Instalacja OpenWrt Backfire na urządzeniu Asus WL-500gP
Ostatnia zmiana: 2013-11-26 18:43

Całość opisu dotyczy instalacji OpenWrt Backfire na urządzeniu Asus WL-500g Premium.

Upewnij się co do adresu LAN urządzenia (domyślnie ma 192.168.1.1). Przed zmianą firmware należy w poprzednim przywrócić ustawienia domyślne. Dla wersji Backfire i sprzętu opartego o radio Broadcom należy używać jądra 2.4 (plik http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1-rc3/brcm-2.4/openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx).

Jeżeli ktoś nie chce gui graficznego (LuCI) to może używać zmodyfikowanego obrazu dla Asusa WL-500gP, który posiada już wbudowane sterowniki od USB.

Istnieje kilka metod flaszowania

MTD

Jeżeli ma ruterze jest już dostępny stary firmware (np poprzednia wersja openwrt) można użyć programu mtd. Przy pomocy scp (winscp w przypadku windowsa) należy przesłać wcześniej pobrany obraz do rutera. Następnie należy zalogować się przez ssh do rutera i wydać polecenia:


    mv openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx linux.trx
    mtd -r write linux.trx linux
    reboot

lub jeżeli ruter jest podłączony do internetu, po podłączeniu przez ssh:


    cd /tmp/
    wget http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1-rc3/brcm-2.4/openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx
    mtd -r write openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx linux && reboot

TFTP

Należy uruchomić urządzenie w "Diag Mode". W tym celu należy:
- odłączyć urządzenie od zasilania
- wcisnąć i przytrzymać przycisk reset (UWAGA: Asus WL-500gP ma dwa przyciski - wystający EZSetup i schowany Reset i właśnie reset trzeba nacisnąć),
- cały czas trzymając wciśnięty przycisk reset podłączyć zasilanie. Urządzenie powinno uruchomić się trybie "Diag Mode" - powinna o tym poinformować migająca dioda zasilania.

UWAGA: Przed procedurą flashowania należy odłączyć się od innych sieci przewodowych i bezprzewodowych. To jest głównie przyczyną problemów z załadowaniem plików przez program flashujący.

Linux

Komputer powinien być połączony do jednego z czterech portów LAN routera. Należy też przydzielić mu na stałe adres IP z tej samej klasy adresowej co ruter. Standardowy adres routera to 192.168.1.1; w tym przypadku ustawienie interfejsu eth0 komputera wygląda następująco:


    ifconfig eth0 down
    ifconfig eth0 192.168.1.2 up

Instalacja OpenWrt sprowadza się do przesłania obrazu firmware do routera. Wcześniej pobrany obraz przy pomocy klienta tftp (np. aftp) należy przesłać do routera. W przypadku atftp należy więc wydać polecenie:


    atftp --trace --option "timeout 1" --option "mode octet" --put --local-file openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx 192.168.1.1

Po przesłaniu obrazu koniecznie trzeba odczekać kilka minut (polecam zostawienie routera w spokoju na 10 minut), a następnie odłączyć i podłączyć zasilanie (po flashowaniu nie następuje restart urządzenia). OpenWrt powinien być już zainstalowany.

Windows

Należy użyć oprogramowania dostarczonego z ruterem: "ASUS firmware restoration tool". Ruter musi być w wprowadzony w Diag Mode. Należy uruchomić program, wskazać plik trx a następnie kliknąć upload. Po kilku minutach ruter powinien już mieć zmienione oprogramowanie.

Można też użyć dowolnego innego programu tftp dostępnego pod system Windows.

Zakończenie

Pierwszą czynnością powinno być ustawienie hasła. W tym celu należy połączyć się telnetem z ruterem (domyślny adres to 192.168.1.1) będąc połączonym kablem z jednym z portów lan rutera


    telnet 192.168.1.1

i wydać polecenia


    passwd
    exit

Po zmianie hasła można się do routera podłączyć tylko poprzez ssh.


    ssh root@192.168.1.1

Po wykonaniu tych czynności dysponujemy zainstalowanym i działającym OpenWrt na WL-500gP (interfejs radiowy domyślnie jest wyłączony, jeżeli został użyty standardowy image to na porcie 80 dostępny jest interfejs www). Wszystkie ustawienia można wykonać z poziomu www lub przy pomocy ssh. Pozostała konfiguracja opisana jest na innych moich stronach