76

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Mam problem z tą wersją, raz na jakiś uda się nawiązać połączenie, po krótkim czasu zerwie i ponowne połączenie jest niemożliwe....
Zależy mi na konfiguracji WDR 3600 + e3276 + lte od plusa. Proszę o pomoc...
Poniżej wklejam logi:

Jan  1 01:00:04 Gargoyle kern.info kernel: [   45.850000] cdc_ncm 1-1.2:1.1: wwan0: register 'cdc_ncm' at usb-ehci-platform-1.2, Mobile Broadband Network Device, 0c:5b:8f:27:9a:64
Jan  1 01:00:04 Gargoyle kern.info kernel: [   45.920000] scsi2 : usb-storage 1-1.2:1.2
Jan  1 01:00:04 Gargoyle kern.info kernel: [   45.920000] scsi3 : usb-storage 1-1.2:1.3
Jan  1 01:00:05 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan  1 01:00:05 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan  1 01:00:05 Gargoyle kern.notice kernel: [   46.920000] scsi 2:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan  1 01:00:05 Gargoyle kern.notice kernel: [   46.930000] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   TF CARD Storage  2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan  1 01:00:05 Gargoyle kern.notice kernel: [   46.940000] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Jan  1 01:00:06 Gargoyle authpriv.info dropbear[3293]: Running in background
Jan  1 01:00:09 Gargoyle user.err syslog: error starting threads: errno 89 (Function not implemented)
Jan  1 01:00:09 Gargoyle user.info sysinit: exportfs: could not open /var/lib/nfs/.etab.lock for locking: errno 2 (No such file or directory)
Jan  1 01:00:09 Gargoyle user.info sysinit: exportfs: can't lock /var/lib/nfs/etab for writing
Jan  1 01:00:09 Gargoyle user.info sysinit: exportfs: could not open /var/lib/nfs/.xtab.lock for locking: errno 2 (No such file or directory)
Jan  1 01:00:09 Gargoyle user.info sysinit: exportfs: can't lock /var/lib/nfs/xtab for writing
Jan  1 01:00:10 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
Jan  1 01:00:10 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
Jan  1 01:00:27 Gargoyle auth.info passwd: Password for root changed by root
Jan  1 01:00:28 Gargoyle authpriv.info dropbear[3293]: Premature exit: Terminated by signal
Jan  1 01:00:28 Gargoyle authpriv.info dropbear[3571]: Running in background
Jan  1 01:00:34 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.1: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan  1 01:00:35 Gargoyle user.notice root: vsftpd init: mounted = 0
Jan  1 01:00:35 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No drives attached, no directories to share!
Jan  1 01:00:35 Gargoyle kern.warn kernel: [   77.070000] jffs2_scan_eraseblock(): End of filesystem marker found at 0x0
Jan  1 01:00:35 Gargoyle kern.warn kernel: [   77.070000] jffs2_build_filesystem(): unlocking the mtd device... done.
Jan  1 01:00:44 Gargoyle kern.warn kernel: [   77.080000] jffs2_build_filesystem(): erasing all blocks after the end marker... done.
Jan  1 01:00:44 Gargoyle kern.notice kernel: [   86.010000] JFFS2 notice: (3757) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
Jan  1 01:00:45 Gargoyle user.info sysinit: copying files ... done
Jan  1 01:00:46 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB1
Jan  1 01:00:46 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB2
Jan  1 01:00:46 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WLAN2G
Jan  1 01:00:59 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2763]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.164 00:16:36:27:9d:44
Jan  1 01:00:59 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2763]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.164 00:16:36:27:9d:44 LukasComp
Jan  1 01:01:01 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.0: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan  1 01:01:02 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.1: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan  1 01:01:02 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.2: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan  1 01:01:02 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.3: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan  1 01:01:49 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2763]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan  1 01:01:49 Gargoyle kern.info kernel: [  151.120000] device wlan0 left promiscuous mode
Jan  1 01:01:49 Gargoyle kern.info kernel: [  151.120000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
Jan  1 01:01:50 Gargoyle kern.info kernel: [  151.330000] device wlan1 left promiscuous mode
Jan  1 01:01:50 Gargoyle kern.info kernel: [  151.330000] br-lan: port 3(wlan1) entered disabled state
Jan  1 01:01:52 Gargoyle kern.info kernel: [  153.570000] br-lan: port 1(eth0.1) entered disabled state
Jan  1 01:01:52 Gargoyle kern.info kernel: [  153.580000] device eth0.1 left promiscuous mode
Jan  1 01:01:52 Gargoyle kern.info kernel: [  153.580000] device eth0 left promiscuous mode
Jan  1 01:01:52 Gargoyle kern.info kernel: [  153.590000] br-lan: port 1(eth0.1) entered disabled state
Jan  1 01:01:52 Gargoyle kern.info kernel: [  153.600000] eth0: link down
Jan  1 01:01:52 Gargoyle kern.info kernel: [  153.610000] device eth0.1 entered promiscuous mode
Jan  1 01:01:52 Gargoyle kern.info kernel: [  153.610000] device eth0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:01:52 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan  1 01:01:52 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan  1 01:01:52 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan  1 01:01:53 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (5138): Trying to set mode
