1 (edytowany przez m_a_c_i_e_j 2017-11-26 01:12:09)

Temat: failsafe - zmiana hasła, Device or resource busy

Router TL-WR1043ND v.1
Po upgrade do Gargoyle PL 1.10.0.1 (1e70343) i podegraniu konfiguracji - wszystko działa, ale nie mogę się zalogować do routera. Hasło znane i zapisane. Dziś próbowałem zmienić hasło przez tryb filesafe ale okazało się to nie możliwe.

root@(none):~# cat /etc/banner

       _____               _
      | __ \              | |
      | | \/ __ _ _ __ __ _ ___ _  _| | ___
      | | __ / _` | '__/ _` |/ _ \| | | | |/ _ \
      | |_\ \ (_| | | | (_| | (_) | |_| | | __/
       \____/\__,_|_| \__, |\___/ \__, |_|\___|
               __/ |    __/ |
               |___/    |___/

 ----------------------------------------------------------------
 |                               |
 | Gargoyle PL 1.10.0.1 (1e70343)                |
 | OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1 (r49577)            |
 | Build time: 2017-10-28 07:40 CEST              |
 |                               |
 | Cezary Jackiewicz (obsy), http://eko.one.pl         |
 |                               |
 ----------------------------------------------------------------
root@(none):~# cat /proc/mtd
dev:  size  erasesize name
mtd0: 00020000 00010000 "u-boot"
mtd1: 00127a00 00010000 "kernel"
mtd2: 006a8600 00010000 "rootfs"
mtd3: 000e0000 00010000 "rootfs_data"
mtd4: 00010000 00010000 "art"
mtd5: 007d0000 00010000 "firmware"
root@(none):~# mount -t jffs2 /dev/mtdblock3 /overlay
mount: mounting /dev/mtdblock3 on /overlay failed: Device or resource busy
root@(none):~# mount_root
root@(none):~# passwd
Changing password for root
New password:
Retype password:
passwd: /etc/passwd: Read-only file system
passwd: can't update password file /etc/passwd
root@(none):~#

Podsumowując: nie mogę zmienić hasła ponieważ partycja mtd3 jest tylko do odczytu. Ktoś pomoże?

Korekta:
coś mnie tknęło, żeby zalogować się przez GUI, pojawiło się okno jak przy pierwszym uruchomieniu, czyli zostałem poproszony o wpisanie nowego hasła. Wszystko działa, ale jakim cudem hasło się zresetowało, a nie dało się go zmienić przez filesafe?
Dla mnie takie rozwiązanie jest OK. Temat do zamknięcia.