Opis platformy
Ostatnia zmiana: 2013-11-26 18:43

Krótka specyfikacja

Pełniejsza recenzja znajduje się na portalu openrouter.info.- CPU: Atheros ar71xx 400MHz
- flash: 4MB
- ram: 32MB
- WLAN: Atheros ar933x 150Mbps (Lite N)
- 1x RJ45 10/100Mbps
- 1x USB 2.0
- przełącznik 3G/WISP/AP, przycisk WPS, 5xLED (4 sterowane programowo)

Zaletą sprzętu jest jego wielkość oraz niewielkie zużycie energii. Zasilanie odbywa się przez dedykowany port miniUSB.

Obrazy

Obraz z factory w nazwie służy do wgrania przy pomocy GUI oryginalnego oprogramowania.
Obraz z sysupgrade w nazwie służy do wykonania aktualizacji z poziomu OpenWrt (polecenie sysupgrade lub przez LuCI).

Dostępne są zarówno obrazy OpenWrt Attitude Adjustment jak i Gargoyle (PL)

Instalacja

Instalacja odbywa się podobnie jak w innych urządzeniach TP-Link - z oryginalnego GUI należy wybrać opcję "Firmware Upgrade" i wskazać plik z factory w nazwie.

Failsafe

Sam proces opisany jest w osobnym poradniku. Wskaźnikiem jest tutaj dioda WPS - po podłączeniu zasilania w momencie kiedy zapali się LED WPS wciskamy natychmiast przycisk - urządzenie wejdzie wtedy w tryb failsafe.

Port szeregowy

Ustawienia: 115200, 8n1


Pin Sygnał
1 TX
2 RX
3 GND
4 VCC

Instalacja

Przez WWW/oryginalny firmware

Należy posłużyć się plikiem openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin. Po prostu trzeba go wgrać przez oryginalną stronę tak jak by się wykonywało aktualizację oprogramowania.

Przez WWW/Luci - OpenWrt

Należy posłużyć się plikiem openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-sysupgrade.bin

Instalacja przez bootloader

Należy wykorzystać plik openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin.
Po kolei należy:
- wyłączyć zasilanie rutera
- podłączyć kabel szeregowy do rutera i komputera (oczywiście wyposażony w konwerter napięć!)
- podłączyć kabel ethernet do rutera i komputera
- ustawić adres IP karty sieciowej w komputerze na stałe na 192.168.1.100
- uruchomić serwer tftpd (polecam dla windows: http://tftpd32.jounin.net/, dla linuksa: atftpd, powinien być standardowo w pakietach danej dystrybucji), a następnie do głównego katalogu tego serwera skopiować plik firmware (pod nazwą code.bin)
- uruchomić terminal (może być putty) - ustawić parametry 115200 8n1
- włączyć zasilanie rutera
- kiedy wyświetli się napis "Autoboot in 1..." szybko wpisać tpl - proces startu zostanie przerwany
- powinien się wyświetlić znak zachęty:


    hornet>

a następnie programujemy nowy obraz:


    hornet> erase 0x9f020000 +0x3c0000
    ...
    hornet> tftpboot 0x81000000 code.bin
    ...
    hornet> cp.b 0x81000000 0x9f020000 0x3c0000
    ...
    hornet> bootm 0x9f020000

Instalacja przez MTD

Jeżeli już mamy działające OpenWrt - należy przesłać obraz do katalogu /tmp (np. przy pomocy scp czy winscp) pod nazwą code.bin, a następnie zalogować się na router i wykonać


    # cd /tmp
    # mtd -e firmware -r write code.bin firmware

Instalacja przez sysupgrade

Jeżeli już mamy działające OpenWrt - należy przesłać obraz do katalogu /tmp (np. przy pomocy scp czy winscp) pod nazwą code.bin, a następnie zalogować się na router i wykonać


    # sysupgrade -n /tmp/code.bin

Jeżeli chcemy zachować pliki konfiguracyjne należy pominąć opcję -n. Ale ostrożnie z tym - z wersji na wersje format plików może się zmienić, więc może się zdarzyć, że coś po instalacji nowego firmware może nie działać tak jak powinno.

Sam proces trwa kilka minut; router samodzielnie się zrestartuje, więc należy być cierpliwym.

Elementy specyficzne dla urządzenia

Przyciski

WPS rozpoznawany jest pod nazwą "wps", natomiast przełącznik związany jest z dwoma GPIO i rozpoznawany jest jako BTN_0 (gpio18) oraz BTN_1 (gpio20).


BTN_0 BTN_1
3G 1 0
WISP 0 1
AP 1 1

Przykładowy skrypt odczytujący stan przełącznika:


    #!/bin/sh
    SW1=$(if grep -qe "sw1.*in hi" /sys/kernel/debug/gpio; then echo 1; else echo 0; fi)
    SW2=$(if grep -qe "sw2.*in hi" /sys/kernel/debug/gpio; then echo 1; else echo 0; fi)
    case $SW1$SW2 in
    "10")
        echo "Przelacznik w pozycji 3G"
        ;;
    "01")
        echo "Przelacznik w pozycji WISP"
        ;;
    "11")
        echo "Przelacznik w pozycji AP"
        ;;
    esac

LED

Dostępne są: tp-link:green:3g, tp-link:green:wlan, tp-link:green:lan, tp-link:green:wps. Domyślnie trzy pierwsze mają programowo ustawioną obsługę odpowiednio USB, WLAN i LAN. Czwarta służy jako dioda statusu.

