Miałem dysk w systemie chyba NTFS i zmieniłem system plików na ext4 (dokładniej w openmediavault sobie tego dokonałem)
Nie mam teraz dostepu do plików które tam były
Jak odzyskac dane które są na partycji teoretycznie EXT4 a w rzeczywistości są tam pliki NTFS?
Jest metoda na zmianę tylko informacji o systemie plików na partycji bez formatowania?

27

(8 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Przetestuj sobie jeszcze na paru torrentach naraz. Np 3x Debian obraz DVD
Jak dociążyłem modem pobieraniem to brał tyle prądu że restartował mi router

28

(3 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Skoro logread to tylko informacje od ostatniego restartu.
Nie ma jakiej sprytnej wtyczki która zapisuje w pliku takie wydarzenia?

29

(3 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Witam
Jest jakieś proste narzędzie do sprawdzenia historii logowania urządzeń do routera wifi?
Chodzi mi o wykaz np. Urządzenie X logowało się o 8:25 i było w zasięgu sieci do 9:15, urządzenie Y logowało się o 18:25 i było w zasięgu sieci do 20:00

I poza tematem:z drugiej strony na Windows bez dodatkowych narzędzi jest jakiś log z historią połączonych sieci wifi ?

No i działa
Dzięki

Witam
Korzystając z instrukcji
http://eko.one.pl/?p=openwrt-trybypracy
uruchomiłem router NEXX z adresem 192.168.1.10 w trybie AccessPoint bez routingu. Główny router ma 192.168.1.1
Co ma źle ustawione że nie działa mi OPKG ? Błąd "Check your network settings and connectivity."
Ustawienia /etc/config/network
wyglądają tak:

config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'

config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fd1a:60d1:aadf::/48'

config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option proto 'static'
        option netmask '255.255.255.0'
        option ip6assign '60'
        option ipaddr '192.168.1.10'
        option ifname 'eth0 eth0.1 eth0.2'
        option gateway '192.168.1.1'

config device 'lan_dev'
        option name 'eth0.1'
        option macaddr '20:28:18:a0:ea:d2'

config switch
        option name 'switch0'
        option reset '1'
        option enable_vlan '1'

config switch_vlan
        option device 'switch0'
        option vlan '1'
        option ports '4 6t'

config switch_vlan
        option device 'switch0'
        option vlan '2'
        option ports '0 6t'

32

(19 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

solargrim napisał/a:

Wcale sie nie dziwie, ze Ci nie poszedl.

Twoj server WWW nie pozwala na dostep do /opt czy innych. Yamona masz umiescisz tam gdzie umieszczasz strony www.

Pokaz mi jaki masz ustawiony document_root (czy tez inny zaleznie od serwera www)

Instrukcja Yamon'a mówi żeby wrzucić do tego folderu i nic o dostępie nie pisze.
W takim razie gdzie najwygodniej wrzucić Yamona w OpenWrt i jak ustawić żeby działało?

33

(19 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Poległem. Nie mam odpowiedniej wiedzy i nerwów i dałem sobie spokój z Yamonem
Zainstalowałem BitMeter, poszedł od razu

34

(19 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Nadal jest coś nie tak
Podczas instalacji mam:

Log file:  `/opt/YAMon3/logs/setup3.3.2.log`.
You are running this script from `/opt/YAMon3/`.
/opt/install.sh: /opt/YAMon3/setup.sh: line 63: nvram: not found
/opt/install.sh: /opt/YAMon3/setup.sh: line 64: nvram: not found
Installed firmware: GNU/Linux
/opt/install.sh: /opt/YAMon3/setup.sh: line 91: nvram: not found

  #####################* W A R N I N G *#####################
  ##
  ##   It appears that your router is not the DHCP Server for
  ##   for your network.
  ##   YAMon gets its data via `iptables` calls.  They only
  ##   return meaningful data from the DHCP Server.
  ##
  ##   You must enable this option on this router if you want to use YAMon!
  ##
  ##   DD-WRT web GUI: `Setup`-->`Basic Setup` -->`Network Address Server Settin                     gs (DHCP)`
  ##
  ##########################################################

Continuing set up...

