System prostej konfiguracji
Ostatnia zmiana: 2024-04-18 18:42

Dawno temu powstał projekt "Szybka konfiguracja" którego celem miała być prosta konfiguracja podstawowych elementów systemu. Projekt ten został porzucony dawno temu; następstwem eksperymentów z własnym system był kolejny projekt "Dysk bezprzewodowy" który automatyzował większość czynności związanych z połączeniem internetowym. Obecnie projekty te zostały zastąpione programem easyconfig którego celem jest to samo co poprzednich projektów - konfiguracja podstawowych elementów systemu. Easyconfig w postaci obrazów MiFi używany jest przeze mnie z powodzeniem na małych/mobilnych routerach których zadaniem jest udostępnienie internetu np. przez modem komórkowy na USB, gdzie priorytetem jest szybkość i łatwość konfiguracji takiego połączenia internetowego.Przykładowy wygląd stron na urządzeniu mobilnym

Easyconfig może być jedynym środowiskiem graficznym (gui) zainstalowanym na routerze, ale może także współistnieć także wraz z innymi GUI (jak LuCI czy Gargoyle). Wykorzystuje w miarę możliwości maksymalnie elementy dostępne standardowo w OpenWrt.

Dostęp do interfejsu graficznego:
- jeżeli jest jedynym gui: http://ip-lub-nazwa-routera, np: http://192.168.1.1
- jeżeli jest dodatkowym elementem systemu: http://ip-lub-nazwa-routera/easyconfig.html, np. http://192.168.1.1/easyconfig.html

Jeżeli serwer http pracuje na innym porcie należy odpowiednio dostosować adres wywołania.

Easyconfig do działania wymaga serwera uhttpd i korzysta z wywołań rpc/ubus. Napisany został z wykorzystaniem frameworka bootstrap, ale z powodu przyjętych założeń (minimalna wielkość pakietu) jest to wersja pozbawiona niektórych elementów, nie korzysta także z jquery.

Obsługa

Po wczytaniu strony pojawi się ekran logowania. Aby zalogować się do systemu należy podać hasło użytkownika root. System podzielony jest na kilka podstron, do których dostęp możliwy przez wybranie odpowiednich opcji z menu. Poszczególne elementy na stronach podzielone są tematycznie w sekcje których opisy można znaleźć poniżej. System został zaprojektowany do obsługi na małych ekranach (np. smartfonów), z tego też powodu wykorzystane zostały duże elementy wyboru czy przełączania opcji. W zależności od wersji interfejsu odświeżenie strony powoduje wylogowanie i konieczność ponownego zalogowania się lub w celu wylogowania należy wybrać odpowiednią pozycję w menu. Czas bezczynności sesji po której użytkownik musi się ponownie zalogować wynosi 5 minut. Interfejs dostępny jest tylko w języku polskim.
Niektóre elementy interfejsu wyświetlane są na niebiesko, kliknięcie ich powoduje wykonanie określonej czynności w zależności od kontekstu - przejście do szczegółów, sortowanie lub wyświetlenie hasła. Elementy wyświetlane na czerwono są ostrzeżeniami.Przykładowy wygląd stron na urządzeniu mobilnym

Wygląd stron zależy od wielkości ekranu urządzenia.
Poniższy opis dotyczy najnowszej dostępnej wersji (patrz: historię zmian). Dostępność niektórych opcji zależy od instalacji dodatkowych programów.

Wszystkie statystyki, ograniczenia i limity podłączonych urządzeń tworzone są na podstawie ich adresu MAC. Nowsze systemy operacyjne (Android, iOS, Windows) mogą wykorzystywać losowy adres MAC co może powodować problem z jednoznaczną identyfikacją danego urządzenia.
Niektóre elementy wyświetlają się dopiero po synchronizacji czasu (niezbędne jest połączenie z internetem lub obecność w routerze zegara czasu rzeczywistego RTC).

Dostępny jest także dodatkowy dokument zwierający porady i wskazówki konfiguracji tego projektu.

Zakładka "Status"

Modem

Wyświetla podstawowe informacje o parametrach modemu komórkowego: nazwa operatora, poziom sygnału, technologia połączenia oraz status karty SIM. Sekcja wyświetlana jest w przypadku wybrania połączenia internetowego "Modem komórkowy" typu "RAS", "MBIM", "NCM" lub "QMI".Słupkowy wskaźnik poziomu podzielony jest na pięć części odpowiadających odpowiednio 0 do 20%, do 40%, do 60%, do 80% oraz do 100% sygnału.

W zależności od modemu mogą zostać wyświetlone także inne parametry połączenia, dostępne pod linkiem "więcej parametrów".
Jeżeli z modemu zostały odczytane identyfikatory polskiej stacji bazowej to zostanie także wyświetlony link do serwisu BTSearch z możliwością wyszukania lokalizacji BTSu.

Internet

Ogólne parametry połączenia internetowego: ile razy wznowiono połączenie z internetem, czas trwania sesji, ilość danych wysłanych i pobranych w ramach bieżącego połączenia, uzyskany adres IP, aktywność VPN. Sekcja wyświetlana tylko w przypadku wyboru jakiegoś połączenia internetowego.Liczba wznowień połączenia z internetem pozwala na prostą diagnostykę jakości połączenia. Kliknięcie powoduje wyświetlenie listy czasów wznowień.
Kliknięcie na adres IP umożliwia wyświetlenie przybliżonej lokalizacji połączania wykorzystując bazę Geolocation API, a także pokazuje faktyczny adres IP z jakim urządzenie jest widoczne w internecie. Jeżeli nie jest możliwe sprawdzenie lokalizacji i używana jest blokada domen to należy dodać domenę ip-api.com do listy dozwolonych domen (zakładka "Blokada domen").
Dla połączenia internetowego "Modem komórkowy" typu "RAS", "MBIM", "NCM" lub "QMI" liczniki danych wysłanych i pobranych mogą się resetować co 4GiB.

Kliknięcie na dane wysłane lub pobrane powoduje wyświetlenie okna z bieżącym transferem na połączeniu internetowym oraz wykresem transferu.Wi-Fi

Zawiera informację o aktualnie wykorzystywanych kanałach radiowych (głównym oraz zakresie zajmowanych kanałów) oraz liczbie połączonych klientów bezprzewodowych. Kliknięcie na liczbę powoduje przejście do zakładki wyświetlającej szczegółową listę połączeń.Sieć lokalna

Zawiera informację o liczbie połączonych klientów przewodowych. Kliknięcie na liczbę powoduje przejście do zakładki wyświetlającej szczegółową listę połączeń.Równoważenie obciążenia/Przełączanie awaryjne

(opcja zależna od instalacji dodatkowych komponentów).
Prezentacja statusu stanu interfejsów oraz (w tytule sekcji) zastosowana domyślna polityka.System

Podstawowe bieżące informacje o systemie: obciążenie (1m / 5m / 15m), czas działania systemu oraz bieżąca data i czas (o ile urządzenie zsynchronizowało czas).Sensory

Dla niektórych modeli routerów wyświetlane są dodatkowe informacje pochodzące z wbudowanych czujników, np. temperatury czy poziomu naładowania baterii. Wyświetlana zawartość zależy od typu routera i jego możliwości.

Zakładka "Ustawienia"

Internet

Umożliwia wybranie typu połączenia internetowego. Liczba opcji uzależniona jest od wykrytych interfejsów, zainstalowanych sterowników oraz podłączonego modelu modemu na USB:
- brak (bez połączenia internetowego)
- port WAN - dynamiczny adres IP (dane uzyskane z DHCP)
- port WAN - statyczny adres IP (dane wprowadzone ręcznie)
- modem komórkowy - typ połączenia z wykorzystaniem protokołu ppp
- modem komórkowy - typ połączenia z wykorzystaniem protokołu MBIM
- modem komórkowy - typ połączenia z wykorzystaniem ModemManagera
- modem komórkowy - typ połączenia z wykorzystaniem protokołu NCM
- modem komórkowy - typ połączenia z wykorzystaniem protokołu QMI
- modem komórkowy - typu HiLink lub RNDIS


Przykładowa zawartość sekcji dla typu połączenia Modem komórkowy (QMI)

W przypadku wybrania połączenia typu "Modem komórkowy (HiLink lub RNDIS)" i obecności modemu typu Huawei lub ZTE pojawi się link do jego panelu konfiguracyjnego.

Jedna z opcji umożliwia automatyczne wykrycie typu połączenia. Po jej wybraniu następuje próba sprawdzenia dostępnych typów, w tym czasie połączenie z internetem może nie być dostępne. Dla modemów USB może istnieć potrzeba wprowadzenia poprawnego interfejsu komunikacyjnego.

