51

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Dzieki o to mi chodzilo, nie wiedzialem na ile samo lede potrzebuje kozystac z dysku.

52

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Mam problem, wgrałem ten obraz
luci-17.01-snapshot-r3491-889638c-x86-64-apu-combined-ext4.img
i nie mam luci na nim. W sensie pakiety są zainstalowane ale luci nie startuje.
Lede dziala ok.

53

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Pokaż polecenia:

ps
netstat -apn

I co wyświetla przeglądarka?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

54

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

root@LEDE:~# ps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root     13356 S    /sbin/procd
    2 root         0 SW   [kthreadd]
    3 root         0 SW   [ksoftirqd/0]
    4 root         0 SW   [kworker/0:0]
    5 root         0 SW<  [kworker/0:0H]
    7 root         0 SW   [rcu_sched]
    8 root         0 SW   [rcu_bh]
    9 root         0 SW   [migration/0]
   10 root         0 SW   [migration/1]
   11 root         0 SW   [ksoftirqd/1]
   13 root         0 SW<  [kworker/1:0H]
   14 root         0 SW   [migration/2]
   15 root         0 SW   [ksoftirqd/2]
   17 root         0 SW<  [kworker/2:0H]
   18 root         0 SW   [migration/3]
   19 root         0 SW   [ksoftirqd/3]
   20 root         0 SW   [kworker/3:0]
   21 root         0 SW<  [kworker/3:0H]
   24 root         0 SW<  [perf]
  195 root         0 SW<  [writeback]
  197 root         0 SW<  [crypto]
  198 root         0 SW<  [kintegrityd]
  199 root         0 SW<  [bioset]
  201 root         0 SW<  [kblockd]
  289 root         0 SW<  [ata_sff]
  396 root         0 SW   [kworker/3:1]
  400 root         0 SW   [kworker/0:1]
  420 root         0 SW   [kswapd0]
  421 root         0 SW<  [vmstat]
  492 root         0 SW   [fsnotify_mark]
  511 root         0 SW<  [pencrypt]
  513 root         0 SW<  [pdecrypt]
  537 root         0 SW<  [acpi_thermal_pm]
  573 root         0 SW<  [bioset]
  576 root         0 SW<  [bioset]
  579 root         0 SW<  [bioset]
  582 root         0 SW<  [bioset]
  585 root         0 SW<  [bioset]
  588 root         0 SW<  [bioset]
  591 root         0 SW<  [bioset]
  594 root         0 SW<  [bioset]
  613 root         0 SW   [scsi_eh_0]
  614 root         0 SW<  [scsi_tmf_0]
  617 root         0 SW   [scsi_eh_1]
  618 root         0 SW<  [scsi_tmf_1]
  637 root         0 SW   [scsi_eh_2]
  638 root         0 SW<  [scsi_tmf_2]
  641 root         0 SW<  [bioset]
  645 root         0 SW   [kworker/u8:5]
  653 root         0 SW   [kworker/2:1]
  666 root         0 SW   [scsi_eh_3]
  667 root         0 SW<  [scsi_tmf_3]
  689 root         0 SW   [kworker/1:1]
  700 root         0 SW   [kworker/1:2]
  704 root         0 SW   [irq/16-mmc0]
  709 root         0 SW   [kworker/2:2]
  724 root         0 SW<  [ipv6_addrconf]
  752 root         0 SW<  [deferwq]
  753 root         0 SW<  [ext4-rsv-conver]
  839 root         0 SW<  [kworker/1:1H]
  840 root         0 SW<  [kworker/2:1H]
  857 root         0 SW<  [kworker/0:1H]
  860 root         0 SW<  [kworker/3:1H]
1101 root      8980 S    /sbin/ubusd
1112 root      2712 S    /sbin/askfirst /usr/libexec/login.sh
1113 root      2712 S    /sbin/askfirst /usr/libexec/login.sh
1302 root         0 SW<  [cfg80211]
1702 root      7036 S    /sbin/logd -S 64
1711 root     13228 S    /sbin/rpcd
1760 root     15512 S    /sbin/netifd
1798 root     11220 S    /usr/sbin/odhcpd
1925 root      2884 S    /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p
2015 root      4872 S    /usr/sbin/smbd -F
2016 root      4928 S    /usr/sbin/nmbd -F
2093 root      3060 S    /usr/sbin/ntpd -n -N -S /usr/sbin/ntpd-hotplug -p 0.
2403 dnsmasq   2940 S    /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf.cfg02411c
2504 root      3000 S    /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p
2505 root      3068 S    -ash
2606 root     23812 S    /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r LEDE -x /cgi-bin -u /
2624 root         0 SW   [kworker/u8:0]
2628 root      3000 R    /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p
2629 root      3068 S    -ash
2704 root      3060 R    ps

