Temat: ZTE MF195 na TL-MR3420

Witam,
na TL-MR3420 wgrałem obraz openwrt-ar71xx-tl-mr3420-v1-squashfs-factory.bin
modemy nie był wykrywany, więc zgodnie z instrukcją z eko.one.pl donistalowałem potrzebne pakiety:

base-files - 43.32-r29592
busybox - 1.15.3-3.4
chat - 2.4.4-16.1
comgt - 0.32-9
dnsmasq - 2.55-6.1
dropbear - 0.53.1-5
firewall - 2-34.8
iptables-mod-conntrack - 1.4.6-3.1
iw - 0.9.22-2
kernel - 2.6.32.27-1
kmod-ath9k - 2.6.32.27+2011-11-15-1
kmod-crc-ccitt - 2.6.32.27-1
kmod-crypto-aes - 2.6.32.27-1
kmod-crypto-core - 2.6.32.27-1
kmod-input-core - 2.6.32.27-1
kmod-ipt-conntrack - 2.6.32.27-1
kmod-pppoe - 2.6.32.27-1
kmod-usb-core - 2.6.32.27-1
kmod-usb-net - 2.6.32.27-1
kmod-usb-net-cdc-ether - 2.6.32.27-1
kmod-usb-ohci - 2.6.32.27-1
kmod-usb-serial-option - 2.6.32.27-1
kmod-usb2 - 2.6.32.27-1
libc - 0.9.30.1-43.32
libgcc - 4.3.3+cs-43.32
libip4tc - 1.4.6-3.1
libiwinfo - 18
libiwinfo-lua - 18
liblua - 5.1.4-7
libuci - 12012009.7-4
libuci-lua - 12012009.7-4
lua - 5.1.4-7
luci-app-firewall - 0.10.0-1
luci-lib-ipkg - 0.10.0-1
luci-lib-lmo - 0.10.0-1
luci-lib-sys - 0.10.0-1
luci-mod-admin-core - 0.10.0-1
luci-proto-3g - 0.10.0-1
luci-proto-ppp - 0.10.0-1
luci-sgi-cgi - 0.10.0-1
luci-theme-base - 0.10.0-1
luci-theme-openwrt - 0.10.0-1
mtd - 13
opkg - 576-2
picocom - 1.6-1
swconfig - 9
uci - 12012009.7-4
usb-modeswitch - 1.1.8-1
wpad-mini - 20111103-2

skonfigurowałem modeswitch, w /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1514 umieściłem:

########################################################
# ZTE MF195

DefaultVendor= 0x19d2
DefaultProduct=0x1514

TargetVendor= 0x19d2
TargetProduct= 0x1516

MessageContent="5553424312345678000000000000061e000000000000000000000000000000"
MessageContent2="5553424312345679000000000000061b000000020000000000000000000000"
NeedResponse=1

CheckSuccess=20

Modem jest teraz wykrywany. Są pliki urządzenia:
root@OpenWrt:~# ls /dev/ttyACM*
/dev/ttyACM0  /dev/ttyACM1  /dev/ttyACM2

Konfiguracja połaczenia:

config 'interface' 'wan'
    option 'proto' '3g'
    option 'device' '/dev/ttyACM0'
    option 'pincode' ''
    option 'apn' 'internet'
    option 'username' ''
    option 'password' ''
    option 'pppd_options' 'debug'

Po uruchomieniu routera dioda na modemie z czerwonej mrugającej przechjodzi w zieloną. Modem nawiązuje połaczenie i za chwilę je zrywa. I tak w kółko...

Sep 8 17:46:13 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 3
Sep 8 17:46:14 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Sep 8 17:46:14 OpenWrt user.err kernel: usbserial_generic 1-1:1.0: Generic device with no bulk out, not allowed.
Sep 8 17:46:14 OpenWrt user.warn kernel: usbserial_generic: probe of 1-1:1.0 failed with error -5
Sep 8 17:46:14 OpenWrt user.info kernel: cdc_acm 1-1:1.1: ttyACM0: USB ACM device
Sep 8 17:46:14 OpenWrt user.info kernel: cdc_acm 1-1:1.3: ttyACM1: USB ACM device
Sep 8 17:46:14 OpenWrt user.info kernel: usbserial_generic 1-1:1.5: generic converter detected
Sep 8 17:46:14 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB0
Sep 8 17:46:14 OpenWrt user.info kernel: cdc_acm 1-1:1.6: ttyACM2: USB ACM device
Sep 8 17:46:15 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Sep 8 17:46:15 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Sep 8 17:46:15 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Sep 8 17:46:15 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Sep 8 17:46:16 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Sep 8 17:46:16 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Sep 8 17:46:16 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.3: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Sep 8 17:46:16 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.3: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Sep 8 17:46:16 OpenWrt user.notice 3g-hotplug: Starting interface wan for device ttyACM1
Sep 8 17:46:16 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.4: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Sep 8 17:46:16 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.4: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Sep 8 17:46:16 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.5: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Sep 8 17:46:16 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.5: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Sep 8 17:46:16 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1089]: started, version 2.55 cachesize 150
Sep 8 17:46:16 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1089]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N DHCP TFTP
Sep 8 17:46:16 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1089]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.250, lease time 12h
Sep 8 17:46:17 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1089]: using local addresses only for domain lan
Sep 8 17:46:17 OpenWrt daemon.warn dnsmasq[1089]: no servers found in /tmp/resolv.conf.auto, will retry
Sep 8 17:46:17 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1089]: read /etc/hosts - 1 addresses
Sep 8 17:46:17 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1089]: read /etc/ethers - 0 addresses
Sep 8 17:46:17 OpenWrt user.debug kernel: ar71xx-wdt: enabling watchdog timer
Sep 8 17:46:17 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.6: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Sep 8 17:46:17 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.6: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Sep 8 17:46:17 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.7: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Sep 8 17:46:17 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.7: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Sep 8 17:46:18 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1089]: DHCPDISCOVER(br-lan) 192.168.1.224 5c:26:0a:53:9c:5b 
Sep 8 17:46:18 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1089]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.224 5c:26:0a:53:9c:5b 
Sep 8 17:46:18 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1089]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.224 5c:26:0a:53:9c:5b 
Sep 8 17:46:18 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1089]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.224 5c:26:0a:53:9c:5b f17hubi
Sep 8 17:46:20 OpenWrt daemon.notice pppd[1193]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: abort on (BUSY)
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: abort on (ERROR)
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: report (CONNECT)
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: send (AT&F^M)
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: expect (OK)
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: AT&F^M^M
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: OK
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: -- got it
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: send (ATE1^M)
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: expect (OK)
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: ^M
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: ATE1^M^M
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: OK
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: -- got it
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: timeout set to 30 seconds
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: expect (OK)
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: ^M
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: OK
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: -- got it
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: send (ATD*99***1#^M)
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: expect (CONNECT)
Sep 8 17:46:21 OpenWrt local2.info chat[1198]: ^M
Sep 8 17:46:24 OpenWrt local2.info chat[1198]: ATD*99***1#^M^M
Sep 8 17:46:24 OpenWrt local2.info chat[1198]: CONNECT
Sep 8 17:46:24 OpenWrt local2.info chat[1198]: -- got it
Sep 8 17:46:24 OpenWrt local2.info chat[1198]: send ( ^M)
Sep 8 17:46:25 OpenWrt daemon.info pppd[1193]: Serial connection established.
Sep 8 17:46:25 OpenWrt daemon.debug pppd[1193]: using channel 1
Sep 8 17:46:25 OpenWrt daemon.info pppd[1193]: Using interface 3g-wan
Sep 8 17:46:25 OpenWrt daemon.notice pppd[1193]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyACM1
Sep 8 17:46:26 OpenWrt daemon.debug pppd[1193]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xbe6dbfff>]
Sep 8 17:46:26 OpenWrt daemon.debug pppd[1193]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1600> <auth pap> <magic 0x379033d8> <asyncmap 0x0> <pcomp> <accomp>]
Sep 8 17:46:26 OpenWrt daemon.debug pppd[1193]: No auth is possible
Sep 8 17:46:26 OpenWrt daemon.debug pppd[1193]: sent [LCP ConfRej id=0x1 <auth pap> <pcomp> <accomp>]
Sep 8 17:46:26 OpenWrt daemon.debug pppd[1193]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xbe6dbfff>]
Sep 8 17:46:26 OpenWrt daemon.debug pppd[1193]: rcvd [LCP ConfReq id=0x2 <mru 1600> <magic 0x379033d8> <asyncmap 0x0>]
Sep 8 17:46:26 OpenWrt daemon.debug pppd[1193]: sent [LCP ConfAck id=0x2 <mru 1600> <magic 0x379033d8> <asyncmap 0x0>]
Sep 8 17:46:26 OpenWrt daemon.debug pppd[1193]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xbe6dbfff]
Sep 8 17:46:26 OpenWrt daemon.debug pppd[1193]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 192.168.1.1> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
Sep 8 17:46:26 OpenWrt daemon.debug pppd[1193]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x379033d8]
Sep 8 17:46:26 OpenWrt daemon.debug pppd[1193]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 10.0.0.1>]
Sep 8 17:46:26 OpenWrt daemon.debug pppd[1193]: sent [IPCP ConfAck id=0x1 <addr 10.0.0.1>]
Sep 8 17:46:26 OpenWrt daemon.debug pppd[1193]: rcvd [IPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::afc4:6474:57a5:2c09>]
Sep 8 17:46:26 OpenWrt daemon.warn pppd[1193]: Unsupported protocol 'IPv6 Control Protovol' (0x8057) received
Sep 8 17:46:26 OpenWrt daemon.debug pppd[1193]: sent [LCP ProtRej id=0x2 80 57 01 01 00 0e 01 0a af c4 64 74 57 a5 2c 09]
Sep 8 17:46:27 OpenWrt daemon.debug pppd[1193]: sent [LCP EchoReq id=0x1 magic=0xbe6dbfff]
Sep 8 17:46:27 OpenWrt daemon.debug pppd[1193]: rcvd [LCP EchoRep id=0x1 magic=0x379033d8]
Sep 8 17:46:27 OpenWrt daemon.info pppd[1193]: Hangup (SIGHUP)
Sep 8 17:46:27 OpenWrt daemon.notice pppd[1193]: Modem hangup
Sep 8 17:46:27 OpenWrt daemon.notice pppd[1193]: Connection terminated.