Jan  1 01:01:53 Gargoyle kern.info kernel: [  154.840000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan  1 01:01:53 Gargoyle kern.info kernel: [  154.850000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
Jan  1 01:01:53 Gargoyle kern.info kernel: [  154.850000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
Jan  1 01:01:55 Gargoyle kern.info kernel: [  156.850000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
Jan  1 01:01:57 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (5138): Trying to set mode
Jan  1 01:01:57 Gargoyle kern.info kernel: [  159.110000] cdc_ncm: wwan0: 150 mbit/s downlink 150 mbit/s uplink
Jan  1 01:01:58 Gargoyle kern.info kernel: [  159.120000] cdc_ncm: wwan0: network connection: connected
Jan  1 01:01:58 Gargoyle kern.info kernel: [  159.150000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:01:58 Gargoyle kern.info kernel: [  159.420000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan  1 01:01:58 Gargoyle kern.info kernel: [  159.430000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan  1 01:02:00 Gargoyle kern.info kernel: [  161.430000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan  1 01:02:01 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (5537): udhcpc (v1.19.4) started
Jan  1 01:02:01 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (5537): Sending discover...
Jan  1 01:02:01 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (5537): Sending select for 77.113.40.205...
Jan  1 01:02:01 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (5537): Lease of 77.113.40.205 obtained, lease time 518400
Jan  1 01:02:01 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Jan  1 01:02:01 Gargoyle kern.info kernel: [  162.910000] device wlan1 entered promiscuous mode
Jan  1 01:02:02 Gargoyle kern.info kernel: [  163.220000] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
Jan  1 01:02:02 Gargoyle kern.info kernel: [  163.230000] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
Jan  1 01:02:04 Gargoyle kern.info kernel: [  165.230000] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
Jan  1 01:02:05 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan  1 01:02:05 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan  1 01:02:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[5700]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan  1 01:02:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[5700]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan  1 01:02:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[5700]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Jan  1 01:02:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[5700]: using local addresses only for domain lan
Jan  1 01:02:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[5700]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan  1 01:02:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[5700]: using nameserver 212.2.96.52#53
Jan  1 01:02:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[5700]: using nameserver 212.2.96.51#53
Jan  1 01:02:08 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[5700]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Jan  1 01:02:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[5700]: using local addresses only for domain lan
Jan  1 01:02:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[5700]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan  1 01:02:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[5700]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan  1 01:02:10 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[5700]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.164 00:16:36:27:9d:44
Jan  1 01:02:10 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[5700]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.164 00:16:36:27:9d:44 LukasComp
Nov 13 20:10:38 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (wwan0)
Nov 13 20:11:16 Gargoyle cron.err crond[3058]: time disparity of 6767709 minutes detected
Nov 13 20:11:30 Gargoyle kern.warn kernel: [  236.280000] ipt_bandwidth: timezone shift of 60 minutes detected, adjusting
Nov 13 20:11:30 Gargoyle kern.warn kernel: [  236.290000]                old minutes west=0, new minutes west=-60
Nov 13 20:11:57 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[5700]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.164 00:16:36:27:9d:44
Nov 13 20:11:57 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[5700]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.164 00:16:36:27:9d:44 LukasComp
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.050000] ------------[ cut here ]------------
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.050000] WARNING: at net/sched/sch_generic.c:256 0x80204f90()
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.info kernel: [  269.060000] NETDEV WATCHDOG: wwan0 (cdc_ncm): transmit queue 0 timed out
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [truncated] [  269.060000] Modules linked in: fuse qcserial option rndis_host qmi_wwan cdc_ncm usb_wwan cdc_ether cdc_wdm ums_usbat ums_sddr55 ums_sddr09 ums_karma ums_jumpshot ums_isd200 ums_freecom ums_datafab ums_cypress ums_
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.240000] Call Trace:[<8028effc>] 0x8028effc
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.250000] [<8028effc>] 0x8028effc
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.250000] [<80071a8c>] 0x80071a8c
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.250000] [<80204f90>] 0x80204f90
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.260000] [<80071b40>] 0x80071b40
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.260000] [<86d25630>] 0x86d25630
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.260000] [<80204f90>] 0x80204f90