Dla typów połączenia "Modem komórkowy (RAS)", "Modem komórkowy (NCM)" lub "Modem komórkowy (QMI)" możliwy jest wybór technologii połączenia:
- wg ustawień modemu - do modemu nie są wysyłane żadne polecenia zmiany technologii
- wybór automatyczny 4G/3G/2G - do modemu wysyłane jest polecenie automatycznego wyboru technologii
- tylko 4G (LTE A/LTE) - do modemu wysyłane jest polecenie wyboru wyłącznie technologii 4G
- tylko 3G (HSPA/UMTS) - do modemu wysyłane jest polecenie wyboru wyłącznie technologii 3G
- tylko 2G (EDGE/GSM) - do modemu wysyłane jest polecenie wyboru wyłącznie technologii 2G
Nie każdy typ modemu pozwala na przełączenie rodzaju technologii. Niektóre modemy mogą wymagać restartu urządzenia po zmianie technologii.

Dla niektórych typów połączenia możliwe jest ustawienie innych serwerów DNS - własnych lub wybranie jednego z dostawców. W chwili obecnej dostępne są następujące predefiniowane serwisy:
- 1.1.1.1 for families
- AdGuard DNS Default/Family protection
- Comodo Secure DNS
- Cloudflare
- Google
- OpenDNS /FamilyShield
- Quad 9
- Yandex.DNS Basic/Safe/Family
Wybranie jednego z w/w serwerów może wiązać się z automatycznym blokowaniem niektórych domen.

Jeżeli został zainstalowany pakiet stubby to na liście pojawi się dodatkowa opcja do wyboru - DNS over TLS, szyfrowane połączenia z DNS (domyślnie Cloudflare).

Dla niektórych rodzajów połączeń z internetem możliwe jest zaznaczenie że jest to połączenie mierzone - jego używanie związane jest z limitem danych lub opłatami. Opcja ta ma zastosowanie dla urządzeń z systemem Android, w przypadku systemów iOS, Linux czy Windows informacje o połączeniu mierzonym należy ustawić w samym systemie operacyjnym. Zaznaczenie tej opcji powoduje że urządzenia ograniczają transmisję danych i nie wykonują np. synchronizacji czy pobierania aktualizacji.Możliwe jest wyłączenie dostępu do internetu z sieci lokalnej co ma zastosowanie w przypadku używania połączeń VPN (tzw "killswitch"). W takim przypadku należy pamiętać także o ręcznym ustawieniu DNSów. Ten przełącznik dostępny jest także na zakładce "VPN" (o ile jest zainstalowany jakiś klient VPN).W przypadku wybrania konkretnego typu połączenia istnieje możliwość określenia adresu urządzenia w strefie DMZ (na którego zostaną przekierowane wszystkie porty wejściowe). Dla połączeń internetowych z wykorzystaniem modemu USB wymagane jest wykupienie odpowiedniej usługi w planie abonamentowym aby działało przekierowanie portów.Sieć lokalna

Adresacja wewnętrzna urządzenia, możliwość włączenia/wyłączenia serwera DHCP w sieci lokalnej (wykorzystywanego do przydzielania adresów IP dla połączonych klientów), przechwytywanie zapytań DNS oraz włączenie logowania zapytań DNS (patrz zakładkę "Zapytania DNS").Włączenie opcji "Przechwytywanie zapytań DNS" powoduje przekierowanie całego ruchu DNS na router.

W przypadku gdy urządzenie ma fizyczny port ethernet oznaczony jako "WAN" oraz został wybrany typ połączenia z internetem który nie wykorzystuje połączenia kablowego, pojawia się dodatkowa opcja pozwalająca na zastosowanie go jako dodatkowego portu sieci lokalnej.Zamiana adresu IP nie powoduje automatycznej zmiany statycznych adresów IP klientów.

Wi-Fi

Daje możliwość włączenia Wi-Fi, ustawienia mocy nadawania, nazwy sieci, kanału, sposobu zabezpieczenia sieci oraz włączenia izolacji klientów bezprzewodowych. Ilość sekcji uzależniona jest od ilości wykrytych interfejsów radiowych. Obsługiwany jest tylko tryb AP.Wybranie kanału na "automatyczny" uniemożliwia ustawienie mocy nadawania. W niektórych przypadkach niemożliwe jest także wykonanie skanowania sieci Wi-Fi (zakładka "Sieci Wi-Fi").

System

Daje możliwość zmiany hasła oraz ustawienia nazwy systemu.Dodatkowo, jeżeli został zainstalowany pakiet ekooneplstat, pojawia się możliwości włączenia wysyłania statystyki oraz link do jego podglądu dla danego routera.Dla niektórych modeli routerów można także zdefiniować akcję wykonywaną po naciśnięciu fizycznego przycisku na obudowie (obsługiwane są przyciski oznaczone "WPS" oraz "WiFi"). Dostępne są następujące akcje:
- włącz/wyłącz diody LED: umożliwia włączenie lub wyłączenie diod LED (o ile router posiada możliwość sterowania diodami)
- włącz/wyłącz Wi-Fi: umożliwia włączenie lub wyłączenie interfejsów radiowych (o ile router takowe posiada)
- wybudzenie przez Wake on LAN: umożliwia wybudzenie urządzeń przez Wake on LAN (o ile zostały takie dodanie na zakładce "WoL")
- włącz/wyłącz VPN: umożliwia włączenie lub wyłączenie tunelu VPN (o ile zainstalowane są dodatkowe pakiety, skonfigurowane są połączenia z serwerami VPN i jedno z nich ma zaznaczoną możliwość sterowania przy pomocy przycisku)
- włącz/wyłącz dostęp z sieci lokalnej (killswitch): umożliwia włączenie lub wyłączenie dostępu do internetu z sieci lokalnejDla routerów posiadających przycisk "reset" możliwe jest wyłączne jego obsługi podczas działania systemu. Ma to na celu uniemożliwienie przywrócenia urządzenia do ustawień domyślnych przez przypadkowe naciśnięcie takiego przycisku.

"Okres zapisu danych" określa jak często dane o transferach klientów, historii połączonych klientach i transferach z internetu zapisywane są do pamięci flash (stałej) routera. Dane odczytywane są raz na minutę i przechowywane są w pamięci ram (ulotnej), a co określony czas są kompresowane i kopiowane do pamięci flash routera. Zbyt częste zapisywanie danych może prowadzić do nadmiernego zużycia pamięci flash routera. Wybranie "wyłączone" powoduje brak cyklicznego zapisu danych do pamięci flash i tym samym ich utratę po restarcie routera.

Zakładka "System"

Modem

W przypadku wybrania połączenia z internetem typu "Modem komórkowy (RAS)", "Modem komórkowy (NCM)" lub "Modem komórkowy (QMI)" możliwe jest odczytanie parametrów modemu: producent, model, wersja modemu (lub oprogramowania, zależy od modemu), numer IMEI modemu oraz numer karty SIM (ICCID).Nazwa producenta i model modemu odczytywane jest z samego urządzenia i może być różna od rzeczywistej nazwy handlowej.

"ustawienia dodatkowe" umożliwiają przełączenie opcji specyficznych dla używanego typu modemu.Wybranie linku "polecenia AT" pozwala na wysyłanie poleceń do modemu:Jeżeli zainstalowany został dodatkowy pakiet modemband, dla niektórych modemów komórkowych może być dostępna dodatkowa opcja wyświetlenia i zmiany pasm LTE, 5G NSA lub 5G SA.W przypadku niektórych modeli routerów z wieloma slotami SIM pojawi się także możliwość wyboru aktywnego slotu.

System

Podstawowe informacje o systemie: model routera, wersja oprogramowania systemowego oraz możliwość ponownego uruchomienia urządzenia i przywrócenia ustawień domyślnych.Dla niektórych urządzeń dodatkowo może wyświetlać się adres MAC dostępny na etykiecie urządzenia oraz numer seryjny.

Interfejs użytkownika

Wersja GUI (easyconfig) oraz możliwość włączenia jasnego lub ciemnego motywu.Motyw może być ustawione jako jasny, ciemny lub automatyczny, bazujący na ustawieniach przeglądarki internetowej.

Aktualizacja

Dla obrazów MiFi dostępna jest także opcja sprawdzenia online dostępności nowej wersji i aktualizacji oprogramowania.Pomoc

Zakładka zawiera linki do poniższego opisu oraz forum tej witryny.