Nie mam na to pomysłu...

2

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

I na dodatek od operatora nie dostajesz dnsów. Zrób coś takiego:

uci set network.wan.pppd_options='debug noipdefault local nobsdcomp'
uci commit
ifup wan

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

3

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

Dzięki za błyskawiczną odpowiedź.

Obecne objawy - modem łączy się po czym "restartuje" (sam modem) dioda zaczyna migać na zielono, robi się czerwona. Potem wykrycie urządzenia - dioda zaczyna mrugać na zielono, zapala się na zielono i następuje kolejna próba połączenia.

Sep 8 18:15:58 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 4
Sep 8 18:15:58 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Sep 8 18:15:59 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=MF1950TMOD000000
Sep 8 18:15:59 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1514 for mode switching
Sep 8 18:15:59 OpenWrt user.warn kernel: usb 1-1: usbfs: process 3306 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
Sep 8 18:15:59 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: USB disconnect, address 4
Sep 8 18:16:04 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 5
Sep 8 18:16:04 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Sep 8 18:16:04 OpenWrt user.err kernel: usbserial_generic 1-1:1.0: Generic device with no bulk out, not allowed.
Sep 8 18:16:04 OpenWrt user.warn kernel: usbserial_generic: probe of 1-1:1.0 failed with error -5
Sep 8 18:16:04 OpenWrt user.info kernel: cdc_acm 1-1:1.1: ttyACM0: USB ACM device
Sep 8 18:16:04 OpenWrt user.info kernel: cdc_acm 1-1:1.3: ttyACM1: USB ACM device
Sep 8 18:16:04 OpenWrt user.info kernel: usbserial_generic 1-1:1.5: generic converter detected
Sep 8 18:16:04 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB0
Sep 8 18:16:04 OpenWrt user.info kernel: cdc_acm 1-1:1.6: ttyACM2: USB ACM device
Sep 8 18:16:06 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Sep 8 18:16:06 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Sep 8 18:16:06 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Sep 8 18:16:06 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Sep 8 18:16:06 OpenWrt user.notice 3g-hotplug: Starting interface wan for device ttyACM0
Sep 8 18:16:06 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Sep 8 18:16:06 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Sep 8 18:16:06 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.3: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Sep 8 18:16:06 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.3: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Sep 8 18:16:06 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.4: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Sep 8 18:16:06 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.4: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Sep 8 18:16:07 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.5: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Sep 8 18:16:07 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.5: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Sep 8 18:16:07 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.6: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Sep 8 18:16:07 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.6: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Sep 8 18:16:07 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.7: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Sep 8 18:16:07 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.7: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Sep 8 18:16:09 OpenWrt daemon.notice pppd[3510]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: abort on (BUSY)
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: abort on (ERROR)
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: report (CONNECT)
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: send (AT&F^M)
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: expect (OK)
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: AT&F^M^M
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: OK
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: -- got it
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: send (ATE1^M)
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: expect (OK)
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: ^M
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: ATE1^M^M
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: OK
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: -- got it
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: timeout set to 30 seconds
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: expect (OK)
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: ^M
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: OK
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: -- got it
Sep 8 18:16:09 OpenWrt local2.info chat[3515]: send (ATD*99***1#^M)
Sep 8 18:16:10 OpenWrt local2.info chat[3515]: expect (CONNECT)
Sep 8 18:16:10 OpenWrt local2.info chat[3515]: ^M
Sep 8 18:16:31 OpenWrt local2.info chat[3515]: ATD*99***1#^M^M
Sep 8 18:16:31 OpenWrt local2.info chat[3515]: CONNECT
Sep 8 18:16:31 OpenWrt local2.info chat[3515]: -- got it
Sep 8 18:16:31 OpenWrt local2.info chat[3515]: send ( ^M)
Sep 8 18:16:31 OpenWrt daemon.info pppd[3510]: Serial connection established.
Sep 8 18:16:31 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: using channel 97
Sep 8 18:16:31 OpenWrt daemon.info pppd[3510]: Using interface 3g-wan
Sep 8 18:16:31 OpenWrt daemon.notice pppd[3510]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyACM0
Sep 8 18:16:32 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xe012aff8>]
Sep 8 18:16:32 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1600> <auth pap> <magic 0xe3565da4> <asyncmap 0x0> <pcomp> <accomp>]
Sep 8 18:16:32 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: No auth is possible
Sep 8 18:16:32 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: sent [LCP ConfRej id=0x1 <auth pap> <pcomp> <accomp>]
Sep 8 18:16:32 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xe012aff8>]
Sep 8 18:16:32 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: rcvd [LCP ConfReq id=0x2 <mru 1600> <magic 0xe3565da4> <asyncmap 0x0>]
Sep 8 18:16:32 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: sent [LCP ConfAck id=0x2 <mru 1600> <magic 0xe3565da4> <asyncmap 0x0>]
Sep 8 18:16:32 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xe012aff8]
Sep 8 18:16:32 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
Sep 8 18:16:32 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xe3565da4]
Sep 8 18:16:32 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 10.0.0.1>]
Sep 8 18:16:32 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: sent [IPCP ConfAck id=0x1 <addr 10.0.0.1>]
Sep 8 18:16:32 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: rcvd [IPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::afc4:6474:57a5:2c09>]
Sep 8 18:16:32 OpenWrt daemon.warn pppd[3510]: Unsupported protocol 'IPv6 Control Protovol' (0x8057) received
Sep 8 18:16:32 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: sent [LCP ProtRej id=0x2 80 57 01 01 00 0e 01 0a af c4 64 74 57 a5 2c 09]
Sep 8 18:16:33 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: sent [LCP EchoReq id=0x1 magic=0xe012aff8]
Sep 8 18:16:33 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: rcvd [LCP EchoRep id=0x1 magic=0xe3565da4]
Sep 8 18:16:34 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: sent [LCP EchoReq id=0x2 magic=0xe012aff8]
Sep 8 18:16:34 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: rcvd [LCP EchoRep id=0x2 magic=0xe3565da4]
Sep 8 18:16:35 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
Sep 8 18:16:35 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: sent [LCP EchoReq id=0x3 magic=0xe012aff8]
Sep 8 18:16:35 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: rcvd [LCP EchoRep id=0x3 magic=0xe3565da4]
Sep 8 18:16:36 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: sent [LCP EchoReq id=0x4 magic=0xe012aff8]
Sep 8 18:16:36 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: rcvd [LCP EchoRep id=0x4 magic=0xe3565da4]
Sep 8 18:16:37 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: sent [LCP EchoReq id=0x5 magic=0xe012aff8]
Sep 8 18:16:37 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: rcvd [LCP EchoRep id=0x5 magic=0xe3565da4]
Sep 8 18:16:38 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
Sep 8 18:16:38 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: sent [LCP EchoReq id=0x6 magic=0xe012aff8]
Sep 8 18:16:38 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: rcvd [LCP EchoRep id=0x6 magic=0xe3565da4]
Sep 8 18:16:38 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 10.112.180.82> <ms-dns1 213.158.199.1> <ms-dns3 213.158.199.5>]
Sep 8 18:16:38 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 10.112.180.82> <ms-dns1 213.158.199.1> <ms-dns3 213.158.199.5>]
Sep 8 18:16:38 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 <addr 10.112.180.82> <ms-dns1 213.158.199.1> <ms-dns3 213.158.199.5>]
Sep 8 18:16:38 OpenWrt daemon.notice pppd[3510]: local IP address 10.112.180.82
Sep 8 18:16:38 OpenWrt daemon.notice pppd[3510]: remote IP address 10.0.0.1
Sep 8 18:16:38 OpenWrt daemon.notice pppd[3510]: primary  DNS address 213.158.199.1
Sep 8 18:16:38 OpenWrt daemon.notice pppd[3510]: secondary DNS address 213.158.199.5
Sep 8 18:16:38 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: Script /etc/ppp/ip-up started (pid 3534)
Sep 8 18:16:39 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on wan (3g-wan)
Sep 8 18:16:39 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 3534), status = 0x1
Sep 8 18:16:39 OpenWrt user.info firewall: adding wan (3g-wan) to zone wan
Sep 8 18:16:44 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: USB disconnect, address 5
Sep 8 18:16:44 OpenWrt user.info kernel: generic ttyUSB0: generic converter now disconnected from ttyUSB0
Sep 8 18:16:44 OpenWrt user.info kernel: usbserial_generic 1-1:1.5: device disconnected
Sep 8 18:16:44 OpenWrt daemon.info pppd[3510]: Hangup (SIGHUP)
Sep 8 18:16:44 OpenWrt daemon.notice pppd[3510]: Modem hangup
Sep 8 18:16:44 OpenWrt daemon.info pppd[3510]: Connect time 0.1 minutes.
Sep 8 18:16:44 OpenWrt daemon.info pppd[3510]: Sent 136 bytes, received 0 bytes.
Sep 8 18:16:44 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: Script /etc/ppp/ip-down started (pid 3652)
Sep 8 18:16:44 OpenWrt daemon.notice pppd[3510]: Connection terminated.
Sep 8 18:16:45 OpenWrt user.info firewall: removing wan (3g-wan) from zone wan
Sep 8 18:16:46 OpenWrt daemon.debug pppd[3510]: Script /etc/ppp/ip-down finished (pid 3652), status = 0x1
Sep 8 18:16:46 OpenWrt user.notice 3g-hotplug: Stopping interface wan for device ttyACM0
Sep 8 18:16:46 OpenWrt daemon.info pppd[3510]: Terminating on signal 15
Sep 8 18:16:46 OpenWrt daemon.info pppd[3510]: Exit.

Pzdr.
Hubert

4

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

Jest prawie dobrze, ale... następuje reset magistrali USB. Czasami nie brakuje Ci zasilania na tym USB? Masz hub usb, aktywny, zasilany żeby sprawdzić?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

5

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

Mam, sprawdzę za godzinę.
To by źle świadczyło o routerze/modemie...

6

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

Możesz być np. gdzieś na granicy zasięgów komórek i modem pobiera więcej prądu.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

