Zmodyfikowany firmware OpenWrt dla Asusa WL-500gP

UWAGA: Ten dokument jest już całkowicie bezużyteczny. Używaj Kamikaze 8.09 lub trunk!

Poniższy firmware przeznaczony dla Asusa WL-500gP. Bazuje on na wersji Kamikaze 7.09, ale zawiera już standardowo kilka pakietów i zmian zabranych z svn. Zawartość firmware dostosowana jest do moich potrzeb (:)), ale może komuś się przyda.

Zmiany obejmują dołożenie serwera ftp, klienta ntp, obsługę usb i systemów plików, montowanie dysku po starcie oraz możliwość filtracji po mac adresach.

Całe flashowanie i konfiguracja odbywa się dokładnie tak samo jak w przypadku standardowego OpenWrt Kamikaze.

Zmiany w stosunku do oryginalnej wersji
1. Pobrane z svn (stan na r10689)
- zaktualizowano obsługę sterowników broadcom, a tym samym wprowadzono możliwość filtrowania po mac adresach.

Aby ustawić tą opcję trzeba wprowadzić następujące polecenia


        uci set wireless.wl0.maclist="00:11:22:AA:BB:C1 00:11:22:aa:bb:c2"
        uci set wireless.wl0.macfilter=allow
        uci commit wireless
        wifi

Gdzie wartość maclist to adresy podane są w standardowej postaci oddzielonej spacją (oczywiście wl0 może być różne w zależności od konfiguracji; sprawdź przez uci show wireless).

- dodano możliwość montowania dysku po starcie systemu

Odpowiada za to plik /etc/config/fstab. Domyślnie montowanie jest wyłączone, więc jeżeli mamy podłączony dysk i chcemy zamontować pierwszą partycję to robimy


        uci set fstab.cfg1.enabled=1
        uci commit fstab
        /etc/init.d/fstab start

Jeżeli drugą partycję mamy jako swap to jej włączenie sprowadza się do


        uci set fstab.cfg2.enabled=1
        uci commit fstab
        /etc/init.d/fstab start

Partycja domyślnie montowana jest w /hdd, oczywiście można to zmienić robić zmiany w pliku konfiguracyjnym.

UWAGA: domyślna konfiguracja przyjmuje, że pierwsza jest partycja z jakimś filesystemem a drugi jest swap. Jeżeli na dysku jest inaczej należy to zmienić w pliku konfiguracyjnym!

2. Dodatkowe pakiety zawarte w image

- dodano obsługę USB, usb-storage, obsługę systemów plików vfat, ext2, ext3 oraz stron kodowych cp1250, iso-8859-2 i utf-8
- serwer ftp (vsftpd)

Anonimowy, to znaczy całkowicie otwarty od strony LAN na pełnych prawach r/w (login: anonymous/dowolne hasło).

Uruchamia się zawsze, niezależnie od tego czy jest podmontowany jakiś dysk. Katalogiem głównym jest /hdd, oczywiście do zmiany wg potrzeb w /etc/vsftpd.conf

- klient czasu NTP (ntpclient) oraz odpowiednia strefa czasowa dla Polski

Dzięki temu jeżeli jesteśmy podłączeniu do internetu ruter ma właściwy czas oraz pliku na dysku mają właściwy znacznik czasowy.

- narzędzia do obsługi dysku/pendrive oraz systemów plików: cfdisk, fdisk, swap-utils, dosfstools, e2fsprogs, tune2fs

Dzięki temu można dołączony dysk odpowiednio spartycjonować (cfdisk, fdisk), utworzyć i uruchomić swap (mkswap, swapon/swapoff), założyć nowe systemy plików (mkfs.ext2, mkfs.ext3, mkfs.vfat) czy je sprawdzić (e2fsck, fsck.vfat).

Lista zainstalowanych dodatkowo pakietów:

cfdisk - 2.12r-2 -
dosfstools - 2.11-1 -
e2fsprogs - 1.39-1 -
fdisk - 2.12r-2 -
kmod-fs-ext2 - 2.4.34-brcm-1 -
kmod-fs-ext3 - 2.4.34-brcm-1 -
kmod-fs-vfat - 2.4.34-brcm-1 -
kmod-nls-cp1250 - 2.4.34-brcm-1 -
kmod-nls-iso8859-2 - 2.4.34-brcm-1 -
kmod-nls-utf8 - 2.4.34-brcm-1 -
kmod-usb-core - 2.4.34-brcm-1 -
kmod-usb-storage - 2.4.34-brcm-1 -
kmod-usb-uhci-iv - 2.4.34-brcm-1 -
kmod-usb2 - 2.4.34-brcm-1 -
ntpclient - 2003_194-6 -
swap-utils - 2.12r-2 -
tune2fs - 1.39-1 -
vsftpd - 2.0.5-2 -

oraz ew. biblioteki do nich.

3. Małe modyfikacje:

- usunięto skrypt /sbin/usb-storage który i tak w kamikaze nie był domyślnie uruchamiany.
- naciśnięcie przycisku ezsetup powoduje odmontowanie dysku (jeżeli był zamontowany przez fstab)

Dzięki temu jeżeli chcemy odłączyć nośnik to zamiast logować się i odmontowywać zasoby wystarczy po prostu nacisnąć przycisk i całość powinna się odmontować.

- dodano patch do zwiększenia szybkości HSDPA na usbserial (https://dev.openwrt.org/ticket/2274)

Firmware nie jest już dostępny.