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.290000] [<800772a0>] 0x800772a0
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.290000] [<800a8540>] 0x800a8540
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.300000] [<800774d4>] 0x800774d4
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.300000] [<8006316c>] 0x8006316c
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.300000] [<80320000>] 0x80320000
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.310000] [<80095290>] 0x80095290
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.310000] [<80064ba8>] 0x80064ba8
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.310000] [<80062c94>] 0x80062c94
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.320000] [<802ff8b0>] 0x802ff8b0
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.320000] [<802ff0dc>] 0x802ff0dc
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.330000]
Nov 13 20:12:03 Gargoyle kern.warn kernel: [  269.330000] ---[ end trace 9ad6d2dc2f87cd83 ]---
Nov 13 20:14:49 Gargoyle kern.info kernel: [  435.350000] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
Nov 13 20:14:49 Gargoyle kern.info kernel: [  435.350000] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
Nov 13 20:14:49 Gargoyle kern.info kernel: [  435.360000] option 1-1.2:1.0: device disconnected
Nov 13 20:14:49 Gargoyle kern.info kernel: [  435.380000] cdc_ncm 1-1.2:1.1: wwan0: unregister 'cdc_ncm' usb-ehci-platform-1.2, Mobile Broadband Network Device
Nov 13 20:14:49 Gargoyle kern.info kernel: [  435.540000] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ehci-platform
Nov 13 20:14:49 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (5537): udhcpc: SIOCGIFINDEX: No such device
Nov 13 20:14:49 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (5537): udhcpc: SIOCGIFINDEX: No such device
Nov 13 20:14:49 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Nov 13 20:14:49 Gargoyle kern.info kernel: [  435.990000] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
Nov 13 20:14:49 Gargoyle kern.info kernel: [  436.100000] option 1-1.2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
Nov 13 20:14:49 Gargoyle kern.info kernel: [  436.110000] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Nov 13 20:14:50 Gargoyle kern.info kernel: [  436.120000] usb 1-1.2: MAC-Address: 0x0c:0x5b:0x8f:0x27:0x9a:0x64
Nov 13 20:14:50 Gargoyle kern.info kernel: [  436.130000] cdc_ncm 1-1.2:1.1: wwan0: register 'cdc_ncm' at usb-ehci-platform-1.2, Mobile Broadband Network Device, 0c:5b:8f:27:9a:64
Nov 13 20:14:50 Gargoyle kern.info kernel: [  436.140000] scsi4 : usb-storage 1-1.2:1.2
Nov 13 20:14:50 Gargoyle kern.info kernel: [  436.140000] scsi5 : usb-storage 1-1.2:1.3
Nov 13 20:14:50 Gargoyle daemon.info dnsmasq[5700]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Nov 13 20:14:50 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[5700]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Nov 13 20:14:50 Gargoyle daemon.info dnsmasq[5700]: using local addresses only for domain lan
Nov 13 20:14:51 Gargoyle kern.notice kernel: [  437.140000] scsi 4:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Nov 13 20:14:51 Gargoyle kern.notice kernel: [  437.150000] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   TF CARD Storage  2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Nov 13 20:14:51 Gargoyle kern.notice kernel: [  437.160000] sd 5:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Nov 13 20:14:51 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.0: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Nov 13 20:14:52 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.1: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Nov 13 20:14:52 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.2: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Nov 13 20:14:52 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.3: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Nov 13 20:15:01 Gargoyle user.notice /usr/lib/gargoyle/ping_watchdog.sh: WAN Restart
Nov 13 20:15:01 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (7499): Trying to set mode
Nov 13 20:15:05 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Nov 13 20:15:06 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (7511): Trying to set mode
Nov 13 20:15:10 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (7511): Trying to set mode
Nov 13 20:15:11 Gargoyle kern.info kernel: [  457.370000] cdc_ncm: wwan0: 43 mbit/s downlink 43 mbit/s uplink
Nov 13 20:15:11 Gargoyle kern.info kernel: [  457.380000] cdc_ncm: wwan0: network connection: connected
Nov 13 20:15:14 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (7545): udhcpc (v1.19.4) started
Nov 13 20:15:14 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (7545): Sending discover...
Nov 13 20:15:14 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (7545): Sending select for 77.113.40.205...
Nov 13 20:15:14 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (7545): Lease of 77.113.40.205 obtained, lease time 518400
Nov 13 20:15:14 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Nov 13 20:15:14 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (wwan0)
Nov 13 20:15:18 Gargoyle daemon.info dnsmasq[5700]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Nov 13 20:15:18 Gargoyle daemon.info dnsmasq[5700]: using nameserver 212.2.96.52#53
Nov 13 20:15:18 Gargoyle daemon.info dnsmasq[5700]: using nameserver 212.2.96.51#53
Nov 13 20:15:18 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[5700]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Nov 13 20:15:18 Gargoyle daemon.info dnsmasq[5700]: using local addresses only for domain lan
Success

