1

(5 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

@lukasz92 Wysłałem Ci email. Jakby nie dotarł albo czegoś brakowało to pisz

2

(5 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Ja mam ale z openwrt. Ratuje Cię to jakoś?

3

(4 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

To co kryje się za tekstem "they migrate to the better-supported 4-addr AP/client option"
Mamy to dostępne w Openwrt ?

4

(4 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Chyba jednak czegoś nie rozumiem:
https://patchwork.kernel.org/project/li … tions.net/

The old WDS 4-addr frame support is very limited, e.g.
* no encryption is possible on such links
* it cannot support rate/HT/VHT negotiation
* management APIs are very restricted

These make the WDS legacy mode useless in practice.

All of these are resolved by the 4-addr AP/client support,
so there's also no reason to improve WDS in the future.

Therefore, add a Kconfig option to disable legacy WDS.
This gives people an "emergency valve" while they migrate
to the better-supported 4-addr AP/client option; we plan
to remove it (and the associated cfg80211/mac80211 code,
which is the ultimate goal) in the future.

Pewnie w Openwrt my uzywamy juz tego nowego WDS tak ?

config wifi-iface 'wifinet2'
  option device 'radio0'
  option mode 'ap'
  option ssid 'WDSxxxxxx'
  option encryption 'psk2'
  option wds '1'
  option key 'xxxxxxxx'
  option network 'lan

5

(4 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Ostatnio natknąłem się na ten wątek:
https://patchwork.kernel.org/project/li … tions.net/

Czy to koniec WDS ? Czy mamy jakąś alternatywę ?

6

(3 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Nie mogę wrzucać rysunków bo w collectd ładnie pokazuje:
top:

root@NetgearR6220:~# uptime 
 09:54:30 up 14 days, 46 min, load average: 0.09, 0.13, 0.10
root@NetgearR6220:~# free -h
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     122612    84900    29988    1724    7724    9596
Swap:     32764    1536    31228