USB

Podobnie jak w modelu TL-MR3420/TL-MR3220 usb ma możliwość programowego wyłączenia zasilania. Kontroluje to linia GPIO8. Wyłączenie zasilania to polecenie


    # echo 0 > /sys/class/gpio/gpio8/value

Konfiguracja sieci

Urządzenie ma jeden port ethernet, jeden interfejs bezprzewodowy i jedno usb. Niektórym może sprawiać problem konfiguracja tego w odpowiedni tryb pracy. Poniżej zaprezentowano konfigurację dla różnych trybów pracy. W miejsce XXX należy wstawić dane specyficzne dla konfiguracji lub urządzenia. Należy także zapoznać się z dokumentami: Tryby pracy sterownika ath9k oraz Router 3G (GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE/CDMA). Poniższe nie wyczerpuje możliwości konfiguracji - można utworzyć relayd, VAP itd.

Router

Internet dostarczony do portu RJ45, sygnał rozprowadzany przez Wi-Fi.
/etc/config/network


config interface 'loopback'
    option ifname 'lo'
    option proto 'static'
    option ipaddr '127.0.0.1'
    option netmask '255.0.0.0'

config interface 'lan'
    option ifname 'wlan0'
    option type 'bridge'
    option proto 'static'
    option ipaddr '192.168.1.1'
    option netmask '255.255.255.0'

config interface 'wan'
    option ifname 'eth0'
    option proto 'dhcp'

/etc/config/wireless


config wifi-device radio0
    option type mac80211
    option channel 11
    option macaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
    option hwmode 11ng
    option htmode HT20
    list ht_capab SHORT-GI-20
    list ht_capab SHORT-GI-40
    list ht_capab RX-STBC1
    list ht_capab DSSS_CCK-40

config wifi-iface
    option device radio0
    option network lan
    option mode ap
    option ssid OpenWrt
    option encryption none

AP

Internet dostarczony do portu RJ45, sygnał rozprowadzany przez Wi-Fi, ale nie następuje NAT. Serwer DHCP powinien zostać wyłączony
/etc/config/network


config interface 'loopback'
    option ifname 'lo'
    option proto 'static'
    option ipaddr '127.0.0.1'
    option netmask '255.0.0.0'

config interface 'lan'
    option ifname 'eth0'
    option type 'bridge'
    option proto 'static'
    option ipaddr '192.168.1.1'
    option netmask '255.255.255.0'

/etc/config/wireless


config wifi-device radio0
    option type mac80211
    option channel 11
    option macaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
    option hwmode 11ng
    option htmode HT20
    list ht_capab SHORT-GI-20
    list ht_capab SHORT-GI-40
    list ht_capab RX-STBC1
    list ht_capab DSSS_CCK-40

config wifi-iface
    option device radio0
    option network lan
    option mode ap
    option ssid OpenWrt
    option encryption none

WISP (Klient)

Internet dostarczony bezprzewodowo przez Wi-Fi, sygnał rozprowadzany przewodowo kablem RJ45. Następuje NAT
/etc/config/network


config interface 'loopback'
    option ifname 'lo'
    option proto 'static'
    option ipaddr '127.0.0.1'
    option netmask '255.0.0.0'

config interface 'lan'
    option ifname 'eth0'
    option type 'bridge'
    option proto 'static'
    option ipaddr '192.168.1.1'
    option netmask '255.255.255.0'

config interface 'wan'
    option ifname 'wlan0'
    option proto 'dhcp'

/etc/config/wireless


config wifi-device radio0
    option type mac80211
    option channel 11
    option macaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
    option hwmode 11ng
    option htmode HT20
    list ht_capab SHORT-GI-20
    list ht_capab SHORT-GI-40
    list ht_capab RX-STBC1
    list ht_capab DSSS_CCK-40

config wifi-iface
    option device radio0
    option network wan
    option mode sta
    option ssid xxxxxxxx
    option encryption xxxxxxxx
    option key xxxxx

3G

Internet dostarczony przez modem 3G, sygnał rozprowadzany przewodowo kablem RJ45 lub bezprzewodowo przez Wi-Fi. Następuje NAT
/etc/config/network


config interface 'loopback'
    option ifname 'lo'
    option proto 'static'
    option ipaddr '127.0.0.1'
    option netmask '255.0.0.0'

config interface 'lan'
    option ifname 'eth0'
    option type 'bridge'
    option proto 'static'
    option ipaddr '192.168.1.1'
    option netmask '255.255.255.0'

config interface wan
    option device /dev/ttyUSB0
    option service umts
    option proto 3g
    option pincode 1234
    option apn internet
    option username internet
    option password internet

/etc/config/wireless


config wifi-device radio0
    option type mac80211
    option channel 11
    option macaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
    option hwmode 11ng
    option htmode HT20
    list ht_capab SHORT-GI-20
    list ht_capab SHORT-GI-40
    list ht_capab RX-STBC1
    list ht_capab DSSS_CCK-40

config wifi-iface
    option device radio0
    option network lan
    option mode ap
    option ssid OpenWrt
    option encryption none

Wireless Bridge

"Przedłużenie" istniejącej sieci Wi-Fi. Tryb opisany w tym temacie: http://openrouter.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=678