/opt/install.sh: /opt/YAMon3/setup.sh: line 107: nvram: not found
sh: bad number
/opt/install.sh: /opt/YAMon3/setup.sh: line 123: nvram: not found
sh: bad number
/opt/install.sh: /opt/YAMon3/setup.sh: line 139: nvram: not found
/opt/install.sh: /opt/YAMon3/setup.sh: line 155: nvram: not found
/opt/install.sh: /opt/YAMon3/setup.sh: line 171: nvram: not found
/opt/install.sh: /opt/YAMon3/setup.sh: line 172: nvram: not found
/opt/install.sh: /opt/YAMon3/setup.sh: line 173: nvram: not found

Jakieś błędy ?

35

(19 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

manguscik napisał/a:

W katalogu www powinieneś mieć katalog user z powiązaniem do katalogu /tmp/www/

A czy Yamon3 jest uruchomony w tle ?

root@LEDE:~# ps w |grep yamon
 3072 root      1676 S    {yamon3.3.2.sh} /bin/sh /opt/YAMon3/yamon3.3.2.sh
 8657 root      1188 S    grep yamon

Raczej działa:
root@OpenWrt:~# ps w |grep yamon
7425 root      1360 S    grep yamon

36

(19 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Nadałem poleceniem chmod 0755 -R /opt
Pod jakim adresem ma być serwer dostępny?
Żaden u mnie nie działa
http://192.168.1.1/user/index.html
http://192.168.1.1/user/yamon3.3.html
http://192.168.1.1/opt/YAMon3/www/yamon3.3.html

37

(19 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Ewenualnie config.file:

##########################################################################
# Yet Another Monitor (YAMon)
# Copyright (c) 2013-present Al Caughey
# All rights reserved.
#
# DEFAULT CONFIG FILE FOR YAMon...
# tailor these values to suit your installation
# * denotes default or recommended value.
#
##########################################################################

# version 3.0.0 - added _path2ip, _scrlevel
# version 3.0.2 - added _lang; change options for `_doLocalFiles` to just 0||1; added 3 to data files/paths to prevent clashes with v2
# version 3.0.5 - corrected spelling of `_allowMultipleIPsperMAC`
# version 3.0.7 - added _debug
# version 3.0.11 - modified notes for _dnsmasq_conf & _dnsmasq_leases for OpenWrt
# version 3.1.0 - added _ftp_site, _ftp_user, _ftp_pswd
# version 3.2.0 - added _ftp_dir, _useTMangle
# version 3.2.1 - set default for _useTMangle=0
# version 3.2.2 - removed _debug
# version 3.3.0 - updated minor version... no changes to this file
# version 3.3.1 - added _use_nf_conntrack, remove unused _lan_iface_only, _enable_db

