1

Temat: Xinerama na Aristo smart440

Witam. Próbowłem skonfigurować xorg.conf żeby móc wyświetlać obraz na TV jednak nie moge sobie z tym poradzić. Robiłem wszystko zgodnie z opisem na stronie gł. ale u mnie klapa. Dodam iż jestem początkującym zapaleńcem linuxa i obecnie używam Mandriwe Spring 2007.1
Proszę o pomoc w konfiguracji xorg.

mój xorg.conf# File generated by XFdrake (rev 142098)

# **********************************************************************
# Refer to the xorg.conf man page for details about the format of
# this file.
# **********************************************************************

Section "Files"
    # font server independent of the X server to render fonts.
    FontPath "unix/:-1"

    # minimal fonts to allow X to run without xfs
    FontPath "/usr/share/fonts/misc:unscaled"
EndSection

Section "Extensions"
    Option "Composite"
EndSection

Section "ServerFlags"
    #DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort)
    AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse does not work
    #DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
EndSection

Section "Module"
    Load "dbe" # Double-Buffering Extension
    Load "v4l" # Video for Linux
    Load "extmod"
    Load "type1"
    Load "freetype"
    Load "glx" # 3D layer
    Load "dri" # direct rendering
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard1"
    Driver "kbd"
    Option "XkbModel" "pc105"
    Option "XkbLayout" "pl"
    Option "XkbOptions" "compose:rwin"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
    Option "Device" "/dev/mouse"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier "SynapticsMouse1"
    Driver "synaptics"
    Option "EdgeMotionMinSpeed" "200"
    Option "MinSpeed" "0.8"
    Option "MaxSpeed" "1.00"
    Option "BottomEdge" "650"
    Option "EdgeMotionMaxSpeed" "200"
    Option "UpDownScrolling" "0"
    Option "CircScrollTrigger" "2"
    Option "SHMConfig" "on"
    Option "LeftEdge" "120"
    Option "FingerLow" "14"
    Option "HorizScrollDelta" "20"
    Option "MaxTapMove" "110"
    Option "FingerHigh" "15"
    Option "VertScrollDelta" "20"
    Option "CircularScrolling" "1"
    Option "AccelFactor" "0.015"
    Option "TopEdge" "120"
    Option "RightEdge" "830"
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier "monitor1"
    VendorName "Generic"
    ModelName "Flat Panel 1280x800"
    HorizSync 31.5-90
    VertRefresh 60

    # Monitor preferred modeline (60.0 Hz vsync, 49.4 kHz hsync, ratio 16/10)
    ModeLine "1280x800" 71.11 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 -hsync -vsync

    # TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
    # 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     50.00  768  832  846 1000   576  590  595  630

    # 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     63.07  768  800  960 1024   576  578  590  616

    # modeline generated by gtf(1) [handled by XFdrake]
    ModeLine "1280x800_120"  181.21  1280 1376 1520 1760  800 801 804 858  -HSync +Vsync

    # modeline generated by gtf(1) [handled by XFdrake]
    ModeLine "1280x800_100"  147.89  1280 1376 1512 1744  800 801 804 848  -HSync +Vsync

    # modeline generated by gtf(1) [handled by XFdrake]
    ModeLine "1280x800_85"  123.38  1280 1368 1504 1728  800 801 804 840  -HSync +Vsync

    # modeline generated by gtf(1) [handled by XFdrake]
    ModeLine "1280x800_75"  107.21  1280 1360 1496 1712  800 801 804 835  -HSync +Vsync

    # modeline generated by gtf(1) [handled by XFdrake]
    ModeLine "1280x800_60"  83.46  1280 1344 1480 1680  800 801 804 828  -HSync +Vsync

    # modeline generated by gtf(1) [handled by XFdrake]
    ModeLine "1280x800_50"  68.56  1280 1336 1472 1664  800 801 804 824  -HSync +Vsync
EndSection

Section "Device"
    Identifier "device1"
    VendorName "Intel Corporation"
    BoardName "Intel 830 - 965"
    Driver "i810"
    Option "DPMS"
    Option "May_Need_ForceBIOS" "1"
    Option "MonitorLayout" "TV+LFP"
    Option "XaaNoOffscreenPixmaps" "1"
EndSection

Section "Screen"
    Identifier "screen1"
    Device "device1"
    Monitor "monitor1"
    DefaultColorDepth 24

    Subsection "Display"
        Depth 8
        Modes "1280x800"
    EndSubsection

    Subsection "Display"
        Depth 15
        Modes "1280x800"
    EndSubsection

    Subsection "Display"
        Depth 16
        Modes "1280x800"
    EndSubsection

    Subsection "Display"
        Depth 24
        Modes "1280x800"
    EndSubsection
EndSection

