1 (edytowany przez patryk 2011-01-14 18:23:37)

Temat: php - manager użytkowników

znów mi sie nudziło i znow napisalem skrypcik
jest to manager kont systemowych

pozwala edytować wszystkie parametry kont, usuwać konta i tworzyć nowe.
jeżeli istnieje katalog '/etc/vsftpd_users'(lub inny - do skonfigurowania na początku skryptu), to zostanie włączony edytor kont ftp. mozna je tworzyć, usuwać i zmieniać uprawnienia.
logowanie przy użyciu hasła roota
roota nie można edytować (jak chcecie wersje bez tego zabezpieczenia, to pisać wink )
utworzenie konta spowoduje dodanie do /etc/passwd mniej wiecej takiego rekordu:

1294011240:*:3000:3000:1294011240:/mnt:/bin/ash

"login" i "real_name" sa domyślnie takie same i w formulażu pojawia sie aktualny time() (mozna zmienić przy tworzeniu, lub potem)
uid i gid bedzie ustawiony na 3000 lub pierwszy wolny po 3000
hasło trzeba sobie ustawić potem z tabelki. 'x' i '*' nie beda hashowane
update: dodałem przenoszenie kont ftp na nową nazwe w przypadku zmiany loginu i wyświetlanie informacji o braku hasła ('*' lub 'x' w formulażu). oprucz tego domyślny shell to '/bin/false' - brak dostępu do shella

<?php
$GLOBALS['ftp_user_dir'] = '/etc/vsftpd_users/'; // katalog z plikami uprawnień użytkowników vsftpd

function get_users() {
  //ustawia dla każdego nie pustego rekordu tablice
  //$GLOBALS['get_users']['user'][lp]
  //(
  //'name' => login
  //'hash' => hash hasła
  //'uid' => nr użytkownika
  //'gid' => numer grupy
  //'rname' => prawdziwa nazwa
  //'home' => katalog domowy
  //'shell' => shell
  //'rnumber' => numer linii
  //)
  //$GLOBALS['get_users']['roothash'] = hash roota (np do autentyfikacji)
  //$GLOBALS['get_users']['uid'][nr uzytkownika] = 'jest' (dla każdego)
  //$GLOBALS['get_users']['login'][login uzytkownika] = 'jest' (dla każdego)
  $passwd = file_get_contents('/etc/passwd');
  $passwd = explode("\n", $passwd);
  $i = 0;
  $ii = 0;
  while(isset($passwd[$i])) {
    if($passwd[$i] != '') {
      $tmp = explode(':', $passwd[$i]);
      $GLOBALS['get_users']['user'][$ii] = array('name' => $tmp[0], 'hash' => $tmp[1], 'uid' => $tmp[2], 'gid' => $tmp[3], 'rname' => $tmp[4], 'home' => $tmp[5], 'shell' => $tmp[6], 'rnumber' => $i);
      $GLOBALS['get_users']['uid'][$tmp[2]] = 'jest';
      $GLOBALS['get_users']['login'][$tmp[0]] = 'jest';
      if($tmp[2] == 0) {
        $GLOBALS['get_users']['roothash'] = $tmp[1];
      }
      $ii++;
    }
    $i++;
  }
}