Pozostałe zakładki

Monitor połączenia

Tester połączenia bazujący na metodzie badania pingów do podanego adresu. Należy podać opóźnienie po starcie systemu przed uruchomieniem monitora, adres IP lub nazwę domenową urządzenia które ma być monitorowane, okres sprawdzania, liczbę nieudanych sprawdzeń przed wykonaniem akcji oraz wykonywaną akcję w przypadku problemów z połączeniem. Monitor połączenia może być aktywowany tylko jeżeli ustawione jest połączenie z internetem.Monitor cyklicznie (co podany "Okres sprawdzenia" w przedziałach minutowych) robi kilka pingów do adresu określonego w polu "Adres lub nazwa". Jeżeli nie będzie odpowiedzi z tego adresu i powtórzyło się to tyle razy ile mamy określone w polu "Liczba nieudanych sprawdzeń" to nastąpi wykonanie czynności podanej w polu "Akcja" - ponownie nawiązanie połączenia z internetem lub restart całego urządzenia. Zaleca się użycie adresu domenowego zamiast adresu IP - gdyż umożliwia to także monitorowanie poprawności działania DNSów. Pole "Opóźnienie na starcie systemu" określa po jakim czasie zaczyna działać monitor połączenia - przydatne jeżeli nawiązanie połączenia z internetem wymaga dłuższego okresu czasu.

Przed wykonaniem akcji, system wywołuje skrypt /etc/easyconfig_watchdog.user w którym można umieścić własne polecenia które np. resetują także modem. Do skryptu przekazywana jest jedna zmienna środowiskowa o nazwie "ACTION" zawierająca typ akcji: "wan" w przypadku wybrania "Ponowne uruchomienie połączenia z internetem" oraz "reboot" w przypadku wybrania "Ponowne uruchomienie urządzenia".
Przykładowe ustawienia można znaleźć w poradach i wskazówkach.

Sieci Wi-Fi

Pozwala na wyświetlenie listy dostępnych sieci bezprzewodowych; wynik skanowania można przefiltrować wg pasma (o ile dostępne jest kilka różnych pasm) oraz posortować po kilku parametrach.Skan sieci wykonywany jest na wszystkich dostępnych interfejsach bezprzewodowych. Pokazywane są sieci Wi-Fi widoczne w ciągu ostatnich 3 minut.Czerwony numer kanału oznacza aktualnie wykorzystywany kanał lub zakres kanałów.
W niektórych przypadkach (ustawienie wybrania kanału automatycznie lub kanał z DFS) może być niemożliwe wykonanie skanowania sieci.
Dla sieci 5 GHz wykres podzielony jest na zakresy kanałów 36 - 64, 100 - 144 oraz 149 - 173.

Poniżej wykresu prezentowana jest lista sieci wraz z dodatkowymi informacji.Moduł wykrywa inne AP o takiej samej nazwie jaka jest ustawiona w systemie i wyświetla stosowane ostrzeżenie. W niektórych przypadkach należy te ostrzeżenia zignorować, jeżeli używamy w jednym routerze kilka niezależnych kart bezprzewodowych, używamy innych routerów o tej samej nazwie sieci lub mamy dołączone punkty dostępu (AP) rozgłaszające tą samą nazwę sieci.

W przypadku routerów z większą liczbą interfejsów radiowych skanowanie sieci może trwać dość długo co może powodować wyświetlenie błędów interfejsu (timeouty).

Klienci

Filtr "aktywni" podaje informacje o aktualnie połączonych klientach, dla klientów bezprzewodowych także przybliżoną ilość danych wysłanych i pobranych w ramach bieżącego połączenia, procentowy udział w ruchu, który wyliczany jest na podstawie sumy transferów aktualnie połączonych klientów bezprzewodowych oraz czas połączenia. Prezentowany jest także wykres kołowy bieżącego transferu danych przez klientów bezprzewodowych (bez klientów przewodowych).Kliknięcie elementu wykresu kołowego podaje informacje na temat podłączonego klienta. Ten sam kolor prezentowany jest na liście aktywnych klientów. Wykres kołowy wyświetlany jest z zgodnie ze sposobem sortowania listy podłączonych urządzeń. Przy danym kliencie może wyświetlać się ikona ograniczenia, informująca o nałożonym limicie szybkości lub blokady dostępu do internetu.
Lista klientów ma inny wygląd dla większych ekranów.

Przełączenie filtru na "wszyscy" umożliwia wyświetlenie wszystkich kiedykolwiek podłączonych klientów wraz z datami pierwszej i ostatniej widoczności. Zielona ikona przy nazwie oznacza aktualnie aktywne i połączone urządzenie.Wybierając ikonę statystyki (w prawym górnym rogu ekranu) możliwe jest uzyskanie prostego zestawienia ilości podłączonych nowych klientów w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Klikając na nazwę urządzenia można zmienić jego nazwę na bardziej czytelną (np. z android-72e5ac2b2e022bdf na tablet służbowy - zmieniany jest tylko opis, nie nazwa hosta w sieci).

Po kliknięciu menu "akcji" (trzy kropki) dostępne są dalsze pozycje powiązanie z urządzeniem. Zakres prezentowanych danych jest różny w zależności od typu połączonego klienta.
- "informacje" wyświetla dodatkowe dane związane z połączonym klientem.Obok siły sygnału wyświetlana jest teoretyczna odległość klienta od routera podana w metrach.
Kliknięcie na dane wysłane lub pobrane spowoduje wyświetlenie wykresu bieżącego transferu.
Dla klientów archiwalnych wyświetlane jest tylko podstawowe informacje wraz z czasem pierwszego i ostatniego połączenia.

- "zmiana nazwy" wykonuje to samo co kliknięcie na nazwę urządzenia - pozwala na jego zmianę.
- "blokady" umożliwia zablokowanie dostępu do internetu dla wskazanego klienta. Blokada zakładana jest na podstawie adresu MAC urządzenia, może być stała lub uzależniona czasowo.- "limity" służy do ustawienia limitów szybkości pobierania i wysyłania dla danego klienta (opcja zależna od instalacji dodatkowych komponentów). Ustawienie limitu powoduje także ustawienie statycznego adresu IP.- "statyczny adres IP" wymusza ustawienie adresu IP dla danego klienta. Usunięcie statycznego adresu powoduje usunięcie limitów dla danego adresu IP (o ile były ustawione). Opcja zależna od włączenia serwera DHCP w zakładce "Ustawienia".Easyconfig nie sprawdza czy dany adres nie został już przypisany do innego klienta, co umożliwia przypisanie tego samego adresu IP do różnych kart sieciowych.

- "historia połączeń" przenosi na zakładkę "Historia połączeń" pokazując dane przefiltrowane dla danego klienta

- "zapytania DNS" przenosi na zakładkę "Zapytania DNS" pokazując dane przefiltrowane dla danego klienta

- "transfer dzienny" wyświetla dzienne statystyki transferu dla danego urządzenia. Wyświetlane jest ostatnie 30 dni w których klient był podłączony.Kolumna "Wysłano" określa dane które zostały wysłane z routera DO urządzenia. Kolumna "Pobrano" określa dane które zostały wysłane Z urządzenia do routera.

- "transfer miesięczny" wyświetla miesięczne statystyki transferu dla danego urządzenia.

- "usuwanie danych" powoduje usunięcie danych dla danego urządzenia.

Historia połączeń

Zakładka zawiera informacje o połączeniach i rozłączeniach klientów. Dane pobierane są z logu systemowego i wyświetlane są od uruchomienia routera.Log może zawierać błędne czasy połączenia klientów jeżeli router nie ma zsynchronizowanego czasu. Wskazanie myszką na nazwę zdarzenia wyświetli pasmo i nazwę sieci Wi-Fi w której dane zdarzenie nastąpiło. Wpisy dzielone są po 10 pozycji; odpowiednie odnośniki na dole spisu umożliwiają przełączanie się pomiędzy zestawami logów.
Dla klientów przewodowych, informacja o połączeniu jest odpowiednikiem przydziału adresu IP przez DHCP.

Lista umożliwia filtrowanie wyników wg wybranego klienta. W przypadku wybrania konkretnego klienta, pokaże się wykres czasowy połączeń z ostatnich 24 godzin od ostatniego wpisu klienta (timeline).Zapytania DNS

Wyświetla listę domen (nie kompletnych adresów URL!) o które został odpytany serwer nazw. Wyświetlane tylko jeżeli została włączona opcja "Logowanie zapytań DNS" w sekcji "Sieć lokalna" zakładki "Ustawienia". Dane pobierane są z logu systemowego.Wskazanie domeny wyświetla menu, z którego możliwe jest przeniesienie domeny do własnej listy (o ile dostępna jest "Blokada domen" - wymagane jest dalsze potwierdzenie przez użytkownika). Jeżeli nazwa domeny jest niewłaściwa, nie ma takiej domeny lub jest ona zablokowana przez adblocka to jest ona wyświetlana na szaro.