7

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

Hub podłączony.
Zachowanie modemu takie samo

Aug 21 12:06:33 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1.4.2: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 7
Aug 21 12:06:34 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1.4.2: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 21 12:06:34 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.4.2:1.0: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=MF1950TMOD000000
Aug 21 12:06:34 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.4.2:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1514 for mode switching
Aug 21 12:06:34 OpenWrt user.warn kernel: usb 1-1.4.2: usbfs: process 1749 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
Aug 21 12:06:34 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1.4.2: USB disconnect, address 7
Aug 21 12:06:39 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1.4.2: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 8
Aug 21 12:06:39 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1.4.2: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 21 12:06:39 OpenWrt user.err kernel: usbserial_generic 1-1.4.2:1.0: Generic device with no bulk out, not allowed.
Aug 21 12:06:39 OpenWrt user.warn kernel: usbserial_generic: probe of 1-1.4.2:1.0 failed with error -5
Aug 21 12:06:39 OpenWrt user.info kernel: cdc_acm 1-1.4.2:1.1: ttyACM0: USB ACM device
Aug 21 12:06:39 OpenWrt user.info kernel: cdc_acm 1-1.4.2:1.3: ttyACM1: USB ACM device
Aug 21 12:06:39 OpenWrt user.info kernel: usbserial_generic 1-1.4.2:1.5: generic converter detected
Aug 21 12:06:39 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1.4.2: generic converter now attached to ttyUSB0
Aug 21 12:06:39 OpenWrt user.info kernel: cdc_acm 1-1.4.2:1.6: ttyACM2: USB ACM device
Aug 21 12:06:41 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.4.2:1.0: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Aug 21 12:06:41 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.4.2:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Aug 21 12:06:41 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.4.2:1.1: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Aug 21 12:06:41 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.4.2:1.1: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Aug 21 12:06:41 OpenWrt user.notice 3g-hotplug: Starting interface wan for device ttyACM0
Aug 21 12:06:41 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.4.2:1.2: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Aug 21 12:06:41 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.4.2:1.2: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Aug 21 12:06:41 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.4.2:1.3: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Aug 21 12:06:41 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.4.2:1.3: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Aug 21 12:06:41 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.4.2:1.4: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Aug 21 12:06:41 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.4.2:1.4: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Aug 21 12:06:42 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.4.2:1.5: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Aug 21 12:06:42 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.4.2:1.5: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Aug 21 12:06:42 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.4.2:1.6: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Aug 21 12:06:42 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.4.2:1.6: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Aug 21 12:06:42 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.4.2:1.7: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
Aug 21 12:06:42 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.4.2:1.7: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/19d2:1516 for mode switching
Aug 21 12:06:44 OpenWrt daemon.notice pppd[1953]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Aug 21 12:06:44 OpenWrt local2.info chat[1958]: abort on (BUSY)
Aug 21 12:06:44 OpenWrt local2.info chat[1958]: abort on (NO CARRIER)
Aug 21 12:06:44 OpenWrt local2.info chat[1958]: abort on (ERROR)
Aug 21 12:06:44 OpenWrt local2.info chat[1958]: report (CONNECT)
Aug 21 12:06:44 OpenWrt local2.info chat[1958]: timeout set to 10 seconds
Aug 21 12:06:44 OpenWrt local2.info chat[1958]: send (AT&F^M)
Aug 21 12:06:44 OpenWrt local2.info chat[1958]: expect (OK)
Aug 21 12:06:44 OpenWrt local2.info chat[1958]: AT&F^M^M
Aug 21 12:06:44 OpenWrt local2.info chat[1958]: OK
Aug 21 12:06:44 OpenWrt local2.info chat[1958]: -- got it
Aug 21 12:06:44 OpenWrt local2.info chat[1958]: send (ATE1^M)
Aug 21 12:06:44 OpenWrt local2.info chat[1958]: expect (OK)
Aug 21 12:06:44 OpenWrt local2.info chat[1958]: ^M
Aug 21 12:06:44 OpenWrt local2.info chat[1958]: ATE1^M^M
Aug 21 12:06:44 OpenWrt local2.info chat[1958]: OK
Aug 21 12:06:44 OpenWrt local2.info chat[1958]: -- got it
Aug 21 12:06:44 OpenWrt local2.info chat[1958]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Aug 21 12:06:45 OpenWrt local2.info chat[1958]: timeout set to 30 seconds
Aug 21 12:06:45 OpenWrt local2.info chat[1958]: expect (OK)
Aug 21 12:06:45 OpenWrt local2.info chat[1958]: ^M
Aug 21 12:06:45 OpenWrt local2.info chat[1958]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
