Temat: Błąd przy użycia grep

Cześć, po kilku dniach używania poniższego skryptu

cat /dev/ttyUSB0 | grep -m1 "T:" > /var/www/html/test.txt

od wczoraj dostaję taki błąd:

 grep: write error: No space left on device

Nie wiem dlaczego mam zawalony cały /dev/root

root@NSA310:/sbin# df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root    3.5G 3.5G   0 100% /
devtmpfs    124M   0 124M  0% /dev
tmpfs      25M 768K  24M  4% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      91M   0  91M  0% /run/shm
/dev/sda1    230G  92G 138G 41% /media/hdd
tmpfs      91M   0  91M  0% /tmp

2

Odp: Błąd przy użycia grep

/tmp zawaliłeś. /var/ to link do /tmp, do pamięci.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

3 (edytowany przez Bartekk 2015-06-13 11:18:55)

Odp: Błąd przy użycia grep

rsyslog zawalił mi logami całą partycję. Najgorzej było z syslog.1, debug, kern.log. Można jakoś przykrócić te logowanie, aby aż tak namiętnie nie zapychał mnie nimi?

konfig:

root@NSA310:/etc# cat rsyslog.conf
# /etc/rsyslog.conf  Configuration file for rsyslog.
#
#            For more information see
#            /usr/share/doc/rsyslog-doc/html/rsyslog_conf.html


#################
#### MODULES ####
#################

$ModLoad imuxsock # provides support for local system logging
$ModLoad imklog  # provides kernel logging support
#$ModLoad immark # provides --MARK-- message capability

# provides UDP syslog reception
#$ModLoad imudp
#$UDPServerRun 514

# provides TCP syslog reception
#$ModLoad imtcp
#$InputTCPServerRun 514


###########################
#### GLOBAL DIRECTIVES ####
###########################

#
# Use traditional timestamp format.
# To enable high precision timestamps, comment out the following line.
#
$ActionFileDefaultTemplate RSYSLOG_TraditionalFileFormat

#
# Set the default permissions for all log files.
#
$FileOwner root
$FileGroup adm
$FileCreateMode 0640
$DirCreateMode 0755
$Umask 0022

#
# Where to place spool and state files
#
$WorkDirectory /var/spool/rsyslog

#
# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
#
$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf


###############
#### RULES ####
###############

#
# First some standard log files. Log by facility.
#
auth,authpriv.*         /var/log/auth.log
*.*;auth,authpriv.none     -/var/log/syslog
#cron.*             /var/log/cron.log
daemon.*            -/var/log/daemon.log
#kern.*             -/var/log/kern.log
lpr.*              -/var/log/lpr.log
mail.*             -/var/log/mail.log
user.*             -/var/log/user.log

#
# Logging for the mail system. Split it up so that
# it is easy to write scripts to parse these files.
#
mail.info            -/var/log/mail.info
mail.warn            -/var/log/mail.warn
mail.err            /var/log/mail.err

#
# Logging for INN news system.
#
news.crit            /var/log/news/news.crit
news.err            /var/log/news/news.err
news.notice           -/var/log/news/news.notice

#
# Some "catch-all" log files.
#
*.=debug;\
    auth,authpriv.none;\
    news.none;mail.none   -/var/log/debug
*.=info;*.=notice;*.=warn;\
    auth,authpriv.none;\
    cron,daemon.none;\
    mail,news.none     -/var/log/messages

#
# Emergencies are sent to everybody logged in.
#
*.emerg             :omusrmsg:*

#
# I like to have messages displayed on the console, but only on a virtual
# console I usually leave idle.
#
#daemon,mail.*;\
#    news.=crit;news.=err;news.=notice;\
#    *.=debug;*.=info;\
#    *.=notice;*.=warn    /dev/tty8

# The named pipe /dev/xconsole is for the `xconsole' utility. To use it,
# you must invoke `xconsole' with the `-file' option:
#
#  $ xconsole -file /dev/xconsole [...]
#
# NOTE: adjust the list below, or you'll go crazy if you have a reasonably
#   busy site..
#
daemon.*;mail.*;\
    news.err;\
    *.=debug;*.=info;\
    *.=notice;*.=warn    |/dev/xconsole

Dodałem znak # przed kern.*                         -/var/log/kern.log, ale jak rozumiem wyłączyłem całkowicie logowanie zdarzeń kernela, tak? Wszystkie logi zawalone są jednym i tym samym:

Jun 13 10:46:45 NSA310 kernel: usb-storage: scsi cmd done, result=0x0
Jun 13 10:46:45 NSA310 kernel: usb-storage: *** thread sleeping.
Jun 13 10:46:45 NSA310 kernel: usb-storage: queuecommand_lck called
Jun 13 10:46:45 NSA310 kernel: usb-storage: *** thread awakened.
Jun 13 10:46:45 NSA310 kernel: usb-storage: Command WRITE_10 (10 bytes)
Jun 13 10:46:45 NSA310 kernel: usb-storage: 2a 00 00 34 cb 88 00 00 08 00
Jun 13 10:46:45 NSA310 kernel: usb-storage: Bulk Command S 0x43425355 T 0x16cb17 L 4096 F 0 Trg 0 LUN 0 CL 10
Jun 13 10:46:45 NSA310 kernel: usb-storage: usb_stor_bulk_transfer_buf: xfer 31 bytes
Jun 13 10:46:45 NSA310 kernel: usb-storage: Status code 0; transferred 31/31
Jun 13 10:46:45 NSA310 kernel: usb-storage: -- transfer complete
Jun 13 10:46:45 NSA310 kernel: usb-storage: Bulk command transfer result=0
Jun 13 10:46:45 NSA310 kernel: usb-storage: usb_stor_bulk_transfer_sglist: xfer 4096 bytes, 1 entries
Jun 13 10:46:45 NSA310 kernel: usb-storage: Status code 0; transferred 4096/4096
Jun 13 10:46:45 NSA310 kernel: usb-storage: -- transfer complete
Jun 13 10:46:45 NSA310 kernel: usb-storage: Bulk data transfer result 0x0^C
Jun 13 10:46:45 NSA310 kernel: usb-storage: Attempting to get CSW...
Jun 13 10:46:45 NSA310 kernel: usb-storage: usb_stor_bulk_transfer_buf: xfer 13 bytes

Można jakoś wyłączyć logowanie usb-storage?

4

Odp: Błąd przy użycia grep

W inne miejsce logi zapisuj, nie do /tmp. Albo przynajmniej logrotate używaj.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.