root@NetgearR6220:~# top -n 1 -b
Mem: 92364K used, 30248K free, 1724K shrd, 2188K buff, 5532K cached
CPU:  4% usr  4% sys  0% nic 78% idle  0% io  0% irq 13% sirq
Load average: 0.10 0.10 0.09 4/86 32611
 PID PPID USER   STAT  VSZ %VSZ %CPU COMMAND
 1514   1 root   S   2344  2%  4% /usr/sbin/hostapd -s -g /var/run/hostapd/global
32493   1 root   SN  4732  4%  0% /usr/sbin/collectd -C /tmp/collectd.conf -f
 1515   1 root   S   2228  2%  0% /usr/sbin/wpa_supplicant -n -s -g /var/run/wpa_supplicant/global
 1283   1 root   S   2224  2%  0% /sbin/rpcd -s /var/run/ubus.sock -t 30
 1251   1 root   S   1872  2%  0% /sbin/logd -S 256
 1553   1 root   S   1804  1%  0% /sbin/netifd
 4783   1 root   S   1712  1%  0% /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r NetgearR6220 -x /cgi-bin -u /ubus -t 60 -T 30 -k 20 -A 1 -n 3 -N 100 -R -p 0.0.0.0:8001 -p [::]:80 -p 192.168.0.1:80 -q
 6224   1 root   SN  1644  1%  0% /usr/sbin/nlbwmon -o /var/lib/nlbwmon -b 1048576 -i 24h -r 30s -p /usr/share/nlbwmon/protocols -G 10 -I 1 -L 50000 -Z -s 192.168.0.0/16 -s 172.16.0.0/12 -s 10.0.0.0/8 -s 192.168.0.1/24
  1   0 root   S   1624  1%  0% /sbin/procd
12428   1 dnsmasq S   1420  1%  0% /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf.cfg01411c -k -x /var/run/dnsmasq/dnsmasq.cfg01411c.pid
26003 1553 root   S   1296  1%  0% /usr/sbin/pppd nodetach ipparam wan ifname pppoe-wan lcp-echo-interval 1 lcp-echo-failure 5 lcp-echo-adaptive nodefaultroute usepeerdns maxfail 1 user ..... ip-up-script /lib/netifd/ppp-up ip-down-script /lib/netifd/ppp-down mtu 1492 mru 1492 plugin rp-pppoe.so nic-wan
 723   1 root   S   1292  1%  0% /sbin/ubusd
32119 32118 root   S   1260  1%  0% -ash
32611 32119 root   R   1256  1%  0% top -n 1 -b
 1593   1 root   S   1252  1%  0% /usr/sbin/crond -f -c /etc/crontabs -l 5
 2781   1 root   S   1252  1%  0% /bin/sh /usr/bin/watchcat.sh period 21600 30 8.8.8.8 1080
 1473   1 rpc   S   1252  1%  0% /usr/sbin/rpcbind -f -w
 2845   1 root   S<  1252  1%  0% /usr/sbin/ntpd -n -N -S /usr/sbin/ntpd-hotplug -p 0.openwrt.pool.ntp.org -p 1.openwrt.pool.ntp.org -p 2.openwrt.pool.ntp.org -p 3.openwrt.pool.ntp.org
32602 2781 root   S   1248  1%  0% sleep 1080
32118 1991 root   S   1208  1%  0% /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p 192.168.0.1:22 -K 300 -T 3
 1991   1 root   S   1148  1%  0% /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p 192.168.0.1:22 -K 300 -T 3
26370   1 root   S   1148  1%  0% /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.2.pid -p 185.170.224.165:60021 -K 300 -T 3
 741   1 root   S   1044  1%  0% /sbin/urngd
 724   1 root   S   940  1%  0% /sbin/askfirst /usr/libexec/login.sh
  9   2 root   SW    0  0%  0% [ksoftirqd/0]
 886   2 root   SW    0  0%  0% [mt76-tx phy0]
 971   2 root   SW    0  0%  0% [mt76-tx phy1]
  10   2 root   IW    0  0%  0% [rcu_sched]
  15   2 root   SW    0  0%  0% [ksoftirqd/1]
 9884   2 root   IW    0  0%  0% [kworker/0:2-eve]
29451   2 root   IW    0  0%  0% [kworker/1:0-eve]
31978   2 root   IW<   0  0%  0% [kworker/u5:3-na]
  11   2 root   SW    0  0%  0% [migration/0]
32580   2 root   IW<   0  0%  0% [kworker/u5:2-na]
  14   2 root   SW    0  0%  0% [migration/1]
27951   2 root   IW    0  0%  0% [kworker/1:1-eve]
32590   2 root   IW<   0  0%  0% [kworker/u5:1-na]
32597   2 root   IW<   0  0%  0% [kworker/u5:0-na]
31935   2 root   IW    0  0%  0% [kworker/0:1-eve]
  2   0 root   SW    0  0%  0% [kthreadd]
32589   2 root   IW    0  0%  0% [kworker/u4:0-ph]
 199   2 root   SW    0  0%  0% [kswapd0]
32595   2 root   IW    0  0%  0% [kworker/u4:2-ph]
 144   2 root   SW    0  0%  0% [kcompactd0]
 607   2 root   SW    0  0%  0% [ubifs_bgt0_1]
 424   2 root   SW    0  0%  0% [ubi_bgt0d]
 430   2 root   IW<   0  0%  0% [kworker/0:1H-kb]
 429   2 root   IW<   0  0%  0% [kworker/1:1H-kb]
 796   2 root   IW<   0  0%  0% [smb3decryptd]
 795   2 root   IW<   0  0%  0% [cifsiod]
 797   2 root   IW<   0  0%  0% [cifsfileinfoput]
 466   2 root   SW    0  0%  0% [irq/24-keys]
 465   2 root   SW    0  0%  0% [irq/23-keys]
 372   2 root   IW<   0  0%  0% [dsa_ordered]
 464   2 root   SW    0  0%  0% [irq/22-keys]
 798   2 root   IW<   0  0%  0% [cifsoplockd]
 163   2 root   IW<   0  0%  0% [blkcg_punt_bio]
 162   2 root   IW<   0  0%  0% [kblockd]
 179   2 root   SW    0  0%  0% [watchdogd]
 149   2 root   IW<   0  0%  0% [pencrypt_serial]
 142   2 root   IW<   0  0%  0% [writeback]
 141   2 root   SW    0  0%  0% [oom_reaper]
 151   2 root   IW<   0  0%  0% [pdecrypt_serial]
 816   2 root   IW<   0  0%  0% [nfsiod]
 805   2 root   IW<   0  0%  0% [xprtiod]
 865   2 root   IW<   0  0%  0% [cfg80211]
  13   2 root   SW    0  0%  0% [cpuhp/1]
  12   2 root   SW    0  0%  0% [cpuhp/0]
  17   2 root   IW<   0  0%  0% [kworker/1:0H-kb]
  8   2 root   IW<   0  0%  0% [mm_percpu_wq]
  4   2 root   IW<   0  0%  0% [rcu_par_gp]
  3   2 root   IW<   0  0%  0% [rcu_gp]
  6   2 root   IW<   0  0%  0% [kworker/0:0H-kb]
  18   2 root   IW<   0  0%  0% [netns]
 281   2 root   IW<   0  0%  0% [kthrotld]
 804   2 root   IW<   0  0%  0% [rpciod]
32596   2 root   IW    0  0%  0% [kworker/u4:1]

Witam,
Jak najlepiej namierzyć proces, który powoduje wyciek pamięci. Mam to na kilku routerach np. R6220 i MIR3G

8

(2 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Cześć,
Udało mi się to zrealizować za pomoc vxlan i wireguard:
https://forum.openwrt.org/t/wireguard-g … ed/52271/3

9

(35 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Ja miewałem takie problemy na jakiś starszych buildach(pół roku temu teamu). Na najnowszym "snapshot" problemow nie widzę.