77

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Hub usb? Raz że wywalił się kernela, dwa - rozłączyło urządzenie ma magistrali usb.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

78

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Hub brak, jeżeli to pomoże to zakupię jutro. Wcześniej miałem co prawda e3131 a na drugim usb dysk i wszystko śmigało.  Widzę że pojawiły się nowe obrazy, jutro spróbuje z hubem.

79

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Huawei e3276s-151 od Orange łączy się NDIS-em na drugim porcie.

80

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Cezary napisał/a:

A teraz więc mi powiedź co przekilikałeś że apnu nie było widać.

Wybrałem z automatu Plus-LTE i wówczas APN znika smile, co do samej konfiguracji to największą zmyłką dla mnie była zamiana USB0 na /dev/cdc-wdm0 , inną uwagą jest 3-ci wiersz konfig. wybór między NDIS a QMI-czy nie lepszą by była opcja wybór NCM-QMI...ect.? Połączenie działa ok-router jest wstanie wyciągnąć 40Mbps- takie wartości sieć u mnie wyciąga nad ranem teraz http://speedmeter.de/speedtest/result/77049784 , inna bardzo cenna UWAGA to że AirRouter jest wstanie pracować bez aktywnego HUB-a (podłączany wcześniej WDR3600 nie wyrabiał-zresztą jak cała "rodzina" TL). Cezary mam tylko jedno zastrzeżenie-pytanie: czy jesteś w stanie coś zrobić z tym firewall? (nadal blokuje SIP z zewnątrz). Żeby on tak działał jak w Huntsman? (soft jest cool-tylko ten firewall sad   ).

