Opis platformy
Ostatnia zmiana: 2013-11-26 18:43

Krótka specyfikacja

Chyba wszystko co można było jest na http://www.nslu2-linux.org/. Urządzenie już nie produkowane.

- CPU: Intel ixp420 (266MHz lub 133MHz w pierwszych wersjach)
- flash: 8MB
- ram: 32MB
- 1x RJ45 10/100Mps
- 2x USB 2.0
- rtc, przycisk zasilania, przycisk reset, 4xled, beeper

Generalnie sprzęt bardzo dobrze poznany i umożliwia szereg modyfikacji sprzętowych. W szczególności na uwagę zasługuje rozbudowa o trzy dodatkowe porty USB czy magistralę i2c.
Zasilanie: 5V 2A, zużycie energii: 3.7W podczas działania. Wydajność USB: ok 4.5MB/s odczytu z USB.

Obrazy

Firmware można pobierać z adresu: http://ecco.selfip.net/backfire/ixp4xx/ (plik openwrt-nslu2-squashfs.bin)

Parametry

Adres IP: 192.168.1.1
Login: root
Hasło: brak (logowanie przez telnet, ustawienie hasła poleceniem passwd)

Zawartość obrazów

Standardowy obraz OpenWrt Backfire 10.03.1 bez gui, oraz:
- obsługa systemu plików ext2/ext3/ext4/vfat/ntfs
- samba (3.0.37), vsftpd (udostępniają anonimowo /mnt)
- e2fsprogs, dosfsck
- block-mount/block-hotplug/block-extroot
- obsługa LED (disk1/disk2 oraz Ready/Status)
- obsługa przycisku
Dnsmasq oraz firewall jest domyślnie wyłączony (choć jest zawarty w obrazie). Domyślnie brak jest także ppp (można doinstalować).

Instalacja

Niezbędny jest program upslug2. Dostępny jest w większości dystrybucji linuksowych, wystarczy więc zainstalować. Aby zainstalować oprogramowanie na NSLU2 należy
- wyłączyć zasilanie urządzenia
- wcisnąć i przytrzymać przycisk reset (z tyłu obudowy)
- włączyć zasilanie urządzenia i nacisnąć przycisk POWER (jak jest taka potrzeba)
- włączy się pomarańczowa dioda "Ready"
- po chwili zmieni kolor na czerwony - w tym momencie należy natychmiast puścić przycisk Reset
- dioda "Status" zacznie pulsować

NSLU2 już w odpowiednim trybie. Ustawiamy adres IP na karcie sieciowej (np. na 192.168.1.100) i uruchamiamy program upslug2. Powinien wyświetlić listę znalezionych urządzeń:


    # upslug2
    NSLU2 00:18:39:xx:xx:xx Product ID: 1 Protocol ID: 0 Firmware Version: R23V63 [0x2363]

Jeżeli tak jest - można wskazać nazwę pliku z firmware. Sam proces wgrywania trwa kilkadziesiąt sekund; urządzenie samoczynnie się zresetuje po tej operacji.


    # upslug2 -i openwrt-nslu2-squashfs.bin
    NSLU2 00:18:39:xx:xx:xx Product ID: 1 Protocol ID: 0 Firmware Version: R23V63 [0x2363]
    Upgrading LKGAAE341 00:18:39:xx:xx:xx
                . original flash contents * packet timed out
                ! being erased - erased
                u being upgraded U upgraded
                v being verified V verified

        Display:
                <status> <address completed>+<bytes transmitted but not completed>
        Status:
                * timeout occured + sequence error detected

        7fffff+000000 ...VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
    Rebooting... done

Elementy specyficzne dla urządzenia

Led

  • DISK1/DISK2 - zapala się po podłączeniu urządzenia
  • Ready - zapala się w stanie gotowości urządzenia
  • Status - pulsuje w rytm obciążenia systemu
Dostępne są LED: nslu2:green:disk-1, nslu2:green:disk-2, nslu2:green:ready, nslu2:red:status

Przycisk zasilania

Po naciśnięciu następuje wyłączenie urządzenia.

Brzęczyk

Obraz zawiera dodatkowo pakiety beep oraz kmod-ixp4xx-beeper pozwalające na sygnalizację dzwiękową. Przykład:


    # beep -f 659 -l 460 -n -f 784 -l 340 -n -f 659 -l 230 -n -f 659 -l 110 \
-n -f 880 -l 230 -n -f 659 -l 230 -n -f 587 -l 230 -n -f 659 -l 460 \
-n -f 988 -l 340 -n -f 659 -l 230 -n -f 659 -l 110 -n -f 1047-l 230 \
-n -f 988 -l 230 -n -f 784 -l 230 -n -f 659 -l 230 -n -f 988 -l 230 \
-n -f 1318 -l 230 -n -f 659 -l 110 -n -f 587 -l 230 -n -f 587 -l 110 \
-n -f 494 -l 230 -n -f 740 -l 230 -n -f 659 -l 460 -e /dev/input/event0

(źródło: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=151971)