Zakładka prezentuje dwa liczniki - liczbę zapytań oraz liczbę zapytań o nieistniejące (lub zablokowane) domeny oraz procentowy współczynnik zapytań.
Lista umożliwia filtrowanie wyników wg wybranego klienta.

Transfer

Liczniki transferu łącznego z i do internetu.Wyświetlane są następujące podsumowania:
- ilość przetransferowanych danych w bieżącym dniu
- ilość przetransferowanych danych w poprzednim dniu
- ilość przetransferowanych danych w ciągu ostatnich 7 dni (bez dnia bieżącego)
- ilość przetransferowanych danych w ciągu ostatnich 30 dni (bez dnia bieżącego)
- łączna ilość przetransferowanych danych
- liczba dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego
- ilość przetransferowanych danych w bieżącym okresie rozliczeniowym (łącznie z dniem rozpoczęcia okresu oraz dniem bieżącym)
- przewidywane zużycie danych w bieżącym okresie rozliczeniowym (liczone jako średnia dniowa z bieżącego zużycia od początku okresu razy ilość dni w całym okresie rozliczeniowym)
- ilość przetransferowanych danych w poprzednim okresie rozliczeniowym

Kliknięcie na dane pokazuje szczegóły zużycia w poszczególnych dniach lub miesiącach. Za okres rozliczeniowy przyjęty jest miesięczny okres czasu obejmujący wskazany dzień miesiąca będący początkiem okresu rozliczeniowego do dnia poprzedzającego następny okres rozliczeniowy włączenie.
Jeżeli nie było transferu danym dniu to pozycja nie jest pokazywana.Ustawienia obejmują możliwość wyboru początku dnia okresu rozliczeniowego.Możliwe jest także włączenie ostrzeżenia przekroczenia limitu transferu na dzień lub okres rozliczeniowy. Przekroczenie ustawionego limitu sygnalizowane jest czerwonym napisem w danym podsumowaniu transferu, nie wyświetla i nie wysyła innych powiadomień.Włączenie ostrzeżenia powoduje wyświetlenie paska postępu zużycia transferu.Wyliczenia transferu mogą różnić się od wskazań operatora.
Wyłączenie urządzenia może powodować utratę bieżących danych.
Dane odczytywane są raz na minutę z interfejsu wan. Przechowywane są w pamięci ram a co określony czas są kompresowane i kopiowane do pamięci flash routera. Zbyt częste zapisywanie danych może prowadzić do nadmiernego zużycia pamięci flash routera.

USSD / SMS

(opcja zależna od instalacji dodatkowych komponentów)
Zakładka wyświetlana jest tylko jeżeli jest zainstalowany pakiet sms-tool oraz w przypadku wybrania połączenia internetowego "Modem komórkowy" typu "RAS", "MBIM", "NCM" lub "QMI". Pozwala na:
- wysłanie kodu USSD i odczyt wyniku
- wysłanie wiadomości SMS
- usunięcie wybranej wiadomości- odczyt wiadomości SMSNumer telefonu w wysyłanej wiadomości SMS musi być poprzedzony prefiksem kraju (dla Polski: 48), bez znaku "+". Jeżeli numer jest 5, 4 lub 3 znakowy to jest on traktowany jako "krótki" i nie należy go poprzedzać prefiksem kraju. Tekst wiadomości nie może być dłuższy niż 80 do 160 znaków (zależy od używanych znaków specjalnych). Z powodu ograniczeń zastosowanego narzędzia do wysyłania SMSów polskie znaki narodowe są zamieniane na ich odpowiedniki ASCII. Można wysłać wiadomość tylko do jednego odbiorcy na raz. Usługa działa tylko z modemami wyposażonymi w interfejs szeregowy (nie Hilink). Lista kodów USSD wyświetlania jest tylko w przypadku jej zdefiniowana przez użytkownika.

VPN

(opcja zależna od instalacji dodatkowych komponentów)

Umożliwia połączenie routera jako klienta do zdalnego serwera VPN. W chwili obecnej obsługiwane są protokoły:
- OpenVPN (wymagana jest instalacja dodatkowego pakietu: openvpn-openssl, openvpn-mbedtls lub openvpn-wolfssl)
- PPTP (wymagana jest instalacja dodatkowego pakietu: ppp-mod-pptp)
- SSTP (wymagana jest instalacja dodatkowego pakietu: sstp-client)
- WireGuard (wymagana jest instalacja dodatkowego pakietu: wireguard-tools)
- ZeroTier (wymagana jest instalacja dodatkowego pakietu: zerotier)

Przełącznik "Killswitch" blokuje dostęp z sieci lokalnej do internetu (ma odwrotną funkcjonalność w stosunku do przełącznika "Dostęp z sieci lokalnej" w sekcji "Internet" w zakładce "Ustawienia"). Służy do wyłączenie dostępu do internetu jeżeli nie ma zestawionego połączenia VPN.Zakładka umożliwia sprawdzenie statusu połączenia, włączenie lub wyłączenie połączenia, usunięcie oraz dodanie nowego tunelu VPN.Wybranie przycisku "Nowy" umożliwia utworzenie nowego połączenia VPN. Wybranie odpowiedniej ikony umożliwia włączenie bądź wyłączenie danego połączenia lub sprawdzenie statusu, o ile połączenie jest aktywne. Wybierając nazwę danego połączenia można edytować jego parametry.

Przykład dla połączenia typu OpenVPN:Przykład dla połączenia typu PPTP:Przykład dla połączenia typu SSTP:Przykład dla połączenia typu WireGuard:Przykład dla połączenia typu ZeroTier:Opcja "Uruchamianie" (o ile jest dostępna na danym protokole) określa sposób włączenia VPN:
- "Manualne": tunel będzie można włączyć tylko ręcznie przez wybranie odpowiedniej ikony na liście lub przyciskiem (o ile została włączona odpowiednia opcja)
- "Po starcie systemu": tunel zostanie uruchomiony po starcie systemu (nie zawsze oznacza to automatycznie uruchomienie VPN)
- "Po połączeniu do internetu": tunel zostanie uruchomiony dopiero po nawiązaniu połączenia z internetem
    
Wybrana opcja "Sterowanie przyciskiem" umożliwia włączenie/wyłączenie tunelu po naciśnięciu przycisku na routerze, o ile taki jest dostępny. Aby skorzystać z tej możliwości, wymagane jest najpierw przypisane akcji "Włącz/wyłącz VPN" do dostępnego przycisku w menu "Ustawienia" w sekcji "System". Tylko jedno połączenie VPN może być obsługiwane przy pomocy przycisku.
Wybrana opcja "Dostęp z sieci lokalnej" powoduje dodanie reguł firewalla zezwalających na ruch pakietów pomiędzy siecią VPN a siecią lokalną. Pozostałe parametry są specyficzne dla danego typu połączenia i należy je uzupełnić stosowanie do posiadanych danych.
Wybranie przycisku "Usuń" umożliwia usunięcie wybranego połączenia.

VPN ZeroTier służy tylko do komunikacji z routerem, nie umożliwia dostępu z/do sieci lokalnej.

W zależności od typu połączenia VPN niezbędna może być także odpowiednia konfiguracja po stronie serwera VPN.

System nie sprawdza nakładania się na siebie tras i adresacji interfejsów tworzonych przez połączenia VPN. Na użytkowniku leży odpowiedzialność odpowiedniej konfiguracji połączeń.
Należy także pamiętać o ustawieniu odpowiedniego serwera DNS (np. publicznego).

Blokada domen

(opcja częściowo zależna od instalacji dodatkowych komponentów)
Wymagana jest instalacja pakietu adblock. Umożliwia realizację blokady domen (nie adresów URL!), czyli adblocka o ile router używany jest jako podstawowy serwer DNS. Zakładka umożliwia włączenie blokowania, wymuszenie przekierowania DNSów oraz włączenie/wyłączenie źródeł zdefiniowanych w konfiguracji programu adblock.
Możliwe jest także sprawdzenie domeny czy jest blokowana oraz dodawanie do własnej listy blokowanych lub dozwolonych domen.W przypadku braku instalacji dodatkowego pakietu, funkcjonalność ograniczona jest do ręcznego dodawania domen do listy dozwolonych lub zablokowanych.