_firmware='1'                                         # which firmware is running on the router: permitted values: 0->DD-WRT(*) || 1->OpenWrt || 2->Asuswrt-Merlin
_updatefreq='300'                                     # number of seconds between updates (* default `15` sec)
_publishInterval='2'                                  # number of intervals between updates for to the website (* default `12`)
_ispBillingDay='1'                                    # roll-over day of the month for ISP billing (* default `1`)
_baseDir='/opt/YAMon3/'                               # path to the installation folder (* default `/opt/YAMon/`)
_setupWebDir='www/'                          # path to the web files (* default `Setup/www/`)
_setupWebIndex='index.html'                  # path to the index page (* default `index.html`)
_dataDir='data/'                             # path to the data directory (* default `data/`)
_logDir='logs/'                                       # path to log files  (* default `logs/`)
                                             #   NB - If _dataDir OR _logDir starts with a slash it will be an absolute path (and _baseDir will be ignored)
_symlink2data='1'                                     # use a symbolic link to /opt/YAMon2/data rather than /tmp/www/data... permitted values: 0->false || 1->true(*)
_wwwPath='/tmp/www/'                         # path to web directory (* default `/tmp/www/`)
_wwwData="data3/"                            # path to web data directory(* default `data3.x/`)
_wwwJS='js/'                                 # path to JavaScript directory(* default `js/`)
_wwwCSS='css/'                               # path to CSS directory(* default `css/`)
_wwwImages='images/'                         # path to Images directory(* default `images/`)
_usageFileName='mac_data.js'                 # file name for usage data (* default `mac_data.js`)
_usersFileName='users.js'                    # file name for user/devices file (* default `users.js`)
_configWWW="config$_file_version.js"         # file name for the js config file (* default `config3.x.js`)
_enableLogging='1'                                    # turn logging on/off: permitted values: 1->logging(*) || 0->no logging
_log2file='1'                                         # send logs to screen or file: permitted values: 0->screen || 1->file(*) || 2->both
_loglevel='1'                                         # amount of detail to include in the log: permitted values: -1->really verbose || 0->all || 1->most(*) || 2->serious only
_scrlevel='1'                                # amount of detail to include in the screen updates: permitted values: -1->really verbose || 0->all || 1->most(*) || 2->serious only
                                             #   NB - only required if _log2file == 0 || 2...
_dowwwBU=1                                   # whether or not to make backups of the www directory when the script is shut down - values: 1-->Yes(*) || 0->No
_wwwBU='wwwBU/'                              # path to web backup directory  (* default `wwwBU/`)
                                             #   NB - only required if _dowwwBU == 1...
                                             #   NB - If _wwwBU starts with a slash it will be an absolute path (and _baseDir will be ignored)
_doDailyBU='1'                                        # whether or not to make daily backups of user & usage data - values: 1-->Yes(*) || 0->No
_dailyBUPath='daily-bu2/'                    # path to back-ups directory (* default `daily bu/`)
                                             #   NB - only required if doDailyBU == 1...
                                             #   NB - if _dailyBU starts with a slash it will be an absolute path (and _baseDir will be ignored)
_tarBUs='1'                                           # permitted values: 0->no || 1->yes(*)
                                             #   NB - if doDailyBU == 1 && _tarBUs==1, the daily backup files will be compressed
_hourlyFileName='hourly_data.js'             # file name for hourly usage file (* default `hourly_data.js`)
                                             #   NB - file extension changed from .html to .js
_doLiveUpdates=1                             # whether or not to record live usage - values: 1-->Yes(*) || 0->No
_doCurrConnections=1                         # whether or not to include current connections in the live usage file - values: 1-->Yes(*) || 0->No
_liveFileName='live_data3.js'                # file name for live usage data (* default `live_data.js`)
                                             #   NB - only required if _doLiveUpdates == 1
_unlimited_usage='0'                                  # whether or not you have an unlimited downloads time period: 0->No(*) || 1->Yes
_unlimited_start='2:00'                      # the time (hours:minutes) when your unlimited downloads period starts
_unlimited_end='8:00'                        # the time (hours:minutes) when your unlimited downloads period ends
                                             #   NB - only required if _unlimited_usage == 1
_settings_pswd=''                            # optionally password protect the Settings tab in the HTML reports (* default '' empty string or omitted)
_dnsmasq_conf='/tmp/etc/dnsmasq.conf'                 # path to dnsmasq.conf (* default `/tmp/dnsmasq.conf`)
                                             #   NB - if _firmware==1 (OpenWrt), use `/tmp/etc/dnsmasq.conf`
_dnsmasq_leases='/tmp/dhcp.leases'                    # path to dnsmasq.leases (* default `/tmp/dnsmasq.leases`)
                                             #   NB - if _firmware==1 (OpenWrt), use `/tmp/dhcp.leases`
_do_separator=''                             # a default separator character between owner and device name in static leases or dnsmasq values, e.g., Al-iPhone (* default ``)
_includeBridge=0                             # whether or not there is a bridge in your wireless configuration - values: 0-->No(*) || 1->Yes
_bridgeMAC='XX:XX:XX:XX:XX:XX'               # mac address for the bridge device
                                             #   NB - only required if _includeBridge == 1
_bridgeIP='192.168.###.###'                  # ip address for the bridge device...
                                             #   NB - only required if _includeBridge == 1
_defaultOwner='Unknown'                      # default owner name for new devices
_defaultDeviceName='New Device'              # default name for new devices if nothing can be found by the script
_includeIPv6=0                               # whether or not your router is configured for IPv6: 0->no(*) || 1->yes
_path2ip='ip'                                # path to full version of `ip` (* default `ip` or `/opt/sbin/ip`)
                                             #   NB - only required if _includeIPv6 == 1
_doLocalFiles='0'                            # make a local copy of JS, CSS and images: 0->no(*recommended) || 1->yes
                                             #   NB - set to 1 if you do not want use the files hosted at my domain (usage-monitoring.com)
_dbkey=''                                    # if not null, this option will sync settings across all of your devices...
                                             #   NB - get the value for this parameter from the settings tab
_ignoreGateway=0                             # whether or not to exclude any updates involving your gateway: 0->no(*) || 1->yes
_gatewayMAC=''                               # mac address for the gateway
_sendAlerts=0                                # whether or not to send alerts 0->no(*) || 1->yes (via usage-monitoring.com) || 2->via msmtp
                                             #   NB - currently only when a new entry is added to users.js or if iptables is corrupted
_sendAlertTo=''                              #   NB - only required if _sendAlerts == 1
_path2MSMTP=/opt/usr/bin/msmtp               #   NB - only required if _sendAlerts == 2
_MSMTP_CONFIG=/opt/scripts/msmtprc           #   NB - only required if _sendAlerts == 2
_organizeData='2'                                     # whether or not to organize data files - values: 0->no || 1->by year || 2->by year & month(*)
_allowMultipleIPsperMAC=0                    # set to 1 if you have virtual machines with their own IP on a single MAC address - values: 0-->No(*) || 1->Yes
_enable_ftp='0'                                       # set to 1 if you have an FTP site to mirror the data - values: 0-->No(*) || 1->Yes
                                             #   NB - if _organizeData>0, you will have to create the subdirectories manually
_ftp_site=''                                 # set to url to your FTP site... ***YOU*** must set up & configure your FTP server
_ftp_user=''                                 # set to the username for your FTP site
_ftp_pswd=''                                 # set to the password for your FTP site
_ftp_dir=''                                  # set to root directory path to your desired storage location
_useTMangle=0                                # whether or not to use the `-t mangle` option for ipchain: 0->no(*) || 1->yes
_use_nf_conntrack=1                          # use nf_conntrack rather than ip_conntrack: 0->no(*) || 1->yes

