rsyncd na szybko
Ostatnia zmiana: 2015-10-19 20:01

Instalacja


    # opkg update
    # opkg install rsyncd

Konfiguracja jest w /etc/rsyncd.conf. Dodajemy udostępniony zasób, np:


    [sda1]
    path = /mnt/sda1
    comment = Pendrive

Przy takich ustawieniach należy pamiętać, aby użytkownik dla rsync (domyślnie: nobody) miał odpowiednie prawa dostępu do podanego zasobu, czyli do katalogu /mnt/sda1. Pamiętamy także o zmianie atrybutu read only na no jeżeli chcemy mieć możliwość zapisu:


    read only = no

Uruchamiamy:


    # /etc/init.d/rsyncd enable
    # /etc/init.d/rsyncd start

Do czego wykorzystać rsync? Głównie do przechowywania kopii plików (backupu). Rsync ma kilka mechanizmów pozwalających na kopiowanie samych różnic w plikach a nie wszystkiego od początku.. Istnieje szereg programów do backupu korzystających z rsync zarówno pod linuksa jak i windows. W przypadku tego drugiego można użyć programu cwRsync.