Nie do końca rozumiem mechanizm " równoważenie rozkładu klientów". Jest to robione regulując moc odbiorników ? Czy wyrzuca klienta Wifi ? Jak to się ma gdy mamy włączone 802.11r ? Ktoś ma jakieś swoje doświadczenia ?

11

(47 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Zgadza się obraz 64M nie wstał. Obecnie, żeby płyta chodziła to kernel wstaje za pomoc bootp (inny router w sieci z dnsmasq) a reszta juz z nand.

dhcp-boot=openwrt-ar71xx-mikrotik-vmlinux-lzma.elf,boothost,192.168.1.3

Jak ktos wie jak przesunąć adres pod którym płyta powinna szukać kernel to byloby super. Zmienilem uklad partycji na:

  {
    .name  = "kernel",
    .offset  = (256 * 1024) + (5 * 1024 * 1024),
    .size  = (8 * 1024 * 1024) - (256 * 1024),
  },

Co dalo:

root@RB433:~# cat /proc/mtd 
dev:  size  erasesize name
mtd0: 0000b000 00001000 "routerboot"
mtd1: 00001000 00001000 "hard_config"
mtd2: 00002000 00001000 "bios"
mtd3: 00001000 00001000 "soft_config"
mtd4: 00040000 00020000 "booter"
mtd5: 007c0000 00020000 "kernel"
mtd6: 07300000 00020000 "ubi"

i ostatecznie:

RouterBOOT booter 3.22

RouterBoard 433

CPU frequency: 300 MHz
 Memory size: 64 MiB
  NAND size: 128 MiB

Press any key within 2 seconds to enter setup..

loading kernel from nand... kernel not found
trying bootp protocol...................................................... OK
Got IP address: 192.168.1.6
resolved mac address F0:B4:29:59:41:AE
Gateway: 192.168.1.1
transfer started ............ transfer ok, time=1.27s
setting up elf image... OK
jumping to kernel codeOpenWrt kernel loader for AR7XXX/AR9XXX

Copyright (C) 2011 Gabor Juhos <juhosg@openwrt.org>

Decompressing kernel... done!

Starting kernel at 80060000...


