Przygotowanie i instalacja OpenWrt na ruterze TD-W8970
Ostatnia zmiana: 2018-06-15 19:19

Jeden z nielicznych routerów z modemem xDSL dostępnych na naszym rynku, z pełnym wsparciem dla wspomnianego modemu.

Krótka specyfikacja:
- bootloader: U-boot
- procesor Lantiq XWAY VRX268 500MHz
- Flash: 8 MiB
- RAM: 64 MiB
- WLAN 2.4: Atheros AR9381 802.11b/g/n 3T3R
- chipset Ethernet: 4xRJ45 (XWAY VR9 GPHY 11G / XWAY PEF7071) 10/100/1000 Mbps
- 2x USB 2.0
- 1x uart
- przycisk reset/wps
- przełącznik wifi on/off
- modem xDSL

Opis dotyczy wersji v1. Na rynku dostępna jest tez wersja v3, oparta o SoC Broadcoma, całkowicie nie wspierana przez OpenWrt.

Stan projektu

Ruter obecnie obsługiwany jest przez OpenWrt w wersji stabilnej (Barrier Breaker i późniejszych wydaniach).

Instalacja

Obecnie jedyna możliwość instalacji to wykorzystanie konsoli szeregowej. Po instalacji lub upgrade firmware router dość długo się uruchamia, trzeba wykazać się cierpliwością. Pierwsze uruchomienie (i inicjalizacja jffs) trwa także długo.

Przez sysupgrade

Należy wykorzystać plik z sysupgrade w nazwie.
Jeżeli już mamy działające OpenWrt - należy przesłać obraz do katalogu /tmp (np. przy pomocy scp czy winscp) pod nazwą code.bin, a następnie zalogować się na router i wykonać


    # sysupgrade -n /tmp/code.bin

Jeżeli chcemy zachować pliki konfiguracyjne należy pominąć opcję -n. Ale ostrożnie z tym - z wersji na wersje format plików może się zmienić, więc może się zdarzyć, że coś po instalacji nowego firmware może nie działać tak jak powinno.

Sam proces trwa kilka minut; router samodzielnie się zrestartuje, więc należy być cierpliwym.

Konsola szeregowa

Należy wykorzystać plik z sysupgrade w nazwie.
Po kolei należy:
- wyłączyć zasilanie rutera
- podłączyć kabel szeregowy do rutera i komputera (oczywiście wyposażony w konwerter napięć!)
- podłączyć kabel ethernet do rutera i komputera
- ustawić adres IP karty sieciowej w komputerze na stałe na 192.168.1.100
- uruchomić serwer tftpd (polecam dla windows: http://tftpd32.jounin.net/, dla linuksa: atftpd, powinien być standardowo w pakietach danej dystrybucji), a następnie do głównego katalogu tego serwera skopiować plik firmware (pod nazwą openwrt-lantiq-xrx200-TDW8970-sysupgrade.image)
- uruchomić terminal (może być putty) - ustawić parametry 115200 8n1
- włączyć zasilanie rutera
- kiedy wyświetli się napis "Hit any key to stop autoboot" szybko wcisnąć dowolny klawisz - proces startu zostanie przerwany (czasami trzeba wcisnąć "t" a nie dowolny klawisz)
- powinien się wyświetlić znak zachęty:


    VR9 #    VR9 # tftpboot 0x80800000 openwrt-lantiq-xrx200-TDW8970-sysupgrade.image
    ...
    Bytes transferred = 5701637 (570004 hex)
    VR9 # sf erase 0x20000 0x7a0000
    ...
    VR9 # sf write 0x80800000 0x20000 0x570004
    ...
    VR9 # reset

gdzie 0x570004 jest to wielkość obrazu po załadowaniu przez tftp - wyświetla to pierwsze polecenie. Liczbę należy zmienić stosownie do wgranego firmware.

Elementy specyficzne dla urządzenia

Przyciski

Dostępne są przyciski: reset, wps oraz wyłącznik wifi. Wszystkie są widziane przez system.

LED

Dostępne są: ath9k-phy0, dsl, internet, usb, usb2, wps. Cześć z nich wykorzystywana jest przez system. Brak jest LED wskazującej uruchamianie się systemu.

Złącze szeregowe

Interfejs dostępny jest na płytce, parametry połączenia: 115200 8N1.


    pin sygnał
    1 VCC
    2 GND
    3 RX
    4 TX

Switch

Mapowanie portów switcha (dotyczy wydania OpenWrt Chaos Calmer)


    Port RJ45 oznaczenie wg swconfig
    LAN1 4
    LAN2 2
    LAN3 0
    LAN4/WAN 5

Wydzielenie portu 4 jako wan:


    config switch_vlan
        option device 'switch0'
        option vlan '1'
        option ports '0 2 4 6t'

    config switch_vlan
        option device 'switch0'
        option vlan '2'
        option ports '5 6t'

    config interface 'wan'
        option ifname 'eth0.2'
        option proto 'dhcp'

Modem xDSL

VDSL2 Neostrada Fiber


    config interface 'wan'
        option ifname 'ptm0.35'
        option encaps 'vc'
        option proto 'pppoe'
        option username 'xxxx@neostrada.pl'
        option password 'xxxx'
        option delegate '0'
        option ipv6 '0'

    config vdsl 'dsl'
        option annex 'a'
        option firmware '/lib/firmware/vdsl.bin'
        option tone 'av'
        option xfer_mode 'ptm'

ADSL


    config interface 'wan'
        option ifname 'nas0'
        option proto 'pppoa'
        option encaps 'vc'
        option vci '35'
        option vpi '0'
        option atmdev '0'
        option username 'xxxx@neostrada.pl'
        option password 'xxxx'

    config vdsl 'dsl'
        option annex 'a'
        option firmware '/lib/firmware/vdsl.bin'
        option tone 'av'
        option xfer_mode 'atm'