Section "ServerLayout"
    Identifier "layout1"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "SynapticsMouse1" "AlwaysCore"
    Screen "screen1"
EndSection
oraz lista moich urządzeń:
[tomson@localhost ~]$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS, 943/940GML and 945GT Express Memory Controller Hub (rev 03)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 (rev 02)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 3 (rev 02)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 4 (rev 02)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 02)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 02)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 02)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 02)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7 Family) SATA IDE Controller (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller (rev 02)
03:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (rev 02)
07:0b.0 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C832 IEEE 1394 Controller
07:0b.1 Generic system peripheral [0805]: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 19)
07:0b.2 System peripheral: Ricoh Co Ltd Unknown device 0843 (rev 01)
07:0b.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev 0a)
07:0d.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation BCM4401-B0 100Base-TX (rev 02)

Z góry wielkie dzieki.

2

Odp: Xinerama na Aristo smart440

Jednak nic nie zrobiłeś, bo config który pokazałeś jest przecież podstawową konfiguracją.

Na stronie masz kompletną działającą konfigurację.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

3 (edytowany przez tomson 2007-09-13 16:32:15)

Odp: Xinerama na Aristo smart440

Witam.
Zminiłem dzisiajconfig na :

Section "Files"
    FontPath    "/usr/share/fonts/X11/misc"
    FontPath    "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
    FontPath    "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection

Section "ServerFlags"
    Option    "OffTime"    "5"
    Option    "AllowMouseOpenFail"    "true"
    Option    "DefaultServerLayout"    "single"
#    Option    "DefaultServerLayout"    "xinerama-multi"
#    Option    "DefaultServerLayout"    "xinerama-one"
EndSection

Section "Module"
    Load    "dri"
    Load    "drm"
    Load    "glx"
    Load    "dbe"
    Load    "extmod"
    Load    "freetype"
    Load    "type1"
    Load    "synaptics"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier    "PS2 Keyboard"
    Driver    "kbd"
    Option    "CoreKeyboard"
    Option    "XkbRules"    "xorg"
    Option    "XkbModel"    "pc104"
    Option    "XkbLayout"    "pl"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier    "PS2 Mouse"
    Driver    "mouse"
    Option    "Device"    "/dev/psaux"
    Option    "Protocol"    "ImPS/2"
    Option    "ZAxisMapping"    "4 5"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier     "Touchpad"
    Driver     "synaptics"
    Option     "Device" "/dev/input/event1"
    Option     "Protocol" "auto-dev"

    Option     "SHMConfig" "on"
    Option    "LeftEdge"        "120"
    Option    "RightEdge"        "830"
    Option    "TopEdge"        "120"
    Option    "BottomEdge"        "650"
    Option    "FingerLow"        "14"
    Option    "FingerHigh"        "15"
    Option    "MaxTapTime"        "180"
    Option    "MaxTapMove"        "110"
    Option    "EmulateMidButtonTime"    "75"
    Option    "VertScrollDelta"    "20"
    Option    "HorizScrollDelta"    "20"
    Option    "MinSpeed"        "0.3"
    Option    "MaxSpeed"        "0.75"
    Option    "AccelFactor"        "0.015"
    Option    "EdgeMotionMinSpeed"    "200"
    Option    "EdgeMotionMaxSpeed"    "200"
    Option    "UpDownScrolling"    "1"
    Option    "CircularScrolling"    "1"
    Option    "CircScrollDelta"    "0.1"
    Option    "CircScrollTrigger"    "2"
EndSection

Section "Device"
    Driver      "i810"
    VendorName  "Intel Corp."
    BoardName   "Mobile Graphics Controller"
    Identifier    "i915I"
    VideoRam    32768
    BusID       "PCI:0:2:0"
    Screen    0
    #Option     "NoAccel"                # [<bool>]
    #Option     "SWcursor"               # [<bool>]
    #Option     "ColorKey"               # <i>
    #Option     "CacheLines"             # <i>
    #Option     "Dac6Bit"                # [<bool>]
    #Option     "DRI" "True"
    #Option     "NoDDC"                  # [<bool>]
    #Option     "ShowCache"              # [<bool>]
    #Option     "XvMCSurfaces"           # <i>
    #Option     "PageFlip"               # [<bool>]
EndSection

Section "Device"
    Driver      "i810"
    VendorName  "Intel Corp."
    BoardName   "Mobile Graphics Controller"
    Identifier    "i915E"
    BusID       "PCI:0:2:0"
    Screen    1
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier    "LCD"
    HorizSync    31-90
    VertRefresh    59-75
    Option    "DPMS"
    Option    "MonitorLayout"    "CRT,LFP"
    Modeline     "1280x800" 71.00 1280 1312 1344 1456 800 801 804 820
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier    "CRT"
    HorizSync    31-90
    VertRefresh    54-61
EndSection