Aug 21 12:06:45 OpenWrt local2.info chat[1958]: OK
Aug 21 12:06:45 OpenWrt local2.info chat[1958]: -- got it
Aug 21 12:06:45 OpenWrt local2.info chat[1958]: send (ATD*99***1#^M)
Aug 21 12:06:45 OpenWrt local2.info chat[1958]: expect (CONNECT)
Aug 21 12:06:45 OpenWrt local2.info chat[1958]: ^M
Aug 21 12:06:51 OpenWrt local2.info chat[1958]: ATD*99***1#^M^M
Aug 21 12:06:51 OpenWrt local2.info chat[1958]: CONNECT
Aug 21 12:06:51 OpenWrt local2.info chat[1958]: -- got it
Aug 21 12:06:51 OpenWrt local2.info chat[1958]: send ( ^M)
Aug 21 12:06:51 OpenWrt daemon.info pppd[1953]: Serial connection established.
Aug 21 12:06:51 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: using channel 3
Aug 21 12:06:51 OpenWrt daemon.info pppd[1953]: Using interface 3g-wan
Aug 21 12:06:51 OpenWrt daemon.notice pppd[1953]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyACM0
Aug 21 12:06:52 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xffaa47ba>]
Aug 21 12:06:52 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1600> <auth pap> <magic 0xe3565da4> <asyncmap 0x0> <pcomp> <accomp>]
Aug 21 12:06:52 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: No auth is possible
Aug 21 12:06:52 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: sent [LCP ConfRej id=0x1 <auth pap> <pcomp> <accomp>]
Aug 21 12:06:52 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xffaa47ba>]
Aug 21 12:06:52 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: rcvd [LCP ConfReq id=0x2 <mru 1600> <magic 0xe3565da4> <asyncmap 0x0>]
Aug 21 12:06:52 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: sent [LCP ConfAck id=0x2 <mru 1600> <magic 0xe3565da4> <asyncmap 0x0>]
Aug 21 12:06:52 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xffaa47ba]
Aug 21 12:06:52 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
Aug 21 12:06:52 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xe3565da4]
Aug 21 12:06:52 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 10.0.0.1>]
Aug 21 12:06:52 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: sent [IPCP ConfAck id=0x1 <addr 10.0.0.1>]
Aug 21 12:06:52 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: rcvd [IPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::afc4:6474:57a5:2c09>]
Aug 21 12:06:52 OpenWrt daemon.warn pppd[1953]: Unsupported protocol 'IPv6 Control Protovol' (0x8057) received
Aug 21 12:06:52 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: sent [LCP ProtRej id=0x2 80 57 01 01 00 0e 01 0a af c4 64 74 57 a5 2c 09]
Aug 21 12:06:53 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: sent [LCP EchoReq id=0x1 magic=0xffaa47ba]
Aug 21 12:06:53 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: rcvd [LCP EchoRep id=0x1 magic=0xe3565da4]
Aug 21 12:06:54 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: sent [LCP EchoReq id=0x2 magic=0xffaa47ba]
Aug 21 12:06:54 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: rcvd [LCP EchoRep id=0x2 magic=0xe3565da4]
Aug 21 12:06:55 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
Aug 21 12:06:55 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: sent [LCP EchoReq id=0x3 magic=0xffaa47ba]
Aug 21 12:06:55 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: rcvd [LCP EchoRep id=0x3 magic=0xe3565da4]
Aug 21 12:06:55 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 10.112.2.180> <ms-dns1 213.158.199.1> <ms-dns3 213.158.199.5>]
Aug 21 12:06:55 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 10.112.2.180> <ms-dns1 213.158.199.1> <ms-dns3 213.158.199.5>]
Aug 21 12:06:55 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 <addr 10.112.2.180> <ms-dns1 213.158.199.1> <ms-dns3 213.158.199.5>]
Aug 21 12:06:55 OpenWrt daemon.notice pppd[1953]: local IP address 10.112.2.180
Aug 21 12:06:55 OpenWrt daemon.notice pppd[1953]: remote IP address 10.0.0.1
Aug 21 12:06:55 OpenWrt daemon.notice pppd[1953]: primary  DNS address 213.158.199.1
Aug 21 12:06:55 OpenWrt daemon.notice pppd[1953]: secondary DNS address 213.158.199.5
Aug 21 12:06:55 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: Script /etc/ppp/ip-up started (pid 1975)
Aug 21 12:06:56 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on wan (3g-wan)
Aug 21 12:06:56 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 1975), status = 0x1
Aug 21 12:06:56 OpenWrt user.info firewall: adding wan (3g-wan) to zone wan
Aug 21 12:06:57 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1.4.2: USB disconnect, address 8
Aug 21 12:06:57 OpenWrt user.info kernel: generic ttyUSB0: generic converter now disconnected from ttyUSB0
Aug 21 12:06:57 OpenWrt user.info kernel: usbserial_generic 1-1.4.2:1.5: device disconnected
Aug 21 12:06:57 OpenWrt daemon.info pppd[1953]: Hangup (SIGHUP)
Aug 21 12:06:57 OpenWrt daemon.notice pppd[1953]: Modem hangup
Aug 21 12:06:57 OpenWrt daemon.info pppd[1953]: Connect time 0.1 minutes.
Aug 21 12:06:57 OpenWrt daemon.info pppd[1953]: Sent 364 bytes, received 0 bytes.
Aug 21 12:06:57 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: Script /etc/ppp/ip-down started (pid 2093)
Aug 21 12:06:57 OpenWrt daemon.notice pppd[1953]: Connection terminated.
Aug 21 12:06:58 OpenWrt user.info firewall: removing wan (3g-wan) from zone wan
Aug 21 12:06:58 OpenWrt daemon.debug pppd[1953]: Script /etc/ppp/ip-down finished (pid 2093), status = 0x1
Aug 21 12:06:59 OpenWrt user.notice 3g-hotplug: Stopping interface wan for device ttyACM0
Aug 21 12:06:59 OpenWrt daemon.info pppd[1953]: Terminating on signal 15
Aug 21 12:06:59 OpenWrt daemon.info pppd[1953]: Exit.

