176

Odp: Aktualizacja Oscam

Ile to trwało u Ciebie za pierwszym razem i czy kolejna aktualizacja oscama trwa dużo krócej?

177

Odp: Aktualizacja Oscam

Pobranie środowiska trochę trwa ale sama kompilacja oscama to jakieś 2-3 minuty

178

Odp: Aktualizacja Oscam

No u mnie już ze 3 godziny

179

Odp: Aktualizacja Oscam

Ale co? Kompilujesz oscam 3 godz czy pobiera środowisko?

180 (edytowany przez darog69 2020-10-28 20:26:29)

Odp: Aktualizacja Oscam

he he, make tyle leci

181

Odp: Aktualizacja Oscam

I jeszcze trochę może potrwać. Uruchomiłeś kompilację na słabej maszynce, zanim się środowisko skompiluje pierwszy raz to trochę to potrwa.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

182

Odp: Aktualizacja Oscam

Mam czas smile

183 (edytowany przez darog69 2020-10-28 21:01:44)

Odp: Aktualizacja Oscam

Zbudowało,ale po komendzie kompilacji oscama mam tak:

darog69@HP-t630:~/openwrt$ make -j1 V=s package/oscam-svn/compile
make[1]: Entering directory '/home/darog69/openwrt'
make[1]: *** No rule to make target 'package/oscam-svn/compile'.  Stop.
make[1]: Leaving directory '/home/darog69/openwrt'
/home/darog69/openwrt/include/toplevel.mk:225: recipe for target 'package/oscam-svn/compile' failed
make: *** [package/oscam-svn/compile] Error 2
darog69@HP-t630:~/openwrt$

darog69@HP-t630:~/openwrt$ make package/oscam-svn/compile
make[1] package/oscam-svn/compile
make -r package/oscam-svn/compile: build failed. Please re-run make with -j1 V=s or V=sc for a higher verbosity level to see what's going on
/home/darog69/openwrt/include/toplevel.mk:225: recipe for target 'package/oscam-svn/compile' failed
make: *** [package/oscam-svn/compile] Error 1
darog69@HP-t630:~/openwrt$

184

Odp: Aktualizacja Oscam

Wykonaj polecenie

cat package/oscam-svn/Makefile

i pokaż co wyszło.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

185

Odp: Aktualizacja Oscam

darog69@HP-t630:~/openwrt$ cat package/oscam-svn/Makefile
#
# Copyright (C) 2006-2010 OpenWrt.org
#
# This is free software, licensed under the GNU General Public License v2.
# See /LICENSE for more information.
#

curdir:=package

include $(INCLUDE_DIR)/feeds.mk
include $(INCLUDE_DIR)/rootfs.mk

-include $(TMP_DIR)/.packagedeps
$(curdir)/autoremove:=1
$(curdir)/builddirs:=$(sort $(package-) $(package-y) $(package-m))
$(curdir)/builddirs-default:=. $(sort $(package-y) $(package-m))
$(curdir)/builddirs-prereq:=. $(sort $(prereq-y) $(prereq-m))
ifdef CHECK_ALL
$(curdir)/builddirs-check:=$($(curdir)/builddirs)
$(curdir)/builddirs-download:=$($(curdir)/builddirs)
endif
ifneq ($(IGNORE_ERRORS),)
  package-y-filter := $(package-y)
  package-m-filter := $(filter-out $(package-y),$(package-m))
  package-n-filter := $(filter-out $(package-y) $(package-m),$(package-))
  package-ignore-errors := $(filter n m y,$(IGNORE_ERRORS))
  package-ignore-errors := $(if $(package-ignore-errors),$(package-ignore-errors),n m)
  package-ignore-subdirs := $(sort $(foreach m,$(package-ignore-errors),$(package-$(m)-filter)))
  $(curdir)/builddirs-ignore-download := $(package-ignore-subdirs)
  $(curdir)/builddirs-ignore-compile := $(package-ignore-subdirs)
  $(curdir)/builddirs-ignore-host-download := $(package-ignore-subdirs)
  $(curdir)/builddirs-ignore-host-compile := $(package-ignore-subdirs)
endif