root@LEDE:~# netstat -apn
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:139           0.0.0.0:*               LISTEN      2015/smbd
tcp        0      0 192.168.1.1:139         0.0.0.0:*               LISTEN      2015/smbd
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      2606/uhttpd
tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      2403/dnsmasq
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      1925/dropbear
tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      2606/uhttpd
tcp        0      0 127.0.0.1:445           0.0.0.0:*               LISTEN      2015/smbd
tcp        0      0 192.168.1.1:445         0.0.0.0:*               LISTEN      2015/smbd
tcp        0      0 192.168.1.1:22          192.168.1.205:50251     ESTABLISHED 2504/dropbear
tcp        0    160 192.168.1.1:22          192.168.1.205:50717     ESTABLISHED 2628/dropbear
tcp        0      0 ::1:139                 :::*                    LISTEN      2015/smbd
tcp        0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      2606/uhttpd
tcp        0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      2403/dnsmasq
tcp        0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      1925/dropbear
tcp        0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      2606/uhttpd
tcp        0      0 ::1:445                 :::*                    LISTEN      2015/smbd
udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           2403/dnsmasq
udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           2403/dnsmasq
udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           2016/nmbd
udp        0      0 192.168.1.1:137         0.0.0.0:*                           2016/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           2016/nmbd
udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           2016/nmbd
udp        0      0 192.168.1.1:138         0.0.0.0:*                           2016/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           2016/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:47651           0.0.0.0:*                           2093/ntpd
udp        0      0 :::53                   :::*                                2403/dnsmasq
udp        0      0 :::547                  :::*                                1798/odhcpd
raw        0      0 ::%25:58                ::%32522:*              58          1798/odhcpd
raw        0      0 ::%25:58                ::%32522:*              58          1798/odhcpd
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node PID/Program name    Path
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING       1113 1101/ubusd          /var/run/ubus.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING       1648 2016/nmbd           /var/nmbd/unexpected
unix  7      [ ]         DGRAM                      3301 1702/logd           /dev/log
unix  2      [ ]         DGRAM                      1568 1760/netifd
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       2166 1101/ubusd          /var/run/ubus.sock
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       2176 1711/rpcd
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       1857 1101/ubusd          /var/run/ubus.sock
unix  2      [ ]         DGRAM                      2179 1760/netifd
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       3303 1702/logd
unix  2      [ ]         DGRAM                      3234 1101/ubusd
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       2195 1101/ubusd          /var/run/ubus.sock
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED        245 1101/ubusd          /var/run/ubus.sock
unix  2      [ ]         DGRAM                      2163 1/procd
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       3637 2606/uhttpd
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       1214 1798/odhcpd
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       2181 1760/netifd
unix  2      [ ]         DGRAM                      3403 1798/odhcpd
unix  2      [ ]         DGRAM                      1785 2403/dnsmasq
unix  2      [ ]         DGRAM                      2226 1925/dropbear
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED        262 1101/ubusd          /var/run/ubus.sock
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       3236 1101/ubusd          /var/run/ubus.sock
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED        152 1/procd

Przeglądarka wyświetla ERR_EMPTY_RESPONSE

55

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Wszystko masz na swoim miejscu. Wpisz w przeglądarce bezpośrednio https://192.168.1.1, w trybie prywatnym.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

56

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

To samo hmm

57

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Musi działać. Pokaż wynika logread po tym jak próbowałeś wywołać gui w przeglądarce.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

58 (edytowany przez pstr 2017-09-01 19:07:13)

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Jaja z maszyny wirtualnej działa.
W logread nic nie ma

Thu May 19 03:00:40 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[2403]: read /etc/ethers - 0 addresses
Thu May 19 03:00:41 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[2403]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.205 bc:5f:f4:4a:28:c4
Thu May 19 03:00:41 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[2403]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.205 bc:5f:f4:4a:28:c4 PC
Thu May 19 03:00:59 2016 kern.notice kernel: [   41.393880] random: nonblocking pool is initialized
Thu May 19 03:01:10 2016 authpriv.info dropbear[2425]: Child connection from 192.168.1.205:50161
Thu May 19 03:01:15 2016 authpriv.notice dropbear[2425]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.1.205:50161
Thu May 19 03:04:04 2016 authpriv.info dropbear[2425]: Exit (root): Exited normally
Thu May 19 03:04:10 2016 authpriv.info dropbear[2504]: Child connection from 192.168.1.205:50251
Thu May 19 03:04:20 2016 authpriv.notice dropbear[2504]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.1.205:50251
Thu May 19 03:04:26 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 03:09:02 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 03:12:29 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 03:16:45 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 03:26:25 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 03:33:49 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 03:38:46 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 03:47:10 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 03:51:40 2016 authpriv.info dropbear[2628]: Child connection from 192.168.1.205:50717
Thu May 19 03:51:46 2016 authpriv.notice dropbear[2628]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.1.205:50717
Thu May 19 03:53:55 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 04:03:41 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Thu May 19 04:08:14 2016 daemon.info odhcpd[1798]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan

59

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Zmień przeglądarkę...