Modem jest testowany w centrum Warszawy.

8

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

Czym jest ten ttyUSB0 u Ciebie?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

9 (edytowany przez mk.killov 2012-08-21 14:46:50)

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

root@OpenWrt:~# cat /proc/bus/usb/devices

T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
B: Alloc= 1/800 us ( 0%), #Int= 3, #Iso= 0
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 2.06
S: Manufacturer=Linux 2.6.32.27 ehci_hcd
S: Product=Atheros AR91xx built-in EHCI controller
S: SerialNumber=ar71xx-ehci
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  4 Ivl=256ms

T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0409 ProdID=005a Rev= 1.00
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  1 Ivl=256ms

T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0409 ProdID=005a Rev= 1.00
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  1 Ivl=256ms

T: Bus=01 Lev=03 Prnt=03 Port=01 Cnt=01 Dev#= 40 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=02(comm.) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=19d2 ProdID=1516 Rev= 0.01
S: Manufacturer=ZTE
S: Product=MF195
S: SerialNumber=77E1D7F0C833103513AD77F98F5591376F36E022
C:* #Ifs= 8 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=00(>ifc ) Sub=08 Prot=00 Driver=(none)
I: If#= 0 Alt= 1 #EPs= 0 Cls=00(>ifc ) Sub=08 Prot=00 Driver=(none)
I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=02(comm.) Sub=02 Prot=01 Driver=cdc_acm
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms
I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data ) Sub=00 Prot=00 Driver=cdc_acm
E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=02(comm.) Sub=02 Prot=01 Driver=cdc_acm
E: Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms
I:* If#= 4 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data ) Sub=00 Prot=00 Driver=cdc_acm
E: Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 5 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usbserial_generic
E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=85(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
I:* If#= 6 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=02(comm.) Sub=02 Prot=01 Driver=cdc_acm
E: Ad=86(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms
I:* If#= 7 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data ) Sub=00 Prot=00 Driver=cdc_acm
E: Ad=87(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
root@OpenWrt:~# dmesg |grep USB0
usb 1-1.4.2: generic converter now attached to ttyUSB0
generic ttyUSB0: generic converter now disconnected from ttyUSB0

plik powstaje w momencie uruchomienia przez kernel modemu

10

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

Czy ktoś spotkał się z takim problemem?

11

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

Podbijam temat, w T-mobile w sprzedaży będą już tylko ZTE MF195. Niestety brak rozwiązań póki co.

12

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

Ponieważ modem jest na chipie Icera - zróbcie takie coś:
- z pliku /etc/ppp/options usuńcie dwie linie:
noaccomp
nopcomp
- z pliku /lib/network/3g.sh usuńcie dwie linie:
noaccomp \
nopcomp \

U mnie działa i bez usuwania, ale jak ich nie ma też działa. Sprawdźcie u siebie.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

13

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

Czy ktoś rozwiązał działanie tego modemu bo mam taki sam objaw.
Podłaczony modem przez hub czy nie efekt ten sam.

Pozdrawiam

14

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

j/w. Sprawdzałeś?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

15 (edytowany przez Patros 2012-09-12 14:17:41)

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

Tak sprawdzałem to co wyżej ale po zmianie pliku w logah pojawia się jakiś bład. I dalej mam connection terminate 15.

Wieczorem jeszcze raz usiade i sprawdze wszystko - od wgrania na nowo obrazu systemu 1.5.6

Z tego co zauważyłem to przez rozłaczeniem jest wykrywany mass storage i to może coś tu mieszać. Może mass storage można wyłaczyć.

16

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

No właśnie ten "jakiś" może być ciekawy.

Modem sam musi się przełączyć i mechanizmy za to odpowiedzialne są w systemie.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

17 (edytowany przez krejzi 2012-10-20 18:36:03)

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

Witam,

U mnie również na TPLINK 1043ND ten modem nie działa. Najnowszy obraz Backfire, firstboot, a później krop po kroku poradnik od Cezarego. Wypróbowane również na hubie aktywnym USB, ale ten sam rezultat.

Czy u kogoś zadziałał ten modem na routerze wyposażonym w Openwrt (oprócz Cezarego)?