[  0.000000] Linux version 4.14.193 (amk082@krk-sc11-19) (gcc version 7.5.0 (OpenWrt GCC 7.5.0 r11181-e754e0a)) #0 Wed Aug 12 09:10:16 2020
[  0.000000] bootconsole [early0] enabled
[  0.000000] CPU0 revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[  0.000000] SoC: Atheros AR7130 rev 2
[  0.000000] Determined physical RAM map:
[  0.000000] memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
[  0.000000] User-defined physical RAM map:
[  0.000000] memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
[  0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[  0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[  0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[  0.000000] Zone ranges:
[  0.000000]  Normal  [mem 0x0000000000000000-0x0000000003ffffff]
[  0.000000] Movable zone start for each node
[  0.000000] Early memory node ranges
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000003ffffff]
[  0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000003ffffff]
[  0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x90/0x47c with crng_init=0
[  0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 16256
[  0.000000] Kernel command line: parts=1 boot_part_size=4194304 gpio=4031 HZ=150000000 mem=64M kmac=00:0C:42:42:64:60 board=433 ver=3.22 hw_opt=00000000 boot=1 mlc=8 console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs noinitrd
[  0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[  0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[  0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[  0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[  0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[  0.000000] Memory: 59396K/65536K available (3705K kernel code, 158K rwdata, 860K rodata, 196K init, 201K bss, 6140K reserved, 0K cma-reserved)
[  0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[  0.000000] NR_IRQS: 51
[  0.000000] Clocks: CPU:300.000MHz, DDR:300.000MHz, AHB:150.000MHz, Ref:40.000MHz
[  0.000000] clocksource: MIPS: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 12741736309 ns
[  0.000016] sched_clock: 32 bits at 150MHz, resolution 6ns, wraps every 14316557820ns
[  0.007916] Calibrating delay loop... 199.06 BogoMIPS (lpj=995328)
[  0.094106] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[  0.099106] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.105722] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.116472] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[  0.126348] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[  0.133024] NET: Registered protocol family 16
[  0.139711] MIPS: machine is MikroTik RouterBOARD 433/AH
[  0.917342] registering PCI controller with io_map_base unset
[  0.944232] rb4xx-spi rb4xx-spi: controller is unqueued, this is deprecated
[  0.952646] PCI host bridge to bus 0000:00
[  0.956820] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x10000000-0x16ffffff]
[  0.963679] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000]
[  0.969265] pci_bus 0000:00: root bus resource [??? 0x00000000 flags 0x0]
[  0.976036] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
[  0.985123] clocksource: Switched to clocksource MIPS
[  0.991648] NET: Registered protocol family 2
[  0.997349] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  1.004339] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  1.010775] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[  1.017382] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[  1.023232] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[  1.029920] NET: Registered protocol family 1
[  1.042176] Crashlog allocated RAM at address 0x3f00000
[  1.049280] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[  1.064285] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[  1.070171] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[  1.094083] io scheduler noop registered
[  1.098073] io scheduler deadline registered (default)
[  1.103592] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[  1.110556] console [ttyS0] disabled
[  1.134191] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11, base_baud = 9375000) is a 16550A
[  1.142827] console [ttyS0] enabled
[  1.142827] console [ttyS0] enabled
[  1.149795] bootconsole [early0] disabled
[  1.149795] bootconsole [early0] disabled
[  1.159365] m25p80 spi0.0: pm25lv512 (64 Kbytes)
[  1.168408] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0":
[  1.173213] 0x000000000000-0x00000000b000 : "routerboot"
[  1.180998] 0x00000000b000-0x00000000c000 : "hard_config"
[  1.188496] 0x00000000d000-0x00000000f000 : "bios"
[  1.196194] 0x00000000f000-0x000000010000 : "soft_config"
[  1.203856] NAND flash driver for RouterBoard 4xx series version 0.2.0
[  1.218085] nand: Could not find valid ONFI parameter page; aborting
[  1.224493] nand: device found, Manufacturer ID: 0x20, Chip ID: 0xf1
[  1.230847] nand: ST Micro NAND 128MiB 3,3V 8-bit
[  1.235567] nand: 128 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
[  1.243138] Scanning device for bad blocks
[  1.247854] Bad eraseblock 2 at 0x000000040000
[  1.252483] Bad eraseblock 3 at 0x000000060000
[  1.257137] Bad eraseblock 4 at 0x000000080000
[  1.261771] Bad eraseblock 5 at 0x0000000a0000
[  1.266425] Bad eraseblock 6 at 0x0000000c0000
[  1.271059] Bad eraseblock 7 at 0x0000000e0000
[  1.275713] Bad eraseblock 8 at 0x000000100000
[  1.280347] Bad eraseblock 9 at 0x000000120000
[  1.284978] Bad eraseblock 10 at 0x000000140000
[  1.289718] Bad eraseblock 11 at 0x000000160000
[  1.294439] Bad eraseblock 12 at 0x000000180000
[  1.299180] Bad eraseblock 13 at 0x0000001a0000
[  1.303900] Bad eraseblock 14 at 0x0000001c0000
[  1.308640] Bad eraseblock 15 at 0x0000001e0000
[  1.313360] Bad eraseblock 16 at 0x000000200000
[  1.318104] Bad eraseblock 17 at 0x000000220000
[  1.322822] Bad eraseblock 18 at 0x000000240000
[  1.327561] Bad eraseblock 19 at 0x000000260000
[  1.332273] Bad eraseblock 20 at 0x000000280000
[  1.337014] Bad eraseblock 21 at 0x0000002a0000
[  1.341735] Bad eraseblock 22 at 0x0000002c0000
[  1.346474] Bad eraseblock 23 at 0x0000002e0000
[  1.351187] Bad eraseblock 24 at 0x000000300000
[  1.355926] Bad eraseblock 25 at 0x000000320000
[  1.360638] Bad eraseblock 26 at 0x000000340000
[  1.365379] Bad eraseblock 27 at 0x000000360000
[  1.370100] Bad eraseblock 28 at 0x000000380000
[  1.374817] Bad eraseblock 29 at 0x0000003a0000
[  1.379557] Bad eraseblock 30 at 0x0000003c0000
[  1.384277] Bad eraseblock 31 at 0x0000003e0000
[  1.389018] Bad eraseblock 32 at 0x000000400000
[  1.393739] Bad eraseblock 33 at 0x000000420000
[  1.398479] Bad eraseblock 34 at 0x000000440000
[  1.403199] Bad eraseblock 35 at 0x000000460000
[  1.407940] Bad eraseblock 36 at 0x000000480000
[  1.412859] Bad eraseblock 38 at 0x0000004c0000
[  1.417599] Bad eraseblock 39 at 0x0000004e0000
[  1.618319] Creating 3 MTD partitions on "NAND 128MiB 3,3V 8-bit":
[  1.624505] 0x000000000000-0x000000040000 : "booter"
[  1.631905] 0x000000540000-0x000000d00000 : "kernel"
[  1.639108] 0x000000d00000-0x000008000000 : "ubi"
[  1.651098] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
.....

