Zmodyfikowany firmware OpenWrt
Ostatnia zmiana: 2020-05-03 16:16

Moje obrazy budowane są z bieżącej gałęzi wydania stabilnego OpenWrt - 18.06-SNAPSHOT, zawierają modyfikacje które uważam za niezbędne lub wartościowe i powinny być domyślnie włączone do budowanych obrazów a z różnych powodów nie zostały dołączone do oficjalnych wydań. Moje obrazy różnią się od oryginalnych wydawanych przez zespół OpenWrt innym doborem pakietów i opcjami kompilacji, choć są w pełni kompatybilne jeżeli chodzi o ustawienia i pakiety z programami.

Parametry domyślne dla wszystkich obrazów:

 • adres IP: 192.168.1.1
 • użytkownik: root
 • hasło: puste (do ustawienia poleceniem passwd)
 • Wi-Fi domyślnie wyłączone
czyli tak samo jak w standardowym OpenWrt. Dostęp do systemu możliwy jest przez ssh (brak jest telnetu jak w dawnych wydaniach OpenWrt).

W nazwie pliku jest oznaczenie modelu routera do którego jest on przeznaczony.


Obrazy z factory w nazwie służy do instalacji z oryginalnego oprogramowania.
Obrazy z sysupgrade w nazwie służy do aktualizacji z poziomu OpenWrt, LEDE lub Gargoyle.
Obrazy -us służą do aktualizacji routerów sprzedawanych na terenie USA.
Obrazy -eu służą do aktualizacji routerów sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej (czyli np. zakupionych w dystrybucji w Polsce).
Obrazy -il- przeznaczone są dla routerów sprzedawanych w Izraelu.

Historia zmian

 • data wydania - numer/lista zmian w OpenWrt
    - lista moich zmian


    - dodanie poprawki do obsługi NAND dla Netgear R6220 (ramips/mt7621)
    - naprawa działania programu do statystyk w LuCI


    - dodanie sterownika tg3 dla kart sieciowych Broadcom do obrazów x86/64
    - dodanie sterowników mt76/ath19k/ath10k do obrazów Unielec U7621-06 (ramips/mt7621)
    - dodanie pakietu sunwait do repozytorium


    - poprawka do wykrywania interfejsu modemu USB


    - poprawna detekcja nowych Mikrotików łatka
    - poprawna obsługa pincode dla niektórych modemów qmi łatka
    - n2n w starej wersji


    - zmiana nazwy pakietu n2n - zaktualizowany do najnowszej wersji
    - usunięcie łatki FECD z oscam - nie kompiluje się z aktualną wersją


    - oscam kompilowany z łatką FECD


    - naprawa działania przycisku reset dla Kingston MLWG2 (ramips/mt7620) (link)
    - dodanie poprawki zapobiegającej spamowaniu w logu przez hostapd
    - wszystkie obrazy mają wyłączoną opcję compile the kernel with symbol table information (mniejszy rozmiar kernala w obrazach)


    - uzupełnienie obsługi Mikrotik RouterBOARD wAP R-2nD (ar71xx/mikrotik)
    - z obrazów dla routerów z 4MB i USB (ar71xx/tiny, ramips/rt305x) usunięty został pakiet kmod-fs-ext4 (obsługa systemów plików ext2/ext3/ext4). Do obrazów został dołączony pakiet kmod-fs-f2fs (obsługa systemu plików f2fs), mkf2fs (tworzenie systemu plików f2fs) oraz f2fsck (naprawa systemu plików f2fs), co umożliwia utworzenie extroota oraz jego naprawę. Pakiet kmod-fs-ext4 można doinstalować po zrobieniu extroota.
    - uzupełnienie obsługi LED w ath10k: 1, 2


    - dodanie obsługi modemów Wistron NeWeb d18q1 oraz BroadMobi BM806U 3G/4G występujących w D-LINK DWR-921 C1/C3 (ramips/mt7620)
    - dodanie obsługi Mikrotik RouterBOARD wAP R-2nD (ar71xx/mikrotik)


    - dodanie odczytu temperatury dla x86 w sysinfo
    - dodanie ładowania modułów bcm-lib-phy przy starcie systemu
    - dodanie modułu kmod-fs-exfat do repozytorium
    - dodanie obrazów dla D-LINK DWR-118-A2 (ramips/mt7620) - nie działa port gigabitowy


    - pierwsza wersja obrazów oparta o OpenWrt 18.06-SNAPSHOT
    - dodana łatka do obsługi nowych typów pamięci w Mikrotikach
    Zmiany przeniesione z wydania LEDE 17.01:
    - dodatkowe obrazy dla TP-LINK TL-MR3420 v3, TP-LINK TL-MR6400 v2, Nexx WT3020 16M, Proroute H685, Proroute H820
    - obsługa przycisku reset i zasilania USB dla Mikrotik RB95x (ar71xx/mikrotik)
    - obsługa historii poleceń ash
    - zmiany w obsłudze trybu pracy modemów w comgt

Architektury

Dostępny jest klucz publiczny którym podpisane są repozytoria. Jeżeli ktoś chce używać repozytorium eko.one.pl, a nie używa moich obrazów:


    # wget http://dl.eko.one.pl/openwrt-18.06/eko1.pub -O /tmp/eko1.pub
    # opkg-key add /tmp/eko1.pub

Aktualnie budowane są następujące architektury: ar71xx, ipq40xx, ipq806x, mvebu, ramips, x86.