Tryb nocny

Zawiera przyciski pozwalające na tymczasowe włączenie i wyłączenie Wi-Fi oraz diod LED.Wyłączenie/włączenie jest tymczasowe, nie jest to zapisywane na stałe w systemie. Restart urządzenia lub zapis konfiguracji może przywrócić poprzednie ustawienia.
Przed wykonaniem akcji, system wywołuje skrypt /etc/easyconfig_leds.user w którym można umieścić własne polecenia. Do skryptu przekazywana jest jedna zmienna środowiskowa o nazwie "ACTION" zawierająca typ akcji: "on" w przypadku włączenie LEDów oraz "off" w przypadku wyłączenie LED.

Dodatkowo (opcja zależna od instalacji dodatkowych komponentów) po instalacji pakietu sunwait możliwe jest automatyczne włączenie/wyłączenie diod LED wraz ze wschodem i zachodem słońca.Przycisk "Sprawdź online" umożliwia pobranie lokalizacji operatora połączenia wykorzystując bazę IP Geolocation API. Jeżeli lokalizacja nie jest prawidłowa, należy ręcznie wprowadzić poprawne koordynaty. Jeżeli router ma dostęp do odbiornika GPS możliwe jest także pobranie lokalizacji bezpośrednio z odbiornika.
Przy włączonej opcji "Automatyczny tryb nocny" nastąpi wyłączenie diod led w czasie wskazanych przez zachód słońca i ich ponowne włączenie wraz ze wschodem słońca; jeżeli router zostanie włączony lub zrestartowany to stan diod zostanie odpowiednio ustawiony po poprawnej synchronizacji czasu.
Wschód i zachód słońca wyświetlany jest wg strefy czasowej ustawionej w routerze.

GPS

(opcja zależna od instalacji dodatkowych komponentów)
Jeżeli router posiada odbiornik GPS (wbudowany w urządzeniu, z modemu komórkowego lub podłączony przez port szeregowy czy USB) to easyconfig umożliwia wyświetlenie bieżącej pozycji oraz wizualizację jej na mapie. Mapa wykorzystuje serwis Leaflet i pobierana jest online z internetu; jeżeli nie będzie dostępu do internetu to zostanie wyświetlona sama pozycja.Pozycja wyświetlana jest na bieżąco, aktualizowania co 1 sekundę.

WoL (Wake on LAN)

(opcja zależna od instalacji dodatkowych komponentów)
Umożliwia określenie urządzeń które mogą być wybudzone z wykorzystaniem Wake on LAN. Urządzenie może zostać wybudzone po kliknięciu odpowiedniej ikony lub fizycznym przyciskiem routera jeżeli tak zostało to skonfigurowane w zakładce "Ustawienia".Aby można było wybudzić urządzenie, wymagane jest włączenie kilku opcji w urządzeniu. Więcej informacji zawarte jest w Wikipedii.

Instalacja pakietu

Dostępne są gotowe obrazy MiFi dla wybranych modeli routerów zawierające m.in pakiet easyconfig. Link do pobrania obrazów: https://dl.eko.one.pl/mifi/

Sam pakiet dostępny jest w moim repozytorium OpenWrt. Wymagane jest ok 350KB wolnej przestrzeni flash oraz miejsce na niezbędne zależności jeżeli nie ma ich jeszcze w systemie. Instalację wykonuje się przez ssh po podłączeniu do routera (patrz faq).
Instalacja (jeżeli używane są moje obrazy OpenWrt 21.02, OpenWrt 22.03 lub OpenWrt 23.05):


    # opkg update
    # opkg install easyconfig

Dla innych obrazów pakiet i jego zależności można pobrać i zainstalować ręcznie.
Pliki instalowane są m.in. w katalogach /www oraz /www/easyconfig. Do działania niezbędny jest także serwer uhttpd (jeżeli nie został zainstalowany wcześniej):


    # opkg install uhttpd
    # /etc/init.d/uhttpd enable

Należy upewnić się, że w konfiguracji serwera uhttpd znajduje się opcja ubus_prefix oraz że serwer udostępnia pliki z katalogu /www, np:


    # uci set uhttpd.main.ubus_prefix=/ubus
    # uci set uhttpd.main.home='/www'
    # uci commit uhttpd

przy założeniu że udostępnianiem stron www zajmuje się demon z sekcji main. Po instalacji należy zrestartować odpowiednie programy systemowe:


    # /etc/init.d/rpcd restart
    # /etc/init.d/uhttpd restart


Sam pakiet współpracuje z szeregiem innych programów które opcjonalnie mogą zostać zainstalowane:


 • Do obsługi modemów USB potrzebne są odpowiednie sterowniki:


    # opkg install chat comgt usb-modeswitch
    # opkg install kmod-usb-net-sierrawireless
    # opkg install kmod-usb-serial-wwan kmod-usb-serial
    # opkg install kmod-usb-serial-option kmod-usb-serial-qualcomm kmod-usb-serial-sierrawireless
    # opkg install comgt-ncm kmod-usb-net-cdc-ether kmod-usb-net-cdc-ncm kmod-usb-net-huawei-cdc-ncm kmod-usb-net-rndis
    # opkg install uqmi kmod-usb-net-qmi-wwan
    # opkg install umbim kmod-usb-net-cdc-mbim

Jeżeli używany jest tylko jeden modem to można zainstalować tylko pakiety niezbędne do obsługi tego modemu.

 • Do obsługi kodów USSD, wiadomości SMS, odczytu danych z sensorów w niektórych routerach niezbędny jest pakiet sms-tool:


    # opkg install sms-tool

Pakiet ten dostępny jest tylko w moim repozytorium OpenWrt 21.02 lub OpenWrt 22.03 oraz w repozytorium openwrt wersji 23.05 lub wyższej.

 • Do obsługi statystyk routera niezbędny jest pakiet ekooneplstat:


    # opkg install ekooneplstat

Pakiet ten dostępny jest tylko w moim repozytorium OpenWrt 21.02, OpenWrt 22.03 lub OpenWrt 23.05.

 • Do obsługi klienta VPN OpenVPN niezbędny jest jeden z pakietów openvpn, np:


    # opkg install openvpn-wolfssl
    # /etc/init.d/openvpn enable


 • Do obsługi klienta VPN PPTP niezbędny jest pakiet ppp-mod-pptp:


    # opkg install ppp-mod-pptp kmod-nf-nathelper-extra
    # echo "net.netfilter.nf_conntrack_helper = 1" >> /etc/sysctl.d/local.conf


 • Do obsługi klienta VPN SSTP niezbędny jest pakiet sstp-client:


    # opkg install sstp-client


 • Do obsługi klienta VPN WireGuard niezbędny jest pakiet wireguard-tools:


    # opkg install wireguard-tools


 • Do obsługi klienta VPN ZeroTier niezbędny jest pakiet zerotier:


    # opkg install zerotier
    # /etc/init.d/zerotier enable


 • Do obsługi blokowania domen niezbędny jest pakiet adblock oraz jedno narzędzi umożliwiających pobieranie ze źródeł https, np. pełna wersja wget, curl lub biblioteka libustream dla ufetch-client:


    # opkg install adblock libustream-wolftls ca-bundle # lub libustream-openssl
    # /etc/init.d/adblock enable


 • Do obsługi limitowania transferu klientów niezbędny jest pakiet nft-qos


    # opkg install nft-qos
    # /etc/init.d/nft-qos enable


 • Do obsługi szyfrowania połączenia DNS (DNS over TLS) niezbędny jest pakiet stubby


    # opkg install stubby
    # /etc/init.d/stubby enable


 • Do obsługi automatycznego włączania/wyłączania LED niezbędny jest pakiet sunwait


    # opkg install sunwait

Pakiet ten dostępny jest tylko moim repozytorium OpenWrt 21.02, OpenWrt 22.03 lub OpenWrt 23.05.

 • Do obsługi szyfrowania WPA3 Personal wymagany jest pakiet wpad-basic-wolfssl (lub inny zawierający obsługę SAE)


    # opkg install wpad-basic-wolfssl


 • Do wyświetlenia poziomu naładowania akumulatora w RAVPower RP-WD03 niezbędny jest pakiet ravpowver-mcu


    # opkg install ravpower-mcu

Pakiet ten dostępny jest w repozytorium OpenWrt 21.02 lub późniejszych wydaniach.

 • Do zmiany pasm LTE/5G NSA/5G SA modemu komórkowego wymagany jest pakiet modemband


    # opkg install modemband

Pakiet ten dostępny jest tylko w moim repozytorium OpenWrt 21.02, OpenWrt 22.03 lub OpenWrt 23.05.

 • Do wyświetlania pozycji GPS niezbędny jest pakiet ugps


    # opkg install ugps
    # /etc/init.d/ugps enable
    # uci set gps.@gps[0].tty='/dev/ttyACM0'
    # uci set gps.@gps[0].disabled='0'
    # uci commit gps

Odczyt pozycji wymaga odbiornika GPS dołączonego przez port szeregowy, USB lub dostępny np. z modemu komórkowego. Jako opcję tty należy ustawić właściwy port na którym dostępne są komunikaty NMEA GPS.