12

(47 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

To mam postep - chyba. Jeszcze musze zrobic odejmowanie gdzies? Ktos doradzi gdzie ? Chyba ze wziasc obraz 64MB ?

root@OpenWrt:/tmp# sysupgrade openwrt-ar71xx-mikrotik-nand-large-squashfs-sysupg

rade.bin 
Image metadata not found
Cannot save config while running from ramdisk.
Commencing upgrade. Closing all shell sessions.
Watchdog handover: fd=3
- watchdog -
killall: telnetd: no process killed
Sending TERM to remaining processes ... netifd ubusd urngd logd ntpd 
Sending KILL to remaining processes ... 
Performing system upgrade...
Unlocking kernel ...
Erasing kernel ...

Skipping bad block at 0x0  
Skipping bad block at 0x20000  
Skipping bad block at 0x40000  
Skipping bad block at 0x60000  
Skipping bad block at 0x80000  
Skipping bad block at 0xa0000  
Skipping bad block at 0xc0000  
Skipping bad block at 0xe0000  
Skipping bad block at 0x100000  
Skipping bad block at 0x120000  
Skipping bad block at 0x140000  
Skipping bad block at 0x160000  
Skipping bad block at 0x180000  
Skipping bad block at 0x1a0000  
Skipping bad block at 0x1c0000  
Skipping bad block at 0x1e0000  
Skipping bad block at 0x200000  
Skipping bad block at 0x220000  
Skipping bad block at 0x240000  
Skipping bad block at 0x260000  
Skipping bad block at 0x280000  
Skipping bad block at 0x2a0000  
Skipping bad block at 0x2c0000  
Skipping bad block at 0x2e0000  
Skipping bad block at 0x300000  Writing data to block 0 at offset 0x0
Bad block at 0, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 1 at offset 0x20000
Bad block at 20000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 2 at offset 0x40000
Bad block at 40000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 3 at offset 0x60000
Bad block at 60000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 4 at offset 0x80000
Bad block at 80000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 5 at offset 0xa0000
Bad block at a0000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 6 at offset 0xc0000
Bad block at c0000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 7 at offset 0xe0000
Bad block at e0000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 8 at offset 0x100000
Bad block at 100000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 9 at offset 0x120000
Bad block at 120000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 10 at offset 0x140000
Bad block at 140000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 11 at offset 0x160000
Bad block at 160000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 12 at offset 0x180000
Bad block at 180000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 13 at offset 0x1a0000
Bad block at 1a0000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 14 at offset 0x1c0000
Bad block at 1c0000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 15 at offset 0x1e0000
Bad block at 1e0000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 16 at offset 0x200000
Bad block at 200000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 17 at offset 0x220000
Bad block at 220000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 18 at offset 0x240000
Bad block at 240000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 19 at offset 0x260000
Bad block at 260000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 20 at offset 0x280000
Bad block at 280000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 21 at offset 0x2a0000
Bad block at 2a0000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 22 at offset 0x2c0000
Bad block at 2c0000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 23 at offset 0x2e0000
Bad block at 2e0000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 24 at offset 0x300000
Bad block at 300000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 25 at offset 0x320000
Writing data to block 26 at offset 0x340000
Writing data to block 27 at offset 0x360000
Writing data to block 28 at offset 0x380000
Writing data to block 29 at offset 0x3a0000
Writing data to block 30 at offset 0x3c0000
Writing data to block 31 at offset 0x3e0000
Writing data to block 32 at offset 0x400000
Writing data to block 33 at offset 0x420000
Writing data to block 34 at offset 0x440000
Writing data to block 35 at offset 0x460000
Writing data to block 36 at offset 0x480000
Writing data to block 37 at offset 0x4a0000
Writing data to block 38 at offset 0x4c0000
[ 219.678301] ubi0: attaching mtd6
[ 220.724921] ubi0: scanning is finished
[ 220.797379] ubi0 error: ubi_read_volume_table: not enough PEBs, required 970, available 960
[ 220.806168] ubi0 error: ubi_attach_mtd_dev: failed to attach mtd6, error -28
ubiattach: error!: cannot attach mtd6
      error 28 (No space left on device)
ubiformat: mtd6 (nand), size 125829120 bytes (120.0 MiB), 960 eraseblocks of 131072 bytes (128.0 KiB), min. I/O size 2048 bytes

libscan: scanning eraseblock 0 -- 0 % complete 
libscan: scanning eraseblock 1 -- 0 % complete 
... 
libscan: scanning eraseblock 958 -- 99 % complete 
libscan: scanning eraseblock 959 -- 100 % complete 
ubiformat: 960 eraseblocks have valid erase counter, mean value is 1

