Konfiguracja OpenWrt do wysyłania wiadomości na Twitter (mikroblogowanie)
Ostatnia zmiana: 2014-09-07 15:22

Do czego można użyć mikroblogowania z rutera z OpenWrt? Można wysyłać powiadomienia np. o zakończeniu pobierania torrentów, statystyki dzienne, informacje o kończącym się miejscu na dysku lub przekroczeniu transferu przez jednego z użytkowników. Zastosowań może być wiele.

Instalacja

Konto

Należy utworzyć nowe konto w serwisie Twitter

Hasło

Zakodować hasło w base64


    # echo -n "XXX:YYY" | base64

gdzie XXX i YYY należy zastąpić loginem i hasłem podanym w serwisie.

Skrypt

Wszystkie niezbędne elementy są już w systemie. Należy utworzyć plik


    # touch /bin/twitter.sh
    # chmod 755 /bin/twitter.sh

a w nim umieścić następującą zawartość:


    #!/bin/sh

    TWEET="status=$*"

    CONTENT_LENGTH=`echo -n $TWEET | wc -c`

    MESSAGE="
    POST /statuses/update.xml HTTP/1.1
    Host: twitter.com
    User-Agent: OpenWrt Twitter
    Accept: application/json, text/javascript, */*
    Accept-Language: en-us,en;q=0.5
    Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
    Content-Length: $CONTENT_LENGTH
    Authorization: Basic $hasło_w_base64

    $TWEET"

    echo "$MESSAGE" | telnet twitter.com 80 > /dev/null 2>/dev/null

zamiast $hasło_w_base64 należy oczywiście umieścić wcześniej uzyskane hasło zakodowane w base64.

Wysyłanie wiadomości    # twitter.sh "Test wiadomosci"


Skrypt znaleziony na stronie http://blog.rtg.in.ua/2009/08/openwrt-logging-via-twitter.html