81

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Bo to pierwsze nie jest tylko ncm, ale także cdc-ether. Powyższego nie potrafię powtórzyć - apn sieci, wybór plusa lte nic nie zmienia w widoku.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

82

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Na Huawei e3276s-151 od Orange strasznie długo schodzi, aż dostanie PIN i się zaloguje do sieci, a gdy połączenie się zerwie, to sam nie wznawia. Na RAS zajmowało to kilkukrotnie krócej.

83

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

A chodzi CI w ogóle e3276s-151 w ndis? Bo ktoś to pisał że były kłopoty.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

84

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Ja pisałem, że były kłopoty, bo on na NDIS działa na 2. porcie, a ja próbowałem na 1. i nie działał. Teraz działa na NDIS. 3ginfo pokazuje, że jest rozłączony, mimo iż jest połączenie.

85

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Już kilka razy to pisałem: 3ginfo wyszukuje połączenia szeregowe. Na zwykłych nie wykryje do którego modemu to należy  i nie pokaże tego.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

86

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Ok. Napisałem o tym, żeby to potwierdziło jakoś o włączonym NDIS-ie.

87

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Właściwie, to u mnie to jeszcze inaczej działa. PIN leci i łączy się dopiero, gdy wcisnę "połącz" w 3ginfo w przeglądarce.

88

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

"Połącz" w 3ginfo robi ifup wan. Pisałem także żeby monitor połączenia z restarem wanu włączyć.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

89

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

U mnie na ruterze mr3420 i modemie huawei E369 po zmianie na gargoyle 1.5.11.2 i wybraniu któregokolwiek z trybów łączy się, ale po chwili modem się zawiesza. Na poprzedniej wersji wszystko działało idealnie. Czy można ją gdzieś znaleźć? Bo bardzo by mi się przydał działający ruter.

90

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Wybierz zwykłe 3G i to będzie poprzednia wersja. Żadnych zmian w AA nie było.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

91 (edytowany przez senq27 2013-11-14 20:55:40)

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Hmm wybierałem 3G i też się zawieszał ale spróbuje jeszcze raz.
Dziękuje, na razie działa, może był potrzebny restart po miedzy zmianami.

92

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Huba aktywnego nie udało mi się dziś dostać w mojej miejscowości jednak na nowej wersji 1.5.11.2 i przełączeniu w wdr 3600 modemu na 2 port usb wszystko działa jak narazie. Więc oby tak dalej.

93

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Cezary przed chwilą z aktualizowałem AirRouter do najnowszej oficjalnej wersji Gargoyle 1.5.11.2, skonfigurowałem połączenie NDIS-QMI (świetna robota-full automat z GUI) i jestem dodatkowo pozytywnie zaskoczony-firewall przestał blokować połączenia SIP (VoIP) z zewnątrz. smile  (oby nic się nie zmieniło w tej materii-bo od tego zależy korzystanie przeze mnie z tego systemu, żal by było wracać do Huntsman) .

94

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Naprawdę nic się w systemie nie zmieniło od poprzedniej wersji....

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

95 (edytowany przez jarek7714 2013-11-15 11:36:28)

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Cezary napisał/a:

Naprawdę nic się w systemie nie zmieniło od poprzedniej wersji....

To może coś zadziałało nie tak-bo jeżeli dobrze pamiętam to zmian dokonałeś w firewall Gargoyle w lipcu dostosowując go do AA i wówczas się zaczęły problemy (których nie miałem wcześniej przez kilka lat korzystając z Gargoyle/OpenWRT), a których nie ma w ogóle na firmware Huntsman. Tak sprawdziłem przed chwilą jest jednak problem bo jedna linia się już wylogowała. sad 

 IP Address:   192.168.3.231
Product Model:   GXP2000 (HW0.4)
Part Number:   N/A
Software Version:   Program-- 1.2.5.3  Bootloader-- 1.1.6.9
System Up Time:   38 day(s) 17 hour(s) 19 minute(s)
System Time:   11:32 
 Friday, 15 November, 2013
Registered:   Account 1 Registered 
 Account 2 Not Registered 
 Account 3 Registered 
 Account 4 Registered
PPPoE Link Up:   disabled 

96

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Przepraszam czy tu biją?