ubiformat: formatting eraseblock 0 -- 0 % complete 
ubiformat: formatting eraseblock 1 -- 0 % complete 
....
ubiformat: formatting eraseblock 958 -- 99 % complete 
ubiformat: formatting eraseblock 959 -- 100 % complete 
[ 230.898983] ubi0: attaching mtd6
[ 231.945601] ubi0: scanning is finished
[ 232.021306] ubi0: attached mtd6 (name "ubi", size 120 MiB)
[ 232.026864] ubi0: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
[ 232.033723] ubi0: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
[ 232.040519] ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
[ 232.047474] ubi0: good PEBs: 960, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
[ 232.053466] ubi0: user volume: 0, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
[ 232.060696] ubi0: max/mean erase counter: 3/2, WL threshold: 4096, image sequence number: 318895745
[ 232.069740] ubi0: available PEBs: 936, total reserved PEBs: 24, PEBs reserved for bad PEB handling: 20
[ 232.079057] ubi0: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 1347
UBI device number 0, total 960 LEBs (121896960 bytes, 116.2 MiB), available 936 LEBs (118849536 bytes, 113.3 MiB), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB)
Volume ID 0, size 14 LEBs (1777664 bytes, 1.6 MiB), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB), dynamic, name "none", alignment 1
Volume ID 1, size 19 LEBs (2412544 bytes, 2.3 MiB), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB), dynamic, name "rootfs", alignment 1
Set volume size to 114659328
Volume ID 2, size 903 LEBs (114659328 bytes, 109.3 MiB), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB), dynamic, name "rootfs_data", alignment 1
sysupgrade successful
umount: can't unmount /dev: Resource busy
umount: can't unmount /tmp: Resource busy
umount: can't unmount /: Invalid argument
[ 236.149721] reboot: Restarting system


RouterBOOT booter 3.22

RouterBoard 433

CPU frequency: 300 MHz
 Memory size: 64 MiB
  NAND size: 128 MiB

Press any key within 2 seconds to enter setup..

loading kernel from nand... OK
setting up elf image... 

RouterBOOT booter 3.22

RouterBoard 433

CPU frequency: 300 MHz
 Memory size: 64 MiB
  NAND size: 128 MiB

Press any key within 2 seconds to enter setup..

loading kernel from nand... OK
setting up elf image... OK
jumping to kernel codeOpenWrt kernel loader for AR7XXX/AR9XXX

Copyright (C) 2011 Gabor Juhos <juhosg@openwrt.org>

Decompressing kernel... failed, data error!


System halted!RouterBOOT booter 3.22

RouterBoard 433

CPU frequency: 300 MHz
 Memory size: 64 MiB
  NAND size: 128 MiB

Press any key within 2 seconds to enter setup..

loading kernel from nand... OK
setting up elf image... OK
jumping to kernel codeOpenWrt kernel loader for AR7XXX/AR9XXX

Copyright (C) 2011 Gabor Juhos <juhosg@openwrt.org>

Decompressing kernel... failed, data error!


System halted!

13

(47 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Czy to się zmienia tutaj ?

static struct mtd_partition rb4xx_nand_partitions[] = {
  {
    .name  = "booter",
    .offset  = 0,
    .size  = (256 * 1024),
    .mask_flags = MTD_WRITEABLE,
  },
  {
    .name  = "kernel",
    .offset  = (256 * 1024),
    .size  = (4 * 1024 * 1024) - (256 * 1024),
  },
  {
    .name  = "ubi",
    .offset  = MTDPART_OFS_NXTBLK,
    .size  = MTDPART_SIZ_FULL,
  },
};

14

(47 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

niestety ale netinstall nie zadziałal. probowalem na 2 roznych maszynach z win10 i raz na wine. Bootp nie startuje. Dnsmasq działa dobrze moge startowac openwrt w RAM.

Nie da się zmienić cos w kodzie openwrt żeby przesunąć partycje w nand albo powiększyć rozmiar partycji kernel ?
Bo jeśli dobrze rozumie to większość bad bloków mam w partycji "kernel"
[    8.935830] 0x000000040000-0x000000400000 : "kernel"
a bad block od 0x000000040000-0x000000340000 wiec zostalo niewiele i nie miesci sie obraz kernela ale partycja ubi jest duzo wieksza wiec mozna by jej troszke uciac.

