Konfiguracja Network Managera pod Gnome
Darmowy internet dostępny jest od pewnego czasu dla każdego obywatela, niestety wprowadzone są pewne utrudnienia - m.in niezbędne jest posiadanie odpowiedniego modemu - listę rekomendowanych można znaleźć na stronie Aero2, dostępna jest także nieoficjalna lista obsługiwanych modemów na blogu JDtech. Jeżeli ktoś nie interesował się jeszcze usługą niezbędne będzie zapoznanie się ze strona Aero2 oraz wspomnianym już blogiem.

Większość systemów nie zna sieci Aero2, więc wprowadzić odpowiednie ustawienia. W tym poradniku przedstawiono konfigurację Network Managera w środowisku Gnome - podobne powinny być dla KDE.Dane niezbędne do konfiguracji połączenia:


  • APN: darmowy
  • Użytkownika: pozostawić puste
  • Hasło: pozostawić puste
  • Ustawienia sieci: dhcp
Po podłączeniu modemu może pojawić się hasło o kod PIN.Należy go podać zgodnie z danymi dostarczonymi wraz z kartą SIM.
Klikając lewym przyciskom myszy na ikonie Network Managera powinna pojawić się informacja o możliwości utworzenia nowego połączenia.Wybieramy więc wskazaną pozycję. Zostanie uruchomiony kreator połączenia, do poszczególnych okien przechodzimy wybierając przycisk "Dalej". Może także pojawić się lista z nazwą podłączonego modemu.Na liście krajów należy wybrać "Poland" i przejść do następnego ekranu.Aero2 nie będzie na liście operatorów, należy więc wybrać opcję "Dostawcy nie ma na liście..." i wprowadzić jego nazwę. W tym przypadku podano po prostu "Aero2"Wprowadzamy nazwę APN, musi to być nazwa "darmowy".Zostaje jeszcze ekran podsumowujący ustawienia. Zatwierdzamy go i na tym kończy się konfiguracja połączenia.Ewentualną modyfikację danych można wykonać klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie Network Managera i wybierając opcję "Modyfikuj połączenia". Należy przejść do zakładki "Komórkowe"...

...wybrać nazwę połączenia i nacisnąć "Modyfikuj". Domyślne ustawienia są już wystarczające, można dodatkowo wprowadzić PIN do karty oraz wymusić tryb 3G dla modemu. Poniżej przedstawiono domyślne opcje konfiguracyjne.Na liście połączeń Network Managera powinna pojawić się nazwa zdefiniowanego wcześniej połączenia.Aby się połączyć wystarczy ją po prostu wybrać - połączenie zostanie nawiązane, a samo połączenie będzie prezentowało siłę sygnału.