Section "Screen"
    Identifier    "Screen0"
    Device    "i915I"
    Monitor    "LCD"
    DefaultDepth 24
    SubSection     "Display"
        Depth    16
        Modes    "1280x800" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    SubSection     "Display"
        Depth    24
        Modes    "1280x800" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
    Identifier    "Screen1"
    Device    "i915E"
    Monitor    "CRT"
    DefaultDepth 24
    SubSection     "Display"
        Depth    16
        Modes    "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    SubSection     "Display"
        Depth    24
        Modes    "800x600" "640x480"
    EndSubSection
EndSection

Section "ServerLayout"
    Identifier     "single"
    Screen          0  "Screen0" 0 0
    InputDevice    "Touchpad"     "CorePointer"
    InputDevice    "PS2 Mouse"     "AlwaysCore"
    InputDevice    "PS2 Keyboard" "CoreKeyboard"
EndSection

Section "ServerLayout"
    Identifier     "xinerama-multi"
    Screen          0  "Screen0" 0 0
    Screen          1  "Screen1" LeftOf "Screen0"
    InputDevice    "Touchpad"     "CorePointer"
    InputDevice    "PS2 Mouse"     "AlwaysCore"
    InputDevice    "PS2 Keyboard" "CoreKeyboard"
    Option       "Xinerama" "Off"
EndSection

Section "ServerLayout"
    Identifier     "xinerama-one"
    Screen          0  "Screen0" 0 0
    Screen          1  "Screen1" LeftOf "Screen0"
    InputDevice    "Touchpad"     "CorePointer"
    InputDevice    "PS2 Mouse"     "AlwaysCore"
    InputDevice    "PS2 Keyboard" "CoreKeyboard"
    Option       "Xinerama" "On"
EndSection

Section "DRI"
    Mode         0666
EndSection

Section "Extensions"
    Option      "Composite"     "False"
EndSection


no i działało na zew. monitorze, ale po zmianie  ( MonitorLayout "CRT,LFP" na "TV,LFP") na TV nie nie startuje, poprostu czarny ekran. Dodam że zmiany dokonywałem klawiszami Fn + F3 (tymi funkcyjnymi)...

4

Odp: Xinerama na Aristo smart440

1. Klawiszami się nie baw. One służą tylko do przełączania z LCD na ekran/klonowania obrazu. Przy tej konfiguracji tv powinnien sam zaskoczyć.
2. Przed włączeniem komputera podłącz go do tv i uruchom tv.
3. Zobacz logi xów. Xorg.log. Zobacz co wypisuje nt. tzw. PipeA i PipeB, które odpowiadają za odpowiednie skierowanie sygnałów.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

5

Odp: Xinerama na Aristo smart440

Przedstawiam wycinki loga:


