226

Odp: GargoylePL na 1043ND, extroot, HDD, NAS, Torr. Poradnik krok po kroku.

nie nie widzi, jest tylko działający swap

TP-LINK 1043ND-v1 - Gargoyle PL 1.10.0.3 (68ce297)   
TP-LINK Archer C7 v5 - 1.12.0.2 (27ec1e48)

227

Odp: GargoylePL na 1043ND, extroot, HDD, NAS, Torr. Poradnik krok po kroku.

Zrób fdisk -l /dev/sda zobacz co jest. Odłącz dysk, podłącz jeszcze raz. Może mało ramu miałeś i wywalił się podczas robienia systemu plików.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

228

Odp: GargoylePL na 1043ND, extroot, HDD, NAS, Torr. Poradnik krok po kroku.

nie ma szans na mała ilość pamięci.
po upgrade zrobiłem firstboot i dopiero extroot


root@piratee:~# fdisk -l /dev/sda

Disk /dev/sda: 14.5 GiB, 15534653440 bytes, 30341120 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x04dd5721

Device     Boot    Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1           2048 29734297 29732250 14.2G 83 Linux
/dev/sda2       29734912 30341119   606208  296M 82 Linux swap / Solaris


root@piratee:~# mount /dev/sda1 /mnt
ntfs-3g: Failed to access volume '/dev/sda1': No such file or directory

ntfs-3g 2015.3.14 integrated FUSE 27 - Third Generation NTFS Driver
                Configuration type 1, XATTRS are off, POSIX ACLS are off

Copyright (C) 2005-2007 Yura Pakhuchiy
Copyright (C) 2006-2009 Szabolcs Szakacsits
Copyright (C) 2007-2015 Jean-Pierre Andre
Copyright (C) 2009 Erik Larsson

Usage:    ntfs-3g [-o option[,...]] <device|image_file> <mount_point>

Options:  ro (read-only mount), windows_names, uid=, gid=,
          umask=, fmask=, dmask=, streams_interface=.
          Please see the details in the manual (type: man ntfs-3g).

Example: ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows

News, support and information:  http://tuxera.com
mount: mounting /dev/sda1 on /mnt failed: No such file or directory
root@piratee:~# block info
/dev/mtdblock2: UUID="37559a84-554d58fd-d70a3bdb-5fc9fdaa" VERSION="4.0" TYPE="squashfs"
/dev/mtdblock3: TYPE="jffs2"
/dev/sdb2: VERSION="1" TYPE="swap"
root@piratee:~# blkid
/dev/mtdblock2: TYPE="squashfs"
/dev/sdb1: PARTUUID="04dd5721-01"
/dev/sdb2: TYPE="swap" PARTUUID="04dd5721-02"
root@piratee:~#

TP-LINK 1043ND-v1 - Gargoyle PL 1.10.0.3 (68ce297)   
TP-LINK Archer C7 v5 - 1.12.0.2 (27ec1e48)

229

Odp: GargoylePL na 1043ND, extroot, HDD, NAS, Torr. Poradnik krok po kroku.

mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

230 (edytowany przez piratee 2018-01-18 19:54:11)

Odp: GargoylePL na 1043ND, extroot, HDD, NAS, Torr. Poradnik krok po kroku.

root@piratee:~# mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt
mount: mounting /dev/sda1 on /mnt failed: Invalid argument

sformatowałem jeszcze raz partycję i zamontowało
root@piratee:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                  896.0K    264.0K    632.0K  29% /
/dev/root                 5.8M      5.8M         0 100% /rom
tmpfs                    13.9M    104.0K     13.8M   1% /tmp
/dev/mtdblock3          896.0K    264.0K    632.0K  29% /overlay
overlayfs:/overlay      896.0K    264.0K    632.0K  29% /
tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
/dev/sda1                13.8G     35.5M     13.1G   0% /mnt

teraz spróbuję zamontować extroot

TP-LINK 1043ND-v1 - Gargoyle PL 1.10.0.3 (68ce297)   
TP-LINK Archer C7 v5 - 1.12.0.2 (27ec1e48)

231

Odp: GargoylePL na 1043ND, extroot, HDD, NAS, Torr. Poradnik krok po kroku.

Albo nie masz /mnt albo nie masz tam systemu plików.

Zrób ręcznie mkfs.ext4 /dev/sda1 i zobacz czy się uda.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

232

Odp: GargoylePL na 1043ND, extroot, HDD, NAS, Torr. Poradnik krok po kroku.

po sformatowaniu i skonfigurowaniu /overlay w fstab
zamontowało poprawnie sda1
(nie wiem czemu ale wyzerowało mi konfigurację)
Dzięki za pomoc

TP-LINK 1043ND-v1 - Gargoyle PL 1.10.0.3 (68ce297)   
TP-LINK Archer C7 v5 - 1.12.0.2 (27ec1e48)

233

Odp: GargoylePL na 1043ND, extroot, HDD, NAS, Torr. Poradnik krok po kroku.

Przecież jak zrobić extroota to starej konfiguracji nie ma. Trzeba było ją sobie najpierw skopiować.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

234

Odp: GargoylePL na 1043ND, extroot, HDD, NAS, Torr. Poradnik krok po kroku.

to nie problem wpisać na nowo konfiguracje

TP-LINK 1043ND-v1 - Gargoyle PL 1.10.0.3 (68ce297)   
TP-LINK Archer C7 v5 - 1.12.0.2 (27ec1e48)