czyli pobieranie wszystkiego czego niewolno...
Ostatnia zmiana: 2013-11-26 18:43

Strona domowa projektu: http://pyload.org/

Instalacja    # opkg update
    # opkg install python-curl python-crypto python-sqlite3 python-openssl python-imaging-library pyopenssl unzip unrar screen

Python i moduły mogą wymagać sporo miejsca, więc być może potrzebny będzie extroot. Dodatkowo można zainstalować OCR do automatycznego rozwiązywania CAPTCHA:


    # opkg install tesseract


Tworzymy katalog gdzie będzie zainstalowany pyload oraz w nim katalog gdzie będą pobierane dane - w tym przypadku był to done. Oczywiście instalujemy też aktualne źródła pyload.


    # mkdir -p /media
    # cd /media
    # wget http://get.pyload.org/get/src/ -O pyload.zip
    # unzip pyload.zip
    # rm pyload.zip
    # cd pyload
    # mkdir -p done

Konfiguracja

Skrypt należy uruchomić; przy jego pierwszym uruchomieniu nastąpi seria pytań konfiguracyjnych. Udzielone odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubioną czcionką, jeżeli nie ma odpowiedzi lub ma być domyślna należy wcisnąć enter.


    # python ./pyLoadCore.py
This is your first start, running configuration assistent now.
Choose your Language / Wähle deine Sprache ([en], de, it, pl, fr, cs, es): pl

Witamy w asystencie konfiguracji pyLoad
Dokona sprawdzenia systemu i ustawi podstawowe parametry potrzebne do uruchomienia pyLoad.

Wartość w nawiasach kwadratowych [] jest zawsze domyślną,
jeśli nie chcesz zmieniać wartości lub nie masz pewności do wybrać, naciśnij enter.
Nie zapomnij: Kiedy uruchamiasz pyLoadCore zawsze możesz ponownie wybrać asystenta dodając parametr --setup lub -s.
Jeśli masz jakiekolwiek problemy z asystentem wciścij Ctlr-C,
aby go zatrzymać i nie pozwolić mu automatycznie uruchomić pyLoadCore.

Naciśnij enter jak będziesz gotowy na sprawdzenie systemu.

    ## Sprawdzenie systemu ##
Wersja Python'a: OK
pycurl: OK
sqlite3: OK

pycrypto: OK
OpenSSL: OK

py-imaging: brakuje
tesseract: brakuje

PyQt4: brakuje

jinja2: OK
beaker: OK
silnik JS: brakuje

    ## Stan ##

Dostępne opcje: rozszyfrowywanie kontenerów, połączenie SSL, Interfejs Web

Niedostępne opcje:

brak rozpoznawania captcha
Potrzebne tylko do niektórych serwisów dla kont darmowych.

Graficzny interfejs niedostępny
Graficzny Interfejs Użytkownika

nie znaleziono silnika JavaScript
Będzie to potrzebne do linków Click'N'Load. Zainstaluj Spidermonkey lub ossp-js
Możesz przerwać instalator i naprawić niektóre zależności (jeśli chcesz).
Kontynuować z instalacją? ([y]/n):

Do you want to change the config path? Current is /root/.pyload
Jeśli używasz pyLoad'a na serwerze lub partycji home która znajduje się na pamięci flash - dobrym pomysłem może być zmiana tego parametru.
Zmienić ścieżkę dla plików konfiguracji? (y/[n]):

Do you want to configure login data and basic settings?
Jest to wymagane przy pierwszym uruchomieniu.
Stworzyć podstawowe ustawienia? ([y]/n):
    # Podstawowe Ustawienia ##

The following logindata is valid for CLI, GUI and webinterface.
Nazwa użytkownika [User]: admin
Hasło:
Hasło (ponownie):

Język ([en], de, it, pl, es, cs, fr): pl
Folder pobierania [Downloads]: done
Maksymalna liczba jednoczesnych pobrań [3]:
Używać ponownego łączenia? (y/[n]):

Czy chcesz ustawić SSL?
Ustawić SSL? (y/[n]): y

    ## Ustawienia SSL ##

Execute these commands from pyLoad config folder to make ssl certificates:

openssl genrsa -out ssl.key 1024
openssl req -new -key ssl.key -out ssl.csr
openssl req -days 36500 -x509 -key ssl.key -in ssl.csr > ssl.crt

Jeśli wszystko pomyślnie się zakończyło, możesz aktywować SSL.
Aktywować SSL? ([y]/n): y

Czy chcesz ustawić interfejs Web?
Ustawić interfejs Web? ([y]/n):

    ## Ustawienia interfejsu Web ##

Aktywować interfejs Web? ([y]/n):

Adres do nasłuchu, jeśli użyjesz 127.0.0.1 lub localhost, interfejs Web będzie dostępny jedynie lokalnie.
Adres [0.0.0.0]:
Port [8000]:

In some rare cases the builtin server is not working, if you notice problems with the webinterface
change the builtin server to the threaded one here.
Server ([builtin], threaded):

Instalacja zakończona pomyślnie.
Naciśnij enter aby wyjść i ponownie uruchom pyLoad

W niektórych przypadkach należy podać pełną ścieżkę dostępu do danych: /media/pyload/done lub /overlay/media/pyload/done jeżeli używamy extroota.
Następnie należy go uruchomić:


    # python ./pyLoadCore.py
19.05.2011 20:10:48 INFO Używam katalogu domowego: /root/.pyload
19.05.2011 20:10:51 INFO HotFolder załadowane, aktywowane False
19.05.2011 20:10:51 INFO ExternalScripts załadowane, aktywowane True
19.05.2011 20:10:51 INFO UpdateManager załadowane, aktywowane True
19.05.2011 20:10:51 INFO UnRar załadowane, aktywowane False
19.05.2011 20:10:51 INFO ClickAndLoad załadowane, aktywowane True
19.05.2011 20:10:51 INFO IRCInterface załadowane, aktywowane False
19.05.2011 20:10:51 INFO CaptchaTrader załadowane, aktywowane True
19.05.2011 20:10:51 INFO Czas pobierania: True
19.05.2011 20:10:57 INFO Starting ThriftBackend: 0.0.0.0:7227
19.05.2011 20:11:08 INFO Starting builtin webserver: 0.0.0.0:8000

W tym momencie powinna istnieć możliwość dostania się do pyload przez przeglądarkę pod adresem http://192.168.1.1:8000 (login admin, hasło takie jak podano).

Jeżeli router resetuje się podczas uruchomienia pyload oznacza to zwykle, że brakuje ma zasobów (pamięci). Należy zakończyć niepotrzebne procesy i ponownie go uruchomić.

Jeżeli serwis uruchamia się poprawnie to można go uruchomić w screenie:


    # cd /media/pyload
    # screen -dmS pyload python ./pyLoadCore.py

lub wykorzystać mechanizmy zawarte w nowszych wersjach pyload. Szczegóły wskazane są na forum.