PACKAGE_INSTALL_FILES:= \
    $(foreach pkg,$(sort $(package-y)), \
        $(foreach variant, \
            $(if $(strip $(package/$(pkg)/variants)), \
                $(package/$(pkg)/variants), \
                $(if $(package/$(pkg)/default-variant), \
                    $(package/$(pkg)/default-variant), \
                    default \
                ) \
            ), \
            $(PKG_INFO_DIR)/$(lastword $(subst /,$(space),$(pkg))).$(variant).install \
        ) \
    )

$(curdir)/cleanup: $(TMP_DIR)/.build
    rm -rf $(STAGING_DIR_ROOT)

$(curdir)/merge:
    rm -rf $(PACKAGE_DIR_ALL)
    mkdir -p $(PACKAGE_DIR_ALL)
    -$(foreach pdir,$(PACKAGE_SUBDIRS),$(if $(wildcard $(pdir)/*.ipk),ln -s $(pdir)/*.ipk $(PACKAGE_DIR_ALL);))

$(curdir)/merge-index: $(curdir)/merge
    (cd $(PACKAGE_DIR_ALL) && $(SCRIPT_DIR)/ipkg-make-index.sh . 2>&1 > Packages; )

ifndef SDK
  $(curdir)/compile: $(curdir)/system/opkg/host/compile
endif

$(curdir)/install: $(TMP_DIR)/.build $(curdir)/merge $(if $(CONFIG_TARGET_PER_DEVICE_ROOTFS),$(curdir)/merge-index)
    - find $(STAGING_DIR_ROOT) -type d | $(XARGS) chmod 0755
    rm -rf $(TARGET_DIR) $(TARGET_DIR_ORIG)
    mkdir -p $(TARGET_DIR)/tmp
    $(call opkg,$(TARGET_DIR)) install \
        $(call opkg_package_files,$(foreach pkg,$(shell cat $(PACKAGE_INSTALL_FILES) 2>/dev/null),$(pkg)$(call GetABISuffix,$(pkg))))
    @for file in $(PACKAGE_INSTALL_FILES); do \
        [ -s $$file.flags ] || continue; \
        for flag in `cat $$file.flags`; do \
            $(call opkg,$(TARGET_DIR)) flag $$flag `cat $$file`; \
        done; \
    done || true

    $(CP) $(TARGET_DIR) $(TARGET_DIR_ORIG)

    $(call prepare_rootfs,$(TARGET_DIR),$(TOPDIR)/files)

$(curdir)/index: FORCE
    @echo Generating package index...
    @for d in $(PACKAGE_SUBDIRS); do ( \
        mkdir -p $$d; \
        cd $$d || continue; \
        $(SCRIPT_DIR)/ipkg-make-index.sh . 2>&1 > Packages.manifest; \
        grep -vE '^(Maintainer|LicenseFiles|Source|SourceName|Require)' Packages.manifest > Packages; \
        case "$$(((64 + $$(stat -L -c%s Packages)) % 128))" in 110|111) \
            $(call ERROR_MESSAGE,WARNING: Applying padding in $$d/Packages to workaround usign SHA-512 bug!); \
            { echo ""; echo ""; } >> Packages;; \
        esac; \
        gzip -9nc Packages > Packages.gz; \
    ); done
ifdef CONFIG_SIGNED_PACKAGES
    @echo Signing package index...
    @for d in $(PACKAGE_SUBDIRS); do ( \
        [ -d $$d ] && \
            cd $$d || continue; \
        $(STAGING_DIR_HOST)/bin/usign -S -m Packages -s $(BUILD_KEY); \
    ); done
endif

$(curdir)/flags-install:= -j1

$(eval $(call stampfile,$(curdir),package,prereq,.config))
$(eval $(call stampfile,$(curdir),package,cleanup,$(TMP_DIR)/.build))
$(eval $(call stampfile,$(curdir),package,compile,$(TMP_DIR)/.build))
$(eval $(call stampfile,$(curdir),package,install,$(TMP_DIR)/.build))
$(eval $(call stampfile,$(curdir),package,check,$(TMP_DIR)/.build))

$(eval $(call subdir,$(curdir)))
darog69@HP-t630:~/openwrt$

186

Odp: Aktualizacja Oscam

Przecież to nie jest makefile od oscama który miałeś pobrać! Ty to robisz specjalnie czy jak?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