Logread
Jan 1 01:01:36 OpenWrt user.debug kernel: usb-storage: device found at 6
Jan 1 01:01:36 OpenWrt user.debug kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Jan 1 01:01:36 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.3:1.0: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=D441747E3D3C0CAF1CE0FBF36D059DF8C0152F4A
Jan 1 01:01:36 OpenWrt user.notice 3g-hotplug: Starting interface HDSPA for device ttyACM0
Jan 1 01:01:36 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.3:1.1: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=D441747E3D3C0CAF1CE0FBF36D059DF8C0152F4A
Jan 1 01:01:37 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.3:1.2: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=D441747E3D3C0CAF1CE0FBF36D059DF8C0152F4A
Jan 1 01:01:37 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.3:1.3: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=D441747E3D3C0CAF1CE0FBF36D059DF8C0152F4A
Jan 1 01:01:37 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.3:1.4: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=D441747E3D3C0CAF1CE0FBF36D059DF8C0152F4A
Jan 1 01:01:37 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.3:1.5: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=D441747E3D3C0CAF1CE0FBF36D059DF8C0152F4A
Jan 1 01:01:37 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.3:1.6: Manufacturer=ZTE Product=MF195 Serial=D441747E3D3C0CAF1CE0FBF36D059DF8C0152F4A
Jan 1 01:01:39 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: abort on (BUSY)
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: abort on (NO CARRIER)
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: abort on (ERROR)
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: report (CONNECT)
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: timeout set to 10 seconds
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: send (AT&F^M)
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: expect (OK)
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: AT&F^M^M
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: OK
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: -- got it
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: send (ATE1^M)
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: expect (OK)
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: ^M
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: ATE1^M^M
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: OK
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: -- got it
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: timeout set to 30 seconds
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: expect (OK)
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: ^M
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: OK
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: -- got it
Jan 1 01:01:40 OpenWrt local2.info chat[1696]: send (ATD*99***1#^M)
Jan 1 01:01:41 OpenWrt local2.info chat[1696]: expect (CONNECT)
Jan 1 01:01:41 OpenWrt local2.info chat[1696]: ^M
Jan 1 01:01:41 OpenWrt local2.info chat[1696]: ATD*99***1#^M^M
Jan 1 01:01:41 OpenWrt local2.info chat[1696]: CONNECT
Jan 1 01:01:41 OpenWrt local2.info chat[1696]: -- got it
Jan 1 01:01:41 OpenWrt local2.info chat[1696]: send ( ^M)
Jan 1 01:01:41 OpenWrt daemon.info pppd[1691]: Serial connection established.
Jan 1 01:01:41 OpenWrt daemon.info pppd[1691]: Using interface 3g-HDSPA
Jan 1 01:01:41 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: Connect: 3g-HDSPA <--> /dev/ttyACM0
Jan 1 01:01:41 OpenWrt user.notice kernel: scsi 2:0:0:0: Direct-Access   ZTE   Storage     0001 PQ: 0 ANSI: 0
Jan 1 01:01:41 OpenWrt user.debug kernel: usb-storage: device scan complete
Jan 1 01:01:41 OpenWrt user.notice kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Jan 1 01:01:46 OpenWrt daemon.info pppd[1691]: Hangup (SIGHUP)
Jan 1 01:01:46 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: Modem hangup
Jan 1 01:01:46 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: Connection terminated.
Jan 1 01:02:18 OpenWrt local2.info chat[1752]: abort on (BUSY)
Jan 1 01:02:18 OpenWrt local2.info chat[1752]: abort on (NO CARRIER)
Jan 1 01:02:18 OpenWrt local2.info chat[1752]: abort on (ERROR)
Jan 1 01:02:18 OpenWrt local2.info chat[1752]: report (CONNECT)
Jan 1 01:02:18 OpenWrt local2.info chat[1752]: timeout set to 10 seconds
Jan 1 01:02:18 OpenWrt local2.info chat[1752]: send (AT&F^M)
Jan 1 01:02:18 OpenWrt local2.info chat[1752]: expect (OK)
Jan 1 01:02:18 OpenWrt local2.info chat[1752]: AT&F^M^M
Jan 1 01:02:18 OpenWrt local2.info chat[1752]: OK
Jan 1 01:02:18 OpenWrt local2.info chat[1752]: -- got it
Jan 1 01:02:18 OpenWrt local2.info chat[1752]: send (ATE1^M)
Jan 1 01:02:18 OpenWrt local2.info chat[1752]: expect (OK)
Jan 1 01:02:18 OpenWrt local2.info chat[1752]: ^M
Jan 1 01:02:18 OpenWrt local2.info chat[1752]: ATE1^M^M
Jan 1 01:02:18 OpenWrt local2.info chat[1752]: OK
Jan 1 01:02:18 OpenWrt local2.info chat[1752]: -- got it
Jan 1 01:02:18 OpenWrt local2.info chat[1752]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Jan 1 01:02:19 OpenWrt local2.info chat[1752]: timeout set to 30 seconds
Jan 1 01:02:19 OpenWrt local2.info chat[1752]: expect (OK)
Jan 1 01:02:19 OpenWrt local2.info chat[1752]: ^M
Jan 1 01:02:19 OpenWrt local2.info chat[1752]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
Jan 1 01:02:19 OpenWrt local2.info chat[1752]: OK
Jan 1 01:02:19 OpenWrt local2.info chat[1752]: -- got it
Jan 1 01:02:19 OpenWrt local2.info chat[1752]: send (ATD*99***1#^M)
Jan 1 01:02:19 OpenWrt local2.info chat[1752]: expect (CONNECT)
Jan 1 01:02:19 OpenWrt local2.info chat[1752]: ^M
Jan 1 01:02:19 OpenWrt local2.info chat[1752]: ATD*99***1#^M^M
Jan 1 01:02:19 OpenWrt local2.info chat[1752]: CONNECT
Jan 1 01:02:19 OpenWrt local2.info chat[1752]: -- got it
Jan 1 01:02:19 OpenWrt local2.info chat[1752]: send ( ^M)
Jan 1 01:02:19 OpenWrt daemon.info pppd[1691]: Serial connection established.
Jan 1 01:02:19 OpenWrt daemon.info pppd[1691]: Using interface 3g-HDSPA
Jan 1 01:02:19 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: Connect: 3g-HDSPA <--> /dev/ttyACM0
Jan 1 01:02:24 OpenWrt daemon.info pppd[1691]: Hangup (SIGHUP)
Jan 1 01:02:24 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: Modem hangup
Jan 1 01:02:24 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: Connection terminated.
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: abort on (BUSY)
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: abort on (NO CARRIER)
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: abort on (ERROR)
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: report (CONNECT)
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: timeout set to 10 seconds
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: send (AT&F^M)
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: expect (OK)
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: AT&F^M^M
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: OK
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: -- got it
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: send (ATE1^M)
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: expect (OK)
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: ^M
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: ATE1^M^M
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: OK
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: -- got it
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: timeout set to 30 seconds
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: expect (OK)
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: ^M
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: OK
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: -- got it
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: send (ATD*99***1#^M)
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: expect (CONNECT)
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: ^M
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: ATD*99***1#^M^M
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: CONNECT
