Instalacja interfejsu www do programu wget
Ostatnia zmiana: 2013-11-26 18:43

Pobieranie plików z sieci czasami dobrze powierzyć routerowi. Dobrze w tej roli sprawdza się wget, który potrafi pobierać pliku ze źródeł http czy ftp. Niestety, operowanie poleceniami z konsoli jest trudne dla początkujących użytkowników, dlatego też czasami warto wykorzystać interfejs graficzny do tego celu.

Wget4web jest nakładką na wget napisaną w języku perl i do działania wymaga serwera www ze wsparciem dla CGI. Zakładamy że instalujemy interfejs graficzny w katalogu /www1, natomiast dostęp do niego będzie na porcie 81. Dane będą składowane w katalogu /mnt/sda1/w4w/files, który znajduje się na podmontowanym nośniku.

Instalacja serwera

Zakładamy że połączenie internetowe jest działające. Instalujemy więc serwer www (lighttpd), perla wraz z wymaganymi modułami oraz pełną wersję wget


    # opkg update
    # opkg install lighttpd lighttpd-mod-cgi
    # opkg install perl perlbase-cgi perlbase-essential perlbase-file perlbase-xsloader
    # opkg install wget-nossl

Po instalacji perla można sprawdzić czy działa on poprawnie wydając polecenie


    # perl -v

powinien wypisać numer wersji programu.

Konfiguracja

Włączenie obsługi CGI

Domyślny plik konfiguracyjny lighttpd to /etc/lighttpd/lighttpd.conf. Należy w nim zmienić parę opcji (zmiany dokonujemy edytorem vi)

  • serwer ma być uruchomiony na porcie 81. Trzeba odkomentować linię


    server.port = 81


  • nowy katalog domowy to /www1. Trzeba zmienić linię


    server.document-root = "/www1/"


  • umożliwić ładowanie modułu CGI. Trzeba odkomentować linie


    server.modules = (
        "mod_cgi",
    )


  • włączyć obsługę plików *.pl (perl) - trzeba odkomentować linię


    cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl", ".cgi" => "/usr/bin/perl" )

Instalacja wget4web    # mkdir /www1
    # cd /tmp
    # wget http://irodov.nm.ru/wget4web/wget4web-1.0.tar.gz
    # tar zxvf wget4web-1.0.tar.gz -C /www1
    # rm wget4web-1.0.tar.gz

Zmiana ustawień programu

Interesują nas dwa pliki

  • /www1/wget4web/data/info.cgi
Zawiera informacje o ścieżkach. Należy go dostosować do własnych potrzeb, np.


    $logsdir = "/mnt/sda1/w4w/logs";
    $tasksdir = "/mnt/sda1/w4w/tasks";
    $filesdir = "/mnt/sda1/w4w/files";
    $refreshstat = 30;
    $deletelogs = 5;
    $numbersoftry = 5;

Należy pamiętać o utworzeniu tych katalogów, więc


    # mkdir -p /mnt/sda1/w4w/logs
    # mkdir -p /mnt/sda1/w4w/tasks
    # mkdir -p /mnt/sda1/w4w/files


  • /www1/wget4web/data/users.cgi
Zawiera plik z użytkownikami i ich hasłami uprawnionymi do wprowadzania plików przeznaczonych do pobierania

Uruchomienie    # /etc/init.d/lighttpd start

Odwołujemy się do następujących plików

  • http://192.168.1.1:81/wget4web/add.cgi - dodanie nowego pliku do pobierania
  • http://192.168.1.1:81/wget4web/progress.cgi - aktualny stan pobierania

Zakończenie

W razie potrzeby można napisać prostą stronę html zawierającą linki do w/w stron podane w przyjaznej formie. W razie jakichkolwiek problemów można uruchomić lighttpd bezpośrednio w konsoli, zwykle wypisze informację co jest nie tak


    # /etc/init.d/lighttpd stop
    # lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf -D


Strona domowa projektu: http://irodov.nm.ru/wget4web/