Modem 3G/LTE (NDIS)
wwan0
QMI
/dev/cdc-wdm0
CP LTE
internet.cp

Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  0.820000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=6E0000, len=100000 
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.notice kernel: [  0.830000] 0x0000006e0000-0x0000007e0000 : "rootfs_data"
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.notice kernel: [  0.840000] 0x0000007e0000-0x0000007f0000 : "nvram"
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.notice kernel: [  0.850000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.notice kernel: [  0.850000] 0x000000040000-0x0000007e0000 : "firmware"
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  0.870000] ag71xx_mdio: probed
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  0.870000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  1.190000] Registering RTL8306SDM switch with Chip ID: 0x5988, version: 0x0000
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  1.200000] ag71xx ag71xx.0: eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.0:00 [uid=00008306, driver=Realtek RTL8306S]
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  1.210000] eth1: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  1.510000] ag71xx ag71xx.1: eth1: connected to PHY at ag71xx-mdio.0:04 [uid=00008306, driver=Realtek RTL8306S]
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  1.520000] TCP cubic registered
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  1.530000] NET: Registered protocol family 17
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.notice kernel: [  1.530000] Bridge firewalling registered
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  1.540000] Ebtables v2.0 registered
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  1.540000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  1.550000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  1.560000] Freeing unused kernel memory: 216k freed
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.debug kernel: [  4.070000] Registered led device: wrt160nl:blue:power
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.debug kernel: [  4.070000] Registered led device: wrt160nl:amber:wps
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.debug kernel: [  4.070000] Registered led device: wrt160nl:blue:wps
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.debug kernel: [  4.070000] Registered led device: wrt160nl:blue:wlan
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.debug kernel: [  5.200000] ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x13000a44
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  5.200000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.notice kernel: [  7.390000] JFFS2 notice: (465) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 45 of xref (0 dead, 19 orphan) found.
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.notice kernel: [  8.290000] SCSI subsystem initialized
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  8.520000] usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  8.530000] usbcore: registered new interface driver hub
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  8.540000] usbcore: registered new device driver usb
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  9.090000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  9.100000] ehci-platform ehci-platform: Generic Platform EHCI Controller
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  9.110000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  9.140000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  9.160000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  9.160000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  9.170000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  9.230000] Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  9.240000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  9.250000] USB Mass Storage support registered.
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  9.580000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  9.760000] hub 1-1:1.0: USB hub found
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  9.760000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  10.060000] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  10.200000] scsi0 : usb-storage 1-1.2:1.5
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  10.200000] scsi1 : usb-storage 1-1.2:1.6
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  10.290000] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  10.420000] scsi2 : usb-storage 1-1.3:1.0
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.notice kernel: [  11.200000] scsi 0:0:0:0: CD-ROM      HUAWEI  Mass Storage   2.31 PQ: 0 ANSI: 0
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.notice kernel: [  11.210000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access   HUAWEI  SD Storage    2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.notice kernel: [  11.220000] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.notice kernel: [  11.420000] scsi 2:0:0:0: Direct-Access   SanDisk Cruzer Slice   8.02 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.notice kernel: [  11.430000] sd 2:0:0:0: [sdb] 62562239 512-byte logical blocks: (32.0 GB/29.8 GiB)
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.notice kernel: [  11.440000] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.debug kernel: [  11.440000] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 45 00 00 08
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.err kernel: [  11.440000] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.err kernel: [  11.450000] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.err kernel: [  11.460000] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.err kernel: [  11.460000] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  11.470000] sdb:
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.err kernel: [  11.480000] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.err kernel: [  11.480000] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.notice kernel: [  11.490000] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  30.310000] eth0: link down
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  30.980000] Loading modules backported from Linux version master-2013-06-27-0-gdcfa6d5
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  30.990000] Backport generated by backports.git backports-20130617-4-ge3220f5
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  31.160000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  31.170000] cfg80211: World regulatory domain updated:
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  31.180000] cfg80211:  (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  31.180000] cfg80211:  (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  31.190000] cfg80211:  (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.debug kernel: [  32.610000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.debug kernel: [  32.610000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.debug kernel: [  32.610000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.debug kernel: [  32.610000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.debug kernel: [  32.610000] ath: Country alpha2 being used: US
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.debug kernel: [  32.610000] ath: Regpair used: 0x3a
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.debug kernel: [  32.620000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  32.620000] ieee80211 phy0: Atheros AR9100 MAC/BB Rev:7 AR2122 RF Rev:a2 mem=0xb80c0000, irq=2
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  32.630000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  32.640000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  32.640000] cfg80211:  (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  32.650000] cfg80211:  (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  32.660000] cfg80211:  (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  33.020000] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  33.030000] RPC: Registered udp transport module.
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  33.030000] RPC: Registered tcp transport module.
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  33.040000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Jan 1 01:00:41 Router_2 kern.info kernel: [  33.640000] PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 01:00:46 Router_2 kern.debug kernel: [  46.910000] ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x13000a44
