Instalacja sondy kismet na OpenWrt
Ostatnia zmiana: 2013-11-26 18:43

Celem jest uruchomienie sondy kismet (http://www.kismetwireless.net/). Jako system testowy wykorzystano OpenWrt 0.9 na Asus WL-500gP.

Instalujemy sondę kismetową wraz z odpowiednimi bibliotekami (na openwrt)


    ipkg install uclibc++ libpcap
    ipkg install http://downloads.openwrt.org/backports/rc6/kismet-drone_2006-04-R1-1_mipsel.ipk

W pliku /etc/kismet/kismet_drone.conf zmieniamy linię source= na następującą:


    source=wrt54g,eth2,drone

gdzie
wrt54g - jest poprawne dla większości linksysów i Asusa WL-500gP. W przypadku innych, np. La Fonera będzie to madwifi_g
eth2 - jest interfejsem wlan - eth2 jest poprawne w przypadku Asusa WL-500gP
drone - to tylko nazwa

oraz


    allowedhosts=192.168.1.0/24

(zakładając, że nasza sieć ma właśnie ten przedział adresów)

Należy następnie uruchomić całość poleceniem


    kismet_done &


Na komputerze docelowym instalujemy normalnie kismeta. W konfiguracji (/etc/kismet/kismet.conf) należy zmienić linię source= na następującą:


    source=kismet_drone,192.168.1.1:3501,drone

gdzie 192.168.1.1:3501 jest adresem maszyny z uruchomioną sondą kismetową.
Zostaje tylko normalnie uruchomienie poleceniem


    kismet


Kismet sam z siebie nie potrafi skakać po kanałach (channel hopping). Jest to przypadłość chipu broadcom a nie kismeta. Rozwiązaniem jest utworzenie skryptu o następującej zawartości:


    #!/bin/sh
    wl ap 0
    wl disassoc
    wl passive 1
    wl promisc 1
    
    while : ; do
        wl channel 1 ; sleep 1
        wl channel 6 ; sleep 1
        wl channel 11 ; sleep 1
        wl channel 2 ; sleep 1
        wl channel 7 ; sleep 1
        wl channel 3 ; sleep 1
        wl channel 8 ; sleep 1
        wl channel 4 ; sleep 1
        wl channel 9 ; sleep 1
        wl channel 5 ; sleep 1
        wl channel 10 ; sleep 1
    done

Oczywiście wcześniej należy zainstalować program wl. Skrypt zapisać po nazwą np. chh.sh i uruchomić poleceniem


    chh.sh &

przed uruchomieniem kismeta.

Istnieje tez inna możliwość: instalujemy nie kismet_drone a kismet_server, dokonujemy odpowiednich zmian w pliku /etc/kismet/kismet.conf
a następnie podłączany się do niego poleceniem kismet_client -s 192.168.1.1:3501