38

(19 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Nie działa mi ani pod pierwszym ani drugim adresem.
Zainstalowałem całość w folderze:
/opt/YAMon3
czyli drugi odnośnik teoretycznie powinien wyglądać tak:
http://192.168.1.1/opt/YAMon3/www/yamon3.3.html
ale nie działa

39

(19 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

manguscik napisał/a:

Zainstaluj sobie Yamon3 zbiera bardzo dokładne statystyki dla każdego ip ż wszystkich jakie testowałem yamon jest najlepszy http://usage-monitoring.com/index.php

Ok, a czy pod OpenWrt tez tworzyc folder /opt/ tak jak instrukcja mówi ?
Ewentualnie jakieś inne ustawienia?
Bo nie odpala mi ani tu:
http://192.168.1.1/user/index.html
ani tu:
http://192.168.1.1/user/yamon3.3.html

40

(19 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Witam
Potrzebuję informacji o codziennej ilości transferowanych danych.
Mam modem LTE i chcę porównać to co operator przedstawia a to co router faktycznie przesłał

Czy collectd trzeba instalować czy jakis prosty skrypt zastosować?
Wystarczy mi codzienny zrzut do pliku TXT o ilości przesłanych danych

41

(12 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Torrent i 3 obrazy DVD filmu lub Linuxa

42

(27 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Dzięki wielkie

43

(27 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

A jeśli chciałbym dołożyć do tego rejestrację każdego resetu na zasadzie zapis daty i godziny to tak będzie poprawnie?


#!/bin/sh
if ! ping -q -c 5 -W 10 google.com > /dev/null; then
(restart.sh) (date >> /plik.txt) &
fi

44

(27 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Działa całość tak jak opisałem.
Nawet radzi sobie z wpisywaniem PINu dzięki skryptowi:
http://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?p … 38#p137738

45

(27 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Więc podsumowanie dla laików takich jak ja:

1) Zrobić skrypt który resetuje modem Hilink o nazwie restart.sh (musi byc zainstalowany curl)

touch /bin/restart.sh
chmod 755 /bin/restart.sh
vi /bin/restart.sh

O treści:

#!/bin/bash
token=$(curl -s -X GET http://192.168.8.1/api/webserver/token | grep token  | cut -d '>' -f2 | cut -d '<' -f1)
curl -X POST -d "<request><Control>1</Control></request>" --url http://192.168.8.1/api/device/control -H "__RequestVerificationToken: $token" -H "Content-Type: text/xml"

2) Zrobić skrypt tester.sh który sprawdza połączenie pingując do googla i jeśli brak pinga to wywoła skrypt restart.sh:

touch /bin/tester.sh
chmod 755 /bin/tester.sh
vi /bin/tester.sh

O treści

#!/bin/sh
if ! ping -q -c 5 -W 10 google.com > /dev/null; then
(restart.sh) &
fi

3) Dodać do Crona:

/etc/init.d/cron stop
echo "*/30 * * * * /bin/tester.sh" >> /etc/crontabs/root
/etc/init.d/cron enable
/etc/init.d/cron start

46

(27 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Jeśli skrypt resetujący nazwę sobie restart.sh to poniżej jest poprawnie?