187

Odp: Aktualizacja Oscam

no pobrałem Makefile  z tego linku co dałeś: https://github.com/openwrt/openwrt/tree … 07/package i skopiowałem do package a drugi plik jest w oscam-svn, ten z configami do oscama

188

Odp: Aktualizacja Oscam

Ten w katalogu oscama to nie jest ten sam plik. To ma być plik pobrany ode mnie z repo, makefile do oscama.
Teraz makefile z package skopiowałeś bezsensownie do katalogu oscam-svn, a tam ma być ten właściwy od oscama. Już to miałeś kilka razy napisane.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

189

Odp: Aktualizacja Oscam

No nie wiem jak się to stało, wiem że ma być ten gdzie sa ścieżki dla configów i binarki i widzę że w głównym katalogu openwrt tez sie pojawiło Makefile

190

Odp: Aktualizacja Oscam

poprawiłem to, jak to wznowić i czy patch musi mieć konkretną nazwę?

191

Odp: Aktualizacja Oscam

Po prostu

make  package/oscam-svn/compile

I patcha mega45 możesz nie umieszczać, bo on nie kompiluj się z aktualną wersja oscama. Kompilował się pół roku temu.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

192 (edytowany przez darog69 2020-10-28 22:23:15)

Odp: Aktualizacja Oscam

mam nowszego patcha, na FritzBox kompilowałem i działa ale tu znowu niepowodzenie

darog69@HP-t630:~/openwrt$ make  package/oscam-svn/compile
make[2]: Warning: File 'package/oscam-svn/Makefile' has modification time 1862 s in the future
Collecting package info: done
make[2]: warning:  Clock skew detected.  Your build may be incomplete.
WARNING: your configuration is out of sync. Please run make menuconfig, oldconfig or defconfig!
make[1] package/oscam-svn/compile
make[2] -C package/libs/toolchain compile
make[2] -C package/libs/libusb compile
make[2] -C feeds/packages/utils/pcsc-lite compile
make[2] -C package/libs/openssl compile
make[2] -C package/oscam-svn compile
make -r package/oscam-svn/compile: build failed. Please re-run make with -j1 V=s or V=sc for a higher verbosity level to see what's going on
/home/darog69/openwrt/include/toplevel.mk:225: recipe for target 'package/oscam-svn/compile' failed
make: *** [package/oscam-svn/compile] Error 1
darog69@HP-t630:~/openwrt

193

Odp: Aktualizacja Oscam

make  package/oscam-svn/compile V=s -j1

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

194

Odp: Aktualizacja Oscam

chyba patch nie pasi

darog69@HP-t630:~/openwrt$ make  package/oscam-svn/compile V=s -j1
make[2]: Warning: File 'package/oscam-svn/Makefile' has modification time 654 s in the future
Collecting package info: done
make[2]: warning:  Clock skew detected.  Your build may be incomplete.
WARNING: your configuration is out of sync. Please run make menuconfig, oldconfig or defconfig!
make[1]: Entering directory '/home/darog69/openwrt'
make[2]: Entering directory '/home/darog69/openwrt/package/libs/toolchain'
echo "libc" >> /home/darog69/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kc_musl/pkginfo/toolchain.default.install
echo "libgcc" >> /home/darog69/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kc_musl/pkginfo/toolchain.default.install
echo "libpthread" >> /home/darog69/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kc_musl/pkginfo/toolchain.default.install
make[2]: Leaving directory '/home/darog69/openwrt/package/libs/toolchain'
time: package/libs/toolchain/compile#0.25#0.17#0.39
make[2]: Entering directory '/home/darog69/openwrt/package/libs/libusb'
make[2]: Leaving directory '/home/darog69/openwrt/package/libs/libusb'
time: package/libs/libusb/compile#0.26#0.14#0.36
make[2]: Entering directory '/home/darog69/openwrt/feeds/packages/utils/pcsc-lite'
make[2]: Leaving directory '/home/darog69/openwrt/feeds/packages/utils/pcsc-lite'
time: package/feeds/packages/pcsc-lite/compile#0.26#0.14#0.37
make[2]: Entering directory '/home/darog69/openwrt/package/libs/openssl'
make[2]: Leaving directory '/home/darog69/openwrt/package/libs/openssl'
time: package/libs/openssl/compile#0.28#0.17#0.39
make[2]: Entering directory '/home/darog69/openwrt/package/oscam-svn'
make[2]: Warning: File 'Makefile' has modification time 627 s in the future
touch /home/darog69/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kc_musl/oscam-11668/.prepared_0de9dabbc8b88df976ad09c9b870f3e6_6664517399ebbbc92a37c5bb081b5c53_check
. /home/darog69/openwrt/include/shell.sh; bzcat /home/darog69/openwrt/dl/oscam-11668.tar.bz2 | tar -C /home/darog69/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kc_musl/oscam-11668/.. -xf -
[ ! -d ./src/ ] || cp -fpR ./src/. /home/darog69/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kc_musl/oscam-11668