X Window System Version 7.2.0
...
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(0:2:0) Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/940GML Express Integrated Graphics Controller rev 3, Mem @ 0xdc100000/19, 0xc0000000/28, 0xdc200000/18, I/O @ 0x1800/3
(--) PCI: (0:2:1) Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/940GML Express Integrated Graphics Controller rev 3, Mem @ 0xdc180000/19
...
(II) Primary Device is: PCI 00:02:0
(WW) I810: No matching Device section for instance (BusID PCI:0:2:1) found
(--) Chipset 945GM found
...
(II) Setting vga for screen 0.
...
(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum
(II) I810(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) I810(0): VESA BIOS detected
(II) I810(0): VESA VBE Version 3.0
(II) I810(0): VESA VBE Total Mem: 7872 kB
(II) I810(0): VESA VBE OEM: Intel(r) 82945GM Chipset Family Graphics Chip Accelerated VGA BIOS
(II) I810(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) I810(0): VESA VBE OEM Vendor: Intel Corporation
(II) I810(0): VESA VBE OEM Product: Intel(r) 82945GM Chipset Family Graphics Controller
(II) I810(0): VESA VBE OEM Product Rev: Hardware Version 0.0
(II) I810(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) 945GM
(--) I810(0): Chipset: "945GM"
(--) I810(0): Linear framebuffer at 0xC0000000
(--) I810(0): IO registers at addr 0xDC100000
(II) I810(0): 2 display pipes available.
(II) I810(0): detected 7932 kB stolen memory.
(II) I810(0): Kernel reported 238592 total, 1 used
(II) I810(0): I830CheckAvailableMemory: 954364 kB available
(II) I810(0): Will try to reserve 32768 kiB of AGP aperture space
    for the DRM memory manager.
(II) I810(0): Monitoring connected displays enabled
(II) I810(0): Will attempt to tell the BIOS that there is 12288 kB VideoRAM
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) I810(0): initializing int10
(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum
(II) I810(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) I810(0): VESA BIOS detected
(II) I810(0): VESA VBE Version 3.0
(II) I810(0): VESA VBE Total Mem: 12288 kB
(II) I810(0): VESA VBE OEM: Intel(r) 82945GM Chipset Family Graphics Chip Accelerated VGA BIOS
(II) I810(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) I810(0): VESA VBE OEM Vendor: Intel Corporation
(II) I810(0): VESA VBE OEM Product: Intel(r) 82945GM Chipset Family Graphics Controller
(II) I810(0): VESA VBE OEM Product Rev: Hardware Version 0.0
(II) I810(0): BIOS now sees 12288 kB VideoRAM
(--) I810(0): Pre-allocated VideoRAM: 7932 kByte
(**) I810(0): VideoRAM: 32768 kByte
(==) I810(0): video overlay key set to 0x101fe
(**) I810(0): page flipping disabled
(==) I810(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) I810(0): BIOS Build: 1264
(==) I810(0): Device Presence: disabled.
(==) I810(0): Display Info: enabled.
...
(II) I810(0): Broken BIOSes cause the system to hang here.
          If you encounter this problem please add
         Option "DisplayInfo" "FALSE"
          to the Device section of your XF86Config file.
(II) I810(0): Display Info: CRT: attached: TRUE, present: TRUE, size: (1024,768)
(II) I810(0): Display Info: TV: attached: FALSE, present: TRUE, size: (1024,768)
(II) I810(0): Display Info: DFP (digital flat panel): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2315)
(II) I810(0): Display Info: LFP (local flat panel): attached: TRUE, present: TRUE, size: (1280,800)
(II) I810(0): Display Info: Second (second CRT): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2315)
(II) I810(0): Display Info: TV2 (second TV): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2315)
(II) I810(0): Display Info: DFP2 (second digital flat panel): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2315)
(II) I810(0): Display Info: LFP2 (second local flat panel): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2315)
(II) I810(0): Size of device LFP (local flat panel) is 1280 x 800
(II) I810(0): No active displays on Pipe A.
(II) I810(0): Currently active displays on Pipe B:
(II) I810(0):     LFP (local flat panel)
(II) I810(0): Lowest common panel size for pipe B is 1280 x 800
(==) I810(0): Display is using Pipe B
(--) I810(0): Maximum frambuffer space: 32600 kByte
(II) I810(0): VESA VBE PanelID read successfully
(II) I810(0): PanelID returned panel resolution : 1280x800
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libddc.so
(II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation"
    compiled for 7.2.0, module version = 1.0.0
    ABI class: X.Org Video Driver, version 1.1
(II) I810(0): VESA VBE DDC supported
(II) I810(0): VESA VBE DDC Level 2
(II) I810(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec.
(II) I810(0): VESA VBE DDC read successfully
(II) I810(0): Manufacturer: HEI  Model: 1560  Serial#: 7263
(II) I810(0): Year: 2001  Week: 2
(II) I810(0): EDID Version: 1.1
(II) I810(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) I810(0): Sync:  Separate
(II) I810(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 28  vert.: 21
(II) I810(0): Gamma: 2.20
(II) I810(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) I810(0): redX: 0.625 redY: 0.340   greenX: 0.302 greenY: 0.600
(II) I810(0): blueX: 0.142 blueY: 0.065   whiteX: 0.283 whiteY: 0.297
(II) I810(0): Supported VESA Video Modes:
(II) I810(0): 720x400@70Hz
(II) I810(0): 640x480@60Hz
(II) I810(0): 640x480@75Hz
(II) I810(0): 800x600@60Hz
(II) I810(0): 800x600@75Hz
(II) I810(0): 1024x768@60Hz
(II) I810(0): Manufacturer's mask: 0
(II) I810(0): Supported Future Video Modes:
(II) I810(0): #0: hsize: 640  vsize 480  refresh: 85  vid: 22833
(II) I810(0): #1: hsize: 800  vsize 600  refresh: 85  vid: 22853
(II) I810(0): Supported additional Video Mode:
(II) I810(0): clock: 56.2 MHz   Image Size:  280 x 210 mm
(II) I810(0): h_active: 800  h_sync: 832  h_sync_end 896 h_blank_end 1048 h_border: 0
(II) I810(0): v_active: 600  v_sync: 601  v_sync_end 604 v_blanking: 631 v_border: 0
(II) I810(0): Supported additional Video Mode:
(II) I810(0): clock: 65.0 MHz   Image Size:  280 x 210 mm
(II) I810(0): h_active: 1024  h_sync: 1048  h_sync_end 1184 h_blank_end 1344 h_border: 0
(II) I810(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 777 v_blanking: 806 v_border: 0
