Instalacja i uruchomienie połączenie neostrady lub netii z modemem ADSL USB
Ostatnia zmiana: 2013-11-26 18:43

Uruchomienie połączenia PPPoA przy wykorzystaniu modemu Thomson SpeedTouch 330 lub Sagem F@ST 800 USB. Można wykorzystać dowolne urządzenie z portem USB, jednakże pracujące z kernelem 2.6 (ze względu na pakiety).
UWAGA: modemy powinny pracować w trybie bulk. W trybie isochronous magistrala USB zwykle zgłasza błędy, nie nie można zastosować takiego wykorzystania modemu dla łącza szybszego niż 4Mbps.

Instalacja

Mając zainstalowane OpenWrt należy doinstalować wymagane pakiety. Jeżeli nie mamy połączenia z internetem z rutera można je pobrać niezależnie na komputer (normalnie, przez przeglądarkę), a następnie przy pomocy winscp (Windows) lub scp (linux) skopiować pliki do katalogu /tmp na ruterze. Niezbędne pliki - do pobrania np. z http://ecco.selfip.net/backfire/packages/ jeżeli używasz architektury ar71xx i moich obrazów - to:

 • kmod-usb-core
 • kmod-usb2
 • kmod-usb-atm
 • kmod-pppoa
 • ppp-mod-pppoa
 • linux-atm
 • kmod-atm
 • kmod-atmtcp
oraz dodatkowo:

- dla Thompson SpeedTouch 330

 • kmod-usb-atm-speedtouch
 • speedtouch-usb-firmware
- dla Sagem F@ST 800

 • kmod-usb-atm-ueagle
 • http://eko.one.pl/openwrt/sagem-usb-firmware_1-1_all.ipk
Instalacja pakietów należy wykonać poleceniem


    opkg install /tmp/pełna_nazwa_pakietu.ipk

Konfiguracja

Jedyna czynność to konieczność zmiany sekcji wan w pliku /etc/config/network na następującą:


    config interface wan
        option ifname "ppp0"
        option proto pppoa
        option encaps llc
        option vpi 0
        option vci 35
        option username "user"
        option password "hasło"

gdzie "user" i "hasło" należy oczywiście podać własny login i hasło. Zamiast llc można dać vc - w niektórych przypadkach może działać lepiej.

Uruchomienie

Teraz należy wydać polecenie ifup wan - jeżeli wszystko jest poprawnie skonfigurowane powinien pojawić się interfejs ppp0 (do sprawdzenia: polecenie ifconfig) oraz w logach (polecenie logread) pojawić się następująca informacja (dla speedtouch w tym przypadku):


    ...
    speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin.4
    speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin.4
    ATM dev 0: ADSL line is synchronising
    ATM dev 0: ADSL line is up (XXX kb/s down | XXX kb/s up)
    ...

Zakończenie

Połączenie WAN najprawdopodobniej nie zostanie uruchomione automatycznie po restarcie rutera. Urządzenia USB wymagają chwili czasu na wykrycie, a sam modem na synchronizację z linią. W takim wypadku należy do skryptu /etc/rc.local dodać na samym początku (przed poleceniem exit 0)


    sleep 30
    ifup wan

Czas (polecenie sleep 30) należy dobrać samodzielnie w zależności od tego ile czasu potrzebuje modem żeby zsynchronizować z linią.

Jeżeli jest problem z modem Sagem F@ST należy także zobaczyć artykuł Instalacja i uruchomienie Neostrady w OpenWrt na modemie usb Sagem Fast 800.