Instalacja i uruchomienie modemów GSM USB w Gargoyle
Ostatnia zmiana: 2016-08-01 07:42

Konfiguracja połączenia przez modem komórkowy

Konfiguracja połączenia 3G w Gargoyle sprowadza się do podłączenia modemu i ustawienia określonych parametrów połączenia. Poniżej zaprezentowano ustawienia opcji dla Aero2:- podłączamy modem do routera
- najważniejsze: w sekcji Internet/WAN należy wybrać typ połączenia Modem 3G/LTE
- technologię zostawiamy na 4G/3G/2G jeżeli używamy zwykłego modemu komórkowego (nie CDMA)
- urządzenie: tu wpisujemy interfejs urządzenia. Wybranie "Skanuj" zaprezentuje listę dostępnych interfejsów. Opcja jest bardzo zależna od producenta i typu modemu. Zwykle przyjmuje się pierwszy dostępny interfejs:

  • dla modemów Huawei i innych: /dev/ttyUSB0
  • dla modemów Sierra Wireless: /dev/ttyUSB3
  • dla modemów Nokia, smartfonów: /dev/ttyACM0
Jeżeli nie zadziała na jednym z powyższych należy sprawdzić po kolei wszystkie dostępne
- kod pin do karty SIM (jeżeli nie ma go zostawiamy pole puste)
- operatora należy wybrać z listy. Jeżeli nie ma naszego na liście, lub używany jest inny apn (np. przy vpn komercyjnych czy zewnętrznych ip), należy wybrać z listy opcję "Inny" i wprowadzić ręcznie parametry: APN, nazwę użytkownika i hasło
- port ethernet wan: ponieważ korzystamy z połączenia komórkowego można go wyłączyć lub wykorzystać go jako dodatkowy port LAN

Warto także zaznaczyć w sekcji LAN opcję "Wymuszaj na urządzeniach..." oraz wybrać serwery DNS Google lub OpenDNS.

Oprócz tego należy jest włączyć WiFi jeżeli jest taka potrzeba i zapisać zmiany.

Podtrzymanie lub ponowne nawiązywania połączenia

W niektórych przypadkach operator może rozłączać połączenie lub mimo nawiązania połączenia nie można transmitować danych. W takich przypadkach przydatne jest wykorzystanie "Monitora połączenia" (plugin ping-watchdog). Jego zadaniem jest cykliczne pingowanie danego adresu i restart połączenia WAN (lub całego routera) w przypadku problemów z połączeniem. Przykładowe ustawienia tego modułu:Odblokowanie modemu Huawei pod Aero2

Problem z modemami (zwłaszcza z Play) opisany jest w wątku na forum bez-kabli.pl. Pod OpenWrt sprowadza się to do wydania polecenia:


    # ifdown wan
    # echo "AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,1,2" > /dev/ttyUSB0

Generalnie to polecenie służy do odblokowania wszystkich pasm częstotliwości oraz wybranie 3G jako preferowanego, więc jest jest przydatne na większości modemów Huawei.