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

60 (edytowany przez pstr 2017-09-01 19:55:35)

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Próbowałem już na firefox, edge, chrome wszędzie to samo.
Winny antywirus nie puszczał strony, szkoda że nie wyświetlał komunikatu że tak robi.
Dzięki za pomoc.

61

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Wgrałem obraz na dysk 32GB ... i mam może tendencyjne pytanie ...
Czy da się zagospodarować resztę pojemności dysku? Obecnie widzę jakieś dwie partycje łącznie około 300MB..

Pc Engines APU2 OpenWrt 18.06-SNAPSHOT r7714-4918fe0291

62

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Tak, podłącz dysk pod zwykłego linuksa/windowsa np. przez gparted zmień rozmiar partycji na cały dysk. Obrazy openwrt domyślnie mają ustawioną wielkość partycji na ok 250MB.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

63

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Hej, jest szansa na obraz luci dla APU z jakimś nowszym kernelem ?
Chciałem potestować WireGuard ale rzuca się przy instalacji o
Cannot satisfy the following dependencies for wireguard:
*      kernel (= 4.4.116-1-c315b9401638784f4e4c9ee9e73392c6)

64

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

weź od Cezarego cały obraz na maszynkę. Jest kmod-wireguard pod kernel 4.4.112
http://dl.eko.one.pl/lede/17.01-SNAPSHO … ts/x86/64/

* WNDR 4300 * || * WT3020-16MB * || * Xiaomi Miwifi Mini * || Netgear R6220 *
* RTL2832 + IT9135 + Siano *

65

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Wolał bym nie rezygnować z gui hmm

66

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

To zainstaluj wersję z luci http://dl.eko.one.pl/luci/lede/17.01-SN … ts/x86/64/ nie wiem czemu problemów szukasz...

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

67

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Mam najnowszą r3825-28483d4, wersja jądra 4.4.79
jak robię:
opkg install ./kmod-wireguard_4.4.79\+0.0.20170115-1_x86_64.ipk
to dostaje to co wyżej:
Cannot satisfy the following dependencies for wireguard:
*      kernel (= 4.4.116-1-c315b9401638784f4e4c9ee9e73392c6)

68

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Masz zrobić

opkg update
opkg install kmod-wireguard

Tak po prostu. I coś mi się zdaje że ręcznie mieszałeś w repozytoriach. Bo co jak co a ja jeszcze kernela 4.4.116 nie kompilowałem dla x86.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

69

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

No rzeczywiście nie mam Twojego repozytorium na liście (nie pamiętam żebym to ruszał), dzięki poprawie.

70

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Witam.
W APU3 mam wpięty modem sierra MC7304.
Działa łączy ale chciałem wymusić na nim używanie band 7 (2600)
Przez picocom łącze się ale nie jestem w stanie nic zdziałać...
wklepuję at!dasband=35 i otrzymuję error

Czy są inne sposoby na wymuszanie częstotliwości

Pc Engines APU2 OpenWrt 18.06-SNAPSHOT r7714-4918fe0291

71

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

A nie AT!BAND jest dla tej sierry?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

72

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Jeżeli dobrze rozumiem to chyba potrzebuję najpierw odblokować (wklepać hasło) AT!ENTERCND aby dostać się do zaawansowanych komend dla tego modemu.
Myślałem że można to jakoś inaczej?

Pc Engines APU2 OpenWrt 18.06-SNAPSHOT r7714-4918fe0291

73

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

A to jest zaawansowana komenda? smile

Nie, każdy modem ma po swojemu ustawiane bandy, jeżeli manual mówi że masz zrobić tak to właśnie jest w taki sposób.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

74 (edytowany przez cityboy 2018-04-16 07:55:47)

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Znalazłem smile

AT!ENTERCND="A710"
AT!GBAND=0002000004400000,0000000000000040

I jestem podłączony do LTE2600 big_smile

Jeszcze jedno .. jak wymusić połączenie z konkretnym nadajnikiem  (Cell ID)?

Pc Engines APU2 OpenWrt 18.06-SNAPSHOT r7714-4918fe0291

75

Odp: LEDE dla PC Engines APU2/APU3

Mało który modem posiada taką możliwość. Szukaj po dokumentacji czy w ogóle ta sierra coś takiego potrafi.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.