(II) I810(0): Ranges: V min: 50  V max: 130 Hz, H min: 30  H max: 55 kHz,
(II) I810(0): Monitor name: V560
(II) I810(0): EDID (in hex):
(II) I810(0):     00ffffffffffff0020a960155f1c0000
(II) I810(0):     020b0101081c1578e80678a0574d9924
(II) I810(0):     10484ca5480031594559010101010101
(II) I810(0):     010101010101f91520f830581f202040
(II) I810(0):     130018d21000001e6419004041002630
(II) I810(0):     1888360018d210000018000000fd0032
(II) I810(0):     821e37ff000a202020202020000000fc
(II) I810(0):     00563536300a202020202020202000e7
(II) I810(0): Using hsync ranges from config file
(II) I810(0): Using vrefresh ranges from config file
(II) I810(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) I810(0): Modeline "800x600"   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync
(II) I810(0): Modeline "640x480"   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync
(II) I810(0): Modeline "640x480"   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync
(II) I810(0): Modeline "720x400"   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync
(II) I810(0): Modeline "1024x768"   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync
(II) I810(0): Modeline "800x600"   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync
(II) I810(0): Modeline "640x480"   35.00  640 664 728 816  480 483 487 507 -hsync +vsync
(II) I810(0): Modeline "800x600"   56.75  800 848 928 1056  600 603 607 633 -hsync +vsync
(II) I810(0): Modeline "800x600"   56.25  800 832 896 1048  600 601 604 631 +hsync +vsync
(II) I810(0): Modeline "1024x768"   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync
(--) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe B.
    No refresh rate overrides will be attempted.
(--) I810(0): Maximum space available for video modes: 12288 kByte
(II) I810(0): Using detected DDC timings
(II) I810(0):     HorizSync 30-55
(II) I810(0):     VertRefresh 50-130
(WW) I810(0): config file hsync range 31-90kHz not within DDC hsync range 30-55kHz
...
(II) I810(0): Not using mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) I810(0): Not using mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) I810(0): Not using mode "1024x768" (hsync out of range)
...
(--) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe B.
    No refresh rate overrides will be attempted.
(II) I810(0): Display plane A is disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): Enabling plane B.
(II) I810(0): Display plane A is now disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is now enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): PIPEACONF is 0x00000000
(II) I810(0): PIPEBCONF is 0x80000000
(II) I810(0): Mode bandwidth is 61 Mpixel/s
(II) I810(0): maxBandwidth is 1152 Mbyte/s, pipe bandwidths are 420 Mbyte/s, 0 Mbyte/s
(II) I810(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
    Screen to screen bit blits
    Solid filled rectangles
    8x8 mono pattern filled rectangles
    Indirect CPU to Screen color expansion
    Solid Horizontal and Vertical Lines
    Offscreen Pixmaps
    Setting up tile and stipple cache:
        16 128x128 slots
        4 256x256 slots
...
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x23
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x24
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x25
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x26
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x27
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x28
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x29
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x30
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x31
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x32
...
(II) I810(0): Clearing Clone mode
(II) I810(0): Primary pipe is now A.
(--) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe A.
    No refresh rate overrides will be attempted.
(II) I810(0): Display plane A is enabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is disabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): Enabling plane A.
(II) I810(0): Display plane A is now enabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is now disabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): PIPEACONF is 0x80000000
(II) I810(0): PIPEBCONF is 0x00000000
(II) I810(0): Mode bandwidth is 61 Mpixel/s
(II) I810(0): maxBandwidth is 1152 Mbyte/s, pipe bandwidths are 420 Mbyte/s, 0 Mbyte/s
(WW) I810(0): Changing XVideo pipe (1 to 0).
(II) PM Event received: Capability Changed
I830PMEvent: Capability change
(II) I810(0): Next ACPI _DGS [0] 0x80000410
(II) I810(0): ACPI Toggle devices 0x800
(II) I810(0): ACPI Toggle to 0x800
(II) I810(0): Hotkey switch to 0x801.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000100.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000240.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000410.
(II) I810(0): Detected three device configs.
(II) I810(0): Requested display devices 0x801.
(II) I810(0): Detected display change operation (0x800, 0x1, 0x801).
(II) I810(0): Setting Clone mode
(II) I810(0): A non-CRT device is attached to Clone pipe B.
    No refresh rate overrides will be attempted (0xc058).
(--) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe A.
    No refresh rate overrides will be attempted.
(II) I810(0): Display plane A is enabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): Enabling plane A.
(II) I810(0): Enabling plane B.
(II) I810(0): Display plane A is now enabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is now enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): PIPEACONF is 0x80000000
(II) I810(0): PIPEBCONF is 0x80000000
(II) I810(0): Mode bandwidth is 61 Mpixel/s
(II) I810(0): maxBandwidth is 1152 Mbyte/s, pipe bandwidths are 420 Mbyte/s, 0 Mbyte/s
(II) I810(0): Hotkey switch to 0x800.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000100.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000240.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000410.
(II) I810(0): Detected three device configs.
(II) I810(0): Requested display devices 0x800.
(II) I810(0): Detected display change operation (0x1, 0x801, 0x800).
(II) I810(0): Clearing Clone mode
(II) I810(0): Primary pipe is now B.