Zawartość obrazów

Wszystkie obrazy i odmiany budowane są z tego samego źródła. Jako podstawę wykorzystałem branch OpenWrt 18.06-SNAPSHOT z niektórymi poprawkami stworzonymi przeze mnie, udostępnionymi w internecie lub zaimportowanymi z gałęzi rozwojowej.

Główna charakterystyka obrazów (dla wszystkich urządzeń):

 • lista pakietów dla danego urządzenia zgodna z domyślną listą zawartą w OpenWrt
 • brak środowiska graficznego (GUI), czysta konsola
 • obsługa wifi (iw/wpad-mini + odpowiedni sterownik dla danej platformy)
 • ustawiona strefa czasowa Europe/Warsaw
 • odblokowana możliwość użycia kanałów 12/13 (o ile sterownik to wspiera) - domyślnie włączone opcje REGD/DFS, region ustawiony na PL
 • dodany skrypt wyświetlający stan systemu po zalogowaniu się przez ssh
 • kolorowanie zgłoszenia shella w konsoli
 • zapis historii poleceń konsoli w bieżącej sesji
 • dodany program ftpput
 • dodany skrypt do obsługi statystyk (domyślnie wyłączony w cronie)
Dla urządzeń ze złączem USB i pamięcią flash 4MB obrazy zawierają dodatkowo:

 • obsługę USB
 • obsługę usb_storage
 • obsługę systemów plików f2fs
 • pakiet block-mount
 • pakiety mkf2fs i f2fsck (tworzenie i naprawa systemów plików f2fs)
 • brak pakietów związanych z obsługą IPv6
 • brak pakietów związanych z ppp/pppoe
Dla urządzeń ze złączem USB i pamięcią flash 8MB (lub więcej) obrazy zawierają dodatkowo:

 • obsługę USB
 • obsługę usb_storage/usb-storage-uas
 • obsługę systemów plików vfat/ext2/ext3/ext4
 • pakiet block-mount
 • pakiet e2fsprogs (tworzenie i naprawa systemów plików ext2/3/4)
Konfiguracja przycisków obejmuje (o ile router posiada przycisk o określonej nazwie wg OpenWrt):
- rfkill: wyłączenie/włączenie interfejsu radiowego
- reset: naciśnięcie do 1s powoduje restart urządzenia, powyżej 5s - przywrócenie ustawień domyślnych
- power: wyłączenie urządzenia

Zmiany

- Netgear WNDR4300: wersja z powiększonym obszarem rootfs
- obrazy dla TP-LINK WDR4300 IL nie są budowane

Własna kompilacja

W katalogu z obrazami można znaleźć pliki config.seed.* które zawierają opcje z których zostały zbudowane dane obrazy. Aby uzyskać pełen plik konfiguracyjny, należy w katalogu ze źródłami OpenWrt wykonać np.:


    # wget http://dl.eko.one.pl/openwrt-18.06/ścieżka do pliku config.seed.usb
    # mv config.seed.usb .config
    # make defconfig

Zmiany i dodatkowe poprawki wykorzystane w tych obrazach: http://dl.eko.one.pl/openwrt-18.06/patches/

Extroot

W wersji dla urządzeń z USB znajduje się już pakiet block-mount odpowiadający za możliwość zrobienia extroota. Konfiguracja extroot opisana jest w w/w dokumencie.

Dalsza konfiguracja

Konfigurację można wykonać po zalogowaniu się przez ssh. W pierwszej kolejności po zalogowaniu należy ustawić hasło:


    # passwd

Interfejs Wi-Fi po instalacji jest domyślnie wyłączony. Włączenie Wi-Fi:


    # uci set wireless.@wifi-device[0].disabled=0
    # uci set wireless.@wifi-iface[0].ssid=moja_siec
    # uci set wireless.@wifi-iface[0].encryption=psk2
    # uci set wireless.@wifi-iface[0].key='superTajnehaSlo!14'
    # uci commit wireless
    # wifi

Inne pakiety można zainstalować z repozytorium, najczęściej dostępne są także odpowiednie konfiguratory graficzne do LuCI dla danego pakietu. Poradniki można znaleźć na stronie głównej. Zobacz także poradnik "Podstawowa konfiguracja OpenWrt".

Instalacja LuCI (interfejsu graficznego - GUI)


    # opkg update
    # opkg install luci
    # /etc/init.d/uhttpd enable
    # /etc/init.d/uhttpd start

Choć, jeżeli jest dostępne, lepiej od razu zainstalować wersję firmware z LuCI.

LuCI

Dostępna jest wersja OpenWrt z wbudowanym interfejsem graficznym o nazwie LuCI. Obrazy te mają też wsparcie dla modemów USB.

Problemy

W razie problemów z działaniem obrazów po własnych modyfikacjach/konfiguracjach można posłużyć się trybem failsafe.