Jan 1 01:00:46 Router_2 kern.info kernel: [  46.910000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:00:47 Router_2 kern.info kernel: [  47.750000] eth0: link down
Jan 1 01:00:47 Router_2 kern.info kernel: [  47.760000] device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:47 Router_2 daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan 1 01:00:47 Router_2 daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan 1 01:00:48 Router_2 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan 1 01:00:48 Router_2 kern.debug kernel: [  48.910000] ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x13000a44
Jan 1 01:00:48 Router_2 kern.info kernel: [  48.910000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:00:48 Router_2 kern.info kernel: [  48.910000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:48 Router_2 kern.info kernel: [  48.920000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:49 Router_2 user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_3.3.8_ehci_hcd Product=Generic_Platform_EHCI_Controller Serial=ehci-platform
Jan 1 01:00:50 Router_2 daemon.notice netifd: wan (918): 33973976
Jan 1 01:00:50 Router_2 kern.info kernel: [  50.920000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:51 Router_2 daemon.notice netifd: wan (1071): udhcpc (v1.19.4) started
Jan 1 01:00:51 Router_2 daemon.notice netifd: wan (1071): Sending discover...
Jan 1 01:00:52 Router_2 kern.info kernel: [  52.730000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:53 Router_2 kern.info kernel: [  53.070000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:53 Router_2 kern.info kernel: [  53.080000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:53 Router_2 daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:1f:3c:20:71:ff IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 01:00:53 Router_2 daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:1f:3c:20:71:ff IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 1 01:00:53 Router_2 daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:1f:3c:20:71:ff WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jan 1 01:00:54 Router_2 daemon.notice netifd: wan (1071): Sending discover...
Jan 1 01:00:55 Router_2 kern.info kernel: [  55.080000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Nov 16 00:34:22 Router_2 authpriv.info dropbear[1329]: Running in background
Nov 16 00:34:22 Router_2 daemon.notice netifd: wan (1071): Sending discover...
Nov 16 00:34:22 Router_2 user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=? Product=USB_2.0_Hub Serial=?
Nov 16 00:34:23 Router_2 daemon.warn httpd_gargoyle[1396]: started as root without requesting chroot(), warning only
Nov 16 00:34:23 Router_2 daemon.notice httpd_gargoyle[1396]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Router_2, port 443
Nov 16 00:34:23 Router_2 daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:1f:3c:20:71:ff WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 16 00:34:23 Router_2 user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.0: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Nov 16 00:34:24 Router_2 user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.1: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Nov 16 00:34:24 Router_2 user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.2: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Nov 16 00:34:24 Router_2 user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.3: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Nov 16 00:34:25 Router_2 user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.4: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Nov 16 00:34:26 Router_2 user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.5: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Nov 16 00:34:26 Router_2 user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.6: Manufacturer=Huawei_Technologies Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Nov 16 00:34:27 Router_2 user.notice usb-modeswitch: 1-1.3:1.0: Manufacturer=SanDisk Product=Cruzer_Slice Serial=077492056C235BDC
Nov 16 00:34:28 Router_2 user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Nov 16 00:34:28 Router_2 user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Nov 16 00:34:31 Router_2 daemon.info dnsmasq[1950]: started, version 2.66 cachesize 150
Nov 16 00:34:31 Router_2 daemon.info dnsmasq[1950]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Nov 16 00:34:31 Router_2 daemon.info dnsmasq-dhcp[1950]: DHCP, IP range 192.168.1.10 -- 192.168.1.25, lease time 12h
Nov 16 00:34:31 Router_2 daemon.info dnsmasq[1950]: using local addresses only for domain lan
Nov 16 00:34:31 Router_2 daemon.info dnsmasq[1950]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Nov 16 00:34:31 Router_2 daemon.warn dnsmasq[1950]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Nov 16 00:34:31 Router_2 daemon.info dnsmasq[1950]: using local addresses only for domain lan
Nov 16 00:34:31 Router_2 daemon.info dnsmasq[1950]: read /etc/hosts - 4 addresses
Nov 16 00:34:31 Router_2 daemon.info dnsmasq-dhcp[1950]: read /etc/ethers - 1 addresses
Nov 16 00:34:32 Router_2 user.err syslog: error starting threads: errno 89 (Function not implemented)
Nov 16 00:34:32 Router_2 user.info sysinit: exportfs: could not open /var/lib/nfs/.etab.lock for locking: errno 2 (No such file or directory)
Nov 16 00:34:32 Router_2 user.info sysinit: exportfs: can't lock /var/lib/nfs/etab for writing
Nov 16 00:34:32 Router_2 user.info sysinit: exportfs: could not open /var/lib/nfs/.xtab.lock for locking: errno 2 (No such file or directory)
Nov 16 00:34:32 Router_2 user.info sysinit: exportfs: can't lock /var/lib/nfs/xtab for writing
Nov 16 00:34:35 Router_2 user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
Nov 16 00:34:35 Router_2 user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
Nov 16 00:34:36 Router_2 user.notice root: vsftpd init: mounted = 1
Nov 16 00:34:36 Router_2 user.notice root: vsftpd init: got_lock = 1
Nov 16 00:34:36 Router_2 user.info sysinit: WARNING: No shares defined, vsftpd will not be started
Nov 16 00:34:37 Router_2 user.info sysinit: setting up led WLAN
Nov 16 00:34:50 Router_2 daemon.info dnsmasq-dhcp[1950]: DHCPDISCOVER(br-lan) 00:1f:3c:20:71:ff 
Nov 16 00:34:50 Router_2 daemon.info dnsmasq-dhcp[1950]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.25 00:1f:3c:20:71:ff 
Nov 16 00:34:50 Router_2 daemon.info dnsmasq-dhcp[1950]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.25 00:1f:3c:20:71:ff 
Nov 16 00:34:50 Router_2 daemon.info dnsmasq-dhcp[1950]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.25 00:1f:3c:20:71:ff tri-305
Nov 16 00:39:01 Router_2 user.notice /usr/lib/gargoyle/ping_watchdog.sh: WAN Restart
Nov 16 00:39:02 Router_2 daemon.notice netifd: wan (1071): Received SIGTERM
Nov 16 00:39:02 Router_2 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Nov 16 00:39:10 Router_2 daemon.notice netifd: wan (3324): 33975360
Nov 16 00:39:10 Router_2 daemon.notice netifd: wan (3340): udhcpc (v1.19.4) started
Nov 16 00:39:10 Router_2 daemon.notice netifd: wan (3340): Sending discover...
Nov 16 00:39:13 Router_2 daemon.notice netifd: wan (3340): Sending discover...
Nov 16 00:39:16 Router_2 daemon.notice netifd: wan (3340): Sending discover...
Nov 16 00:42:01 Router_2 user.notice /usr/lib/gargoyle/ping_watchdog.sh: WAN Restart
Nov 16 00:42:01 Router_2 daemon.notice netifd: wan (3340): Received SIGTERM
Nov 16 00:42:01 Router_2 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Nov 16 00:42:09 Router_2 daemon.notice netifd: wan (3417): 33976744
Nov 16 00:42:10 Router_2 daemon.notice netifd: wan (3433): udhcpc (v1.19.4) started
Nov 16 00:42:10 Router_2 daemon.notice netifd: wan (3433): Sending discover...
Nov 16 00:42:13 Router_2 daemon.notice netifd: wan (3433): Sending discover...
Nov 16 00:42:16 Router_2 daemon.notice netifd: wan (3433): Sending discover...
Nov 16 00:44:23 Router_2 daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:1f:3c:20:71:ff WPA: group key handshake completed (RSN) Nov 16 00:45:01 Router_2 user.notice /usr/lib/gargoyle/ping_watchdog.sh: WAN Restart
Nov 16 00:45:01 Router_2 daemon.notice netifd: wan (3433): Received SIGTERM
Nov 16 00:45:01 Router_2 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Nov 16 00:45:09 Router_2 daemon.notice netifd: wan (3485): 33978128
Nov 16 00:45:09 Router_2 daemon.notice netifd: wan (3501): udhcpc (v1.19.4) started
Nov 16 00:45:09 Router_2 daemon.notice netifd: wan (3501): Sending discover...
Nov 16 00:45:12 Router_2 daemon.notice netifd: wan (3501): Sending discover...
Nov 16 00:45:15 Router_2 daemon.notice netifd: wan (3501): Sending discover...
wwrt160nl + 2x Huawei E3372 (1.10.0.3) & wrt160nl + most przewodowy (1.10.0.2), AirRouter (1.9.2.4)

