Zmodyfikowany firmware OpenWrt Backfire 10.03

Poniższe mody firmware przeznaczone są dla platformy Broadcom/2.4 czyli np. Linksysa WRT54GL, Asusa WL-500gP lub Ovislinka WL-1600GL. Bazują one na finalnej wersji Backfire 10.03.
Dostępne się dwie wersje:

  • podstawowa, pozbawiona interfejsu graficznego LuCI, USB i innych dodatkowych elementów (dla urządzeń bez USB, np. Linksysa WRT54GL czy OvisLink WL-1600GL)
http://ecco.selfip.net/broadcom/openwrt-brcm-2.4-squashfs.mod.trx.zip (po pobraniu należy to rozpakować!)

  • wersja z wsparciem dla USB/storage, pozbawiona interfejsu graficznego LuCI (dla urządzeń z USB np. Asusa WL-500gP)
Zawiera: usb-core, usb-uhci-iv, usb2, usb-storage, vfat, nls-cp437, nls-iso8859-1, ext2, ext3 oraz block-hotplug i block-extroot

http://ecco.selfip.net/broadcom/openwrt-brcm-2.4-squashfs.modusb.trx.zip (po pobraniu należy to rozpakować!)

Dodatkowo dla Broadcom/2.6:

  • wersja z wsparciem dla USB/storage, pozbawiona interfejsu graficznego LuCI (dla urządzeń z USB np. Asusa WL-500gP)
Zawiera: usb-core, usb-uhci, usb2, usb-storage, fdisk, nls-cp437, nls-iso8859-1, ext2, ext3 oraz block-hotplug i block-extroot

http://ecco.selfip.net/broadcom/openwrt-brcm47xx-squashfs.trx.zip (po pobraniu należy to rozpakować!)

Konfiguracja OpenWrt w różnych aspektach opisana jest na http://eko.one.pl#openwrt
Katalog z moimi pakietami dla OpenWrt: http://eko.one.pl/openwrt