czas na zwrot właśnie mi się kończy. Czy teraz najpopularniejszymi modemami są te pracujące w trybie QMI? Co jeszcze mi polecisz? Ostatnio dosyć często spotykam się z modemami SIMCOM...

48

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

Oparte na chipsecie qualcomma, tak. A simcom jak simcom, ot kolejny producent.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

49 (edytowany przez tinware 2019-07-13 21:55:16)

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

Cezary napisał/a:

Oparte na chipsecie qualcomma

Pracują w trybie QMI czy w różnych trybach?
Który z tych trybów jest najlepszy pod OpenWRT?
Ja na chwilę obecną bawiłem się HiLinkami i ACM i bez żadnego problemu je uruchamiałem

50

Odp: Modemy: Ericsson F5521GW 2XGNJ / AirPrime MC7710 / SimCOM 7600E-H

Na qmi, to ich protokół.

Najlepszy - nie ma takiego. Każdy ma jakieś wady smile I każdy z tym modemów możesz uruchomić w zwykłym trybie ppp (czy to będzie ACM czy USB, nie ma znaczenia), a nie osiągniesz pełnej prędkości połączenia na ppp.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.