(--) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe B.
    No refresh rate overrides will be attempted.
(II) I810(0): Display plane A is disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): Enabling plane B.
(II) I810(0): Display plane A is now disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is now enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): PIPEACONF is 0x00000000
(II) I810(0): PIPEBCONF is 0x80000000
(II) I810(0): Mode bandwidth is 61 Mpixel/s
(II) I810(0): maxBandwidth is 1152 Mbyte/s, pipe bandwidths are 420 Mbyte/s, 0 Mbyte/s
(WW) I810(0): Changing XVideo pipe (0 to 1).
(II) PM Event received: Capability Changed
I830PMEvent: Capability change
(II) I810(0): Next ACPI _DGS [0] 0x80000100
(II) I810(0): ACPI Toggle devices 0x1
(II) I810(0): ACPI Toggle to 0x1
(II) I810(0): Hotkey switch to 0x800.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000100.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000240.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000410.
(II) I810(0): Requested display devices 0x800.
(II) I810(0): Toggle (1) 0x1
(II) I810(0): Detected duplicate devices. Toggling (0x1)
(II) I810(0): Detected display change operation (0x801, 0x800, 0x1).
(II) I810(0): Clearing Clone mode
(II) I810(0): Primary pipe is now A.
(--) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe A.
    No refresh rate overrides will be attempted.
(II) I810(0): Display plane A is enabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is disabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): Enabling plane A.
(II) I810(0): Display plane A is now enabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is now disabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): PIPEACONF is 0x80000000
(II) I810(0): PIPEBCONF is 0x00000000
(II) I810(0): Mode bandwidth is 61 Mpixel/s
(II) I810(0): maxBandwidth is 1152 Mbyte/s, pipe bandwidths are 420 Mbyte/s, 0 Mbyte/s
(WW) I810(0): Changing XVideo pipe (1 to 0).
(II) PM Event received: Capability Changed
I830PMEvent: Capability change
(II) I810(0): Next ACPI _DGS [0] 0x80000410
(II) I810(0): ACPI Toggle devices 0x800
(II) I810(0): ACPI Toggle to 0x800
(II) I810(0): Hotkey switch to 0x801.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000100.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000240.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000410.
(II) I810(0): Detected three device configs.
(II) I810(0): Requested display devices 0x801.
(II) I810(0): Detected display change operation (0x800, 0x1, 0x801).
(II) I810(0): Setting Clone mode
(II) I810(0): A non-CRT device is attached to Clone pipe B.
    No refresh rate overrides will be attempted (0xc058).
(--) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe A.
    No refresh rate overrides will be attempted.
(II) I810(0): Display plane A is enabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): Enabling plane A.
(II) I810(0): Enabling plane B.
(II) I810(0): Display plane A is now enabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is now enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): PIPEACONF is 0x80000000
(II) I810(0): PIPEBCONF is 0x80000000
(II) I810(0): Mode bandwidth is 61 Mpixel/s
(II) I810(0): maxBandwidth is 1152 Mbyte/s, pipe bandwidths are 420 Mbyte/s, 0 Mbyte/s
SetClientVersion: 0 9
SetGrabKeysState - disabled
SetGrabKeysState - enabled
(II) I810(0): Hotkey switch to 0x800.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000100.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000240.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000410.
(II) I810(0): Detected three device configs.
(II) I810(0): Requested display devices 0x800.
(II) I810(0): Detected display change operation (0x1, 0x801, 0x800).
(II) I810(0): Clearing Clone mode
(II) I810(0): Primary pipe is now B.
(--) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe B.
    No refresh rate overrides will be attempted.
(II) I810(0): Display plane A is disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): Enabling plane B.
(II) I810(0): Display plane A is now disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is now enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): PIPEACONF is 0x00000000
(II) I810(0): PIPEBCONF is 0x80000000
(II) I810(0): Mode bandwidth is 61 Mpixel/s
(II) I810(0): maxBandwidth is 1152 Mbyte/s, pipe bandwidths are 420 Mbyte/s, 0 Mbyte/s
(WW) I810(0): Changing XVideo pipe (0 to 1).
(II) PM Event received: Capability Changed
I830PMEvent: Capability change
(II) I810(0): Next ACPI _DGS [0] 0x80000410
(II) I810(0): ACPI Toggle devices 0x800
(II) I810(0): ACPI Toggle to 0x800
(II) PM Event received: Capability Changed
I830PMEvent: Capability change
(II) I810(0): Next ACPI _DGS [0] 0x80000410
(II) I810(0): ACPI Toggle devices 0x800
(II) I810(0): ACPI Toggle to 0x800
(WW) I810(0): Fixing display offsets.
(II) I810(0): Hotkey switch to 0x1.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000100.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000240.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000410.
(II) I810(0): Detected three device configs.
(II) I810(0): Requested display devices 0x1.
(II) I810(0): Detected display change operation (0x801, 0x800, 0x1).
(II) I810(0): Clearing Clone mode
(II) I810(0): Primary pipe is now A.
(--) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe A.
    No refresh rate overrides will be attempted.
(II) I810(0): Display plane A is enabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is disabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): Enabling plane A.
(II) I810(0): Display plane A is now enabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is now disabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): PIPEACONF is 0x80000000
(II) I810(0): PIPEBCONF is 0x00000000
(II) I810(0): Mode bandwidth is 61 Mpixel/s
(II) I810(0): maxBandwidth is 1152 Mbyte/s, pipe bandwidths are 420 Mbyte/s, 0 Mbyte/s
(WW) I810(0): Changing XVideo pipe (1 to 0).
(II) PM Event received: Capability Changed
I830PMEvent: Capability change
(II) I810(0): Next ACPI _DGS [0] 0x80000100
(II) I810(0): Next ACPI _DGS [1] 0x80000410
(II) I810(0): ACPI Toggle devices 0x801
(II) I810(0): ACPI Toggle to 0x801
