Ostatnia zmiana: 2013-11-26 18:43

Należy zainstalować OpenWrt Kamikaze 7.09. Po konfiguracji należy podłączyć się telnetem i zmienić hasło


    telnet 192.168.1.1
    passwd

Odłączyć się i podłączyć ponownie przez ssh


    ssh root@192.168.1.1

Dostęp do internetu bez konfiguracji radia

Wymagane jest nieraz zainstalowanie różnych pakietów. Jeżeli nie mamy jeszcze skonfigurowanie interfejsu radiowego a łączymy się przez port LAN z komputera który ma dostęp do internetu, można to zrobić w następujący sposób.
Założenia:
- ip komputera: 192.168.1.166 (linux)
- dns w sieci: 192.168.100.23
- ip rutera: 192.168.1.1 (domyślnie)

Na komputerze z internetem:


    # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.1 -j MASQUERADE

Na ruterze:


    route add default gw 192.168.1.166
    echo "nameserver 192.168.100.23" > /etc/resolv.conf.auto

Konfiguracja WLAN

Szyfrowanie WPA2/PSK, bez zainstalowanych x-wrt (dlatego wyłączamy httpd)


    ipkg update
    ipkg install hostapd-mini
    
    uci set wireless.wifi0.disabled=0
    uci set wireless.wifi0.channel=<channel>
    uci set wireless.cfg2.encryption=psk2
    uci set wireless.cfg2.key=<password>
    uci set wireless.cfg2.essid=<essid>
    uci commit wireless && wifi
    
    uci set network.lan.ifname=ath0
    uci commit network

    /etc/init.d/httpd stop
    /etc/init.d/httpd disable

Konfiguracja WAN

Jedyny port eth0 będzie służył jako port WAN i otrzymywał adres z dhcp


    uci set network.wan=interface
    uci set network.wan.ifname=eth0
    uci set network.wan.proto=dhcp
    uci commit network