function add_sys_user($login, $pass='*', $home='/mnt', $shell='/bin/false', $uid='3000', $gid='*', $name='*') {
  if(isset($GLOBALS['get_users']['login'][$login])) {
    return FALSE;
  }else{
    if($name === '*') {
      $name = $login;
    }
    if(isset($GLOBALS['get_users']['uid'][$uid])) {
      while(isset($GLOBALS['get_users']['uid'][$uid])) {
        $uid++;
      }
    }
    if($gid === '*') {
      $gid = $uid;
    }
    if($pass != '*') {
      $pass = crypt($pass);
    }
    $i = 0;
    while(isset($GLOBALS['get_users']['user'][$i])) {
      $data .= $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['name'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['hash'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['uid'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['gid'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['rname'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['home'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['shell'] . "\n";
      $i++;
    }
    $GLOBALS['get_users']['user'][$i] = array('name' => $login, 'hash' => $pass, 'uid' => $uid, 'gid' => $gid, 'rname' => $name, 'home' => $home, 'shell' => $shell);
    $record = $login .':'. $pass .':'. $uid .':'. $gid .':'. $name .':'. $home .':'. $shell;
    $data = $data . $record;
    if(file_put_contents('/etc/passwd', $data)) {
      return TRUE;
    }else{
      return FALSE;
    }
  }
}
function del_sys_user($by, $id) {
  if($by === 'login') {
    if($by != 'root') {
      $i = 0;
      while(isset($GLOBALS['get_users']['user'][$i])) {
        if($GLOBALS['get_users']['user'][$i]['name'] != $id) {
          $data .= $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['name'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['hash'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['uid'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['gid'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['rname'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['home'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['shell'] . "\n";
        }
        $i++;
      }
      file_put_contents('/etc/passwd', $data);
    }
  }
  if($by === 'uid') {
    if($by != '0') {
      $i = 0;
      while(isset($GLOBALS['get_users']['user'][$i])) {
        if($GLOBALS['get_users']['user'][$i]['uid'] != $id) {
          $data .= $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['name'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['hash'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['uid'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['gid'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['rname'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['home'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['shell'] . "\n";
        }
        $i++;
      }
      file_put_contents('/etc/passwd', $data);
    }
  }
}
$GLOBALS['auth'] = FALSE;
get_users();
if(isset($_COOKIE['root_pass'])) {
  if($_COOKIE['root_pass'] === $GLOBALS['get_users']['roothash']) {
    $GLOBALS['auth'] = TRUE;
  }
}else{
  if(isset($_POST['root_pass'])) {
    if(crypt($_POST['root_pass'], $GLOBALS['get_users']['roothash']) === $GLOBALS['get_users']['roothash']) {
      setcookie("root_pass",$GLOBALS['get_users']['roothash'] , time() + 43200, "/"); //12 h
      $GLOBALS['auth'] = TRUE;
    }
  }
}
if(isset($_GET['logout'])) {
  setcookie("root_pass", "", time() - 86400, "/"); //-24 h
  $GLOBALS['auth'] = FALSE;
}
///////////////////////////////HTML headers//////////////////////////////////////////
echo '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">' . "\n";
echo '<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">' . "\n";
echo '<head>' . "\n";
echo '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />' . "\n";
echo '<title>pUMS - php User Management System</title>' . "\n";
echo '<style type="text/css">' . "\n";
echo '<!--' . "\n";
echo '.guzik {' . "\n";
echo '  color:#000000;' . "\n";
echo '  font: bold 84% \'trebuchet ms\',helvetica,sans-serif;' . "\n";
echo '  background-color:#8BB381;' . "\n";
echo '  border: 1px solid;' . "\n";
echo '  border-color: #696 #363 #363 #696;' . "\n";
echo '}' . "\n";
echo "\n";
echo '.ftp {' . "\n";
echo '  color:#050;' . "\n";
echo '  font: bold 84% \'trebuchet ms\',helvetica,sans-serif;' . "\n";
echo '  background-color:#fed;' . "\n";
echo '  border: 1px solid;' . "\n";
echo '  border-color: #696 #363 #363 #696;' . "\n";
echo '}' . "\n";
echo '-->' . "\n";
echo '</style>' . "\n";
echo '</head>' . "\n";
echo '<body>' . "\n";