(II) I810(0): Hotkey switch to 0x1.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000100.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000240.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000410.
(II) I810(0): Detected last devices (2).
(II) I810(0): Requested display devices 0x1.
(II) I810(0): Detected display change operation (0x800, 0x1, 0x900).
(II) I810(0): Clearing Clone mode
(II) I810(0): Primary pipe is now B.
(--) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe B.
    No refresh rate overrides will be attempted.
(II) I810(0): Display plane A is disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): Enabling plane B.
(II) I810(0): Display plane A is now disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is now enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): PIPEACONF is 0x00000000
(II) I810(0): PIPEBCONF is 0x80000000
(II) I810(0): Mode bandwidth is 61 Mpixel/s
(II) I810(0): maxBandwidth is 1152 Mbyte/s, pipe bandwidths are 420 Mbyte/s, 0 Mbyte/s
(WW) I810(0): Changing XVideo pipe (0 to 1).
(II) PM Event received: Capability Changed
I830PMEvent: Capability change
(II) I810(0): Next ACPI _DGS [0] 0x80000100
(II) I810(0): ACPI Toggle devices 0x1
(II) I810(0): ACPI Toggle to 0x1
(II) I810(0): Hotkey switch to 0x800.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000100.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000240.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000410.
(II) I810(0): Detected three device configs.
(II) I810(0): Requested display devices 0x800.
(II) I810(0): Detected display change operation (0x1, 0x900, 0x800).
(II) I810(0): Clearing Clone mode
(II) I810(0): Primary pipe is now B.
(--) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe B.
    No refresh rate overrides will be attempted.
(II) I810(0): Display plane A is disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): Enabling plane B.
(II) I810(0): Display plane A is now disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is now enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): PIPEACONF is 0x00000000
(II) I810(0): PIPEBCONF is 0x80000000
(II) I810(0): Mode bandwidth is 61 Mpixel/s
(II) I810(0): maxBandwidth is 1152 Mbyte/s, pipe bandwidths are 420 Mbyte/s, 0 Mbyte/s
(II) PM Event received: Capability Changed
I830PMEvent: Capability change
(II) I810(0): Next ACPI _DGS [0] 0x80000100
(II) I810(0): Next ACPI _DGS [1] 0x80000410
(II) I810(0): ACPI Toggle devices 0x801
(II) I810(0): ACPI Toggle to 0x801
(II) I810(0): Hotkey switch to 0x1.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000100.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000240.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000410.
(II) I810(0): Detected three device configs.
(II) I810(0): Requested display devices 0x1.
(II) I810(0): Detected display change operation (0x900, 0x800, 0x1).
(II) I810(0): Clearing Clone mode
(II) I810(0): Primary pipe is now A.
(--) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe A.
    No refresh rate overrides will be attempted.
(II) I810(0): Display plane A is enabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is disabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): Enabling plane A.
(II) I810(0): Display plane A is now enabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is now disabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): PIPEACONF is 0x80000000
(II) I810(0): PIPEBCONF is 0x00000000
(II) I810(0): Mode bandwidth is 61 Mpixel/s
(II) I810(0): maxBandwidth is 1152 Mbyte/s, pipe bandwidths are 420 Mbyte/s, 0 Mbyte/s
(WW) I810(0): Changing XVideo pipe (1 to 0).
(II) PM Event received: Capability Changed
I830PMEvent: Capability change
(II) I810(0): Next ACPI _DGS [0] 0x80000410
(II) I810(0): ACPI Toggle devices 0x800
(II) I810(0): ACPI Toggle to 0x800
(II) I810(0): Hotkey switch to 0x801.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000100.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000240.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000410.
(II) I810(0): Detected three device configs.
(II) I810(0): Requested display devices 0x801.
(II) I810(0): Detected display change operation (0x800, 0x1, 0x801).
(II) I810(0): Setting Clone mode
(II) I810(0): A non-CRT device is attached to Clone pipe B.
    No refresh rate overrides will be attempted (0xc058).
(--) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe A.
    No refresh rate overrides will be attempted.
(II) I810(0): Display plane A is enabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): Enabling plane A.
(II) I810(0): Enabling plane B.
(II) I810(0): Display plane A is now enabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is now enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): PIPEACONF is 0x80000000
(II) I810(0): PIPEBCONF is 0x80000000
(II) I810(0): Mode bandwidth is 61 Mpixel/s
(II) I810(0): maxBandwidth is 1152 Mbyte/s, pipe bandwidths are 420 Mbyte/s, 0 Mbyte/s
(II) PM Event received: Capability Changed
I830PMEvent: Capability change
(II) I810(0): Next ACPI _DGS [0] 0x80000100
(II) I810(0): ACPI Toggle devices 0x1
(II) I810(0): ACPI Toggle to 0x1
(II) I810(0): Hotkey switch to 0x800.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000100.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000240.
(II) I810(0): Attachable device 0x80000410.
(II) I810(0): Detected three device configs.
(II) I810(0): Requested display devices 0x800.
(II) I810(0): Detected display change operation (0x1, 0x801, 0x800).
(II) I810(0): Clearing Clone mode
(II) I810(0): Primary pipe is now B.
(--) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe B.
    No refresh rate overrides will be attempted.
(II) I810(0): Display plane A is disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): Enabling plane B.
(II) I810(0): Display plane A is now disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is now enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): PIPEACONF is 0x00000000
(II) I810(0): PIPEBCONF is 0x80000000
(II) I810(0): Mode bandwidth is 61 Mpixel/s
(II) I810(0): maxBandwidth is 1152 Mbyte/s, pipe bandwidths are 420 Mbyte/s, 0 Mbyte/s
(WW) I810(0): Changing XVideo pipe (0 to 1).
SetClientVersion: 0 9
SetGrabKeysState - disabled
SetGrabKeysState - enabled