 • Do wyświetlenia statusu równoważenia obciążenia niezbędny jest pakiet mwan3


    # opkg install mwan3
    # /etc/init.d/mwan3 enable
    # /etc/init.d/mwan3 start

Pakiet mwan3 wymaga dodatkowej ręcznej konfiguracji w zależności od wymagań (interfejs graficzny nie umożliwia konfiguracji dwóch połączeń z internetem).

 • Do obsługi Wake on LAN niezbędny jest pakiet etherwake


    # opkg install etherwake

Aby można było wybudzić urządzenie, wymagane jest włączenie kilku opcji w urządzeniu. Więcej informacji zawarte jest w Wikipedii.

 • Dane ze statystykami transferu (zarówno dla interfejsu wan jak i klientów bezprzewodowych) przechowywane są w pliku /usr/lib/easyconfig/easyconfig_statistics.json.gz.

Ustawienia

Większość z ustawień własnych easyconfig zawarta jest w pliku /etc/config/easyconfig. Niektóre z nich nie są dostępne do ustawienia z gui i modyfikują zachowanie dodatkowych programów współpracujących z easyconfig.

Odczyt danych z modemu

Odczytem parametrów pracy modemu zajmuje się oddzielny program będący częścią projektu easyconfig, używający poleceń AT. Jeżeli używany jest modem komórkowy obsługiwany przez protokół QMI możliwe jest wymuszenie odczytu parametrów korzystając z programu uqmi. Wykonuje się to poleceniem:


    # uci set easyconfig.modem.force_qmi='1'

Niektóre modemy źle wyświetlają nazwę operatora. Aby wymusić odczyt nazwy operatora z pliku (/usr/share/easyconfig/modem/mccmnc.dat) należy użyć polecenia:


    # uci set easyconfig.modem.force_plmn='1'

Interfejs komunikacyjny modemy komórkowego z którego odczytywane są dane jest automatycznie wykrywany przez system. Jest on także używany do wysyłania kodów USSD i obsługi wiadomości SMS. Jeżeli z jakiegoś powodu istnieje potrzeba zmiany interfejsu (mamy dodatkowe modemy, automatyczne wykrywanie interfejsu nie zadziałało lub modem ma kilka interfejsów i chcemy użyć innego) można to wymusić poleceniem:


    # uci set easyconfig.modem.device=/dev/ttyUSB2

Zamiast przykładowego /dev/ttyUSB2 należy podając konkretny interfejs dostępny w systemie którego chcemy używać.
Po zmianie parametrów należy zapisać zmiany:


    # uci commit


W/w parametry modemu można także znaleźć w zakładce "System" w sekcji "Modem" - opcja "ustawienia dodatkowe".

USSD

W zależności od zastosowanego modemu USB może zaistnieć potrzeba wymuszenia wysyłania kodów USSD czystym tekstem lub odbieranie wyników bez dekodowania PDU. Decydują o tym dwie opcje.


    # uci set easyconfig.ussd.raw_input='1'

Wymusza wysyłanie kodu USSD do modemu czystym tekstem bez przekodowywania na format PDU.


    # uci set easyconfig.ussd.raw_output='1'

Wymusza wyświetlanie wyniku w postaci jakiej został odebrany z modemu, bez dekodowania z formatu PDU.
W/w parametry modemu można także znaleźć w zakładce "System" w sekcji "Modem" - opcja "ustawienia dodatkowe".

Easyconfig potrafi wyświetlić listę kodów zdefiniowanych przez użytkownika. Listę tworzy się poleceniami:


    # uci add easyconfig ussd
    # uci set easyconfig.@ussd[-1].code='*101#'
    # uci set easyconfig.@ussd[-1].description='Play - Stan konta'
    # uci add easyconfig ussd
    # uci set easyconfig.@ussd[-1].code='*121#'
    # uci set easyconfig.@ussd[-1].description='Play - Sprawdź swój numer'
    # itd

Po zmianie parametrów należy zapisać zmiany:


    # uci commit

SMS

Zmiana domyślnego obszaru odczytu wiadomości SMS możliwa jest poleceniem:


    # uci set easyconfig.sms.storage='SM'

gdzie zwykle 'SM' - to karta SIM, 'ME' - modem komórkowy. Easyconfig nie wymusza żadnego obszaru pamięci i domyślnie używany jest ten wskazany przez modem.
Po zmianie parametrów należy zapisać zmiany:


    # uci commit

Producenci

Easyconfig potrafi wyświetlić producenta (vendora) sprzętu na podstawie adresu mac (dotyczy danych wyświetlanych w zakładkach "Sieci Wi-Fi" oraz "Klienci") korzystając z odpowiedniego pliku. Jednakże nie jest on domyślnie dołączony do pakietu z powodu jego wielkości (ponad 1MB). Jeżeli w routerze zostało dużo wolnej pamięci flash to można pobrać właściwy plik poleceniami:


    # opkg update
    # opkg install libustream-mbedtls
    # rm /www/easyconfig/manuf.js
    # wget https://raw.githubusercontent.com/obsy/packages/master/easyconfig/addon/manuf.js -O /www/easyconfig/manuf.js

Następnie należy odświeżyć stronę lub usunąć cache w przeglądarce.

Monitor połączenia

Dostępna jest możliwość uruchomienia dodatkowego skryptu przed wykonaniem akcji w przypadku braku połączenia z internetem przy włączonym monitorze połączenia. Polecenia można umieścić w pliku /etc/easyconfig_watchdog.user; do skryptu przekazywana jest jedna zmienna środowiskowa o nazwie ACTION zwierająca typ akcji: "reboot" lub "wan" określający wybraną akcje w zakładce "Monitora połączeń".

Serwery DNS

Lista predefiniowanych serwerów DNS zawarta jest w pliku /www/easyconfig/dns.js. Jeżeli ktoś ma potrzebę może samodzielnie zmodyfikować plik i dodać własne serwery.

Statystyki użytkowników

Statystyki zbierane są przez wywołanie w cronie co minutę skryptu easyconfig_statistics.sh. W środowisku o dużej liczbie klientów, długo działającym systemie lub przy dość wolnym routerze zaleca się zmianę domyślnego uruchamiania na np. co 5 minut.

Aktualny skrypt dostosowany jest do bieżących wersji OpenWrt i wykorzystuje ucode. Jeżeli ktoś używa starego OpenWrt to należy ten skrypt wymienić:


    # rm /usr/bin/easyconfig_statistics.uc
    # rm /usr/bin/easyconfig_statistics.sh
    # opkg update
    # opkg install libustream-mbedtls
    # wget https://raw.githubusercontent.com/obsy/packages/master/easyconfig/addon/easyconfig_statistics.sh -O /usr/bin/easyconfig_statistics.sh

Ograniczenia

Easyconfig jest kompatybilny z ustawieniami OpenWrt, ale nie obsługuje wszystkich możliwych ustawień, konfiguracji i dowolności nazw w systemie. Zakłada istnienie:
- sekcji o nazwie "lan" która dotyczy sieci lokalnej
- sekcji bridge związanej z siecią lokalną
- sekcji o nazwie "wan" która dotyczy połączenia z internetem
- obsługuje tylko połączenia z modemem komórkowym typu "3g", "mbim", "modemmanager", "ncm" oraz "qmi"
- obsługiwany jest tylko tryb AP sieci bezprzewodowej (o ile w ogóle Wi-Fi jest dostępne) dla sieci "lan"
- obsługiwana jest tylko jedna sekcja konfiguracyjna sieci Wi-Fi (bez VAP) zawiązana z siecią "lan"
- obsługiwane są wszystkie fizyczne interfejsy bezprzewodowe, może to być sieć 2.4 GHz i/lub 5 GHz w dowolnej kombinacji
- możliwe jest ustawienie szyfrowania Wi-Fi tylko WPA Personal, WPA2 Personal lub WPA3 Personal (po instalacji odpowiedniego dodatku)
- samodzielnie wykrywa modemy komórkowe i typy połączenia, pozwala na wykrycie odpowiedniego interfejsu ale czasami wymaga ręcznego wybrania odpowiednich opcji
- obsługuje tylko jeden modem komórkowy - wykrywa wiele, ale GUI pozwala na konfigurację i podgląd parametrów jednego modemu powiązanego z połączeniem internetowym "wan"
- nie używa i nie zmienia ew konfiguracji sieci związanej z IPv6

Easyconfig korzysta z logu systemowego (dostępnego przez polecenie logread) do wyświetlania danych o zapytaniach DNS oraz logowaniach klientów. Mały rozmiar logu i duży ruch w sieci może powodować stopniowe zanikanie wyświetlanych informacji.