/////////////////////////end HTML headers///////////////////////////////////////////

if($GLOBALS['auth']) {
  //jeżeli autoryzacja OK
  if(isset($_POST['save'])) {
    if($GLOBALS['get_users']['user'][$_POST['i']]['name'] != stripslashes($_POST['name'])) {
      $plik = $GLOBALS['ftp_user_dir'] . $GLOBALS['get_users']['user'][$_POST['i']]['name'];
      if(file_exists($plik)) {
        $new_file = $GLOBALS['ftp_user_dir'] . stripslashes($_POST['name']);
        rename($plik, $new_file);
      }
    }
    $GLOBALS['get_users']['user'][$_POST['i']]['name'] = stripslashes($_POST['name']);
    $GLOBALS['get_users']['user'][$_POST['i']]['uid'] = stripslashes($_POST['uid']);
    $GLOBALS['get_users']['user'][$_POST['i']]['gid'] = stripslashes($_POST['gid']);
    $GLOBALS['get_users']['user'][$_POST['i']]['rname'] = stripslashes($_POST['rname']);
    $GLOBALS['get_users']['user'][$_POST['i']]['home'] = stripslashes($_POST['home']);
    $GLOBALS['get_users']['user'][$_POST['i']]['shell'] = stripslashes($_POST['shell']);
    $i = 0;
    while(isset($GLOBALS['get_users']['user'][$i])) {
      $data .= $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['name'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['hash'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['uid'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['gid'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['rname'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['home'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['shell'] . "\n";
      $i++;
    }
    file_put_contents('/etc/passwd', $data);
    unset($GLOBALS['get_users']);
    get_users();
  }
  if(isset($_POST['chpass'])) {
    if($_POST['new_pass'] != '') {
      if($_POST['new_pass'] === '*') {
        $new_pass = '*';
      }else{
        if($_POST['new_pass'] === 'x') {
          $new_pass = 'x';
        }else{
          $new_pass = crypt(stripslashes($_POST['new_pass']));
        }
      }
      $GLOBALS['get_users']['user'][$_POST['i']]['hash'] = $new_pass;
      $i = 0;
      while(isset($GLOBALS['get_users']['user'][$i])) {
        $data .= $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['name'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['hash'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['uid'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['gid'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['rname'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['home'] .':'. $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['shell'] . "\n";
        $i++;
      }
    file_put_contents('/etc/passwd', $data);
    }
  }
  if(isset($_POST['newuser'])) {
    if($_POST['new_user'] != '') {
      //dodaj użytkownika
      add_sys_user($_POST['new_user']);
      unset($GLOBALS['get_users']);
      get_users();
    }
  }
  if(isset($_POST['del'])) {
    //usuwanie użytkownika
    del_sys_user('uid', $_POST['uid']);
    unset($GLOBALS['get_users']);
    $plik = $GLOBALS['ftp_user_dir'] . $_POST['name'];
    if(file_exists($plik)) {
      unlink($plik);
    }
    get_users();
  }
  if(isset($_POST['ftp_make'])) {
    //tworzenie użytkownika FTP
    $komenda = 'touch ' . $GLOBALS['ftp_user_dir'] . $_POST['name'];
    shell_exec($komenda);
  }
  if(isset($_POST['ftp_del'])) {
    //usuwanie użytkownika FTP
    $plik = $GLOBALS['ftp_user_dir'] . $_POST['name'];
    unlink($plik);
  }
  if(isset($_POST['ftp_mod'])) {
    //modyfikacja uprawnień użytkownika FTP
    $plik = $GLOBALS['ftp_user_dir'] . $_POST['name'];
    if(isset($_POST['ftp_list'])) {
      $data = 'dirlist_enable=yes' . "\n";
    }else{
      $data = 'dirlist_enable=no' . "\n";
    }
    if(isset($_POST['ftp_download'])) {
      $data .= 'download_enable=yes' . "\n";
    }else{
      $data .= 'download_enable=no' . "\n";
    }
    
