Zmodyfikowany firmware OpenWrt
Ostatnia zmiana: 2023-04-22 21:15

Moje obrazy budowane są z bieżącej gałęzi wydania stabilnego OpenWrt - 21.02-SNAPSHOT, zawierają modyfikacje które uważam za niezbędne lub wartościowe i powinny być domyślnie włączone do budowanych obrazów a z różnych powodów nie zostały dołączone do oficjalnych wydań. Moje obrazy różnią się od oryginalnych wydawanych przez zespół OpenWrt innym doborem pakietów i opcjami kompilacji, choć są w pełni kompatybilne jeżeli chodzi o ustawienia i pakiety z programami.

Parametry domyślne dla wszystkich obrazów:

 • adres IP: 192.168.1.1 (oprócz urządzeń typu NAS dla architektury kirkwood - tam jest klient dhcp i należy podłączyć je do sieci lokalnej żeby dostały adres IP)
 • użytkownik: root
 • hasło: puste (do ustawienia poleceniem passwd)
 • Wi-Fi domyślnie wyłączone
czyli tak samo jak w standardowym OpenWrt. Dostęp do systemu możliwy jest przez ssh (brak jest telnetu jak w dawnych wydaniach OpenWrt).

Moduły kernela muszą być instalowane z tego samego źródła skąd pochodzą obrazy, czyli wymienionego poniżej repozytorium. Z innych źródeł mogą nie działać. Muszą być także w takiej samej wersji co zainstalowany kernel

W nazwie pliku jest oznaczenie modelu routera do którego jest on przeznaczony.


Obrazy z factory w nazwie służy do instalacji z oryginalnego oprogramowania.
Obrazy z sysupgrade w nazwie służy do aktualizacji z poziomu OpenWrt, LEDE lub Gargoyle.
Obrazy -us służą do aktualizacji routerów sprzedawanych na terenie USA.
Obrazy -eu służą do aktualizacji routerów sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej (czyli np. zakupionych w dystrybucji w Polsce).
Obrazy -il- przeznaczone są dla routerów sprzedawanych w Izraelu.

Inne obrazy które mają w nazwie initramfs, tftp, kernel itp. przeznaczone są dla niektórych routerów do przejścia z oryginalnego oprogramowania producenta na OpenWrt i nie stosuje się ich później do aktualizacji działającego OpenWrt.
Dla niektórych modeli routerów nie będzie można wykonać aktualizacji przez sysupgrade z powodu zmiany podziału flash; w takich przypadkach trzeba będzie wykonać instalację obrazu factory wykorzystując metodę dostępną dla danego modelu (np. przez tftp czy tryb awaryjny bootloadera). W takim przypadku nie będzie można też odtworzyć backupu z poprzedniej wersji.
Dla niektórych modeli routerów nie będzie można wykonać aktualizacji przez sysupgrade z zachowaniem konfiguracji z powodu przejścia na inny sposób konfiguracji switcha; w takich przypadkach trzeba będzie aktualizację z opcją "-n" (bez zachowania konfiguracji) lib/i z opcją "-F" (wymuszenie aktualizacji). W takim przypadku nie będzie można też odtworzyć backupu z poprzedniej wersji.


Historia zmian

 • data wydania - numer/lista zmian w OpenWrt
    - lista moich zmian


    - aktualizacja sterowników Realtek RTL8125


    - aktualizacja sterowników Realtek RTL8125/8152/8168


    - podbita wersja ksmbd-tools
    - dodanie obrazów 16M dla modeli TP-LINK TL-WDR3600 v1 oraz TP-LINK TL-WDR4300 v1
    

    - aktualizacja sterowników dla kart RTL8125
    - synchronizacja uqmi z wersją rozwojową
    - obrazy initramfs dla LuCI nie są budowane z powodu ich wielkości co powoduje problem z ich uruchomieniem w pamięci


    - synchronizacja uqmi z wersją rozwojową
    - przeportowano wsparcie dla ZTE MF286
    - przeportowano wsparcie dla ZTE MF286A/MF286R
    - przeportowano wsparcie dla ZTE MF286D


    - dodanie pakietu kmod-usb-ideachip2 do obrazów GL.iNet 6416


    - aktualizacja uqmi do wersji dostępnej w wersji rozwojowej
    - aktualizacja sterowników dla kart RTL8125


    - dodanie poprawki sterownika MT76: correct VHT MCS 8/9 tx power eeprom offset
    - poprawki związane z budowaniem obrazów: 1, 2, 3


    - dodanie poprawki dla Zyxel NGB6716


    - aktualizacja sterowników dla kart RTL8168
    

    - aktualizacja sterowników dla kart RTL8125
    

    - obrazy dla ipq40xx/mikrotik
    - dodatkowy pakiet ze sterownikami dla kart RTL8125


    - poprawne listy repozytorium dla ath79/mikrotik
    - włączenie opcji DEVMEM dla x86/64
    - różne usprawnienia budowanych obrazów


    - obrazy dla architektury ath79


    - obrazy dla architektury ramips


    - pierwsza wersja obrazów oparta o OpenWrt 21.02-SNAPSHOT

    Zmiany przeniesione z wydania OpenWrt 19.07:
    - dodatkowe obrazy dla Nexx WT3020 16M
    - obsługa historii poleceń ash
    - zmiany w obsłudze trybu pracy modemów w comgt
    - dodanie obsługi 32bitowego transferu w NCM - umożliwia to obsługę niektórych modemów Huawei E57xx