15

(47 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Chce zrobic to samo tylko ze wiregurad. Ale mam chyba problem ze zbyt duza liczba bad block w nand:

[  8.547258] NAND flash driver for RouterBoard 4xx series version 0.2.0
[  8.560270] nand: Could not find valid ONFI parameter page; aborting
[  8.566681] nand: device found, Manufacturer ID: 0x20, Chip ID: 0xf1
[  8.573015] nand: ST Micro NAND 128MiB 3,3V 8-bit
[  8.577736] nand: 128 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
[  8.585331] Scanning device for bad blocks
[  8.590822] Bad eraseblock 2 at 0x000000040000
[  8.595523] Bad eraseblock 3 at 0x000000060000
[  8.600153] Bad eraseblock 4 at 0x000000080000
[  8.604783] Bad eraseblock 5 at 0x0000000a0000
[  8.609441] Bad eraseblock 6 at 0x0000000c0000
[  8.614073] Bad eraseblock 7 at 0x0000000e0000
[  8.618728] Bad eraseblock 8 at 0x000000100000
[  8.623360] Bad eraseblock 9 at 0x000000120000
[  8.628017] Bad eraseblock 10 at 0x000000140000
[  8.632734] Bad eraseblock 11 at 0x000000160000
[  8.637478] Bad eraseblock 12 at 0x000000180000
[  8.642196] Bad eraseblock 13 at 0x0000001a0000
[  8.646938] Bad eraseblock 14 at 0x0000001c0000
[  8.651657] Bad eraseblock 15 at 0x0000001e0000
[  8.656399] Bad eraseblock 16 at 0x000000200000
[  8.661118] Bad eraseblock 17 at 0x000000220000
[  8.665860] Bad eraseblock 18 at 0x000000240000
[  8.670578] Bad eraseblock 19 at 0x000000260000
[  8.675320] Bad eraseblock 20 at 0x000000280000
[  8.680039] Bad eraseblock 21 at 0x0000002a0000
[  8.684756] Bad eraseblock 22 at 0x0000002c0000
[  8.689499] Bad eraseblock 23 at 0x0000002e0000
[  8.694217] Bad eraseblock 24 at 0x000000300000
[  8.698960] Bad eraseblock 25 at 0x000000320000
[  8.703678] Bad eraseblock 26 at 0x000000340000
[  8.917091] Creating 3 MTD partitions on "NAND 128MiB 3,3V 8-bit":
[  8.923282] 0x000000000000-0x000000040000 : "booter"
[  8.935830] 0x000000040000-0x000000400000 : "kernel"
[  8.948530] 0x000000400000-0x000008000000 : "ubi"

Jak wgrywam do nand'a przez sysupgrade:

root@OpenWrt:/tmp# sysupgrade openwrt-ar71xx-mikrotik-nand-large-squashfs-sysupg

rade.bin 
Image metadata not found
Cannot save config while running from ramdisk.
Commencing upgrade. Closing all shell sessions.
Watchdog handover: fd=3
- watchdog -
killall: telnetd: no process killed
Sending TERM to remaining processes ... ubusd urngd logd netifd ntpd 
Sending KILL to remaining processes ... 
Performing system upgrade...
Unlocking kernel ...
Erasing kernel ...

Skipping bad block at 0x0  
Skipping bad block at 0x20000  
Skipping bad block at 0x40000  
Skipping bad block at 0x60000  
Skipping bad block at 0x80000  
Skipping bad block at 0xa0000  
Skipping bad block at 0xc0000  
Skipping bad block at 0xe0000  
Skipping bad block at 0x100000  
Skipping bad block at 0x120000  
Skipping bad block at 0x140000  
Skipping bad block at 0x160000  
Skipping bad block at 0x180000  
Skipping bad block at 0x1a0000  
Skipping bad block at 0x1c0000  
Skipping bad block at 0x1e0000  
Skipping bad block at 0x200000  
Skipping bad block at 0x220000  
Skipping bad block at 0x240000  
Skipping bad block at 0x260000  
Skipping bad block at 0x280000  
Skipping bad block at 0x2a0000  
Skipping bad block at 0x2c0000  
Skipping bad block at 0x2e0000  
Skipping bad block at 0x300000  Writing data to block 0 at offset 0x0
Bad block at 0, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 1 at offset 0x20000
Bad block at 20000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 2 at offset 0x40000
Bad block at 40000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 3 at offset 0x60000
Bad block at 60000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 4 at offset 0x80000
Bad block at 80000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 5 at offset 0xa0000
Bad block at a0000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 6 at offset 0xc0000
Bad block at c0000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 7 at offset 0xe0000
Bad block at e0000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 8 at offset 0x100000
Bad block at 100000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 9 at offset 0x120000
Bad block at 120000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 10 at offset 0x140000
Bad block at 140000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 11 at offset 0x160000
Bad block at 160000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 12 at offset 0x180000
Bad block at 180000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 13 at offset 0x1a0000
Bad block at 1a0000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 14 at offset 0x1c0000
Bad block at 1c0000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 15 at offset 0x1e0000
Bad block at 1e0000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 16 at offset 0x200000
Bad block at 200000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 17 at offset 0x220000
Bad block at 220000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 18 at offset 0x240000
Bad block at 240000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 19 at offset 0x260000
Bad block at 260000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 20 at offset 0x280000
Bad block at 280000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 21 at offset 0x2a0000
Bad block at 2a0000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 22 at offset 0x2c0000
Bad block at 2c0000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 23 at offset 0x2e0000
Bad block at 2e0000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 24 at offset 0x300000
Bad block at 300000, 1 block(s) will be skipped
Writing data to block 25 at offset 0x320000
Writing data to block 26 at offset 0x340000
Writing data to block 27 at offset 0x360000
Writing data to block 28 at offset 0x380000
Writing data to block 29 at offset 0x3a0000
tar: write error: Broken pipe
removing ubiblock0_1
[ 182.315650] block ubiblock0_1: released
Volume ID 0, size 14 LEBs (1777664 bytes, 1.6 MiB), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB), dynamic, name "none", alignment 1
Volume ID 1, size 19 LEBs (2412544 bytes, 2.3 MiB), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB), dynamic, name "rootfs", alignment 1
Set volume size to 118722560
Volume ID 2, size 935 LEBs (118722560 bytes, 113.2 MiB), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB), dynamic, name "rootfs_data", alignment 1
sysupgrade successful
umount: can't unmount /dev: Resource busy
umount: can't unmount /tmp: Resource busy
umount: can't unmount /: Invalid argument
[ 186.505019] reboot: Restarting system