    if(isset($_POST['ftp_write'])) {
      $data .= 'write_enable=yes' . "\n";
    }else{
      $data .= 'write_enable=no' . "\n";
    }
    file_put_contents($plik, $data);
  }
  echo '<form action="' .$_SERVER['PHP_SELF']. '" method="get"><input name="logout" type="submit" value="--- wyloguj ---" class="guzik" /></form>' ."\n";
  echo '<table border="0">' . "\n";
  echo '<tr><td>login</td><td>UID</td><td>GID</td><td>info</td><td>home</td><td>shell</td><td align="center"></td></tr>' . "\n";
  $i = 0;
  while(isset($GLOBALS['get_users']['user'][$i])) {
    if($GLOBALS['get_users']['user'][$i]['uid'] === '0') {
      //wiersz dla roota
      echo '<tr><td>' . $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['name'] . '</td><td>' . $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['uid'] . '</td><td>' . $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['gid'] . '</td><td>' . $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['rname'] . '</td><td>' . $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['home'] . '</td><td>' . $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['shell'] . '</td></tr>' . "\n";
    }else{
      //wiersz dla nie-roota
      echo '<tr><form action="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '" method="post">';
      echo '<td><input name="name" type="text" value="' . $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['name'] . '" size="8" /></td>';
      echo '<td><input name="uid" type="text" value="' . $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['uid'] . '" size="2" /></td>';
      echo '<td><input name="gid" type="text" value="' . $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['gid'] . '" size="2" /></td>';
      echo '<td><input name="rname" type="text" value="' . $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['rname'] . '" size="8" /></td>';
      echo '<td><input name="home" type="text" value="' . $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['home'] . '" size="8" /></td>';
      echo '<td><input name="shell" type="text" value="' . $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['shell'] . '" size="7" /></td>';
      echo '<td><input name="rnumber" type="hidden" value="' . $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['rnumber'] . '" />';
      echo '<input name="i" type="hidden" value="' . $i . '" />';
      echo '<input name="save" type="submit" value="zapisz" class="guzik" TITLE="System:&#10;Zapisz zmiany na koncie&#10(hasło pozostanie nie zmienione)" />';
      echo '<input name="del" type="submit" value="usuń" class="guzik" TITLE="System:&#10;Usuń konto" />';
      echo '<input name="new_pass" type="text" ';
      if($GLOBALS['get_users']['user'][$i]['hash'] === '*') {
        echo 'value="*" ';
      }
      if($GLOBALS['get_users']['user'][$i]['hash'] === 'x') {
        echo 'value="x" ';
      }
      echo 'size="5" TITLE="System:&#10;Wprowadź nowe hasło" />';
      echo '<input name="chpass" type="submit" value="zmień hasło" class="guzik" TITLE="System:&#10;zmiana hasła" />';
      if(is_dir($GLOBALS['ftp_user_dir'])) {
        $ftp_user = $GLOBALS['ftp_user_dir'] . $GLOBALS['get_users']['user'][$i]['name'];
        if(file_exists($ftp_user)) {
          $ftp_data = file_get_contents($ftp_user);
          if(strstr($ftp_data, 'dirlist_enable=yes')) {
            echo '<input name="ftp_list" type="checkbox" value="yes" checked TITLE="FTP:&#10;Listing" />';
          }else{
            echo '<input name="ftp_list" type="checkbox" value="yes" TITLE="FTP:&#10;Listing" />';
          }
          if(strstr($ftp_data, 'download_enable=yes')) {
            echo '<input name="ftp_download" type="checkbox" value="yes" checked TITLE="FTP:&#10;Download" />';
          }else{
            echo '<input name="ftp_download" type="checkbox" value="yes" TITLE="FTP:&#10;Download" />';
          }
          if(strstr($ftp_data, 'write_enable=yes')) {
            echo '<input name="ftp_write" type="checkbox" value="yes" checked TITLE="FTP:&#10;Zapis" />';
          }else{
            echo '<input name="ftp_write" type="checkbox" value="yes" TITLE="FTP:&#10;Zapis" />';
          }
          echo '<input name="ftp_mod" type="submit" value="mod" class="ftp" TITLE="FTP:&#10;Zapisz zmiany" />';
          echo '<input name="ftp_del" type="submit" value="x" class="ftp" TITLE="FTP:&#10;Usuń konto" />';
        }else{
          echo '<input name="ftp_make" type="submit" value="utwórz konto ftp" class="ftp" TITLE="FTP:&#10;Tworzenie nowego konta" />';
        }
      }
      echo '</form></td></tr>' . "\n";
    }
    $i++;
  }
  echo '</table>' . "\n";
  echo '<form action="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '" method="post"><input name="new_user" type="text" value="' . time() . '" size="10" /><input name="newuser" type="submit" value="utwórz konto" class="guzik_ftp" /></form>';
}else{
  //jezeli brak autoryzacji
  echo '<form action="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '" method="post">' . "\n";
  echo '<input name="root_pass" type="password" size="20" />' . "\n";
  echo '<input name="submit" type="submit" value="zaloguj" />' . "\n";
  echo '</form>' . "\n";
}
echo '</body>' . "\n";
echo '</html>' . "\n";
?>