Applying ./patches/CoNaC.patch using plaintext:
can't find file to patch at input line 5
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: config.sh
|===================================================================
|--- config.sh    (wersja 11650)
|+++ config.sh    (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 18
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: csctapi/icc_async.c
|===================================================================
|--- csctapi/icc_async.c    (wersja 11650)
|+++ csctapi/icc_async.c    (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
9 out of 9 hunks ignored
can't find file to patch at input line 269
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: csctapi/ifd_pcsc.c
|===================================================================
|--- csctapi/ifd_pcsc.c    (wersja 11650)
|+++ csctapi/ifd_pcsc.c    (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 282
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: globals.h
|===================================================================
|--- globals.h    (wersja 11650)
|+++ globals.h    (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
7 out of 7 hunks ignored
can't find file to patch at input line 432
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: module-webif.c
|===================================================================
|--- module-webif.c    (wersja 11650)
|+++ module-webif.c    (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
4 out of 4 hunks ignored
can't find file to patch at input line 662
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: oscam-config-reader.c
|===================================================================
|--- oscam-config-reader.c    (wersja 11650)
|+++ oscam-config-reader.c    (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
10 out of 10 hunks ignored
can't find file to patch at input line 1484
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: oscam-emm.c
|===================================================================
|--- oscam-emm.c    (wersja 11650)
|+++ oscam-emm.c    (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 1505
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: oscam-work.c
|===================================================================
|--- oscam-work.c (wersja 11650)
|+++ oscam-work.c (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
2 out of 2 hunks ignored
can't find file to patch at input line 1532
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: oscam-work.h
|===================================================================
|--- oscam-work.h (wersja 11650)
|+++ oscam-work.h (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 1546
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: reader-common.c
|===================================================================
|--- reader-common.c (wersja 11650)
|+++ reader-common.c (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 1562
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: reader-conax.c
|===================================================================
|--- reader-conax.c (wersja 11650)
|+++ reader-conax.c (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
7 out of 7 hunks ignored
can't find file to patch at input line 1780
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: reader-nagra-common.c
|===================================================================
|--- reader-nagra-common.c (wersja 11650)
|+++ reader-nagra-common.c (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 2376
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: reader-nagra.c
|===================================================================
|--- reader-nagra.c (wersja 11650)
|+++ reader-nagra.c (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 2389
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: reader-nagracak7.c
|===================================================================
|--- reader-nagracak7.c (wersja 11650)
|+++ reader-nagracak7.c (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
17 out of 17 hunks ignored
can't find file to patch at input line 4329
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: reader-seca.c
|===================================================================
|--- reader-seca.c (wersja 11650)
|+++ reader-seca.c (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 4349
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: webif/pages_index.txt
|===================================================================
|--- webif/pages_index.txt (wersja 11650)
|+++ webif/pages_index.txt (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 4361
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: webif/readerconfig/readerconfig_cccambit.html
|===================================================================
|--- webif/readerconfig/readerconfig_cccambit.html (wersja 11650)
|+++ webif/readerconfig/readerconfig_cccambit.html (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 4378
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: webif/readerconfig/readerconfig_hwreader.html
|===================================================================
|--- webif/readerconfig/readerconfig_hwreader.html (wersja 11650)
|+++ webif/readerconfig/readerconfig_hwreader.html (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
patching file readerconfig/readerconfig_hwreader_conax.html
can't find file to patch at input line 4397
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: webif/readerconfig/readerconfig_hwreader_nagracak7.html
|===================================================================
|--- webif/readerconfig/readerconfig_hwreader_nagracak7.html (wersja 11650)
|+++ webif/readerconfig/readerconfig_hwreader_nagracak7.html (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 4437
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: webif/readerconfig/readerconfig_ncd524bit.html
|===================================================================
|--- webif/readerconfig/readerconfig_ncd524bit.html (wersja 11650)
|+++ webif/readerconfig/readerconfig_ncd524bit.html (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 4454
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: webif/readerconfig/readerconfig_ncd525bit.html
|===================================================================
|--- webif/readerconfig/readerconfig_ncd525bit.html (wersja 11650)
|+++ webif/readerconfig/readerconfig_ncd525bit.html (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
Patch failed!  Please fix ./patches/CoNaC.patch!
Makefile:57: recipe for target '/home/darog69/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kc_musl/oscam-11668/.prepared_0de9dabbc8b88df976ad09c9b870f3e6_6664517399ebbbc92a37c5bb081b5c53' failed
make[2]: *** [/home/darog69/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kc_musl/oscam-11668/.prepared_0de9dabbc8b88df976ad09c9b870f3e6_6664517399ebbbc92a37c5bb081b5c53] Error 1
make[2]: Leaving directory '/home/darog69/openwrt/package/oscam-svn'
time: package/oscam-svn/compile#0.71#0.27#3.34
package/Makefile:111: recipe for target 'package/oscam-svn/compile' failed
make[1]: *** [package/oscam-svn/compile] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/darog69/openwrt'
/home/darog69/openwrt/include/toplevel.mk:225: recipe for target 'package/oscam-svn/compile' failed
make: *** [package/oscam-svn/compile] Error 2
darog69@HP-t630:~/openwrt$