RouterBOOT booter 3.22

Czy mozna z tym cos zrobic ? skompiluje sobie sam tylko gdzie zrobic zmiany:
w tym pliku ?
https://github.com/openwrt/openwrt/blob … 4xx_nand.c

16

(96 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Może tylko problem portu WAN. Nie znam Twojej topologi sieci ale może użyj tylko pozostałych portów LAN.Pewnie huawei b715 juz Ci robi NAT i sieć loklaną

17

(1 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Jak to mówią informatycy - u mnie działa :-)
Napisz może jakąs wersja softu masz i na czym. I jaki masz log z Domoticz wrzuć

18

(1,193 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Ten diskman to stad ? https://github.com/lisaac/luci-app-diskman/

19

(0 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

@steel_rat
https://github.com/openwrt/packages/pull/12062
Może byłbyś zainteresowany. Widziałem, że masz propozycje dla wersji 2020.2

20

(50 odpowiedzi, napisanych Sprzęt)

Zastanawiałem się właśnie jak to zrobili, ze w oryginalnym oprogramowaniu jak się da halt to budziło się go po MAC w env a jak wystąpił brak prądu to 00:00:00:00:00:30

The Wake-on values define what activity triggers wake up: d (disabled), p (PHY activity), u (unicast activity), m (multicast activity), b (broadcast activity), a (ARP activity), and g (magic packet activity). The value g is required for WoL to work, if not, the following command enables the WoL feature in the driver:

# ethtool -s interface wol g

21

(50 odpowiedzi, napisanych Sprzęt)

A jaki adres po wol próbujecie obudzić ? 00:00:00:00:00:30 ? Udało Wam się na ten co wpisujecie w env ?

22

(50 odpowiedzi, napisanych Sprzęt)

No i teraz lepiej możesz wykorzystać potencjał tego sprzętu.

23

(50 odpowiedzi, napisanych Sprzęt)

Pierwsze pytanie. Czemu wgrales NSA320 a nie nsa310 ?
I spokojnie jak kabelek masz to wszystko wydaje się być do zrobienia

24

(50 odpowiedzi, napisanych Sprzęt)

Możecie podrzucić komendę jak aktualizujecie uboot. U mnie zawsze taka aktualizacja zakończyła się rozkręcaniem i kabelek.

25

(50 odpowiedzi, napisanych Sprzęt)

@Królik - dziki za update uboot - potestował bym jakby ktoś znalazł metodę upgrade'u bez rozkręcania. Rozumiem ze wersja 20.04 już nie ma problemu z USB ? Dlatego wróciłem z uboot do wersji 18.06 i taka mam. Mam 3 NSA310 i bardzo sobie je sobie chwale.

@Reamus: Rozumiem ze masz bad sektory w pierwszych 8 blokach. Ogólnie polecam watek i forum:
https://forum.doozan.com/read.php?3,12381

4. Be sure there is no bad block in the first 1M of your NAND (check dmesg). This is very important, if there is bad block in the first 1M (8 blocks), don't flash u-boot, because you will almost certainly brick your box. Please post your question here (there is a work around for it).

Example of bad block in mtd0:
dmesg | grep -i 'bad'

[    2.413231] Scanning device for bad blocks
[    2.417731] Bad eraseblock 3 at 0x000000060000

This bad block is the 4th block which resides within mtd0 (block 0 to block 7). So u-boot should not be flashed.

Ogólnie bez kabelka serial to nie ma co zabierać się za zabawę ale z tym kabelkiem to sprzęt jest prawie nie do zdarcia. Nawet uboot można naprawić - https://forum.doozan.com/read.php?3,7852,7852 - testowałem nie raz i działa.