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: -- got it
Jan 1 01:02:57 OpenWrt local2.info chat[1793]: send ( ^M)
Jan 1 01:02:57 OpenWrt daemon.info pppd[1691]: Serial connection established.
Jan 1 01:02:57 OpenWrt daemon.info pppd[1691]: Using interface 3g-HDSPA
Jan 1 01:02:57 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: Connect: 3g-HDSPA <--> /dev/ttyACM0
Jan 1 01:03:02 OpenWrt daemon.info pppd[1691]: Hangup (SIGHUP)
Jan 1 01:03:02 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: Modem hangup
Jan 1 01:03:02 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: Connection terminated.
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: abort on (BUSY)
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: abort on (NO CARRIER)
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: abort on (ERROR)
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: report (CONNECT)
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: timeout set to 10 seconds
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: send (AT&F^M)
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: expect (OK)
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: AT&F^M^M
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: OK
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: -- got it
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: send (ATE1^M)
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: expect (OK)
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: ^M
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: ATE1^M^M
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: OK
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: -- got it
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: timeout set to 30 seconds
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: expect (OK)
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: ^M
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: OK
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: -- got it
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: send (ATD*99***1#^M)
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: expect (CONNECT)
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: ^M
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: ATD*99***1#^M^M
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: CONNECT
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: -- got it
Jan 1 01:03:35 OpenWrt local2.info chat[1832]: send ( ^M)
Jan 1 01:03:35 OpenWrt daemon.info pppd[1691]: Serial connection established.
Jan 1 01:03:35 OpenWrt daemon.info pppd[1691]: Using interface 3g-HDSPA
Jan 1 01:03:35 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: Connect: 3g-HDSPA <--> /dev/ttyACM0
Jan 1 01:03:41 OpenWrt daemon.info pppd[1691]: Hangup (SIGHUP)
Jan 1 01:03:41 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: Modem hangup
Jan 1 01:03:41 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: Connection terminated.
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: abort on (BUSY)
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: abort on (NO CARRIER)
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: abort on (ERROR)
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: report (CONNECT)
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: timeout set to 10 seconds
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: send (AT&F^M)
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: expect (OK)
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: AT&F^M^M
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: OK
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: -- got it
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: send (ATE1^M)
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: expect (OK)
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: ^M
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: ATE1^M^M
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: OK
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: -- got it
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: timeout set to 30 seconds
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: expect (OK)
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: ^M
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: OK
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: -- got it
Jan 1 01:04:13 OpenWrt local2.info chat[1871]: send (ATD*99***1#^M)
Jan 1 01:04:14 OpenWrt local2.info chat[1871]: expect (CONNECT)
Jan 1 01:04:14 OpenWrt local2.info chat[1871]: ^M
Jan 1 01:04:14 OpenWrt local2.info chat[1871]: ATD*99***1#^M^M
Jan 1 01:04:14 OpenWrt local2.info chat[1871]: CONNECT
Jan 1 01:04:14 OpenWrt local2.info chat[1871]: -- got it
Jan 1 01:04:14 OpenWrt local2.info chat[1871]: send ( ^M)
Jan 1 01:04:14 OpenWrt daemon.info pppd[1691]: Serial connection established.
Jan 1 01:04:14 OpenWrt daemon.info pppd[1691]: Using interface 3g-HDSPA
Jan 1 01:04:14 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: Connect: 3g-HDSPA <--> /dev/ttyACM0
Jan 1 01:04:19 OpenWrt daemon.info pppd[1691]: Hangup (SIGHUP)
Jan 1 01:04:19 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: Modem hangup
Jan 1 01:04:19 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: Connection terminated.
Jan 1 01:04:51 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1254]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.118 f0:de:f1:22:4d:2e
Jan 1 01:04:51 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1254]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.118 f0:de:f1:22:4d:2e W510
Jan 1 01:04:51 OpenWrt local2.info chat[1910]: abort on (BUSY)
Jan 1 01:04:51 OpenWrt local2.info chat[1910]: abort on (NO CARRIER)
Jan 1 01:04:51 OpenWrt local2.info chat[1910]: abort on (ERROR)
Jan 1 01:04:51 OpenWrt local2.info chat[1910]: report (CONNECT)
Jan 1 01:04:51 OpenWrt local2.info chat[1910]: timeout set to 10 seconds
Jan 1 01:04:51 OpenWrt local2.info chat[1910]: send (AT&F^M)
Jan 1 01:04:51 OpenWrt local2.info chat[1910]: expect (OK)
Jan 1 01:04:51 OpenWrt local2.info chat[1910]: AT&F^M^M
Jan 1 01:04:51 OpenWrt local2.info chat[1910]: OK
Jan 1 01:04:51 OpenWrt local2.info chat[1910]: -- got it
Jan 1 01:04:51 OpenWrt local2.info chat[1910]: send (ATE1^M)
Jan 1 01:04:51 OpenWrt local2.info chat[1910]: expect (OK)
Jan 1 01:04:51 OpenWrt local2.info chat[1910]: ^M
Jan 1 01:04:51 OpenWrt local2.info chat[1910]: ATE1^M^M
Jan 1 01:04:51 OpenWrt local2.info chat[1910]: OK
Jan 1 01:04:51 OpenWrt local2.info chat[1910]: -- got it
Jan 1 01:04:51 OpenWrt local2.info chat[1910]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Jan 1 01:04:52 OpenWrt local2.info chat[1910]: timeout set to 30 seconds
Jan 1 01:04:52 OpenWrt local2.info chat[1910]: expect (OK)
Jan 1 01:04:52 OpenWrt local2.info chat[1910]: ^M
Jan 1 01:04:52 OpenWrt local2.info chat[1910]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
Jan 1 01:04:52 OpenWrt local2.info chat[1910]: OK
Jan 1 01:04:52 OpenWrt local2.info chat[1910]: -- got it
Jan 1 01:04:52 OpenWrt local2.info chat[1910]: send (ATD*99***1#^M)
Jan 1 01:04:52 OpenWrt local2.info chat[1910]: expect (CONNECT)
Jan 1 01:04:52 OpenWrt local2.info chat[1910]: ^M
Jan 1 01:04:52 OpenWrt local2.info chat[1910]: ATD*99***1#^M^M
Jan 1 01:04:52 OpenWrt local2.info chat[1910]: CONNECT
Jan 1 01:04:52 OpenWrt local2.info chat[1910]: -- got it
Jan 1 01:04:52 OpenWrt local2.info chat[1910]: send ( ^M)
Jan 1 01:04:52 OpenWrt daemon.info pppd[1691]: Serial connection established.
Jan 1 01:04:52 OpenWrt daemon.info pppd[1691]: Using interface 3g-HDSPA
Jan 1 01:04:52 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: Connect: 3g-HDSPA <--> /dev/ttyACM0
Jan 1 01:04:53 OpenWrt authpriv.info dropbear[1375]: Exit (root): Error reading: Connection reset by peer
Jan 1 01:04:57 OpenWrt authpriv.info dropbear[1927]: Child connection from 192.168.1.118:50418
Jan 1 01:04:57 OpenWrt daemon.info pppd[1691]: Hangup (SIGHUP)
Jan 1 01:04:57 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: Modem hangup
Jan 1 01:04:57 OpenWrt daemon.notice pppd[1691]: Connection terminated.