Historia zmian

 • Wersja 20240329
- dodanie zakładki "WoL" (Wake on LAN)

 • Wersja 20240308
- dodanie podstawowego wykrywania modemów pracujących z protokołem MBIM
- dodanie konsolowego programu easyconfig_modeminfo.sh korzystającego z mechanizmów easyconfig do wyświetlania parametrów modemu komórkowego
- różne usprawnienia interfejsu

 • Wersja 20240124
- dodanie obsługi dowolnej ilości interfejsów radiowych
- odświeżanie listy używanych kanałów WiFi przy odczycie zakładki "Status"
- dodanie opcjonalnego skryptu do obsługi statystyk transferu użytkowników bazującego na ucode
- optymalizacja odczytu statusu portów ethernet
- optymalizacja odczytu statusu wybranego slotu SIM dla wybranych modeli urządzeń
- zmiana sposobu prezentacji typu interfejsu radiowego
- dodanie opcji preshared key dla peera WireGuard
- dodanie standardu Wi-Fi podłączonego klienta bezprzewodowego
- dodanie w menu przycisku wylogowania
- podstawowe wsparcie dla standardu Wi-Fi 6E (6 GHz)
- różne optymalizacje interfejsu

 • Wersja 20231116
- dodanie wyświetlania adresu MAC etykiety, o ile jest dostępny
- dodanie wyświetlania numery seryjnego dla urządzeń Mikrotik (o ile jest dostępny)
- dodanie możliwości przywrócenia ustawień domyślnych urządzenia
- dodanie obsługi akcji killswitch do obsługi przycisku

 • Wersja 20230923
- dodanie przewidywanego zużycia danych w bieżącym okresie rozliczeniowym
- możliwość automatycznego ustawienia motywu jasnego/ciemnego bazując na ustawieniach przeglądarki
- możliwość ustawienia pozycji dla trybu nocnego korzystając z odbiornika GPS
- możliwość wyboru aktywnego slotu SIM dla wybranych modeli routerów
- inna prezentacja listy klientów dla większych ekranów
- dodanie obsługi pasm 5G NSA i 5G SA dla wybranych modemów komórkowych

 • Wersja 20230421
- obsługa interfejsów radiowych skojarzonych z siecią lokalną - dotyczy wyszukiwania sieci i wyświetlania bieżącego kanału
- wykrywanie urządzenia na usb na podstawie ustawionego portu szeregowego dla modemów komórkowych
- dodanie skryptu easyconfig_pincode.sh umożliwiającego ustawienie innego PIN lub jego włączenie/wyłączenie w miarę możliwości

 • Wersja 20230210
- podstawowe wsparcie do obsługi modemów komórkowych przez ModemManagera
- wyświetlanie statusu mwan3
- dodana obsługa odbiorników GPS
- dodany mechanizm umożliwiający wyłączenie dostępu sieci lokalnej do internetu ("killswitch")
- dodana możliwość uruchamiania OpenVPN dopiero po podłączeniu do internetu
- zmiana sposobu wykrywania modemu komórkowego
- zmiana miejsca przechowywania wykrytego interfejsu komunikacyjnego z modemem komórkowym
- usunięcie zależności od pakietu 3ginfo-lite

 • Wersja 20221111
- dodanie statystyki nowych klientów
- dodanie linii czasowej połączeń wybranego klienta

 • Wersja 20220731
- modyfikacje zakładki VPN
- dodanie obsługi VPN OpenVPN
- dodanie obsługi VPN SSTP
- dodanie obsługi VPN WireGuard
- dodanie obsługi VPN ZeroTier
- dodanie podstawowego wsparcia dla protokołu wan MBIM
- wyłączenie opcji menu "Statyczny adres IP" jeżeli nie jest włączony serwer DHCP
- dodanie linków do informacji o listach połączeń oraz zapytań DNS wybranych dla danego klienta

 • Wersja 20220601
- różne poprawki interfejsu

 • Wersja 20220422
- zbieranie statystyk klientów przewodowych (opcja działająca poprawnie dla OpenWrt w wersji 21.02 i wyższej)

 • Wersja 20220219
- dodanie skryptu easyconfig_setapn.sh umożliwiającego ustawienie innego APN dla połączeń komórkowych
- wywołanie w/w skryptu przy zmianie APN dla połączeń QMI (ominięcie problemu ze zmianą APN dla uqmi)
- wyłączenie wifi blokuje tylko interfejs radiowy, nie sekcje konfiguracyjne - zachowanie zgodnie ze skryptem rfkill z OpenWrt
- dodanie możliwości wyboru pasm LTE dla wybranych modemów komórkowych
- informacje o sensorach temperatury i poziomie naładowania akumulatora dla routerów ZTE

 • Wersja 20211205
- wyświetlanie sieci Wi-Fi 6 (802.11ax)

 • Wersja 20210625
- przystosowanie projektu do nowego sposobu definiowania bridge konfiguracji sieciowej, cd
- bardziej ogólna obsługa przycisków routera

 • Wersja 20210602
- możliwość oznaczenia połączenia z internetem jako połączenie mierzone - opcja dotyczy tylko urządzeń z systemem Android
- przystosowanie projektu do nowego sposobu definowania bridge konfiguracji sieciowej

 • Wersja 20210421
- wsparcie dla nowej wersji pakietu adblock 4.1.x
- możliwość filtrowania wg klientów zakładek "Historia połączeń" oraz "Zapytania DNS"
- wykorzystania wbudowanych mechanizmów blokady domen w przypadku braku pakietu adblock
- poprawki wizualne projektu

 • Wersja 20210120
- wykres kołowy bieżącego zużycia transferu klientów

 • Wersja 20201023
- możliwość usuwania statystyki transferu dla klienta
- wykres bieżącego transferu dla klienta

 • Wersja 20200904
- przeniesienie logów połączeń klientów do nowej zakładki "Historia połączeń"
- przyśpieszenie odczytu logów połączeń

 • Wersja 20200716
- wyświetlanie sekcji "Sensory" na zakładce statusu dla wybranych modeli routerów
- dodanie serwerów DNS 1.1.1.1 for families
- poprawki projektu

 • Wersja 20200604
- zbieranie statystyk klientów bezprzewodowych
- ujednolicenie sposobu wyświetlania statystyk transferu
- usunięcie opcji włączenia zliczania transferu, włączone jest zawsze
- dodanie informacji o statusie uruchamiania blokady domen
- poprawki projektu
UWAGA: zmiana sposobu zapisu transferu

 • Wersja 20200425
- poprawa wyświetlania wykresów Wi-Fi
- poprawa wyświetlania szczegółów podłączonego klienta bezprzewodowego
- dodanie możliwości kopiowania parametrów z pierwszej sieci Wi-Fi
- dodanie obsługi nowej wersji pakietu adblock
- dodanie wykresu szybkości bieżącego połączenia z internetem
- poprawki projektu

 • Wersja 20200207
- dodanie możliwości filtrowania sieci Wi-Fi wg pasma za zakładce "Sieci Wi-Fi"
- weryfikacja długości nazwy sieci Wi-Fi
- wyświetlanie wszystkich zajmowanych kanałów Wi-Fi na zakładce "Status"

 • Wersja 20200108
- wyświetlanie numeru standardu Wi-Fi na zakładce "Sieci Wi-Fi"
- możliwość włączenia trybu ciemnego interfejsu
- stronicowanie logów klientów
- zastąpienie wykresu zajętości kanałów Wi-Fi wykresem sieci
- możliwość ustawienia kanału na "automatyczny"
- wyświetlanie szybkości bieżącego połączenia z internetem

 • Wersja 20191214
- dodanie listy dla maski sieci
- dodanie liczników do "Zapytania DNS"
- poprawki projektu

 • Wersja 20191010
- dodanie białej listy do zakładki blokady domen
- naprawa obsługi pakietu stubby (DNS over TLS)

 • Wersja 20190907
- wyświetlanie komunikatu przed wykonaniem restartu urządzenia
- dodanie obsługi szyfrowania WPA3 Personal
- różne optymalizacje projektu

 • Wersja 20190821
- dodanie akcji sterowania LED dla przycisku na obudowie
- różne optymalizacje projektu

 • Wersja 20190705
- możliwość zdefiniowania różnych akcji po naciśnięciu fizycznego przycisku na obudowie (dostępne dla niektórych modeli routerów)
- możliwość zdefiniowania wielu różnych profili VPN