#!/bin/sh
if ! ping -q -c 5 -W 10 google.com > /dev/null; then
(restart.sh) &
fi

47

(27 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Loozak napisał/a:
Cezary napisał/a:

Nie sprawdzą się, bo resetuje podłączenie wan a nie sam modem hilinka. Generalnie hilink sam powinien nawiązać połączenie. Zobacz forum bez-kabli.pl znajdziesz tam api hilinka i przykłady jak można można modem zresetować.


Przyznam od razu, nie wiem jak napisać skrypt
Znalazłem temat o e3372 na forum bez jdtechi i resetowanie jest opisane:
http://forum.jdtech.pl/Watek-hilink-api … zen-huawei


Restart modemu, przywrócenie konfiguracji, kopia zapasowa konfiguracji, wyłączenie urządzenia

    url: http://192.168.8.1/api/device/control
    metoda: POST
    żądanie:

    Kod: Zaznacz cały
    <request>
       <Control></Control>
    </request>
    odpowiedź:

    Kod: Zaznacz cały
    <response>OK</response>
    Uwagi:
        Control:
            1 - restart urządzenia
            2 - przywrócenie konfiguracji (brak informacji jak podać plik z zapisaną konfiguracją. Być może korzysta z pliku http://192.168.8.1/nvram.bak)
            3 - kopia zapasowa konfiguracji (konfiguracja jest dostępna pod adresem http://192.168.8.1/nvram.bak. Plik jest z kodowaniem base64)
            4 - wyłączenie urządzenia

Napisze mi ktoś skrypt na podstawie tych informacji?

Jednak znalazłem skrypt do resetu modemu tu: http://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?p … 11#p137911


Teraz mi tylko trzeba zmodyfikować skrypt sprawdzający połączenie.
Co zmienić w poniższym skrypcie żeby w przypadku braku połączenia wywoływał skrypt resetujący modem?

#!/bin/sh
if ! ping -q -c 5 -W 10 google.com > /dev/null; then
(ifup wan) &
fi

48

(27 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

Cezary napisał/a:

Nie sprawdzą się, bo resetuje podłączenie wan a nie sam modem hilinka. Generalnie hilink sam powinien nawiązać połączenie. Zobacz forum bez-kabli.pl znajdziesz tam api hilinka i przykłady jak można można modem zresetować.


Przyznam od razu, nie wiem jak napisać skrypt
Znalazłem temat o e3372 na forum bez jdtechi i resetowanie jest opisane:
http://forum.jdtech.pl/Watek-hilink-api … zen-huawei


Restart modemu, przywrócenie konfiguracji, kopia zapasowa konfiguracji, wyłączenie urządzenia

    url: http://192.168.8.1/api/device/control
    metoda: POST
    żądanie:

    Kod: Zaznacz cały
    <request>
       <Control></Control>
    </request>
    odpowiedź:

    Kod: Zaznacz cały
    <response>OK</response>
    Uwagi:
        Control:
            1 - restart urządzenia
            2 - przywrócenie konfiguracji (brak informacji jak podać plik z zapisaną konfiguracją. Być może korzysta z pliku http://192.168.8.1/nvram.bak)
            3 - kopia zapasowa konfiguracji (konfiguracja jest dostępna pod adresem http://192.168.8.1/nvram.bak. Plik jest z kodowaniem base64)
            4 - wyłączenie urządzenia

Napisze mi ktoś skrypt na podstawie tych informacji?

49

(429 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

MF823 potrzebuje dużo prądu
U mnie resetował się router przy większym obciążeniu np. przy torrentach

50

(5 odpowiedzi, napisanych Oprogramowanie)

A znacie jakiś repeater z dwoma niezależnymi antenami i jeszcze ze złączem RPSMA?
Słynne Airlive DUO trochę lat już ma. Jest jakaś alternatywa?
Albo inny pomysł na wzmocnienie wifi przez rurową antenę kierunkową typu YAGI ?