Polecenia powodujące przejście dysku USB w stan uśpienia
Ostatnia zmiana: 2018-12-01 10:55

Wiele współczesnych routerów wyposażonych jest w port USB do którego można podłączyć zewnętrzny dysk. Ponieważ nie jest on nonstop używany, często zadawane jest pytanie jak uśpić dysk. Oto polecenia które mogą wprowadzić dysk w stan uśpienia.

hd-idle    # opkg update
    # opkg install hd-idle

Konfiguracja zawarta jest w pliku /etc/config/hd-idle. Należy przestawić odpowiednie opcje pamiętając o włączeniu opcji enabled!


    # uci set hd-idle.@hd-idle[0].disk=sda
    # uci set hd-idle.@hd-idle[0].enabled=1
    # uci set hd-idle.@hd-idle[0].idle_time_unit=minutes
    # uci set hd-idle.@hd-idle[0].idle_time_interval=10
    # uci commit hd-idle
    # /etc/init.d/hd-idle enable
    # /etc/init.d/hd-idle start

W/w konfiguracja ustawia czas uśpienia dysku na 10 minut.

hdparm    # opkg update
    # opkg install hdparm

Usypianie dysku jest jednym z parametrów tego programu, do wywołania np. w postaci


    # hdparm -S 120 /dev/sda

Parametr przyjmuje różne interwały czasowe - od 1 do 240 jest to przedział 5 sekundowy, czyli liczba 120 daje 600 sekund (10 minut).
Polecenie można uruchamiać przy starcie systemu np. w pliku /etc/rc.local.

sdparm    # opkg update
    # opkg install sdparm

Włączenie usypiania:


    # sdparm --set SCT=6000 -6 /dev/sda

Czas liczony jest po 100 ms czyli liczba 6000 daje czas uśpienia dysku na 10 minut. Niestety zdarzają się dyski które ten czas określają inaczej, więc należy to sprawdzić doświadczalnie

Czasami można zatrzymać dysk poleceniem


    # sdparm command=stop /dev/sda