dmesg

Linux version 2.6.32.27 (cezary@eko.one.pl) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #62 Mon Jul 9 12:00:09 CEST 2012
prom: fw_arg0=00000007, fw_arg1=a3f77fb0, fw_arg2=a3f78440, fw_arg3=00000008
MyLoader: sysp=00000000, boardp=00800000, parts=00040000
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
Atheros AR9132 rev 2, CPU:400.000 MHz, AHB:200.000 MHz, DDR:400.000 MHz
Determined physical RAM map:
 memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone PFN ranges:
 Normal  0x00000000 -> 0x00004000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
  0: 0x00000000 -> 0x00004000
On node 0 totalpages: 16384
free_area_init_node: node 0, pgdat 802ed2a0, node_mem_map 81000000
 Normal zone: 128 pages used for memmap
 Normal zone: 0 pages reserved
 Normal zone: 16256 pages, LIFO batch:3
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
Kernel command line: rootfstype=squashfs,yaffs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200 board=TL-WR1043ND
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=00000000
Readback ErrCtl register=00000000
Memory: 61624k/65536k available (2189k kernel code, 3836k reserved, 425k data, 152k init, 0k highmem)
SLUB: Genslabs=7, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:56
Calibrating delay loop... 266.24 BogoMIPS (lpj=1331200)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
MIPS: machine is TP-LINK TL-WR1043ND
bio: create slab <bio-0> at 0
Switching to clocksource MIPS
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
NET: Registered protocol family 1
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Registering mini_fo version $Id$
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) Š 2001-2006 Red Hat, Inc.
yaffs Mar 2 2012 15:34:14 Installing.
msgmni has been set to 120
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Atheros AR71xx SPI Controller driver version 0.2.4
m25p80 spi0.0: s25sl064a (8192 Kbytes)
spi0.0: searching for MyLoader partition table at offset 0x10000
spi0.0: searching for MyLoader partition table at offset 0x20000
spi0.0: searching for MyLoader partition table at offset 0x30000
spi0.0: searching for MyLoader partition table at offset 0x40000
spi0.0: no MyLoader partition table found
Searching for RedBoot partition table in spi0.0 at offset 0x7e0000
Searching for RedBoot partition table in spi0.0 at offset 0x7f0000
No RedBoot partition table detected in spi0.0
spi0.0: no WRT160NL signature found
Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
0x000000020000-0x000000160000 : "kernel"
0x000000160000-0x0000007f0000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=470000, len=380000
0x000000470000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
Realtek RTL8366RB ethernet switch driver version 0.2.4
rtl8366rb rtl8366rb: using GPIO pins 18 (SDA) and 19 (SCK)
rtl8366rb rtl8366rb: RTL5937 ver. 3 chip found
rtl8366rb: probed
eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
eth0: using fixed link parameters
Atheros AR71xx hardware watchdog driver version 0.1.0
ar71xx-wdt: timeout=15 secs (max=21)
TCP westwood registered
NET: Registered protocol family 17
Bridge firewalling registered
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing unused kernel memory: 152k freed
Please be patient, while OpenWrt loads ...
input: gpio-buttons as /devices/platform/gpio-buttons/input/input0
Button Hotplug driver version 0.3.1
ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x1a000000
eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Registered led device: tl-wr1043nd:green:usb
Registered led device: tl-wr1043nd:green:system
Registered led device: tl-wr1043nd:green:qss
Registered led device: tl-wr1043nd:green:wlan
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ar71xx-ehci ar71xx-ehci: Atheros AR91xx built-in EHCI controller
ar71xx-ehci ar71xx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
ar71xx-ehci ar71xx-ehci: irq 3, io mem 0x1b000000
ar71xx-ehci ar71xx-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb 1-1: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 2
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
usb 1-1.3: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 3
usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 3
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
scsi 0:0:0:0: CD-ROM      ZTE   USB SCSI CD-ROM 0001 PQ: 0 ANSI: 0
scsi 0:0:0:1: Direct-Access   ZTE   Storage     0001 PQ: 0 ANSI: 0
usb-storage: device scan complete
sd 0:0:0:1: [sda] Attached SCSI removable disk
mini_fo: using base directory: /
mini_fo: using storage directory: /overlay
eth0: link down
ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x1a000000
eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
device eth0.1 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Compat-wireless backport release: compat-wireless-2011-11-29
Backport based on wireless-testing.git master-2011-12-01
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
cfg80211: World regulatory domain updated:
cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
ath: EEPROM regdomain: 0x0
ath: EEPROM indicates default country code should be used
ath: doing EEPROM country->regdmn map search
ath: country maps to regdmn code: 0x3a
ath: Country alpha2 being used: US
ath: Regpair used: 0x3a
ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
ieee80211 phy0: Atheros AR9100 MAC/BB Rev:7 AR2133 RF Rev:a2 mem=0xb80c0000, irq=2
cfg80211: Calling CRDA for country: US
cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
cfg80211:   (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
cfg80211:   (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
PPP generic driver version 2.4.2
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 24
nf_conntrack version 0.5.0 (966 buckets, 3864 max)
CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
fuse init (API version 7.13)
usb 1-1.3: USB disconnect, address 3
usb 1-1.3: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 4
usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
cdc_acm 1-1.3:1.2: ttyACM1: USB ACM device
scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
cdc_acm 1-1.3:1.5: ttyACM2: USB ACM device
usb-storage: device found at 4
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
scsi 1:0:0:0: Direct-Access   ZTE   Storage     0001 PQ: 0 ANSI: 0
sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
usb-storage: device scan complete
ar71xx-wdt: enabling watchdog timer
usb 1-1: USB disconnect, address 2
usb 1-1.3: USB disconnect, address 4
usb 1-1: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 5
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
usb 1-1.3: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 6
usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
cdc_acm 1-1.3:1.2: ttyACM1: USB ACM device
scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
cdc_acm 1-1.3:1.5: ttyACM2: USB ACM device
usb-storage: device found at 6
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
scsi 2:0:0:0: Direct-Access   ZTE   Storage     0001 PQ: 0 ANSI: 0
usb-storage: device scan complete
sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk

18

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

Ależ jak widzisz jak najbardziej działa - tyle że po 5s masz zrywane połączenie.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

19

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

A co może być przyczyną zerwania połączenia?

20

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

Za mała ilośc prądu na USB?

http://klatka.ovh - CABANA PUBLIC SERVER
http://klatka.ovh/psi/ - phpsysinfo
http://temp.klatka.ovh/ - pogodynka

21

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

Trzeba energie na lewo w hubie dostarczyć.

Mikrotik RB951G-2HnD, Mikrotik RB750 + RB260GS + TP-LINK-1043ND
Domowy serwer: http://home.linuxiarz.pl | http://linuxiarz.pl - Mój Blog
http://www.speedtest.net/result/3821476312.png - speed łącza domowego

22

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

Hub był zasilany. Podłączyłem pod hub w monitorze. Modem się zaświecił, jak jeszcze nie podłączyłem Huba do routera. Osoba, która zakładała ten temat też próbowała z hubem aktywnym.

23 (edytowany przez Eduardo Moczygęba 2012-12-31 02:00:06)

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

Witam serdecznie!
Dostalem (a dokładniej pożyczyłem na czas neokreślony) router TP-LINK MR3220 (niemal identyczny jak 3420). Miał zainstalowanego Gargoyle w jakiejś starszej wersji. Próbowałem podpiąć mu modem USB MF 195, ale modem nawet nie reagował (dioda nawet nie migała). Inny modem działał. Postanowiłem zatem w pierwszej kolejności zaktualizować oprogramowanie routera (przez www, po wi-fi, bo nie mam pod ręką kabla). Wszystko poszło OK, choć trochę strachu było, bo po aktualizacji nie nadawał wi-fi. Kilka restartów, wciskania QSS itd i jakoś ruszyło.
Teraz modem MF 195 jest wykrywany przez router, widać że chyba nawet loguje się do sieci (t-mobile), ale po chwili się rozłącza i tak w kółko - dokładnie tak, jak koledzy wyżej pisali. Ten "inny" modem (dokładnie HUAWEI E122) jak działał, tak działa dobrze.
Oczywiście przed napisaniem tego posta obczytałem parę tematów i poradników, ale raz, że temat sieci, routerów itd to dla mnie czarna magia, do tego nigdy nie miałem do czynienia z linuksem, działam na Windowsie 7  i nie wiem jak poinstalować i skąd wziąć te wszystkie sterowniki i jak poradzić sobie z edycją plików (o której wspomniał Cezary).
To, co udało mi się osiąnąć to:
- najnowsze Gargoyle na routerze;
- zainstalowany i połączony z routerem program PUTTY;
- zainstalowany nano (GNU nano 2.2.6)

i nie mam pojcia co dalej. Godzina późna, czaszka już pęka od nadmiaru informacji... mam mętlik w głowie. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś poprowadził mnie krok po kroku.

Dziękuję z góry i pozdrawiam!


EDIT.
Udało mi się chyba znaleźć sterownki - kmod-usb-net-cdc-ether_3.3.8-1_ar71xx.ipk Piszę "chyba", bo nie mam pewności czy to właściwe. Znalazłem je tu: http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/atti … /packages/. Po instalacji przez PUTTY, niestety brak jakichkolwiek zmian. Dodam tylko że zarówno przed wgraniem w/w sterownika, jak i po - kontrolka "3G" na routerze albo pali się, albo miga jak podczas transferu danych. Oczywiście robi to "w kółko" - świeci, chwilę miga, świeci, chwilę miga... Modem w tym czasie zmienia kolorki (jakby łączył się z siecią). Dalej już nie wiem i nie umiem sam sobie poradzić, dlatego liczę na pomoc.

24

Odp: ZTE MF195 na TL-MR3420

Dodaj hub usb zasilany, aktywny. Sam proces uruchomienia 195 masz tutaj: http://eko.one.pl/?p=openwrt-modemygsm#ztemf

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.