Architektury

Dostępny jest klucz publiczny którym podpisane są repozytoria. Jeżeli ktoś chce używać repozytorium eko.one.pl, a nie używa moich obrazów:


    # wget http://dl.eko.one.pl/openwrt-21.02/eko1.pub -O /tmp/eko1.pub
    # opkg-key add /tmp/eko1.pub

Aktualnie budowane są następujące wybrane architektury: ath79, ipq40xx, ipq806x, kirkwood, mvebu, ramips, x86.
Linki do repozytorium:


    src/gz eko1_base https://dl.eko.one.pl/openwrt-21.02/packages/architektura/base
    src/gz eko1_packages https://dl.eko.one.pl/openwrt-21.02/packages/architektura/packages

Słowo architektura należy zamienić na posiadaną architekturę, np. mipsel_24kc itp.

Zawartość obrazów

Wszystkie obrazy i odmiany budowane są z tego samego źródła. Jako podstawę wykorzystano branch OpenWrt 21.02-SNAPSHOT z niektórymi poprawkami stworzonymi przeze mnie, udostępnionymi w internecie lub zaimportowanymi z gałęzi rozwojowej.

Główna charakterystyka obrazów (dla wszystkich urządzeń):

 • lista pakietów dla danego urządzenia zgodna z domyślną listą zawartą w OpenWrt
 • brak środowiska graficznego (GUI), czysta konsola
 • obsługa wifi
 • ustawiona strefa czasowa Europe/Warsaw
 • odblokowana możliwość użycia kanałów 12/13 (o ile sterownik to wspiera) - domyślnie włączone opcje REGD/DFS, region ustawiony na PL
 • dodany skrypt wyświetlający stan systemu po zalogowaniu się przez ssh
 • kolorowanie zgłoszenia shella w konsoli
 • zapis historii poleceń konsoli w bieżącej sesji
 • dodany program ftpput
 • dodany skrypt do obsługi statystyk (domyślnie wyłączony w cronie)
Dla urządzeń ze złączem USB obrazy zawierają dodatkowo:

 • obsługę USB
 • obsługę usb_storage/usb-storage-uas
 • pakiet block-mount
 • obsługę systemów plików f2fs
 • pakiety mkf2fs i f2fsck (tworzenie i naprawa systemów plików f2fs)
 • obsługę systemów plików vfat/ext2/ext3/ext4
 • pakiet e2fsprogs (tworzenie i naprawa systemów plików ext2/3/4)
Konfiguracja przycisków obejmuje (o ile router posiada przycisk o określonej nazwie wg OpenWrt):
- rfkill: wyłączenie/włączenie interfejsu radiowego
- reset: naciśnięcie do 1s powoduje restart urządzenia, powyżej 5s - przywrócenie ustawień domyślnych
- power: wyłączenie urządzenia

Własna kompilacja

W katalogu z obrazami można znaleźć pliki config.buildinfo.* które zawierają opcje z których zostały zbudowane dane obrazy. Aby uzyskać pełen plik konfiguracyjny, należy w katalogu ze źródłami OpenWrt wykonać np.:


    # wget https://dl.eko.one.pl/openwrt-21.02/ścieżka do pliku config.buildinfo.usb
    # mv config.buildinfo.usb .config
    # make defconfig

Zmiany i dodatkowe poprawki wykorzystane w tych obrazach: http://dl.eko.one.pl/openwrt-21.02/patches/

Extroot

W wersji dla urządzeń z USB znajduje się już pakiet block-mount odpowiadający za możliwość zrobienia extroota. Konfiguracja extroot opisana jest w w/w dokumencie.

Dalsza konfiguracja

Konfigurację można wykonać po zalogowaniu się przez ssh. W pierwszej kolejności po zalogowaniu należy ustawić hasło:


    # passwd

Interfejs Wi-Fi po instalacji jest domyślnie wyłączony. Włączenie Wi-Fi:


    # uci set wireless.@wifi-device[0].disabled=0
    # uci set wireless.@wifi-iface[0].ssid=moja_siec
    # uci set wireless.@wifi-iface[0].encryption=psk2
    # uci set wireless.@wifi-iface[0].key='superTajnehaSlo!42'
    # uci commit wireless
    # wifi

Inne pakiety można zainstalować z repozytorium, najczęściej dostępne są także odpowiednie konfiguratory graficzne do LuCI dla danego pakietu. Poradniki można znaleźć na stronie głównej. Zobacz także poradnik "Podstawowa konfiguracja OpenWrt".

Instalacja LuCI (interfejsu graficznego - GUI)


    # opkg update
    # opkg install luci
    # /etc/init.d/uhttpd enable
    # /etc/init.d/uhttpd start

Choć, jeżeli jest dostępne, lepiej od razu zainstalować wersję firmware z LuCI.

LuCI

Dostępna jest wersja OpenWrt z wbudowanym interfejsem graficznym o nazwie LuCI. Obrazy te mają też wsparcie dla modemów USB.

Problemy

W razie problemów z działaniem obrazów po własnych modyfikacjach/konfiguracjach można posłużyć się trybem failsafe.