97 (edytowany przez Sebastian 2013-11-16 13:58:28)

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Dla alternatywnej konfiguracji efekt ten sam.

Modem 3G/LTE (NDIS)
wwan0
NDIS
/dev/ttyUSB1
CP LTE
internet.cp
00:01:02:03:04:05

Nov 16 12:27:51 Router_2 daemon.info dnsmasq[1479]: exiting on receipt of SIGTERM
Nov 16 12:27:52 Router_2 kern.info kernel: [33825.600000] device wlan0 left promiscuous mode
Nov 16 12:27:52 Router_2 kern.info kernel: [33825.610000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
Nov 16 12:27:54 Router_2 kern.info kernel: [33828.450000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Nov 16 12:27:54 Router_2 kern.info kernel: [33828.460000] device eth0 left promiscuous mode
Nov 16 12:27:54 Router_2 kern.info kernel: [33828.460000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Nov 16 12:27:54 Router_2 kern.info kernel: [33828.470000] eth0: link down
Nov 16 12:27:54 Router_2 kern.info kernel: [33828.480000] device eth0 entered promiscuous mode
Nov 16 12:27:54 Router_2 daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Nov 16 12:27:54 Router_2 daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Nov 16 12:27:55 Router_2 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Nov 16 12:27:55 Router_2 daemon.notice netifd: wan (6768): Trying to set mode
Nov 16 12:27:56 Router_2 kern.debug kernel: [33830.080000] ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x13000a44
Nov 16 12:27:56 Router_2 kern.info kernel: [33830.080000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
Nov 16 12:27:56 Router_2 kern.info kernel: [33830.080000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Nov 16 12:27:56 Router_2 kern.info kernel: [33830.090000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Nov 16 12:27:58 Router_2 kern.info kernel: [33832.090000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Nov 16 12:27:59 Router_2 kern.info kernel: [33833.260000] device wlan0 entered promiscuous mode
Nov 16 12:28:00 Router_2 kern.info kernel: [33833.600000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Nov 16 12:28:00 Router_2 kern.info kernel: [33833.610000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Nov 16 12:28:00 Router_2 daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:1f:3c:20:71:ff IEEE 802.11: authenticated
Nov 16 12:28:00 Router_2 daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:1f:3c:20:71:ff IEEE 802.11: associated (aid 1)
Nov 16 12:28:00 Router_2 daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:1f:3c:20:71:ff WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Nov 16 12:28:02 Router_2 kern.info kernel: [33835.610000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Nov 16 12:28:03 Router_2 user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Nov 16 12:28:03 Router_2 user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Nov 16 12:28:06 Router_2 daemon.info dnsmasq[7148]: started, version 2.66 cachesize 150
Nov 16 12:28:06 Router_2 daemon.info dnsmasq[7148]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Nov 16 12:28:06 Router_2 daemon.info dnsmasq-dhcp[7148]: DHCP, IP range 192.168.1.10 -- 192.168.1.25, lease time 12h
Nov 16 12:28:06 Router_2 daemon.info dnsmasq[7148]: using local addresses only for domain lan
Nov 16 12:28:06 Router_2 daemon.info dnsmasq[7148]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Nov 16 12:28:06 Router_2 daemon.warn dnsmasq[7148]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Nov 16 12:28:06 Router_2 daemon.info dnsmasq[7148]: using local addresses only for domain lan
Nov 16 12:28:06 Router_2 daemon.info dnsmasq[7148]: read /etc/hosts - 4 addresses
Nov 16 12:28:06 Router_2 daemon.info dnsmasq-dhcp[7148]: read /etc/ethers - 1 addresses
Nov 16 12:28:11 Router_2 daemon.notice netifd: wan (6768): Timeout setting WWAN mode!
Nov 16 12:28:14 Router_2 daemon.notice netifd: wan (6768): Trying to set mode
Nov 16 12:28:30 Router_2 daemon.notice netifd: wan (6768): Timeout setting WWAN mode!
Nov 16 12:28:33 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7329): udhcpc (v1.19.4) started
Nov 16 12:28:33 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7329): Sending discover...
Nov 16 12:28:36 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7329): Sending discover...
Nov 16 12:28:39 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7329): Sending discover...
Nov 16 12:29:48 Router_2 daemon.crit httpd_gargoyle[7359]: error: can't initialize ssl connection, error = -208
Nov 16 12:29:48 Router_2 daemon.crit httpd_gargoyle[7362]: error: can't initialize ssl connection, error = -208
Nov 16 12:29:48 Router_2 daemon.crit httpd_gargoyle[7361]: error: can't initialize ssl connection, error = -208
Nov 16 12:29:48 Router_2 daemon.crit httpd_gargoyle[7360]: error: can't initialize ssl connection, error = -208
Nov 16 12:29:48 Router_2 daemon.crit httpd_gargoyle[7365]: error: can't initialize ssl connection, error = -208
Nov 16 12:29:48 Router_2 daemon.crit httpd_gargoyle[7364]: error: can't initialize ssl connection, error = -208
Nov 16 12:29:48 Router_2 daemon.crit httpd_gargoyle[7366]: error: can't initialize ssl connection, error = -208
Nov 16 12:29:48 Router_2 daemon.crit httpd_gargoyle[7369]: error: can't initialize ssl connection, error = -208
Nov 16 12:29:48 Router_2 daemon.crit httpd_gargoyle[7370]: error: can't initialize ssl connection, error = -208
Nov 16 12:29:48 Router_2 daemon.crit httpd_gargoyle[7368]: error: can't initialize ssl connection, error = -208
Nov 16 12:29:49 Router_2 daemon.crit httpd_gargoyle[7372]: error: can't initialize ssl connection, error = -208
Nov 16 12:29:49 Router_2 daemon.crit httpd_gargoyle[7373]: error: can't initialize ssl connection, error = -208
Nov 16 12:29:49 Router_2 daemon.crit httpd_gargoyle[7375]: error: can't initialize ssl connection, error = -208
Nov 16 12:30:01 Router_2 user.notice /usr/lib/gargoyle/ping_watchdog.sh: WAN Restart
Nov 16 12:30:02 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7546): Trying to set mode
Nov 16 12:30:06 Router_2 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Nov 16 12:30:07 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7554): Trying to set mode
Nov 16 12:30:22 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7554): Timeout setting WWAN mode!
Nov 16 12:30:26 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7554): Trying to set mode
Nov 16 12:30:41 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7554): Timeout setting WWAN mode!
Nov 16 12:30:44 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7671): udhcpc (v1.19.4) started
Nov 16 12:30:44 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7671): Sending discover...
Nov 16 12:30:47 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7671): Sending discover...
Nov 16 12:30:50 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7671): Sending discover...
Nov 16 12:33:01 Router_2 user.notice /usr/lib/gargoyle/ping_watchdog.sh: WAN Restart
Nov 16 12:33:02 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7758): Trying to set mode
Nov 16 12:33:06 Router_2 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Nov 16 12:33:07 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7766): Trying to set mode
Nov 16 12:33:22 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7766): Timeout setting WWAN mode!
Nov 16 12:33:26 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7766): Trying to set mode
Nov 16 12:33:41 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7766): Timeout setting WWAN mode!
Nov 16 12:33:44 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7791): udhcpc (v1.19.4) started
Nov 16 12:33:44 Router_2 daemon.notice netifd: wan (7791): Sending discover...

Czy mogę prosić o pomoc?

wwrt160nl + 2x Huawei E3372 (1.10.0.3) & wrt160nl + most przewodowy (1.10.0.2), AirRouter (1.9.2.4)

98

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

E398 działa tylko jako qmi, nie zwykły ndis. Zwykłe połączenie ppp działa?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

99

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

Sebastian napisał/a:

Przepraszam czy tu biją?

Modem 3G/LTE (NDIS)
wwan0
QMI
/dev/cdc-wdm0
CP LTE
internet.cp

To jest ustawienie ok! Tylko mam jedną sugestię- abyś w konfiguracji wybrał operatora "inny" i wpisał ręcznie APN:

 internet.cp 

oraz ustawił w zakładce monitora połączenia restart WAN.

100

Odp: NDIS/QMI w Gargoyle (GUI)

U mnie działa na domyślnej konfiguracji dla CP LTE. Dla porządku dodam, że po ustawieniu i zapisaniu konfiguracji w GUI musiałem odłączyć i ponownie podłączyć modem. Po chwili połączenie zostało nawiązane i działa nieprzerwanie od wczoraj rana.
Cezary, dziękuję za kawał dobrej roboty!