Zmieniająca się tapeta

Automatyczna zmiana tapety - obrazek pobierany z dysku

Jeżeli nie mamy dostępu do internetu i nie możemy automatycznie pobierać obrazka, można wyświtelić obraz ze zbioru zawartego na dysku.
Założenia:
- obrazki (zdjęcia) położone są w /opt/zdjecia
- używane środowiska graficzne to GNOME

Przy każdym zalogowaniu się użytkownika będzie wyświetlana nawa tapeta.

Poniższą zawartość należy zapisać do pliku np. /usr/local/bin/tapeta, nadać mu prawa wykonywalności, a następnie w dowolnych pliku startowych (np. .bash_profile) wywołać ten plik.


    #!/bin/bash
    IMGS=/opt/zdjecia/*.???
    COUNT=`eval ls "$IMGS" | wc -l`
    NUM=$(($RANDOM % $COUNT))
    PIC=`eval ls -1 "$IMGS" | head -n$NUM | tail -n1`
    gconftool-2 --type string --set /desktop/gnome/background/picture_filename "$PIC"