czy ten 001-version.patch będzie dobry , czy za stary?

195

Odp: Aktualizacja Oscam

darog69 napisał/a:

na FritzBox kompilowałem i działa ale tu znowu niepowodzenie

ale kitujesz  - jak byś cokolwiek kompilował to byś tu takich "szopek" nie robił  big_smile

196

Odp: Aktualizacja Oscam

Ten 000-version jest dobry. Napisał ci że zły jest patches/CoNaC.patch

A zły jest dlatego że ma być zrobiony względem katalogu ze źródłami a nie w katalogu ze źródłami (czyli ma być względem a/webif/readerconfig/readerconfig_ncd525bit.htm  a nie  webif/readerconfig/readerconfig_ncd525bit.htm tak jak jest teraz). Możesz to ręcznie poprawić i może się nałoży na aktualne źródła.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

197 (edytowany przez darog69 2020-10-28 23:24:52)

Odp: Aktualizacja Oscam

@ad2014
Nie mam po co kitować, nie mam też 15 lat i kręconych włosów, zamiast się podśmiewać mógłbyś pomóc
https://zapodaj.net/images/9ffe90ec2f808.png
Mnie się wydaje że coś za mało opcji podczas konfiguracji zaznaczałem bo tylko te co podałeś, a nie zaznaczałem pod jaki device, jakie protokoły itd.
Z patchem 001-version tez błędy, ale już dziś się poddaję

darog69@HP-t630:~$ cd openwrt
darog69@HP-t630:~/openwrt$ make package/oscam-svn/compile V=s -j1
Collecting package info: done
WARNING: your configuration is out of sync. Please run make menuconfig, oldconfig or defconfig!
make[1]: Entering directory '/home/darog69/openwrt'
make[2]: Entering directory '/home/darog69/openwrt/package/libs/toolchain'
echo "libc" >> /home/darog69/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kc_musl/pkginfo/toolchain.default.install
echo "libgcc" >> /home/darog69/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kc_musl/pkginfo/toolchain.default.install
echo "libpthread" >> /home/darog69/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kc_musl/pkginfo/toolchain.default.install
make[2]: Leaving directory '/home/darog69/openwrt/package/libs/toolchain'
time: package/libs/toolchain/compile#0.26#0.16#0.39
make[2]: Entering directory '/home/darog69/openwrt/package/libs/libusb'
make[2]: Leaving directory '/home/darog69/openwrt/package/libs/libusb'
time: package/libs/libusb/compile#0.24#0.16#0.37
make[2]: Entering directory '/home/darog69/openwrt/feeds/packages/utils/pcsc-lite'
make[2]: Leaving directory '/home/darog69/openwrt/feeds/packages/utils/pcsc-lite'
time: package/feeds/packages/pcsc-lite/compile#0.22#0.18#0.36
make[2]: Entering directory '/home/darog69/openwrt/package/libs/openssl'
make[2]: Leaving directory '/home/darog69/openwrt/package/libs/openssl'
time: package/libs/openssl/compile#0.27#0.18#0.39
make[2]: Entering directory '/home/darog69/openwrt/package/oscam-svn'
touch /home/darog69/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kc_musl/oscam-11668/.prepared_d888354ba54ee973f999974bc1116b59_6664517399ebbbc92a37c5bb081b5c53_check
. /home/darog69/openwrt/include/shell.sh; bzcat /home/darog69/openwrt/dl/oscam-11668.tar.bz2 | tar -C /home/darog69/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kc_musl/oscam-11668/.. -xf -
[ ! -d ./src/ ] || cp -fpR ./src/. /home/darog69/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kc_musl/oscam-11668

