Instalacja OpenWrt WhiteRussian 0.9 na urządzeniu Asus WL-500gP
Całość opisu dotyczy instalacji OpenWrt Whiterussian 0.9 na urządzeniu Asus WL-500g Premium. Wszystkie czynności wykonane zostały z poziomu linuksa (Debian unstable).

UWAGA: OpenWrt Whiterussian jest już dawno niewspierany i nierozwijany. Jak nie musisz nie używaj go, zainstaluj OpenWrt Kamikaze 8.09

Upewnij się co do adresu LAN urządzenia (domyślnie ma 192.168.1.1). WL-500gP w trybie diag mode domyślnie ma adres taki jak ustawiony w nvram, więc należy o tym pamiętać.

Należy uruchomić urządzenie w "Diag Mode". W tym celu należy:
- odłączyć urządzenie od zasilania
- wcisnąć i przytrzymać przycisk reset (UWAGA: wl-500gp ma dwa przyciski - wystający EZSetup i schowany Reset),
- cały czas trzymając wciśnięty przycisk reset podłączyć zasilanie. Urządzenie powinno uruchomić się trybie "Diag Mode" - powinna o tym poinformować migająca dioda zasilania.

Komputer powinien być połączony do jednego z czterech portów LAN routera. Należy też przydzielić mu adres IP z tej samej klasy adresowej co ruter. Standardowy adres routera to 192.168.1.1; w tym przypadku ustawienie interfejsu eth0 komputera wygląda następująco:


        ifconfig eth0 down
        ifconfig eth0 192.168.1.2 up

Instalacja OpenWrt sprowadza się do przesłania obrazu firmware do routera. Należy pobrać odpowiedni obraz (dla wl-500gp będzie to http://downloads.openwrt.org/whiterussian/0.9/default/openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx), na komputerze zainstalować klienta tftp (np. aftp) i przesłać firmware do routera. W przypadku atftp należy więc wydać polecenie:


        atftp --trace --option "timeout 1" --option "mode octet" --put --local-file openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx 192.168.1.1

Po przesłaniu obrazu koniecznie trzeba odczekać kilka minut (polecam zostawienie routera w spokoju na 10 minut), a następnie odłączyć i podłączyć zasilanie (po flashowaniu nie następuje restart urządzenia). OpenWrt powinien być już zainstalowany.

Pierwszą czynnością powinno być przywrócenie pierwotnych parametrów. W tym celu należy połączyć sie telnetem z ruterem


        telnet 192.168.1.1

i wydać polecenia


        mtd erase nvram
        reboot

Polecenie to można pominąć, jeżeli chcemy zachować bieżące ustawienia.

Po restarcie urządzenia posiada on już standardowy adres IP (czyli 192.168.1.1). Jeżeli posiadał on inny adres to należy na komputerze ponownie ustawić adres IP


        ifconfig eth0 down
        ifconfig eth0 192.168.1.2 up

Następną czynnością powinno być ustawienie hasła i wyłączenie telnetu, czyli:


        telnet 192.168.1.1
        passwd
        exit

Po zmianie hasła można się do routera podłączyć tylko poprzez ssh.


        ssh root@192.168.1.1

W niektórych przypadkach może być wymagane odpowiednie ustawienie interfejsów. OpenWrt 0.9 powinien wykonać to przy starcie systemu więc ten krok może być pominięty.


        nvram set wlan_ifname=eth2
        nvram set lan_ifname=br0
        nvram set lan_ifnames="vlan0 eth2"
        
        nvram set wan_ifname=vlan1
        nvram set wan_device=eth0
        
        nvram set vlan0ports="1 2 3 4 5*"
        nvram set vlan1ports="0 5"


Ponieważ WL-500gP posiada 32MiB ramu (a czasami widoczne jest tylko 16MiB o czym można się przekonać wydając polecenie free), należy dodatkowo wprowadzić jeszcze odblokowanie "zaginionej 16":


        nvram set sdram_init=0x0009
        nvram set sdram_ncdl=0

Całość zapisujemy i restartujemy urządzenie


        nvram commit
        reboot

Po wykonaniu tych czynności dysponujemy zainstalowanym i działającym OpenWrt na WL-500gP.