no i się okazuje ze jest problem z przekierowaniem sygnałów. tylko nie specjalnie wiem jak to naprawić...

6

Odp: Xinerama na Aristo smart440

(II) I810(0): No active displays on Pipe A.
(II) I810(0): Currently active displays on Pipe B:
(II) I810(0):     LFP (local flat panel)

To w końcu masz coś podłączone pod svideo? Na podstawowej konfiguracji i po przełączeniu klawiszami widzisz obraz na tv?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

7

Odp: Xinerama na Aristo smart440

Tak mam podłączony tv już przed uruchomieniem. startuje komp ale na tv "czarny ekran". Jak przełączam klawiszami funkcyjnymi to obraz na lcd w kompie rozsypuje sie na paski, a na tv jest tylko mignięcie białego paska i nic sie nie zmienia.

To znalazłem w logu:
II) I810(0): Display Info: CRT: attached: FALSE, present: TRUE, size: (1024,768)
(II) I810(0): Display Info: TV: attached: FALSE, present: TRUE, size: (1024,768)
(II) I810(0): Display Info: DFP (digital flat panel): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2059)
(II) I810(0): Display Info: LFP (local flat panel): attached: TRUE, present: TRUE, size: (1280,800)
(II) I810(0): Display Info: Second (second CRT): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2059)
(II) I810(0): Display Info: TV2 (second TV): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2059)
(II) I810(0): Display Info: DFP2 (second digital flat panel): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2059)
(II) I810(0): Display Info: LFP2 (second local flat panel): attached: FALSE, present: FALSE, size: (0,2059)
(II) I810(0): Size of device LFP (local flat panel) is 1280 x 800
(II) I810(0): No active displays on Pipe A.
(II) I810(0): Currently active displays on Pipe B:
(II) I810(0):     LFP (local flat panel)
(II) I810(0): Lowest common panel size for pipe B is 1280 x 800
(==) I810(0): Display is using Pipe B
....
(--) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe B.
    No refresh rate overrides will be attempted.
(II) I810(0): Display plane A is disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): Enabling plane B.
(II) I810(0): Display plane A is now disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is now enabled and connected to Pipe B.

8

Odp: Xinerama na Aristo smart440

To sprawdź kabel. W aristo/compalu jest tak, że jak na starcie systemu jest podłączony zewnętrzny to on domyślnie się uruchamia zamiast LCD. Więc powinieneś mieć obraz, nawet komunikaty startowe.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.