2

Odp: php - manager użytkowników

dodałem edycje kont i uprawnien vsftpd

3

Odp: php - manager użytkowników

screenshot:
screenshot

4

Odp: php - manager użytkowników

To od razu dodaj też zarządzanie użytkownikami od samby.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

5

Odp: php - manager użytkowników

ooo. to jest pomysł big_smile

6

Odp: php - manager użytkowników

robi  sie ciekawie tongue

tylko zrob potem krotki tutorial jak to uruchomic big_smile wink

Wszystkie posty dotycza: TP-LINK TL-WR1043ND

Za pomoc Cezarego w poscie powyzej i ponizej dziekuje z gory :-)

7

Odp: php - manager użytkowników

http://eko.one.pl/?p=openwrt-lamp

www2 napisał/a:

robi  sie ciekawie tongue
tylko zrob potem krotki tutorial jak to uruchomic big_smile wink

http://eko.one.pl/?p=openwrt-lamp

tu masz. potrzebujesz serwer z obslugą php. nic wiecej

8

Odp: php - manager użytkowników

Akurat niekoniecznie apache może. To nie będzie używane cały czas, wiec i uhttpd sobie poradzi, o lighttpd nie mówiąc. Ale to też jest opisane smile

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

9

Odp: php - manager użytkowników

i co dalej z tym projektem ?

Wszystkie posty dotycza: TP-LINK TL-WR4300

10

Odp: php - manager użytkowników

Leży i czeka na użytkowników smile

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

11

Odp: php - manager użytkowników

Skoro tak szalejesz, to moze uda Ci sie pozenic to z http://eko.one.pl/vsftpd.php ? Chodzi o upchanie funkcjonalnosci plugina gargoyle do dyskow usb. Ten plugin nie chce gadac z extrootem, wiec moze takie cos by rozwiazalo problem.

Linksys WRT3200ACM (Gargoyle)
PC Engines APU.4C4 Platforma 4x i211AT LAN, 4GB RAM, AMD GX-412TC CPU (Gargoyle)
Tp-link 1043NDv2 (Gargoyle)

12

Odp: php - manager użytkowników

Skopiowałem zarartość kodu PHP do pliku ale mam problem z hasłem wyświetla mi się tylko białe pole z wpisaniem hasła i przycisk zaloguj ale mi nie działa mimo że wpisuje hasło takie jak mam przy logowaniu do rutera. Co jeszcze muszę zrobić aby zadziałało

Stacja Pogody pracująca na LEDE / Openwrt + arduino. http://dominikowice.one.pl  Pomiar temperatury, ciśnienia, wilgotności  online + wykresy 24 godzinne, 7 dniowe, 30 dniowe, itp. A wszystko to na Routerze NETGEAR WNDR 4300 z wgranym LEDE.