Applying ./patches/001-version.patch using plaintext:
patching file config.sh
Hunk #1 succeeded at 701 (offset 3 lines).

Applying ./patches/CoNaC.patch using plaintext:
can't find file to patch at input line 5
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: config.sh
|===================================================================
|--- config.sh    (wersja 11650)
|+++ config.sh    (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 18
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: csctapi/icc_async.c
|===================================================================
|--- csctapi/icc_async.c    (wersja 11650)
|+++ csctapi/icc_async.c    (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
9 out of 9 hunks ignored
can't find file to patch at input line 269
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: csctapi/ifd_pcsc.c
|===================================================================
|--- csctapi/ifd_pcsc.c    (wersja 11650)
|+++ csctapi/ifd_pcsc.c    (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 282
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: globals.h
|===================================================================
|--- globals.h    (wersja 11650)
|+++ globals.h    (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
7 out of 7 hunks ignored
can't find file to patch at input line 432
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: module-webif.c
|===================================================================
|--- module-webif.c    (wersja 11650)
|+++ module-webif.c    (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
4 out of 4 hunks ignored
can't find file to patch at input line 662
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: oscam-config-reader.c
|===================================================================
|--- oscam-config-reader.c    (wersja 11650)
|+++ oscam-config-reader.c    (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
10 out of 10 hunks ignored
can't find file to patch at input line 1484
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: oscam-emm.c
|===================================================================
|--- oscam-emm.c    (wersja 11650)
|+++ oscam-emm.c    (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 1505
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: oscam-work.c
|===================================================================
|--- oscam-work.c (wersja 11650)
|+++ oscam-work.c (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
2 out of 2 hunks ignored
can't find file to patch at input line 1532
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: oscam-work.h
|===================================================================
|--- oscam-work.h (wersja 11650)
|+++ oscam-work.h (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 1546
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: reader-common.c
|===================================================================
|--- reader-common.c (wersja 11650)
|+++ reader-common.c (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 1562
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: reader-conax.c
|===================================================================
|--- reader-conax.c (wersja 11650)
|+++ reader-conax.c (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
7 out of 7 hunks ignored
can't find file to patch at input line 1780
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: reader-nagra-common.c
|===================================================================
|--- reader-nagra-common.c (wersja 11650)
|+++ reader-nagra-common.c (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 2376
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: reader-nagra.c
|===================================================================
|--- reader-nagra.c (wersja 11650)
|+++ reader-nagra.c (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 2389
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: reader-nagracak7.c
|===================================================================
|--- reader-nagracak7.c (wersja 11650)
|+++ reader-nagracak7.c (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
17 out of 17 hunks ignored
can't find file to patch at input line 4329
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: reader-seca.c
|===================================================================
|--- reader-seca.c (wersja 11650)
|+++ reader-seca.c (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 4349
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: webif/pages_index.txt
|===================================================================
|--- webif/pages_index.txt (wersja 11650)
|+++ webif/pages_index.txt (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 4361
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: webif/readerconfig/readerconfig_cccambit.html
|===================================================================
|--- webif/readerconfig/readerconfig_cccambit.html (wersja 11650)
|+++ webif/readerconfig/readerconfig_cccambit.html (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 4378
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: webif/readerconfig/readerconfig_hwreader.html
|===================================================================
|--- webif/readerconfig/readerconfig_hwreader.html (wersja 11650)
|+++ webif/readerconfig/readerconfig_hwreader.html (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
patching file readerconfig/readerconfig_hwreader_conax.html
can't find file to patch at input line 4397
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: webif/readerconfig/readerconfig_hwreader_nagracak7.html
|===================================================================
|--- webif/readerconfig/readerconfig_hwreader_nagracak7.html (wersja 11650)
|+++ webif/readerconfig/readerconfig_hwreader_nagracak7.html (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 4437
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: webif/readerconfig/readerconfig_ncd524bit.html
|===================================================================
|--- webif/readerconfig/readerconfig_ncd524bit.html (wersja 11650)
|+++ webif/readerconfig/readerconfig_ncd524bit.html (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
can't find file to patch at input line 4454
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
--------------------------
|Index: webif/readerconfig/readerconfig_ncd525bit.html
|===================================================================
|--- webif/readerconfig/readerconfig_ncd525bit.html (wersja 11650)
|+++ webif/readerconfig/readerconfig_ncd525bit.html (kopia robocza)
--------------------------
No file to patch.  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
Patch failed!  Please fix ./patches/CoNaC.patch!
Makefile:57: recipe for target '/home/darog69/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kc_musl/oscam-11668/.prepared_d888354ba54ee973f999974bc1116b59_6664517399ebbbc92a37c5bb081b5c53' failed
make[2]: *** [/home/darog69/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kc_musl/oscam-11668/.prepared_d888354ba54ee973f999974bc1116b59_6664517399ebbbc92a37c5bb081b5c53] Error 1
make[2]: Leaving directory '/home/darog69/openwrt/package/oscam-svn'
time: package/oscam-svn/compile#0.71#0.28#3.22
package/Makefile:111: recipe for target 'package/oscam-svn/compile' failed
make[1]: *** [package/oscam-svn/compile] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/darog69/openwrt'
/home/darog69/openwrt/include/toplevel.mk:225: recipe for target 'package/oscam-svn/compile' failed
make: *** [package/oscam-svn/compile] Error 2
darog69@HP-t630:~/openwrt$