 • Wersja 20190619
- zmiany kosmetycznie kodu

 • Wersja 20190613
- wskazanie myszką zdarzenia w logach klienta powoduje wyświetlenie informacji o paśmie i nazwie sieci w której dane zdarzenie nastąpiło
- dodanie możliwości wysyłania poleceń AT do modemu (System -> polecenia AT)
- dodanie obsługi pakietu stubby (DNS over TLS)
- dodanie przycisków do włączenie/wyłączenia Wi-Fi oraz diod LED (tryb nocny)
- dodanie automatycznego włączenia/wyłączenia LED bazując na wschodzie/zachodzie słońca (wymaga instalacji pakietu sunwait)
- dodanie ikon do pozycji w menu oraz niektórych akcji

 • Wersja 20190429
- dodanie możliwości blokady czasowej klienta

 • Wersja 20190418
- wyświetlanie listy kodów USSD zdefiniowanych przez użytkownika
- wyświetlanie ostrzeżenia przy standardowym haśle do routera
- lista logów połączeń klientów ograniczona tylko do klientów bezprzewodowych
- poprawa skanowania sieci Wi-Fi
- wykres zajętości kanałów Wi-Fi pokazuje faktycznie zajęte kanały bazując na szerokości kanałów
- dekodowanie nazw UTF-8 w liście sieci Wi-Fi

 • Wersja 20190131
- możliwość ustawienia mocy nadawania dla Wi-Fi
- możliwość przeniesienia domeny z "Zapytań DNS" do własnej listy blokowanych domen
- utworzenie menu klienta z dodatkowymi opcjami
- wyświetlanie teoretycznej odległości klienta Wi-Fi w metrach w informacjach o kliencie
- możliwość ustawienia limitu wysyłania i pobierania dla danego klienta
- możliwość ustawienia statycznego adresu IP

 • Wersja 20181122
- dodanie linku do serwisu BTSearch z możliwością wyszukania lokalizacji stacji bazowej
- dodanie listy wznowień podłączenia z internetem.
- zmiana sposobu blokowania klienta

 • Wersja 20181017
- dodanie możliwości wyboru diody LED jako wskaźnika połączenia VPN
- lista połączeń klientów bezprzewodowych wyświetlania jest od uruchomienia routera
- wyświetlanie aktywności VPN na stronie statusu

 • Wersja 20180818
- zmiany w sposobie odczytu SMS

 • Wersja 20180717
- wyświetlanie informacji o nieistniejących lub blokowanych domenach na zakładnie "Blokowanie domen"

 • Wersja 20180704
- dodanie możliwości połączenia fizycznego portu WAN do sieci lokalnej po wybraniu określonych typów połączeń z internetem
- dodanie możliwości blokowania domen (zakładka "Blokowanie domen")

 • Wersja 20180611
- dodanie wyświetlanie informacji o modelu modemu, wersji, numerze IMEI oraz numerze karty SIM (ICCID)
- dodanie klienta pptp (zakładka "VPN pptp").
- dodanie lokalizacji połączenia z wykorzystaniem Geolocation API
- zmiany kosmetycznie w wyglądzie interfejsu

 • Wersja 20180419
- dodanie wyświetlania ilości danych wysłanych i pobranych dla dnia bieżącego na zakładce "Transfer"
- dodatkowe DNSy do wyboru: Cloudflare, Yandex

 • Wersja 20180315
- przeniesienie nazw urządzeń z /etc/config/dhcp do /etc/config/easyconfig
- usunięcie problemu z odczytywaniem danych statystycznych z interfejsu wan
- dodanie informacji o ilości pozostałych dni w okresie rozliczeniowym na zakładce "Transfer"
- dodanie możliwości aktualizacji systemu na zakładce "System" (opcja dostępna tylko dla obrazów MiFi)

 • Wersja 20180209
- dodanie listy predefiniowanych serwerów DNS
- dodanie możliwości wyboru typu technologi połączenia dla modemów w trybie RAS, QMI lub NCM
- kilka zmian w wyglądzie gui

 • Wersja 20171230
- zachowanie innych opcji sekcji wan podczas zapisu konfiguracji

 • Wersja 20171228
- dodano opcję wymuszenia używania routera jako serwera DNS
- dodano opcję wymuszenia wyświetlania nazwy operatora sieci komórkowej z pliku zamiast danych dostarczonych przez modem
- zmiana nazwy opcji use_uqmi na force_qmi
- zwiększenie szybkości odczytu wiadomości SMS
- poprawki w odczycie komunikatów USSD

 • Wersja 20171206
- dodano link do GUI modemu dla modemów typu Huawei HiLink
- zmiana precyzji wyświetlania jednostek GiB i TiB
- wyświetlanie bieżącego adresu IP połączenia z internetem w zakładce statusu
- wyświetlanie dodatkowych informacji o podłączonym kliencie - poziom sygnału, czas połączenia
- zapis danych o transferze (o ile jest włączony) przy restartowaniu routera przyciskiem z GUI
- różne optymalizacje interfejsu
- (opcjonalnie) wyświetlanie producentów sprzętu na zakładkach "Sieci Wi-Fi" oraz "Klienci"

 • Wersja 20171110
- ukrywanie sekcji powiązanych z Wi-Fi dla urządzeń bez interfejsów radiowych
- oznaczanie wrogich AP przy skanowaniu sieci Wi-Fi (sieci o takiej samej nazwie jak ustawiona w systemie)
- zmiana organizacji kolumn dla małych ekranów na zakładce "Zapytania DNS"
- dodanie wyświetlania czasu systemowego na zakładce statusu

 • Wersja 20171023
- dodanie licznika wznowień połączenia z internetem

 • Wersja 20170927
- dodanie historii bieżących połączeń klientów do Wi-Fi
- dodanie automatycznego wykrywania typu połączenia z internetem

 • Wersja 20170914
- słupkowy wskaźnik sygnału modemu USB
- inny sposób wyświetlania wskaźnika zużycia transferu
- pokazanie procentowego udziału w ruchu klientów bezprzewodowych
- wykres zajętości kanałów przy skanowaniu sieci Wi-Fi
- wyświetlanie większej ilości informacji o skanowanych sieciach Wi-Fi

 • Wersja 20170831
- automatycznie wylogowanie po przekroczeniu czasu sesji
- dodanie wskaźnika postępu zużycia transferu

 • Wersja 20170825
- wyświetlanie listy sieci Wi-Fi widocznych przez ostatnie 3 minuty
- dodanie liczby nieudanych sprawdzeń przed wykonaniem akcji do monitora połączenia
- naprawa błędu przy ustawieniu wanu jako "Statyczny IP"

 • Wersja 20170818
- dodanie zakładki "USSD / SMS"
- dodanie linku do podglądu statystyk routera
- dodanie przełącznika "Logowanie zapytań DNS"
- odczyt informacji przez uqmi jest opcjonalny i sterowany przez opcję konfiguracyjną

 • Wersja 20170809
- możliwość ustawienia ostrzeżenia o przekroczeniu limitu transferu na dzień lub okres rozliczeniowy
- możliwość włączenia statystyk eko.one.pl (o ile zainstalowany jest odpowiedni pakiet)

 • Wersja 20170720
- dodanie informacji o statusie karty SIM (połączenie do sieci operatora)
- naprawa działania na wbudowanych przeglądarkach w starszych wersjach Androida
- obsługa tylko pierwszego interfejsu radiowego związanego z siecią lokalną
- dla typu połączenia QMI odczytywanie informacji o modemie przez protokół qmi
- różne poprawki i usprawnienia projektu

 • Wersja 20170531
- inny ekran logowania (wymagane tylko hasło)
- dodanie opcji izolacji klientów bezprzewodowych
- wyświetlanie większej ilości informacji o kliencie przy oknie blokowania
- dodanie liczników transferu - zakładka "Transfer"

 • Wersja 20170407
- zmiany kosmetyczne kodu

 • Wersja 20170401
- dodanie zakładki "Zapytania DNS"

 • Wersja 20170326
- dodanie możliwości blokowania klienta bezprzewodowego
- dodanie możliwości zmiany nazwy klienta bezprzewodowego

 • Wersja 20170317
- dodanie listy klientów bezprzewodowych - zakładka "Klienci"
- możliwość wyświetlenia wprowadzonych haseł

 • Wersja 20170308
- dodanie menu wysuwanego z lewej strony ekranu
- dodanie zakładki "System" z opcją restartu urządzenia
- dodanie zakładki "Monitor podłączenia"
- dodanie zakładki "Sieci Wi-Fi"
- dodanie możliwości ustawienia hosta DMZ przy aktywnym połączeniu internetowym

 • Wersja 20170212
- pierwsza wersja dostępna publicznie