198

Odp: Aktualizacja Oscam

Źle ci się wydaje, nie wybiera się tu ani device ani protokołów. Makefile jest tak zrobione że kompiluje wszystko co możliwe.

001 wszedł normalnie, masz to przecież napisane w logach. A ten drugi musisz zmienić. I nie ważne czy uruchomisz kompilację jeszcze kilka razy i tak nie wejdzie bo musisz przerobić tego patcha tak żeby był względem katalogu ze źródłami oscama a nie względem samych źródeł. Już to napisałem w poprzednim poście, ale jak zwykle zignorowałeś to co napisałem tylko robisz na siłę po swojemu.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

199 (edytowany przez darog69 2020-10-29 08:57:27)

Odp: Aktualizacja Oscam

Witam, po prostu nie usunął się ten mój patch i były dwa w katalogu, teraz wygląda że jest Ok

darog69@HP-t630:~$ cd openwrt
darog69@HP-t630:~/openwrt$ make package/oscam-svn/compile
WARNING: your configuration is out of sync. Please run make menuconfig, oldconfig or defconfig!
make[1] package/oscam-svn/compile
make[2] -C package/libs/toolchain compile
make[2] -C package/libs/libusb compile
make[2] -C feeds/packages/utils/pcsc-lite compile
make[2] -C package/libs/openssl compile
make[2] -C package/oscam-svn compile
darog69@HP-t630:~/openwrt$

Tylko w jakim pliku zmienić ścieżkę dla startu oscama , bo nadal szuka w usr/bin
a mam w: /mnt/usb/oscam/camd

root@OpenWrt:~# cd /mnt/usb/oscam/camd
root@OpenWrt:/mnt/usb/oscam/camd# chmod 755 oscam
root@OpenWrt:/mnt/usb/oscam/camd# cd
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/oscam start
/etc/rc.common: line 7: /usr/bin/oscam: not found

200

Odp: Aktualizacja Oscam

W /etc/init.d/oscam oczywiście.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.